Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2010

Piratpartiet har nu ingått ett samarbete med Wikileaks, enligt ett gemensamt pressmeddelande som fått rätt mycket uppmärksamhet i flera media. Visst, generellt är samarbetet bra, men det är inte helt oproblematiskt. Jag har inget emot det mesta av Wikileaks arbete – jag gillar att makthavare inte längre kan vara säkra på att information de vill hålla hemlig förblir hemlig. Läckor av ACTA-förhandlingar, enskilda krigsbrott och dylikt gynnar öppenheten, det vill säga medborgarnas insyn i de folkvalda politikernas arbete, och därmed även demokratin (för att kunna göra ett betydande val när en röstar måste en ju veta vad partiet och politikern en röstar på står för, och hur de förvaltat sitt förtroende tidigare).

Men, som sagt, finns det problem. För det första är Wikileaks oberoende i fara. Wikileaks bör vara en neutral betraktare av vår värld som avslöjar sanningen om den i de fall sanningen undanhålls godtyckligt av makthavarna. När Piratpartiet har en god chans att själva bli makthavare – och faktiskt redan är det i EU-parlamentet – är det inte särskilt lyckat att Piratpartiet samtidigt hjälper Wikileaks, eftersom det lätt kan uppstå en beroendesituation de båda parterna emellan. Tänk om alla Wikileaks servrar i världen skulle beslagtas, utom de Piratpartiet har hand om? Och tänk om Wikileaks nästa vecka skulle få tag på ytterst graverande uppgifter om Piratpartiets organisation, som vid publicering skulle missgynna partiets nuvarande ledning kraftigt? Skulle inte Wikileaks då dra sig för att publicera dokumenten, helt enkelt för att de inte vill bli utkastade från partiets vård?

Men ett allvarligare dilemma är vissa uppgifter i Wikileaks senaste stora läcka, om kriget i Afghanistan. Wikileaks hade inte censurerat bort namnen på vissa afghanska uppgiftslämnare, uppgiftslämnare som nu svävar i livsfara eftersom deras fiender nu vet vilka de är. Soldaternas säkerhet är inte av särskilt stor vikt i sammanhanget – de har medvetet åkt till ett krig med risk för eget liv och får då acceptera att deras arbete sker under demokratiska former, med insyn – men lokalbefolkning som hjälpt USA har inte alls i samma utsträckning valt sin egen situation. Det är naturligtvis möjligt att som Reportrar utan Gränser förespråka principen bakom Wikileaks arbete, men ändå fördöma det misstag Wikileaks begått i och med den publiceringen.

Andra ser allvarligare på frågan; Lars Gustafsson har lämnat Piratpartiet i protest mot att partiet stöder en organisation som riskerat människors liv. HAX försvar ger jag inte mycket för; han besvarar inte själva huvudfrågan, nämligen varför det är okej att riskera oskyldiga människors liv. Om någon har ett bra svar på den frågan, tar jag naturligtvis genast tillbaka min kritik; kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag tänker hursomhelst inte lämna partiet, av en enkel anledning:

Alla andra större partier i Sverige behandlar mänskliga rättigheter och demokratiska principer på ett betydligt värre sätt med FRA:s massavlyssning av elektronisk kommunikation, införande av Datalagringsdirektivet efter valet och vidare befogenheter till upphovsrättsinnehavare än polisen har via IPRED (tyvärr inräknas S i förespråkarna av den lagstiftningen, vilket gör att MP:s och V:s ställningstaganden i frågorna inte spelar större roll). För att inte tala om att Sveriges närvaro i Afghanistan (som innebär att Sverige deltar i krig, vilket naturligtvis innebär att mänskliga rättigheter blir kränkta) uppskattas av Alliansen, och eventuellt Socialdemokraterna (de verkar inte ha givit klart besked i frågan).

Så, ja, trots problematiken med Wikileakssamarbetet, finns det bara ett parti att rösta på i höst för den som bryr sig om medborgerliga och mänskliga rättigheter och andra principer som hör demokratin till. Rösta på Piratpartiet. Rösta för medborgarrätt.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Piratpartiets valmanifest (tidigare kallat sjökort) har öppnats upp på forumet för vidare diskussion och förändring (instruktioner finns som berättar vad och hur en bör göra, och varför en bör göra det). Efter att de nu diskuterats (det jag har sett ganska konstruktivt) i ett par dagar är det dags att avsluta diskussionen och för styrelsen att klubba valmanifestet. Följande information – formulerad av Mikael Nilsson – har gått ut till alla medlemmar:

Diskussionerna i forumet stänger ikväll, tisdag den 10e augusti, kl 24.00, så om du har något sista ändringsförslag är det dags att lämna det nu.

Efter det vidtar samredigering till ett sammanhängande manifest. En draftversion av manifestet kommer att publiceras i forumet på onsdag den 11e augusti, före klockan 12.

På onsdagkvällens styrelsemöte spikar sedan styrelsen den slutgiltiga versionen av det nya manifestet.

Här i Stockholm försöker vi engagera oss lokalt för riksdagsinträde om en dryg månad, och imorgon onsdag klockan 14 är det flygbladsutdelning på Sergels Torg (T-Centralen). Flygblad kommer finnas på plats, så det är bara att komma förbi och dela ut ett tag! Utdelningen är ett samarbete mellan Piratpartiet i Stockholm och Ung Pirat Stockholm (om jag förstått det hela rätt). Även på ett internationellt plan finns engagemang inför valet; här är ett väldigt bra, illustrativ filmklipp som visar hur övervakad en vanlig människa är en vanlig dag (även om Piratpartiet inte tagit ställning mot all övervakning i den, kritiserar vi delar av den och finner den problematisk på ett helt annat sätt än de etablerade partierna).

Även ett YouTube-klipp som handlar mer generellt om medborgarrätt finnes…

…liksom ett klipp om Piratpartiets tre fokusfrågor:

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , flygbladsutdelning, flyers, flyersutdelning, flygblad, YouTube, filmklipp, film, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

På sidan fem i integritetsdelen av Piratpartiets valmanifest står:

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat. Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli
dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som
trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

Stycket är visserligen otydligt, men här anges i alla fall att definitionen av barnpornografi ska ändras till att enbart innefatta personer som inte genomgått puberteten. Att ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för innehav av sex- eller nakenbilder är ganska vagt formulerat; åsyftas det faktum att 17-åringar idag kan dömas för dokumentation av sig själva som de sprider till partners, eller åsyftas allt innehav överhuvudtaget?

Strax efter det långa stycket om barnpornografi finns följande stycken:

Det ska alltid (som i ”alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter
inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

I konsekvensens namn innebär detta att det ska vara tillåtet att dokumentera övergrepp på barn och sprida dokumentationen vidare, och att innehav av barnpornografi ska legaliseras. Eller? Hur definieras information? Och dokumentationstycket kanske bara var en olycklig, felaktig formulering, skriven av någon som inte betänkte förslagets påverkan på barnpornografilagstiftningen? Valmanifestet var minst sagt vagt och till viss del möjligen självmotsägande.

Igår uttalade Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare, sig mycket, mycket olämpligt i en intervju med Ekot. Han sade nämligen:

Det är en inskränkning i informationsfriheten att förbjuda någon att ha – bara inneha – bilder, text, ljud och annat. Det här diskuterades väldigt mycket 1999, inför att det här förbudet skulle införas. I efterhand får vi konstatera att kritikerna hade rätt på varenda punkt.

Uttalandet mötte – med rätta! – väldigt mycket kritik. Medan valmanifestet var väldigt märkligt, vagt och otydligt i frågan, var Rick inte ett dugg otydlig, då han hävdade att barnpornografilagstiftningen är en inskränkning i informationsfriheten, och att kritikerna av den som infördes 1999 hade rätt på varenda punkt. Jag vet inte hur Rick Falkvinge tänkte när han, i egenskap av företrädare för ett privatlivsparti, uttalade en önskan att vilja ta bort ett så viktigt skydd för Piratpartiet.

Idag hade tydligen Rick Falkvinge ändrat sig, och skickade ut ett pressmeddelande som även det fick viss medial uppmärksamhet. Kopierat från pressmeddelandet:

Vi vill vara extremt tydliga med att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr.

Gott så. Men fortfarande behövs en förklaring till hur Rick tänkte när han uttalade sig sådär. Var det i enlighet med hans tolkning av valmanifestet (vars innebörd verkligen är öppet för tolkning)? Var det hans personliga åsikt, som SR framställde var partiets? Eller ljuger SR om vad som sades? Jag vet inte. Jag vet bara att den främsta företrädaren för Piratpartiet – i egenskap av just det – sagt att innehav av barnpornografi bör legaliseras.

En del har förespråkat Rick Falkvinges avgång. Om det behöver gå så långt vet jag inte. Uttalandet har faktiskt tagits tillbaka. Men samtidigt har jag aldrig varit så nära att gå ur Piratpartiet som nu. Problemet är att det idag inte finns något alternativt parti att gå med i. Det finns inget annat parti som uppriktigt värnar om medborgerliga och mänskliga rättigheter. Jag hoppas innerligt att kampen för demokratiska principer inte ska stoppas av ett idiotiskt uttalande.

Uppdatering: dagens piratmöte i Gamla Stan i Stockholm fick väldigt många fler människor än vanligt (cirka 35 stycken), just eftersom de ville diskutera denna fråga. Protokoll finns upplagt tillgängligt för alla. På mötet framfördes en del intressanta åsikter. Bland annat sade Anna Troberg att hon, när hon läst informationsinnehavsförslaget i valmanifestet, inte tolkat det som att det inkluderade barnpornografi, något hon för övrigt framförde till TT:s utsända som fanns på plats (vilket tagits upp av DN). Vidare öppnar styrelsen upp valmanifestet för ändring, och information om detta kommer gå ut via e-mail till samtliga medlemmar (anledningen till att det inte gjort det förut var att många klagat på mängden pirate-mail, så många att vissa betraktade det som spam); diskussion kommer ske på forumet. När någon föreslog att Rick Falkvinge skulle avgå var det många som menade att det var en dålig idé.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Ett par kreativa pirater kom på att starta upp en webbplats med namnet 2022.nu. Sedan bad nämnda kreativa pirater andra kreativa pirater att skicka in egna texter till sajten, texter som alla skulle ha det gemensamt att de var framtidsinriktade och optimistiska (och gärna någorlunda realistiska), och hyfsat baserade på partiets gemensamma idéer och värderingar. Några vidare regler gavs inte, utan kreativiteten fick flöda fritt när en skulle sätta sig vid tangentbordet och författa sin text. Planen är en text per dag fram till riksdagsvalet. Själva huvudtanken med projektet är, åtminstone ur min synvinkel, att dessa positiva framtidsvisioner tar blicken från de nedslående dagliga nyheterna om hur rättsstatens principer och de medborgerliga rättigheterna nedmonteras, en efter en. De muntrar upp, och ger energi att arbeta vidare för vad vi tror på.

Ett slags utgångspunkt en kunde använda om en så önskade var årtalet 2022. 2022 kommer det vara val igen, och tre mandatperioder kommer ha gått från nuläget. Tre mandatperioder kan förändra mycket. Jämför till exempel nuvarande situation med 1998, då massavlyssning a la FRA fortfarande sågs av de flesta makthavare som något sovjetiskt snarare än användbart i en västerländsk demokrati. Eller jämför med de tolv åren som varade från 1935 till 1947; ett helt världskrig hann påbörjas, pågå och avslutas på bara den relativt korta tidsperioden. Detta visar hur otroligt mycket som faktiskt  kan hända på tolv år, och hur otroligt svårt det därför är att korrekt berätta om framtiden. Men att det är svårt, hindrar en inte från att spekulera. Det hindrar en inte från att hoppas. Således har många pirater nappat på idéen, skickat in sina texter, och hittills har 16 publicerats.

Den första texten, som publicerades 19 juli författad av Jacob Hallén, skildrar en i stort dystopisk framtid där upphovsrättsindustrin kontrollerar stora delar av världen – men där Sverige, med hjälp av piratpartiet runt om i Europa, kämpar emot. En extra trevlig twist på slutet, som visar värdet av varje enskild röst. Nästa dag följde en lång text om remixkultur (av Qeruiem), som i och för sig inte är så tydligt framtidsinriktad som de flesta 2022-texter, men som förklarar begreppet (som säkerligen kommer bli mycket mer relevant framöver) på ett bra sätt med många innovativa exempel (YouTube-klippet som är en sammanslagning av flera musikutlärningsfilmer är helt underbart).

På det följde en kärleksförklaring till kunskap och vetenskapen, och rätten att kritisera och rätten att kopiera som är gså fundamentalt viktiga inom området för att det ska utvecklas – texten, undertecknad Isak Gerson, passar mig i egenskap av skeptiker (nej, inte en sån ”skeptiker”, utan en sån skeptiker…) och amatörfilosof (om en kan titulera sig det enbart baserat på att ha läst Sofies värld några gånger och påverkats starkt i sin syn på världen) väldigt bra. Dag fyra en mer konkret text av Olof Bjarnason, som handlar om den klart coolaste uppfinningen jag hört talas om någonsin (bortsett från de redan vedertagna och färdiguppfunna som Internet och hjulet förstås), och som jag inte skulle tro på om det inte vore för den bifogade fantastiska TED-videon som ger uppfinnaren trovärdighet.

Göran Widham bidrar sedan med tankar om hur samhället förändrats i takt med att upphovsrätten gjort det – eller kanske det snarare är tvärtom, att upphovsrätten förändrats i takt med samhället? En något överdriven – men ack så trevligt om den skulle inträffa! – vision om en framtid där Flattr blivit det normala sättet att finansiera kulturskapande bjuder Marie Axelsson på. Problemet är att maloki överskattar givmildheten hos vanliga människor – men vad gör väl det, när hopp och tankar på en bättre framtid kan ge en kraft att kämpa för att nå dit. Det är, som sagt, själva huvudtanken med hela projektet 2022, att dessa positiva framtidsvisioner ska muntra upp. Huvudtanken är inte att de ska vara på pricken korrekta och helt realistiska, för vore dem det skulle det bli betydligt dystrare läsning, och sådant har vi nog av redan idag.

Den sjunde dagen var det så Josef Ohlsson Collentines tur, och vederbörande valde att skriva om en dag ur en vanlig medborgares liv, och hur medborgarens under dagen tack vare den nya tekniken kan interagera mycket enklare och mer effektivt med myndigheterna. Sätten – som delvis är verklighetsbaserade med källor – är mycket innovativa. Dagen därpå berör Kent Holmblad delvis samma sak (interaktion stat och medborgare emellan), men fokuserar helt på sjukvården; idéen som framförs för att lösa ett konkret problem vi annars kunde ha svårt med är förvånansvärt enkel och tydligt och ger känslan av Varför har vi inte tänkt på det förut?

Nästa text är ruskigt bra och välskriven, och Johanna ”Magnihasa” Drotts bästa verk någonsin (åtminstone som jag tagit del av), och möjligen den bästa 2022-visionen hittills (det är svårbedömt, för alla är bra och det finns många mycket bra). ”Tentativ immaterialrätt”, som det berättarmässiga mästerverket kallas, berör det senaste decenniets immaterialrättsliga och nanoteknologiska utveckling ur en stackars students perspektiv. Mer vill jag inte berätta av rädsla för att ruinera läseupplevelsen som väntar på er bara ett länkklick bort. . Gå bara och läs den. Nu. Genast. På en gång. Iväg med er!

…nu när ni läst Magnihasas vision (för det hoppas jag ni har), går jag vidare till dag 10, med Björn Nilssons dagboksblad som utgår från något sorgligt, men ändå berättar om något lyckligt. Stilen är väldigt säregen, och jag uppskattar den verkligen. Typ svamlig och glömsk, men på ett positivt sätt, om ni förstår vad jag menar… Äsch, bara läs den också. Följande dag publiceras en av Tess Lindholm realistiskt skriven beskrivning av vardagen för en kulturskapare (närmare bestämt filmskapare) år 2022, med konkreta exempel på inkomstkällor.

Jonathan Rieder Lundkvist berättar dagen därpå om hur 2022 års riksdag växt fram. Det är en betydligt mer demokratisk lagstiftande församling som beskrivs; fokuspartier har blivit det normala, och spärren på fyra procent skrattas närmast åt. Förändringen av riksdagen skedde just år 2010, och om en läser mellan raderna beror allt på det lyckade försöket till riksdagsinträde år 2010 av Piratpartiet (min tolkning!). Och visionen om Julian Assange som president för USA (skapad av Emil Isberg) kontrasterar väldigt skarpt mot den nuvarande, mycket skrämmande, bilden av Wikileaksmänniskan och demokratikämpen. Nobels fredspris till Assange vore underbart och inte helt otänkbart om än osannolikt; presidentposten än mindre troligt.

Teknikens betydelse för och påverkan på samhället i stort är temat för de två följande texterna, både Mattias Anderssons skiss av kunskapssamhället, och Victoria Westbergs Star Trek-utopi. Andersson är dock mer generell och historietillbackablickande i sin text (vilket inte är en nackdel), medan Westberg är mer science fiction-artad och detaljerad (inte heller det dåligt). Strar Trek-texten är hursomhelst en mycket bra motpol till Isak Gersons Framtidsklustrets (icke 2022.nu-publicerade) skrämmande Framtidsmanifestet, som visserligen har en del bra delar men även mycket hemskt (Global stat som kontrollerar diverse tekniklåter inte som en bra idé. Inte alls.).

Och så är denna redogörelse för 2022.nu:s historia framme vid den sextonde dagen, som är idag. Min egen text Frihetens seger, som berättar om en framtid när vi gjort oss själva överflödiga och vunnit kampen om medborgarrätt, men bara för stunden eftersom medborgarrätt alltid kommer behöva kämpas för. Men jag vill inte spoila min egen text; ta er till 2022.nu och läs den själva, om ni så önskar. Eller läs istället några andra av den mängd visioner som publicerats där, och som jag nu gått igenom och kommentera. Eller varför inte läsa alla och göra som jag och kommentera dem individuellt?

Blivit inspirered? Har du någon egen vision att berätta om? Delta i 2022.nu! Skriv upp dig på någon av de (nu relativt få) luckorna i kalendern, och skicka iväg ett e-mail till Jimmy Callin på adressen jimmy punkt callin snabel-a piratpartiet punkt se. Apropå det där med att medborgarrätten måste vinnas om och om igen, finns ett klokt citat som brukar tillskrivas den kanske största medborgarrättskämpen av alla, Gandhi: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.”. Det är inte utan att det känns som att Piratpartiet inför riksdagsvalet nått andra fasen, med tanke på Johannes Forssbergs förstasidesrubrik för sin ledare: ”Piratpartiet framstår i vissa avseenden som ett skämt.”…  (även om Forssberg till viss del har rätt i sin kritik).

Foto: code poet, Flickr, CC-BY-NC-SA

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Ping! Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Att Piratpartiet är det enda större parti som prioriterar medborgerliga och mänskliga rättigheter och övriga demokratiska principer är en självklar anledning att rösta på partiet. De andra partierna kan helt enkelt tänka sig att inskränka just sådana viktiga principer (Alliansen röstade igenom massövervakningslagen FRA-lagen och privatpolislagen IPRED, Socialdemokraterna drev igenom Datalagringsdirektivet i EU och vill ha FRA:s massövervakning, och MP och V kan ge upp medborgarrättsfrågorna för inflytande  i förhandlingar med S), och eftersom de principerna är de mest fundamentala vi har i vårt samhälle, är det av yttersta vikt att de räddas. (Om en tycker det är viktigare med huruvida vi har RUT-avdrag och LAS än huruvida vi har medborgerliga rättigheter, är Piratpartiet helt fel parti för en.)

Det är således inte förvånande att Piratpartiet i sitt idag publicerade valmanifest för fram just dessa åsikter som sina viktigaste. Valmanifestet är till största delen bra, men en del tämligen allvarliga tveksamheter finns också. För det första har jag  inte hört ett dugg om processen. Detta kan inte uteslutas bero på att jag varit väldigt politiskt frånvarande under sommaren  och kollat min e-mail därefter. Men när jag nu i efterhand går in på min e-mail och söker efter ”valmanifest”, får jag (utöver ett e-mail igår och ett idag) enbart 1 träff. Träffen är ett nyhetsbrev från 11 juni. Där nämns det, i slutet, att…

Jag vill också passa på att tipsa om att våra sjökort, det vill säga, Piratpartiets sakpolitik inför vårt valmanifest är under slutligt utformande i forumet. Gå gärna dit och var med i diskussionerna! Planen är att stänga sjökorten under nästa vecka.

Innan dess hade jag inte fått något e-mail alls om framtagandet av valmanifest. Inte ett enda. Dessutom har jag relativt aktivt besökt vår webbplats, och inte heller där har jag läst något om valmanifestet. Detta är förkastligt, för om det är något (utöver årsmöte) som alla medlemmar verkligen bör informeras om är det framtagandet av valmanifestet. Då valmanifestet är den konkreta sakpolitik vi går till val på, är det vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste kunna ställa  sig bakom (nå, de flesta; om en minoritet opponerar sig kan de lämna partiet och starta ett eget parti), då det är vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste känna till (när de förklarar partiets politik).

Saken är inte okomplicerad. Piratpartiet har länge haft problem med kommunikationen, ironiskt nog just för att vi använder Internet som primärt kommunikationsmedel. Internet är väldigt bra för kommunikation, men väldigt dåligt för att samordna kommunikation (åtminstone mellan ett tiotal tusen människor). Vissa föredrar Skype och hänger i partiets kanaler där, andra chattar via IRC, övriga använder den mest officiella kanalen som forumet är medan åter vissa säkerligen bara läser webbplatsen, bloggar och deras kommentarsfält.

Vad som förenar nästan alla dessa olika sorters kommunicerare är en e-mailadress. De allra flesta medlemmar i Piratpartiet har en e-mail, som de allra flesta kollar relativt ofta. Därför motsvarar e-mailutskick för oss vad brevlådepost är för gamla partier: det mest tillförlitliga och välanvända kommunikationssystemet, som därför alltid bör användas vid informering om viktiga företeelser. Och därför borde ett separat, eget e-mail skickas ut just om valmanifestprocessen, istället för ett par rader på slutet i ett (1) nyhetsbrev utan vidare detaljer. (Jag kan inte utesluta att något tekniskt problem gjort det svårt eller omöjligt att skicka ut e-mail; det verkar dock otroligt, då andra medlemmar styrker den föga mängden e-mail till vanliga, icke-funktionärsmedlemmar angående valmanifestet.)

Nå, kommunikationsproblem har vi som sagt mycket av, och den saken är inte fullt så allvarlig som några eventuella förkastliga inslag i själva valmanifestet. Valmanifestet är uppdelat i tre delar (eller sjökort, som de kallas ibland), vart och ett för varje av partiets fokusområden: integritet (PDF-version), kultur (PDF-version) och kunskap (PDF-version), När jag går igenom de tre sjökorten hittar jag mycket bra (och förväntat), men en del väldigt ifrågasättbara förslag (och en del upprepningar och språkliga misstag, men det är långt ifrån lika illa).

På sida fyra i integritetssjökortet finns följande förslag:

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås.
Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Nog för att barnpornografilagstiftningen gått överstyr, men detta innebär ju att även människor som förgriper sig på barn får dokumentera det de observerar och upplever och sprida den dokumentationen. Således innebär förslaget, om jag förstått saken rätt, att det blir tillåtet att sprida dokumentation av övergrepp på barn. Detta förslag håller jag inte alls med om; tvärtom inskränker sådan dokumentation och spridning av den offrets personliga integritet, och förslaget är rakt motsatt partiets grundsyn i privatlivsfrågor – och särskilt märkligt är det när det långa stycket om barnpornografi på sidan fem i samma dokument yrkar på att dokumentation av övergrepp på barn även i fortsättningen ska vara olagligt.

Det allra värsta i sjökorten, enligt min mening, är dock förslaget om hur vi ska komma till rätta  med upphovsrättsmissbruket några stora upphovsrättsbolag ägnar sig åt. Sidan 5, kultursjökortet:

Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv. Följande skrivs in i upphovsrätten snarast, alltså före den 1 januari 2012;
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om
brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot en förmedlare av ett meddelande döms för sabotage mot infrastruktur till fängelse i mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot någon som meddelat en referens (t.ex. en länk) till verk döms på samma sätt som om denne väckt talan mot förmedlare av meddelande.
• Om brott som ovan har utförts inom näringsverksamhet och som del av en organiserad verksamhet, ska näringsverksamhetens tillgångar förverkas. Om brottet har utförts på uppdrag av en annan näringsverksamhet, ska även dennas tillgångar förverkas.

Jag har många gånger kritiserat de ovan beskrivna tillvägagångssätten upphovsrättsbolagen använder sig av för att behålla sin makt över kulturen. Men detta förslag är att gå för långt. Alldeles för långt. Rättssäkerheten gäller nämligen inte bara den som är misstänkt för ett brott, utan även den som misstänker någon för brott. Det strider faktiskt mot rättssamhällets principer att kriminalisera beteendet att väcka talan mot andra människor, oavsett vad talan gäller, och förslaget riskerar att skapa ett sluttande plan.

Detta är inte en komplett genomgång över de dåliga delarna i valmanifestet. Viktualiebrodern har listat många andra (i mitt tycke mindre viktiga) saker. Men oavsett problemen med valmanifestet, är Piratpartiet ett betydligt bättre va än de andra partierna, eftersom Piratpartiet är det enda parti som verkligen prioriterar medborgarrätt.

Rösta på Piratpartiet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Swift-avtalet infördes idag, rapporterar svenska tidningar. Avtalet innebär att uppgifter om EU:s medborgares privata transaktioner kommer skickas över till USA i klump, det vill säga utan att det finns någon konkret brottsmisstanke för varje medborgare vars uppgifter överförs. Detta innebär att avtalet kränker den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande; artikel 12 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter lyder:

Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Således kränker avtalet EU undertecknat FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Detta är mycket beklagligt, men i och för sig inte förvånande; IPRED (som i flera länders – bland annat Sveriges under Alliansregeringen – implentering inneburit att privata bolag fått större brottsuppklarande befogenheter till viss del än polisen) kommer också från EU, liksom Datalagringsdirektivet (som, med sitt insamlande av uppgifter om medborgares telefonsamtal, SMS och e-mail, även den kränker rätten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande), som för övrigt drevs igenom av Tomas Bodström (S).

Varken Alliansen eller Socialdemokratern (varav ingen röstade mot Swift-avtalet) a är således att lita på när det gäller mänskliga rättigheter, varken i EU eller här hemma i Sverige i riksdagen (särskilt som Alliansen även infört massövervakningslagen FRA-lagen, som även den innebär mängder av godtyckliga inskränkningar i privatlivet; S velar i frågan). Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet lär gå med på en del på området, i utbyte mot Socialdemokraternas hjälp att få igenom partiernas egna hjärtefrågor (miljö- respektive skattepolitik). Således finns det bara ett parti i svensk rikspolitik som prioriterar mänskliga och medborgerliga rättigheter: Piratpartiet (då paritets själva syfte är att rädda just sådana fri- och rättigheter).

Rösta på Piratpartiet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Uppdatering: även Pippi i Pirat skriver om nyheten, ur ett rent mjöl i påsen-perspektiv.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Som få människorättsvänner i Sverige torde missat har en företrädare för diktaturen Eritrea i en intervju med Aftonbladet (trevligt att en kvällstidning för en gångs skull bedriver mycket viktig journalistik!) framfört den av diktaturen påstådda anledningen till att journalisten Dawit Isaak hålls fängslad utan rättegång, trots omvärldens ivriga protester och det oerhörda brott mot rättssäkerheten och yttrandefriheten och därmed de mänskliga rättigheterna ett sådant fängslande innebär. Andra tidningar har förstås hakat nyheten, och en del nymedianer har kommenterat intervjun utifrån perspektivet att Eritreas agerande är förkastligt. Naturligtvis håller jag med. Utgångspunkten för detta inlägg är dock ett annat, nämligen vad företrädaren svarar på en av Aftonbladets frågor som handlar om den internationella responsen på Eritreas ageranden:

[…] Många länder, särskilt efter 11 september-händelserna, håller personer i förvar som de anser vara hot mot säkerheten. De gör det på ett sätt som de anser lämpligt för nationens säkerhet. Därför är det inte rättvist att anklaga Eritrea för samma sak. Många av dem som anklagar Eritrea har inte moralisk grund att gör det.

Huvudproblemet är inte att Eritreas argument är på den arketypiska lekskole- eller tonåringsnivån (”Men det var inte jag som började!” eller ”Men mina klasskompisar får ju göra si och så för sina föräldrar, varför får inte jag göra det då?”). Huvudproblemet är att Eritrea i sak har rätt vad gäller andra länders ageranden. Det mest kända exemplet på inskränkningar i rättssäkerheten i den nationella säkerhetens namn är förstås Guantanamobasen där mängder av människor tillfångatagna av USA placerats utan rättegång; regeringen har hänvisat till nationella säkerheten. Likheten med Eritrea är slående. Men inte bara USA har brutit (och bryter eventuellt fortfarande, då Obama fortfarande inte stängt ned basen) mot rätten till rättssäker rättegång före straff; Danmark införde inför klimatkonferensen i Köpenhamn det så kallade lymmelpaketet eller lymmellagen som innebär att helt oskyldiga människor kan frihetsbevaras i 12 timmar, och att det räcker med att vara i närheten av våldsverkare för att få samma straff som de (utan att en själv överhuvudtaget använt våld).

Men Danmark behöver inte användas som exempel på länder som kränkt mänskliga rättigheter med ett diffust syfte att värna säkerheten. Det räcker att hålla sig till Sverige. Alliansregimen införde för inte så länge sedan FRA-lagen, som innebär att staten får tillgång till all elektronisk kommunikation som passerar rikets gräns (vilket den mesta av den elektroniska kommunikationen gör). Således begår Sverige dagligen hundratusentals kränkningar av den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande (artikel 12 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter). IPRED har dessutom givit skivbolagen till viss del större befogenheter än Polisen att utreda brott.

Idag prioriterar inget av riksdagspartierna mänskliga rättigheter. Alliansen har (genom att ha röstat igenom FRA-lagen och IPRED) visat sig odugliga i frågan, och Socialdemokraterna med Tomas Bodström som drev igenom Datalagringsdirektivet och velar om FRA-lagen är knappast heller ett alternativ. Återstår gör Miljöpartiet och Vänsterpartiet, men tyvärr lär de sälja ut de medborgerliga rättigheterna för sin del av kakan av makt och möjligheten att genomföra den politik de prioriterar (det vill säga på miljö- respektive skatteområdet). Så vad finns att göra för den som gillar mänskliga rättigheter?

Piratpartiet är det enda parti som verkligen prioriterar mänskliga och medborgerliga rättigheter, och aktivt kommer verka för att staten inte ska inskränka dem vid ett eventuellt riksdagsinträde i höst. Rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »