Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Religion’

Bomben i Stockholm för några veckor sedan känner ni alla säkert redan till. Jag har inte bloggat om den, primärt för att jag tyckte att det vore fel att ta några politiska poäng på en människas självmord och mordförsök, och sedan (när det visat sig att andra debattörer försökte ta politiska poäng på det, poäng som inte bör stå oemotsagda) för att jag inte haft tid och ork. Min huvudsakliga åsikt är att bomben inte bör få folk att förändra sitt beteende, inte bör användas som argument till att införa medborgarrättsvidriga åtgärder och inte bör bidra till kollektivisering. Mer konkret:

  • Nej, folk bör inte bli rädda och hålla sig inomhus – tack och lov verkar folk synnerligen oberörda av det som inträffat, åtminstone av reaktionerna i min skola (och, om jag inte missminner mig, statistik från julhandeln) att döma.
  • Nej, Säpo bör inte få ”signalspana i kabel” (det vill säga bedriva massövervakning) – FRA bör heller inte få det, oavsett dess effektivitet (staten ska nämligen inte inskränka mänskliga rättigheter, hur mycket brottsbekämpningne än kan gynnas av det).
  • Nej, muslimer har inget ansvar att ta avstånd från bomben. Alla människor är ansvariga för sina egna handlingar, inte för någon annans.

Överlag har inte bomben orsakat särskilt mycket av det jag fruktade, åtminstone inte från statens sida. Idag läste jag dock om en händelse som är ett exempel på just sådana medborgarrättsvidriga åtgärder av bomben framkallad. En man i Norrköping bad på en busshållplats, och klev sedan på en buss. Detta observerade en väktare, som larmade polisen, som började leta efter mannen som bett på hållplatsen. När vederbörande hittades visiterade polisen hans ryggsäck, och upptäckte inget märkligt. Polisen själva motiverade ingripandet med bomben i Stockholm.

Jag ogillar religion och annan irrationalitet. Att be är – högst sannolikt – en meningslös användning av tid och energi. Men att be skadar inte heller någon. Ingens fri- och rättigheter kränks. Därför bör det vara (och är, mig veterligt) helt lagligt att be. Nästan alla religiösa är laglydiga och människor, och därför ska bön inte kunna vara grund för bruk av tvångsmedel från polisens sida. Således har polisen betett sig fel när de visiterade mannens ryggsäck (och slösade bort resurser på att leta upp honom). Detta gör inget annat än att sprida misstänksamhet och otrygghet i samhället – vad blir nästa grej man helst inte ska göra för att undvika krångel med polisen? Borde jag inte använda min rånarluva/balaklava (vilket jag gör för att det är kallt) – då ser jag ju kriminell ut?

Det enda hållbara sättet för staten att reagera på en bomb att behålla sitt tidigare samhällssystem, med allt vad det innebär i form av religionsfrihet och övriga medborgerliga rättigheter. Vi får inte låta terrorn styra.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Debatten om burkbärande är åter aktuell i Sverige, efter en debatt mellan de två huvudsakliga statsministerkandidaterna inför riksdagsvalet i höst, Mona Sahlin (S) och Fredrik Reinfeldt (M). Ett tag verkade det som att statsministern ville instifta ytterligare en medborgarrättsfientlig lag (som om de inte räckte med massavlyssningslagen FRA-lagen som kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, privatpolislagen IPRED och medverkandet i förhandlingarna av ACTA-avtalet, som för det första inte är offentliga och för det andra hotar inskränka både budbärarimmunitet och, återigen, privatlivet), nämligen förbud av bärande av burkor/niqab/slöjor; dags för mig att nyttja mitt inflytande såsom varande ägare av den trettonde mest inflytelserika piratpartistiska bloggen!

Jag håller helt och hållet med om att det är förkastligt att många tvingar andra människor att bära burka. Att tvinga någon att klä sig som en själv vill är en inskränkning av den medborgerliga (om inte mänskliga) friheten att klä sig hur en vill (så länge det inte inskränker någon annans fri- eller rättigheter). Jag vet inte hur stort problemet är, men lagstiftning mot att tvinga någon att klä sig på ett visst sätt har jag inget principiellt emot.

Dessutom är det allra vanligaste skälet för burkatvång – religion (och detta gäller inte bara islam, utan även kristendom, judendom med mer) – utomordentligt dåligt; Gud finns antagligen inte, har antagligen aldrig funnits och kommer aldrig finnas, och även om det på något märkligt sätt hade funnits en allsmäktig, allsvetande och helt igenom god varelse, betvivlar jag å det starkaste att nämnda väsen velat tvinga människor – dessa ur väsendets perspektiv mycket lägre stående varelser – att klä sig på ett visst sätt (faktum är att om väsendet hade gjort det, hade väsendet enligt min uppfattning inte varit alltigenom god); är du allsmäktig, allsvetande och helt igenom god lär du ha viktigare saker att bry dig om i den här världen, som att stoppa krig, ge mat till alla hungriga, utrota sjukdomar och helt enkelt ge alla möjligheten till lyckliga liv.

Nå, min personliga åsikt är alltså att även burkor som sådana – och inte bara burktvång – är dåliga, eftersom de dels är symboler för inskränkningar av människors frihet och dels är symboler för irrationalitet (religion). Men detta är min personliga åsikt, minst lika mycket som uppfattningen att burkor är den av Gud påbjudna rätta klädesstilen som måste följas av alla av den familjemedlem som tvingar en annan familjemedlem att bära burka är den tvingande familjemedlemmens åsikt. Bara för att jag personligen har något emot burkor, innebär det inte att jag kan påtvinga någon annan min privata åsikt.

Det är nämligen exakt samma princip – att välja vilka kläder en ska bära är en medborgerlig frihet ingen bör få inskränka – som bör hindra människor från att tvinga andra att bära burka, som hindrar mig, riksdagen eller någon annan från att tvinga andra att inte bära burka. Precis lika lite som staten bör tvinga någon att bära burka, bör staten tvinga någon att inte bära burka. Friheten att bestämma över ens egna kläder är en medborgerlig rättighet, som staten inte bör inskränka, oavsett syfte.

(Här känner jag mig nödd att inkludera några svar på vanliga invändningar: Är det okej att gå i SS-uniformer? Ja; så länge en inte inskränker andras fri- och rättigheter bör en få ha på sig vad en vill, oavsett vad vi andra tycker om det; naturligtvis anser jag själv SS-uniformer vara obehagliga, men det är min personliga åsikt jag inte kan medelst statens våldsmonopol kräva att andra ska rätta sig efter; Men på arbeten då? Poliser går klädda i poliskläder, och exempelvis klädesaffärer har säkert riktlinjer för vad personalen ska ha på sig… Arbeten är en annan sak. Om en människa tar ett arbete och går med på vissa villkor som gäller för arbetet – vilket kan innefatta en viss klädstil på arbetet – är detta ingen inskränkning av människans klädesfrihet, då människan själv går med på att lämna burkan hemma eller vad nu saken gäller; går människan inte med på villkoren, kan vederbörande naturligtvis inte tvinga arbetsgivaren att ändå anställa henom.)

Slutligen vill jag presentera ett annat problem med förslaget att förbjuda burkbärande: definitionsfrågan. Var går gränsen mellan en burka och andra mycket täckande klädesplagg? Bör balaklavor (”rånarluvor” – namnet är missvisande, då det finns fullt lagliga och moraliskt riktiga användningsområden för plagget, varav det främsta är skydd från kyla) isåfall också förbjudas? Skulle det vara olagligt att konstant täcka sitt ansikte med sina händer? Att ha sjalar som täcker större delen av ens ansikte?

Vidare riskerar burkförbud att leda till ett sluttande plan. När klädesfriheten väl inskränkts en gång, kan regeringen inskränka den litet till, och litet till, och litet till, tills alla ser exakt likadana ut, och Sverige vad gäller medborgarnas kläder mer liknar en totalitär stat än ett frihetligt rättssamhälle. Och när kläderna är ordnade, finns inget som hindrar staten från att inskränka andra sociala friheter, tills samtliga invånares liv i Sverige är exakt desamma, utan några som helst individuella olikheter. Ett sådant samhälle är inget trevligt samhälle att leva i. Jag hävdar förstås inte att det nödvändigtvis skulle bli så till följd av ett burkförbud, men risken för att vandringen på vägen mot ett sådant samhälle når sitt slutmål är mycket större om vi redan nu slår in på den än om vi håller fast vid medborgarrättsliga principer och tillåter folk att gå klädda hur de vill.

Nej, burkförbud inskränker både medborgerliga rättigheter, medför definitionsproblematik och riskerar att leda till ett sluttande plan. Det löser inget problem överhuvudtaget, utan de människor som av egen fri vilja bär burka får sin frihet inskränkts, medan de människor som av familjemedlemmar tvingas bära klädesplagget straffas av staten för att de blir utsatta för förtryck av sin familj, och får det betydligt värre än idag. En möjlig lösning på problemet med burka är kriminalisering av tvång till en viss klädesstil (en sådan kriminalisering bör naturligtvis inte skilja på statliga förbud av vissa klädesplagg och privatpersoners tvång mot andra). Eller så låter vi helt enkelt saken bero; stort är faktiskt inte problemet.

Detta inlägg finns med på Piratpartiet LIVE och länkas alltså till från Piratpartiets webbplats startsida. Medan diskussion om enskilda klädesplagg i sig knappast är relevant för ett parti som sysslar främst med medborgar- och immaterialrätt, är försök att förbjuda vissa klädesplagg helt det, då sådana förbud skulle inskränka medborgerliga rättigheter. Burkor har visserligen inte ett dyft med Internet att göra, men Piratpartiet är inte främst ett Internetparti; Piratpartiet är främst ett medborgarrättsparti som kämpar för medborgares rättigheter överallt, både online och afk, och jag förväntar mig att partiets riksdagsledamöter om vi får några sådana i höst kraftigt kommer opponera sig mot eventuella förslag om inskränkningar i klädesfriheten.

[Här hade jag tänkt göra en Enligt Min Humla och inkludera en bild på mig själv i balaklava, men jag hade inte tillgång till en kamera. Dessutom är detta en seriös blogg. Detta är ingen modeblogg. … :-)]

Pusha gärna inlägget!

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, burka, burkor, slöja, slöjor, klädesplagg, kläder, islam, religion, frihet, klädesfrihet, medborgarrätt, medborgarrätter, medborgerlig rättighet, medborgerliga rättigheter, medborgerliga fri- och rättigheter, medborgerliga friheter, , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satirisk artikelsamling: klicka här.

I Irland har en ny lag antagits. Den förbjuder yttranden som kränker någon religion, det vill säga hädelse. Anledningen är… tja, en god anledning är i alla fall att försvara religionsfriheten. Folk ska faktiskt få ha sina religiösa uppfattningar  fred utan att någon kommer och vanärar dem! Folk måste visa respekt! Bra jobbat, Irland! Bra jobbat! (Yttrandefrihet inte den den mest lyckade konstruktionen under upplysningstiden, om man säger så.)

Men som vanligt är bloggarna ”kritiskt granskande” och ”oppositionella” (och redan när FN tog beslut om att förbjuda religionskritik protesterade vissa). En riksdagsledamot har till och med gått så långt att han anmält lagen till EU-kommisionen. Bah! Anmälningar hit och anmälningar dit, det är SÅ TYPISKT de jiddrande pladdrande babblande bloggarna!

Jag tror verkligen på den här lagen. Jag tror på Irlands kloka stat som fick igenom den här lagen. Jag tror på Den Heliga Reinfeldt också, och Den Heliga Marknadskraft, och Tillsammans skall de för evigt med klokhet styra Reinfeldtriket Sverige. Jag tror på FRA-lagen och på regeringens allsmäktighet i tid och evighet. Jag tror på skivbolagsdirektörerna och CD-skivan som affärsmodell. Jag tror att bloggarna är det ondaste väsen som finns på denna jord, då de inte drar sig för att söka hindra Den Heliga Reinfeldts Heliga Mission för att Rädda Reinfeldtriket Sverige. Nej, jag tror inte detta – jag VET att det är bäst.

Men idag kan folk i Sverige, som inte infört Irlands lag, vanära och -hedra min Tro, den sanna Tron, vetskapen om Reinfeldtriket Sveriges bästa. Är detta rätt? Är detta rätt? Knappast! Det får vara slut på denna regeringshädelse. Bloggarna och folket måste börja visa respekt! Och eftersom de tydligen inte kan det själva – de förstår inte att det blir bäst för dem – ska vi förstås lära dem respekt.

Alltså, i en enkel trestegsplan, bör detta göras (bara att börja och bocka av på listan, regeringen!):

1) Klubba igenom Irlands lag här också (om några av bosk… riksdagsledamöterna klagar, flytta några kommatecken och skriv något om en av regeringen utnämnd kontrolldomstol utan insyn, så blir det bra).

2) Börja applicera den i praktiken. Det vill säga, ge folk som kritiserar regeringen böter, för genom den kritiken vanärar de tron hos alla de som Tror på regeringen (vilket bevisligen en stor del av de röstberättgade gör). Men börja LUGNT så att media inte får upp ögonen för det. Ta t.ex. bara de allra uslaste bloggarna först, dvs kolla upp vilka som har mörkast förflutet (mha av FRA; det är förstås yttre hot om folk som kommer från Internet – och alltså inte är inom landet utan på Internet – försöker tillintetgöra upprätthålllandet av våra lagar och i slutändan vårt själva samhälle) och lansera det inte som ”Regimkritisk bloggare kastas i fängelse”, utan ”Samhällsomstörtande HIV-smittad vänsterextremist hejdas framgångsrikt – Planerade omstörta samhällsordningen” (det där med ”Planerade omstörsta samhällsordningen” var förstås ”Byta regering”, men det behöver inte media veta).

3) Voila! Regeringen är kvar och alla dar blir lyckliga.

Vilken lycka.

Not: naturligtvis vore det bättre om Antipiratpartiet™ hade varit i regeringsmakt, men en kan faktiskt inte få allt här i världen. Jag på artikelsamlingen Calendern nöjer mig, i all ödmjukhet, med att den sittande regeringen blir kvar i evighet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , satir, Irland, religionskritik, religion, yttrandefrihet, medborgarrätt, blasfemi, hädelse, demokrati, diktatur, regeringen, Alliansen, Reinfeldt, Fredrik Reinfeldt

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående har jag velat skriva utförligt och väl om de senaste dagarna, men jag har helt enkelt inte orkat. Eftersom jag ändå vill ha bloggen någorlunda uppdaterad och få ut informationen publicerar jag dessa postvaliära funderingar, trots att de är korta.

Såhär efter valet känns allt lite tomt, det finns inget att göra. Då gäller det att hitta konstruktiva saker att göra som att….

Dela ut choklad. I tisdags delade jag ut choklad på min skola för att fira valresultatet, och för att det är väldigt pirat (det är fint att dela med sig, både av kultur och av choklad).

När jag åkte tunnelbana häromdagen i min pirattröja och -keps sade personen som satt framför mig ”grattis” och sade att han röstat pirat, vilket var roligt. Jag gav honom en ”Jag röstar pirat”-knapp.

För några dagar sedan hade Aftonbladet ett reportage. De hade besökt den plats i Sverige som var piratröstartätast och frågat folk om vad  de röstade på och varför. Av de som sade ”Piratpartiet” sade nästan alla att de röstade pirat på grund av integritets – och inte fildelnings – frågan.

Apropå stölden av Picasso-original: Picasso lyckades konkurrera jättebra med kopior – då kan väl dagens kreatörer det också? Ett Picasso-original är värt miljoner. En kopia knappt något alls. Samma tanke har slagit Anais.

Den vallokal jag bor var ovanligt pirattät – en av de pirattätare i Stockholms kommun. Över åtta procent röstade pirat. Jag ser det som en personlig framgång, då jag flertalet gånger affischerat på drygt femtio anslagstavlor i området, ett par gånger delat ut flygblad i området, ofta burit piratkläder, på valdagen lagt flyers i ett hundratal personers brevlådor och slutligen även stått mitt på dagen-passet vid vallokalen och delat ut valsedlar (första passet stod någon annan där). Uppdatering: det verkar som att skolan jag stod vid var föremål för två valdistrikt, varav det ena fick drygt åtta procent, och det andra drygt tolv procent (således väldigt mycket).

HADOPI-lagen föll när Frankrikes författningsdomstol prövade den, vilket är helt korrekt, eftersom lagförslaget – som domstolen fastslår – bryter mot fundamentala demokratiska rättigheter som yttrandefriheten och rätten att bli betraktad som oskyldig tills motsatsen är bevisad. SugBloggen har dock ett intressant perspektiv på det hela. Jag har uppdaterat FRApedia om lagförslaget och för att följa den senaste utvecklingen i Frankrike på svenska, gå till Le domaine d’Anais (vars senaste inlägg med kommentar ger mig anledning att åter uppdatera FRApedias artikel). Sverige bör för övrigt också ha en författningsdomstol – mer om detta senare.

Nu har jag sommarlov och hade skolavslutning igår. Nästa vecka reser jag bort och kommer därför varken kunna blogga nästa vecka eller föra protokoll på nästa möte. Nå, på skolavslutningen var vi i en gudstjänstlokal, sjöng en sång med referenser till en för vissa troende helig skrift, tvingades lyssna på den religösa ledaren som var där och talade i egenskap av relgiös ledare och sjunga om ”Guds godhets rikedom”. Eh, skulle inte skolan vara en neutral plats för inlärning…?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, Piratpartiet, pirat, sharing is caring, EU-valet, EU-valet 2009, val, EU-val, integritet, personlig integritet, fildelning, Picasso, piratkopiering, HADOPI-lagen, HADOPI, författningsdomstol, demokratii, mänskliga rättigheter, internet, yttrandefrihet, upphovsrätt, rättssäkerhet, skolavslutning, religion, tro, filosofifi, skolan, skola

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är påhittat, men det speglar min bild av hur det skulle kunna se ut om representanter för alla Sveriges större partier åt middag tillsammans, dock överdrivet.

*********************************************************************

– Välkomna ärade politiker till denna middag, som ni alla bidragit till med att ta med er egen mat – ett knytkalas! Samtliga av er kom hit idag i tron om att ni ensamma skulle få övertyga mig om att rösta på er i det stundande EU-parlamentsvalet, deklarerade värden för kvällen, den partipolitiskt obundna, men så kommer det inte vara. Istället kommer ni få övertyga mig genom diskussion med varandra. Kör igång! Först vill jag bara upplysa er om att åhörare finns utanför rummet, vilket jag hoppas att ingen invänder mot. Ingen invände.

Kristdemokraten hajade till.

– Det är en synd att ljuga! Kristdemokraten satt häpen och försjönk sedan i snabb bön, mumlandes något som lät som ”Gud förlåte denne man som vanärar dina budord, och…”, och råkade ha omkull ett ljus så att det började brinna i bordsduken, vilket dock ingen verkade lägga märke till utom piraten.

-Äh, fanns gud skulle vi ändå behöva avsätta honom. Viva la revolution! sade vänsterpartisten.

– Men om Gud… började moderaten.

-Åh, kan vi inte skippa den där diskussionen? Det verkar inte vara det mest relevanta just nu. Har ni inte märkt det så brinner det på matduken! avbröt piratpartisten.

Miljöpartisten och vänsterpartisten tog genast fram blöta handdukar de viftade med, men de kunde inte riktigt helhjärtat slita sig från diskussionen vid matbordet. Resolut sprang piratpartisten och hämtade brandsläckaren.

– Men vänta nu… kan vi inte tillsätta en utredning eller något? Det kan ju finnas något bra med att det brinner, sade socialdemokraten med medhåll från andra och hejade piratpartisten.

– Det brinner nu. Du ser det själv. Utredningar är onödig byråkrati, för alla är ju egentligen överrens om att det inte är bra att det brinner, eller hur?

Instämmande rop och applåder hördes från rummet utanför matsalen, där ett hundratal personer med flera olika partitillhörigheter stod och åhörde middagen piratpartisten trängde sig förbi socialdemokraten och släckte branden. Inte ett ord fick han som tack, förutom från vänster- och miljöpartisten.

– Ja, det var ju en olycklig incident, men allt verkar ha ordnat sig, sade den partipolitiskt obundna. Vad sägs om att hugga in på maten ni tagit med?

– Ja, men vänta, sade kristdemokraten. Vi ber bordsbön först.

– Absolut, instämde sverigedemokraten. Vi måste hålla på traditionerna, för vem ska annars göra det? Äkta svensk kultur!

– De abrahamitiska religionerna – det vill säga judendomen, kristendomen och islam – kommer ursprungligen från Mellanöstern, påpekade miljöpartisten.

– Men… det räknas inte! Det är ändå en svensk tradition! Öh… typ. Men be bara bordsbön nu, allihopa, annars får ni åka ut!

– Ursäkta mig, men det är faktiskt jag som är värden, och jag bestämmer vem som åker ut, sade värden kyligt. Dock, i demokratisk anda, tillsammans med er. Vilka röstar för att bordsbön är obligatoriskt?

Förslaget röstades ned av en majoritet.

– Ingen respekt för svensk kultur… suckade sverigedemokraten och utbytte  en vilka idioter-blick med kristdemokraten.

– Religionsfrihet är en mänsklig rättighet, sade piratpartisten. Ni kan inte tvinga på någon deltagande i era ceremonier eller traditioner. Naturligtvis får ni dock, om ni vill, ha era traditioner så länge de inte skadar någon.

– Bra, bra… Nu börjar vi äta. De som vill ber bordsbön, sade värden. Vad har ni med er?

– Jag har med närproducerad ekologisk grönsakssallad, sade miljöpartisten. Den är garanterat köttfri, för jag är själv vegetarian.

Moderaten, folkpartisten och centerpartisten hade köpt det finaste kött som fanns att köpa i butik i Sverige, som de motvilligt ställde ut på bordet för att låta de andra äta av det också. Krist- och socialdemokraten hade inte med sig något anmärkningsvärt, men sverigedemokratens matval vållade dock gensvar.

– Det är helsvenska kåldolmar, enligt urgamla svensk recept, sade sverigdemokraten, mäkta stolt över sitt matval.

Enligt en obekräftad teori var det Karl XII och/eller hans soldater som tog med sig såväl maträtten som namnet från Bender i dåvarande Osmanska riket (idag Tighina i Moldavien). Således kommer kåldolmar inte från Sverige… Ledsen om jag förstör din världsbild, men det finns få saker som faktiskt kommer från Sverige och är unika. Matkultur sprider sig över världen som filer över Internet, sade miljöpartisten. Sverigedemokraten teg.

– Jag har med mig mat taget från soporna, sade vänsterpartisten. Men var inte oroliga: jag har bara tagit fortfarande ätbar mat. Det är sjukt hur mycket kapitalismen slösar bort, samtidigt som fattiga i andra delar av världen svälter. Genom att till stor del äta mat som slängts kan pengar en skulle lagt på matköp doneras till hjälporganisationer.

Moderaten, centerpartisten, folkpartisten och kristdemokraten fnös och sverigedemokraten sade ”Sopmat? Vilken knäpp idé! Jag slår vad om att det kommer från något muslimskt land.”

– Det kommer faktiskt från amerikaner. Ja, kapitalismen har ett mycket starkt fäste där; det är ett slags motrörelse, sade miljöpartisten och rättade i och med det sverigedemokraten för tredje gången under middagen.

Alla började ta för sig av maten. Moderaten, centerpartisten, folkpartisten (som båda mest verkade göra som moderaten) och krist- och sverigedemokraten rynkade på näsan åt vänsterpartistens mat, men miljöpartisten lät sig väl smaka och piratpartisten var öppen för nya idéer, så hen smakade på det, dock utan att i och med det göra något ideologiskt ställningstagande. Socialdemokraten tog en liten bit.

– Oj, jag glömde visst att ställa fram min egen mat. Det är en sockerkaka, som efterrätt, sade piratpartisten.

Alla utom vänster- och miljöpartisten blev plötsligt misstänksamma.

– Hur vet vi att du inte blandat i gift i mjölet? Du trodde att du skulle vara så smart, va? Att förgifta oss på ett knytkalas, så att ingen skulle vet vem som gjorde det, va? anklagade moderaten vresigt.

– Bevisa att du har rent mjöl i påsen! sade kristdemokraten, att du inte har något giftigt mjöl!

– Men snälla ni, sade piratpartisten, i en demokrati ligger bevisbördan när ett brott begåtts på den som anklagar någon, inte den anklagade. Dessutom har det inte ens begåtts något brott än!

– Men det är möjligt att det har begåtts ett brott! Lås in piraten! Kasta bort nyckeln! För säkerhetens skull! ropade folkpartisten. Vad skulle hen här att göra från början? De sitter inte ens i riksdagen!

Miljöpartisten och vänsterpartisten tog piratpartisten i försvar, och det blev ett väldans kackel. Piratpartisten satt dock där helt lugn. Hen visste att hen skulle bli hörd snart, för värden skulle vilja veta mer vad hen tyckte om anklagelsen.

Och mycket riktigt:

– Tystnad! Tystnad. Låt piratpartisten själv försvara sig.

Kacklet blev ett sorl som blev ett mummel som blev viskningar som till sist dog ut. Och piratpartisten tog till orda:

– Jag har inte förgiftat mjölet. Mitt mjöl är helrent, det sätter jag mig heder som pirat på. Om ni låser in mig utan några som helst bevis, utan ens ett begånget brott, är det godtycke. Och alla har rätt att inte godtyckligt hållas gripen, precis som alla har rätt att inte få sitt privatliv inskränkt godtyckligt. Det är mänskliga rättigheter enligt FN:s deklaration över universella sådana vi talar om. Vi kan inte strunta i dem så fort minsta lilla anledning till det dyker upp – inte ens om anledningen vore mycket bra skulle vi strunta i dem. För mänskliga rättigheter är själva grunden för vår demokrati, vårt samhälle, och därmed i slutändan även säkerheten. Det är ingen slump att det är mer våld i diktaturer än i demokratier.

Miljö- och vänsterpartisten applåderade, liksom åhörarna utanför matrummet. De andra politikerna stod handfallna.

– Jag… Tack för maten, sade moderaten vresigt och drog på sig sin tiotusenkronorsrock.

– Vänta! bad piratpartisten. Kan jag få receptet?

– Aldrig i livet ska du få nyttja mitt arbete utan betalning till mig!

– Men jag kan lista ut det själv utan att du berättar det…

Moderaten blev paff.

– Då… då inför jag övervakning av alla kök för att upptäcka matstölderna!

– Vad…? Men det är ju själva grunden för mänsklighetens utvecklingen, härmande och vidarebygganden på andras arbeten! Hade grottmänniskan som först upptäckte elden stoppat andra från att också göra upp eld om de inte betalat hade vi fortfarande bott i grottor!

– Vem bryr sig! Jag sticker nu, sade moderaten vresigt och folk- och centerpartisten var snart efter. Dörren stängdes med en smäll. Sverigedemokraten tog kristdemokraten i hand; de kastade illvilliga blickar på de tre kvarvarande politikerna och avlägsnade sig de också, idelt mumlandes. Tre stadsjeepar – trots att moderaten, center- och folkpartisten skulle åt samma håll hade de var sin bil – hördes vråla iväg på vägen utanför.

Slutligen var enbart den partipolitiskt obundna, miljöpartisten och vänsterpartisten kvar, samt piraten. Alla hade börjat äta av sockerkakan. Den partipolitiskt obundna tog till orda:

– Ni tre har skött er bäst av alla närvarande. Moderaten var arrogant i sin blinda tro på marknadsekonomi och verkade egentligen inte bry sig om så mycket annat än pengar och center- och folkpartisten var i stort sett av samma skrot och korn. Kristdemokraten hade ännu blindare tro, och sverigedemokratens okunnighet och förutfattade meningar överträffade allt jag tidigare sett.

– Vem av oss tillfaller din röst? frågade miljöpartisten ivrigt.

– Jag är ledsen att inte kunna rösta på er alla, för det ni förespråkar är klokt. Vänsterpartist, dina idéer om rättvisa istället för girighet är trevliga, och miljöpartisten, i sanning är miljöfrågan – särskilt klimatet – akut. Men eftersom det som ligger mig varmast om hjärtat, och det är det som är mest hotat i dagsläget, är demokratin med tillhörande principer, och det i detta fall är en fördel att kunna fokusera på just den saken (som med den brinnande bordsduken), tillfallet min röst Piratpartiet.

*********************************************************************

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, tro, fiktion, kultur, mat, miljö, klimat, klimatet, , , , , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, rent mjöl, rent mjöl i påsen, global uppvärmning, den globala uppvärmningen, rättssäkerhet, säkerhet, friganism, bordsbön, svensk kultur, M, KD, C, SD, FP, S, S, MP, V, PP, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Piratpartiet, filosofiv, klimatförändringarna

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

FN har beslutat att religionskritik skall förbjudas (gammelmedia har förvånansvärt nog knappt rapporterat alls, enligt mina efterforskningar – hittar ni någon gammelmedieartikel, kommentera!). Eftersom jag skrivit ett par religionskritiska blogginlägg har jag helt plötsligt inte rent mjöl i påsen. Kombineras detta med att jag surfat på politiskt kontroversiella webbplatser 0ch att jag fotograferat övervakningskameror, tja, finns risk för att jag hamnar i något register någonstans. Nästa gång jag åker till USA kanske jag inte kommer in i landet så enkelt.

Tillbaka till religionskritiken. Det märkliga är att FN inför detta: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19, lyder nämligen:

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

I ”information och idéer” torde definitivt kritik platsa. Varför har FN då infört detta? Jag vet inte. Men det kommer åtminstone hjälpa diktaturer att fängsla människorättsaktivister. Varje gång kommer det bara vara att inför omvärlden skylla på religionskritik. Inte för att jag förvånas över att FN hjälper diktaturer: i Q6/17,  förslaget som syftar till att omöjliggöra anonymitet på Internet, beskrivs följande som ett problem som Q6/17 skall åtgärda: ”En politisk opponent till en regering publicerar artiklar som framställer regeringen i dåligt ljus. Regeringen, som har en lag mot all opposition, försöker identifiera källan till de negativa artiklarna men dessa har publicerats via en proxyserver. Regeringen kan inte spåra källan och författarens anonymitet skyddas.”

Om Sveriges stat skulle börja betrakta regeringsopposition som ett problem har de alltså FN:s samtycke (förutsatt att dokumentet är äkta). Därför är privatlivet viktigt – det hindrar regeringen från att veta exakt vad vi tycker och tänker. Även om det förstås finns en annan anledning: privatlivet är helt enkelt en mänsklig rättighet, och har därmed ett egenvärde.

Rätten att kritisera, ifrågasätta, göra satir av och skämta med olika åskådningsriktningar – må de vara filosofiska, religiösa eller politiska – är mycket viktig för demokratin. Now, jag tycker inte att det Lars Vilks gjorde var bra. Jag tycker att alla bör visa respekt och hänsyn, även för religioner. Men yttrandefriheten är avsevärt mycket viktigare. Bara för att något bör vara lagligt, behöver det inte betyda att det är bra. Ett annat exempel än Vilks teckningar är att det är lagligt att gå till personangrepp i debatter. Personangrepp är inte bra, men bör vara lagliga (åtminstone till en viss gräns). Ytterligare ett exempel är hävdande att kopiering är stöld: det är inte bra eller konstruktivt att göra det, men självfallet bör folk få göra det.

Här någonstans kommer jag in på vad Piratpartiet tycker i frågan. Om en eller flera piratpartister kommer i i EU-parlamentet, och dylika frågor kommer upp på bordet, kommer (PP) rösta helt med sin partigrupp oavsett? Eller kommer vi rösta för yttrandefriheten och andra mänskliga rättigheter? Jag vill gärna ha svar på detta, och eftersom Christian Engström och Rick Falkvinge är våra största företrädare frågar jag er: kommer Piratpartiet inta någon särskild position i yttrandefrihetsfrågan, eller kommer Piratpartiet som med många andra frågor rösta med partigruppen?

Denna fråga är viktig, anser jag. Om övriga Piratpartiet håller med mig, bör du, kära läsare, rösta på Piratpartiet i EU-valet om två månader. Annars också, för den delen.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Häromdagen diskuterade jag tro med en troende (muslim). Han menade förstås att Gud fanns, medan jag är agnostiker (jag menar alltså att det är omöjligt att veta om Gud finns, måhända ännu mer försiktigt: jag menar att det är omöjligt att veta om det är möjligt att veta om Gud finns, eller än mer försiktigt: jag menar att det är omöjligt att veta om det är möjligt att veta om det är möjligt att veta om Gud finns, eller än mer försiktigt: jag menar att det är omöjligt att veta om det är möjligt att veta om det är möjligt att veta om det är möjligt att veta om Gud finns, eller ännu mer försiktigt… ).

Ett argument han bemötte var ondskeargumentet; jag sade emellertid att han inte behövde bemöta det, eftersom jag redan kände till – och höll med om – motargument, som är att det utan ondska inte skulle finnas något bra. (Med evig lycka skulle ingen veta att det var lycka, för det skulle inte finnas något att jämföra med.) Det kom vi överrens om, och debatten fortsatte till andra intressanta argument, som jag emellertid inte tänker ta upp här i detta inlägg.

Senare började jag fundera lite mer på detta med ondskans problem. Och då slog det mig: många troende menar att Gud makt är absolut och totalt saknar lagar – Gud behöver inte ens följa logiken (följaktligen kan Gud skapa en stor sten som inte är stor eller skapa ett uppdrag  han själv inte kan men samtidigt kan klara av). Om vi nu ponerar att Guds makt är absolut på det viset; varför finns ondska?

Argumentet som jag och min diskussionskamrat kommit överrens om stämde omkullkastas. För Gud behöver inte följa logikens lagar, och kan därmed skapa evig total lycka även utan ondskan – för Gud är ondska inget krav för att lycka skall kunna uppskattas. Så: varför finns ondska? Varför har inte Gud hindrat ondskan?

Fri vilja kan presenteras som en anledning. Resonemanget kan lyda: Gud har givit människan fri vilja, varför människan även kan välja att göra sådant som är ont. När Gud valde mellan total lycka och fri vilja, valde han fri vilja, och eftersom Gud är Gud har fri vilja ett större egenvärde än lycka (Gud behöver inte följa moralen, för Guds handlingar är per definition moraliska/goda).

Men, återigen: varför skulle Gud behöva välja mellan fri vilja och total lycka? Gud skulle kunna ge människor fri vilja samtidigt som han tvingar de att göra gott. Det låter förstås fullkomligt ologiskt för oss, men det är för att vi inte har samma grad av förnuft som Gud – och detta att Gud inte behöver följa logikens lagar har vi redan slagit fast. (Nu när jag skriver ”Gud” menar jag förstås egentligen ”Gud – om han nu finns”.)

Varför finns ondska i världen, då? Jag kan inte hitta något bra svar. Det enda möjliga är att ge upp tanken på Guds möjlighet att bestrida logiken – och plötsligt så kan Gud, visst, finnas, men inte i den form som flera troende tror.

Motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Trött på att stödja en skivindustri som vill inskränka mäniskliga rättigheter? Vill inte stämmas på tusentals kronor/begå något olagligt? Men du vill ändå lyssna på bra musik? Då vill jag presentera lösningen:

Jamendo!

Jamendo är en webbplats tillika community för utbytande och spridande av fri musik, musik vars kreatörer inte har några planer på att stämma sina fans för att de lyssnar på den! Musik som du får sprida på blogg, webbplats och – i de flesta fallen – remixa! Gå direkt till Jamendo, och upplev känslan av att lyssna på musik som för en gångs skull inte distribueras med syftet att håva in pengar till rika skivbolagsdirektörer! Jag hittade webbplatsen via Luftslottet. (Hittills har jag hittat musik som faktiskt skulla kvalat in på tio i toppen-på min Spotifyspellista om musiken fanns där – musikgruppen heter Butterfly Tea och dess musik är fartfylld –  filmmusik a la Sagan om Ringen och Pirates of the Caribbean-aktig – instrumental och helt utan sång (de själva beskriver den med tag:arna ”instrumental soundtrack melodic synthesizer electro classical”).).

Vill du göra en insats för miljön? Du kan börja med att åka mindre flyg, köra mindre bil, åka mer kollektivt, cykla mer, äta mindre kött, äta mer närproducerat, börja sopsortera, se till att uppvärmningen och elen i ditt hus är miljövänlig samt sluta ha produkter på stand by-läge! Men allt det där kan du nog redan – och gör, hoppas jag?! – och därför, är det inte det detta skall göra reklam för. Detta gör istället reklam för

Ett klick för skogen!

Ett klick för skogen är en webbplats, där var och en dagligen kan göra – just det – ett klick för skogen! Det går till såhär: surfa in på webbplatsen. Klicka på den stora gröna ovala knappen på första sidan. Klart! Upprepa proceduren varje dag för bästa effekt för miljön.

Har du märkt hur regering och riksdag på sista tid kört över folket i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter? Vill du få ett stopp på den himla övervakningen? Tycker du att nu får det vara nog med speciallagar för en bransch som inte vill ta till sig nya affärsmodeller? Då bör du

Gå med i Piratpartiet!

Och naturligtvis bör du även rösta på (PP). För integriteten! För rättssäkerheten! För demokratin För friheten!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Ett argument som ibland används för att försvara tro på Gud/någon religion, är vad jag skulle vilja kalla försiktighetsargumentet. Argumentet går såhär (med variationer; detta är ganska bokstavligt från en troende muslim jag idag pratade med, då skolan besökte en moské): ”Jag vill inte stå vid domens dag, behöva gå till helvetet för att jag inte trott på Gud och ångra mig.”

Vid första anblicken ter sig argumentet mycket glasklart och övertygande, men vid närmare analys framkommer att det är förkastligt. Problemet med argumentet är att det kan rättfärdiga all slags tro. Jag kan i skrivande stund komma på att det finns två gudomer, som heter Galel och Galil, vilka bestraffar all tro på en enda gud med evigt lidande. Helt plötsligt måste jag, om jag använder försiktighetsargumentet, tro på flera gudar. Men, och här kommer det stora problemet: om jag inte tror på en enda Gud, bryter jag mot vad som sägs av de abrahimistiska religionerna, och kan därmed komma till helvetet!

Jag har alltså ingen utväg. Antingen följer jag kristendomen, islam och judendomen, och riskerar att hamna i evigt lidande (som religionen jag nyss hittade på – vi kan kalla den Calandr – hävdar). Eller så följer jag Calandr – och riskerar att hamna i helvetet. Detta är förstås bara ett exempel. Min poäng är att alla handlingar kan sägas bestraffas med lidande i en religion medan att inte genomföra handlingen bestraffas med lidande i en annan religion.Vad jag än gör, riskerar jag alltså lidande.

Nu har jag förkastat försiktighetsargumentet, men det innebär inte att jag motsätter mig all tro. Tvärtom: jag menar att tro kan ge någon mening med livet och hjälpa någon att få ut mer av det, och därmed göra den personen lycklig. På rationella grunder hävdar jag att det är helt omöjligt att med total säkerhet fastställa eller avfärda Guds existens (eller dylikt) – om man får en uppenbarelse av Gud kan man inte vara helt säker på att det inte är en illusion, och att bevisa att något inte existerar är nog det också omöjligt. Vad gäller min tro, som alltså inte baseras på genomtänkta förnuftiga/logiska resonemang, utan enbart på tro, tror jag inte på Gud.

Däremot tror jag på en verklighet utanför medvetande, att medvetande är mer än kemiska reaktioner och att fri vilja finns. Inget av dessa kan jag bevisa med förnuft eller logik, utan jag tror bara. Varför jag tror? För att allt annars skulle kännas så meningslöst och nedslående.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Idag åkte jag till Skansen, delvis med syftet att fotografera. På vägen dit regnade det. Sedan övergick regnet i snö, som dock direkt övergick till flytande form när det landade på den kyliga marken men uppenbarligen inte så väldigt kalla marken. Några minuter senare lade sig dock snöflingorna utan att smälta direkt. Första snöfallet för i år jag sett!

Nu, några timmar senare, har snön tinat, men jag gissar på att det låg kvar i åtminstone någon kvart. Knappt har en vant sig vid hösten och gråmulen himmel innan vintern anländer. Väl framme vid Skansen kände jag något som skulle kunna benämnas ”höstdepression”. Det var kyligt, mörkt, trist och folktomt. Kanske blir det bättre när det verkligen blir vinter? Ja, det lider mot jul, så det blir allra minst julstämning, för alla utom dem som ogillar julen. Jag gillar julen, trots att jag inte är kristen.

Jag är nog mest agnostiker. Åtminstone hävdar jag att det inte går att helt säkert veta om Gud finns eller ej. Sedan vad jag tror, det är delvis en annan femma. Således skulle jag kunna tro på Gud, vilket gör att jag inte är agnostiker i en mening. När det gäller tron, så tror jag mest på evolutionen. Men det är alltså bara vad jag tror.

För att komma tillbaka till Skansen: jag fullföljde resan, men fotograferade inget. Det var så kallt och ruggigt att jag åkte hem när jag uträttat det ärende som var huvudsyftet med resan (att hämta några muggar i krukmakeriet).

Read Full Post »