Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘islam’

Debatten om burkbärande är åter aktuell i Sverige, efter en debatt mellan de två huvudsakliga statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet i höst, Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M). Ett tag verkade det som att statsministern ville instifta ytterligare en medborgarrättsfientlig lag (som om de inte räckte med massavlyssningslagen FRA-lagen som kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, privatpolislagen IPRED och medverkandet i förhandlingarna av ACTA-avtalet, som för det första inte är offentliga och för det andra hotar inskränka både budbärarimmunitet och, återigen, privatlivet), nämligen förbud av bärande av burkor/niqab/slöjor; dags för mig att nyttja mitt inflytande såsom varande ägare av den trettonde mest inflytelserika piratpartistiska bloggen!

Jag håller helt och hållet med om att det är förkastligt att många tvingar andra människor att bära burka. Att tvinga någon att klä sig som en själv vill är en inskränkning av den medborgerliga (om inte mänskliga) friheten att klä sig hur en vill (så länge det inte inskränker någon annans fri- eller rättigheter). Jag vet inte hur stort problemet är, men lagstiftning mot att tvinga någon att klä sig på ett visst sätt har jag inget principiellt emot.

Dessutom är det allra vanligaste skälet för burkatvång – religion (och detta gäller inte bara islam, utan även kristendom, judendom med mer) – utomordentligt dåligt; Gud finns antagligen inte, har antagligen aldrig funnits och kommer aldrig finnas, och även om det på något märkligt sätt hade funnits en allsmäktig, allsvetande och helt igenom god varelse, betvivlar jag å det starkaste att nämnda väsen velat tvinga människor – dessa ur väsendets perspektiv mycket lägre stående varelser – att klä sig på ett visst sätt (faktum är att om väsendet hade gjort det, hade väsendet enligt min uppfattning inte varit alltigenom god); är du allsmäktig, allsvetande och helt igenom god lär du ha viktigare saker att bry dig om i den här världen, som att stoppa krig, ge mat till alla hungriga, utrota sjukdomar och helt enkelt ge alla möjligheten till lyckliga liv.

Nå, min personliga åsikt är alltså att även burkor som sådana – och inte bara burktvång – är dåliga, eftersom de dels är symboler för inskränkningar av människors frihet och dels är symboler för irrationalitet (religion). Men detta är min personliga åsikt, minst lika mycket som uppfattningen att burkor är den av Gud påbjudna rätta klädesstilen som måste följas av alla av den familjemedlem som tvingar en annan familjemedlem att bära burka är den tvingande familjemedlemmens åsikt. Bara för att jag personligen har något emot burkor, innebär det inte att jag kan påtvinga någon annan min privata åsikt.

Det är nämligen exakt samma princip – att välja vilka kläder en ska bära är en medborgerlig frihet ingen bör få inskränka – som bör hindra människor från att tvinga andra att bära burka, som hindrar mig, riksdagen eller någon annan från att tvinga andra att inte bära burka. Precis lika lite som staten bör tvinga någon att bära burka, bör staten tvinga någon att inte bära burka. Friheten att bestämma över ens egna kläder är en medborgerlig rättighet, som staten inte bör inskränka, oavsett syfte.

(Här känner jag mig nödd att inkludera några svar på vanliga invändningar: Är det okej att gå i SS-uniformer? Ja; så länge en inte inskränker andras fri- och rättigheter bör en få ha på sig vad en vill, oavsett vad vi andra tycker om det; naturligtvis anser jag själv SS-uniformer vara obehagliga, men det är min personliga åsikt jag inte kan medelst statens våldsmonopol kräva att andra ska rätta sig efter; Men på arbeten då? Poliser går klädda i poliskläder, och exempelvis klädesaffärer har säkert riktlinjer för vad personalen ska ha på sig… Arbeten är en annan sak. Om en människa tar ett arbete och går med på vissa villkor som gäller för arbetet – vilket kan innefatta en viss klädstil på arbetet – är detta ingen inskränkning av människans klädesfrihet, då människan själv går med på att lämna burkan hemma eller vad nu saken gäller; går människan inte med på villkoren, kan vederbörande naturligtvis inte tvinga arbetsgivaren att ändå anställa henom.)

Slutligen vill jag presentera ett annat problem med förslaget att förbjuda burkbärande: definitionsfrågan. Var går gränsen mellan en burka och andra mycket täckande klädesplagg? Bör balaklavor (”rånarluvor” – namnet är missvisande, då det finns fullt lagliga och moraliskt riktiga användningsområden för plagget, varav det främsta är skydd från kyla) isåfall också förbjudas? Skulle det vara olagligt att konstant täcka sitt ansikte med sina händer? Att ha sjalar som täcker större delen av ens ansikte?

Vidare riskerar burkförbud att leda till ett sluttande plan. När klädesfriheten väl inskränkts en gång, kan regeringen inskränka den litet till, och litet till, och litet till, tills alla ser exakt likadana ut, och Sverige vad gäller medborgarnas kläder mer liknar en totalitär stat än ett frihetligt rättssamhälle. Och när kläderna är ordnade, finns inget som hindrar staten från att inskränka andra sociala friheter, tills samtliga invånares liv i Sverige är exakt desamma, utan några som helst individuella olikheter. Ett sådant samhälle är inget trevligt samhälle att leva i. Jag hävdar förstås inte att det nödvändigtvis skulle bli så till följd av ett burkförbud, men risken för att vandringen på vägen mot ett sådant samhälle når sitt slutmål är mycket större om vi redan nu slår in på den än om vi håller fast vid medborgarrättsliga principer och tillåter folk att gå klädda hur de vill.

Nej, burkförbud inskränker både medborgerliga rättigheter, medför definitionsproblematik och riskerar att leda till ett sluttande plan. Det löser inget problem överhuvudtaget, utan de människor som av egen fri vilja bär burka får sin frihet inskränkts, medan de människor som av familjemedlemmar tvingas bära klädesplagget straffas av staten för att de blir utsatta för förtryck av sin familj, och får det betydligt värre än idag. En möjlig lösning på problemet med burka är kriminalisering av tvång till en viss klädesstil (en sådan kriminalisering bör naturligtvis inte skilja på statliga förbud av vissa klädesplagg och privatpersoners tvång mot andra). Eller så låter vi helt enkelt saken bero; stort är faktiskt inte problemet.

Detta inlägg finns med på Piratpartiet LIVE och länkas alltså till från Piratpartiets webbplats startsida. Medan diskussion om enskilda klädesplagg i sig knappast är relevant för ett parti som sysslar främst med medborgar- och immaterialrätt, är försök att förbjuda vissa klädesplagg helt det, då sådana förbud skulle inskränka medborgerliga rättigheter. Burkor har visserligen inte ett dyft med Internet att göra, men Piratpartiet är inte främst ett Internetparti; Piratpartiet är främst ett medborgarrättsparti som kämpar för medborgares rättigheter överallt, både online och afk, och jag förväntar mig att partiets riksdagsledamöter om vi får några sådana i höst kraftigt kommer opponera sig mot eventuella förslag om inskränkningar i klädesfriheten.

[Här hade jag tänkt göra en Enligt Min Humla och inkludera en bild på mig själv i balaklava, men jag hade inte tillgång till en kamera. Dessutom är detta en seriös blogg. Detta är ingen modeblogg. … :-)]

Pusha gärna inlägget!

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, burka, burkor, slöja, slöjor, klädesplagg, kläder, islam, religion, frihet, klädesfrihet, medborgarrätt, medborgarrätter, medborgerlig rättighet, medborgerliga rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter, medborgerliga friheter, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Året är 2059. Stora delar av Sverige är obeboeligt. Alla som vistas någon längre tid i landet löper stor risk för skada eller död. Vad som hänt? Kärnkraftsolycka. Krig. Klimatförändringar. Atombomsnedslag. Diktatur. Förorenat dricksvatten. Välj själv. Det spelar ingen roll – det väsentliga är att flera miljoner tidigare invånare i Sverige tvingas fly. Resten av Europa är lika drabbat av vad det nu är. Av en händelse blir Iran (numera en demokrati sedan USA:s, Obamas, ”seger” – ingen segrar i krig – för några decennier sedan) det land dit flest svenskar flyttar.

Men allt blir inte frid och fröjd. När svenskarna kommer fram till Iran är det en hel del administrativa processer som väntar. Migrationsverket tar flera månader på sig att handlägga vissa ärenden, och under tiden måste många familjer bo i bristfälliga, fängelseliknande hem, konstant under rädsla för att bli hemskickade till katastrofen. Vissa får avslag. För dem väntar kaoset, skadorna, döden. Vissa lyckas fly, och får hjälp av vänligt sinnade iranska medborgare att klara sig. Men den alltmer utökade jakten på människor som illegalt befinner sig i Iran kombinerat med den rejäla övervakning som införts gör det inte lätt att gömma sig för myndigheterna.

De som lyckas få tillåtelse att stanna i Iran har det naturligtvis svårt att pang-poff skapa sig ett helt nytt liv i ett helt nytt samhälle. Att få ett arbete är extra svårt för svenska invandrare med konstiga namn, samtidigt som svenskar konstant anklagas för att bara lata sig och leva gott på socialbidrag.

Det börjar talas om haveri i invandringspolitiken i Iran. Det släpps in – hör och häpna – för många svenskar, menar det nystartade partiet Irandemokraterna. Irandemokraterna säger sig verka för att ”bevara den iranska, viktiga, uråldriga kulturen, som vi alla är en del av”. ”Moskéer, böner och heltäckande klädsel är naturliga, självklara värden som vi måste rädda.” Irandemokraterna – ID – menar vidare att det nu plötsligt anländer massor av människor som inte tar till sig den iranska kulturen. Det talas om medborgartester; samtliga invandrare ska behöva fylla i ett frågeformulär (”Hur ofta bör en be varje dag?” ”Vilket kött är okej att bjuda på vid middagsbjudningar?”) för att få stanna kvar.

När svenskar som anländer börjar bygga massor av kyrkor med klocktorn väcks särskild avsky. ID förklarar att religionsfrihet naturligtvis är bra; dock representerar klocktorn den militana kristendomen, vars anhängare är kända för att mörda folk som vägrar gå med i religionen (som ID mycket riktigt påpeker finns det militana kristna grupperingar, och framförallt har det funnits det historiskt; korstågen har lämnat tydliga märken i världens medvetande, och de har skapat fördomar svåra att bli av med). Därför förbjuds klocktorn ganska snart efter att invandringen påbörjats i större skala, efter en folkomröstning.

Dessutom anförs argument för att helt hindra invandrarna från att få bo i Iran. ”Skulle du vilja ha några svenskar hemma i din lägenhet och behöva diska deras disk och tvätta deras kläder? Nä, tänkte väl inte det!” och ”Vi iranier som folkgrupp har länge byggt upp detta samhälle. Vi har sett till att vi har det så väl ställt som vi idag har det. Och så har de mage att komma hit och vilja ha socialbidrag och grejer, pengar vilka skulle kunna gå till våra pensionärers – de som byggt upp vårt land – ålderdomshem. Är det rätt att farfar får dålig mat när svensken får lyx och överflöd?” ”Problemen i Sverige är säkert överdrivna. De flesta s.k. ‘flyktingar’ vill bara ta del av vår välfärd.” ”De stjäl våra jobb!” (det sistnämnda paradoxalt nog varvat med ”De sitter bara hemma och är lata och vägrar ta ett jobb, betala skatt och därmed själva bidra lite till tillväxten!”)

ID-medlemmarnas främsta argument mot invandringen är dock den fara det innebär för landet: ”Svenskarna har en kultur av etanolintag i stor utsträckning i samband med kvällar och nätter. Detta medför en oerhört stor risk för oss. Vi kan inte längre gå ut trygga om kvällarna, utan får finna oss i att ett svenskt fyllo kan dyka upp i en mörk gränd och attackera en. Vuxna människor! För att inte tala om de skrämmande ungdomsgäng som drar omkring och väsnas, ofta efter att ha druckit mer än ett glas för mycket till matenn.”

————————————————————————————————

Gör nu ett test. Byt mentalt ut ”2059” mot ”2009” och ”svenskar” mot ”muslimer” eller ”iranier”, ”iranska” mot ”svenska”, ”kristendom” mot ”islam”, ”moskéer” mot ”kyrkor”, ”klocktorn” mot ”minareter”, ”korståg” mot ”jihad” och ”Irandemokraterna” mot ”Sverigedemokraterna”. Vad är den stora skillnaden i hemskhet mellan de olika texten, egentligen? Och vad är den stora skillnaden mellan texten och verkligheten som den är idag?

SD kommer troligen in i riksdagen nästa år. Vill verkligen  sverigedemokrater leva i det ovan beskrivna samhället? För det är så samhället skulle se ut om rollerna vora omvända. Antingen vill sverigedemokraterna det, eller så är de jävligt hycklande.

Att förtiga detta faktum är inte längre en möjlighet. Det ger dem bara goodwill i ögonen på den kanske tiondel av befolkningen som bara för att ”etablissemanget” undviker något gärna dras till det. Så jag tar debatten. Spikharry, Carina och Stefans SD blogg, Kent Ekeroth, Gammelsvensk, I mitt Sverige…, Varjager’s weblog och alla andra personer som sympatiserar med sverigedemokraterna: snälla, plocka fram era bästa argument och kommentera detta inlägg!

(Helt apropå anser jag att Obamas åsikt att krig ibland behövs för fred är kusligt likt ”Krig är fred” från 1984 och knappast passande en nobelpristagare i fred… Obama skulle nog inte säga så om det var han som på grund av Obamas och andra ledares beslut utsattes för livsfara.)

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »