Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘IFPI’

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet dag uppmanar IFPI (skivbolagens lobbyorganisation) politikerna att ta i med hårdare tag mot (den illegala, antar jag) fildelningen; enligt IFPI bör HADOPI-lagsliknande lagar införas i många länder (människor som är misstänkta för illegal fildelning straffas utan rättegång genom avstängning från Internet). Detta är hemskt, eftersom HADOPI-lagen kränker mänskliga rättigheter. Därmed föreslår IFPI att fler stater ska kränka mänskliga rättigheter. Vilka mänskliga rättigheter är det då som IFPI anser vara okej att kränka om det kan öka deras egna (skivbolagens alltså, inte artisternas; se lista över fildelningsstudier som visar att kreatörer faktiskt kan tjäna pengar trots – eller tack vare – fildelning, samt en nylig KTH-undersökning som bekräftar det) inkomster? Låt oss jämföra några artiklar från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter med vad IFPI föreslår införa…

Först och främst måste det dock fastslås vad Ifpi egentligen förespråkar. SvD-artikeln är litet otydlig; dels talar den om att illegala fildelare ska stängas av, dels om att varningar bör följas av avstängningar och att HADOPI-lagen är ett föredöme. Det finns en viktig skillnad: rättssäkerheten. Om människor som fildelar kriminellt stängs av är det dåligt (det kränker yttrandefriheten), men om rättegång som vanligt sker är det i alla fall ingen fara för rättssäkerheten.

Om HADOPI-lagen däremot tas efter, kommer det innebära att en person om hen misstänks för illegal fildelning mottar ett antal varningar. Om varningarna av skivbolagen hävdas ignoreras, stängs personen av från Internet. Ingenting behöver tyda på att personen fildelat illegalt; det räcker med blotta misstanken. Detta vore förstås katastrofalt för rättssäkerheten, och inskränka yttrandefriheten. Jag utgår i nedanstående jämförelse av Ifpi:s förslag med FN:s deklaration över  mänskliga rättigheter från att Ifpi vill ha avstängning utan rättegång; journalisten verkar snarast ha missuppfattat Ifpi:s förslag när hen talar om att människor som fildelar kriminellt enligt Ifpi bör stängas av från Internet, då Ifpi ju sägs se HADOPI-lagen som ett föredöme, och j0urnalister ofta missuppfattar sådana här frågor/går på lobbyns felaktiga information.

Nedanstående artiklar kommer alla från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

Artikel 11

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Deklarationen är tydlig: anklagas någon för brott, måste vederbörande få en rättegång innan hen av staten betraktas som skyldig för brottet ifråga. Artikel 11 gör ingen skillnad på brott begångna via Internet, utanför Internet eller annorstädes (var nu det skulle vara…), utan fastställer att ingen får dömas utan rättssäker rättegång. Vad Ifpi föreslår innebär att människor stängs av från Internet utan rättegång, och Ifpi föreslår således att artikel 11 kränks.

Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Återigen lämnar FN:s  deklaration över mänskliga rättigheter inga utrymmen för tolkningar. Alla – såväl terrorister, operasångare, antipirater som personer misstänkta för illegal fildelnng – har rätt att sprida information utan att staten hindrar dem, och detta oavsett uttrycksmedel – det spelar ingen roll om det som används är en tryckpress, Internet eller stämband. Ifpi vill stänga av folk från Internet, och därmed aktivt hindra folk från att uttrycka sig med varje slags uttrycksmedel. Notera att även om Ifpi skulle ha gillat bara rättssäkra avstängningar (vilket de tyvärr inte verkar göra) skulle de ha velat kränka artikel 19, då artikel 19 innebär att envar – och därmed även dömda upphovsrättsbrottslingar – har rätt att sprida information med vilket medium som helst.

Såsom kränkande minst en mänsklig rättighet (högst troligt två stycken) och varande allmänt Internet- och kulturspridningsfientlig är Ifpi:s förslag extremt förkastligt, och det bör kastas i soptunnan för politiska beslut som aldrig fattades på grund av deras rena förakt för fundamentala rättigheter snarast möjlighet. I dagsläget finns tyvärr bara ett parti i Sverige som prioriterar mänskliga rättigheter och motarbetande av just sådana medborgarrätssvidriga lagförslag som det från Ifpi ovan: Piratpartiet. Om du håller med om att respekt för mänskliga rättigheter är det viktigaste när det gäller lagar, rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet i höst.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Ovanstående ganska… skrämmande bild, ”Wired freedom”, skapades och lades upp på flickr av cofano, som även släppte den under CC-BY-NC-ND 2.0.

UPPDATERING: Ett Otygs funderingar och betraktelser skriver läsvärt om förslaget.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Förlovningen mellan prinsessan och Daniel Westling har rönt stor uppmärksamhet i media åtminstone i gammeldito. Artikel efter artikel, spaltmeter efter spaltmeter. En sak jag kommit att tänka på, kanske framförallt efter ayy jag läst någon på IRC skriva ”Piratpartiet har nog nu helt plötsligt förflyttats bort från massmedias rampljus…” och Eva-Lena Jansson från (S) som på Twitter kommenterade att en viktig nyhet glömts bort, är att frieriet kom väldigt lägligt. Nästan lite kusligt lägligt. Mitt under den största politiska rättegången i århundrandet, och, framförallt, dagen innan ett av de mest kontroversiella lagförslagen i nutid skall röstas om, kommer en nyhet som undanröjer allt annat från medias uppmärksamhet. Det minskar den i alla fall.

Varför IPRED är dåligt har jag skrivit om tidigare. Sammanfattning: den urholkar rättssäkerheten genom att multionationella skivbolag får kräva skyhöga belopp av folk och hota med ännu högre belopp i rättegång om de int betalar genast, den hotar den personliga integriteten eftersom multinationella skivbolag kan kolla vem som döljer sig bakom vilken IP-adress som helst (bara att snickra ihop en skärmdump, jättelätt), den är ineffektiv och den kostar pengar för staten. Att den dessutom är ett brutet laglöfte (okej, Reinfeldts uttalande ”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration” kan tolkas som ”Inte vi, staten, utan skivbolagen ska jaga en hel ungdomsgenerationen”, men den tolkningen vad ganska otänkbar när han väl sade det) gör inte saken bättre.

Tack och lov har IPRED ändå uppmärksammats en del i gammelmedia: DN, DN, SvD och SvD.

– Det innebär att uppgifterna i första hand kommer att lämnas ut när det handlar om att tillgängliggöra materialet på internet, inte när man laddar ner enstaka verk, alltså kopiering, säger Ask och fortsätter senare.

– Det handlar inte om en 14-åring som vill lyssna på sin favorit från Idol, utan om de som tillgängliggör materialet. Det vet alla som läst propositionen.

Åh, men fildelning innebär just att alla nedladdare är uppladdare. Hur många gånger skall jag behöva säga det? 14-åringarna laddar inte bara ned, utan de fildelar: de laddar alltså även upp. Och de kommer angripas av skivbolagen, oavsett vad Ask menar är syftet med IPRED. Det visar erfarenhet från andra länder

– Att få ut de här uppgifterna är bara första steget i en lång process, säger Ask och fortsätter senare:

– Vi tror att den olagliga fildelningen kommer att minska med den här lagen.

Kanske vore smartare att kolla på hur det faktiskt ligger till? I Finland har den illegala fildelningen inte minskat av IPRED (eller ja, jag tror att Finland inte har just IPRED, men däremot en liknande lag).

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Skivbolagen har idag fått härja relativt fritit i Dagens Nyheter. ”Skivbolagen hittar nya inkomster” heter en artikel, ”Så säger skivbolagen” en annan, starkt tillhörande den förra. Som källa för faktauppgiften att skivbolagen förlorar mer och mer inkomst för varje år som går använder DN Ifpi:s undersökning. Men vänta nu… Var inte Ifpi branschorganisation och därmed högst jävig? Jo, just det! Att lita på deras rapport är ungefär lika smart som att lita på oljebolagens branschorganisationsrapporter som hävdar att antropogen global uppvärmning är en bluff. Ja, visst, i Ifpi-fallet är det intäkterna som redovisas, men Ifpi har en stor fördel av att utmålas som offer i den breda massans ögon. Och om ett företag presenterar en ”vetenskaplig” rapport som gynnar dem, bör vi vara väldigt kritiska till den ”vetenskapliga” rapporten.

Men vadan rubriken? Jo, jag menar att illegal nedladdning/fildelning är bra för kulturbranschen. Den är åtminstone inte alls så dålig som skiv- och filmbolagen försöker framstå den att vara. Det jag nu skriver, har jag stöd i av fyra vetenskapliga rapporter: en från KTH, en från Göteborgs universitet, en från Harvard och en statlig från Holland. Varför den är bra/inte så dålig? För att den ökar intresset för konsertbesök och merchandiseinköp. För att en väldigt liten andel är förlorade köp – i de flesta fall skulle fildelaren antingen inte ha köpt låten överhuvudtaget, även om hen inte fildelat, alternativt laddade ned, provlyssnade och köpte sedan.

En företrädare för ett skivbolag snuddar vid det:

Han berättar om Chris Browns Stockholmskonsert i januari som lockade en publik på 7.000–8.000 personer, trots att bolaget inte ens sålt 8.000 exemplar av hans skiva i Sverige.

– För tio år sedan hade vi förmodligen behövt sälja 80.000 exemplar för att få 8.000 till konserten. Självklart hade alltså enormt många som var där laddat ned hans musik. Livespelningar är extremt viktiga, det är fint att veta att det går att tjäna pengar på konserter, säger Hasse Breitholtz.

Det finns något annat man bör tänka på när man läser ovanstående artiklar, förutom att inte tro på skivbolagens egna högst jäviga rapporter. Dagens Nyheter ägs av Bonnier, som äger flera skivbolag. DN kan alltså inte tas som särskilt neutral när det gäller detta.

Imorgon kommer våra kära riksdagsledamöter rösta igenom IPRED (om inte ett mirakel inträffar). IPRED (DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD) möjliggör för upphovsrättsinnehavare – i praktiken branschorganisationer som Ifpi och skivbolag – att kräva ut namn på personer som står bakom ett IP-nummer, för att sedan kunna skicka kravbrev. De kan kräva något i stil med 50 000, och varnar med att de går till rätten (och där kräva hundratusentals kronor) om de inte fått pengarna inom en vecka. ”Göra upp i godo”, kallas det på juristspråk. ”Legaliserad utpressning”, kallar vi pirater det. ”Skydd för våra artister från stöld”, skulle nog skivbolagen kalla det (illegal fildelning är varken juridiskt eller moraliskt stöld – jämför det inte med att sno en bil, utan att någon köper en bil, gör en kopia av den och du sedan mottar kopian av bilen – inte särskilt omoraliskt, eller hur?).

Fler nackdelar med IPRED är att ett IP-nummer inte garanterar att den som på pappret innehar IP-adressen begått brottet. Ofta handlar det om någon annan i samma hushåll, och i fall med öppna trådlösa nätverk kan förstås vem som helst ha gjort det (i praktiken kanske framförallt grannen). Inte ens om man har skyddat trådlöst nätverk och bor ensam går man säker, för skyddade trådlösa nätverk kan ganska enkelt hackas. Något annat dåligt är att det enda bevismaterial skivbolagen/Ifpi i praktiken kommer använda är skärmdumpar. Skärmdumpar är plättlätta att förfalska.

Ytterligare en nackdel är att IPRED faktiskt inte minskar den illegala fildelningen/nedladdningen. Detta visar undersökningar från länder som infört lagen, eller något liknande lagen (källa). Och en annan nackdel är att den kränker den personliga integriteten. Uppgifterna skivbolagen kommer få ut rör våra surfvanor, något idag lika hemligt som dåtidens dagböcker, särskilt för de som tillbringar en stor del av sina liv på nätet.

Det är för sent. Vi kan inte stoppa lagförslaget. Tyvärr är vi på perioder om fyra år totalt utlämnade till våra politiker. Det enda som gör att de inte inför storebrorssamhället och helt följer skivbolagens minsta anvisning är egentligen deras önskan att bli omvalda. Det är den enda lilla makt vi har över dem. Christian Engström (från Piratpartiet) rapporterar dystert.

Nåja. Inga sura miner nu! Jag skall ju på teater. The Spectrial börjar igen klockan ett idag. Och jag skall dit. Min Asus eee 904 är laddad. Kamerans mineskort är tömt. Batteriet fulladdat. Nu är det bara att gå till tingsrätten, och sedan skall jag – försöka – börja liveblogga! (Eftersom jag inte vet hurivida trådlösa öppna nätverk finns där kan jag inte garantera något – men jag skall i alla fall försöka liveblogga.)

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är naturligtvis fiktion.
****
Ifpi (ständig ordförande), Stim (ständig sekreterare) och musikerna (ständiga åtsagda medhållare) sitter i möte.

Ifpi: Nu går de väl ändå för långt!

Stim, förvirrade undrandes: ”Vilka då?”

Ifpi: ”De där… fi… fi… fildelarna! Brottslingarna och deras anhang! Piratpartiet!” Ifpi darrar på rösten av ilska. ”Fild… låt oss kalla dem f-personerna, har iscensatt en bojkott mot oss!”

Stim, fortfarande förvirrat undrande: ”Har de!”

Ifpi, som verkar vara lätt irriterad: ”Ja, jag sade ju det!”

Stim: ”Varför dådå?”

Ifpi, muttrandes: ”För att de ogillar oss.”

Musikerna: ”Fel! Ert fel!”

Ifpi och Stim kollar lite anklangande och undrande på musikerna. Likt ett barn som kommits på med att vara olydig, kollar musikerna förläget ner i golvet, skrapar lite med foten i marken och mumlar något som låter som ”det var inte meningen”.

Ifpi: ”Vad? Vadan denna grava anklagelse? Vi måste ju ständigt ta hand om er! Alla era klavertramp! Det är tack vare oss som ni inte sitter där ute som gatumusikanter och får tigga småpengar, som de tgiriga f-folket önskar!”

Stim nickar instämmande.

Musikerna, ännu mer förlägna: ”Jo, alltså vi… Det var inte meninge… Men alltså… Vi har hört att de säger att det är IPRE…”

Ifpi, avbryter musikerna och säger: ”Lyssna inte på dem! Hörde ni inte vad jag nyss berättade! F-folket är giriga och vill att ni ska hamna på gatan! Är det vad ni vill, va? Nej, tänkte väl inte det!” Ifpi lugnar ned sig lite och får något drömmande i blicken. ”IPRED (det är Inte PRoblematiskt Ersättningsinsamlande Direktivet) är en mycket fin lag som ni bör tacka oss för. De goda politikerna står på er sida, musiker! Var lugna! Ni är under vårt beskydd!”

Musikerna, lite tvekande om de får ställa frågan: ”Men vad är IPRED?”

Ifpi: ”Men det berättade jag ju just! IPRED betyder Inte PRoblematiskt Ersättningsinsamlande Direktivet!”

Musikerna: ”Jo, men vad innebär d…”

Stim: ”Nej nu, musiker, vill jag protestera. Litar ni inte på att vi förvaltar er ersättningsrätt väl? Att vi inte göra något som skadar er? Att vi är rättvisa?”

Musikerna, lätt olyckliga: ”Men våra fans säge…”

Ifpi: ”‘Fans’? ‘Fans’? Har vi inte lärt er att de som inte betalar för sig, f-folket, de som bojkottar, inte är fans! Fans är de goda, de som betalar för sig. Och de som inte betalar för sig är De Onda, f-folket.”

Musikerna ser fortfarande tveksamma ut. ”Sedan undrar vi om vi kan få ut lite mer av inkomsten… 20 procent klarar vi oss inte så långt på… Och ni lovade att höja procentandelen efter jul… För ni hade det så knapert med pengar…”

Ifpi med något lätt (falskt) beklagande och ursäktande i ögat: ”Vi har det fortfarande kärvt, musiker. F-folket blir allt mer aggressiva för var dag som går. För att kunna bekämpa dem måste vi ha pengar. Faktiskt mer än vi har nu.” ”Ni vill väl inte ruineras av f-folket?” tillade Ifpi när musikerna var på väg att säga något. ”Vi måste stoppa dem, annars får ni inget av intäkterna.”

Musikerna, lätt uppgivet: ”Som ni vill,  Ifpi.”

Stim: ”Och vi måste också ha mer för att upprätthålla vår beskyddande verksamhet.”

Musikerna suckar, men skriver lydigt på de nya avtalen som Ifpi och Stim räcker dem. Mötet förklaras avslutat, och musikerna lämnar rummet. Kvar sitter Ifpi och Stim.

Stim: Hahahahaha! Vilka veklingar! Väl talat, Ifpi.

Ifpi: Tackar, kära kollega. Ja, nog är de ena lättlurade dumskallar som inte vill annat än skapa musik. De förstår inte ett dyft av juridik eller pengatjänande. Att smälla i dem att ”f-folket” är onda var löjligt enkelt, nästan lika enkelt som att få dem att tro att vi är enda vägen till pengar och berömmelse.”

Ifpi och Stim skrattar gott och musikernas enfaldhet.

I Danmark skickas hundratals kravbrev till familjer som nästa dag ska vakna upp till en hemsk realitet; de måste betala tusentals kronor för något var och varannan person sysslar med. Musikerna funderar över varför de fortfarande måste ta andra arbeten för att försörja sig, trots det goda arbetet Ifpi ooch Stim gör.

Ifpi och Stim fortsätter att skratta.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Är Ung Pirat en organisation som uppmuntrar till brott? Det är en fråga som Ungdomsstyrelsen på förekommen anledning ställt sig. Enligt IFPI gör Ung Pirat det – i princip. IFPI anser att det är märkligt att Ung Pirat får statligt stöd. Åh, vad jag blir förvånad! Det hade jag aldrig kunnat tänka mig! Att företrädare för en bransch som kritiseras av ett parti anser att det partiet inte bör få pengar!

Ungdomsstyrelsen har tack och lov fastslagit att Ung Pirat följer deras kriterier. Men uttalandena från IFPI – och (kd) – skrämmer mig något. Om så pass starka krafter i samhället anser att en ungdomssektion av ett politiskt parti som hyser vissa åsikter (vad jag vet uppmuntrar inte Ung Pirat/Piratpartiet till illegal fildelning – det är nog IFPI som fått saken om bakfoten – det Ung Pirat gör är inte att anse att folk bör börja fildela jättemycket trots att det är olagligt; Ung Pirat anser att illegal fildelning bör bli lagligt och att folk sedan bör fildela ”illegalt” jättemycket) inte bör få statligt stöd, hur lång tid kommer det ta tills vissa organisationer inte får statligt stöd just å grund av sina åsikter? Sådant vore knappast förenligt med demokrati.

Och hur lång tid kommer det ta tills medlemskap i Ung Pirat (eller Piratpartiet) är en omständighet att beakta vid rättegångar rörande illegal fildelning? Om jag blev med i Ung Pirat, skulle det kunna användas mot mig i en rättegång? Då blir det riktigt skrämmande. Då närmar vi oss ett förbud av åsikter, nämligen.

Det kanske är bäst att gå med i Ung Pirat, eller Piratpartiet, medan tid är. Medan det fortfarande är tillåtet. Medan hysande av vilka åsikter som helst fortfarande är lagligt. Medan vilken politik som helst får bedrivas av vem som helst. Medan staten inte har en lista över godkända partier. Medan det fortfarande finns olika partier att välja på. Medan demokratin existerar.

Jag är glad att staten, i form av Ungdomsstyrelsen, på sätt och vis godkänt Ung Pirats existens genom det ekonomiska stödet.

Andra media som skriver om detta: Svenska Dagbladet, DN.se, dagensps.se, SR, projO´s blogg, Stefan Flod, Ung pirat (och igen), Mattias Bjärnemalm, Leo Erlandsson, Stenskott, Olofs blogg, Intensifier, Storm i ett vattenglas, Rick Falkvinge (pp), satmaran och Sydsvenskan

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »