Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Europadomstolen’

I en artikel i DN uppges idag att en av de viktigaste nya lagarna innebär ”Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning”. Citerar:

Den omtalade lagen om signalspaning ändras. Den enskildas integritet ska stärkas bland annat genom att endast regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten får inrikta signalspaningen (inte SÄPO, vilket de kritiserat).

Detta är fel av DN – åtminstone innebär det inte alls så stort steg för integriteten som en skulle kunna tro. Faktum är att svenska staten sedan FRA-lagen trädde i kraft söker igenom samtlig elektronisk kommunikation som passerar Sveriges gränser (vilket den mesta av den elektroniska kommunikationen gör). Det är sant att den ändring som röstades igenom för några veckor sedan innebar en viss förändring – men den förändrade inte detta, att staten får tillgång till kablarna med all vår elektroniska kommunikation som passerar gränserna. Den elektroniska kommunikationen söks igenom, och därmed rivs brevhemligheten upp, då staten mot ens vilja läser ens privata kommunikation. Vad som sedan händer med trafiken spelar ingen större roll – om några väljs ut och läses manuellt ‘r det oviktigt för principen, för principen bryts så fort staten söker igenom alla e-mail som passerar gränserna. Och det där med ”domstol”… även innan ”domstolen” sagt sitt har staten tillgång till kablarna (och därmed har brevhemligheten redan kränkts), och domstolen är egentligen inte alls någon domstol, då den saknar de flesta drag som utmärker en rättssäker domstol.

FRA-lagen innebär massavlyssning, upprivande av brevhemligheten och hundratusentals godtyckliga ingripanden i privatlivet, och kränker därmed FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. De enda som på allvar bryr sig om mänskliga rättigheter idag förefaller vara Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Piratpartiet (Allianspartierna var ju med och röstade igenom FRA-lagen, och Socialdemokraterna verkar vilja ha någon form av ”signalspaning i kabel” – det vill säga massavlyssning – trots att de säger sig förespråka integritet). Rösta på någon av dem i valet i höst, och då (V) och (MP) nog skulle kunna kompromissa med (S) för att få sitta i regering, rösta på Piratpartiet.

För en kanske bättre förklaring av hur DN har fel, läs Rick Falkvinges inlägg om dimridåer. Och har ni några frågor eller invändningar mot mitt inlägg, kommentera.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation med uppriven brevhemlighet – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot tillåtande av den avlyssning FRA-lagen medger.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, det vill säga den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Telia har en chans att vinna goodwill genom att stå upp för demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Detta är ett öppet och gemensamt blogginlägg – kopiera, förbättra och publicera på din blogg. Kopierat och remixat från Olofs blogg. Kontakta gärna Telia-personer också, för att övertyga dem (se länken för tips). Anna Troberg, Polisstaten, XOR och Vänsterteknik uppmanas särskilt sprida vidare texten.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Sveriges grundlag, grundlagen, grundlag, grundlagarna, , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Den så kallade FRA-lagen är på tapeten igen. Riksdagen skall relativt snart rösta om ännu en ny version av FRA-lagen (som säkerligen är lite förändrad mot första versionen, kanske till och med förbättrad, men det spelar ingen roll; det är fortfarande massövervakning av privat kommunikation, då åtkomst till all privat kommunikation behövs för att sålla ut kommunikation som hotar säkerheten, och det är nog för att privatlivet ska anses kränkas ganska rejält), och detta har fått ett par jurister att gå till attack mot FRA-lagen med argumentet att den kan strida mot Europakonventionen. Now, det är ett gammalt argument (vilket, förstås, inte innebär att det är dåligt; fortfarande bör FRA-lagen granskas mot Europakonventionen av någon instans som har möjlighet att stoppa den om den finner den Europakonventionensvidrig), men det är alltid lika trevligt när etablerade media skriver en sådan artikel om mänskliga och medborgerliga rättigheter.

En av nämnda FRA-lagskritiserande jurister är Mark Klamberg. På sin blogg tar han särskilt upp trafikdataaspekten på lagen eventuella brytande av Europakonventionen, och jag skrev en ganska lång kommentar till hans inlägg som jag nu bestämt mig för att skapa ett eget blogginlägg (detta) av. Först vill jag dock länka till Henrik Alexanderssons inlägg på temat; som vanligt är HAX uppdaterad och välinformerad (jag är mycket glad över att hans blogg är en av de mest populära politikbloggarna; information som bör spridas, som måste spridas, får lätt spridning via HAX). Hursomhelst: här kommer min egen amatörmässiga analys av FRA-lagens kompabilitet med Europakonventionen:

Europakonventionens artikel om privatlivet (en analys borde rimligtvis utgå därifrån) lyder:

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv
1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets
ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

Det eventuella skydd vi får av den i FRA-lagen föreslagna övervakningen är knappast nödvändigt för att upprätthålla den allmänna säkerheten (för om den vore nödvändig för den allmänna säkerheten, skulle vi inte ha någon allmän säkerhet utan den; nu har vi förstås inte FRA-lagen, men det är min bestämda uppfattning att Sverige trots det är ett mycket säkert land; det är inte direkt högsta prioritet, enligt mig; om en vill minimera antalet döda bör vi kanske hellre satsa tid och energi på att förhindra trafikolyckor, då dessa år 2008 tog oändligt många fler människors liv i Sverige än terrorism, då vi helt enkelt inte hade någon terrorism alls). Jag kan därmed inte kan se hur FRA-lagen skulle kunna klara av en granskning mot Europakonventionen.

Det är, som Farmorgun i Norrtälje anmärker, förkastligt att lagförslag inte kollas upp mot Europakonventionen  som steg 1A i lagförslagsskapandet, istället för att, som dagens läge är, lagar skjutsas igenom den politiska processen, medan politikerna ”lyssnar” på folks kritik – bland annat med tanke på Europakonventionen – genom att pressa händerna mot öronen och säga: ”LALALALALA! Det blir bäst för alla om ni håller tyst nu! LALALALA!” Som förfarandet är nu möjliggör det lagar som bryter mot Europakonventionen, och varför, i hela fridens namn, skulle våra politiker vilja det? Det är märkligt.

Antingen har de rätt i att FRA-lagen är alldeles utmärkt och inte kränker någon mänsklig rättighet (eller de är åtminstone uppriktigt övertygade om det), och då skadar inte en granskning i Europadomstolen ett dugg, utan tvärtom skulle det ge dem ett mycket effektivt argument till dem (de skulle ha svart på vitt att den inte kränkte någon mänsklig rättighet – i och för sig bara såsom mänskliga rättigheter definieras Europakonventionen, men ändå) – eller så kränker faktiskt FRA-lagen Europakonventionen, och då ljuger politikerna om att den inte bryter mot någon mänsklig rättighet, och tycker faktiskt att total säkerhet är viktigare än mänskliga fri- och rättigheter (vilket de förstås får tycka, men de bör vara öppna med den åsikten; väljare har rätt att få veta vilka grundvärderingar ett parti har i sin politik, så att de får möjlighet att välja bort partier vars grundvärderingar inte överrenstsämmer med deras egna)

Således är en möjlighet att de är för dumma för att förstå hur smart det vore att gå ut och säga ”FRA-lagen kränker inte alls någon mänsklig rättighet, vi har rätt i att vanliga svenskars kommunikation inte övervakas, och för att bevisa det tar vi den nu till Europadomstolen” (om inte annat ger det mer goodwill än en ignorerande attityd). Så dumma tror jag dock knappast politikerna/deras PR-folk är (minns att intelligens inte har ett dugg att göra med åsikter eller respekt för mänskliga rättigheter), vilket leder till att den enda återstående möjligheten är att de faktiskt vet att FRA-lagen strider mot Europakonventionen, men att de ändå gillar den av någon anledning och därför försöker tysta ned debatten om det.

Vidare kan en granska FRA-lagen mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, som trots sitt juridiska icke-rollspelande kan användas effektivt som argument mot FRA-lagen (tja… det ÄR ett bra argument mot FRA-lagen för alla som gillar FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, och även den anledning till att jag överhuvudtaget tar mig tid att skriva ned det här blogginlägget och bry mig ett dugg om FRA-lagen; internationell säkerhetspolitik är annars – det vill säga, då den inte inskränker människors fri- och rättigheter – något jag inte bryr mig så mycket om). Utgångsartikeln är, precis som i Europakonventionsamatöranalysen, naturligt nog den artikel som rör privatlivet:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Godtyckliga ingrepp är (enligt min förståelse av begreppet ”godtycklig”; har du någon annan mening av vad begreppet åsyftar, kommentera!) ingrepp som sker lite hipp som happ, utan någon direkt anledning för det enskilda ingreppet. FRA-lagen innebär just övervakning utan någon direkt anledning vid varje enskilt ingrepp (sannolikheten för att en enskild person av alla som kommunicerar elektroniskt ska vara terrorist är försumbar och ingreppet därmed inte motiverat), varför FRA-lagen bryter mot FN:s deklaration över mänskliga rättigheter. Och det är, enligt min mening, allvarligare ur ett rättighetssynpunkt än huruvida FRA-lagen bryter mot Europakonventionen.

Har jag kanske fel? Misslyckas jag totalt i min analys av de båda dokumenten som utarbetats för att skydda våra grundläggande fri- och rättigheter? Har jag missförstått innebörden i FRA-lagen? Kort sagt: håller du inte med mig? Kommentera isåfall! Snälla, kommentera. Övertyga mig om att FRA-lagen visst är bra. Det vore faktiskt väldigt skönt att få slippa bry sig om den, då lagen vid det här laget är extremt uttjatad, och alla gamla argument mest framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen och framförs igen…

(Missförstå mig inte: debatten bör inte lägga sig, oavsett vilken sida som har rätt; däremot vore det bara mycket trevligt om jag personligen kunde lämna den. Nu kan jag det inte, för, vad tusan, den bryter ju mot en mänsklig rättighet.) Hmm, fast än gladare skulle jag nog bli om politikerna (med ”politikerna” i detta inlägg menar jag de FRA-lagsgillande politikerna, förstås) bara erkände att allt beror på att de misslyckats med att förstå att privat kommunikation på Internet också bör få vara privat. Att mänskliga rättigheter gäller i alla delar av världen, även på Internet.

Och just det: om du, som jag, tycker att mänskliga rättigheter är det viktgaste i politiken och tröttnat på tokerier såsom FRA-lagen, rösta på Piratpartiet i riksdagsvalet nästa år, ty mänskliga rättigheter är vår största fråga.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »