Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2010

TantraBlog skriver idag ett mycket läsvärt inlägg om skillnaderna mellan medborgarrättspartiet Piratpartiet och antiinvandringspartiet Sverigedemokraterna, med en mycket lättförståelig och överskådlig tillhörande tabell. Faktum är att tabellen är så genial, att jag kopierar den rakt av. Sharing is caring! Kom ihåg nu att besöka originalinlägget också, som innehåller mer intressant information och fler intressanta länkar.

Pusha gärna ursprungsinlägget!

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Piratpartiet, Sverigedemokraterna, SD, PP

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Formatet helt och hållet kopierat från Ravennas blogg, som i sin tur kopierat frågorna från Filmfolket. All cred go to them!

1. Vilken är den bästa film du någonsin sett?

Harry Potter-serien (de är förkastliga jämfört med böckerna, men mycket bra för att vara filmer; detta är inte märkligt, då Harry Potter-böckerna tillhör den bästa kultur någonsin, som jag läst/sett/hört), Sagan om Ringen-trilogin, Illusionisten (av bland andra Neil Burger), Into the Wild (av bland andra Jon Krakauer och Sean Penn), och En obekväm sanning (av bland andra Al Gore). Om begreppet film vidgas till rörliga bilder, är mitt svar definitivt, utan tvekan, helt klart och absolut Lost.

2. Hur brukar du oftast se på film, har du exempelvis testat någon av alla de svenska legala alternativ som nu finns för att se långfilm och tv direkt över Internet?

Jag brukar faktiskt oftast se film på bio, TV, eller medelst DVD-spelare; utöver HDMT.net (som jag testade någon gång) kollar jag faktiskt inte på film via Internet. Tyvärr har jag alltså aldrig testat någon av de svenska lagliga alternativen, även om jag hört att The Pirate Bay lär vara rätt bra (TPB är i sig lagligt, precis som vilken tjänst som helst är laglig oavsett om den används kriminellt; att den mesta användningen av TPB är olaglig är irrelevant).

3. Tycker du att film- och tv-skapare ska ha rätt att ta betalt för sitt arbete även på Internet?

Naturligtvis har de rätt att försöka sälja sina verk även på Internet. Misslyckas de, har de dock ingen positiv rättighet (som i förmån/krav) att få betalt för att de utfört visst kulturellt arbete. Jag spelade upp Knocking on heavens door vid ett undervisningstillfälle i en skola häromdagen; naturligtvis kan jag inte kräva skolan på betalning för min kulturella insats. Ej heller kan jag kräva att få pengar för den remix jag för några år sedan gjorde tillsammans med ett par vänner av American Idiot av Green Day. Att kräva betalt för den bok jag skrev helt själv (inspirerad av andra verk, naturligtvis, även om det inte liknande mina inspiratörers verk nog för att räknas som remix) år 2007 är inte heller en inkomstmöjlighet, eller något jag har moralisk rätt att göra (tja, kräva kan jag förstås göra, men att få mitt krav beviljat är en helt annan femma).

4. Hur tycker du att man ska minska konkurrenstrycket från den illegala piratmarknaden för de legala svenska aktörerna som distribuerar film och tv direkt över nätet?

Mig veterligt finns i Sverige ingen försäljning av upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse storskalig nog att kallas ”den illegala piratmarknaden”. Den mesta illegala distributionen av upphovsrättsligt skyddade verk sker av privatpersoner, som gör det utan ekonomisk vinning; det är liksom poängen för de flesta kriminellt fildelandes människorna (tillsammans med möjligheten att sprida information, kunskap och kultur snabbt och enkelt utan att staten eller någon annan har möjlighet att hindra en). En av de legala aktörerna, The Pirate Bay, verkar klara sig alldeles utmärkt; de förefaller inte skadas alls av något ”[konkurrenstryck] från den illegala piratmarknaden”.

5. I många europeiska länder har internetoperatörerna ett ansvar för att motverka illegal fildelning. Tycker du att vi ska ha samma regler i Sverige?

Nej, absolut inte. Budbärarimmuniteten är en mycket viktig princip; att riva upp den, och tvinga internetoperatörerna att censurera bort av staten och/eller företag oönskat material, är det ingen principiell skillnad mot att posten skulle tvingas kolla igenom sina brev efter av staten och/eller företag oönskat innehåll och kasta alla brev som innehåller sådant staten och/eller företagen finner icke önskvärt.

Andra som har svarat på frågorna: Anna Svensson (pp), Johan Bakke (pp), Fullmentalstraightjacket (pp), Signe Rockelin (pp), Marit Daldén (pp), Anders Arnholm (pp), Fredrik Moberg (pp), Rick Falkvinge (pp), Anna Troberg (pp), Hans Wallmark (m), Anna Konig Jerlmyr (m)

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , , kultur, film, filmer, Filmfolket, budbärarimmunitet, Internetoperatörer, Internetoperatör, Internetleverantör, Internetleverantörer, ISP

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Debatten om burkbärande är åter aktuell i Sverige, efter en debatt mellan de två huvudsakliga statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet i höst, Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M). Ett tag verkade det som att statsministern ville instifta ytterligare en medborgarrättsfientlig lag (som om de inte räckte med massavlyssningslagen FRA-lagen som kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, privatpolislagen IPRED och medverkandet i förhandlingarna av ACTA-avtalet, som för det första inte är offentliga och för det andra hotar inskränka både budbärarimmunitet och, återigen, privatlivet), nämligen förbud av bärande av burkor/niqab/slöjor; dags för mig att nyttja mitt inflytande såsom varande ägare av den trettonde mest inflytelserika piratpartistiska bloggen!

Jag håller helt och hållet med om att det är förkastligt att många tvingar andra människor att bära burka. Att tvinga någon att klä sig som en själv vill är en inskränkning av den medborgerliga (om inte mänskliga) friheten att klä sig hur en vill (så länge det inte inskränker någon annans fri- eller rättigheter). Jag vet inte hur stort problemet är, men lagstiftning mot att tvinga någon att klä sig på ett visst sätt har jag inget principiellt emot.

Dessutom är det allra vanligaste skälet för burkatvång – religion (och detta gäller inte bara islam, utan även kristendom, judendom med mer) – utomordentligt dåligt; Gud finns antagligen inte, har antagligen aldrig funnits och kommer aldrig finnas, och även om det på något märkligt sätt hade funnits en allsmäktig, allsvetande och helt igenom god varelse, betvivlar jag å det starkaste att nämnda väsen velat tvinga människor – dessa ur väsendets perspektiv mycket lägre stående varelser – att klä sig på ett visst sätt (faktum är att om väsendet hade gjort det, hade väsendet enligt min uppfattning inte varit alltigenom god); är du allsmäktig, allsvetande och helt igenom god lär du ha viktigare saker att bry dig om i den här världen, som att stoppa krig, ge mat till alla hungriga, utrota sjukdomar och helt enkelt ge alla möjligheten till lyckliga liv.

Nå, min personliga åsikt är alltså att även burkor som sådana – och inte bara burktvång – är dåliga, eftersom de dels är symboler för inskränkningar av människors frihet och dels är symboler för irrationalitet (religion). Men detta är min personliga åsikt, minst lika mycket som uppfattningen att burkor är den av Gud påbjudna rätta klädesstilen som måste följas av alla av den familjemedlem som tvingar en annan familjemedlem att bära burka är den tvingande familjemedlemmens åsikt. Bara för att jag personligen har något emot burkor, innebär det inte att jag kan påtvinga någon annan min privata åsikt.

Det är nämligen exakt samma princip – att välja vilka kläder en ska bära är en medborgerlig frihet ingen bör få inskränka – som bör hindra människor från att tvinga andra att bära burka, som hindrar mig, riksdagen eller någon annan från att tvinga andra att inte bära burka. Precis lika lite som staten bör tvinga någon att bära burka, bör staten tvinga någon att inte bära burka. Friheten att bestämma över ens egna kläder är en medborgerlig rättighet, som staten inte bör inskränka, oavsett syfte.

(Här känner jag mig nödd att inkludera några svar på vanliga invändningar: Är det okej att gå i SS-uniformer? Ja; så länge en inte inskränker andras fri- och rättigheter bör en få ha på sig vad en vill, oavsett vad vi andra tycker om det; naturligtvis anser jag själv SS-uniformer vara obehagliga, men det är min personliga åsikt jag inte kan medelst statens våldsmonopol kräva att andra ska rätta sig efter; Men på arbeten då? Poliser går klädda i poliskläder, och exempelvis klädesaffärer har säkert riktlinjer för vad personalen ska ha på sig… Arbeten är en annan sak. Om en människa tar ett arbete och går med på vissa villkor som gäller för arbetet – vilket kan innefatta en viss klädstil på arbetet – är detta ingen inskränkning av människans klädesfrihet, då människan själv går med på att lämna burkan hemma eller vad nu saken gäller; går människan inte med på villkoren, kan vederbörande naturligtvis inte tvinga arbetsgivaren att ändå anställa henom.)

Slutligen vill jag presentera ett annat problem med förslaget att förbjuda burkbärande: definitionsfrågan. Var går gränsen mellan en burka och andra mycket täckande klädesplagg? Bör balaklavor (”rånarluvor” – namnet är missvisande, då det finns fullt lagliga och moraliskt riktiga användningsområden för plagget, varav det främsta är skydd från kyla) isåfall också förbjudas? Skulle det vara olagligt att konstant täcka sitt ansikte med sina händer? Att ha sjalar som täcker större delen av ens ansikte?

Vidare riskerar burkförbud att leda till ett sluttande plan. När klädesfriheten väl inskränkts en gång, kan regeringen inskränka den litet till, och litet till, och litet till, tills alla ser exakt likadana ut, och Sverige vad gäller medborgarnas kläder mer liknar en totalitär stat än ett frihetligt rättssamhälle. Och när kläderna är ordnade, finns inget som hindrar staten från att inskränka andra sociala friheter, tills samtliga invånares liv i Sverige är exakt desamma, utan några som helst individuella olikheter. Ett sådant samhälle är inget trevligt samhälle att leva i. Jag hävdar förstås inte att det nödvändigtvis skulle bli så till följd av ett burkförbud, men risken för att vandringen på vägen mot ett sådant samhälle når sitt slutmål är mycket större om vi redan nu slår in på den än om vi håller fast vid medborgarrättsliga principer och tillåter folk att gå klädda hur de vill.

Nej, burkförbud inskränker både medborgerliga rättigheter, medför definitionsproblematik och riskerar att leda till ett sluttande plan. Det löser inget problem överhuvudtaget, utan de människor som av egen fri vilja bär burka får sin frihet inskränkts, medan de människor som av familjemedlemmar tvingas bära klädesplagget straffas av staten för att de blir utsatta för förtryck av sin familj, och får det betydligt värre än idag. En möjlig lösning på problemet med burka är kriminalisering av tvång till en viss klädesstil (en sådan kriminalisering bör naturligtvis inte skilja på statliga förbud av vissa klädesplagg och privatpersoners tvång mot andra). Eller så låter vi helt enkelt saken bero; stort är faktiskt inte problemet.

Detta inlägg finns med på Piratpartiet LIVE och länkas alltså till från Piratpartiets webbplats startsida. Medan diskussion om enskilda klädesplagg i sig knappast är relevant för ett parti som sysslar främst med medborgar- och immaterialrätt, är försök att förbjuda vissa klädesplagg helt det, då sådana förbud skulle inskränka medborgerliga rättigheter. Burkor har visserligen inte ett dyft med Internet att göra, men Piratpartiet är inte främst ett Internetparti; Piratpartiet är främst ett medborgarrättsparti som kämpar för medborgares rättigheter överallt, både online och afk, och jag förväntar mig att partiets riksdagsledamöter om vi får några sådana i höst kraftigt kommer opponera sig mot eventuella förslag om inskränkningar i klädesfriheten.

[Här hade jag tänkt göra en Enligt Min Humla och inkludera en bild på mig själv i balaklava, men jag hade inte tillgång till en kamera. Dessutom är detta en seriös blogg. Detta är ingen modeblogg. … :-)]

Pusha gärna inlägget!

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, burka, burkor, slöja, slöjor, klädesplagg, kläder, islam, religion, frihet, klädesfrihet, medborgarrätt, medborgarrätter, medborgerlig rättighet, medborgerliga rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter, medborgerliga friheter, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

SvD rapporterar (vilket även Politikerbloggen, riksdagskandidaten Anna Troberg och Stefan Flod, ordföranden, gör) idag den glädjande nyheten att Ung Pirat, ungdomssektionen av medborgarrättspartiet Piratpartiet, får två miljoner av Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen utgår i fördelningen av sina pengar till olika ungdomsföreningar från siffror från år 2008, då Ung Pirat hade cirka fyra tusen medlemmar. Fyra tusen medlemmar är visserligen inte dåligt, men då förbundet förra året hade tjugo tusen medlemmar (och därmed är det störa partipolitiska ungdomsförbundet), alltså fem gånger så många, lär Ung Pirat minst får tio miljoner nästa år. Det ger hopp inför framtiden om än mer pengar att lägga på skyddande av mänskliga och medborgerliga rättigheter i vårt samhälle, då de hotas alltmer av övervakning, godtyckliga gripande och privatlivsintrång, och censur.

Gillar du också mänskliga och medborgerliga rättigheter (som rätten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, yttrandefrihet och rättssäkerhet), Internet, samt kultur- och kunskapsspridning? Gå med även du i Ung Pirat! Det är mycket enkelt och gratis (vi i piratrörelsen anser inte att det bör kosta att förändra samhället politiskt), och tar inte mer än ett par minuter.

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Ung Pirat, Piratpartiet, (PP), (UP), Ungdomsstyrelsen, ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet dag uppmanar IFPI (skivbolagens lobbyorganisation) politikerna att ta i med hårdare tag mot (den illegala, antar jag) fildelningen; enligt IFPI bör HADOPI-lagsliknande lagar införas i många länder (människor som är misstänkta för illegal fildelning straffas utan rättegång genom avstängning från Internet). Detta är hemskt, eftersom HADOPI-lagen kränker mänskliga rättigheter. Därmed föreslår IFPI att fler stater ska kränka mänskliga rättigheter. Vilka mänskliga rättigheter är det då som IFPI anser vara okej att kränka om det kan öka deras egna (skivbolagens alltså, inte artisternas; se lista över fildelningsstudier som visar att kreatörer faktiskt kan tjäna pengar trots – eller tack vare – fildelning, samt en nylig KTH-undersökning som bekräftar det) inkomster? Låt oss jämföra några artiklar från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter med vad IFPI föreslår införa…

Först och främst måste det dock fastslås vad Ifpi egentligen förespråkar. SvD-artikeln är litet otydlig; dels talar den om att illegala fildelare ska stängas av, dels om att varningar bör följas av avstängningar och att HADOPI-lagen är ett föredöme. Det finns en viktig skillnad: rättssäkerheten. Om människor som fildelar kriminellt stängs av är det dåligt (det kränker yttrandefriheten), men om rättegång som vanligt sker är det i alla fall ingen fara för rättssäkerheten.

Om HADOPI-lagen däremot tas efter, kommer det innebära att en person om hen misstänks för illegal fildelning mottar ett antal varningar. Om varningarna av skivbolagen hävdas ignoreras, stängs personen av från Internet. Ingenting behöver tyda på att personen fildelat illegalt; det räcker med blotta misstanken. Detta vore förstås katastrofalt för rättssäkerheten, och inskränka yttrandefriheten. Jag utgår i nedanstående jämförelse av Ifpi:s förslag med FN:s deklaration över  mänskliga rättigheter från att Ifpi vill ha avstängning utan rättegång; journalisten verkar snarast ha missuppfattat Ifpi:s förslag när hen talar om att människor som fildelar kriminellt enligt Ifpi bör stängas av från Internet, då Ifpi ju sägs se HADOPI-lagen som ett föredöme, och j0urnalister ofta missuppfattar sådana här frågor/går på lobbyns felaktiga information.

Nedanstående artiklar kommer alla från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

Artikel 11

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Deklarationen är tydlig: anklagas någon för brott, måste vederbörande få en rättegång innan hen av staten betraktas som skyldig för brottet ifråga. Artikel 11 gör ingen skillnad på brott begångna via Internet, utanför Internet eller annorstädes (var nu det skulle vara…), utan fastställer att ingen får dömas utan rättssäker rättegång. Vad Ifpi föreslår innebär att människor stängs av från Internet utan rättegång, och Ifpi föreslår således att artikel 11 kränks.

Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Återigen lämnar FN:s  deklaration över mänskliga rättigheter inga utrymmen för tolkningar. Alla – såväl terrorister, operasångare, antipirater som personer misstänkta för illegal fildelnng – har rätt att sprida information utan att staten hindrar dem, och detta oavsett uttrycksmedel – det spelar ingen roll om det som används är en tryckpress, Internet eller stämband. Ifpi vill stänga av folk från Internet, och därmed aktivt hindra folk från att uttrycka sig med varje slags uttrycksmedel. Notera att även om Ifpi skulle ha gillat bara rättssäkra avstängningar (vilket de tyvärr inte verkar göra) skulle de ha velat kränka artikel 19, då artikel 19 innebär att envar – och därmed även dömda upphovsrättsbrottslingar – har rätt att sprida information med vilket medium som helst.

Såsom kränkande minst en mänsklig rättighet (högst troligt två stycken) och varande allmänt Internet- och kulturspridningsfientlig är Ifpi:s förslag extremt förkastligt, och det bör kastas i soptunnan för politiska beslut som aldrig fattades på grund av deras rena förakt för fundamentala rättigheter snarast möjlighet. I dagsläget finns tyvärr bara ett parti i Sverige som prioriterar mänskliga rättigheter och motarbetande av just sådana medborgarrätssvidriga lagförslag som det från Ifpi ovan: Piratpartiet. Om du håller med om att respekt för mänskliga rättigheter är det viktigaste när det gäller lagar, rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet i höst.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Ovanstående ganska… skrämmande bild, ”Wired freedom”, skapades och lades upp på flickr av cofano, som även släppte den under CC-BY-NC-ND 2.0.

UPPDATERING: Ett Otygs funderingar och betraktelser skriver läsvärt om förslaget.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Ett litet barn åkte av ett misstag iväg på ett bagageband på en flygplats i Danmark. Barnet passerade en scanner och en röntgenapparat, den utrustning (rätta mig om jag har fel) som är till för att bland annat upptäcka föremål som hotar säkerheten. Vad hände? Upptäcktes barnet (något som borde vara en hel del enklare än att hitta exempelvis sprängmedel terrorister avsiktligt lagt ned energi och tankeverksamhet på att gömma på)? Nej. Barnet upptäcktes inte. Istället sorterades det som ”underligt bagage” och skickades iväg till en avdelning på flygplatsen för okänt gods. Tack och lov hittades barnet av en anställd på flygplatsen, och barnet kom, fysiskt oskatt, tillbaka till sin förälder. Flygplatsens presschef sade att barnet hade ”väldigt tur”, enligt SvD (även GP och KvP har tagit upp händelsen).

Slutet gott i denna historia. Men ärligt talat: om säkerhetsutrustningen och/eller -personalen är så inkompetent att den inte kan upptäcka en treårig människa där det enbart ska finnas bagage, och flygplatsens presschef anser det vara ”väldig tur” att barnet kom till rätta, hur bra kan den fungera mot terrorister? Och dessutom: oavsett hur bra utrustningen skulle vara, vad hindrar en terrorist från att spränga en bomb i kön till säkerhetskontrollen (terrorister har inte något särskilt emot just flygplan vad jag vet; de har något emot mänskliga rättigheter)? Det är lite intressant hur många av dagens etablerade politiker (från Alliansen och S) svarar på terrorismen genom att försöka stoppa den genom att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter och montera ned det fria och öppna samhälle terroristerna angriper (exempel på detta är FRA-lagen, som river upp brevhemligheten och innebär godtyckligt ingripande i folks privatliv vilket kränker både FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, Europakonventionen och därmed Sveriges grundlag, samt naturligtvis USA:s tortyr av misstänkta terrorister i Guantanamo)

Detta är delvis ett test av Anna Trobergs idé (som kopierades från bl.a. Rick Falkvinge) om notiser på bloggar.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Via Rick Falkvinge hittar jag Peter Sundes inlägg om hur en (eller snarare Internetoperatörer) relativt enkelt kan kringgå FRA-lagen (en idé Intensifier spunnit vidare på på ett säkerligen väldigt kunnigt sätt, då jag inte förstår en del av inlägget), och Andreas Ekströms inlägg om varför det enligt hans uppfattning är odemokratiskt (att kringgå FRA-lagen, skapa teknik som möjliggör kringgång av FRA-lagen och uppmaning till kringgång av FRA-lagen, om jag förstått Ekström rätt). Ekström har en intressant blogg, och trots att han förespråkar upphovsrätt (det vill säga, i högre utrsträckning än pirater), tycker jag att hans inlägg oftast är ganska förnuftiga och sansade; sällan blir jag särskilt upprörd av dem, och sällan är min åsikt rakt motsatt den Ekström presenterar.

Idag var dock en av de få tillfällen jag faktiskt upprördes en del av något jag läste på Andreas Ekströms blogg. Inlägget om varför Sundes initiativ inte är demokratiskt är helt uppåt väggarna fel, vilket inses efter bara någon minuts eftertanke. För att framföra min åsikt beslöt jag att publicera en kommentar, men när jag skrev den märkte jag att den blev ganska gedigen – gedigen not att skapa ett blogginlägg av. Kommentaren har jag publicerat i kommentarsfältet, men för att den inte ska dränkas i avdelningen för kommentarer till inlägget på Ekströms blogg, och av den enkla anledning att jag inte bloggat på någon vecka, publicerar jag min kommentar (som ännu inte godkänts av Ekström) här också.

1) Det är inget lagbrott att undvika statens övervakning; FRA-lagen säger inte att utveckling av teknologi som kan gå runt den är kriminell, eller ens användning av sådan teknologi. Däremot kan det nog klassas som “civil olydnad”, men fullt laglig och moraliskt acceptabel sådan.

2) FRA-lagen bryter mot grundlagen (Europakonventionen, som är en del av grundlagen, om inte annat). Parlamentatet har alltså stiftat en lag en lag den inte får stifta. Således är inte lagen demokratiskt stiftad.

3) Majoriteten av folket vill ha brevhemlighet. Majoritetens åsikt är viktigare än parlamentets när en bedömer om något är demokratiskt eller ej.

4) Deltagarna i parlamentet gick inte till val på att uppriva brevhemligheten. De gick sedan mot vad de tidigare sagt och införde FRA-lagen, vilket om något var odemokratiskt. Att avvärja detta odemokratiska beslut är knappast odemokratiskt.

5) Alldeles oavsett ovanstående: Det finns en gräns för demokrati. Om 80 procent av folket röstade fram ett parti som införde massmord av en viss folkgrupp, och folket i stort stödde detta massmord, skulle du tycka det var “odemokratiskt” att medborgarna som tillhörde folkgruppen gömde sig för staten?

En behöver inte hålla med alla fem anledningar ovan; det räcker med att hålla med en, för att inse att vad Sunde gör snarare är högst demokratiskt än odemokratiskt. Skivad lime har också listat några anledningar att Ekströms resonemang är felaktigt; trots att våra listor delvis överlappar (smarta hjärnor tänka lika ;-)) och jag inte håller med om delar av blogginlägget (såsom att det inte är odemokratiskt på något vis att bryta mot demokratiskt framtagna lagar). Det är aldrig konstruktivt att kalla någon idiot, oavsett hur korrekt tillmälet skulle vara (vilket det i detta fall inte är); trots det vill jag även länka till afekh, för bortom ”idiot”-sägandet finns förnuft. Om du själv har fler anledningar, fyll gärna på i kommentarsfältet!

Odemokratisk snö?

Odemokratisk snö?

Är snön odemokratisk, Ekström?

Foto: almost witty, CC-BY-NC-SA 2.0

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , , , ,


E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I en artikel i DN uppges idag att en av de viktigaste nya lagarna innebär ”Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”. Citerar:

Den omtalade lagen om signalspaning ändras. Den enskildas integritet ska stärkas bland annat genom att endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten får inrikta signalspaningen (inte SÄPO, vilket de kritiserat).

Detta är fel av DN – åtminstone innebär det inte alls så stort steg för integriteten som en skulle kunna tro. Faktum är att svenska staten sedan FRA-lagen trädde i kraft söker igenom samtlig elektronisk kommunikation som passerar Sveriges gränser (vilket den mesta av den elektroniska kommunikationen gör). Det är sant att den ändring som röstades igenom för några veckor sedan innebar en viss förändring – men den förändrade inte detta, att staten får tillgång till kablarna med all vår elektroniska kommunikation som passerar gränserna. Den elektroniska kommunikationen söks igenom, och därmed rivs brevhemligheten upp, då staten mot ens vilja läser ens privata kommunikation. Vad som sedan händer med trafiken spelar ingen större roll – om några väljs ut och läses manuellt ‘r det oviktigt för principen, för principen bryts så fort staten söker igenom alla e-mail som passerar gränserna. Och det där med ”domstol”… även innan ”domstolen” sagt sitt har staten tillgång till kablarna (och därmed har brevhemligheten redan kränkts), och domstolen är egentligen inte alls någon domstol, då den saknar de flesta drag som utmärker en rättssäker domstol.

FRA-lagen innebär massavlyssning, upprivande av brevhemligheten och hundratusentals godtyckliga ingripanden i privatlivet, och kränker därmed FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. De enda som på allvar bryr sig om mänskliga rättigheter idag förefaller vara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Piratpartiet (Allianspartierna var ju med och röstade igenom FRA-lagen, och Socialdemokraterna verkar vilja ha någon form av ”signalspaning i kabel” – det vill säga massavlyssning – trots att de säger sig förespråka integritet). Rösta på någon av dem i valet i höst, och då (V) och (MP) nog skulle kunna kompromissa med (S) för att få sitta i regering, rösta på Piratpartiet.

För en kanske bättre förklaring av hur DN har fel, läs Rick Falkvinges inlägg om dimridåer. Och har ni några frågor eller invändningar mot mitt inlägg, kommentera.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »