Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2009

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

I förra artikeln i denna artikelsamling skrev jag på artikelsamlingen Calendern om att du självfallet absolut DEFINITIVT (HÖR DU DET, VA???) ska rösta på Moderaterna i EU-valet. Men jag har kommit på bättre tankar. EU-parlamentet är inte gott nog åt Fredrik Reinfeldt (jag på artikelsamlingen Calendern säger att Fredrik Reinfeldt kandiderar till EU-parlamentet och har uppbackning av massor av vetenskapliga rapporter=end of discussion).

Det är i sanning dags att Fredrik Reinfeldt, vår oerhört goda, kloka och starka ledare, upphöjs till den status som han redan idag har i alla våras hjärtan! Han bör omedelbart krönas till konung av Svea Rike, inte någon futtig EU-parlamentariker! Hans makt bör vara gränslös, ty gränslösa är Hans storhet, godhet och klokhet, till skillnad från makten hos en politiker, som vart fjärde/femte år måste genomgå en ytteeeerst jobbig och ytteeeerst tidkrävande och ytteeeerst långdragen process (de kallar det ”demokrati” när valurnorna körs ut till olika platser och folket får rösta, jag kallar det ”byråkrati”)! Att Han lyssnar på folket bevisades, för de svagsinta och dumbommar som behövde det ända in på första delen av år 3, i och med införandet av FRA-lagen!

Ni ser att jag ej brukar den traditionella västerländska tideräkningen; trots att jag är kristen överglänser året då allas vår Fredrik för första gången fick möjligheten att hjälpa folket ur den moraliskt korrupta svackan Den Onda Tekniken, må den kriminaliseras i all evighet, inneburit vida Jesu födelseår! Från och med nu bör kristendomen och allt annat sjasas ut som den galenskap det är ur vårt fina vackra rena land, till förmån för det enda rätta: ”tron” (det är naturligtvis ingen tro eftersom det är sant) på Reinfeldt den Oerhörda och Hans gränslösa godhet, klokhet och styrka!

Den moraliska svacka Den Onda Tekniken, må den kriminaliseras i all evighet, inneburit som jag nyligen nämnde är förstås den illegala fildelningen (kulturstölden). Den illegala fildelningen har gjort att alla de stackars Skivbolagsdirektörerna nu istället för att tjäna de hundratals miljoner de rättmätigt är värda nu istället tjänar några ynka tiotal miljoner om året, och alla de stackars Artister som dagligen blir bestulna på allt de arbetat fram!

Att det är stor skillnad på kopiering av något, till exempel en cykel, och stöld av något, till exempel en cykel, och att samhället skulle tjäna på om alla kunde ta del av så mycket välfärd som möjligt, spelar förstås ingen roll! Artisterna och Skivbolagsdirektörerna, som överglänser alla oss vanliga döda som måste ha en anställning eller sälja något fysiskt för att tjäna pengar och inte kan försörja sig på att stämma folk som härmar oss, är förstås värda den behandling Fredrik den Oerhörda ger dem i och med privatpolisbefogenheter!

Men inte ens Artisterna och Skivbolagsdirektörerna är någonting, någonting, i jämförelse med Fredrik den Oerhörda! Fredrik den Oerhörda överglänser till och med de i all Hans styrka, godhet och intelligens! Låtsasvärden (de enda riktiga värdena är förstås marknadsvärden) som demokrati och mänskliga rättigheter är intet i jämförelse med Honom!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, Reinfeldt, Moderaterna, M, satir, fildelning, illegal fildelning, Internet, piratkopiering, , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Stefan Wahlberg har i dagens Metro publicerat en kolumn med titeln ”Fildelarlöften är förljugna floskler”. Jag anser att stora delar av kolumnen är felaktig, varför jag tänker gå igenom den del för del. Here we go again!

”Somliga [politiker] gör därför allt för att få det att låta som om illegal fildelning skulle tillhöra de mänskliga rättigheterna. ”Vi kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration” sa Fredrik Reinfeldt redan inför riksdagsvalet 2006 – trots att fildelning redan då var kriminaliserat.” Två sakfel: vad jag har hört har ingen etablerad politiker eller framstående piratpartist hävdat att det är en mänsklig rättighet att fildela upphovsrättsligt skyddat material även utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse så länge fildelningen ifråga sker icke-komemrsiellt. Att kulturspridning är bra har en del hävdat (ja, kanske inte så många etablerade politiker dock), men att det på något vis skulle vara som en mänsklig rättighet är en grov överdrift som förringar begreppet mänskliga rättigheter.

Det andra felet är att fildelning redan då var kriminaliserat. Fildelning är inte kriminaliserat, fildelning var inte kriminaliserat och fildelning kommer antagligen (riktigt så stor makt har inte Hollywoodbolagen, oavsett vilken hybris vissa antipirater får och hävdar att ”[om nätleverantörerna agerar på ett visst vis] kommer lagen skärpas”, som om de bestämde över huruvida lagen skärps) aldrig att kriminaliseras. Fildelning – själva tekniken – är inte illegal, även om en viss jävig domare med nämndemän tolkat lagen så.

Problemet är att lejonparten av dessa vallöften är förljugna floskler. För även om politik handlar om visioner så är det ohederligt att lova sina väljare saker som i praktiken är rättsligt omöjliga att genomföra utan att ändra på hela världsordningen.” Något Rick Falkvinge, ledare för Piratpartiet, många gånger sagt är ”Nu förändrar vi Sverige, Europa och hela världen. I den ordningen.” Vi vill förändra hela världsordningen! Vi bygger kunskapssamhället! Men det kanske inte var vad Wahlberg menade här; en annan tänkbar betydelse av vad han sade är att vi kommer få USA mot oss när vi ändrar upphovsrätten. Detta har redan Rick Falkvinge skrivit om i ett nyhetsbrev. Jag kopierar in svaret här:

”Det andra som kommer att hända är att USA kommer att bli vansinniga och hota med handelssanktioner. Det är en uttrycklig del i deras utrikespolitik att hota med handelssanktioner i sådana lägen, och hittills har svenska politiker fått svansen mellan benen inför det hotet. Men det kort som ingen använt, är att sådana sanktioner inte skulle kunna riktas mot Sverige, utan skulle få riktas mot EU.

Och här är trumfkorten: EU har en större bruttoproduktion än USA. Det gör att om USA riktar sanktioner mot EU, så skadar det USA mer än EU, och därför kommer de inte att verkställa det hotet. Samtidigt är upphovsrättslagstiftningen på nationell nivå i Europa, så att vi faktiskt kan ändra lagarna (i USA är upphovsrättslagen, alltså själva lagtexten, på federal nivå).” (min fetning)

”Det råkar nämligen vara så att det inte är fildelning, utan artisternas och konstnärernas upphovsrätt, som idag skyddas av Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.” Fel, på det sättet Wahlber utmålar situationen som. För det första talar inte Europakonventionen alls om upphovsrätt (jag har letat men inte hittat – jag utesluter inte att den talar om det men att jag inte hittat det). För det andra innebär FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte alls just den upphovsrättslagstiftning vi har nu. Vi tar en titt på artikel 27, andra delen, som är den del av FN:s deklaration som berör upphovsrätten:

2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Ett sätt att tolka artikeln på är att kreatörer ska kunna kräva omnämnande och att inte få sitt verk kränkts (skydd för de ideella intressena) och att kreatörer kan bestämma över vem som får använda deras verk kommersiellt ( skydd för de materiella intressena). Detta sätt att tolka artikeln ärenligt min mening högst rimligt, och varken jag eller Piratpartiet anser att den delen av upphovsrätten bör avskaffas. Vi vill avskaffa delen som förhindrar icke-kommersiell spridning av material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse – det vill säga, vilket så gott som all fildelning är (icke-kommersiellt, alltså).

”Utöver att vi skulle hamna i öppen strid med bland annat FN, Europarådet, EU och USA så skulle vi tvingas frånträda åtminstone ett halvdussin internationella avtal och konventioner – däribland den FN-kontrollerade Bernkonventionen och avtalet med Världshandelsorganisationen WTO. Sverige skulle hamna på ”svarta listan” och utsättas för kraftiga handelssanktioner vilket inte bara skulle rasera det svenska handelsutbytet och vår exportindustri utan hela Sveriges ekonomi.” Jag vet inte om Wahlberg ljuger med flit eller bara är okunnig. Som jag nämnde ovan skulle en reformering av upphovsrätten inte inskränka någon mänsklig rättighet, och Europakonventionen nämner inte upphovsrätten (verkar det som; nämner den den är den troligen ej särskilt mycket mer restriktivt än FN:s deklaration). Om USA hotar med handelssanktioner – tja, läs ovan (mitt citat av Rick Falkvinge). Det är sant – tror jag; detta är jag inte insatt i – att ett par internationella avtal skulle behöva frångås, men att det skulle leda till några större problem är otroligt (återigen: läs citatet av Rick Falkvinge).

Det är givetvis ingen slump att upphovsrätten har fått ett så starkt internationellt skydd i både ideella konventioner och globala kommersiella avtal. Upphovsrätten har nämligen ett ekonomiskt värde – precis som alla andra produkter som kan säljas och stjälas. Detta bevisas enklast av de tusenlappar som en enda person kan tjäna på en timmes nedladdning av film och musik som han annars hade fått betala för.” Upphovsrätten har inget ekonomiskt värde – upphovsrätten kan åtminstone inte stjälas. Och nej, en enda person tjänar inte några tusenlappar på en timmes nedladdning av film och musik som hen annars fått betala för. Åtminstone jag har inte gått på företagens reklam som säger ”Köp IDAG och tjäna 50 :- för att vi sänkt priset!”. Nej, oavsett vad kapitalet vill att vi ska tänka så tjänar vi inget, vi sparar. Wahlbergs argumentation skulle lika gärna kunna användas för att avskaffa biblioteken: ”Detta bevisas enklast av de tusenlappar som en enda person kan tjäna på en timmes lånande av film och musik som han annars hade fått betala för.” (ja, biblioteken lånar faktiskt ut en del film och musik nu förtiden, men det spelar ingen större roll – Wahlgren hade lika gärna kunnat skriva böcker eller e-böcker). Eller som arumentation för ensamrätt till idéer, kunskap och information: ”Detta bevisas enklast av de tusenlappar som en enda person kan tjäna på en timmes mottagande av idéer och kunskap som han annars hade fått betala [personen som tänkte ut idéerna] för.”

”Det finns alltså all anledning att fråga politikerna vems valfläsk de tänker sälja ut i nästa valkampanj. Kanske fri uppkoppling på operatörernas bredband? Eller varför inte gratis oxfilé från världens alla livsmedelshandlare?” Duh. Vi talade om kopiering, trodde jag. Bättre formulerat: ”Det finns alltså all anledning att fråga politikerna vems valfläsk de tänker sälja ut i nästa valkampanj. Kanske fritt härmande av operatörernas sätt att leverera Internet? Eller varför inte tillåten kopiering av oxfilé från världens alla livsmedelshandlare?” Men visst ja, det är redan tillåtet att nyttja andras arbete genom härmande och kopiering på det viset… Varför gäller inte samma sak kultur?

Rösta på Piratpartiet i valet till EU-parlamentet, för – utöver en reformerad upphovsrätt – demokrati, mänskliga rättigheter och avskaffade patent. Förröstningslokalerna är öppna nu. (Vallokalerna är öppna på valdagen 7 juni.) Det är mycket enkelt att rösta. Hittar du ingen Piratpartiet-valsedel, texta Piratpartiet tydligt på en blank valsedel (skriv inget annat än Piratpartiet).

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , (C), EU-valet 2009val, EU, fildelning, illegal fildelning, Piratpartiet, Internet, Europakonventionen, Metro, piratkopiering

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppfattningen  att Google är ens vän kan säkerligen fås enkelt när Google hjälper till med allehanda ting. Ett av de viktigaste exempel är kanske att det går att använda för att få reda på oegentligheter inom rättsväsendet och därmed avslöja korruption och dylika odemokratiska företeelser. Googles reklam är inte störande och Google är en väldigt behändig sökmotor. Men Google är inte din vän. Google är ett multinationellt företag vars syfte är att tjäna pengar. Om Google tror att Google tjänar mer pengar på att framstå som din vän kommer de försöka framstå som din vän. ”Google is your friend” kan ses som ett ganska oskyldigt lite skämtsamt uttryck, men i längden leder det till att folk ser företag som snälla och inte som… tja, företag.

Apropå saker som inte är din vän har Datalagringsdirektivet kommit upp i rampljuset (om än väldigt lite och mycket tillfälligt). Sverige stäms nämligen av EU för att vi inte infört det. Men sakta i backarna. Sverige bör inte säga ”förlåt, EU, vi skyndar oss!” och i all hast genomföra vad som lika gärna skulle varit krav på loggning av uppgifter om vem som skickar brev varifrån till vem vid Posten. Nej, Sverige bör låta EU smaka på sin egen juridikmedicin och stämma dem för att Datalagringsdirektivet bryter mot Europakonventionen (eller åtminstone väögra att implementera direktivet med den anledningen). I dessa valtider skulle sådant definitivt vara ett smart sätt för de etablerade partierna att locka väljare från Piratpartiet.

Hoppas kan man alltid, även om jag liksom HAX inte hyser något större hopp. För argumentation om exakt hur Datalagringsdirektivet bryter mot konventionen, läs kommentarerna till Karl Sigfrids inlägg i frågan. Läs också Erik Josefssons blogginlägg och hans och Camilla Lindbergs debattartikel i Svenska Dagbladet (ytterligare ett exempel på hur högervänster-skalan blir irrelevant vad gäller integritetsfrågan) om att Sverige bör föra denna linje.

Apropå Camilla Lindberg har Lindberg just tagit steget in i bloggosfären. Även på sin nystartade blogg Folkhjälte, diva & ledamot har hon skrivit om Datalagringsdirektivet. Camilla Lindberg verkar redan lärt sig bloggande, då hon svarat på alla kommentarer hittills (något som, sanningen att säga, jag faktiskt inte orkat/hunnit med de senaste dagarna). Bloggar är förstås tvåvägskommunikation, men detta är något som en del etablerade politiker (*host*Sten Tolgfors*host*) till synes har mycket svårt att förstå. Nå, varmt välkommen till bloggosfären, Camilla Lindberg!

Tillbaka till Datalagringdirektivet. Det har spekulerats i och Datalagringsdirektivet krossar IPRED i och med att uppgifterna som sparas enligt det enbart får lämnas ut till polisen (?). Just nu hittar jag inte någon nyhetsartikel om det, vilket är märkligt, för häromdagen var det väldigt många sådana (öh, det kan ha varit någon vecka sedan och att jag bara missat att skriva om det…). Hursomhelst har Karl Sigfrid författat ett nedslående inlägg som släcker eller åtminstone förminskar hoppet om att Datalagringsdirektivet åtminstone skulle innebära något bra, inte bara kränka en mänsklig rättighet. Således är Datalagringsdirektivet ur de flesta perspektiv mycket dåligt.

En lite glädjande nyhet efter mycket nedslående: Mymlan röstar pirat! Visserligen inte baserat på Mymlans egna åsikter, utan på hennes icke-röstberättigades son! Mymlan tycker nämligen att hennes son har mer genomtänkta åsikter i denna fråga och mer kunskap om EP-valet än henne, varför hon helt sonika skänker bort rösten. Det glädjer mig förstås att Piratpartiet nu får en till röst, men det är bara en del av glädjen över nyheten: initiativet är nämligen även bra för demokratin som sådant! Jag vill helt avskaffa rösträttsåldersgränsen, men i väntan på en sådan reform är sådana här iniativ det bästa som kan göras för att göra samhället mer demokratiskt vad gäller rösträtten!

Rösta på Piratpartiet du också, för demokrati, mänskliga rättigheter, delad kultur och fri kunskap! Om det inte finns någon Piratpartiet-valsedel i din förröstnings- eller vallokal kan du tydligt texta Piratpartiet på en blank valsedel. Det är enkelt att rösta – gör det idag så att du inte glömmer det!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, datalagring, Datalagringsdirektivet, Teledatalagringsdirektivet, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, Google, Internet, 1984, Google is your friend, Camilla Lindberg, bloggosfären, Piratpartiet, Europakonventionen, IPRED, demokrati

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Jag på artikelsamlingen Calendern förvånas över att så många velar inför EU-parlamentsvalet. Det finns ju bara ett självklart parti att rösta på: Moderaterna!

Ta först den vackra mellanblå (jag på artikelsamlingen Calendern säger att den är mellanblå och har uppbackning av massor av vetenskapliga rapporter=end of discussion) färgen. Den är helt underbar! Fantastiskt! Himmelskt! Varför vårt land inte har den som flagga övergår mitt förstånd. Alltså inget gult kors, utan bara en fin matta av den vackra fina lugna underbara fina vackra mellanblå färgen. Mellanblå är det nya svarta! Forskarna borde sluta upp med att forska på sjukdommar och annat trams och istället satsa på att skapa glasögon som gör att alla ser mellanblått och enbart mellanblått! Vad fantastiskt med bara blåögda människor överallt! Några måste dock uppoffra sig och se världen som den verkligen ser ut för att kunna rätta till problemen, och några tappra står på tur till att offra sig för vår skull. Hylla dem!

Den mellanblå färgen skapar också ett otroligt lugn som förmår moderaterna att aldrig ljuga eller överdriva, ens om de står där i direktsändning med n rabiat vänstermänniska som inte fattar sitt eget bästa som de helst skulle vilja tvinga rösta på dem och knappt kan hindra sig från att ljuga för att få deras röster – ja, så ser det ju inte ut, för den mellanblå färgen hindrar de från detta. Har ni tänkt på vilket lugn som lägger sig över Sverige när Reinfeldt den Gode träder fram i tv-rutan med sin fina mellanblå partiknapp? Våldverkarna stannar upp, ylande vargar tystnar och till och med de tonåriga finniga Jolt Cola-drickande tjuvarna avbryter sin nedladdning! Tänk att ha det permanent! I sanning måste forskarna skynda sig att ta fram mellanblåglasögonen!

Ta sedan budskapet som förs fram på deras valaffischer. ”Använd din röst för Sveriges bästa”. Det är ju helt oerhört bra och välgenomtänkt! Det är ju självklart att du ska rösta på Moderaterna! Eller vill du inte ha Sveriges bästa? LANDSFÖRRÄDARE! Du ska straffas! Nå, vill du eller vill du inte ha Sveriges bästa? BRA! RÖSTA PÅ MODERATERNA DÅ!

Ta till sist deras syn på fildelning. ”Tydliga spelregler behövs så att branschens olika aktörer kan ta tillvara de otroliga möjligheter som teknikutvecklingen ger.” Helt naturligt. Lagarna – spelreglerna – är förstås syftade att hjälpa marknaden, och således bör marknaden lagstifta  i alla områden som rör marknaden. Slavar ska förstås tillåtas om Den Heliga Marknadskraft vill dett, för det rör ju marknaden. Koldioxidutsläppen ska få vara hur höga som helst, om den Hela Marknadskraft vill det, för det rör ju marknaden. Bedrägeri ska förstås vara okej om Den Heliga Marknadskraft vill det, för det rör ju marknaden. Övervakning som företagen gör ska förstås  inte kunna hindras av några fåniga demokratiskt stiftade lagar, utan styras av Den Heliga Marknadskraft, för det rör ju marknaden (jag utgår från att Moderaterna egentligen tycker så och att den felaktiga texten på deras webbplats beror på de onda TJUVARNA!!!). Företagen ska naturligtvis få inskränka ”mänskliga rättigheter” hur mycket de vill såtillvida att Den Heliga Marknadskraft vill det. Det enda märkliga med (M):s syn är att de kallar det ”fildelning”. Kalla saker vad de är. Stöld.

För vi vill ju inte ha det samhälle med nyspråk som beskrivs i 1984? Det vore ju förfärligt om ett sådant samhälle infördes!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, fildelning, illegal fildelning, upphovsrätt, copyright, Internet, blått, Moderaterna, M, mellanblått, nyspråk, 1984, satir

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Sveriges kulturminister, Lena Adelsohn Liljeroth, har i sin roll som minister uttalat sig på ett minst sagt märkligt sätt. Häromdagen på en middag med Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP) sade hon när hon tackade för maten att hon välkomnar domen mot The Pirate Bay. Det är dåligt och hotar rättssäkerheten, anser jag, när en minister uttalar sig om pågående rättsfall. ”Ministerstyre!” ropar många och en KU-anmälan, skapad av miljöpartisten Max Andersson, har redan skrivits.

Men som Opassande drar jag mig för att kalla det ministerstyre. Sagor från Livbåten har ett som alltid mycket läsvärt inlägg i frågan, och menar att kulturministerns uttalande definitivt är dåligt, men att hon genom uttalandet kanske inte begick ett brott. Det håller jag med om, för… Äh, läs bara Sagor från Livbåtens inlägg; det är mycket bättre än hur jag skulle formulera mig.

Den vimsiga (”vimsig” är kanske inte riktigt rätt ord, men…) ministern har nu tagits upp i detta blogginlägg; till den kloka kreatören. En betydligt godare nyhet än ovanstående är att författaren Lars Gustafsson skriver att han kommer rösta på Piratpartiet. Det är riktigt trevligt att skaran av folk som offentligt röstar på Piratpartiet varje dag växer; utöver Gustafsson är Farmorgun och Hax några nyliga piratröstare.

Slutligen har senaste versionen av FRA-lagen kommit – vad blir det, 3.0? Den analyseras klokt av Mark Klamberg. Själv bryr jag mig föga om detaljerna: som Klamberg skriver: ”Det är bra att ändamålen för FRAs försvarsunderrättelseverksamhet specificeras i lag, men FRAs massiva lagring om uppgifter vanliga personers kommunikation (trafikdata) fortsätter utan att saken har diskuterats eller närmare utretts.” (min fetstil) Brevhemligheten rivs fortfarande upp och staten kränker fortfarande en mänsklig rättighet (se taglinen för vad det kan leda till).

Rösta på Piratpartiet i EU-valet. Finns inga Piratpartiet-valsedlar, ta en blankvalsedel och skriv Piratpartiet på den.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, rättssäkerhet, Spectrial, TPB, The Pirate Bay, Pirate Bay

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Östra Real i Stockholm idag för Piratpartiet . Som vanligt ber jag om ursäkt för det dåliga språkbruket.

—-

När vi kommer till lokalen cirka kvart över sex är den upptagen av några som har prov. Vi går till en annan, näraliggande lokal.

*Vi har valvaka sjunde juni på Nymble som ligger I Kårhuset I KTH:s lokaler. Vi börjar vid 18-tiden, vallokalerna har inte riktigt stängt då. Det bjuds på trerättersmiddag. Aftonbladet TV vill, sända live från valvakan, några andra gammelmedia har kontaktats. Själva tänkte vi också livesända via Bambuser. Catering har bokats för 100 personer, det finns 180 platser. En idé är att be gammelmedia släppa sina videos under Creative Commons. Man anmäler sig på en webbplats. Om man vill ha middag kostar det 350 :-. Pris om man inte vill ha middag är inte bestämt. 10 frivilliga som hjälper till med valvakan behövs. De som delar ut valsedlar till nio bör inte skriva upp sig för middag, eftersom middagen börjar sju. SVT (och val.se) kommer rapportera fortlöpande från olika vallokaler. Vi kommer försöka sända via Bambuser, så att vi kan göra uttalanden och pressmöten live via Internet. Det finns parkering I närheten. Adressen för sidan där en kan anmäla sig kommer vara valvaka.piratpartiet.se.10 frivilliga som hjälper till med valvakan behövs. Det kommer finnas öppet nätverk på valvakan.

*Det är upp till varje kommun om de vill slänga in nya vallokaler helt plötsligt. Några håller koll på det. Var beredda på att de kan lägga till åtminstone förtidsröstningslokaler. Relaterat: lagen säger att valförättarna måste omhandha alla valsedlar på samma sätt. Vi bör satsa på att ha folk vid varje vallokal som delar ut valsedlar, för det kan vara avgörande för på vilket parti rösten läggs. Det vore också bra om vi hade en person per valkrets som samordnade detta och dylikt, mobilisera aktivister och så vidare. Det är bra om vi lyckas ha kvar den organisationen som vi har nu till riksdagsvalet. Många småsaker måste ordnas tidigt inför valet. Direkt efter valet bör vi samlas och skriva upp en checklista på vad vi ska komma ihåg att göra tidigt inför nästa val. Kan man bara ta ett pass på valdagen bör man ta mittenpasset

*Demonstration 30 maj på lördag. Vill man tala anmäler man det till jan.lindgren@piratpartiet.se tillsammans med ämnet för att reservera upp tid; det kommer även finnas fri tid. Demonstrationen är mot utvecklingen mot övervakningssamhället. Även om det sammanfaller om TPB-razzian bör vi inte bara prata om det. Det kommer skickas ut ett utskick om det till medlemmarna och aktivisterna, senast imorgon, kanske även pressmeddelande.

*Om man vill får man gärna ta med kakor eller godis eller något till sin arbetsplats/skola och dela ut, säga ”Sharing is caring!” och att man firar att Piratparitiet kom in i EU-parlamentet (förutsatt att vi gör det).

*Vi skulle kunna dela ut information om Piratpartiet apropå EU-valresultatet efter valet. Man skulle kunna ställa upp ”minivalkampanjer” även om det inte är val.

*Det är en bra idé att lägga flygblad och sådant i brevlådor, om de inte skriver ”ingen reklam” eller dylikt.

*Ett Little Brother-exemplar som jag hade fått av Job på den utmärkta bloggen Luftslottet ges bort, då det enda kravet när jag fick boken av Job var att jag sedan skulle sprida boken vidare när jag läst klart den (och Daniel, som mottog boken, har samma krav). Boken är definitivt att rekommendera. Den är på engelska, men eftersom den är Creative Commons-licensierad (CC-BY-NC) kan den översättas på Internet, vilket också sker på wikin BrotherTranslate – hjälp gärna till!

*På söndag har vi flygbladsutdelning som vanligt klockan 14 vid Kulturhuset.

*Någon journalist vill fota oss på fredag på Gråmunken – kontakta jonathan.lundkvist@gmail.com om ni vill vara med.

*En journalist från Frankrike vill prata med pirater, helst pirater som blev medlemmar efter TPB-domen. Journalisten är här på mötet.

*Det finns få a3-affischer. Vi ska försöka få till fler sådana innan valdagen. Några a4:or har tryckts upp. PDF:er med affischer kommer läggas upp på Stockholmsbloggen.

*Flygbladsutdelning 17.00-18.00 på Sergelstorg på onsdag nästa vecka. Vi ska ställa oss där så många som möjligt går. Det är bra om så många som möjligt kommer dit, så vi ska använda aktivist-sms.

*Fredag nästa vecka 15.00 har vi flygbladsutdelning vid plattan, det vanliga stället.

*Vi får lägga valmaterial på restaurang Chutney, har de som äger stället (?) sagt, så att folk kan hämta valmaterial där. Vi kan också gå och lägga flygblad instuckna under vindrutetorkarna på bilar på parkeringar.

*På många platser har folk hittat butiker eller dylikt där folk får lägga flyers eller foldrar för butikägarna. Det är bra.

*Det finns 20 poster för svenskar i EU-parlamentet. 18 vanliga ledamöter, och två icke-röstberättigade (men med all rätt att påverka!) ”observatörer” – detta enligt det nya Lissabonnfördraget (just denna punkt av fördraget verkar EU hamra och helt strunta i att Nordirland sagt nej till hela fördraget…).

*Piratpartiet är emot den delen av Lissabonnfördraget som permanentar det odemokratiska arbetet i EU. Andra delar (till exempel huruvida EU ska ha en gemensam försvarsmakt) tar vi inte ställning i.

*Angående årsmötet nästa år: alla bör vara i god tid med motioner och diskussion och dylikt.

*Det finns namnbrickor på Ung Pirats kansli; dessa kan eventuellt användas av folk som står vid vallokalerna.

*Vi hade insändarworkshops i söndags; det är viktigt att kunna skriva insändare. 80 procent av materialet som skickas till tidningar är jättedåliga; det gäller att stava korrekt och så vidare. Man kan skicka samma insändare till 50 olika tidningar. Det är ett enkelt sätt att nå många personer.

*Onsdagen efter valet, 10 juni, ska vi ha ett möte 18.30, lokal ej bestämd.

*Runt klockan åtta avslutas mötet; vissa går hem direkt, visa får valmaterial från Tommys bil.

*Tidigare gånger jag nämnt webbplatsen eukritik.se har jag inte länkat, därför gör jag det nu.

DSC_0058

Daniel Nyström med nyfått Little Brother-exemplar.

DSC_0065Pirater på mötet.

Stort tack till fotografen Jonathan Rieder Lundkvist; på hans blogg finns fler bilder från mötet.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, EU-valet, EU-valet 2009, val, EU-val, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.http://www.pusha.se/calendern-manhus-behovs-nu

Nu ska en röd stuga med vita knutar placeras på toppen av Ericsson Globe (avkommersialiserade folkvarianter som ”Globen” är TÖNTIGA!!!) som ett slags övning inför att ett annat rött hus med vita knutar placeras på månen, rapporterar flertalet svenska riktiga media.

Jag kunde inte vara gladare! Mitt i en rejäl lågkonjunktur med terrorister i vart, varannat gathörn och galnaforskare som yrar om något slags… vad säger de ”glokal uppsämring” som behöver tystas för den fria marknaden (=oljebolagen) ska vi placera en stuga på månen! Det är underbart! Fantastiskt! Utomordentligt strålande! Himmelskt bra (om ni ursäktar skämtet)!

Historien visar att månhus alltid varit positiva för ekonomin. Som ni vet (eller inte vet, om ni är okunniga dårar ovärdiga att läsa detta blogginlägg!) placerade den första faraon ett hus på månen, och se vilken lång tid av makt och godhet som skapades i Egypten (och utan det hade folket sprungit okring som blinda höns och aldrig kommit på att använda pengar)! Eller den romerska kejsaren Cesarus som satte upp ett månhus och därmed vann alla kommande slag (och därmed förhöjde landets ekonomi väsentligt)! Eller Napoleon som när det gick dåligt en dag fick den briljanta idéen att skicka upp en stuga på månen och därmed vann och fick världsherravälde (jo, han fick faktiskt det. Punkt slut.).

Dessutom fyller månhuset en andra funktion. På månen ska huset vara som ett allseende öga, menar en av iniativtagarna. Där ska FRA:s generaldirektör flytta in och på tryggt avstånd kunna övervaka inte enbart de finniga svenska joltcola-drickande Kapten Krok-wannabeiga tonåringarnas STÖLD AV INKOMST utan hela världens finniga joltcola-drickande Kapten Krok-wannabeiga tonåringars STÖLD AV INKOMST (eftersom politisk aktivism per definition involverar STÖLD av tidigare idéer inkluderas även ”Piratpartiet” – citationstecken för att ett Piratparti är en självmotsägelse – anarkister engagerar sig in partipolitiskt och därför FINNS INTE ”Piratpartiet”)!

Och HUR SKA MÅNHUSPLACERARNA OCH -BYGGARNA FÅ BETALT???!!!???!???!?! Ska de VERKLIGEN behöva göra hela detta arbete för att sedan se folk ”gratis” nyttja resultatet av deras arbete när de blickar upp mot månen??? NEJ!!! Såklart har månhusplacerarna och -byggarna rätt till betalning!

Därför föreslår jag på artikelsamlingen Calendern att en universell övervakningsapparat sätts in. Alla människor på jorden kommer övervakas för att det ska säkerställas att när de tittar upp mot himlen betalar. Tänk er några goda vänner på en fin campingtur som är ute i skogen, har det trevligt, äter god mat och samtalar och tittar upp mot stjärnhimlen på natten och ser månhuset och skrattar lite åt det utan tanke på pengar. VILKET SKRÄCKSCENARIO! Därför ska alla övervakas, och varje gång de tittar upp mot himlen ska de betala för det. Folk som arrangerar publika evenemang när månen är synlig ska betala en frivillig (”obligatorisk” som ni vanliga gammelmodiga skulle säga) licensavgift på 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 :- till månhusplacerarna och -byggarna.

Enbart Den Märkliga Kraften Hos Månhuset kombinerat med Den Heliga Marknadskraften kan rädda oss nu från finanskrisen. Det är helt klart det viktigaste som hänt i modern tid. Och detta får mig att tänka på något – vad tycker ”Piratpartiet” om månhus (vi låtsas för ett tag att ”Piratpartiet”, som inte existerar, kan tycka något)? De för ingen politik om det, är svaret! Hur kan ett politiskt parti på 2000-talet strunta i att ta ställning i den viktiga månhusfrågan?

Hur kan de?????

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

De senaste opinionsundersökningarna spår framgång för Piratpartiet i EU-valet. Uppenbarligen har folkt tröttnat på de etablerade partierna som kanske säger dig bry sig om mänskliga rättigheter men när det kommer till kritan röstar igenom lagar som kränker mänskliga rättigheter som rätten till ett privatliv skyddat från godtyckliga ingrepp (ett godtyckligt ingrepp i privatlivet – som av FN:s deklaration över mänskliga rättigheter klassificerar som en inskränkning av en mänsklig rättighet – är, anser jag, övervakning av personer som inte är misstänkta för brott, utom möjligen i extremfall som övervakning på banker – övervakning av hela befolkningens privata kommunikation är definitivt godtycklig). Dessutom vore samhället trevligare om kulturen vore fri, och betydligt mindre lidande skulle finnas i världen om patenten avskaffades.

Trots denna spådda framgång för Piratpartiet finns ett störningsmoment i vägen till EU-parlamentet: valfusk. När vi diskuterat detta fenomen på mötena har vi främst tagit upp andra partiers valfusk (då SD rapporterades syssla med sådant en hel del förra valet), men det är inte sådant valfusk som är den största delen i EU-valet, utan istället valförättares valfusk. Både Piratpartiet och Feminiskt Initiativ (när det gäller denna principiella fråga spelar det ingen roll vilket parti som drabbats av valfusket – även om så de avskyvärda Sverigedemokraterna drabbats hade valfusket varit välldigt förkastligt) har drabbats av vallförättare som lagt valsedlarna på annan stans än de etablerade partiernas, slängt valsedlarna, eller på annat sätt aktivt försvårat för oss att komma in i EU-parlamentet.

”Men,” invänder vän av ordning, ”valförättarna har väl inget krav på att ta ansvar för de icke-etablerade partiernas valsedlar?” Det må så vara. Men att aktivt slänga valsedlar eller aktivt hindra någon från att lägga de tillsammans med de etablerade partiernas valsedlar, det är inte att inte ta ansvar för valsedlarna, utan att aktivt hindra andra från att göra det.http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1962:700

8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande
huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld
eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Lagen (brottsbalken, sjuttonde kapitlet,8 §) är tydlig. Att slänga valsedlar eller förneka någon rätten att lägga godkända valsedlar på en viss plats är förvanskning av röstningen utgång. Eftersom detta handlat om valförrättare har brottet innefattat missbruk av tjänsteställning, och således kan det bli tal om fyra års fängelse. Att som åtminstone en piratpartist gjort, talat om detta för en valförättare, är knappast att räkna som hot eller oetiskt – det är snarare bra, eftersom det leder till att valförättaren inser allvarligheten i det hen håller på med.

Att dokumentera valfusk är mycket bra, eftersom det kan användas som bevisning vid rättegång samt fästa uppmärksamhet på problemet – att enbart säga ”det valfuskades” vinner inte särskilt stort förtroende i media (det är mycket lätt att ljuga om sådant) men om fotografier eller dylikt kan visas upp som styrker ens berättelse höjs graden av trovärdighet avsevärt. Någon anledning att inte dokumentera valfusk kan jag inte komma på och har heller aldrig presenterats för mig, så, som grundregel: dokumentation av valfusk är önskvärt. Upptäcker du valfusk, dokumentera det!

Vad som däremot inte är önskvärt – enligt min mening – är dokumentation som avslöjar vem det hela handlar om. Det måste finnas goda skäl till sådana avslöjanden. I de allra flesta fall finns inget gott skäl att avslöja namnet på den fuskande valförättaren, men däremot finns goda skäl mot att avslöja namnet – det kränker personens privatliv. Rick, Christian med fler menar att valförättaren har rollen som representant för staten och inte som privatperson och att dokumentation av vem det är inte inskränker på personens privatliv. Jag anser att det är fel.

Med samma resonemang skulle alla personer i sina arbeten få kartläggas hur mycket som helst. Övervakning på anställdas datorer, kameror på arbetsplatser, krav på utdrag ur brottsregister vid anställning och så vidare – ”personen agerar ju i rollen av anställd på företaget/myndigheten/föreningen, inte som privatperson”! Nej, jag anser att folk även i  anställning är människor och därmed bör tillerkännas mänskliga rättigheter, såsom rätten till ett privatliv skyddat från godtyckliga ingrepp (annars skulle, draget till sin spets, anställda kunna torteras och så vidare, eftersom de var anställda och inte privatpersoner den tidpunkten).

Jag kommer till samma slutsats som Opassande: Daniel gjorde naturligtvis rätt som dokumentera och sedan publicera dokumentationen av valfusket och är värd en eloge för det, men han gjorde fel som inte blurrade ansiktet i sitt videoklipp som han lade upp på YouTube. Jag har dock förståelse för att situationen måste varit stressande och att Daniel ville få upp videon så fort som möjligt, och att han inte tänkte på att göra personen suddig. Det är mänskligt att fela, och jag tror knappast att Daniel uppsåtligen inskränkte valförrättarens privatliv. Dessutom är ingreppet i valförrättarens privatliv väldigt litet, varför jag tycker att denna incident inte bör fokuseras på för mycket. Vi har ju ett parlament att komma in i (gå och rösta idag, för mänskliga rättigheter, delad kultur och fri kunskap!).

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande demokrati, samhälle, politik, Piratpartiet, EU-valet, EU-valet 2009val, EU, pirat, mänskliga rättigheter, europaparlamentet, integritetEU-val, privatliv, personlig integritet, valfusk, valsedlar

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Östra Real i Stockholm idag för Piratpartiet . Som vanligt ber jag om ursäkt för det dåliga språkbruket.

—-

*18.19 anländer jag till Östra Real med ett tiotal fler pirater. Anna Troberg leder mötet.
*Man kan boka
upp sig på valsedlar.piratpartiet.se för att lägga ut valsedlar vid lokalerna. De flesta förröstningslokalerna är bokade, men inte så många vallokaler. Vill man gå dit och lämna valsedlar eller stå där och dela ut valsedlar, boka upp er. Knappar finns på mötet, med piratloggan på. ”Jag har röstat pirat”-knappr är beställt och ska komma nästa vecka, antagligen några hundra. Det vore bra om det fanns knappar man kunde dela ut när man delar ut flygblad, för vissa som delas ut till vill ha det. Nu fungerar butiken förresten, man får sakerna ganska tidigt, tre till fem dagar (om det finns i lager). Det finns massor av små t-shirtar. Vissa vill inte boka in flera vallokaler, ifall flera vill ha vallokalerna. Det spelar mindre roll när man bokar en vallokal, bara man hinner få valsedlar.
*Ambulerande valstuga på Medborgarplatsen, vilket har fungerat väldigt bra. Skickade man ut aktivist-sms skulle fler komma; aktivist-sms ska skickas i framtiden. AMBULERANDE VALSTUGA KLOCKAN 12.00 PÅ LÖRDAG VID MEDBORGARPLATSEN.
*Flyersutdelning på söndag
på Plattan, vid Kulturhuset, klockan 14.00, varje söndag inför valet.
*Demonstration lördagen
den 30 maj klockan 11.00 på Mynttorget. Vill man tala där, mejla: jan.lindgren@piratpartiet.se. Mellan fem eller tio minuter kan man tala. Vi har en timme där. Piratpicknick efteråt, vi promenerar bort till Humlegården.
*På söndag 15.30
på Holländargatan 42 är det insändarworkshop så man lär sig hur man skriver bra insändare, alltså efter flyersutdelningen.
*Danderyd gymnaisum
kommer ha tre debatter 27 maj, först klockan åtta och sedan två debatter till, sedan kan man få skollunch efteråt. Vi har någon som ska debattera.
*Kungsholmens gymnasium
kommer fredagen 19 maj ha en debatt, de vill ha svar 26 maj. Redan finns en representant från oss där.
*Information om partiaktiviteter och dylikt måste komma bättre ut till folk, för den har inte fungerat så bra. Det föreslås att folk som har behörighet till Stockholmsbloggen använder det mer, främst kalendariumet. Det vore också bra om det fanns några bra kommunikationsvägar ut till kommunledarna. Funktionärsbrev är bra, om funktionärerna kollar mejlen. Funktionärer bör kolla sin mejl oftare. Det borde finnas någon informationsansvarig som finns på alla kommunikationssätten (Skype, IRC, MSN…) och vet allt alternativt vet vem som vet det. Det är viktigt att det kommer information till den informationsansvarige, annars faller hela konceptet. Allt detta får dock inte bara bli envägskommunikation. Det här måste vi fixa till med en gång. Något annat som vore bra är att folk när de signar upp kommunleads får mejl utskickat om hur de kollar sin mejl, hur de går in på Skype osv. Man kan börja länka till guiden som finns på wiki.piratpartiet.se, vår wiki. Ngt annat bra vore om någon gjorde en riktigt bra skärmdumps-dokumentation för pirateweb. Sedan tar man ut delarna för de olika nivåerna av folk (medlemmar, funktionärer…). Alla som vill vara informationsansvariga mejlar Anna Troberg på anna.troberg@piratpartiet.se.
*Vi spammar medlemmar och aktivister med dubbla utskick; medlemmar som också är aktivister får nämligen två mejl när mejl skickas ut till både medlemmar och aktivister. Teknikgruppen borde fixa det. Relaterat: de som inte alls vill ha nyhetsbrev kan ställa in detta på Pirateweb.
*Det är förvirrande för folk att fatta vad aktivist och medlem betyder. Folk som vill vara aktiva medlemmar kanske bara klickar på ”Bli aktivist” och inte ”Bli medlem”, för de tror att ”aktivist” betyder medlem+aktivist. Det gör det ju inte. Vill man vara medlem OCH aktivist registrerar man sig som medlem och väljer aktiv medlem i registreringsprocessen. Vill man vara BARA medlem klickar man på ”Bli medlem” och väljer passiv medlem i registreringsprocessen. Vill man vara BARA aktivist klickar man på ”Bli aktivist”.
*Vore bra om det finns fler aktiviter på kommunal nivå, typ mer gemensamt arrangerad flygbladsutdelning, eller möten lokalt.
*Valmaterial finns
i Tommys bil; vi går ner dit efter mötet. Tommy Florstedt, Fredrik Lejnell och Daniel Nyström har valmaterial. På lördag och söndag finns det också på ”valstugan” och flygbladsutdelningen.
*Folk kommer filmas och berätta varför de har röstat pirat imorgon, på lördag eftermiddag eller på söndag, var är inte bestämt än. Särskilt kvinnor och före detta moderater söks att berätta varför de röstar pirat.
*Det finns förslag om utbildning av folk eller studiecirklar eller så om EU och dylikt. Då lär sig folk saker och det ger dem en anledning att komma.
*Vi ska fortsätta boka Östra Real-lokalen, för den är ganska bra. Möjligtvis vore det bra med en än mer handikappsvänlig lokal.
*Det vore bra om folk kunde se vem och komma i kontakt med de som bokat lokaler, ifall ngt problem skulle uppstå. På valsedlar.piratpartiet.se står det att den som har första värdpasset ska ta med sig valsedlar. Detta är märkligt, för dett finns fyra roller vid alla vallokaler; distibutör och tre värdpass (vilket indikerar att värdarna inte ska distribuera). Om det inte finns valsedlar i lokalerna, förresten, kan man texta Piratpartiet tydligt på en lapp; alla som har bloggar bör sprida detta buskap. Kommunledare eller valkretsledare bör gå ut med mail till de som ska stå vid vallokalerna om vad som gäller, vad de ska göra om de ser röstfusk, om valsedlarna ser ut, om valförättarna kastar ut valsedlarna eller något sådant – vem man ska ringa till, vad man ska göra. Något sådant mejl kommer troligen gå ut. Mycket information står dock reddan på valsedlar.piratpartiet.se, men det skadar inte att upprepa den. Det finns nästan alltid ngn ansvarig och kollar till valsedlarna, så fusk är möjligt men svårt. Ngt viktigt är att valförättarna INTE säger åt en att lägga valsedlarna på annan plats än de etablerade partierna; gör de det bryter de mot vallagen. Om ni ser valfusk bör ni på ngt sätt dokumentera det och ringa Valmyndigheten. Numret som står på webbplatsen är antagligen till Valmyndigheten, eller till två pirater (oklart).
*Klockan 19.48 avslutas mötet och folk går ner till Tommys bil för valmaterial. Vissa hämtar knappar.

DSC_0042
Pirater på dagens möte. Fotografiet togs av Jonathan Rieder Lundkvist, tack så mycket (på hans blogg finns fler piratrelaterade bilder)!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, EU-valet, EU-valet 2009, val, EU-val, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Idag öppnar förröstningslokalerna till valet till EU-parlamentet. Valet handlar om vilka som ska företräda Sverige i Europaparlamentet (Folkpartister? Miljöpartister? Junilistan? Piratpartister?), en del av den lagstiftande processen i EU. För egen del kan jag inte rösta, på grund av att Sverige inte riktigt är så demokratiskt som ofta framhålls; jag är 13 år och antingen räknas jag uppenbarligen inte som människa eller så struntar Sveriges stat i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (där står det klart och tydligt:  Artikel 21
1. Var och en har rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud.” och ingen åtskiljnad görs på folk som är över eller under en viss ålder). Nåväl, ni som har denna demokratiska möjlighet att rösta till skillnad från mig, använd den, om ni så bara röstar blankt för att ni inte håller med något parti.

Bäst är det dock om du röstar på Piratpartiet, enligt min mening. Piratpartiets viktigaste fråga är demokratiska principer, av den enkla anledningen att det är det viktigaste som finns i vårat samhälle och även själva grunden för att överhuvudtaget kunna skapa förändring i andra frågor. Särskilt rätten till privatliv, yttrande- och informationsfriheten, budbärarimmuniteten och rättssäkerheten är hotade (särskilt på Internet), varför de är de vi fokuserar på. Internets frihet är även den hotad, och i dagens samhälle är friheten på Internet viktigt för demokratin. Piratpartiet tycker även att vi bör släppa kulturen fri – fri som i frihet, inte som i gratis – genom att reformera upphovsrätten samt avskaffa patenten, för att upphovsrätten som den ser ut idag och patenten överhuvudtaget inte längre uppfyller sitt syfte: att se till att så mycket kultur och utvecklings om möjligt kommer samhället till nytta.

En vanlig invändning är ”den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta av övervakning”. Det är fel. Alla har något att frukta om staten slutar respektera en mänskliga rättighet; rätten till ett privatliv skyddat från godtyckliga ingripanden är en mänsklig rättighet enligt både FN:s deklaration och Europakonventionen, och dessutom inskriven i Sveriges grundlag. Om staten väl struntat i en mänsklig rättighet i namnet av säkerhet finns inget stort principiellt steg till att kränka nästa mänsklig rättighet, tills vi står i en diktatur där allt motstånd mot övervakning, även rent politiskt sådant, klassificeras som en fara för säkerheten eftersom en förändring av samhället skulle innebära mindre säkerhet, och därmed är diktaturen ett faktum. Dessutom: är du emot dödsstraff? Om du är det, varför? Du har väl inget att dölja, så det spelar väl ingen roll för dig om alla brottslingar dödas? Samhället blir ju bara säkrare? Nej, sanningen att säga finns det ett egenvärde (anser jag och nästan alla andra) i mänskliga rättigheter, som rätten till liv.

Hur röstar du då? Jo, hela proceduren är mycket lättförståelig. Det tar ungefär lika lång tid som att gå och låna en bok på närmaste bibliotek (förutsatt att du har ett bibliotek ganska nära dig…) och det är mycket enklare. Det finns några olika möjligheter, bland annat förtidsröstning (som sker från och med idag) och röstning på själva valdagen, som är sjunde juni. En utmärkt genomgång av alternativen finner du på Christian Engströms (PP) blogg, samt på valmyndighetens webbplats. Med tanke på att det bara tar högst någon minut att rösta när du väl är där och att det inte är särskilt jobbigt att ta sig till lokalen för röstning (de finns så gott som överallt) och att sjuttio procent av alla beslut riksdagen fattar ursprungligen kommer från EU (alla måste inte genomföras, men många) är det röstandet väl värt mödan att gå och rösta.

Det känns snopet för mig personligen att efter att ha lagt ned förhållandevis mycket tid och ansträngning på detta val (affischuppsättande, flygbladsutdelning, massor av diskussion, bloggande) inte få rösta och verkligen kunna vara med och försvara mänskliga rättigheter och principer som är essentiella för en demokrati. Så till dig som läser detta säger jag återigen: gå och rösta. Rösta på Piratpartiet. Till syvende och sist är det endast det som kan stoppa marschen mot ett samhälle där säkerheten prioriteras över bokstavligt talat allt annat, även demokratin.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande demokrati, samhälle, politik, Piratpartiet, EU-valet, EU-valet 2009val, EU, pirat, mänskliga rättigheter, Internet, frihet, PP, pirat, europaparlamentet, integritet, upphovsrätt, EU-val, fildelning, yttrandefrihet, informationfrihet, rättssäkerhet, privatliv, patent, personlig integritet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »