Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Årskrönika 2012

Sannerligen går tiden fort. Bloggen har inte alls glömts bort, men annat måste göras. Jag lovar en återkomst, inte minst inför supervalåret 2014. Här kommer hursomhelst ett slags årskrönika, i (förment) mer poetisk form än 2008 och 2009.

Vad skulle -12 ha i sitt sköte?
Det börja’ bra med RiksÅrsMöte
Hos Fältbiologerna i Järna
Jag diskuterade så gärna!

Sen under årets andra månad
Blev dödens avtal ACTA hånad
Läkare utan Gränser protestera’
Och pirater, med många flera

Mer fåglar blev det uti mars,
lappugglan visa’ vacker tars
Och StOF mig in i styrelsen rösta’
så glädjen den fick jag inhösta!

Påsklovet blev så underbart
Hundra tusende ejdrar, i fart!
Och när jag lämnat Kåseberga
fick jag utpå Lorten härja

Maj månad kom med Fältstation
Mången fågel och kompanjon
På Öland fick jag dem bevista
Och lägga till på min krysslista

I juni fick ettan sitt avslut
Från värlens bästa klass gick jag ut
Men lägret ibland Ånnsjöns fjäll
avrådde doktorn: ”inställ!”

Högsommarn kom med ACTA:s fall
Folkvalda hörsammade miljoners kall
Jag blev även aktiv i Djurens Rätt
Och såg mulesvärm på Karlsös slätt

Augusti bjöd på vackra vitryggen
Och jag kritisera’ Gotlandshyggen
Vi sökte rädda Ojnareskog
Och på Sandön mot växter log

I september blev det intervju
i StOF:s tidskrift – kul var det ju!
Sedan så kom då PowerShift
som gav klimatkampen ett lift

Efter härfågel drog jag mot söder
till Nidingen där havet glöder
av stormfågel och alkors kung
skådningen där blev riktigt tung!

November blev mer gruvprotest
på Södermalm en sann folkfest
där människor från hela vårt land
kom för att räcka ut en hand

Så står vi nu i årets slut
och tidens tomte tittar ut
Jag hoppas ett fint år ni får –
ett underbart och gott nytt år!

Annons

Read Full Post »

Det är dags att prata om Sverigedemokraterna på denna blogg.

Först till frågan om vad Sverigdemokraterna är; är det ett rasistiskt parti eller inte? SD har, som ofta påpekats av kritiker, rötter i nazismen. Detta är inte betydelselöst  – av den anledningen är risken för att det just bland SD finns nazism större än hos andra partier. Men däremot är rötterna i sig inget bra argument för att partiet skulle utmärka sig som ovanligt dåligt; Vänsterpartiet stödde länge kommunismen under Sovjettiden, och Moderaterna har sina rötter i ett parti som aktivt motverkade att fattiga och kvinnor skulle få rösta. Ingen skulle väl komma på tanken att motsätta sig Moderaterna idag beroende på det? (Vad gäller Vänsterpartiet finns de som gör just det idag, och betraktar V som lika illa som – eller värre än – SD.)

Mer relevant är att kolla på nutiden. Att det finns eller nyligen funnits enstaka extrema SD-politiker med uppenbara rasistiska värderingar stämmer – men sådana brukar uteslutas ur partiet. Däremot finns det något många debattörer verkar ha missat: SD som parti driver rasistiska sakpolitiska frågor. Som källa till detta har jag det 33-punkts-program Expressen publicerat, enligt uppgift antaget 2005 (Expressen har även skrivit bakgrundsinformation, där Åkesson säger att ”Programmet var lite för komplicerat för att användas i valrörelsen. Men vi står bakom hela programmet och det tror jag att våra väljare också gör”). Skulle 33-punkts-programmet formellt ha slopats av partiet – istället som det verkar enbart ha plockats bort från deras webbplats – kommentera gärna angående det. Faktum kvarstår dock isåfall att partiet så sent som 2006 officiellt hade dessa värderingar; 33-punkts-programmet är hursomhelst inte helt fabricerat av Expressen, då det refereras 21 oktober 2006 på en SD-blogg.

En av de 33 punkterna, punkt 18, innebär att invandrare som fått svenskt medborgarskap ska kunna utvisas om de begår grova brott; denna utvisning vid grov brottslighet gäller dock ej infödda svenska medborgare. Medborgarskapets rättigheter ska, enligt SD, således gälla olika beroende på människors härkomst – detta är rasism. (För blott ett par dagar sedan skrevs en insändare till Politiskt Inkorrekt, som menar på att SD inte tycker detta. Om det stämmer – och om SD heller aldrig tyckt detta – kan SD naturligtvis inte kritiseras för det.) Vidare innebär punkt 29 att invandrare inte ska få skicka sina barn till islamska skolor i sina ursprungsländer – då formuleringen ”hemländer” används i programmet, gäller detta förbud enbart människor som har invandrat till Sverige, inte infödda svenskar. Således vill SD att även här olika rättigheter ska gälla för olika medborgare beroende på härkomst – således driver SD även inom denna fråga en rasistisk politik.

Utöver dessa rasistiska ställningstaganden visar SD upp en mer allmän brist på respekt för mänskliga rättigheter. Punkt 25 och punkt 26 handlar om förbud mot vissa attribut tillhörande en viss religion (förbudet mot särskilda religiösa byggnader finns även i SD:s invandringspolitiska program, liksom förbud mot heltäckande slöjer för omyndiga elever i skolan samt förbud mot friskolor samt att enbart skolor som ”vilar på judeo-kristen grund” ska få stöd av stat/kommun). SD vill således inskränka religionsfriheten – alla ska inte längre, som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter talar om, ha rätt att ”utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor”. Dessa förslag är, såsom riktade mot en viss religion, inte rasism i ordets egentliga mening (som är strikt knutet till härkomst), men väl diskriminering grundat på människors åsikter – något som enligt mig är lika illa som diskriminering grundat på etnicitet.

I en motion till Riksdagen skriver Sverigedemokraternas hela riksdagsgrupp att invandrare för att kunna få medborgarskap måste bekräfta ”sin lojalitet med Sverige” (ett identiskt krav finns i SD:s invandringspolitiska program från 2007). Detta är inget annat än att tvinga på människor en åsikt, och således inskränka deras åsiktsfrihet. I bakgrundsartikeln i Expressen säger Åkesson att de som inte är lojala mot ”svenska intressen” ska kunna utvisas, och medger själv att det ”i viss utsträckning” är avskaffande av invandrares yttrandefrihet (och då lojalitet inte krävs av infödda medborgare är även det rasistiskt). Sverigedemokraterna klagar ibland på att deras egen yttrande-, åsikts- eller demonstrationsfrihet inskränks, eller att de blir censurerade, när andra försöker störa deras demonstrationer eller när media vägrar förmedla deras åsikter (det första fallet är tveksamt, det andra fallet är solklart inte alls censur; varje media bestämmer själv vad de ska publicera); därför är det anmärkningsvärt att SD vill så uppenbart inskränka åsiktsfriheten för andra.

Vidare visar SD ingen större hänsyn till rättsstatens grundläggande principer i ett av sina förslag. Punkt 7, som talar om att asylsökande ska avvisas vid minsta brott begånget (och som även finns i invandringspolitiska programmet), är enligt min uppfattning om inte rasistisk så väldigt hård (ska en människa som flytt tortyr i sitt hemland behöva återvända dit eftersom hen gick mot rött?) – men det värsta är Jimmie Åkessons relaterade kommentar, även den från Expressens artikel: ”Snattar en 15-åring ska hela familjen utvisas.”. Denna syn på brott går emot en av de mest fundamentala principerna i vårt rättssystem: den som begår ett brott är själv och ensam ansvarig för brottet. Det riktigt ironiska i det hela är förstås att SD så ofta säger sig stå för de svenska värderingarna gentemot religiöst grundad, osvensk lagstiftning- om något politiskt förslag av idag rimmar väl med sådan religiöst grundad lagstiftning som SD så ofta varnar för, är det nämligen just detta.

Jag har nu konstaterat att Sverigedemokraterna – som parti, märk väl, inte blott de enstaka virriga lokalpolitiker som figurerar i pressen med jämna mellanrum – är rasistiskt och saknar respekt för mänskliga rättigheter i stort. Nästa inlägg om Sverigedemokraterna handlar om hur en bör hantera det faktum att ett rasistiskt, människorättsfientligt parti kommit in i riksdagen.

UPPDATERING: det visar sig vid närmre efterforskning att den definition jag använder för begreppet ”rasism” ovan – det vill säga ”särskiljning  på grund av härkomst” är felaktig (enligt Nationalencyklopedin). Min definition stämmer bättre in på uttrycket ”rasdiskriminerande”. Jag har således inte funnit belägg för att Sverigedemokraterna är rasistiskt – Sverigedemokraterna är emellertid rasdiskriminerande. Det gör inte saken, ur mitt perspektiv, särskilt mycket bättre gällande SD:s anseende. För detaljer, se denna min kommentar i kommentarsfältet. Jag har på grund av detta ändrat rubriken (bytt ut ordet ”Rasistiska” mot ”Rasdiskriminerande”) men i övrigt inte ändrat inlägget; jag brukar bevara inlägg i sin ursprungliga form för att det speglar mitt dåvarande synsätt.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Sverigedemokraterna, SD, rasism, mänskliga rättigheter, diskriminering, likabehandling, medborgarrätt, medborgerliga rättigheter, yttrandefrihet, frihet, religionsfrihet, rättsstat, rättssäkerhet, invandring, medborgarskap, klädesfrihet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Ipredeffekten håller i sig, säger Per Strömbäck. Cisco håller med. Fast de gjorde de inte förut.

Jaja, jidder jidder. Nätstölderna pågår ändå. Okej, de kan ha blivit färre, men de pågår. Vem bryr sig. Jidder jidder. De ska tas bort. De platsar förstås inte i en fin marknadsekonomi där de företag med bäst lobbyister hos makthavarna klarar sig bäst och kan styra kulturutbudet – de riskerar att förstöra den ordningen! Och det är DÅLIGT. Stölderna är i sanning

OMFATTANDE

Makthavarna är för släpphänta. Fotboja för de ondskans ungdomarna? Pyttsan. Fotbojan skulle ju dessutom vara GRATIS. I en sann marknadsekonomi är allt som är gratis – fotbojor, fängelsestraff etc – PRIVILEGIUM. Det är de snälla som bör få fotboja (om det nu inte vore så marknadsvidrigt att ”ge” bort saker, förstås).

Eller inlåsning i kala rum. Det är väl bärmast att betrakta som en present, att få boende nu när bostadsbristen är stor.

Nej, här krävs hårdare tag. Något som säkert ger effekt, så vi slipper detta jidder jidder, dessa diskussioner med argument och uppbackning av statistik och bla bla bla bla bla.

Dödsstraff. Det eliminerar störningsmomenten. Det måste minska nätstölderna. För om nättjuvarna – och för all del de andra brottslingarna också – elimineras kan de inte stjäla  mer.

Och allt blir frid och fröjd i den fina vackra lugna marknadsekonomin, och samhället klarar sig från att gå samma öde som neandertalarna till mötes.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , satir, IPRED, fildelning, illegal fildelning, upphovsrätt, Internet, copyright, dödsstraff, upphovsrättsbrott, straff

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Piratpartiet och Miljöpartiet regerar i åldersgruppen 18-30. De andra partierna är starkast på de äldsta väljarna. Tydligt är att vi är framtiden, och demokrati, mänskliga rättigheter och miljön är de stora frågorna i framtidens politik. Om någon nu trodde något annat.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, eu-val, rösta, EU-parlamentet, Europaparlamentet, valvaka

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

The Pirate Bay-personerna och Carl Lundström dömdes alla till ett års fängelse och skadestånd på trettio miljoner svenska kronor. 11.13 kom SMS från Piratpartiet om det. DN, SvD, SvD, SvD, Metro, Aftonbladet, Expressen och Nyheter24 tar upp det. På Aftonbladet finns en enkät. 89,9 procent av 14010 röstarna har tyckt att dommen var felaktig. Naturligtvis röstade jag att tingsrätten dömde fel.

The Pirate Bay är nämligen ett legalt verktyg. TPB-grundarna har inte gjort annat än att erbjuda en tjänst till folk. Att vissa sedan använt tjänsten till kriminella handlingar kan de inte lastas för. Denna princip tycker jag bör gälla alltid. TPB-grundarna har inte heller uppmuntrat till brott. Namnet är knappast nog för att räkna som brottsuppmuntran; Piratförlaget uppmuntrar inte till brott, eller hur?

Många bloggare uppmärksammade domen: Anna Troberg med fler.

Jag hyste hopp om att tingsrätten skulle vidhålla den princip. Men det gjorde det inte. Den 17 april 2009 kommer jag och säkerligen många med mig minnas som en sorgens dag för rättssäkerheten.

Uppdaterar senare.

Read Full Post »

Här på bloggen är det premiär för satiren Calandern, en konservativ, miljöistruntandes, AGO-kritisk upphovsrättsförespråkande textsamling.

*****

Tackar, kära läsare, tackar, för visat intresse för min, chefredaktör tillika enda skribent (i protest mot denna så kallade ”deltagarkultur”) på artikelsamlingen Calanderns första text. Ämnet för dagen är ”Hur ska ordskaparna få betalt?”, men först vill jag komma med ett litet klargörande: Namnet ”Calandern” är ett namn som lagts flera timmar av tänkanden åt att komma på. Det är INTE en sammanslagning av ”Calandrella” och ”kalender”; alla som hävdar det kommer direkt åtalas, då jag på textsamlingen Calandern ser på detta som mycket allvarligt förtal.

Stackars Blogge Bloggelito. För några månader sedan publicerade Blogge ett blogginlägg om ett nytt ord han kommit på. Detta ord har sedan spritt sig bland bloggare och tidningar, ja till och med har det upptagits i en kommersiellt utgiven ordlista. Allt utan att Blogge fått något betalt. Detta ord, denna idé som jag på Calandern befarar att Blogge lade ned åtskilliga timmar och mycken möde på, sprids nu vind för våg utan någon form av kontroll. Det är sorgligt hur en stackars ordskapares arbete så fullkomligt stjäls av alla – utom ni läsare av Calandern, förstås.

Och detta är bara ett fall i mängden av innovativa kreativa skapares arbeten som stjäls. Nu åsyftar inte jag på Calandern de stackars artisterna och deras omhändertagande skivbolag – stölden av deras arbete har redan uppmärksammats, och Calendern är tänkt att vara en granskande upptäckande artikelsamling (en förebild är Dagens Nyheter, som med sin oförglömliga insats i att uppdagda källan till det obegripliga FRA-lagsmotståndet förtjänar alla priser som finns på denna jord) – utan istället en yrkesgrupp som ofta hamnar i skymundan i dessa tider med dålig upphovsrätt: filosoferna.

Betänk alla år av mödosamt tänkande som ledde fram till Sokrates meningar! Kom ihåg hur mycken tid Descartes lade ned på sin nu världskända tes! Minns hur Hegel måste ha slitit med att komma fram till sina metafysiska teorier! Allt detta – förlorat. Nu när deras tankar sprids och förädlas av miljontals tjuvar på Internet får deras släktingar – inget. Hur sjukt är inte detta? Om Sokrates istället tillverkat fina smycken, hade hans verk kunnat gå från generation till generation ända tills modern tid – och hans släktingar hade kunnat tjäna på hans arbete. Men som det ser ut nu har släktingarna ingen möjlighet till försäljning av ens Sokrates böcker!

Ja, inte ens den vanliga upphovsrätten gäller för hans släktingar. Och det är ett problem. Men något annat, min poäng i denna artikel, är inte att upphovsrätten är alldeles för kort (ja, den borde vara evig), utan att idéerna inte kan ha någon form av skydd. Sokrates hade ingen möjlighet att stoppa någon annan filosof från att berätta om eller bygga vidare på hans idéer. En grov kränkning på Sokrates geni! Hur skulle Sokrates försörja sig? Hur skulle filosofin kunna skapas?

Svaret är enkelt: de gamla grekerna brukade slavar, så de behövde inte försörja sig. Och på medeltiden fanns en hel del rika släkten vars medlemmar i lugn och ro kunde ägna sig åt att tänka fram intelligenta tankar. Men idag finns det inte. Dessutom finns Internet idag. Förut var det ändå möjligt att hålla kvar sina tankar inom en viss region, men nu sprids de hejvilt över jordklotet. Därför förespråkar jag på artikelsamlingen Calandern ett införande av slaveri – eller åtminstone en tillbakagång till feodalsystemet. Vi måste bevara tänkandet. Tjuvarna har faktiskt, hur märkligt det än låter, rätt på en punkt: upphovsrätten fungerar inte i dagens moderna samhälle. För det gör den inte. Upphovsrätten ska främja kreativt skapande, men enbar inriktning på konst fungerar inte längre. Den måste även innefatta tankar och idéer.

”Men hur ska då detta system fungera i praktiken?”, undrar god läsare av Calandern. Jo, jag på Calendern har tänkt mig införande av total övervakning. Varje tanke observeras och om den inte godkänns omhändertas tjuven. Exakt vilken bestraffning dessa tjuvar förtjänar har jag på Calandern än inte kommit fram till, men slaveri verkar vara en god idé. Ja, vi måste ju faktiskt ha några som kan agera slavar, så det blir alldeles ypperligt. (En slogan – som ni INTE FÅR ANVÄNDA, för då stämmer jag på tidningen Calandern er – är ”frihet för de tänkanden innebär slaveri för tjuvarna”.)

Och den som använder minsta lilla av de idéer som publiceras i Calandern kommer stämmas, om ni inte först frågar om lov (och det får ni vanliga medborgare enbart mot kontant betalning av några hundra miljoner per idé – politiker som vill omsätta Calanderns idéer i praktiken får lov direkt, samt dessutom en kontant betalning på en hög summa pengar), av min på artikelsamlingen Calanderns toppadvokat. Nja, först kommer ni få ett snällt erbjudande om uppgörelse i godo – ibland undrar jag varför jag är så god och barmhärtig – där jag på Calandern inte lr’ver mer än ynka två miljarder, istället för de tio miljarder ni annars krävs på.

För kampen vidare! För en värld med kultur, tänkande och välfärd! Mot tjuvar i alla dess former (The Pirate Bay, The Piratbyrå och Piratpartiet eller vad det nu är för namn – allt är säkert samma ändå)!

*****

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Till följd av skola och krånglig Internetanslutning lyckades jag enbart liveblogg detta idag, rättegångens sista dag: ”Jag kom i lunchpausen (tror jag). Först var det målsägandesidan, som fick svara på de tilltalades slutpläderingar. Nåhgra ”korrigeringar” gjordes av målsäganden, som dock emellertid enligt mig inte var särskilt mycket att hänga i julgran. Sedan fick alla parter berätta vad de begärde i ersättning för rättegångskostnaderna. Förhandlingarna avslutades sedan; 17 april klockan 11.00 kommer tingsrätten lämna sitt utlåtande.”

Utanför salen var det fullt av gammel- och nymedia. Jag fotograferade en hel del, fotografier som vid lämpligt tillfälle laddas upp och läggs in på bloggen. Efter rättegången intervjuades jag av några av Steal This Film-skaparna. Tyvärr laddade min digitalkamera ur då, varför jag inte har några bilder på dem. En av de har en blogg.

Som sagt var det mycket gammelmedia där. Här kommer länkar till artiklarna och videoklippen som blev följden: DN, DN, SvD, SvD, SvD, Metro, Metro, Sydsvenskan, Sydsvenskan, Expressen, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet. Rättegången idag behandlade de åtalades slutpläderingar.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Gammelmedias makt

Liksom många andra har jag läst, förundrats och förfärats av artikeln/huvudledaren i DN (även Metro tar upp det) om hur FRA-lagsmotståndet egentligen är ett välregisserat arbete av pr-byråer. Jag var inte med – i bloggosfären och piratrörelsen – på den tiden, men jag litar helt och fullt på alla bloggare som säger att DN har fel i sitt letande efter en centraliserad organisation. Och nej: jag får inte betalt för att skriva detta.

Något mer intressant i frågan, är gammelmedias makt. Visst, vi vet att DN.s två artiklar drar felaktiga slutsatser och i vissa fall är rent felaktiga i sakuppgifterna, men den stora massan, uppemot en miljon, läser Dagens Nyheter, men inga bloggar. Det är de som behöver övertygas. Deras åsikter har DN – och övriga gammelmedia – ett mycket stort inflytande över.

Om DN skrev en granskande artikel där det ”framkom” att Piratpartiet egentligen drivs av Microsoft (???) och CIA (???) i ett hemligt samarbete med syfte att ta över världen, med Sverige som början, sedan en huvudledare om det, och som grädde på moset släppte in några gillande insändare, skulle allmänheten nog betrakta (PP) annorlunda. Dessutom skulle flera andra tidningar ta upp tråden, för DN är Bonnierägt och Bonnier äger många tidningar. Skulle Bonnier verkligen vilja rasera förtroendet för Piratpartiet skulle de kunna göra det på någon vecka.

Tack och lov gör Bonnier inte det. Varför? Folk är inte så dumma att de går på vad som helst. Och dessutom vill DN – åtminstone ge ett sken av att – eftersträva neutralitet, då neutralitet är en del av deras affärsidé.

Dagens Spectrial

På rättegången idag höll målsäganden slutpläderingar. Wadsted berättar att The Pirate Bay-personerna har gjort webbplatsen användarvänlig. … Relevansen? Illegaliteten? Nåväl, slutpläderingarna innehöll, som en av nämndemännen jag konverserade med efter förhandlingarns avslutande (han som jag misstog för att vara antipirat…), inte särskilt mycket nytt. Det mesta var upprepningar av vad som tidigare sagts.

Gammelmedia (bilder på gammelmedia intervjuandes parterna kommer snarast möjligt) om The Spectrial, piratkopiering och dylikt: DN, DN, DN, DN, DN, SvD, SvD, SvD, SvD, Sydsvenskan, Metro, Metro, Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

En av de som skapat Steal this film är här. Foto uppladdas senare. Nu är rättegången slut för dagen hursomhelst. Oscar Swartz och Sam Sundberg sitter och skriver på sina datorer (lyckostar! de får vara här varje dag hela tiden och får till och med betalt för det).tv4 är här och filmar.

Read Full Post »

På grund av skola kunde jag inte närvara vid rättegången tidigare idag. Det verkar som att åklagaren samt Peter Danowsky tidigare idag haft sin slutplädering. Just nu verkar Monique Wadsted hålla sin slutplädering. Jag kom dock inte in i salen, så jag lyssnar via 24Direkt i foajen. Just nu verkar Rick intervjuas av någon tysk media. Han berättar om biblioteken, som ansågs skulle stoppa kulturskapandet (vilket de ju inte gjorde). Han menar att skivbolagen är helt ute ur marknaden. Om folk är beredd att betala för ny kultur, kommer de göra det. Är de det inte, kan inga lagar i världen få de att betala för kultur. Detta är det största sedan tryckkpressen. Plötsligt har alla tillgång till all kultur och kunskap, och kan  bygga vidare på den.

Tekniken har förändrat samhället. Kostnaden för att samla in information är noll. Civilisationen tjänar på Internet och att alla kan ta del av kultur. Journalisten undrar om detta inte är stöld. Förlagen menade att det var stöld från författarna att låna ut böckerna utan att de ffick betalt. Det är inte stöld, det är kopior. Det är inte stöld juridiskt, moraliskt eller filosofiskt. De som drabbas av den här utvecklingen kommer använda alla ord de kan för att stoppa den. De fyra anklagade är individer, folkhjältor, som står upp för vår rätt att dela med oss, att dela med oss. Om jag skickar musik i e-mail till dig är det olagligt. Enda sättet att komma åt det är att övervaka allt. I ena vågskålen ligger en inkomstkälla för medieindustrin. I andra vågskålen ligger brevhemlighet och andra fundament för en demokrati.

Median kommer från tysk television. Nu vill de filma Rick skrivandes på datorn med Piratpartiets logga framme. Hon vill ställa en kort fråga. ”Vad gör du nu?” ”Jag livebloggar, liksom många andra här. Jag har aldrig btidigare sett en rättegång då så många vanliga medborgare går in på en rättegång och konkurrerar med vanliga media om att berätta vad som händer.

Jag lyckades inte lyssna på direktsändningen av rättegången medan Rick intervjuades.

Read Full Post »

Older Posts »