Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Egmont har givit ut ett nummer av Kalle Anka som anklagas för att innehålla antipiratpropaganda. Saken har tagits upp på Piratpartiets forum, och innan massmedia började skriva om det hade en remix skapats som istället är piratpropaganda. Nå. Det är dåligt om förlagen börjar använda sin makt till propaganda för upphovsrätten i den här frågan. Men frågan är: har de verkligen gjort det?

I serien laddar Knattarna ner skivan – till synes utan skrupler. De tänker dock köpa skivan sedan när de får råd. Detta är ett utmärkt exempel på hur en nedladdning inte, skivsbolagens arga hävdanden till trots, alls är synonymt med ett förlorat köp. Att de laddar ned den är, oavsett deras senare vurmande för upphovsrätt som något slags naturgiven rätt, ett bevis på att de faktiskt inte bryr sig så mycket om upphovsrätten. Vad Kalle sedan gör är att kommersiellt nyttja verket – och kommersiella nyttjanden vill ju Piratpartiet inte legalisera.

Alltså: serien skulle nästan lika gärna kunna vara piratpropaganda som antipiratpropagande. Den tar inte ställning mot nedladdning (men i och för sig för upphovsrätten som en naturgiven rätt); det den främst tar ställning mot är att tjäna pengar på andras verk. Den är således inte alls så antipirat – men kanske skapades den för att de ville att folk skulle förknippa fildelning med det Kalle gör? Isåfall är den förstås antipirat till syftet, men de fejlar lite, för Knattarna fildelar ju faktiskt icke-kommersiellt och verkar inte tycka att det är särskilt fel.

Bortsett från att serien inte solklart är antipirat, bör den hursomhelst inte ha tagits in. Förlagen bör inte nyttja sin makt heller för att göra piratpropaganda, nämligen. Serietidningar bör inte propagera alls (utom möjligtvis i reklam). Därför är det bra att Egmonst KO-anmälts.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Jag läser just nu den intressanta boken 6 miljoner sätt att jaga en älg på skriven av Tony Ernst (läs den! – låna den kostnadsfritt på biblioteket, köp den eller låna den av en vän). Den beskriver, som undertiteln Berättelsen om musikindustrins uppgång och eventuella fall antyder, musikindustrins uppgång och eventuella fall – från notutgivning till dagens fildelarjakt. Den faktaspäckade historien varvas med intressanta intervjuer med folk på båda sidor av debatten (och även mitt i), och en av dessa intervjuade är Anderas Ekström. Andreas Ekström, som har en blogg och även skriver på Expresssen, har ofta intressanta åsikter (om än ofta olika mina egna), och har en i fildelningsfrågan rakt motsatt synpunkt jag har. E-mailet jag skickade får stå för sig själv; vidare förklaring är överflödig (en sista grej; om Ekström svarar, och tillåter mig att publicera svaret, kommer jag posta det i detta inläggs kommentarfält).

***********************************

Hej Andreas Ekström!

I boken
6 miljoner sätt att jaga en älg på uttalar du dig bland annat så här (du kan hoppa ner till nästa stycke, där jag bemöter ditt resonemang, om du minns det): ”Men [debattknepet att kalla fildelare för filtjuvar] har en grund, som jaf menar är hundrqaprocentigt hållbar: i det ögonblick jag tillgodogör mig resultatet av någon annans ansträngningar, då menar jag  att jag ska betaka en liten slant för detr, som blr den del av upphovsmannens ersättning. Om jag tllgofogör mig utan att betala, då stjäl jag den ersättning som upphovsmannen annars skulle fått. Det menar jag är stöld  filosofisk mening, även om det idag inte är det i juridisk menng. Man stjäl alltså inte en vara, utan en tjänst. Den skillnaden är avgörande. Ibland säger filtjuvar ”men om man hade behövt betala hade jag aldrig laddat ner den här låten”. Det är inte ett relevant argument. För poängen äär ju att personen i fråga nu har gjort det. Och därför skaa han eller hon betala. (Men förstås inte lika mycket som om personenen i fråga hade köpt en skiva, för distribution och material är ju i det fallet en nollkostnad för producenten). Det här resonemanget är egentligen mycket enkelt, men starkt. Den fildelningsförespråkare som på ett intellektuellt hållbart sätt kan riva detta argument har ännu inte sätt dagens ljus.” Eftersom jag anser mig vara just en fildelningsförespråkare som på ett intellektuellt hållbart sätt kan riva detta argument skickar jag detta e-mail till dig.

Din definition av äganderätten, ”en exklusiv rätt att nyttja något”, håller inte. Om den definitionen skulle gälla skulle det vara stöld att nyttja en filosofs idéer utan hens tillåtellse. Det skulle vara stöld att kolla på en byggnad utan att arkitekten givit en lov. Alla som överhuvudtaget nyttjade språket skulle vara tjuvar, då orden är ”resultatet av någon annans ansträngningar” (att ägaren inte längre lever torde vara irrelevant; annars skulle det ju vara okej att stjäla fysiska ting så fort ägaren dött). En licens skulle kunna krävas för att få nyttja något slags sport en inte kommit på helt själv/med tillåtelse av någon annan. Att skriva om att Zlatan vunnit något fotbollspris skulle vara stöld, för det är förstås nyttjande av Zlatans ansträngningar utan betalning till Zlatan.

Står du fast vid
din definition – och menar på allvar att språkbruk är stöld – eller håller du med om att det knappast är så äganderätten tolkats som? Om du håller fast vid den är det omöjligt för mig att övertyga dig; vi har helt olika premisser för debatten (det vore ungefär som att försöka övertyga någon som anser att livsrätten inte är en mänsklig rättighet att det är fel att döda, eller för all del vice versa)! Om du å andra sidan ger upp din definition, för min enligt min mening mer rimliga – äganderätten innebär en ”inexklusiv rätt att nyttja resultatet av ens ansträngningar, och andra får nyttja det så länge de inte förhindrar en själv från att nyttja det” – kan du knappast intellektuellt hederligt hålla fast vid att upphovsrättsbrott är synonymt med stöld, eller att upphovsrätten är något slags naturgiven rättighet.

Detta gäller förstås
bara om mitt resonemang inte är felaktigt på någon punkt. Har jag kanske tolkat din definition fel? Det är förstås möjligt. Förklara gärna isåfall!

Vänligen,
Calandrella (blogg)

ps. Även om du redan givit upp den åsikt du framfört till författaren av 6 miljoner sätt att jaga en älg på får du gärna ändå svara på detta e-mail, just så att jag vet det. ds.
ps2. Får jag publicera ditt svar på min blogg? Jag kommer nämligen publicera det här e-mailet där. Om du inte vill det publicerar jag förstås inte ditt svar – och det av hänsyn till privatliv snarare än upphovsrätt.ds2.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, naturrätt, mänskliga rättigheter, filosofi, liberalism, , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

…med tanke på regeringens tidigare historia av privatlivsinskränkande lagar. Men, förstås, även om det inte är särskilt förvånande med den bakgrunden att en av regeringen tillsatt utredare föreslår att samtliga aborter skall registreras med uppgifter om personen som gjorde abort, betyder det inte att förslaget i sig är bra – det är bara inte oväntat. Inte oväntat är det heller att Kristdemokraterna gillar förslaget – ”om vi inte nu kan lyckas göra abort, som vi anser vara jätteomoraliskt, illegalt, ska vi registrera aborterna så att folk ändå drar sig för att utföra dem”.

****

Paus i inlägget för lite argumentation: Abortregister är kanske en kränkning av en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om sådana. Som jag förklarar i mitt inlägg om varför Stockholmsprogrammet är dåligt är en integritetsinskränkning ett brott om FN:s deklaration om en motsvarande egendomsinskränkning är det. I detta fall inskränks en viktig del av privatlivsrätten, då abortuppgifter definitivt är mycket känsliga, vilket kan jämföras med att staten tar en stor del av någons egendom. Syftet för detta är att minska antalet aborter. Tja, en del skattepengar går nog redan till det – men inte så mycket att den egendomsinskränkningen motsvarar privatlivsinskränkningen av ett abortregister. Således är abortregistret på gränsen till en kränkning av en mänsklig rättighet.

Men bara för att något inte definitivt inskränker en mänsklig rättighet, behöver det inte vara bra. I detta fall är det ju faktiskt onödvändigt att registrera aborter med personuppgifter – det går lika bra att anonymisera dem, eller tilldela något slags påhittat pseudonym om uppföljning bör göras. Ett förslag som kanske kränker en mänsklig rättighet och som dessutom verkar ganska onödvändigt bör skrotas. Nå, denna argumentation var mest ett slags parentes – tillbaka till huvudinlägget.

***

Vad som är mer oväntat än utredarens förslag och KD:s stöd, är att tre av de fyra Allianspartierna anser förslaget vara dåligt – för att det inskränker privatlivet så mycket. Det är sant att det inskränker privatlivet mycket, men det inskränker privatlivet mindre än upprivande av brevhemligheten – men det hade inte regeringen något emot! Ärligt talat är det nog ingen kovändning där de helt gått tillbaka till den politik och ideologi de sade  sig ha, utan snarast ett uttryck för en önskan om att inte sätta integritetesfrågor på dagordningen inför nästa val – för det skulle gynna Piratpartiet, och Alliansen vill förstås lyckas ta makten igen i Sverige.

Och den farhågan från regeringens sida – förutsatt att den finns – är långt ifrån obefogad. Opinionsinstitutet United Minds och Aftonbladet presenterade igår sin senaste opinionsundersökning – där Piratpartiet får 4,2 procent av rösterna. Visst, det är ett och ett halvt år kvar, men med Datalagringsdirektivet i vår, fortsatt diskussion i EU om Telekompaketet med början i höst, eventuell ny Pirate Bay-rättegång om troligen inte alltför lång tid och – icke att förglömma – ett års fler röstare som tillhör åldersgruppen av vilken nästan hälften i EU-valet röstade på (PP) eller (MP) har vi en helt klart chans till riksdagen.

(PP)s framgång är, precis som abortregisterförslaget, helt i enlighet med rådande tidsanda, fast på lite olika sätt: medan abortregisterförslaget är ett direkt utslag på övervakningstidsandan hos politikerna, är (PP)s framgång ett slags kontrautslag på tidsandan, i det att folket inte gillar den och därmed ”provoceras” att gilla (PP). Hmm, dags för en remix förresten på kampsången inför EU-valet? Piraterna seglar med riksda’n som mål… (Som Miljöpartiet-anhängare gläds jag förresten av att de får tio procent, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som riksdagsvalet 2006 och lite mindre än EU-valet för någon månad sedan.)

Och Alliansen har det inte bättre själva. Centerpartiet och Kristdemokraterna balanserar på fyraprocentsspärren. Om båda dem åker ut finns föga möjlighet, ens om SD skulle hamna i riksdagen och joina högern, att åter bilda regering. Vilket vore lite synd, för då fejlar Piratpartiet strategi som vågmästare totalt. Jag ser förvisso hellre en rödgrön regeringen än en blå sådan, men för att inte de rödgröna ska bli helt galna på mänskliga rättigheter-frågor krävs vi som vågmästare, och således förstås en möjlighet för högern att ta makten om vi i Piratpartiet stödjer dem.

Det ultimata är om vi i en vågmåstarställning stödjer de rödgröna, men att det vore möjligt för oss att ge regeringsmakten till Alliansen om de rödgröna mot förmodan skulle sköta sig sämre än nuvarande regering. Om gårdagens opinionsundersökning skulle stå sig och SD väljer att alliera sig med Alliansen skulle vi bli vågmästare. Om SD inte skulle hamna i riksdagen skulle vi inte bli det. Eh… Ehem… *host* Nå, SD skulle ändå inte få någon makt om de blev en del av Alliansen för naturligtvis skulle de rödgröna vara bättre i våra frågor, och vi skulle inte joina Allansen… hoppas jag… Ehem.

Till bloggosfärens skriverier om abortregistret: Kent Persson (M) misstänker att detta skulle leda till att många skulle abortera utanför sjukhusen, Polisstaten utbrister ”Äntligen!” eftersom KD nu tar död på sig själva enligt henom, Sagor från livbåten instämmer i att detta verkligen är tidstypiskt och inte förvånande, MinaModerataKarameller får spader men påpekar att utredaren också kommer med en del bra förslag, Life of Hanna skulle vilja skicka utredaren till en saltgruva i Sibiren vilket enligt min mening är lite överdrivet (alla har rätt till en åsikt, hur korkad den än är) och Badlands Hyena ironiserar som vanligt.

Dagen hävdar att det inte hotar integriteten då det kommer skyddas från att komma på villovägar (och förstår alltså inte att privatlivsintrånget sker när staten bereder sig tillgång till uppgifterna – att de hamnar hos staten är synonymt med att hamna på villovägar, med andra ord), Vilhelminas failar med att förstå integritetsintrånget på samma sätt som Dagen gör, Piratpartiet är ända sedan förslaget såg dagens ljus kritiskt till det, Ravenna ifrågasätter bilden som målas upp med kvinnan som ett offer i sammanhanget och Kommunisternas blogg anser KD vara ett kvinnofientligt parti-

Anna Vikström uppmärksammar att det redan finns ett anonymt abortregister, Mitt i steget hittar detaljen i förslaget som hen tror  KD är mest intresserad av, Veronica Palm tror att förslaget är till för skuldbeläggande, konspirationer och sanningar menar att vi inte behöver några fler register, Stefan Stenudd tycker att register är farliga saker, Varför inte? noterar det otäcka i att en moderat säger att abortregister är dåligt i dagsläget och skriver dessutom om opinionsundersökningen och No girl was hurt skriver om hur KD profilerar sig som ett extremparti.

Opinionsundersökningen var det ja. Om denna har flera bloggare skrivit: Rick Falkvinge anser den vara intressant på minst fem olika sätt, Kent Persson (M) ser fram emot ett högintressant politiskt år, Farmorgun i Norrtälje noterar att fler deltagit i den här opinionsundersökningen än i de flesta sådana, Kulturbloggen ser det som kvittot på att en förändring är på gång, MinaModerataKarameller funderar på varför Piratpartiet behövs, Hultins tankegång är ur ett (C)-perspektiv och Badlands Hyena lockar till skratt med sin träffsäkra satir.

Uppdatering: DN skriver också åsiktsmässigt om abortregistret. Uppdatering 2: och Expressen.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , mänskliga rättigheter, , , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , abortregister, abort, register, aborter, registrering, abortregistrering, (KD), Kristdemokraterna, Piratpartiet, (PP), opinionsundersökning, opinionsundersökningar, riksdagen, riksdagsvalet 2010, valet 2010

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Rejta gärna inlägget! Fem stjärnor om inlägget är jättebra, en stjärna om det är jättedåligt, och… ni fattar.

SvT rapporterar att läkemedelstransporter, vars fria framfart är viktigt för ideella organisationer som Läkare utan Gränsers arbete, stoppas av tullen i EU. Detta leder till att många personer blir utan nödvändig medicin. Medicinen kommer i många fall ursprungligen från Indien, och är om jag förstått det hela rätt lagligen köpta av de ideella organisationerna. Vad är då anledningen till att det goda arbete som Läkare utan Gränser med fler lägger ned förhindras av tullen? Varför ska dessa livsnödvändiga leveranser förhindras av staten? Vilkken motivering förs fram för användning av skattemedel på ett sådant sätt som hindrar vård av de som är i allra störst behov av det?

Patenten. Patenträtten, denna immaterialrättsliga företeelse som, tydligare än någon annan immaterialrättslig sådan då den är så strikt begränsad i tid och avgiftsbelagd, skapades för att gynna utveckling och samhällets bästa. Patenträtten, utan vilken de enligt min mening största uppfinningarna i mänsklighetens historia skapades (hjulet, elden och skriftkonsten). Patenträtten, denna alltmer skyddade och omhuldade jurdiska konstruktion.

”Men tänk på uppfinnarna! De måste väl ha något skydd för sina idéer, sitt arbete, som alla andra! De ska väl också kunna få betalt!” Tja, saken är den att patenten är något utöver det vanliga. Det är ett skydd som saknar motsvarighet för andra arbetare. Patenten skyddar förstås de uppfinnare som har råd att ansöka om ett patent (i praktiken storföretag) mot försäljning av uppfinnarens produkter utan uppfinnarens (storföretagets) tillåtelse. Tänk dig vilket starkt skydd det faktiskt är:

Om du köper en stol idag, kan du sälja den vidare på Blocket utan att designern får en krona. En bok kan köpas, läsas, ges bort, läsas, säljas på loppis, läsas, säljas på tradera, läsas, hamna längst ner i byrålådan och säljas till ett antikvariat – och detta ger författaren ingenting. Du kan betala för att någon ska lära ut något till dig, men sedan kan du sprida kunskapen, och ta betalt för det själv, utan att behöva betala något till läraren. Det är möjligt att köpa en lampa på Ikea och sälja den i massor av led utan att Ikea får en krona mer än det de ursprungligen sålde den för. Varken designarna, författarna, lärarna eller IKEA har några juridiska medel för att förhindra folk från att tjäna pengar på deras skapelse utan tillåtelse. Varför ska något annat gälla uppfinnare?

Tja, en sådan särlagstiftning kan enligt min mening motiveras. Inte ur något rättighetsperspektiv – kopieförsäljning skadar på intet sätt ursprunget till kopiorna, och därmed kan ursprungsskaparen fortfarande nyttja frukterna av sitt arbete, trots kopieförsäljning. Men däremot – möjligtvis – ur ett samhällsnytteperspektiv. USA:s konstitution uttrycker det väl (och detta rör även upphovsrätt, inte bara patent): ”To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” Konstitutionen i USA anger uttryckligen skälet till denna frånvändning av den normala ordningen som att vara samhällsnyttan.

Ett sådan samhällsnytteargument kan vara giltligt, men dess status som sådant försvinner totalt om nyttan övervägs av nackdelarna. Således: om nackdelarna med patenten överväger fördelarna, bör patenten avskaffas. Om fördelarna med patenten överväger nackdelarna, bör patenten vara kvar. Hela patentfrågan kommer alltså slutligen ned till frågan: gör patenten mer gott för samhället än det gör dåligt?

Jag menar inte det. Patenten är skadliga för samhället, mer skadliga än nyttiga. De förhindrar läkemedel till massor av människor. Vissa hävdar att läkemedel inte skulle skapas utan patent, men detta är felaktigt; staten betalar redan idag indirekt mycken läkemedelsforskning, och genom avskaffande av patent skulle staten med bara en liten del av mängden pengar som läggs på det kunna bekosta mycket mer forskning. För vidare resonemang, se Piratpartiet sida Ett alternativ till medicinpatent.

”Patent liksom alla övriga immateriella rättigheter är viktiga att skydda.”, säger en immaterialrättsexpert på Tullverket till SvT. Det är de inte. Patenten är inte något slags äganderätt, eller mänsklig eller medborgerlig rättigheter, och därför är de viktiga att skydda så länge det gör bättre för samhället att skydda dem än att inte göra det. Som världen ser ut nu skulle samhället bli bättre om patenten avskaffades.

Om du, liksom jag vill avskaffa patenten (och dessutom skydda medborgarrätten och reformera upphovsrätten), gå med i Piratpartiet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , patent, patenträtt, läkemedelspatent, medicinpatent, medicin, mediciner, , , , , , , , , immaterialrätt, piratkopiering, läkemedel, Läkare utan gränser, tull, tullen, EU, Europeiska Unionen

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag har börjat använda ratingfunktionen – rejta gärna mina inlägg! (fem stjärnor om inlägget är bäst, ett om det är sämst… ni fattar)

Amazon klantar sig, minst sagt. DN rapporterar att Amazon tagit bort böcker från folks e-bokläsare, böcker som Amazon inte ville sälja längre (i rättvisans namn såg jag det först hos Copy me Happy, sedan Scaber Nestor och sedan Bloggen Bent – men jag återkommer till blogglänkar). Böckerna? 1984 och Djurfarmen. Ironin skrattar en rakt i ansiktet. Men utöver den uppenbara ironin i att böcker som kritiserar samhällssystem med stor kontroll över invånarna undanhålls medborgarna via stor kontroll (från företag) är en annan ironi.

Vilka är det som brukar klaga över stölder? Som hävdar att pirater är simpla tjuvar? Vars ombryende om äganderätten åtminstone ter sig vara det viktigaste för dem? Jo, just det. Upphovsrättsindustrin. De som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning. Amazon, till exempel. Hmm, få se nu…

1) En pirat fildelar hem en kopia av en e-bok. Kopian fråntas inte någon. Fortfarande kan skaparen av ursprunget till kopian använda den.

2) Någon raderar en persons kopia, det vill säga omöjliggör användande av vad som rättmätigt tillhör personen.

Vad är mest stöld? Förutsatt att definitionen av stöld är ”fråntagande av någon möjligheten att nyttja dess egendom” är 2) solklart stöld, det Amazon gör, medan 1) inte är det. Att Amazon gav pengarna tillbaka är irrelevant; e-bokskopieägaren kanske inte ville överlåta nyttjanderätten till kopian mot pengar. Eller åtminstone inte mot den summan pengar. Tänk dig att någon snor din handväska och kastar någrafemhundrakronorssedlar efter sig. I själva verket ville du inte sälja den, för den hade varit i släkten i århundranden, eller så hade du precis tänkt sälja den för 20 000:- till en samlare av just sådana väskor, eller… du fattar. Amazons görande kränkte äganderätten. Amazon är inte bättre än tjuvar.

Precis som svartalferna i Harry Potter har de har ett annat sätt att se på ägande. Minst sagt. Vad som är solklar stöld för oss tycker de är helt normalt beteende (uppenbarligen). Vad vi anser solklart inte vara stöld anser de vara att likaställa med det tjuvar gör. Nyheten går i ironins tecken alltigenom.

Andra som bloggar om denna ironiska nyhet: E-boksidan jämför med att Sony Ericson skulle ta bort mobilnummer från kundernas telefoner, Copy me Happy hoppas att det kommer uppmärksammas så mycket att Amazon ångrar sig (av rent ekonomiska skäl, antar jag), Scaber Nestor anser det vara sinnessjukt och Bloggen Bent önskar att de huvudsakliga aktörerna som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning slutar med sådant självdestruktivt beteende.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, 1984, Djurfarmen, Orwell, George Orwell

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Iförrgår hade den sjätte Harry Potterfilmen, Harry Potter ochHalvblodsprinsen , premiär i Sverige. Som det stora Harry Potter-fan jag är gick jag och såg den igår (helt kort kan jag säga att den, precis som alla andra HP-filmer, är usel jämfört med HP-boken, men bra för att vara film överhuvudtaget, och lite väl mycket av en passagesträcka), och meddriven i den allmänna Harry Potter-andan började jag för några läsa Harry Potter och Halvblodsprinsen och sedan Harry Potter och dödsrelikerna för typ tionde gången, men den här gången på engelska (tidigare har jag mest läst dem på svenska) – denna läsning har varit bidragande faktor till att jag inte bloggat så myckket. Nå, igår när jag läste sjunde Harry Potter-boken snubblade jag på ett för pirater ganska intressant citat på sidorna 417 till 418. Eftersom citatet avslöjar visst ur handlingen: läs inte vidare om du har några betänkligheter vad gäller det. Citatet upprepas nedan i olika versioner.

SPOILERVARNING! Läs inte vidare om du inte vill få en del av Harry Potter och Dödsrelikerna avslöjad!

‘Dealings between wizards and goblins have been fraught for centuries – but you’ll know all that from History of Magic. There has been fault on both sides, I would never claim that wizards have been innocent. However, there is a belief among some goblins, and those at Gringotts are perhaps most prone to it, that wizards can not be trusted in matters of gold and treasure, that they have no respect for goblin ownership.’
‘I respect -‘ Harry began, but Bill shook his head.
‘You don’t understand, Harry, nobody could understand unless they had lived with goblins. To a goblin, the rightful and true master of any object is the maker, not the puchaser. All goblin-made objects are, iin goblin eyes, rightfully theirs.’
‘But if it was bought -‘
‘- then they would consider it rented by the one who had paid the money. They have, however, great difficulty with the idea of goblin-made objects passing from wizard to wizard. You saw Griphook’s face when the [goblin-made] tiara passed under his eyes. He disapproves.  believe he thinks, as do the fiercest of his kind, that t ought to have been returned to the goblins once the oriiginal purchaser died. They consider our habit of keeping goblin-made objects, passing them from wizard to rizard without further payment, little more than theft.’

Och i den svenska översättningen, samma citat:

”Förbindelserna mellan trollkarlar och svartalfer har varit spända i århundranden… men allt det där känner du ju till från Trolldomskonstens historia. Det har begåtts fel på båda sidor och jag skulle aldrig påstå att trollkarlarna varit utan skuld. Men det finns en del svartalfer, och kanske framförallt de på Gringotts, som tror att man inte kan lita på trollkarlar när det gäller guld och skatter, att de inte har nån respekt för svartalfernas äganderätt.”
”Jag respekterar…”, började Harry, men Bill skakade på huvudet.
”Du förstår inte Harry, ingen som inte har levt tillsammans med svartalfer skulle kunna förstå det. För svartalferna är den rättmätiga och sanna ägaren till ett föremål tillverkaren, inte köparen. I deras ögon är ett föremål tillverkat av svartalfer deras rättmätiga ägodel.”
”Men om det blev köpt…”
”…då skulle de anse att den som betalat pengarna för det hade hyrt det. De har emellertid mycket svårt att tänka sig att svartalfstillverkade föremål ska få passera från trollkarl till trollkarl. Du såg Griphooks ansikte när han fck ögonen på [den svartalfgjorda] tiaran. Han ogillar det. Jag tror att han tänker, liksom de hårdaste av hans släkte, att den borde ha återlämnats till svartalferna när den ursprungliga köparen väl hade dött. De betraktar vår vana att behålla svartalfstillverkare föremål och låta dem gå vidare från trollklarl till trollkarl som ett slags stöld.”

Liknar några personer som finns på riktigt, något som inte kallas goblins/svartalfer, men på vilka Bils beskrivning i övrigt passar ganska väl…? En liten modifikation av texten, utbyte av ett par ord, och – voila! – texten skulle kunna vara piratpropaganda (det om att fel begåtts på båda sidor kanske undantaget)…

‘Dealings between citizens and record company directors have been fraught for centuries – but you’ll know all that from Piraterna – en musikindustris uppgång och eventuella fall. There has been fault on both sides, I would never claim that citizens have been innocent. However, there is a belief among some record company directors, and those at Sony BMG are perhaps most prone to it, that citizens can not be trusted in matters of movies and music, that they have no respect for recording company director ownership.’
‘I respect -‘ Harry began, but Bill shook his head.
‘You don’t understand, Harry, nobody could understand unless they had lived with recording company directors. To a recording company director, the rightful and true master of any object is the maker, not the puchaser. All recording company director-made [nåja] objects are, in recording company director eyes, rightfully theirs.’
‘But if it was bought -‘
‘- then they would consider it rented by the one who had paid the money. They have, however, great difficulty with the idea of recording company director-made objects passing from citizen to citizen. You saw Pontén’s face when the [recording company director-made] music file passed under his eyes. He disapproves. I believe he thinks, as do the fiercest of his kind, that it ought to have been returned to the recording company directors once the oriiginal purchaser died. They consider our habit of keeping recording company director-made objects, passing them from citizen to citizen without further payment, little more than theft.’

Och svenska:

”Förbindelserna mellan medborgare och skivbolagsdirektörer har varit spända i århundranden… men allt det där känner du ju till från Piraterna – en musikindustris uppgång och eventuella fall. Det har begåtts fel på båda sidor och jag skulle aldrig påstå att medborgarna varit utan skuld. Men det finns en del skivbolagsdirektörer, och kanske framförallt de på Sony BMG, som tror att man inte kan lita på medborgare när det gäller filmer och musik, att de inte har nån respekt för skivbolagsdirektörernas äganderätt.”
”Jag respekterar…”, började Harry, men Bill skakade på huvudet.
”Du förstår inte Harry, ingen som inte har levt tillsammans med skivbolagsdirektörer skulle kunna förstå det. För skivbolagsdirektörerna är den rättmätiga och sanna ägaren till ett föremål tillverkaren, inte köparen. I deras ögon är ett föremål tillverkat av skivbolagsdirektörer [nåja] deras rättmätiga ägodel.”
”Men om det blev köpt…”
”…då skulle de anse att den som betalat pengarna för det hade hyrt det. De har emellertid mycket svårt att tänka sig att skivbolagsdirektörstillverkade föremål ska få passera från medborgare till medborgare. Du såg Ponténs ansikte när han fck ögonen på [den skivbolagsdirektörsgjorda] musikfilen. Han ogillar det. Jag tror att han tänker, liksom de hårdaste av hans släkte, att den borde ha återlämnats till skivbolagsdirektörerna när den ursprungliga köparen väl hade dött. De betraktar vår vana att behålla skivbolagsdirektörstillverkare föremål och låta dem gå vidare från medborgare till medborgare som ett slags stöld.”

Bara jag som tycker beskrivningen stämmer rätt väl med verkligheten? Är Rowling måhända en pirat? 🙂 Eller vad tycker ni? Inte kan väl likheten vara en slump? 😉

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

SvD, DN, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Metro (igen) rapporterar att Internetleverantören Ephone överklagar Solna tingsrätts dom som tvingade Ephone att lämna ut personuppgifter bakom ett visst IP-nummer. Överklagansbeslutet är bra, för det finns flera brister i domen som tingsrätten i Solna fällde för ett par veckor sedan:

1) Bevisningen, eller snarare bristen på sådant. Om jag förstått saken rätt består bevisningen enbart i skärmdumpar. En skärmdumps bevisvärde är ungefär lika högt som en ritad tecknings – båda är lika lätta att förfalska. Tänk dig om en teckning någon ritat av brottet skulle räcka för att fälla en mördare i en rättegång! Nu är det i och för sig sant att det när det gäller utgivande av IP-adresser räcker med att det skall vara ”sannolikt” att den påstådda illegala fildelningen ägt rum (inte ”bortom allt rimligt tvivel bevisat”), men ärligt talat, teckningar räcker i mina ögon inte ens för att påvisa att det är sannolikt. Skärmdumpar skapas genom datorer och går lika bra att skapa genom copy-paste:ande som genom teckning på fri hand i Paint; det går inte att skilja en äkta skärmdump åt från en falsk (därav giltigheten i jämförelsen med en teckning). Med tanke på att det inte är rättsväsendet utan ett bokförlag (?) som tagit fram skärmdumpen i detta fall är det inte trovärdig.

2) Eventuellt dataintrång. En datasäkerhetsexpert hävdar att den enda möjligheten för målsägande att fått tag på uppgifterna som användes i åtalet (förutsatt att de nu ens är giltiga och inte fejk) är dataintrång – ett brott i sig. Återigen ett exempel på hur tokigt det kan bli när privata företag och inte rättsväsendet ägnar sig åt brottsbekämpning. Nå, svenska rättsväsendet må ha fel och brister, och begå lagbrott också understundom, men då kan det anmälas och på grund av insynen och helt enkelt dess status som myndighet utreds och upptäcks sådant lättare. Här – brydde sig inte tingsrätten ett dugg, utan fortsatte med domen som att detta faktum inte existerade.

3) Vad som ”bevisades”. Vad som ”bevisningen” (som alltså antingen är falsk eller tillkommit genom ett brott av bevisningsframtagarna) visar är inte att något upphovsrättsbrott förelagt. Vad ”bevisningen” (i brist på bättre ord) visar är att det funnits filer på servern. Innehavande av filerna är knappeligen illegalt. Distribution är det (såtillvida att distributören inte har fått tillåtelse), men det finns inget som pekar på att distribution skett. Återigen ett faktum tingsrätten i Solna ansett sig… tja… inte behöva bry sig om. Antingen det (och i så fall är det rättsosäkert som sjutton) eller så är Solnas tingsrätt så teknikokunnig att de faktiskt inte förstår vad det rör sig. Jag vet ärligt talat inte vad som är värst. Det gäller de andra punkterna, också för övrigt.

Domen är alltså ett verk byggt på låtsasbevisning, framtagen av målsägarna på ett olagligt sätt, såtillvida att bevisningen inte är helt och hållet figurerad, som inte ens visar att något brott begåtts. Benen domen vilar på är sannerligen usla, och skulle inte hålla för minsta seriös teknikkunig rättssäker domstolsprövning.

Därför är det bra att Ephone överklagar, alldeles oavsett vad en tycker om upphovsrätten, och faktiskt alldeles oavsett vad en tycker om IPRED (även de som gillar IPRED vill väl att domstolen ska döma efter lagarna som finns och pålitlig bevisning?). Eller ja. IPRED i sig innebär ju rättosäkerhet, och utan IPRED hade en sådan här situation knappeligen uppstått. Nå, oavsett:  Ephona överklagar, och det är en välkommen glad nyhet nu i stormen kring Stockholmsprogrammet med dess storebrortendenser (var på demonstrationen  Humlegården 17.00, förresten!).

Rätten till en fri, rättssäker domstolsprövning är en mänsklig rättighet. Om du, som jag, gillar mänskliga rättigheter (och dessutom delad kultur och fri kunskap), råder jag dig att gå med i Piratpartiet.

UPPDATERING: Bloggar om detta gör Hultins tankegång, som gör en kvick kommentar till vad målsägandens (ljudboksföretaget Earbooks) vd sagt om överklagandet i Aftonbladet, Kulturbloggen, som även skriver om att danska Piratpartiet nu bildat ungdomsorganisationer (Ung Pirat, svenska Piratpartiets ungdomsorganisation, är Sveriges största politiska sådana),  Röda Malmö, vars post mest handlar om Stockholmsprogrammet, Charlienas sida, utbristandes ”Äntligen!”, Whatsupsthlm, vars åsikt är att Ifpi är en fossilorganisation, samt Zkrivarna, som verkar gilla upphovsrätt men ogilla Ipred.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://inessant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, Ephone, överklagan, dom, IPRED, tingsrätt, solna, tingsrätten, nyhet, nyheter, rättssäkerhet, bevis, bevisning, skärmdump, skärmdumpar, screenshot, dataintrång, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström, båda (M), skriver idag på DN Debatt. Jag citerar:

Vi arbetar för att EU tydligare ska sätta individen i centrum. Vår förhoppning är att individens rättigheter och den personliga integriteten ska stärkas inom EU genom Stockholmsprogrammet. EU ska vara ett område där grundläggande rättigheter skyddas enhetligt, och där respekten för den enskilda människan står i centrum. Rätten till respekt för privatlivet måste garanteras oberoende av nationsgränser, särskilt i fråga om skyddet av personuppgifter. Ett heltäckande och effektivt system för skydd av personuppgifter i EU behövs. Den enskildes rättigheter i brottmål, exempelvis rätt till tolkning och rätt till översättning, behöver förstärkas.

Så what’s the problem? Är inte allt frid och fröjd och Stockholmsprogrammet bra och politikerna har helrent mjöl i påsen och allt sådant där? Kan vi inte bara lägga ned demonstererandet? Tja, jag tror knappast det. Moderaterna införde FRA-lagen. Moderaterna införde IPRED. Moderaterna ämnar införa Datalagringsdirektivet. Jag litar inte direkt på dem. Demonstrera mot Stockholmsprogrammet klockan 17.00 idag på Humlegården. Varför? För mänskliga rättigheter.

För att ta något konkret: i Framtidsgruppens dokument inför Stockholmsprogrammet står att terroristprat inte ska skyddas av yttrandefriheten. Läs Rick Falkvinges inlägg om saken. Ask, kan du svara om den formuleringen? Kan du stå upp för den? Ämnar du göra allt du kan för att bekämpa den?

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , mänskliga rättigheter, , , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, demokrati, frihet, diktatur, filosofi, rättighetsetik, etik, EU, Europeiska Unionen, terrorism, säkerhet, kriget mot terrorismen, Stockholmsprogrammet, flyktingpolitik, invandring, yttrandefrihet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Mitt förra inlägg om Stockholmsprogrammet var inte så argumenterande, utan mest informerande, till sin natur. Anledningen var att informering i denna fråga är viktig. Nu vill jag dock klara av lite argumentering – vad är meningen med att informera om protester mot någonting om anledningen till att inte protestera… glöms bort? ”Sunt förnuft visar varför det är dåligt” och ”men Stockholmsprogrammet är ju helt enkelt absurt!” stämmer i och för sig (ur min synvinkel), men är sämst som argument.

Så, då blir det till att gå igenom Stockholmsprogrammet, punkt för punkt, för att peka på det dåliga. Listan över punkter är långtifrån komplett, och det är inte säkert att Stockholmsprogrammet i slutändan faktiskt kommer innehålla detta (isåfall hade protester varit meningslösa), men listan kommer från HAX och HAX brukar ha koll. Jag klumpar ihop de punkter där min kritik är samma är liknande mot alla av dem, och därför kan punktlistans ordning ändras något.

  • Ett utökat samarbete mellan EU och USA ”in the field of freedom, security and justice”.

Samarbete i säkerhetens namn är visserligen i sig inte nödvändigtvis dåligt, men mina misstankar väcks ändå. EU ska samarbeta med USA, i frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa. USA, som satt i fängelse och torterat misstänkta brottslingar (deras syn på frihet och rättvisa). USA, som trots övervakning av terroristernas egna telefoner inte lyckades stoppa 9/11 (och kom ihåg, att USA hade inte då tillgång till all elektronisk kommunikation som de har nu, utan avlyssnade efter avsändare/mottagare, inte efter innehåll, men hade ändå kunnat stoppa dem om de varit bättre på det). USA, som satt i system att övervaka hela jordens elektroniska kommunikation i sin paranoida jakt på terrorister. Det är inte direkt några jag vill samarbeta med om frihet, säkerhet och rättvisa…

  • Nationella anti-terroristcenter i alla EU-stater, som skall rapportera in till Bryssel.
  • Alla EU-stater skall dela sin underrättelseinformation med alla andra medlemsländer.
  • Analys på EU-nivå av matrial från medlemsstaternas övervakning och massavlyssning.

Återigen, koordinerad terroristbekämpning som sådan är inte problemet. Men med tanke på vad de nationella anti-terroristcentren lär syssla med (övervaka folk godtyckligt) blir skadan än större om de uppgifter de förfogar över ska spridas än mer. EU får i och med lagringen av uppgifterna än mer (potentiell) makt. Jag litar inte på att Sveriges regering i tid och evighet kommer använda FRA gott, men jag litar än mindre på att EU, som till stora delar inte ens är folkvald, kommer göra det.

  • Mer, och mer effektiv, ”data-mining”.
  • Realtidstillgång till uppgifter om till exempel medborgarnas resor, bankaffärer, mobilpositioner, internetanvändning samt till fingeravtryck och porträtt.
  • Effektiviserad övervakning genom aktiv insamling av enskilda medborgares elektroniska fotspår.

Alltså, med andra ord, mer övervakning. Mer lagring av uppgifter om medborgare. Ingrepp i privatlivet – och relativt stora sådana – per default, inte som undantagsfall. Låt oss lämna Stockholmsprogramspunktlistan, för en annan, mycket trevligare, lista: listan över mänskliga rättigheter som FN skapat, även känd som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Jämför med artikel 17, vars skyddsområde också får ingripas, men inte godtyckligt:

1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Således: i de fall det är rätt att ingripa i någons privatlivsrätt ska det också vara rätt att ingripa på motsvarande sätt i någons egendomsrätt (jag betvivlar å det starkaste att deklarationens författare använde ordet på två olika sätt). Den privatlivsrättsinskränkning Stockholmsprogrammet innebär är helt klart omfattande; staten bereder sig tillgång till stora delar av ens privatliv. En motsvarande omfattande egendomsrättskränkning skulle alltså vara en där staten bereder sig tillgång till stora delar av en egendom, säg en tredjedel av det.

Vore det rätt att staten tar en tredjedel av allas egendom för att hindra terrorism? Tja, det innebär onekligen en viss komplikation för terrorister att de plötsligt får staten på sig som tar en tredjedel av deras egendom – egendom som de kanske tänkt använda till sina hemskheter. Komplikationen är ungefär lika stor som övervakningen (om några vet att gömma sig från övervakning och ha  goda bortförklaringar är det terrorister). Sannolikheten för att den som berövas en tredjedel av sitt privatliv/sin egendom är terrorist är lika stor (eller snarare liten – för den är extremt liten) i båda fall. Syftet – att hindra terrorism – är detsamma.

Således är liknelsen fullt berättigad. Huruvida fallen är exempel på godtyckliga ingripanden eller ej är en tolkningsfråga. Jag anser att det är godtyckligt. Det gör antagligen de flesta med mig. Och om ingreppen är godtyckliga, är de kränkningar av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Jag har nu på ett åtminstone hyfsat objektivt sätt visat varför Stockholmsprogrammet är inkomatibelt med ovannämnda deklaration av FN. Stockholmsprogrammet är inte nödvändigtvis därför dåligt (huruvida deklarationen är rätt och riktigt är förstås subjektivt), men alla som tycker att FN:s deklaration är bra måste i konsekvensens namn ogilla Stockholmsprogrammet, om de inte kan visa hur jag fail:ar i mitt bevsande av inkompatibiliteten.

Jag hyser inget hopp om att någonsin kunna argumentera för varför Stockholmsprogrammet är dåligt med folk som inte gillar FN:s deklaration, för det är omöjligt att övertyga människor i en viss fråga med andra grundvärderingar än en själv (utan att då visa på hur deras grundvärderingar inte stämmer överrens med deras åsikt i själva frågan; en del verkar ha ”säkerheten främst” som grundvärdering). Syftet med blogginlägget var inte heller att övertyga folk med andra grundvärderingar än jag själv; syftet var att övertyga folk som också gillar FN:s deklaration som grundvärdering om att Stockholmsprogrammet är dåligt, för de allra flesta har faktiskt FN:s deklaration som grundvärdering, tror jag. Nå, själva övervakningen i sig-punkterna har nu utretts. Tid att gå vidare till nästa punkt i HAX lista:

  • EU-standardisering av övervakning.

EU-standardisering innebär, om jag förstått saken rätt, att övervakningen ska bli likadan i alla EU-länder. Eftersom detta  för det första inte lär bli frivilligt för de enskilda länderna (och därmed ganska odemokratiskt) och för det andra förebilden inte lär bli något land med litet övervakning utan något med mycken sådan, lär det inte vara bra.

  • EU-harmonisering för att undanröja legala hinder för övervakning och avlyssning.

Denna punkt är kanske den mest skrämmande av de alla. De legala hinder mot övervakning och avlyssning jag kan tänka mig är alla sådana jag inte vill ska tummas allt för lättvindligt, allra minst av EU, på: Personuppgiftslagen och dess motsvarigheter i andra länder, grundlagarna i de olika länderna, Europakonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna… För när de hindren väl är ur vägen har vi intet annat än makthavarnas välvlja att förlita oss till när det kommer till att inte få en diktatur heltigenom (det är möjligt redan idag, ja, för regeringen att missbruka FRA och strunta i grundlagen, men mycket jobbigare än om de legala hindrena verkligen röjs ur vägen).

  • En utökad EU-byråkrati för övervakning, avlyssning och analys, kallad SitCen.

Bortsett från nyspråket i att döpa byråkratin till SitCen (jämför citizen, medborgare – tack för tipset till Leo Erlandsson) blir det återigen mer makt till EU, ger EU större möjlighet att avskaffa demokratin. Anledningen till att jag inte placerade den tillsammans med de andra dela underrättelser med varandra-punkterna är just att jag ville peka ut nyspråket.

Vad vi har att kämpa mot är alltså ett förslag som kränker flera mänskliga rättigheter, som ger EU makten att avskaffa demokratin och som – som kronan på verket – använder en gnutta nyspråk. Ett förslag lagt av paranoid och mäktiga politiker som bryr sig om vad medborgarna tycker ungefär bara i den grad det räcker för att de ska får ha kvar sin älskade makt. Ett förslag som bland annat går ut på att inskränka yttrandefriheten för regimkritiker. Ett förslag som verkar dessutom (om en vidgar vyerna från medborgarrättsaspekten – eller, tja, det har nog också mänskliga rättigheter att göra) innebär galen jakt på folk som kommit hit illegalt, flyende från regimer än galnare än EU. Duh. Ibland får jag en riktigt stor lust att bara skrika ut: Hur ska vi medborgarrättskämpar få betaaaaaalt? För att inte tala om semesterersättning; egentligen ska jag ha sommarlov nu!

Skämt åsido, det planeras faktiskt en demonstration mot detta otyg som nu kommer förknippas med Stockholm (blir väl ungefär lika kul som att säga ”Hej, jag kommer från Lissabonn!” och i nästa andetag behöva förklara ”Nej, jag stödjer inte fördraget…”). Demonstrationen kommer hållas i Humlegården i Stockholm imorgon onsdag med start klockan 17.00. Gå dit. Demonstrera. Och se till att stoppa den här tokigheten.

Nu tänkte jag ha lite utrymme för media om detta, men minns att inte bara tidningar och bloggar är media; även filmklipp är det! Dessa två är väl sevärda (den första hittad hos HAX, den andra ursprungligen från Alliansfritt Sverige):

Och sedan ska jag länka till bloggar och andra media som uppmärksammat Stockholmsprogrammet (delvis kopierat av Scaber Nestor): Opassande, Mab, BloggenBent, Oscar Swartz, Karl Sigfrid, Peter Karlberg, JensO, Erik Laakso, Olof B, Isak, Stenskott, Oscar Fredriksson, NSM-Bloggen. Nätverket Svart Måndag, Esbati, Rick Falkvinge (PP), Enligt min Humla, Expr, AB, DN, SvD, SvD, Expr, AB, SR, KvP, Arbetaren, Sidvind, Kulturbloggen, Anna Troberg, med många, många fler.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , mänskliga rättigheter, , , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, demokrati, frihet, diktatur, filosofi, rättighetsetik, etik, EU, Europeiska Unionen, terrorism, säkerhet, kriget mot terrorismen, Stockholmsprogrammet, flyktingpolitik, invandring, yttrandefrihet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Först och främst: ledsen att jag inte bloggat de senaste dagarna; jag har helt enkelt varit sjuk. Nu till blogginläggets ämne:

Rydberg skrev igår en artikel i Dagens Nyheter om The Pirate Bay. Upplägget i sig var dåligt; varför kunde inte DN istället ha valt en fildelningsnegativ författare (förslagsvis just Rydberg) och en fildelningspositiv författare (förslagsvis Paolo Coelho, Unni Drougge, Anna Troberg eller Anders Widén)? Det hade dels varit avsevärt mycket intressantare, men främst hade det varit ett bra ställningstagande från en enligt sig själv opartisk tidning att inte bara låta fram ena sidans syn på saken. Nå, oavsett det orättvisa i tillvägagångssättet ämnar jag bemöta artikeln, stycke för stycke (som jag finner relevant att besvara).

– Du har väl hört vad som har hänt? ­Pirate Bay är sålt för 60 miljoner. Till Hans Pandeya. Och nu ska Pirate Bay bli lagligt. Upphovsmännen ska få betalt, säger Alexander Bard.

– Det har jag inte hört. Pandeya. Vem är det? säger jag.

– En affärsman. Det var ju pengarna det handlade om redan från början, eller hur? fortsätter Alexander Bard och ler lurigt.

Även om det är Bards ord verkar Rydberg tillmäta dem vikt och hålla med dem, varför jag bemöter dem. 1) Det är inte sålt till Pandeya, utan till Global Gaming Factory X, ett mjukvaruföretag. 2) TPB är redan lagligt, oavsett vad en jävig domare och några teknikokunniga nämndemän anser. 3) Det handlade inte om pengarna, och pengarna går inte heller till personlig vinning, utan till en fond för projekt som ska stödja Internets frihet, informationsfrihet och yttrandefrihet.

– Jaha, säger jag. Om det här stämmer, så är ju saken klar. Vad gör vi här? Vi kan lika gärna åka hem igen..

Eh, vad? Har Piratpartiet och Piratbyrån lagts ned? Nej. Har upphovsrättslagen ändrats det minsta? Nej. Egentligen, det viktigaste: finns några som fortfarande vill diskutera upphovsrätt: ja! Således: varför skulle de åka hem? Fildelning och nedladdning är inte bara The Pirate Bay, precis som fildelning och nedladdning inte bara var Napster, eller bara Kazaa. ”Problemet” (ur deras ögon) kvarstår. Den fantastiska kulturspridningsmöjligheten, ungefär lika bra som biblioteken, kvarstår. Att något företag säger sig ha Lösningen med stort L genom att legalisera en sajt som redan är legal medan användarna lär fly till andra sajter, tja, det innebär inte att diskussionen är över.

Pontén är kanske den som lidit mest under den för vissas del flera år långa konflikten med ­Pirate Bay.Nyligen lyckades någon ändra hans namn hos Skatteverket till Pirate Pontén. Lustigt? Kanske. Men inte om man måste kontakta varenda tänkbar myndighet för att återta sin egentliga identitet.

Det finns uppemot två miljoner svenskar som fildelar. Såtillvida att det finns minst fem personer i Sverige som är riktiga puckon är det statistiskt sannolikt att minst ett riktigt pucko är fildelare. Är det alla andra fildelares ansvar vad det puckot gör? Det är ungefär som att bli arg på Sveriges hela författarkår för att en enda, eller ett par, författare skulle göra något dumt… Guilt by association hör inte hemma i en seriös debatt.

Seminariet kring upphovsrätten är kanske inte den publiksuccé arrangörerna hoppats på. […]

Men visst har piraterna hittat hit, och visst uppstår det diskussioner, men inga riktigt intensiva, och framför allt inte aggressiva. Något har förändrats.

Ja, Piratpartiet har kommit in i ett lagstiftande parlament, och allt fler ifrågasätter upphovsrätten. Vi behöver inte skrika längre; folk lyssnar på oss ändå. Vad aggressiviteten beträffar bemöter jag den snart.

Sedan min egen konflikt med Pirate Bay och dess anhängare inleddes, har jag själv fått min beskärda del av förolämpningar.

Hotelserna har man besparat mig. Men den dator jag ­föredrar att använda ligger fortfarande inne på Bonniers data­avdelning i väntan på polisens beslut om man ska utreda min anmälan om dataintrång.

Och när jag berättar för alla på nätet om min anmälan, så går en av mina kolleger ut på sin blogg och påstår att jag spottar på mina läsare.

Datorintrånget verkar röra sig om… en dator som krånglar. Se meddelandet Rydberg skickade ut här. Det är fullt normalt att en dator krånglar. Min dator – och detta är sant – gör det hela tiden när jag startar upp Firefox; jag måste vänta i flera minuter innan jag kan börja surfa. Av någon anledning går det problemfritt när jag försöker med IE. *ironi*Vänta ett tag… FF är ju mest nyttjat av folk som gillar fri mjukvara, och de är oftast pirater… AHA! En komplott mot piraterna! Datorintrång! Polisanmälan!”*/ironi* Och vad kollegan beträffar antar jag att det är Anna Troberg, då Troberg tidigare skrivit om Rydberg, men jag kan inte hitta blogginlägget just nu.

Att kunna ladda ned material från nätet, och därmed bestjäla upphovsmannen på förtjänsten, är för vissa en del av yttrandefriheten, en del av den frihet man förknippar med ett fritt internet.

”Att kunna hämta material från biblioteken, och därmed bestäla upphovsmannen på förtjänsten, är för vissa en del av…” Ja, det låter ganska märkligt när en säger det på det sättet, men vad är den stora principiella skillnaden mellan att läsa något gratis via nätet, utan att betala (Rydberg kallar det ”bestjäla på förtjänsten”), och att läsa något gratis via biblioteken, utan att betala? Det är sant att en biblioteksavgift utgår, men den är extremt liten (inget emot vad upphovsrättsinnehavarna kräver av fildelare… 30 miljoner för ett par tiotal låtar kontra ett par kronor för ett par tiotal böcker) och den utgår inte till utländska författare, inte ett rött öre.

För mig är det en ekonomisk katastrof. De mest åtråvärda litterära verken på Pirate Bay är ljudböckerna – förhållandevis dyra i handeln, och därmed extra lockande för Pirate Bay:s
användare.

Men en enda uppladdad ljudbok kan halvera en författares årsinkomst. Och få författare är rika.

Lär dig anpassa dig till samtiden, som varje annan arbetande person får göra. Om ens affärsmodell inte fungerar, förändra den. Andra lyckas. Unni Drougge. Anna Troberg. Anders Widén. Vissa uppger till och med att de tjänar på fildelningen, för att folk hellre har en bok i handen än på skärmen och att gratis på nätet väcker deras intresse för boken! Om filosofer levt på att berätta om sina idéer för andra mot betalning, är det ganska självklart att de skulle få ändra sin affärsmodell om folk plötslligt började berätta idéerna för varandra. Filosofer har inget sådant affärsmodellsskydd eller ensamrätt på sina skapelser. Varför ska kreatörer ha det?

Inne på Röda kvarn upptäcker jag något intressant. En stor hög med vykort, och på vart av ett av dem finns en värdekod. Det är Film2home som bjuder på gratisfilm. Det är bara att ta vykortet, knacka ned koden och trycka på ”Spela filmen nu”.

Denna hög med kort är till synes orörd. Ingen besökare – inte ens piraterna – har brytt sig om den. Själv tar jag en så stor hög kort jag har mage till. Det rör sig om ungefär 25 filmer. Tre hundra ligger kvar i högen. Gratis – men lagligt.

Rydberg, förstår du fortfarande inte att detta främst är en ideologisk fråga, och inte något om att folk vill ha gratis? Dessutom: Film2home lyckas uppenbarligen tjäna pengar på gratis (annars skulle de knappast lagt korten där) – det är alltså ingen omöjlighet. Försök själv!

Jag får ett mejl från JK. Han säger att även han ska tala om Pirate Bay i Almedalen – fast han egentligen tycker att det är jag som borde göra det.

Om justitiekanslern hellre vill att en så uppenbar part i målet (för att använda juridikspråk) ska debattera frågan, tja, blir jag lite skrämd. JK borde väl inte ha några åsikter alls i frågan? Ett av JK:s huvudsyften är, enligt de själva, att granska så att olika myndigheter inte bryter mot lagar eller författningar. I upphovsrättens namn kränks nu allt fler grundläggande rättigheter, och det ser inte lovande ut om granskaren själv gillar upphovsrätten…

En av journalisterna frågar Wadsted: ”Hur känns det att dela taxi med en pirat [Pandeya]?”Hon svarar att han inte är pirat. Även Wadsted har de senaste åren haft problem med Pirate Bay-anhängare, vilket resulterat i två polisanmälningar. Hennes hem skulle brännas upp. Hon själv skulle elimineras.

Nej, Pandeya verkar inte pirat, han verkar om något rätt förvirrad när han menar att alla ska betalt: fildelare, kretörer, rättighetsinnehavare, bredbandsleverantörer, och även när han säger att han gillar upphovsrätten men inte vill kriminalisera två miljoner svenskar. Och Sunde som – om jag inte missminner mig – menade att de sålt sajten till ett för litet pris för att de litade på att upphandlaren skulle sköta den väl… Vad Wadstedts problem beträffar är det förstås mycket synd, men att det finns några idioter i en grupp av två miljoner människor är inte så märkligt och deras hot är knappast något som (varken direkt eller, som i Rydbergs artikel, indirekt) bör användas för att svärta ned piratrörelsens idéer.

Vid ettiden sitter Wadsted och Pandeya vid ett långbord inne i konferenssalen – Wadsted och JK på upphovsmännens sida, och Pandeya på piraternas. Moderatorn är placerad i mitten, och innan diskussionen börjar ber han alla att avhålla sig från personangrepp.

Varför ska JK vara på ”upphovsmännens” sida? Och vadan själva formuleringen om ”upphovsmännens sida”? En pirat kan också vara på kreatörernas sida! En pirat kan vara en kreatör!

Jag gör som jag gjort de senaste månaderna: går ut på nätet och berättar om min vistelse i Almedalen. Det är inte första gången jag tar upp Pirate Bay-frågan, och varje gång jag gjort det har jag fått ilskna meddelanden i retur: Vi vill inte höra att du uttalar dig om Pirate Bay.

Inte den här gången. Det är tyst. Inte ett ord sägs. Inte ett ord om att jag är en kapitalist. Inte ett ord om att jag är sinnessjuk.

Jag tänker: Det måste bero på att de inte har sett det än. Alla pirater är på semester. De är ute och roar sig. Men snart kommer de att höra av sig, och tala om för mig att jag är en skitsnackare, och ett svin, eftersom jag bara tänker på att tjäna pengar.

Det är det här jag väntar på. Men inget händer. Efter några timmar förstår jag: Det är över nu. Det är äntligen över. Jag kan åter börja använda mitt fasta bredband.

Jag skulle aldrig sjunka så lågt i en debatt att jag kallar debattmotståndaren ”svin” eller ”sinnessjuk”. Däremot kan jag kalla vissa handlingar eller åsikter sinnessjuka. Skillnaden är enorm. Det är sinnessjukt, enligt mig, exempelvis att gilla förintelsen. Men, oavsett: naturligtvis finns det vissa som inte kan hålla en god debattnivå, och tar till personangrepp (eller guilt by association, som Rydberg…). Och bara för att det tar några timmar innan Rydbergs text (Vilken text? Har Rydberg en blogg? Kanske något på Newsmill?) inte besvaras betyder det inte att debatten är död. Genom mina månader som bloggare har jag flertalet gånger publicerat blogginlägg som knappt fått någon kommentar alls. Betyder det att debatten om det ämnet är död och begraven för alltid? Naturligtvis inte. Ingen enskild debattartikel kan betyda det. Och vad tusan har Rydbergs fasta bredband med saken att göra?

Jag kan be Bonniers blåsa ut min dator. Det är slut med betalningspåminnelser för varor jag aldrig köpt, och för dem som gett Pirate Bay mer problem än vad jag har gjort är det slut med trakasserier och mordhot.

Och själv kan jag återgå till det som är mitt yrke: skriva böcker. Ja. Det är över.

Eh… skulle det vara piraters fel att du får betalningspåminnelser för varor du aldrig köpt…? Är inte det ett ganska smart (men förstås fult) beteende hos flera företag: att lura på folk grejer och kräva dem på pengar? (Ironiskt nog kräver skvbolagen och bokförlagen folk på pengar för saker de aldrig köpt…) Är Rydberg lite paranoid? Det är ingen gliring, utan fullt allvarligt menat. Trakasserierna och mordhoten är, återigen, inget du kan använda för att svärta ned argumenten.

Förra gången jag hörde av mig till Pirate Bay, var det Peter Sunde jag hade kontakt med. Jag bad honom plocka bort ljudboksversionen av min bok ”Den som vässar vargars tänder”. Sunde bad mig dra åt helvete, precis, som han bad fadern till de mördade Arbogabarnen om samma sak, när denne vädjade om att få barnens obduktionsbilder bortplockade.

Sundes beteende gentemot Rydberg bör, om Rydbergs återgivning stämmer, ses i ljuset av de hundratalss e-mail han gå redan fått från andra upphovsrättsnnehavare som bad honom ta bort torrents. Jag förstår att Sunde blev sur, men däremot anser jag det inte lämpligt att be folk dra åt helvete. Något annat viktigt är att Sunde kanske inte ens har möjligheten att t bort torrents; jag vet inte riktigt hur det fungerar. I alla fall, vad gäller Arbogafallet, läs Sundes berättelse här. För det första var det inte fadern som e-mailade, för det andra var det inte Sunde som svarade, för det tredje visste inte svararen (en moderator) vem det var som skickade e-mailen, och för det fjärde yttrades aldrig orden ”dra åt helvete” utan ”vilket jävla tjat” – vilket, ja, är olämpligt, och om det var möjligt borde torrenten ha plockats bort, anser jag. Men den som borde få mest kritik för handlandet borde vara den som beslöt att förundersökningsprotokollet inte skulle vara hemligstämplat. Oavsett: det har inget att göra med huruvida upphovsrätten är dålig eller ej, utan snarast om moderatorn var lämplig som moderator och om The Pirate Bays regler bör ses öve.r

Han säger att han gillade JK:s inlägg. Pandeya är emot övervakningssamhället, en västerländsk tendens som även börjar sprida sig till Indien.Efter attentaten i Bombay har röster höjts som förespråkar övervakningskameror, och numera måste varje individ legitimera sig även vid ett enkelt köp av en mobiltelefon. Det är nytt i Indien.

Och nu vill man i Sverige övervaka individen, på grund av fildelningen. Pandeyas recept på hur detta hot ska avvärjas är enkelt: fildelningen ska göras laglig. Han gillar inte att över en miljon ungdomar stämplas som brottslingar i och med att de ägnar sig åt illegal fildelning.

Att göra fildelningen laglig är mycket enkelt. Riksdagen fattar ett beslut. Upphovsrättslagen kommer däremot inte ändras någonting genom Pandeyas företags hantering av The Pirate Bay; möjligtvis kommer fildelningen som sker via TPB bli laglig, men det är en helt annan femma. Miljonen ungdomar kommer knappast stanna vid TPB då.

Jag säger till Pandeya att jag tycker illa om Pirate Bay och om det de har stått för hittills. Jag tycker illa om dem, inte bara av ekonomiska skäl, utan även av ideologiska.

Jag tycker illa om det faktum att de från början varit finansierade av Carl Lundström, som en gång i tiden finansierade Bevara Sverige svenskt.

Återigen: guilt by association. Hmm, undrar hur många författare som någonsin uppskattat rasismen? Lär vara en del. Betyder det att alla är författare är onda och Författarföreningen också? Nej, naturligtvis inte.

– En av mina böcker finns på Pirate Bay, säger jag.

Han skrattar.

– Ja, du menar att jag kan ladda ner den där! säger han.

– Får du gärna göra. Jag jagar inte nedladdare. Det är uppladdarna jag vill åt, säger jag.

BitTorrent, den teknik som används för fildelning via The Pirate Bay, inkluderar både upp- och nedladdning. Det är lite poängen; det är därför fildelning går snabbare än nedladdnng. Det är omöjligt att bara ladda ned utan att ladda upp via The Pirate Bay. Varje nedladdare är autmatiskt även en uppladdare av filen hen laddar ned.

– Varför tror du att människor reagerar så negativt på det här? frågar Pandeya.

Jag säger något om att Pirate Bays ideella gloria nu hamnat på sned – kanske till och med rasat av helt. Det var ju pengarna det handlade om från början, eller hur?

Det är ungefär som att säga att Rädda Barnens ideella gloria hamnar på sned om de börjar sälja grejer till folk och använder pengar till välgörenhet. Pengarna Sunde och company får in på affären går till en fond för politiska projekt, inte i de tidigare ägarnas fickor. Alltså är det lika ideellt som någonsin. Det handlar lika mycket om pengarna som Rädda Barnen handlar om pengarna.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://inessant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, The Pirate Bay, TPB, Pirate Bay, Hans Pandeya, Global Gaming Factory X, Pandeya, Carina Rydberg, Rydberg, Peter Sunde, Sunde

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »