Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2009

Gatumusik kommer förbjudas i Göteborg (inte helt, men till stor del), imorgon, alltså första juli, rapporterar DN, Sveriges Radio, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten, Göteborgs-Posten och Expressen. Detta är enligt min mening helt uppåt väggarna. De flesta anser nog lite musik vara ett trevligt inslag i staden; personligen gillar jag det. Varför bör företags anställdas intressen gå före medborgarnas?

Om någon anställd är trött på att höra samma låt timme in, timme ut, kan väl den anställda gå ut och be gatumusikanten byta låt, eller möjligtvis sätta sig lite längre bort? Att som gatumusikant någon gång i timmen flytta sig några meter längre bort, och dessutom växla låtar, torde inte vara särskilt jobbigt, och de anställda får lugn och ro. Alla nöjda.

Men en sådan lösning har uppenbarligen inte politikerna och de anställda som drivit på politikerna tänkt på. De har bara löst saker och ting genom förbud. Vad blir nästa sak att förbjuda, för att det kan vara irriterande? Att sjunga högt? Att skratta? Att ha en viss klädsel? Jag får 1984-vibbar (där allt som inte ansågs ”rätt beteende” av regimen räckte för att en skulle ”försvinna” och ”övertygas” – det vill säga, spärras in på en myndighet och torteras tills en höll med regimen helt och hållet).

En annan aspekt på det hela är yttrandefriheten. Låt se vad FN:s deklaration över mänskliga rättigheter säger i frågan (min kursivering):

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

En annan relevant artikel i FN:s deklaration (återigen min kursivering):

Artikel 29
1. Var och en har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av hans eller hennes personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina rättigheter och friheter får en person endast underkastas sådana inskränkningar som har fastställts i lag och enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa rättigheter och friheter får inte utövas på ett sätt som är oförenligt med Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Musik är i sig information, och om inte annat ett uttrycksmedel för att sprida idéer (musikens budskap), varför den skyddas av artikel 19. Begränsningar i artikel 19 får enbart göras om de är tillbörliga och med syftet att trygga andras rättigheter och friheter, alternativt för att tillgodose en demokratis berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. Hotar gatumusikanter andras fri- och rättigheter? Nej (det är ingen rättghet att slippa höra musik; vissa näringsidkare har vsserligen kallat musiken för ”tortyr”, och mycket riktigt är det en mänsklig rättighet att slippa ”tortyr eller annan grym, omänsklig behandling”, men det är en överdrft att hävda att musiklyssnande åsyftades med den formuleringen…). Moralen i samhället? Nej. Den allmänna ordningen? Nej. Den allmänna välfärden? Nej.

Således har gatumusikanter uttryckligt stöd för sin verksamhet i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, och således är ett förbud en otillåten inskränkning i en mänsklig rättighet (yttrandefriheten). Inte för att staten verkar bry sig om sådant särsklt mycket längre… Denna fråga kan till en början tyckas trivial, men den rör något så viktigt som yttrandefriheten. Nu hade det varit riktigt bra om det funnits någon piratpartist med i det organ som beslutade om detta förbud. Gå med i Piratpartet, för medborgarrätt (som yttrandefrihet), ett fritt Internet och en reformerad immaterialrätt. Och skriv på namninsamlingen mot detta yttrandefrihetsvidriga förbud (även om effektiviteten kan ifrågasättas är underskrift av en namninsamling knappast kontraproduktivt, i bästa fall produktivt).

Andra bloggar: Kulturbloggen tycker också att det i ett demokratiskt samhälle inte går att förbjuda musik, Svensson är inne på det här med att sociala problem inte kan lösas av förbud, Lasse online anser inte detta förbud vara hens bild av Göteborg, Thord Daniel Hedengren jämför med att förbjuda kvällstidningsrubriker för att de stör henom, Yami och pandorna menar att det offentliga rummet tillhör alla och inte bara företagarna, Attila ger fler exempel på vad som skulle kunna förbjudas i lugn och ro-argumentets namn, och I hell-mans värld ifrågasätter det lämpliga i att bosätta sig i en storstad om en ogillar gatumusik.

Tango för enbenta förkastar att detta skulle vara en struntsak, utan skriver att detta är ”ett utmärkt exempel på rådande samhällsvärderingar. Det som görs av fri vilja, på ideell basis helt utan geschäftsambitioner, är ingenting värt och måste bort.”, Daniel Scythe drar parallellen till Internetkontroll, Vrakgods & Strandfynd vill diskriminera och bara låta viss musik spelas (sådan som hen inte tycker är oväsen), och Varför inte? stödjer Göteborgs musiker. Själv har jag hittat flera intressanta bloggar jag ska börja följa nu.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, gatumusik, gatumusikant, gatumusikanter, gatumusiksförbud, mänskliga rättigheter, förbud, Göteborg, yttrandefrihet, , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Med blandade känslor läste jag dag flera olika nyhetssidor att The Pirate Bay köps upp av ett mjukvaruföretag. Min spontana reaktion var ”Vad tus… Det måste vara en plojgrej för att ge det där företaget gratis reklam.” Men citaten av  Peter Sunde verkade autentiska. Jag surfade in påThe Pirate Bay, och tog mig till ett blogginlägg om saken. Detta är chockerande. Sant är att de säljer TPB. Sant är också att pengarna (åtminstone 30 miljoner) – spekulationer om annat åsido – kommer gå till projekt för att stödja yttrande- och informationsfrihet samt Internets öppenhet. 30 miljoner är väldigt mycket pengar för politkdrivande i dessa ideella piratsammanhang (som en jämförelse fick Piratpartiet som mest några hundratusen på en månad i valrörelsen till upptryckande av kampanjmateral och dylikt).

Vad, mer konkret, kommer pengarna gå till? IPRED-fonden? Nja… så välanvänd lär den inte blir att så mycket pengar behövs till den. Ipredator, så att den blir kostnadsfri för användarna? Tja… det är svårt att tänka sig något annat, egentligen. Annonskampanjer för ett fritt Internet räcker några miljoner inte långt till. Hmm, att sitta här och gissa kan jag ju roa mig med, men det är egentligen bara att konstatera faktum: tills brokep och company inte väljer att avslöja mer vet vi inget.

Jag är inte arg. Jag menar inte, åtminstone inte som särskilt flera kommenatoter till blogginlägget på The Pirate Bay är. Jag hävdar inte att de sålt sina ideal eller något sådant. Nej, tvärtom tror jag att deras ideal kan vara en drivande faktor bakom utförsäljningen. De har säkert något episkt projekt för att rädda Internet på gång, som råkade behöva 30 miljoner, och nu kommer allt bli bra… hoppas jag. Tyvärr verkar det otroligt. Oavsett. Eftersom de sagt att pengarna går till politiska projekt, tror jag inte att de gjort det för egen vinning. Som Sam Sundberg skriver i SvD, kan anledningen lika gärna vara att de helt enkelt tröttnat.

Men, ett faktum som verkar förbisetts en del: detta innebär att The Pirate Bay kan läggas ned vilken minut som helst. Nu när brokep och company släppt kontrollen över det, tja, kontrollerar dem inte det längre. Nog för att mjukvaruföretaget aldrig själva tänkt lägga ned det, men om något gigantiskt skivbolag skulle få för sig att köpa upp det för säg fem gånger pengarna mjukvaruföretaget köpte det för, tr0r jag inte företaget kommer tacka nej. Och när skivbolaget köpt upp det är det jättelätt att lägga ner det, a la oljebolag som köper upp smarta uppfinningar som onödiggör oljan…

Eller än hellre, använda det på något lömskt sätt i deras fildelarjakt. Vad vet jag, kanske gå till domstol, få ut personuppgifterna bakom ett IP-nummer (med hjälp av IPRED), sedan kontakta den personen och säga ”Vi avslöjar dina lösenord om du inte betalar oss några tusen”. Skulle personen mot all förmodan gå till domstol mot skivbolaget för olaga hot, skulle ord stå mot ord och ingen dömas (dessutom, är det olagligt med sådana hotelser?). IP-adresser får skivbolaget lätt tag i om de bestämmer över TPB. Och vad gäller miljonerna till politikprojekt: Vad kommer skivbolaget bry sig om det? Upphovsrättslobbyn verkar ha så stor informell makt i maktens korridorer att en kampanj eller annan inte sänker dem. Att Henrik Pontén på Antipiratbyrån dessutom är positiv till affären gör mig inte mindre orolig.

Och även om mitt ovan beskrivna skräckscenaro inte blir verklighet, blir The Pirate Bay nog helt annorlunda av det här. TPB:s deltagarkultur (eller hur jag ska beskriva  det), där alla involverade kunde byta design hur som helst eller så, där det inte fanns någon som bestämde riktigt över utvecklingen av webbplatsen, kommer naturligtvis gå i graven. Och något allvarligare är att The Pirate Bays status som opinionsbildare kommer fara all världens väg; i värsta fall kommer den agera opinionsbildare  åt andra hållet, det vill säga mot ett fritt Internet, mot stark yttrandefrihet, för en strikt upphovsrätt. Möjligheten till opinionsbildning via TPB:s startsida är så stark, att den kanske är en starkare opinionsbildande kraft än några miljoner kronor.

Summa summarum: TPB kan i och med köpas upp, och läggas ned eller användas till fildelarjakt och/eller opinionsbildning, av några av det fria nätets största fiender, skivbolagen. Trettio miljoner till pro-yttrande-/informationsfrihet och ett fritt Internet kommer troligen inte kompensera detta. The Pirate Bay bör därför inte säljas. Snälla brokep och company, ändra er!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Internetfrihet, frihet, The Pirate Bay, mänskliga rättigheter, TPB, Pirate Bay, yttrandefrihet, , , , ,nedläggning, medborgarrätt, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, fildelning, rättssäkerhet, BitTorrent, utpressning

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Via Christian Engström (och senare även Sidvind) hittar jag till en intressant kolumn i SvD om Piratpartiet, skriven av Roland Poirier Martinsson. Jag håller, förstås, inte med Martinsson, och tänker bemöta kolumnen genom att citera den och sedan skriva mitt motargument/-resonemang.

”Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.” Jag skulle kunna skriva nästan samma sak (bortsett från PP, då): fem av de nuvarande riksdagspartierna, bör åka ut: M, KD, C, FP, och S. V och MP är de enda som haft ”rätt” (ogillar det ordet inom politik…) svar på grundläggande politiska frågor om medborgerliga och mänskliga rättigheter. De har inte velat nedmontera artikel tolv i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Deras resonemang präglas inte av ”säkerheten framför allt”. De förstår att det är snudd på dubbeltänk att, som kristdemokraten Ella Bohlin, vilja inskränka mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen – och som motivering ange att det är nödvändigt för att skydda vår demokrati!

”På samma nivå profilerar sig nu ett knippe högljudda debattörer i ett tonläge som påminner om barn som för kittlingens skull försöker övertyga varandra om att det finns ett spöke i garderoben. EU och svenska staten driver igenom lagar som leder till internets undergång! De vill stänga av dig från internet! Demokratin dödas! Kreativiteten kvävs! Livet mäts, vägs och snart kommer de efter dig.”

Att allt fler Internetfientliga lagförslag läggs fram är ett faktum; Telekompaketet höll på att tillåta avstängning från Internet utan domstolsprövning. Att Sarkozy vill stänga av folk från Internet är ett faktum. Demokratin dödas inte (och det har nog ingen hävdat), men den nedmonteras sakta men säkert i och med kränkande av mänskliga rättigheter och mer och mer rättsröta. Kreativiteten kvävs…? Jag har aldrig hävdat det. Och nej, snart kommer inte de efter dig; om utvecklingen fortsätter som den varit de senaste åren är det dock ingen omöjlighet att samhället om några decennium mmer liknar en diktatur än en demokrati.

”Problemet består i att PP är ett enfrågeparti, inte i teknisk bemärkelse, utan enligt en existentiell tolkning av begreppet. Allt som sker förstås utifrån den enda frågans perspektiv. Allt som inte kan förstås utifrån den enda frågan är oviktigt (utvecklingen i Iran är en aspekt av Twitter). Man uppvisar ett oreflekterat gängbeteende som genererar enkla lösningar på varje tänkbart problem, oavsett komplexitet.” Nej. Jag har aldrig försökt tolka miljön ur ett medborgarrättsperspektiv. Hade det verkligen varit så att vi tolkat allt utifrån medborgarrätten, borde vi inte då ha en åskt i alla frågor (framkommen genom medborgarrättsperspektiv på dem)? Det har vi inte. Var Iran beträffar är det inte en aspekt av Twitter, men däremot en relevant aspekt av det fria och oövervakade Internet, av demokrati och av värdet av att bry sig om alla mänskliga rättigheter.

”PP:s existensberättigande består i att man identifierat två viktiga problem-områden, teknikens utmaningar för den personliga integriteten och dess relevans för äganderätten. Det är inte strunt. Frågorna är eviga och i särskilt fokus vid teknikskiften, då statens aptit växer, tjuvar ser chansen, och bara folket kan stå emot.” Mänskliga rättigheter bör respekteras oavsett teknik; ja, det är ett slags kärna i vår politik. Vad gliringarna om stölder (fildelning, antar jag Martinsson åsyftar) beträffar är upphovsrättsbrott inte stöld, och upphovsrätten som den ser ut idag är varken en naturrätt eller en mänsklig rättighet.

”Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.” Väcka andra? Tja, vi har fått politikerna (jag bortser nu från V och MP) att inse att detta med medborgarrätt och mänskliga rättigheter tydligen är något en kan vinna väljare på, och därmed fått politikerna att säga sig värna medborgarrätten (men tyvärr inte göra det; hade de, hade IPRED och FRA-lagen rivits upp för länge sedan). Anledningen till att vi bara kunnat göra detta, och inte göra någon faktiskt förändring själva, är uppenbar: vi har inte varit invalda i någon lagstiftande församling. Nu är vi det, och kan börja göra skillnad på ”riktigt”. Enfrågementaliteten skrev jag om ovan.

”Ett test: jag påstår att det viktigaste för att säkra integriteten är sänkta skatter. Då förs makt från staten till civilsamhället. Sammanhang – familjer, församlingar, företag, föreningar – stärks, som kan stå emot statens intrång.” Skatter har föga med det vi värnar, personlig integritet, att göra; bara för att du påstår att de har med varandra att göra, innebär det inte att de har det. Antingen får staten logga var du är vid vilken tidpunkt – eller så får den det inte. Antingen får staten riva upp brevhemligheten – eller så får den det inte. Antingen får staten registrera meddelanden – eller så får den den det inte. Var i bilden finns skatterna?

Poängen är inte att jag vill ha ett omedelbart svar, utan att frihetens försvar alltid måste bedrivas längs en utdragen politisk front. Sänkta skatter betyder prioriteringar, kompromisser. Någonstans där dör enfrågepartier, antingen genom metamorfos till något högre eller genom förtvining.

Så frågan bör ställas: hur förhåller sig piraterna till fastighetsskatten?” Vi tar inte ställning i den frågan. Det är ingen mänsklig rättighet att slippa betala skatt.

Rubriken till mitt inlägg? Som en kommentator till kolumnen, Magnus K., så klokt skriver: Den enda ”postmodernistiska masspsykosen” är övervakningssamhället.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Iran, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, FRA-lagen, IPRED, rättssäkerhet, , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, yttrandefrihet, kontroll, Internetfrihet, diktatur, datalagringsdirektivet, teledatalagringsdirektivet, datalagring, medborgarrätt, enfrågeparti, fokusparti, enfrågepartier, fokuspartier

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Vad som sker i Iran just nu är fruktansvärt. Irans befolkning får sina mest grundläggande rättigheter kränkta av regimen. Rätten till liv, yttrandefrihet, och privatliv är tomma ord för regimen, som anser att deras makt – eller kanske till och med, vad de ser som, trygghet? – är viktigare än allt annat. Det fria, oövervakade Internet, en ypperlig kommunikationskanal för frihetslängtarna i Iran, kvävs allt mer av regimen för att förhindra vidare protester. Något sådant skulle aldrig kunna ske i Sverige. Eller skulle det?

Intresserad av att läsa fortsättningen på denna  artikel? Gå till Newsmill-artikeln jag just skrivit, vars inledning lyder som ovanstående. Eller vänta lite, den lär bara synas för inloggade nu (innan den publicerats). Hmm, jag publicerar artikeln ändå här (men gå gärna till Newsmill ändå för att milla och se till att den blir välläst, så att den hamnar i topplistan och blir mer välläst så att budskapet sprids, om ni gillar den). Nå, here we go:

Vi känner alla till vad som skett i Iran den sista tiden. Det började med valet. Ett åtminstone litet hopp om att Iran bättrat sig, att Iran faktiskt var en demokrati, tändes, då flera kandidater faktiskt fick ställa upp i valet. Men sedan skedde något. Den utropade vinnaren av valet anklagades för valfusk, och protesterna mot detta (påstådda) valfusk var enorma. Många, många demonstrerade i Iran för mer demokrati, mer frihet. Huruvida det faktiskt handlade om valfusk eller ej kan jag inte bedömma. Jag är ingen expert. Det är däremot statsvetaren Ulf Bjereld. Bjereld menar att det antagligen inte skett valfusk, åtminstone inte i stor skala.

Jag bryr mig uppriktigt sagt i nuläget inte nämnvärt om huruvida det skett valfusk eller ej. Det är visserligen en mänsklig rättighet att få påverka sitt lands styre i fria och allmänna val, men istället för att protestera mot ett eventuellt valfusk bör protesterna riktas mot de faktiska, bevisade kränkandena av folks yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, och till och med folks rätt till liv.

Internet är en fantastisk kommunikationskanal; närmast till hands för gemene man i Sverige är förstås möjligheten att prata med sina vänner och bekanta, och att ta del av kultur och kunskap. Men Internet är mycket mer än en pladderplats eller ett mycket välfyllt bibliotek; Internet har kommit att bli även en plats för utövande av sin demokratiska rätt att yttra sig och påverka (Newsmill, men kanske framförallt de inte lika toppstyrda bloggarna, är goda exempel på detta). I Iran används Internet just nu inte för merr djup samhällsanalys och argumentation, utan snarast spridning av information; kort sagt, arrangemang av protester mot regimens kränkning av mänskliga rättigheter.

Att Internet är fritt (och när jag säger fri menar jag som i frihet, eller som i fri från kontroll och censur, inte gratis; fri och gratis är två väsensskillda begrepp som dock blandats samman oroväckande ofta på senare tid) och oövervakat (det senare är en rättighet i sig enligt FN:s deklaration, dock ej på samma nivå som andra rättigheter; rätten till ett privatliv får, enligt deklarationen, inskränkas om inskränkningen inte är godtycklig; den är definitivt godtycklig om allmän övervakning sker, det vill säga utan konkret brottsmisstanke; med andra ord infinnes godtycke då övervakning i hög grad sker, utan hög sannolikhet för att övervakningen av den enskilda individen leder till ett, definierat och mycket önskvärt, resultat) är totalt nödvändigt för möjligheten att använda det i syfte att främja demokratin; om regimen kan övervaka Internet kan den använda övervakningen till att hitta och sålla bort av regimen oönskad information – med andra ord, information som rör protester mot regimen.

Kontroll och övervakning av Internet är alltså inte enbart dåligt för den kränkning av yttrandefriheten och privatlivsrätten; det innebär en möjlighet för regimen att omedelbart avskaffa demokratin och dess principer. Det vore, skrämmande nog, mycket enkelt för Reinfeldt, om han skulle vilja det, att kliva in på FRA:s radioanstalt, be dem plocka fram uppgifter om alla oppositionella, och sedan censurera bort all information som rör sådant Reinfeldt inte vill att medborgarna ska prata om (i ett sådant scenario skulle det kunna vara, till exempel, demokrati). Ett sådant kraftfullt vapen vill jag, alldeles bortsett från att även godviljad användning av det kränker privatlivsrätten, inte placera i några nyckfulla politikers händer, än mindre i några icke-folkvalda byråkraters händer.

Notera att jag nu inte hävdar att Reinfeldts dröm är att avskaffa demokratin (då skulle ni knappast, av den anledning jag just nämnde, kunna läsa detta, utan istället skulle ett ”Censurerat – varför försöker du få tag på olaglig information???”-medddelande komma upp), men politikerna byts ut hela tiden. Kom ihåg att Hitler kom till makten demokratiskt. Hur hade Europa sett ut idag om Hitler haft ett eget FRA, redo att användas i vilket syfte han än befallde, när han anlände till makten?

Detta var på ett sätt en bortgång från ämnet; poängen i denna artikel är inte främst att kritisera FRA-lagen. Min poäng är snarast att visa på värdet för demokratin av ett fritt och oövervakat Internet. Jag säger inte att kontroll av Internet i sig innebär att Sverige är en diktatur, men varje kontroll- och övervakningsåtgärd innebär ett steg på vägen till den diktatur Iran uppenbarligen är (oavsett valfusk betraktar jag inte en stat som inskränker sina medborgares rättigheter som en demokrati), och varje kontroll- och övervakningsåtgärd gör det lite lättare att avskaffa demokratin i Sverige.

Pusha gärna Newsmill-artikeln om du gillar den!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Iran, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, FRA-lagen, , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, yttrandefrihet, kontroll, Internetfrihet, diktatur

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Detta inlägg även publicerat på Newsmill; eftersom det inte godkänts än krävs inloggning för att se det (men snarrt godkänns det nog; då krävs ej inloggning). Mitt inlägg där om att upphovsrätten inte är någon naturrätt har godkänts nu, förresten – milla gärna! Nyhetsartiklar om Almedalen: DNSvD, Aftonbladet.

Av tradition består Almedalsevenemanget av en vecka med sju dagar – en för varje etablerat parti. Tanken bakom, att låta flera ostört komma till tals, är fin, men tyvärr fungerar inte praktiserandet av den i den nya politiska verkligheten. Partierna är inte längre sju till antalet, utan vi har chans till ett elvapartisystem, med fyra utomriksdagspartier mycket uppmärksammade. Almedalsveckan behöver uppdateras gentemot vårt nya politiska landskap, om det inte ska förlora sin trovärdighet som seriös plattform för politisk debatt.

Almedalsveckan är ett ypperligt sätt för politiker att nätverka och sprida sin idéer. Detta försvåras dock i dagsläget, i och med Almedalsveckens ouppdaterade uppbyggnad, som kanske var relevant för något decennium sedan, då så gott som de enda partierna som uppmärksammades och hade roll i samhällsdebatten var riksdagspartierna. Dagsläget är ett helt annat.

Särskilt tidigare i våras och tidigare år har Sverigedemokraterna uppmärksammats enormt av media. SD bör, oavsett vad en må tycka om deras politik, ha en plats på Almedalsveckan, då de i flera mätningar kommit in i Riksdagen. Att utesluta dem är odemokratiskt – Almedalsveckan har visserligen inte alls något juridiskt ansvar för att låta alla komma till tals, men i egenskap av seriös kanal för politik har de ett moraliskt ansvar att låta även obekväma politiker komma till tals.

Piratpartiet är ett annat relevant parti att ha med på Almedalsveckan. Debatten om FRA-lagen, som Piratpartiet var mycket involverat i och som (PP) som – till synes – enda parti är odelad parti, anses av många som en av Sveriges största på ett par decennium. The Pirate Bay-rättegången (som berör de piratpartistiska områdena rättssäkerhet i och med jävet hos domaren och upphovsrätt) har bevakats av internationella medier över hela världen. Naturligtvis kom Piratpartiet sedan äen med i EU-parlamentet med ett mandat för Sveriges räkning, och detta har också rönt stor internationell uppmärksamhet i media. Ett parti som dessutom enligt mätningar har god chans att ta plats i riksdagen bör inte uteslutas från Almedalen.

<!–annons:–>//

Ett annat parti som i dagen politiska landskap är aktuellt är Junilistan. Junilistan kom visserligen inte med i riksdagen, och missade på målsnöret än plats i EU-parlamentet, men faktum är att Junilistan under förra mandatperioden hade hela tre mandat i EU-parlamentet, vilket gjorde det till Sveriges fjärde största parti i EU-valet 2004. Visserligen kommer partiet möjligen inte ställa upp i riksdagsvalet, men eftersom Almedalsveckan är ett forum för allmän samhälsldebatt och inte ett inför riksdagsvalet-evenemang bör inte uppställande i riksdagsvalet vara avhängigt för huruvida ett parti får delta på Almedalen eller ej.

Feministiskt Initiativ är för närvarande, på senaste valresultat räknat, fjärde största partiet i Sverige (F! fick som bekant 2,2 procent i EU-valet, av de själva sedda som en stor framgång). Här någonstans går, enligt mig, gränsen för vad som är rimligt att begära av Almedalsarrangörerna. Att samttliga Sveriges 22 registrerade partier skulle vara berättigade att få plats där är nog lite överdrivet; evenemanget skulle då behöva pågå i 22 dagar, vilket är enligt mig ohållbart.

Nå, vad förslår jag då för nytt upplägg inför nästa Almedalsarrangemang? Jo, jag föreslår att Almedalsveckan helt enkelt förlängs till att täcka inte bara en vecka, utan 11 dagar, där de extra fyra dagarna vardera tilldelas SD, PP, JL och F! (såtillvida att dessa fyra parrtier fortfarande kommer vara de största/mest relevanta utanför riksdagen, om ett år, vilket inte är självklart, men ganska troligt). Det vore en välbehövlig uppdatering för Almedalen gentemot dagens politiska landskap.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Piratpartiet, (PP), Svergedemokraterna, SD, Junilistan, JL, Feministiskt Initiativ, FI, Almedalen, Almedalsveckan, demokrati, politiskt landskap, det nya politiska landskapet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Detta inlägg även inskickat till Newsmill för publicering.

Upphovsrätten hävdas ofta vara en naturrätt, något slags naturgiven rättighet för kreatörer snarare än ett av staten utfärdat monopol i syfte att kulturmaximera samhället. Det är den inte, åtminstone inte ur den liberala definitionen av vad som är en naturrätt. Nedan förklarar jag varför.

Enligt traditionell liberalism har en individ rätt till liv, frihet och egendom. Den sista rätten brukar ofta formuleras som ”rätten till frukten av sitt arbete”. En del liberaler menar att detta även bör gälla immateriella ting, och därav att upphovsrätten är en naturrätt. Det menar inte jag. Ja, rätten till frukten av sitt arbete gäller för allt arbete, även sådant som resulterar i immateriella ting, men själva rätten medger dock inte att det är en inskränkning av den om någon nyttjar frukten av ens arbete utan tillåtelse. Låter avancerat? Jag försöker förklara:

Jag menar att rätten till frukten av ens arbete kan formuleras som att ingen får hindra en från att nyttja frukten av ens arbete, inte som att en bestämmer över andras nyttjande av ens arbete. Om det är möjligt för någon att nyttja ens arbete bör den personen vara fri att göra det, såtillvida att personens nyttjande inte affekterar ens egen möjlighet att nyttja frukten av ens arbete. Tänk dig att du skapar en stol. Bör någon då få nyttja stolen utan din tillåtelse, om du fortfarande kan nyttja den lika bra? Ja. Personer bör exempelvis få nyttja stolen genom att titta på den, eftersom det inte försvårar för skaparen att nyttja stolen. Att sätta sig i stolen förhindrar dock skaparens användning av stolens, varför tillåtelse bör krävas  för att få sätta sig i stolen.

Ett annat exempel är en idé som du skapat. Bör någon då få nyttja idéen utan din tillåtelse, om du fortfarande kan nyttja den lika bra? Ja. Personer bör exempelvis få nyttja stolen genom att tänka på och sprida den, eftersom det inte försvårar för skaparen att nyttja idéen. Finns det någon invändning mot det resonemanget (detta är vad hela min upphovsrättskritik grundar sig på, så om någon lyckas övertyga mig om ett fel i mitt resonemang kommer jag bli omvänd)?

Att kopiera eller härmas affekterar aldrig skaparens rätt till frukten av sitt arbete, möjlighet att nyttja sitt arbete. Således bör kopiering eller härmande som standard vara tillåten, och alla undantag bör vara synnerligen välmotiverade. Därav kan slutsatsen dras att upphovsrätten inte är en naturrätt, utan bara ett sätt att kulturmaximera samhället, och således bör ändras eller tas bort 0m kostnaden för att upprätthålla den är större än vinsten, eller om den motverkar sitt syfte.

Idag kan alla med Internetuppkoppling få tillgång till mänsklighetens samlade kulttur – upphovsrätten står i vägen för detta, och uppfyller därmed inte sitt syfte. Dessutom är kostnaden för att upprätthålla upphovsrätten mycket hög – total övervakning. Vad leder då allt detta ganska abstrakta resonemang fram till? Jo, det konkreta: upphovsrätten bör reformeras.

En liten ”varning” (i brist på bättre ord) dock: det finns en del av upphovsrätten som faktiskt är en naturrätt, men den härrör inte ur rätten till frukten av sitt arbete, utan snarast ur rätten att inte få sin heder kränkt: den så kallade ideella delen av upphovsrätten. Det är denna som innebär attributionsrätt och rätt att inte få sitt verk använt kränkande. Denna skyddas av FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

En till liten ”varning”, dock: alla kreatörer ha rätt att få sina ”ideella och materiella rättigheter” skyddade, enligt deklarationen, utan att närmare gå in på vad det innebär. Den ideella delen innebär enligt min tolkning främst rätten att inte få sitt verk använt kränkande, och den materiella rätten att bestämma över kommersiell användning av veket. (Jag sade aldrig att upphovsrättsfrågan inte var avancerad…) Alla, men kanske särskilt Fritzon och HAX  (för Fritzon är den som på högst nivå argumenterat för upphovsrätten, just med naturrättsargument, och HAX är väldigt liberal och har hävdat naturrätt vid upphovsrättsdiskussion), om du har några invändningar mot mitt resonemang ur en liberal  utgångspunkt.

Nu har det i och för sig ingen större relevans i sammanhanget (upphovsrätten ur ett liberalt perspektiv), men det kan ändå vara intressant hur samhället skulle se ut om någon skulle hävda att rätten till frukten av ens skapande innebär en rätt att bestämma över all användning av frukten av ens skapande (fast hmm, det har nog relevans ändå): biblioteken skulle förstås bort direkt. Inget härmande överhuvudtaget skulle få ske, ingen inspiration eller något sådant alls: att imitera spelstilar i fotboll skulle förbjudas, att skapa en låt  en genre en själv inte helt kommit på skulle vara olagligt, det vore omoraliskt att tänka tankar som inte helt och hållet kom från en själv.

Språkbruk skulle naturligtvis vara en kriminell handling, för alla som uppfann språket har inte sagt att andra än de själva får  använda det. All matlagning som en själv inte kommit på helt och hållet skulle kriminaliseras. Folk skulle inte få så mycket som kolla på andras saker utan deras uttryckliga tillåtelse. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Antagligen skulle – trots att en del faktiskt skulle vilja ge sin uttryckliga tillåtelse till användning av deras skapelser skulle de inte kunna uttrycka det, för orden som behövdes för att säga det skulle vara skyddade av skaparna av dem, som dött för länge sedan och därmed inte längre kan släppa dem fria – all utveckling stanna till – ja, samhället skulle sluta fungera. Hmm, och här någonstans – att samhället slutar fungera – kan nog de flesta liberaler ändå vara beredda att kompromissa med natturrätten.

Nå, oavsett liberalers kompromissvilja om naturrätten inför ett sådant skräckscenario som en annan tolkning av rätten till ens egendom än den jag framför ovan som min egen skulle innebära, spelar det ingen roll om min tolkning av naturrätten till frukten av ens arbete är korrekt. Naturligtvis tycker jag att den är det. Tycker du? Motivera! Övertyga mig!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Piratpartiet, (PP), upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelnng, naturrätt, mänskliga rättigheter, filosofi, liberalism

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

orsakverkan publicerar dagens skeptips; den återkommande sammanställningen ”skeptips” på orsakverkan är alltid lika intressant, särskilt för icke-religiösa. Där länkas bland annat till Lisa Magnussons artikel i Aftonbladet om att vara principfast. Innan jag kommenterar artikeln vill jag även länka till orsakverkans blogginlägg om vaccinationer; rådet ”uppsök din läkare” är det vettigaste. Vad vet egentligen orsakverkan, jag eller någon annan om huruvida vaccination är bra eller ej? Experterna vet dock (och om de är lättpåverkade nog att ha övertygats  av något slags ”vaccinatonslobby” har vi större problem än vaccin).

Tillbaka till Magnussons artikel: trots att jag ogillar religiösa dogmer, avfärdar jag inte prnciper helt; principen om mänskliga rättigheter och demokrati är absoluta för mig, och okompromissbara, utan någon egentlig anledning – det bara är så. Det mänskliga psyket är uppenbarligen uppbyggt så att den lämnar rum för principfasthet; helt klart har de som tillmäter mänskliga rättigheter historiskt överlevt bättre än de som struntade blankt i andras rättigheter (annars skulle förstås inte så många tillmäta mänskliga rättigheter ett så högt värde). Grunden till alla argument – subjektiva egenvärden; den absoluta grunden är för de allra flesta välbefinnande eller det mer odefinierade ”lycka” – har jag tidigare skrivit om. Skillnaden mellan värdering av mänskliga rättigheter och tro på Gud är att världen blir mer lycklig av respekt för mänskliga rättigheter; inte säkerligen mer lycklig av tro på Gud. Hmm, nu är i och för sig lycka också ett subjektivt egenvärde… :p

Badlands Hyena lockar som vanligt till skratt med sin ytterst välskrivna politiska satir (Hyenan har platsen, tillsammans med Schmolitik, som den bästa svenska politiska satirkällan jag känner till; skillnaden mellan webbplatserna är främst att Schmolitik publicerar fiktiva nyheter och angriper både vänster, höger, pirat och antipirat, medan Badlands Hyenas satir alltid riktas mot höger och antipirat), senast om att pärlplattorna bidrar till galleriernas undergång. I sitt inlägg ”Det finns ingen gratis demokrati” argumenteras på ungefär samma sätt som i flertalet av mina Calendern-artilar (vilket inte är så märkligt, för Badlands Hyena har skrivit så flera gånger tidigare, och Hyenan är främsta inspirationen till Calendern), med en (förstås medveten) misstolkning av begreppet ”fri”.

Le domaine d’Anais, i bloggosfären allmänt känd som den bästa svenskspråkliga förmedlaren av piratnyheter från Frankrike, skriver att vi – Piratpartiet – befinner oss bland vänner nu när vi sitter i den gröna gruppen. Andra nyliga blogginlägg handlar om hur nätets baneman Frédéric Lefebvre enligt ett obekräftat rykte kommer hamna på kulturdepartementet i Frankrike och om skriftmotståndaren Sokrates. Läsvärt, läsvärt!

Mattias Bjärnemalm funderar apropå Kristdemokraternas utspel om kreatörers rätt till frukten av sitt arbete. Detta med naturrätten till arbete har jag skrivit om tidigare. Om en (som de flesta liberaler) annammar principen om att varje individ har rätt till liv, frihet och frukten det – vad individen har skapat – kan en ändå kritisera upphovsrätten. Ett längre väldigt djupt resonemang i frågan kommer i ett snart, framtida, mycket långt inlägg, som jag även ämnar publicera på Newsmill.

Sagor från livbåtens två senaste sagor är som alltid mycket välberättade. I den allra senaste berättar Göran Widham (och jag behövde faktiskt kolla upp det; Widham och Fridholm skriver båda så bra, med samma formatering och språkstil och någorlunda samma åsikter, att jag inte kan utläsa genom blott läsande av ett inlägg vem som skrivit det) om Piratpartiets gruppval och anställning av assistenter; jag håller, åtminstone i stort, med Widham i dessa två frågor. I ett avancerat inlägg, också det av Widham, förklarar Widham varför lagen måste ändras, men att det – enligt hans mening – inte räcker. Beträffande jävet verkar vi ha litet olika uppfattning (min uppfattning går att läsa i ett tidigare inlägg på bloggen).

Xor vill ha mer insyn i Piratpartiet. Det vill jag också. Kommunikationen – att nå ut med information – inom partiet är ganska dålig; lite ironiskt i och med att vi kommunicerar så mycket via Internet. Problemet ligger mycket i att folk använder så många olika kommunikationskanaler: IRC, Skype, forum,  och många bloggar… Till skillnad från Xor har jag dock inte orkat komma på några konkreta förslag om hur öppenheten kan öka (mer än att vi på Stockholmsmötena pratat om att utse någon inforationsansvarig); i ett inlägg presenteras två bra, enkelt genomförbara förslag. Ett av förslagen har stött på kritik (det om att logga IRC-kanalerna); någonstans läste jag att det kanske borde finnas flera kanaler, varav en för de som bara vill prata och inte besluta något eller så, vilket kan vara en god idé.

Farmorgun har som vanligt många länkar, med tänkvärda kommentarer till.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, mänskliga rättigheter, Piratpartiet, (PP), blogg, bloggar, bloggosfär, bloggosfären, länk, länkar, länkning, länkande, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, juridik, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelnng, demokrati, Frankrike, princip, principer, principfasthet, vaccin, vaccionation, subjektivitet, egenvärde, egenvärden, satir, fri, frihet, gratis, Frédéric Lefebvre, Sokrates, Kristdemokraterna, KD, partigrupp, partigrupper, EU, Europeiska Unionen, EU-parlamentet, Europaparlamentet, assistent, assistentet, insyn, öppenhet, offentlighet, skeptik, skeptiker

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Inte jäv, var vad hovrätten kom fram till i sin utredning av Tomas Norström, där utredaren (eller utredningsledaren?) själv var vän med målsägandeadvokaterna i The Pirate Bay-målet. Jag anser beslutet vara felaktigt – varför berättar jag nedan – men däremot inte en enorm rättsskandal, som vissa andra dock tycker. Eller, tja, en rättsskandal är det nog (milt sagt en dålig nyhet), men det är inte som att rättssamhället i staten Sverige står och faller med hovrättens bedömning av jävet, som dock kan uttydas av vissas kommentarer.

Det är ungefär som med FRA-lagen; FRA-lagen innebär inte att Sverige är en diktatur nu. Den innebär dock att Sverige blivit mindre demokratiskt, och tagit ett steg på (den tack och lov ganska långa) vägen mot en diktatur, då staten struntat i en mänsklig rättighet och hoppat över betänkande av grundlagen (hmm… betänkt har de kanske gjort, men då mest i stil med ”Jaså, sjätte paragrafen i regeringsformen lyder ‘Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad […] mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.’. Vem bryr sig?”). En domare har dömt under jäv i tingsrätten i (åtminstone) ett fall. Rättssäkerheten är inte kollapsad. Dock har vägen mot en totalt urholkad rättssäkerhet blivit ett steg kortare (och ett gigantiskt kliv kortare i och med IPRED).

Nå, en liknelse är vad jag tänkte använda för att belysa på vilket sätt detta är jäv (och att vår jävsanklagelse inte alls grundas på att vi ogillar domen, som DN-ledarskribenten Hanne Kjöller – ledaren hittar jag inte på nätet – verkar fått för sig). Tack till Nonicoclolasos s0m genom sitt inlägg gav mig inspiration och motivation till liknelsen – trots att vi har rakt motsatta uppfattningar i frågan. Here we go:

Tänk dig att det finns en lag som förbjuder mord. En domare ogillar mord och är med i Svenska föreningen mot ord. Svenska föreningen mot mord är i sin tur dotterorganisation till en internationell organisation mot mord, och alla som är medlemmar i Svenska föreningen mot mord bör hålla med moderföreningen i dess åsikter enligt moderföreningens ordförande. Tänk dig att moderföreningen tycker att alla som säljer eller ger bort något som överhuvudtaget kan användas till mord (alltså inte bara rena vapen utan även stekpannor, knivar etc) bör dömas till hårda straff. I dagsläget är det dock inte olagligt att sälja eller ger bort något som kan användas till mord.

Tänk dig sedan att några personer som ger bort föremål som kan användas till mord står åtalade för medhjälp till mord. Målsägandens advokater är dessutom också med i Svenska föreningen mot mord och umgås därmed ofta privat med domaren. Domaren blir domare i fallet med personerna som ger bort föremål som kan användas till mord. Är verkligen domaren ojävig i det fallet?

Precis så som ovanstående liknelse är det i TPB-fallet, fast det hela handlar om upphovsrättsintrång och inte mord, och det domaren vill ska vara olagligt men som inte är det är att sälja eller ge bort något som kan användas till upphovsrättsintrång (t.ex. fildelningsnätverk och Internetåtkomst) – och det är också huruvida det bör klassificeras som medhjälp eller ej rättegången handlar om.

Summar summarum: solklart jäv. Dåligt att hovrätten dömde som den gjorde, men Sverige är fortfarande ett rättssamhälle och ingen polisstat eller diktatur (måhända dock på väg dit).

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argumentation, argument, TPB, The Pirate Bay, jäv, domare, Internet, rättssäkerhet, rätten, domstolar, rättsväsendet, demokrati, diktatur, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, hovrätten, polisstat, FRA-lagen, FRA

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satirisk artikelsamling: klicka här.

Igår presenterades den första domen som tillkommit i enlighet med den kallade IPRED-lagen, lagen IPRED (det är alltså en lag),  i Sverige (eller, som jag på artikelsamlingen Calendern hellre kallar den, nu fick ni allt tji, nättjuvar!- alternativt i väntan på dödsstraff-lagen), vilket ledde till seger för bokförlagen. Den fria marknadsekonomins företrädare vinner åter en förkrossande segrare mot de som vill att saker och ting (inte bara kultur, utan även rättigheter, hör och häpna!) bör vara ”fria” – tss, gratis är inte förenligt med den marknadsekonomi vi bor i. Väx upp, eller som det kanske heter på dessa Internetionella (eller vad det nu heter) piraters språk – och jag tar orden bara i min mun för att de riktigt ska förstå mitt budskap, vilket är av yttersta vikt för mänsklighetens överlevnadface reality!

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, sägs det. Men här är det den fria marknaden som väntar, inte på något gott, utan något extremt viktigt för mänsklighetens överlevnad. Och den fria marknaden väntar inte, kan inte vänta. Väntar den, hejdar den sig, stannar till, faller ekonomin. Och därmed den Riktiga(tm) Grunden(tm) För(tm) Vårt(tm) Samhälle(tm)(tm). Låt mig tala klarspråk: det tar alldeles för lång tid att få ut IP-numren; som vissa nättjuvar nöjt redan konstaterat är det bara för nättjuven att radera allt olagligt material från sin server (åtminstone i detta fall). Och dessutom kan domstolarna trilskas (för domaren kan ju vara jävig i och med kontakter med Piratbyrån (då är domaren ABSOLUT JÄVIG); när domaren är med i organisationer som står på rätt sida lagen – återigen: IPRED och upphovsrätt är lagar, kom ihåg det – är det förstås inget jäv). Problem, problem.

Men förfäras icke, ty Lösningen(tm)(tm)(tm) har jag! Avskaffa den här jobbiga onödvändiga marknadsförhindrande ”rättsförsäkrande” processen som kallas ”domstol”. Vi är på god väg; de som sätter sig upp mot upphovsrättslobbyn kan vänta sig 75 000:- (Ge oss IP-numren nu, annars blir det bara värre för dig. Då tvingar vi av dig 75 000:-, och om du inte ger oss dem kommer polisen och blinkar med blåljus och tvingar dig att ge oss dem. Du är så gott som gripen nu om du protesterar. Vad väljer du? kan bli nya standardhälsningsfrasen när Antipiratbyrån besöker piratbredbandsbolag som trilskas). APB, De Nya Rättsupphållarna, har förstås också fått vissa befogenheter som Polisen inte har, men det räcker inte.

Nej, vi måste helt avskaffa de ”fria” domstolarna. Folk måste faktiskt inse att om de vill ha kvar ett blomstrande samhälle måste de ge upp den romantiserade tanken på ett ”fritt” rättsväsende. Nä, nu får det vara slut med detta krav på gratis. I framtiden ska förstås rättsväsendet vara privatiserat (och APB har patenten till verksamhetsmodellen, förstås) och vill en nyttja dess tjänster ska en såklart hosta upp.

I framtiden kommer domstolarna förstås inte hålla på och jiddra med försvarsadvokater och kallelser till rättegången (det har en antipiratorganisation redan börjat öva på) och laghänvisningar. Nej, effektivitet och snabbhet kommer efterfrågas av kunderna, så då kommer inte nättjuvarna komma undan.

Och ekonomin blomstrar och alla blir glada.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , satir, IPRED, fildelning, illegal fildelning, upphovsrätt, Internet, copyright, domstol, domstolar, rättsväsendet, rätten, rättssäkerhet, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, Antipiratbyrån, privatisering, fri marknad, den fria marknaden, gratis, kulturspridning, upphovsrättsbrott

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Ibland vid diskussion med sverigedemokrater/främlingsfientliga/rasister/folk som anser att folk från andra länder inte bör ha samma rättig- eller möjligheter som folk som är födda i Sverige möts en av argumentet ”då får väl du och alla ni andra som vill att invandrarna ska ha samma rättigheter som andra betala för dem, det vill säga deras sjukvård, alla polisinsatser som behövs mot dem, deras socialbidrag och så vidare; deras varande såsom invandrar är relevant, för våldsamhet är en del av deras kultur”. Argumentet är uselt.

Låt säga att jag är väldigt rik. Jag tjänar fantasisumman tio miljoner kronor i månaden. Tänk om jag inte vill betala för de fattigas skolgång – är det ett giltigt argument i diskussion om skatter? ”Då får väl du och alla ni andra som vill att fattiga ska ha samma rättigheter som andra betala för dem! Jag vill bara betala för oss rikas barns skolgång!” Det är inte hållbart, särskilt inte när det dras än närmre sin spets.

Låt säga att jag ogillar judar. Tänk om jag inte vill betala för vad staten gör för judar? ”Då får väl du och alla ni andra som vill att judar ska ha samma rättigheter som andra betala för dem!” Eller att jag ogillar moderater? Varför ska jag då behöva betala för dem? Eller kristdemokrater? Eller kristna (”Bibeln är ofta våldsam så våldsamhet är en del av deras kultur”)? Eller ateister? Eller… Ni förstår.

Eller, ironiskt nog, tänk om jag ogillar främlingsfientliga. Det är statistiskt bevisat mer våldsamma än andra och därför går fler pengar från staten till dem. De belastar samhället, både ekonomiskt, trygghetsmässigt och (enligt min mening) socialt. Och våldsamheten är en del av deras rasistiska kultur, så det är relevant i diskussion om. Hallå, varför ska jag behöva betala för de? Alla som vill att de ska ha samma rättigheter som andra får väl göra det, jag vill det inte!

Naturligtvis vill jag inte att främlingsfientliga ska diskrimineras (det allra sista ovan är alltså satir, ämnat att peka på hur dåligt argumentet jag i detta blogginlägg söker besvara är). De må ha dumma åsikter, men de har samma rätt till samhällets hjälp som alla andra. Likaså med moderater. Och judar. Och kristdemokrater. Och ateister. Och fattiga. Och kristna. Och invandrare. (Noteras bör att jag i detta inlägg inte tar ställning för eller mot skatt. Däremot tar jag ställning för att skatten, om den nu ska vara obligatorisk, bör gå till alla efter behov; det är min poäng i inlägget.)

Att alla bör tillerkännas lika rättigheter och möjligheter av staten är faktiskt en mänsklig rättighet (detta är det mest konkreta skälet till att Piratpartiet, vars huvudfråga är medborgarrätt/mänskliga rättigheter, vägrar samarbeta med nationalistiska främlingsfientliga partier).


Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Nå, det står ”de friheter och rättigheter som uttalas i denna förklaring”, inte att alla har samma rätt till statens hjälp/boende inom staten. Det verkar inte heller vara någon mänsklig rättighet i sig; det närmsta är artikel 13, del två: ”Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.”, vilken kan tänkas begränsas om ett land vägrar låta personen komma in i landet.

Artikel 14
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.

2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.

Vilket förstås innebär att folk måste få vara i landet om exempelvis varit oppositionella medborgare i en diktatur som förföljer oppositionella, men dock inte helt solklart en rätt till fri invandring.

Artikel 15
1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

Detta börjar likna något ”Ingen får godtyckligt […] nekas rätten att ändra nationalitet”; det är väldigt godtyckligt om någon inte får ändra nationalitet för att… öh… ja… för att personen hade en annan natonalitet från början. Defaultläget verkar böra vara att en person får ändra sin nationalitet, om inte synnerliga skäl motsätter natonalitetsändringen (i de flesta fall vid avvisning finns inget sådant synnerligt skäl; att basera en utvisning på fördommar är helt klart godtycke).

Även om artikel 15 inte förespråkar helt fri invandring – det gör den inte – eller ens en mer fri invandring (enligt min tolkning gör den det) än vi har i Sverige idag, är andan i FN:s deklaration om universella mänskliga rättigheter att alla bör ha lika rättigheter och möjligheter (detta handlar alltså om folks rättigheter, varför jag har tag:en pirat på inlägget, trots att det inte handlar om integritet eller immaterialrätt), medan andan i nationalism/främlingsfientlighet/rasism/kalla-det-vad-du-vill a la Sverigedemokraterna (särskilt det argument jag i detta blogginlägg bevsarar) den rakt motsatta; folk som har en viss härkomst/kultur (annan härkomst än Europa, annan kultur än svensk; vad nu svensk kultur är, detta luddiga och subjektiva begrepp) bör inte erbjudas samma möjligheter och hjälp i Sverige som de som har annan härkomst.

Alla som sympatiserar med sverigedemokraterna eller deras ideologi får gärna komma med motargument, kanske några som läser (och observera att jag inte hävdar att dessa bloggar sympatiserar med SD; jag tror dock att många som läser de håller med argumentet jag redovisade i början och därför kan vara intresserade av detta inlägg, om inte annat för att kunna besvara med sina argument) Politiskt Inkorret, Fria Nyheter, Varjager’s Weblog, Nätverk mot politisk korrekthet och I mitt Sverige….

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , invandring, rasism, SD, Sverigedemokraterna, kultur, svensk kultur, främlingsfientlighet, fri invandring, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, Piratpartiet, pirat, migration, migrationspolitik, invandringspolitik, filosofi, argument, argumentation

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »