Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Internetfrihet’

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet dag uppmanar IFPI (skivbolagens lobbyorganisation) politikerna att ta i med hårdare tag mot (den illegala, antar jag) fildelningen; enligt IFPI bör HADOPI-lagsliknande lagar införas i många länder (människor som är misstänkta för illegal fildelning straffas utan rättegång genom avstängning från Internet). Detta är hemskt, eftersom HADOPI-lagen kränker mänskliga rättigheter. Därmed föreslår IFPI att fler stater ska kränka mänskliga rättigheter. Vilka mänskliga rättigheter är det då som IFPI anser vara okej att kränka om det kan öka deras egna (skivbolagens alltså, inte artisternas; se lista över fildelningsstudier som visar att kreatörer faktiskt kan tjäna pengar trots – eller tack vare – fildelning, samt en nylig KTH-undersökning som bekräftar det) inkomster? Låt oss jämföra några artiklar från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter med vad IFPI föreslår införa…

Först och främst måste det dock fastslås vad Ifpi egentligen förespråkar. SvD-artikeln är litet otydlig; dels talar den om att illegala fildelare ska stängas av, dels om att varningar bör följas av avstängningar och att HADOPI-lagen är ett föredöme. Det finns en viktig skillnad: rättssäkerheten. Om människor som fildelar kriminellt stängs av är det dåligt (det kränker yttrandefriheten), men om rättegång som vanligt sker är det i alla fall ingen fara för rättssäkerheten.

Om HADOPI-lagen däremot tas efter, kommer det innebära att en person om hen misstänks för illegal fildelning mottar ett antal varningar. Om varningarna av skivbolagen hävdas ignoreras, stängs personen av från Internet. Ingenting behöver tyda på att personen fildelat illegalt; det räcker med blotta misstanken. Detta vore förstås katastrofalt för rättssäkerheten, och inskränka yttrandefriheten. Jag utgår i nedanstående jämförelse av Ifpi:s förslag med FN:s deklaration över  mänskliga rättigheter från att Ifpi vill ha avstängning utan rättegång; journalisten verkar snarast ha missuppfattat Ifpi:s förslag när hen talar om att människor som fildelar kriminellt enligt Ifpi bör stängas av från Internet, då Ifpi ju sägs se HADOPI-lagen som ett föredöme, och j0urnalister ofta missuppfattar sådana här frågor/går på lobbyns felaktiga information.

Nedanstående artiklar kommer alla från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

Artikel 11

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Deklarationen är tydlig: anklagas någon för brott, måste vederbörande få en rättegång innan hen av staten betraktas som skyldig för brottet ifråga. Artikel 11 gör ingen skillnad på brott begångna via Internet, utanför Internet eller annorstädes (var nu det skulle vara…), utan fastställer att ingen får dömas utan rättssäker rättegång. Vad Ifpi föreslår innebär att människor stängs av från Internet utan rättegång, och Ifpi föreslår således att artikel 11 kränks.

Artikel 19
Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

Återigen lämnar FN:s  deklaration över mänskliga rättigheter inga utrymmen för tolkningar. Alla – såväl terrorister, operasångare, antipirater som personer misstänkta för illegal fildelnng – har rätt att sprida information utan att staten hindrar dem, och detta oavsett uttrycksmedel – det spelar ingen roll om det som används är en tryckpress, Internet eller stämband. Ifpi vill stänga av folk från Internet, och därmed aktivt hindra folk från att uttrycka sig med varje slags uttrycksmedel. Notera att även om Ifpi skulle ha gillat bara rättssäkra avstängningar (vilket de tyvärr inte verkar göra) skulle de ha velat kränka artikel 19, då artikel 19 innebär att envar – och därmed även dömda upphovsrättsbrottslingar – har rätt att sprida information med vilket medium som helst.

Såsom kränkande minst en mänsklig rättighet (högst troligt två stycken) och varande allmänt Internet- och kulturspridningsfientlig är Ifpi:s förslag extremt förkastligt, och det bör kastas i soptunnan för politiska beslut som aldrig fattades på grund av deras rena förakt för fundamentala rättigheter snarast möjlighet. I dagsläget finns tyvärr bara ett parti i Sverige som prioriterar mänskliga rättigheter och motarbetande av just sådana medborgarrätssvidriga lagförslag som det från Ifpi ovan: Piratpartiet. Om du håller med om att respekt för mänskliga rättigheter är det viktigaste när det gäller lagar, rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet i höst.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Surfare med inskränkt yttrandefrihet.

Ovanstående ganska… skrämmande bild, ”Wired freedom”, skapades och lades upp på flickr av cofano, som även släppte den under CC-BY-NC-ND 2.0.

UPPDATERING: Ett Otygs funderingar och betraktelser skriver läsvärt om förslaget.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppdaterng: mer formell rapport från demonstrationen finns på Piratpartiets Stockholmsblogg.

Som det hade utannonserats anordnades idag en demonstration av Piratpartiet på Medborgarplatsen i Stockholm. Ämnet för demonstrationen är det faktum att tingsrätten beordrat en Internetleverantör att, eh, leka polis och aktivt censurera viss trafik – ett faktum som kränker både budbärarimmuniteten, yttrandefriheten och (eftersom tingsrätten låtsades att Peter Sunde inte kontaktat dem i ärendet trots att han visst gjort det) rättssäkerheten. Eller, som det uttrycktes i blogginlägget på Stockholmsbloggen om demonstrationen (attribution: Jan Lindgren):

Tidigare i veckan så beslutade Stockholms tingsrätt sig för att Black Internets (BI) behövde strypa tillgång till vissa verk på The Pirate Bay, nåt som bara kunde göras genom att BI ströp all tillgång till TPB. Detta trots att det inte finns nån direktkontakt mellan BI och TPB.

Detta innebär alltså att tingsrätten har gett BI brottsbekämpande uppgifter trots att det är ett privat företag och har dessutom frångått en grundläggande princip i att den som skickar vidare ett meddelande inte är ansvarig för meddelandets innehåll. Budbärarimmuniteten är alltså hotad i och med tingsrättens beslut.

Tingsrättens beslut har allvarliga konsekvenser för internet då företag kan använda sig av detta för att slå ut konkurrenter eller organisationer vars närvaro online de inte gillar.

Vi har valt att demonstrera för budbärarimmuniteten och gör det imorron lördag på Medborgarplatsen med start 15:00.

Kom dit och visa stöd för budbärarimmuniteten!

Hur det gick? Demonstrationen var överlag lyckad, enligt egen uppfattning. 70-80 deltagare och (stundtals) två poliser närvarade, och lyssnade gjorde nog ett tjugotal till stackars medborgare som fick stå ut med propaganda för medborgarrätt och Internetfrihet :-). Alla var väldigt lugna; ordningsmässigt gick demonstrationen galant. Först var vi bara en liten grupp personer i en cirkel, men sedan, runt klockan tre då demonstrationen faktiskt började, omformerade vi oss till en halvcirkel i vars mitt talaren stod (vi fick då en megafon). Rick talade, naturligtvis, och andra som jag minns just nu som talade är Robert Nyberg, Anders Erkeus, Jonathan Rieder Lundkvist, Daniel Nyström, och Unni Drougge (fast utan megafon) – skriv gärna till fler i kommentarer.

Vad som sades av talarna var bland annat att nedstängningen av The Pirate Bay skadade kreatörerna, då de fick svårare att nå ut med sina verk, att många dumma lagar kommer från EU som är överstatligt, att vi måste samarbeta för att lyckas bekämpa dessa galenskaper, att Internet av etablissemanget ses som något oseriöst snarare än en viktig del av samhället och lika mycket infrastruktur som resten av det, att mellanhänderna (skivbolag) blir onödvändiga på grund av Internet och att det är därför de skyr det så, och att piratrörelsen slutligen inte nödvändigtvis vill se skivbolagen krossade, men däremot tror att de måste förändras och anpassa sig till samtiden. Jag hade ingen möjlighet att föra protokoll på allt som sades (men det hade varit bra om jag haft det), så det är långt ifrån allt som sades; fyll gärna på i en kommentar.

Själv funderade jag på att tala, men det är sannerligen en stor skillnad mellan att skriva något på Internet som läses av ett par hundra personer, och att tala något utanför Intenret som höres av cirka åttio personer. Jag vågade helt enkelt inte säga något i megafon – vilket är synd; rationellt finns ingen anledning för sådan nervositet/scenskräck, men det mänskliga psyket är ofta ganska irrationellt – men det jag hade sagt om jag vågat är något sådant här:

Hej, jag heter Calandrella och är en bloggare. Upphovsrättsindustrin motiverar ofta lagar och lagförslag de gillar med att det är synd om kreatörerna. Upphovsrättsindustrin bryr sig egentligen inte ett dyft om kreatörerna; upphovsrättsindustrins enda, eller åtminstone huvudsakliga, syfte är att tjäna pengar. De bryr sig inte om huruvida kulturen dör eller ej. Än värre: de bryr sig inte om våra medborgerliga rättigheter. Och det är därför som vår yttrandefrihet, våra privatliv, och vår rättssäkerhet gång på gång attackeras och måste försvaras.

Om det skulle krävas att mänskliga rättigheter slopas för att deras affärsmodell ska kunna behållas, skulle de slopa mänskliga rättigheter. Om det skulle krävas att vi slopar det fria  Internet för att behålla deras affärsmodell – och det är nog vad som krävs; fildelningen är egentligen inte deras största problem, utan det största problemet är kreatörer som får möjlighet att sprida sina verk utan de, då Internet gjort de, mellanhänderna, onödiga – skulle de utan tvekan döda det fria Internet. Och det är därför jag inte skulle bli särskilt ledsen om upphovsrättsindustrin i dess nuvarande form gick i graven. Tack.

Nu har jag i alla fall har förmedlat mitt tal, fast i skriftlig, Internetsam form. Strax före klockann fyra avslutades demonstrationen med en uppmaning om att folk skulle gå och ta en öl tillsammans. Då gick jag hem…

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, AFK, Piratpartiet, demonstration, demonstrationer, budbärarimmunitet, budbärarimmuniteten, (PP), Medborgarplatsen, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

The Pirate Bay nere skärmdump

Ibland säger en bild mer än tusen ord.

*********************************************************************

Själv säger jag det bäst med en bild i detta fall. Men många andra har skrivit klokt och bra om censuren av The Pirate Bay. Och blä, förresten… Jag hade trott att internetleverantörerna själva skulle, på grund av eventuell ekonomisk vinning, skulle hota nätneutraliteten och därmed den mänskliga och medborgerliga rättigheten till yttrandefrihet, och att staten skulle stoppa dem och rädda nätneutraliteten… Nu blir det lite tvärtom: staten inskränker själva nätneutraliteten, när de egentligen bör rädda den! För allvarligt talat, vill verkligen Sveriges befolkning ha ett söndertrasat Internets? Vill verkligen svenska folket bli fråntagna sina medborgerliga och mänskliga rättighet att yttra sig utan att staten hindrar? Jag tror knappast det. Och staten bör göra som befolkningen vill. Men nu gick jag lite off topic; jag skulle ju länka  till välskrivna artiklar om  censuren!

Here we go: Rick Falkvinge (PP) (en av de första att blogga om det), Christian Engström, Pirate MEP, opassande, Dexion, TkJ, Piratpartiet (och igen), Johan Bakke (som undrar var han nu ska distribuera sin musik), Magnus Andersson, Deepedition (som jämför med att förbjuda Stora Enso att sälja papper till någon viss dagstidning för att dagstidningen är inblandad i en rättegång), Törnebohms (som redan saknar sajten), Varför inte? (som tycker synd om artisterna), Beta Alfa, Expressen (som skriver att fildelningskriget trappas upp), Ipse Cogita! (som är trött på Ifpi) samt Annoyances 24×7 (som menar att det fra Internet är dött i Sverige). Även etablerade media har tagit upp saken: DN, IDG och SvD.

Åh, och så började jag skolan (åttonde klass) idag förresten. Min klass är 33 elever, vilket är lite fail; utöver det uppenbara problemet i att en enda lärare nu kommer behöva handha och undervisa 33 mer eller mindre bråkiga tonåringar på en gång sades det till de som började i skolan för ett par år sedan att det aldrig skulle vara mer än 25 personer i varje klass i skolan, just för att det blir lugnare så. Jag är dock inte särskilt förvånad; vår rektor är, hmm, inte direkt känd för att fatta kloka beslut eller ta till sig kritik från elevrådet (när vi i en fråga bad rektorn komma med något argument för en i vårt tycke mycket märkligt och icke konstruktiv regel svarade hon med – tystnad; hon ignorerade frågan) och så.

Nå, det relevanta för bloggen är att jag i och med slutet på sommarlovet nog kommer återgå till mer vanliga rutiner, och därmed få mer tid att blogga (än under sommarlovet, då jag postat inlägg ytterst sporadiskt) – andra saker, som bad, fågelskådning, promenader och LOST-tittande, får jag helt enkelt inte lika mycket tid till, och stora delar av den fritid jag har lägger jag då på att blogga. Jag bävar inför den här tiden om ett år; det kommer vara mitt uppe i valrörelsen. Hektiskt, stressigt och jobbigt, men å andra sidan mycket roligt och konstruktivt. Now, let’s enter that riksdag, shall we?

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Idag var jag Juliagruppens seminarium Nät & samtal. Jag försökte liveblogga, men det fungerade inte. Nedanstående är hursomhelst första paneldiskussionen nedskriven (fast inte allt). Jag hann faktiskt börja skriva ned andra paneldiskussionen också, några stycken, men det råkade raderas och sedan tog batteriet i min dator slut. Seminariet var hursomhelst roligt; jag träffade Anais och Erik Josefsson för första gången AFK.

**********************************

Marcin: Juliagruppen är svår att definiera, internetkluster, alla inom den har gemensamt att de gillar och fascineras av Internet, och det senaste halvåret särskilt som politisk arena. Stora förändringsprocesser har inletts den senastetden, men mörka orosmoln finns också. Förändringarna sär begränsande, vilket Juliagruppen vill synliggöra genom att arrangera sådana här möten. Vi har ingen bild av nätet, vi har ingen lösning, utan v bör utforma den gemensamt. Två paneldiskussioner, vi har inte utgått från att det finns motsättningar inom panelerna, möjligtvis olika aspekter. Inte nödvändigtvis konfrontation, utan mötas och ta fram lösningar.

Vi har ambiton att bygga plattform där många engagerar sig för nätets framtid: progressiv vetenskap, industri och nätmänniskor i allmänhet. Förhoppning: formulera en strategi som ger oss kraft att möta den framtid vi vill ha. Framtiden kräver samatal, och nånstans måste man börja. Det är därför vi samlats här idag. Paneldiskussion om nätets infrastruktur, Magnus Eriksson modererar, sedan paus, sedan La Qvadra, sedan om nätaktivism som modereras av Isobel.

Magnus Eriksson: första paneldiskussionen handlar om nätframtiden, vilka utmaningar? Hur se rnätet ut om tio år? Hur ska nätet växa? Paneldeltagarna är Nicklas Lundblad (medlem i regeringens IT-råd), Jussi Karlgren (docent och koordinator vid SICS), Jonas Bosson (ordförande svenska FFII), Jan-Erik Fiske (nätstrateg). Hur ser ni på näet om fem tio år, dels en överdrivet positiv bild, om allt går som man vill, hur ser det ut då, och een överdrvet negativ bild, vilka fel kan uppstå, var hamnar vi då?

Jussi: otäcka scenariot är att inget har hänt, att vi fipplar med gammal teknik som funkar hyfsat, det vore ett misslyckande för teknikutvecklingen. Vi har labb som sysslar med den tekniska aspekten på Internet i frmatiden. Gränsen mellan det virtuella och det fysiska bör lösas upp, den utvecklingen har börjat, det som håller tillbaka den är inte sneda vnstintressen elr lagar, utan teknisk konservativism (typ ”vi har alltid använt Microsoft Word så då ska vi alltid använda det”), den konservatismen finns hos tekniker. Det kommer hända nya saker som vi inte kan nu, vi kommer kunna konversera med vår tekokare. Jag vill inte vara så specifik, jag är dålig på att förutse framtiden.

Jonas: mycket händer idag i utvecklingen, konservatismen kan leda till dåliga lagar, det händer dåliga saker som DRM och patent, så att teknik låses in så att den inte kan utvecklas. Folk kanske inte utvecklar så mkt för rädsla att bli stämda, elr för att vi saknar kunskapen (då den är inlåst). Vi i FFII jobbar ganska mkt så att tekniken möjliggörs, så att framtiden som finns i alla möjliga lösningar och tjänster nte hindras av censurerande operatörer elr avtalsvillkor elr så. Tekniken måste få vingar, det får den inte av senaste tidens lagsstiftning.

Niklas: negativt dystopi: nätet splittras (splinternet), det blir stuprör som utgår från nätleverantörer eller regimer, ingen öppenhet eller tillväxtunder kan inte väntas från nätet, övervakningen kommer vara stor av nätet. Uppdelningen i olika stuprör är det mest negativa. Optimistiskt: internet sammankopplas mer, alla individer är sammakopplade med varandra, cloud computing där alla är med och delar av molntet, det blir en fråga om användarnas åsikter hur molnet ser ut. Friheten byggs in i det öppna nätet, för det går inte att hindra eller tvinga folk då, för individerna har så stort inflytande (t.skiln från stupröret, där bestämmer en person).

Jan-Erik: tekniken är inte en begränsning ens nu, frihetsgraden blir nästan fullständig, det enda som sätter gränser är vår egen fantasi, det gäller alla kommunikation och media. Skräckscenario: detta stoppas. Men tekniken stoppar inte det. Om det stoppas beror det på andra krafter som har intressen att begränssa nätet, olikla typer särintressen och deras allierade politiker, som inte företräder det allmänna intresset. Skräckscenariot är att särintressen gåår ihop för att skapa ett övervakat kabeltvnät, en skymf mot teknikens möjligheter. Seriöst jobbar vissa efter den modellen: copyright-lobbyisterna, politikerna som följer dem. Riktigt skräckscenario är att operatörer som är stora på nätet (leverantörer etc) går samman med copyrghtlobbyister mot medborgarna/internatusen, det är skräckscenariot. Men det finns inget i tekniken som hindrar scenariot där människans kreativitet kaan komma till ett helt och fritt uttryck, där bara fantasin sätter gränser. Vissa tekniska hinder finns, men de flaskhalsarna har hittills sprängts allihopa.

Moderator: håller ni med om att nätet befinner sig vid ett vägskäl? Vissa menar att nätet har varit vildvuxet men nu ska bli vuxet. Bör det tänkas om vad nätet består?

Jonas: snarare står samhället vid ett vägskäl: antingen arbetar vi för ett öppet nät (vi försöker upplysa folk som jobbar i staten, som Erik Josefson och Karl Sigfrid, som försöker stoppa kinesiska myndigheters lagförslag fast i EU, frågorna måste lyssnas i samhällsnivå inte bara nätnivå).

Jussi: De som bygger internet idag vill inte övervakas, det går att hålla reda på övervakningen, så länge några gör det blir detmindre övervakning. Man ska inte tro att det går att styra nätet, för det går att komma runt alla begränsningar. Den sannolika framtiden kommer det finnas många sätt att komma runt stuprören vissa försöker sätta upp. Om en leverantör läcker info till marknaddsföringsföretag elr myndigheter, går det att skaffa sig sätt att ta sig runt det. I framtiden kanske info inte skickas via en enda epostleverantöre elr s¨å, och så många som vill det, att det inte GÅR att bygga en stuprörsmodell.

Niklas: i sak har jossi rätt, det ‘är enkelt att bygga tekniska lösningar, men det finns en annan vändpunkt: hur länge kan man stifta lagar och bli ignorerad? Löagstiftare är vana vid att bli lydda. Om det inte går att bestämma över nätet, måste lagstiftaren antingen sätta sig ned och ta tag i det elelr strunta i det. Det är en bristningspunkt, den är viktigast. När komme rlagstiftaren tycka att det är föör genant? Det borde vara det nu. Vi måste ta hand om lagstiftaren, så att vi hjälper öppenheten.

Jussi: det kanske går att kontrollera och övervaka ett tag, det gör ont ett tag, men det fördröjer bara internets öppenhet, inte hndrar den.

Niklas: Ä’ven om man är teknikoptimist spelar det roll vad lagstiftaren vill.

Jan-Erik: de delar av världen som väljer attvara med denna fria utveckling får att övertag mot andra länder som försöker kontrollera nätet. Politikerna som är valda att företräda sin nation har ett ansvar att inte komma efter de andra länderna, men tyvärr verkar dte som att regeringarna tävlar i att KONTROLLERA internet. Regeringarna är valda av folket men kryyper ändå för särintressen.

Jussi: för ett par regeringar sedan var regeringar glada för nätet, men inte längre. Nuvarande regeringen är helt ointresserad av teknik. Det finns en stor risk att de blir generade,, det kanske är vår uppgift att de inte blir det.

Moderator: många diskussioner om nätets framtid är knutna till nyinvesteringar i nätet, när nätet byggs ut kommer nya krav från operatörer på kontroll. Vad finns det för framtida användningsområden som sätter press på nätet? Måste man expandera nätet som det är nu eller bygga om det från grunden?

Jan-Erik: de nät som byggdes rätt från grunden kan expanderas, de behöver inte ändra i grunden. För de är saken inget problem. Näten som är byggda på [ett visst sätt] har i princip obegränsad användningutrymme. Problemet är telefoninäten och kabeltvnäten, som byggdes fel; jag ser ingen framtid för dem. Egentligen borde det här rulla på på rätt sätt, man byter ut de gamla näten, de som redan finns och är byggda rätt uppdateras.

Jussi: frågan är väl en fråga om asfalt och vägbehållning, ibland måste det uppdateras, men vägnätet finns där redan. Broar till resten av världen (alltså resten av Internet) finns dock få av, vi borde bygga fler sådana broar (de kostar inte så mkt).

Nicklas: [något om nätneutralitet jag missade] Vi måste investera massivt i nätet, t.ex. i mellanöstern, där måste nätet bli mycket bättre med fler node roch kopplingar, det kommer hända, för det finns en bra affär där.

Jonas: operatörbolagen: å ena sidan har vi access providers, sen har vi telekomdelen, två helt olika saler. Telekommarknaden har satsat på stängda standarder, så det blir kanske något bolag per land. I Inetrnet ser det helt annorlunda ut, dels har vi access i varje land och sedAN ALLA TJÄNSTER OVANPÅ. Telekommakrnaden kanske vill ha mer att säga till om om tjänster på nätet. Man försöker definiera om saker enligt ISO-standarder och så, det blir lite nyspråk, vilket är farligt, för då är det inte bara svårt att förklara nätets fördelar, då är det svårt att berätta vad det är. Nätbolagen hr en fiendesida till oss.

Moderator: finns det risk för att operatörer går ihop med stora innehållsleveratnröer?

Nicklas: risken är större i lagstiftningen. [Något jag missade om konvergens, vi har en ny infrastruktur] det är fel att applicera gamla lagar på denna nya teknik, vi måste bygga helt nytt. Om vi bara uppdaterar gamla lagar blir det fel, för den passar inte alls för den tekniken.

Moderator: har vi något att lära oss från hur vi hanterat elnät, järnvägsnät.

Nicklas: vi bör tillåta oss lyxen att tänka nytt. [ngt om en bok, tomas jefferson och en älg] det finns saker på internet som är nya, mkt bättre än de gamla lagstiftningsssystemet, ibland är det nya mkt bättre.

Moderator: nätneutralitet: i USA pågår nätneutralitetsdebatten för fullt, i Sverige har Post- och telestyrelsen för regelring av det, de tyckte inte att detbör regleras. Vad tycker ni?

Jonas: Ja, nätneutralitet bör regleras, kanske främst för att det är så dåligt representet med internauts bland lagstiftarna, det behövs tydliga lagar förr vad man kan frvänta sig av nätet.

Moderator: har vi nätneutralitet idag?

Någon: i praktiken.

Jonas: ett exempel på en regel är en regel mot filtrering. Om man marknadsför internet fast det egentligen bara är en del av nätet man säljer är det dåligt. [ngt om datalagringsdirektivet]

Nicklas: man ska få koppla ihop vilken maskin som helst till näte, välja vilka applikationer eller tjänster som helst finns som principer i norge – men det funkar inte att använda juridiskt. Samma principer bör gälla i Sverge. [ngt jag missade]

Jussi: [ngt jag missade]

[Nicklas och Jossi diskuterar iPhone, om ifall det bör vara neutralt eller inte.]

Nicklas: vi bör ha sådana nätneutralitetsprinciper och sedan ha en kvalitetsstämpel på de som uppfyller det.

[Pausar i skrivandet på grund av brist på ork]

Frågor från publiken.

[Nedanstående är mer som sammanfattningar än ovanstående]

Den nästa miljarden personer som får tillgång till nätet kommer få det fort, men den sista miljarden är problemet, för dem har det så dåligt. Det är förstås bra om flera personer får tillgång till nätet. Transparensdelen av Telekompaketet, dvs att nätleverantörer ska tvingas redovisa begränsningar i nätet (?), är bra, och gillas av många nätleverantörer. Redan idag finns folk som är som Internetleverantörer till sin grannar: folk med trådlösa nätverk. De flesta nätleverantörer brukar dock inte tillåta det. Vi har ett samhälle där online och offline är integrerat; för några år sedan var en i publiken med i en diskussion om god etik på nätet, men nu bör vi tänka på god etik i samhället; distinktionen är onödig. Nätet tillåter att folk hiittar sina åsiktskompisar och utvecklarolika etik, som skiljer ganska tydlig mellan den generella etiken i samhället (men den generella etiken gäller också, för den är så generell). Nätet ger upphov till många mellanstatliga företeelser, bl.a. jobbar svenska ordförandeskapet med att bilda en mellanstatlig patentdomstol skapas, med beräkningspatent, som egentligen inte har stöd i några lagar. Många politiker resonerar såhär: ”vi börjar inte lagstiftningen i vårt land, utan tar fram lagar mellanstatligt, så att vi sen ska kunna tvinga på egna landet den lagstiftningen”. Man bör inte skapa en gemensam europeisk etik, för då förlorar vi säkerligen bra svenska lagar som yttrandeefriheet till förmån för andra länders dåligheter. Ngn i publiken frågar om Internet är ett medium, om det ersätter boken, pappret, vilka tidsrymder är inblandade i processen? En jämförelse kan göras: förut var det kyrkan som skulle ha tillgång till tryckpressen, men inte andra, nu är det staten som ska ha tillgång till IT, men inte folket (typ). Är nätet ett medium eller bara en teknik? Jonas: en webbserver är ett medium, kablarna är teknik. Nicklas: internet är inte bara ett medium, det är så mycket mer. Det beror på vad det används till. Internet är ett uttryck för mänsklig kommunikation, därför blir nätet viktigt. Därför är diktaturer så intresserade av nätet. Istället för att investera i filter, investerar man i content shaping: man ger tusentals bloggar ei uppgift att anonymt hylla staten (typ). Boken lär aldrig försvinna, tror Nichlas, åtminstone kommer den inte ersättas av nätet under hans lvstid. Jan-Erik: inte ens skaparna av tidigare liknande tekniker (telefon, böcker…) kunde föreställa sig hur deras skapelser skulle användas, så v lär inte heller kunna föreställa oss hur nätet kommer användas. Fantasin får större frihet än någonsin tidigare i utvecklingen med nätet, därför ska man inte stoppa möjligheterna. Om reglering ska ske bör det vara pga allmänt rättsmedvetande och intee särintressens ekonomiska kalkyler. Moderatorn undrar om nätets grund bör vara kvar, friheten och öppenhetn är viktig att bevara, dvs, att nätet INTE ska ändras på det sättet. Jossi säger att mycket av det som förutsades om nätet för tjugo år sedan har hänt. Frågan om media eller teknik räcker inte riktigt för Internet; Internet är ett mönster för kommunikation. Samtal är något som bara händer; att säga att det är ”meningslöst” (som 40 procent av Twitter…) är fel, för det är bara kommunikation. Ngn publiken frågar: kan man förvänta sig att kommersiella intressen självsanerar för att ”KRAV-märka” eller integritets- eller yttrandefrihetsmärka sina tjänster? En från Telia säger att vi lever på en konkurrensutsatt marknad, jag tror vi tjänar på transparens så vi redovisar vad vi gör på nätet. Att bygga något extra lager för självsanering som kostar pengar är en fråga jag ska ta med mig, men jag tror inte det. Jan-Erik säger att operatörer förut brydde sig mkt mer om integritet, och att at ställning för sina kunder. Politiker har svikat sina kunde,r men kommer operatörer svika sina kunder på motsvarande sätt? Ngn i publiken frågar: vems ansvar är det att bvi fårr öppna standarder? Jonas svarar att det är vårt ansvar, men att bl.a. Microsoft arbetar mot det ocjh försöker omdefiniera begreppet till att handla om något man betalar för.

Det bryts för den här panelen. Det är 15 minuters paus. Om en kvart fortsätter vi med nästa panel.

*****************’***************

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Juliagruppen anordnar seminariet Nät & Samtal onsdagen den 19 augusti klockan 13-19 på Tekniska Museet i Stockholm. Så här skriver de i inbjudan:

Välkommen till ”Nät och samtal”!

Vi vill bjuda in er till det första seminariet i seminarieserien “Nät och samtal”, den 19:e augusti klockan 13:00-19:00, på Tekniska museet i Stockholm.

”Nät och samtal” kommer att behandla internets framtida utveckling utifrån en vision om ett öppet, användardrivet och decentraliserat nät, och är tänkt att fungera som en länk mellan gräsrötter, akademiker, politiker och näringsliv.

Seminariet är uppdelat i två paneldiskussioner, en om den nya internetaktivismen och en om internets framtida infrastruktur, där man kan se det förra som ett resultat av det hittills öppna nätet och det senare som en förutsättning för detsamma. Hur kan vi använda det fria nätet i demokratiskt och politiskt arbete och hur bygger och bevarar vi den nödvändiga friheten rent tekniskt?

Bland paneldeltagarna hittar vi Nicklas Lundblad (European Policy Manager på Google), Erik Josefsson (nyanställd handläggare i IT-frågor för Gröna Gruppen i EU-parlamentet) och Jeremie Zimmermann (talesman för den franska nätaktivisterna La Quadrature du Net).

Översikt

13.00 – 14.45 – Paneldebatt: Infrastruktur
Vår dröm är att även framöver ha ett öppet fritt nät. Vad finns det för tekniska och politiska möjligheter och hinder för det? Hur viktig är nätneutraliteten? Finns det skäl för oro? Hur kan vi i såfall möta den oron?

Paneldeltagare: Nicklas Lundblad (medlem i regeringens IT-råd), Jussi Karlgren (docent och koordinator vid SICS), Jonas Bosson (ordförande svenska FFII), Jan-Erik Fiske (nätstrateg).

15.00 – Anförande: Jeremie Zimmermann, La Quadrature du Net
Jeremie Zimmerman är medgrundare och talesperson för det franska initiativet La Quadrature du Net, en väletablerad aktivistgrupp som arbetar med information och aktivism kring nätpolitiska frågor. La Quadrature arbetar med såväl folkbildning som påtryckning i frågor som rör dels lagstiftning och nätneutralitet, men också ekonomisk och social utveckling i en digital tidsålder.

15.15 – 17.00 – Paneldebatt: Nätaktivism
Internet har på ett tidigare oöverträffat sätt bidragit till en realisering av demokratiska ideal. Men hur agerar egentligen nya nätbaserade gräsrotsrörelser och hur är deras relation till beslutsfattare och media? Även tankar kring anonymitet och nätpolitiska verktyg ryms under den här rubriken.

Paneldeltagare: Emma Marie Andersson (vinnare av Stora Bloggpriset 2008, kategori Politik & samhälle), Joakim Jardenberg (internetveteran vid Mindpark.se),  Johanna Nylander (ledarskribent vid Expressen), Erik Josefsson (handläggare för Piratpartiet i Gröna gruppen, Europaparlamentet).

17.00 – 19.00 – Eftersnack

Framtiden kräver möten och samtal. Det är därför att vi träffas, diskuterar och minglar – så att vi får möjlighet att knyta nya kontakter och gå på djupet i frågor vi tillsammans finner intressanta.

Seminariet är öppet för allmänheten, och det finns gott om plats. Vi ser därför gärna att information om “Nät och samtal” sprids och att så många som möjligt kommer. Vår förhoppning är ett fruktbart samtal om nätets framtid. Information kan även hämtas från Tekniska museets hemsida.

Vilka är vi som bjuder in?

Juliagruppen är ett nyformat kluster med förgreningar inom vetenskap, teknik och media.

Det övergripande målet för vår verksamhet är att undersöka och utveckla nya politiska strategier i arbetet för ett fritt internet. Samhället står idag inför stora utmaningar, och en mängd intressenter vill säga sitt om nätets framtid.

“Nät och samtal” syftar till ett internet där öppenhet och transparens fortfarande utgör centrala och vitala delar, och i det arbetet vill Juliagruppen utgöra en positiv influens. Seminariet den 19:e augusti är vårt första steg.

Jag tror att det här kommer bli riktigt spännande, så jag tänker dyka upp. Andra som uppmärksammar seminariet är SvD Ledarbloggen, Opassande, Intensifier, Copyriot, Yo Mstuff, Omg Internets och Omg Internets igen.

Doom4 skriver ett långt inlägg om Sveriges framtidsvisioner inom IT, och uttrycker förhoppningen att representanter från näringsdepartementet dyker upp på seminariet. Det hoppas jag också. Kanske till och med någon minister som vill lagstifta bort friheten på internet. Men hur det än blir med den saken kommer i vart fall alla andra att vara där. :)

Okej, jag medger: lite fantasilöst att bara klippa och klistra Christian Engströms inlägg rakt av om Nät & Samtal. Men jag har bråttom, och har inget mer att tillägga Christians inlägg. Nå, meningen med inlägget är hursomhelst att dels sprida information om seminariet, samt även informera om att jag kommer närvara (det ska bli trevligt att träffa Jardenberg, Josefsson och Nylander afk för första gången). Hoppas vi ses där!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Med blandade känslor läste jag dag flera olika nyhetssidor att The Pirate Bay köps upp av ett mjukvaruföretag. Min spontana reaktion var ”Vad tus… Det måste vara en plojgrej för att ge det där företaget gratis reklam.” Men citaten av  Peter Sunde verkade autentiska. Jag surfade in påThe Pirate Bay, och tog mig till ett blogginlägg om saken. Detta är chockerande. Sant är att de säljer TPB. Sant är också att pengarna (åtminstone 30 miljoner) – spekulationer om annat åsido – kommer gå till projekt för att stödja yttrande- och informationsfrihet samt Internets öppenhet. 30 miljoner är väldigt mycket pengar för politkdrivande i dessa ideella piratsammanhang (som en jämförelse fick Piratpartiet som mest några hundratusen på en månad i valrörelsen till upptryckande av kampanjmateral och dylikt).

Vad, mer konkret, kommer pengarna gå till? IPRED-fonden? Nja… så välanvänd lär den inte blir att så mycket pengar behövs till den. Ipredator, så att den blir kostnadsfri för användarna? Tja… det är svårt att tänka sig något annat, egentligen. Annonskampanjer för ett fritt Internet räcker några miljoner inte långt till. Hmm, att sitta här och gissa kan jag ju roa mig med, men det är egentligen bara att konstatera faktum: tills brokep och company inte väljer att avslöja mer vet vi inget.

Jag är inte arg. Jag menar inte, åtminstone inte som särskilt flera kommenatoter till blogginlägget på The Pirate Bay är. Jag hävdar inte att de sålt sina ideal eller något sådant. Nej, tvärtom tror jag att deras ideal kan vara en drivande faktor bakom utförsäljningen. De har säkert något episkt projekt för att rädda Internet på gång, som råkade behöva 30 miljoner, och nu kommer allt bli bra… hoppas jag. Tyvärr verkar det otroligt. Oavsett. Eftersom de sagt att pengarna går till politiska projekt, tror jag inte att de gjort det för egen vinning. Som Sam Sundberg skriver i SvD, kan anledningen lika gärna vara att de helt enkelt tröttnat.

Men, ett faktum som verkar förbisetts en del: detta innebär att The Pirate Bay kan läggas ned vilken minut som helst. Nu när brokep och company släppt kontrollen över det, tja, kontrollerar dem inte det längre. Nog för att mjukvaruföretaget aldrig själva tänkt lägga ned det, men om något gigantiskt skivbolag skulle få för sig att köpa upp det för säg fem gånger pengarna mjukvaruföretaget köpte det för, tr0r jag inte företaget kommer tacka nej. Och när skivbolaget köpt upp det är det jättelätt att lägga ner det, a la oljebolag som köper upp smarta uppfinningar som onödiggör oljan…

Eller än hellre, använda det på något lömskt sätt i deras fildelarjakt. Vad vet jag, kanske gå till domstol, få ut personuppgifterna bakom ett IP-nummer (med hjälp av IPRED), sedan kontakta den personen och säga ”Vi avslöjar dina lösenord om du inte betalar oss några tusen”. Skulle personen mot all förmodan gå till domstol mot skivbolaget för olaga hot, skulle ord stå mot ord och ingen dömas (dessutom, är det olagligt med sådana hotelser?). IP-adresser får skivbolaget lätt tag i om de bestämmer över TPB. Och vad gäller miljonerna till politikprojekt: Vad kommer skivbolaget bry sig om det? Upphovsrättslobbyn verkar ha så stor informell makt i maktens korridorer att en kampanj eller annan inte sänker dem. Att Henrik Pontén på Antipiratbyrån dessutom är positiv till affären gör mig inte mindre orolig.

Och även om mitt ovan beskrivna skräckscenaro inte blir verklighet, blir The Pirate Bay nog helt annorlunda av det här. TPB:s deltagarkultur (eller hur jag ska beskriva  det), där alla involverade kunde byta design hur som helst eller så, där det inte fanns någon som bestämde riktigt över utvecklingen av webbplatsen, kommer naturligtvis gå i graven. Och något allvarligare är att The Pirate Bays status som opinionsbildare kommer fara all världens väg; i värsta fall kommer den agera opinionsbildare  åt andra hållet, det vill säga mot ett fritt Internet, mot stark yttrandefrihet, för en strikt upphovsrätt. Möjligheten till opinionsbildning via TPB:s startsida är så stark, att den kanske är en starkare opinionsbildande kraft än några miljoner kronor.

Summa summarum: TPB kan i och med köpas upp, och läggas ned eller användas till fildelarjakt och/eller opinionsbildning, av några av det fria nätets största fiender, skivbolagen. Trettio miljoner till pro-yttrande-/informationsfrihet och ett fritt Internet kommer troligen inte kompensera detta. The Pirate Bay bör därför inte säljas. Snälla brokep och company, ändra er!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Internetfrihet, frihet, The Pirate Bay, mänskliga rättigheter, TPB, Pirate Bay, yttrandefrihet, , , , ,nedläggning, medborgarrätt, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, fildelning, rättssäkerhet, BitTorrent, utpressning

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Via Christian Engström (och senare även Sidvind) hittar jag till en intressant kolumn i SvD om Piratpartiet, skriven av Roland Poirier Martinsson. Jag håller, förstås, inte med Martinsson, och tänker bemöta kolumnen genom att citera den och sedan skriva mitt motargument/-resonemang.

”Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.” Jag skulle kunna skriva nästan samma sak (bortsett från PP, då): fem av de nuvarande riksdagspartierna, bör åka ut: M, KD, C, FP, och S. V och MP är de enda som haft ”rätt” (ogillar det ordet inom politik…) svar på grundläggande politiska frågor om medborgerliga och mänskliga rättigheter. De har inte velat nedmontera artikel tolv i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Deras resonemang präglas inte av ”säkerheten framför allt”. De förstår att det är snudd på dubbeltänk att, som kristdemokraten Ella Bohlin, vilja inskränka mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen – och som motivering ange att det är nödvändigt för att skydda vår demokrati!

”På samma nivå profilerar sig nu ett knippe högljudda debattörer i ett tonläge som påminner om barn som för kittlingens skull försöker övertyga varandra om att det finns ett spöke i garderoben. EU och svenska staten driver igenom lagar som leder till internets undergång! De vill stänga av dig från internet! Demokratin dödas! Kreativiteten kvävs! Livet mäts, vägs och snart kommer de efter dig.”

Att allt fler Internetfientliga lagförslag läggs fram är ett faktum; Telekompaketet höll på att tillåta avstängning från Internet utan domstolsprövning. Att Sarkozy vill stänga av folk från Internet är ett faktum. Demokratin dödas inte (och det har nog ingen hävdat), men den nedmonteras sakta men säkert i och med kränkande av mänskliga rättigheter och mer och mer rättsröta. Kreativiteten kvävs…? Jag har aldrig hävdat det. Och nej, snart kommer inte de efter dig; om utvecklingen fortsätter som den varit de senaste åren är det dock ingen omöjlighet att samhället om några decennium mmer liknar en diktatur än en demokrati.

”Problemet består i att PP är ett enfrågeparti, inte i teknisk bemärkelse, utan enligt en existentiell tolkning av begreppet. Allt som sker förstås utifrån den enda frågans perspektiv. Allt som inte kan förstås utifrån den enda frågan är oviktigt (utvecklingen i Iran är en aspekt av Twitter). Man uppvisar ett oreflekterat gängbeteende som genererar enkla lösningar på varje tänkbart problem, oavsett komplexitet.” Nej. Jag har aldrig försökt tolka miljön ur ett medborgarrättsperspektiv. Hade det verkligen varit så att vi tolkat allt utifrån medborgarrätten, borde vi inte då ha en åskt i alla frågor (framkommen genom medborgarrättsperspektiv på dem)? Det har vi inte. Var Iran beträffar är det inte en aspekt av Twitter, men däremot en relevant aspekt av det fria och oövervakade Internet, av demokrati och av värdet av att bry sig om alla mänskliga rättigheter.

”PP:s existensberättigande består i att man identifierat två viktiga problem-områden, teknikens utmaningar för den personliga integriteten och dess relevans för äganderätten. Det är inte strunt. Frågorna är eviga och i särskilt fokus vid teknikskiften, då statens aptit växer, tjuvar ser chansen, och bara folket kan stå emot.” Mänskliga rättigheter bör respekteras oavsett teknik; ja, det är ett slags kärna i vår politik. Vad gliringarna om stölder (fildelning, antar jag Martinsson åsyftar) beträffar är upphovsrättsbrott inte stöld, och upphovsrätten som den ser ut idag är varken en naturrätt eller en mänsklig rättighet.

”Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.” Väcka andra? Tja, vi har fått politikerna (jag bortser nu från V och MP) att inse att detta med medborgarrätt och mänskliga rättigheter tydligen är något en kan vinna väljare på, och därmed fått politikerna att säga sig värna medborgarrätten (men tyvärr inte göra det; hade de, hade IPRED och FRA-lagen rivits upp för länge sedan). Anledningen till att vi bara kunnat göra detta, och inte göra någon faktiskt förändring själva, är uppenbar: vi har inte varit invalda i någon lagstiftande församling. Nu är vi det, och kan börja göra skillnad på ”riktigt”. Enfrågementaliteten skrev jag om ovan.

”Ett test: jag påstår att det viktigaste för att säkra integriteten är sänkta skatter. Då förs makt från staten till civilsamhället. Sammanhang – familjer, församlingar, företag, föreningar – stärks, som kan stå emot statens intrång.” Skatter har föga med det vi värnar, personlig integritet, att göra; bara för att du påstår att de har med varandra att göra, innebär det inte att de har det. Antingen får staten logga var du är vid vilken tidpunkt – eller så får den det inte. Antingen får staten riva upp brevhemligheten – eller så får den det inte. Antingen får staten registrera meddelanden – eller så får den den det inte. Var i bilden finns skatterna?

Poängen är inte att jag vill ha ett omedelbart svar, utan att frihetens försvar alltid måste bedrivas längs en utdragen politisk front. Sänkta skatter betyder prioriteringar, kompromisser. Någonstans där dör enfrågepartier, antingen genom metamorfos till något högre eller genom förtvining.

Så frågan bör ställas: hur förhåller sig piraterna till fastighetsskatten?” Vi tar inte ställning i den frågan. Det är ingen mänsklig rättighet att slippa betala skatt.

Rubriken till mitt inlägg? Som en kommentator till kolumnen, Magnus K., så klokt skriver: Den enda ”postmodernistiska masspsykosen” är övervakningssamhället.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Iran, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, FRA-lagen, IPRED, rättssäkerhet, , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, yttrandefrihet, kontroll, Internetfrihet, diktatur, datalagringsdirektivet, teledatalagringsdirektivet, datalagring, medborgarrätt, enfrågeparti, fokusparti, enfrågepartier, fokuspartier

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »