Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2009

Egmont har givit ut ett nummer av Kalle Anka som anklagas för att innehålla antipiratpropaganda. Saken har tagits upp på Piratpartiets forum, och innan massmedia började skriva om det hade en remix skapats som istället är piratpropaganda. Nå. Det är dåligt om förlagen börjar använda sin makt till propaganda för upphovsrätten i den här frågan. Men frågan är: har de verkligen gjort det?

I serien laddar Knattarna ner skivan – till synes utan skrupler. De tänker dock köpa skivan sedan när de får råd. Detta är ett utmärkt exempel på hur en nedladdning inte, skivsbolagens arga hävdanden till trots, alls är synonymt med ett förlorat köp. Att de laddar ned den är, oavsett deras senare vurmande för upphovsrätt som något slags naturgiven rätt, ett bevis på att de faktiskt inte bryr sig så mycket om upphovsrätten. Vad Kalle sedan gör är att kommersiellt nyttja verket – och kommersiella nyttjanden vill ju Piratpartiet inte legalisera.

Alltså: serien skulle nästan lika gärna kunna vara piratpropaganda som antipiratpropagande. Den tar inte ställning mot nedladdning (men i och för sig för upphovsrätten som en naturgiven rätt); det den främst tar ställning mot är att tjäna pengar på andras verk. Den är således inte alls så antipirat – men kanske skapades den för att de ville att folk skulle förknippa fildelning med det Kalle gör? Isåfall är den förstås antipirat till syftet, men de fejlar lite, för Knattarna fildelar ju faktiskt icke-kommersiellt och verkar inte tycka att det är särskilt fel.

Bortsett från att serien inte solklart är antipirat, bör den hursomhelst inte ha tagits in. Förlagen bör inte nyttja sin makt heller för att göra piratpropaganda, nämligen. Serietidningar bör inte propagera alls (utom möjligtvis i reklam). Därför är det bra att Egmonst KO-anmälts.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag läser just nu den intressanta boken 6 miljoner sätt att jaga en älg på skriven av Tony Ernst (läs den! – låna den kostnadsfritt på biblioteket, köp den eller låna den av en vän). Den beskriver, som undertiteln Berättelsen om musikindustrins uppgång och eventuella fall antyder, musikindustrins uppgång och eventuella fall – från notutgivning till dagens fildelarjakt. Den faktaspäckade historien varvas med intressanta intervjuer med folk på båda sidor av debatten (och även mitt i), och en av dessa intervjuade är Anderas Ekström. Andreas Ekström, som har en blogg och även skriver på Expresssen, har ofta intressanta åsikter (om än ofta olika mina egna), och har en i fildelningsfrågan rakt motsatt synpunkt jag har. E-mailet jag skickade får stå för sig själv; vidare förklaring är överflödig (en sista grej; om Ekström svarar, och tillåter mig att publicera svaret, kommer jag posta det i detta inläggs kommentarfält).

***********************************

Hej Andreas Ekström!

I boken
6 miljoner sätt att jaga en älg på uttalar du dig bland annat så här (du kan hoppa ner till nästa stycke, där jag bemöter ditt resonemang, om du minns det): ”Men [debattknepet att kalla fildelare för filtjuvar] har en grund, som jaf menar är hundrqaprocentigt hållbar: i det ögonblick jag tillgodogör mig resultatet av någon annans ansträngningar, då menar jag  att jag ska betaka en liten slant för detr, som blr den del av upphovsmannens ersättning. Om jag tllgofogör mig utan att betala, då stjäl jag den ersättning som upphovsmannen annars skulle fått. Det menar jag är stöld  filosofisk mening, även om det idag inte är det i juridisk menng. Man stjäl alltså inte en vara, utan en tjänst. Den skillnaden är avgörande. Ibland säger filtjuvar ”men om man hade behövt betala hade jag aldrig laddat ner den här låten”. Det är inte ett relevant argument. För poängen äär ju att personen i fråga nu har gjort det. Och därför skaa han eller hon betala. (Men förstås inte lika mycket som om personenen i fråga hade köpt en skiva, för distribution och material är ju i det fallet en nollkostnad för producenten). Det här resonemanget är egentligen mycket enkelt, men starkt. Den fildelningsförespråkare som på ett intellektuellt hållbart sätt kan riva detta argument har ännu inte sätt dagens ljus.” Eftersom jag anser mig vara just en fildelningsförespråkare som på ett intellektuellt hållbart sätt kan riva detta argument skickar jag detta e-mail till dig.

Din definition av äganderätten, ”en exklusiv rätt att nyttja något”, håller inte. Om den definitionen skulle gälla skulle det vara stöld att nyttja en filosofs idéer utan hens tillåtellse. Det skulle vara stöld att kolla på en byggnad utan att arkitekten givit en lov. Alla som överhuvudtaget nyttjade språket skulle vara tjuvar, då orden är ”resultatet av någon annans ansträngningar” (att ägaren inte längre lever torde vara irrelevant; annars skulle det ju vara okej att stjäla fysiska ting så fort ägaren dött). En licens skulle kunna krävas för att få nyttja något slags sport en inte kommit på helt själv/med tillåtelse av någon annan. Att skriva om att Zlatan vunnit något fotbollspris skulle vara stöld, för det är förstås nyttjande av Zlatans ansträngningar utan betalning till Zlatan.

Står du fast vid
din definition – och menar på allvar att språkbruk är stöld – eller håller du med om att det knappast är så äganderätten tolkats som? Om du håller fast vid den är det omöjligt för mig att övertyga dig; vi har helt olika premisser för debatten (det vore ungefär som att försöka övertyga någon som anser att livsrätten inte är en mänsklig rättighet att det är fel att döda, eller för all del vice versa)! Om du å andra sidan ger upp din definition, för min enligt min mening mer rimliga – äganderätten innebär en ”inexklusiv rätt att nyttja resultatet av ens ansträngningar, och andra får nyttja det så länge de inte förhindrar en själv från att nyttja det” – kan du knappast intellektuellt hederligt hålla fast vid att upphovsrättsbrott är synonymt med stöld, eller att upphovsrätten är något slags naturgiven rättighet.

Detta gäller förstås
bara om mitt resonemang inte är felaktigt på någon punkt. Har jag kanske tolkat din definition fel? Det är förstås möjligt. Förklara gärna isåfall!

Vänligen,
Calandrella (blogg)

ps. Även om du redan givit upp den åsikt du framfört till författaren av 6 miljoner sätt att jaga en älg på får du gärna ändå svara på detta e-mail, just så att jag vet det. ds.
ps2. Får jag publicera ditt svar på min blogg? Jag kommer nämligen publicera det här e-mailet där. Om du inte vill det publicerar jag förstås inte ditt svar – och det av hänsyn till privatliv snarare än upphovsrätt.ds2.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, naturrätt, mänskliga rättigheter, filosofi, liberalism, , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

…med tanke på regeringens tidigare historia av privatlivsinskränkande lagar. Men, förstås, även om det inte är särskilt förvånande med den bakgrunden att en av regeringen tillsatt utredare föreslår att samtliga aborter skall registreras med uppgifter om personen som gjorde abort, betyder det inte att förslaget i sig är bra – det är bara inte oväntat. Inte oväntat är det heller att Kristdemokraterna gillar förslaget – ”om vi inte nu kan lyckas göra abort, som vi anser vara jätteomoraliskt, illegalt, ska vi registrera aborterna så att folk ändå drar sig för att utföra dem”.

****

Paus i inlägget för lite argumentation: Abortregister är kanske en kränkning av en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om sådana. Som jag förklarar i mitt inlägg om varför Stockholmsprogrammet är dåligt är en integritetsinskränkning ett brott om FN:s deklaration om en motsvarande egendomsinskränkning är det. I detta fall inskränks en viktig del av privatlivsrätten, då abortuppgifter definitivt är mycket känsliga, vilket kan jämföras med att staten tar en stor del av någons egendom. Syftet för detta är att minska antalet aborter. Tja, en del skattepengar går nog redan till det – men inte så mycket att den egendomsinskränkningen motsvarar privatlivsinskränkningen av ett abortregister. Således är abortregistret på gränsen till en kränkning av en mänsklig rättighet.

Men bara för att något inte definitivt inskränker en mänsklig rättighet, behöver det inte vara bra. I detta fall är det ju faktiskt onödvändigt att registrera aborter med personuppgifter – det går lika bra att anonymisera dem, eller tilldela något slags påhittat pseudonym om uppföljning bör göras. Ett förslag som kanske kränker en mänsklig rättighet och som dessutom verkar ganska onödvändigt bör skrotas. Nå, denna argumentation var mest ett slags parentes – tillbaka till huvudinlägget.

***

Vad som är mer oväntat än utredarens förslag och KD:s stöd, är att tre av de fyra Allianspartierna anser förslaget vara dåligt – för att det inskränker privatlivet så mycket. Det är sant att det inskränker privatlivet mycket, men det inskränker privatlivet mindre än upprivande av brevhemligheten – men det hade inte regeringen något emot! Ärligt talat är det nog ingen kovändning där de helt gått tillbaka till den politik och ideologi de sade  sig ha, utan snarast ett uttryck för en önskan om att inte sätta integritetesfrågor på dagordningen inför nästa val – för det skulle gynna Piratpartiet, och Alliansen vill förstås lyckas ta makten igen i Sverige.

Och den farhågan från regeringens sida – förutsatt att den finns – är långt ifrån obefogad. Opinionsinstitutet United Minds och Aftonbladet presenterade igår sin senaste opinionsundersökning – där Piratpartiet får 4,2 procent av rösterna. Visst, det är ett och ett halvt år kvar, men med Datalagringsdirektivet i vår, fortsatt diskussion i EU om Telekompaketet med början i höst, eventuell ny Pirate Bay-rättegång om troligen inte alltför lång tid och – icke att förglömma – ett års fler röstare som tillhör åldersgruppen av vilken nästan hälften i EU-valet röstade på (PP) eller (MP) har vi en helt klart chans till riksdagen.

(PP)s framgång är, precis som abortregisterförslaget, helt i enlighet med rådande tidsanda, fast på lite olika sätt: medan abortregisterförslaget är ett direkt utslag på övervakningstidsandan hos politikerna, är (PP)s framgång ett slags kontrautslag på tidsandan, i det att folket inte gillar den och därmed ”provoceras” att gilla (PP). Hmm, dags för en remix förresten på kampsången inför EU-valet? Piraterna seglar med riksda’n som mål… (Som Miljöpartiet-anhängare gläds jag förresten av att de får tio procent, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som riksdagsvalet 2006 och lite mindre än EU-valet för någon månad sedan.)

Och Alliansen har det inte bättre själva. Centerpartiet och Kristdemokraterna balanserar på fyraprocentsspärren. Om båda dem åker ut finns föga möjlighet, ens om SD skulle hamna i riksdagen och joina högern, att åter bilda regering. Vilket vore lite synd, för då fejlar Piratpartiet strategi som vågmästare totalt. Jag ser förvisso hellre en rödgrön regeringen än en blå sådan, men för att inte de rödgröna ska bli helt galna på mänskliga rättigheter-frågor krävs vi som vågmästare, och således förstås en möjlighet för högern att ta makten om vi i Piratpartiet stödjer dem.

Det ultimata är om vi i en vågmåstarställning stödjer de rödgröna, men att det vore möjligt för oss att ge regeringsmakten till Alliansen om de rödgröna mot förmodan skulle sköta sig sämre än nuvarande regering. Om gårdagens opinionsundersökning skulle stå sig och SD väljer att alliera sig med Alliansen skulle vi bli vågmästare. Om SD inte skulle hamna i riksdagen skulle vi inte bli det. Eh… Ehem… *host* Nå, SD skulle ändå inte få någon makt om de blev en del av Alliansen för naturligtvis skulle de rödgröna vara bättre i våra frågor, och vi skulle inte joina Allansen… hoppas jag… Ehem.

Till bloggosfärens skriverier om abortregistret: Kent Persson (M) misstänker att detta skulle leda till att många skulle abortera utanför sjukhusen, Polisstaten utbrister ”Äntligen!” eftersom KD nu tar död på sig själva enligt henom, Sagor från livbåten instämmer i att detta verkligen är tidstypiskt och inte förvånande, MinaModerataKarameller får spader men påpekar att utredaren också kommer med en del bra förslag, Life of Hanna skulle vilja skicka utredaren till en saltgruva i Sibiren vilket enligt min mening är lite överdrivet (alla har rätt till en åsikt, hur korkad den än är) och Badlands Hyena ironiserar som vanligt.

Dagen hävdar att det inte hotar integriteten då det kommer skyddas från att komma på villovägar (och förstår alltså inte att privatlivsintrånget sker när staten bereder sig tillgång till uppgifterna – att de hamnar hos staten är synonymt med att hamna på villovägar, med andra ord), Vilhelminas failar med att förstå integritetsintrånget på samma sätt som Dagen gör, Piratpartiet är ända sedan förslaget såg dagens ljus kritiskt till det, Ravenna ifrågasätter bilden som målas upp med kvinnan som ett offer i sammanhanget och Kommunisternas blogg anser KD vara ett kvinnofientligt parti-

Anna Vikström uppmärksammar att det redan finns ett anonymt abortregister, Mitt i steget hittar detaljen i förslaget som hen tror  KD är mest intresserad av, Veronica Palm tror att förslaget är till för skuldbeläggande, konspirationer och sanningar menar att vi inte behöver några fler register, Stefan Stenudd tycker att register är farliga saker, Varför inte? noterar det otäcka i att en moderat säger att abortregister är dåligt i dagsläget och skriver dessutom om opinionsundersökningen och No girl was hurt skriver om hur KD profilerar sig som ett extremparti.

Opinionsundersökningen var det ja. Om denna har flera bloggare skrivit: Rick Falkvinge anser den vara intressant på minst fem olika sätt, Kent Persson (M) ser fram emot ett högintressant politiskt år, Farmorgun i Norrtälje noterar att fler deltagit i den här opinionsundersökningen än i de flesta sådana, Kulturbloggen ser det som kvittot på att en förändring är på gång, MinaModerataKarameller funderar på varför Piratpartiet behövs, Hultins tankegång är ur ett (C)-perspektiv och Badlands Hyena lockar till skratt med sin träffsäkra satir.

Uppdatering: DN skriver också åsiktsmässigt om abortregistret. Uppdatering 2: och Expressen.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , mänskliga rättigheter, , , , , , storebror, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , abortregister, abort, register, aborter, registrering, abortregistrering, (KD), Kristdemokraterna, Piratpartiet, (PP), opinionsundersökning, opinionsundersökningar, riksdagen, riksdagsvalet 2010, valet 2010

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Rejta gärna inlägget! Fem stjärnor om inlägget är jättebra, en stjärna om det är jättedåligt, och… ni fattar.

SvT rapporterar att läkemedelstransporter, vars fria framfart är viktigt för ideella organisationer som Läkare utan Gränsers arbete, stoppas av tullen i EU. Detta leder till att många personer blir utan nödvändig medicin. Medicinen kommer i många fall ursprungligen från Indien, och är om jag förstått det hela rätt lagligen köpta av de ideella organisationerna. Vad är då anledningen till att det goda arbete som Läkare utan Gränser med fler lägger ned förhindras av tullen? Varför ska dessa livsnödvändiga leveranser förhindras av staten? Vilkken motivering förs fram för användning av skattemedel på ett sådant sätt som hindrar vård av de som är i allra störst behov av det?

Patenten. Patenträtten, denna immaterialrättsliga företeelse som, tydligare än någon annan immaterialrättslig sådan då den är så strikt begränsad i tid och avgiftsbelagd, skapades för att gynna utveckling och samhällets bästa. Patenträtten, utan vilken de enligt min mening största uppfinningarna i mänsklighetens historia skapades (hjulet, elden och skriftkonsten). Patenträtten, denna alltmer skyddade och omhuldade jurdiska konstruktion.

”Men tänk på uppfinnarna! De måste väl ha något skydd för sina idéer, sitt arbete, som alla andra! De ska väl också kunna få betalt!” Tja, saken är den att patenten är något utöver det vanliga. Det är ett skydd som saknar motsvarighet för andra arbetare. Patenten skyddar förstås de uppfinnare som har råd att ansöka om ett patent (i praktiken storföretag) mot försäljning av uppfinnarens produkter utan uppfinnarens (storföretagets) tillåtelse. Tänk dig vilket starkt skydd det faktiskt är:

Om du köper en stol idag, kan du sälja den vidare på Blocket utan att designern får en krona. En bok kan köpas, läsas, ges bort, läsas, säljas på loppis, läsas, säljas på tradera, läsas, hamna längst ner i byrålådan och säljas till ett antikvariat – och detta ger författaren ingenting. Du kan betala för att någon ska lära ut något till dig, men sedan kan du sprida kunskapen, och ta betalt för det själv, utan att behöva betala något till läraren. Det är möjligt att köpa en lampa på Ikea och sälja den i massor av led utan att Ikea får en krona mer än det de ursprungligen sålde den för. Varken designarna, författarna, lärarna eller IKEA har några juridiska medel för att förhindra folk från att tjäna pengar på deras skapelse utan tillåtelse. Varför ska något annat gälla uppfinnare?

Tja, en sådan särlagstiftning kan enligt min mening motiveras. Inte ur något rättighetsperspektiv – kopieförsäljning skadar på intet sätt ursprunget till kopiorna, och därmed kan ursprungsskaparen fortfarande nyttja frukterna av sitt arbete, trots kopieförsäljning. Men däremot – möjligtvis – ur ett samhällsnytteperspektiv. USA:s konstitution uttrycker det väl (och detta rör även upphovsrätt, inte bara patent): ”To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.” Konstitutionen i USA anger uttryckligen skälet till denna frånvändning av den normala ordningen som att vara samhällsnyttan.

Ett sådan samhällsnytteargument kan vara giltligt, men dess status som sådant försvinner totalt om nyttan övervägs av nackdelarna. Således: om nackdelarna med patenten överväger fördelarna, bör patenten avskaffas. Om fördelarna med patenten överväger nackdelarna, bör patenten vara kvar. Hela patentfrågan kommer alltså slutligen ned till frågan: gör patenten mer gott för samhället än det gör dåligt?

Jag menar inte det. Patenten är skadliga för samhället, mer skadliga än nyttiga. De förhindrar läkemedel till massor av människor. Vissa hävdar att läkemedel inte skulle skapas utan patent, men detta är felaktigt; staten betalar redan idag indirekt mycken läkemedelsforskning, och genom avskaffande av patent skulle staten med bara en liten del av mängden pengar som läggs på det kunna bekosta mycket mer forskning. För vidare resonemang, se Piratpartiet sida Ett alternativ till medicinpatent.

”Patent liksom alla övriga immateriella rättigheter är viktiga att skydda.”, säger en immaterialrättsexpert på Tullverket till SvT. Det är de inte. Patenten är inte något slags äganderätt, eller mänsklig eller medborgerlig rättigheter, och därför är de viktiga att skydda så länge det gör bättre för samhället att skydda dem än att inte göra det. Som världen ser ut nu skulle samhället bli bättre om patenten avskaffades.

Om du, liksom jag vill avskaffa patenten (och dessutom skydda medborgarrätten och reformera upphovsrätten), gå med i Piratpartiet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , patent, patenträtt, läkemedelspatent, medicinpatent, medicin, mediciner, , , , , , , , , immaterialrätt, piratkopiering, läkemedel, Läkare utan gränser, tull, tullen, EU, Europeiska Unionen

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag har börjat använda ratingfunktionen – rejta gärna mina inlägg! (fem stjärnor om inlägget är bäst, ett om det är sämst… ni fattar)

Amazon klantar sig, minst sagt. DN rapporterar att Amazon tagit bort böcker från folks e-bokläsare, böcker som Amazon inte ville sälja längre (i rättvisans namn såg jag det först hos Copy me Happy, sedan Scaber Nestor och sedan Bloggen Bent – men jag återkommer till blogglänkar). Böckerna? 1984 och Djurfarmen. Ironin skrattar en rakt i ansiktet. Men utöver den uppenbara ironin i att böcker som kritiserar samhällssystem med stor kontroll över invånarna undanhålls medborgarna via stor kontroll (från företag) är en annan ironi.

Vilka är det som brukar klaga över stölder? Som hävdar att pirater är simpla tjuvar? Vars ombryende om äganderätten åtminstone ter sig vara det viktigaste för dem? Jo, just det. Upphovsrättsindustrin. De som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning. Amazon, till exempel. Hmm, få se nu…

1) En pirat fildelar hem en kopia av en e-bok. Kopian fråntas inte någon. Fortfarande kan skaparen av ursprunget till kopian använda den.

2) Någon raderar en persons kopia, det vill säga omöjliggör användande av vad som rättmätigt tillhör personen.

Vad är mest stöld? Förutsatt att definitionen av stöld är ”fråntagande av någon möjligheten att nyttja dess egendom” är 2) solklart stöld, det Amazon gör, medan 1) inte är det. Att Amazon gav pengarna tillbaka är irrelevant; e-bokskopieägaren kanske inte ville överlåta nyttjanderätten till kopian mot pengar. Eller åtminstone inte mot den summan pengar. Tänk dig att någon snor din handväska och kastar någrafemhundrakronorssedlar efter sig. I själva verket ville du inte sälja den, för den hade varit i släkten i århundranden, eller så hade du precis tänkt sälja den för 20 000:- till en samlare av just sådana väskor, eller… du fattar. Amazons görande kränkte äganderätten. Amazon är inte bättre än tjuvar.

Precis som svartalferna i Harry Potter har de har ett annat sätt att se på ägande. Minst sagt. Vad som är solklar stöld för oss tycker de är helt normalt beteende (uppenbarligen). Vad vi anser solklart inte vara stöld anser de vara att likaställa med det tjuvar gör. Nyheten går i ironins tecken alltigenom.

Andra som bloggar om denna ironiska nyhet: E-boksidan jämför med att Sony Ericson skulle ta bort mobilnummer från kundernas telefoner, Copy me Happy hoppas att det kommer uppmärksammas så mycket att Amazon ångrar sig (av rent ekonomiska skäl, antar jag), Scaber Nestor anser det vara sinnessjukt och Bloggen Bent önskar att de huvudsakliga aktörerna som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning slutar med sådant självdestruktivt beteende.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, 1984, Djurfarmen, Orwell, George Orwell

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Iförrgår hade den sjätte Harry Potterfilmen, Harry Potter ochHalvblodsprinsen , premiär i Sverige. Som det stora Harry Potter-fan jag är gick jag och såg den igår (helt kort kan jag säga att den, precis som alla andra HP-filmer, är usel jämfört med HP-boken, men bra för att vara film överhuvudtaget, och lite väl mycket av en passagesträcka), och meddriven i den allmänna Harry Potter-andan började jag för några läsa Harry Potter och Halvblodsprinsen och sedan Harry Potter och dödsrelikerna för typ tionde gången, men den här gången på engelska (tidigare har jag mest läst dem på svenska) – denna läsning har varit bidragande faktor till att jag inte bloggat så myckket. Nå, igår när jag läste sjunde Harry Potter-boken snubblade jag på ett för pirater ganska intressant citat på sidorna 417 till 418. Eftersom citatet avslöjar visst ur handlingen: läs inte vidare om du har några betänkligheter vad gäller det. Citatet upprepas nedan i olika versioner.

SPOILERVARNING! Läs inte vidare om du inte vill få en del av Harry Potter och Dödsrelikerna avslöjad!

‘Dealings between wizards and goblins have been fraught for centuries – but you’ll know all that from History of Magic. There has been fault on both sides, I would never claim that wizards have been innocent. However, there is a belief among some goblins, and those at Gringotts are perhaps most prone to it, that wizards can not be trusted in matters of gold and treasure, that they have no respect for goblin ownership.’
‘I respect -‘ Harry began, but Bill shook his head.
‘You don’t understand, Harry, nobody could understand unless they had lived with goblins. To a goblin, the rightful and true master of any object is the maker, not the puchaser. All goblin-made objects are, iin goblin eyes, rightfully theirs.’
‘But if it was bought -‘
‘- then they would consider it rented by the one who had paid the money. They have, however, great difficulty with the idea of goblin-made objects passing from wizard to wizard. You saw Griphook’s face when the [goblin-made] tiara passed under his eyes. He disapproves.  believe he thinks, as do the fiercest of his kind, that t ought to have been returned to the goblins once the oriiginal purchaser died. They consider our habit of keeping goblin-made objects, passing them from wizard to rizard without further payment, little more than theft.’

Och i den svenska översättningen, samma citat:

”Förbindelserna mellan trollkarlar och svartalfer har varit spända i århundranden… men allt det där känner du ju till från Trolldomskonstens historia. Det har begåtts fel på båda sidor och jag skulle aldrig påstå att trollkarlarna varit utan skuld. Men det finns en del svartalfer, och kanske framförallt de på Gringotts, som tror att man inte kan lita på trollkarlar när det gäller guld och skatter, att de inte har nån respekt för svartalfernas äganderätt.”
”Jag respekterar…”, började Harry, men Bill skakade på huvudet.
”Du förstår inte Harry, ingen som inte har levt tillsammans med svartalfer skulle kunna förstå det. För svartalferna är den rättmätiga och sanna ägaren till ett föremål tillverkaren, inte köparen. I deras ögon är ett föremål tillverkat av svartalfer deras rättmätiga ägodel.”
”Men om det blev köpt…”
”…då skulle de anse att den som betalat pengarna för det hade hyrt det. De har emellertid mycket svårt att tänka sig att svartalfstillverkade föremål ska få passera från trollkarl till trollkarl. Du såg Griphooks ansikte när han fck ögonen på [den svartalfgjorda] tiaran. Han ogillar det. Jag tror att han tänker, liksom de hårdaste av hans släkte, att den borde ha återlämnats till svartalferna när den ursprungliga köparen väl hade dött. De betraktar vår vana att behålla svartalfstillverkare föremål och låta dem gå vidare från trollklarl till trollkarl som ett slags stöld.”

Liknar några personer som finns på riktigt, något som inte kallas goblins/svartalfer, men på vilka Bils beskrivning i övrigt passar ganska väl…? En liten modifikation av texten, utbyte av ett par ord, och – voila! – texten skulle kunna vara piratpropaganda (det om att fel begåtts på båda sidor kanske undantaget)…

‘Dealings between citizens and record company directors have been fraught for centuries – but you’ll know all that from Piraterna – en musikindustris uppgång och eventuella fall. There has been fault on both sides, I would never claim that citizens have been innocent. However, there is a belief among some record company directors, and those at Sony BMG are perhaps most prone to it, that citizens can not be trusted in matters of movies and music, that they have no respect for recording company director ownership.’
‘I respect -‘ Harry began, but Bill shook his head.
‘You don’t understand, Harry, nobody could understand unless they had lived with recording company directors. To a recording company director, the rightful and true master of any object is the maker, not the puchaser. All recording company director-made [nåja] objects are, in recording company director eyes, rightfully theirs.’
‘But if it was bought -‘
‘- then they would consider it rented by the one who had paid the money. They have, however, great difficulty with the idea of recording company director-made objects passing from citizen to citizen. You saw Pontén’s face when the [recording company director-made] music file passed under his eyes. He disapproves. I believe he thinks, as do the fiercest of his kind, that it ought to have been returned to the recording company directors once the oriiginal purchaser died. They consider our habit of keeping recording company director-made objects, passing them from citizen to citizen without further payment, little more than theft.’

Och svenska:

”Förbindelserna mellan medborgare och skivbolagsdirektörer har varit spända i århundranden… men allt det där känner du ju till från Piraterna – en musikindustris uppgång och eventuella fall. Det har begåtts fel på båda sidor och jag skulle aldrig påstå att medborgarna varit utan skuld. Men det finns en del skivbolagsdirektörer, och kanske framförallt de på Sony BMG, som tror att man inte kan lita på medborgare när det gäller filmer och musik, att de inte har nån respekt för skivbolagsdirektörernas äganderätt.”
”Jag respekterar…”, började Harry, men Bill skakade på huvudet.
”Du förstår inte Harry, ingen som inte har levt tillsammans med skivbolagsdirektörer skulle kunna förstå det. För skivbolagsdirektörerna är den rättmätiga och sanna ägaren till ett föremål tillverkaren, inte köparen. I deras ögon är ett föremål tillverkat av skivbolagsdirektörer [nåja] deras rättmätiga ägodel.”
”Men om det blev köpt…”
”…då skulle de anse att den som betalat pengarna för det hade hyrt det. De har emellertid mycket svårt att tänka sig att skivbolagsdirektörstillverkade föremål ska få passera från medborgare till medborgare. Du såg Ponténs ansikte när han fck ögonen på [den skivbolagsdirektörsgjorda] musikfilen. Han ogillar det. Jag tror att han tänker, liksom de hårdaste av hans släkte, att den borde ha återlämnats till skivbolagsdirektörerna när den ursprungliga köparen väl hade dött. De betraktar vår vana att behålla skivbolagsdirektörstillverkare föremål och låta dem gå vidare från medborgare till medborgare som ett slags stöld.”

Bara jag som tycker beskrivningen stämmer rätt väl med verkligheten? Är Rowling måhända en pirat? 🙂 Eller vad tycker ni? Inte kan väl likheten vara en slump? 😉

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

SvD, DN, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Metro (igen) rapporterar att Internetleverantören Ephone överklagar Solna tingsrätts dom som tvingade Ephone att lämna ut personuppgifter bakom ett visst IP-nummer. Överklagansbeslutet är bra, för det finns flera brister i domen som tingsrätten i Solna fällde för ett par veckor sedan:

1) Bevisningen, eller snarare bristen på sådant. Om jag förstått saken rätt består bevisningen enbart i skärmdumpar. En skärmdumps bevisvärde är ungefär lika högt som en ritad tecknings – båda är lika lätta att förfalska. Tänk dig om en teckning någon ritat av brottet skulle räcka för att fälla en mördare i en rättegång! Nu är det i och för sig sant att det när det gäller utgivande av IP-adresser räcker med att det skall vara ”sannolikt” att den påstådda illegala fildelningen ägt rum (inte ”bortom allt rimligt tvivel bevisat”), men ärligt talat, teckningar räcker i mina ögon inte ens för att påvisa att det är sannolikt. Skärmdumpar skapas genom datorer och går lika bra att skapa genom copy-paste:ande som genom teckning på fri hand i Paint; det går inte att skilja en äkta skärmdump åt från en falsk (därav giltigheten i jämförelsen med en teckning). Med tanke på att det inte är rättsväsendet utan ett bokförlag (?) som tagit fram skärmdumpen i detta fall är det inte trovärdig.

2) Eventuellt dataintrång. En datasäkerhetsexpert hävdar att den enda möjligheten för målsägande att fått tag på uppgifterna som användes i åtalet (förutsatt att de nu ens är giltiga och inte fejk) är dataintrång – ett brott i sig. Återigen ett exempel på hur tokigt det kan bli när privata företag och inte rättsväsendet ägnar sig åt brottsbekämpning. Nå, svenska rättsväsendet må ha fel och brister, och begå lagbrott också understundom, men då kan det anmälas och på grund av insynen och helt enkelt dess status som myndighet utreds och upptäcks sådant lättare. Här – brydde sig inte tingsrätten ett dugg, utan fortsatte med domen som att detta faktum inte existerade.

3) Vad som ”bevisades”. Vad som ”bevisningen” (som alltså antingen är falsk eller tillkommit genom ett brott av bevisningsframtagarna) visar är inte att något upphovsrättsbrott förelagt. Vad ”bevisningen” (i brist på bättre ord) visar är att det funnits filer på servern. Innehavande av filerna är knappeligen illegalt. Distribution är det (såtillvida att distributören inte har fått tillåtelse), men det finns inget som pekar på att distribution skett. Återigen ett faktum tingsrätten i Solna ansett sig… tja… inte behöva bry sig om. Antingen det (och i så fall är det rättsosäkert som sjutton) eller så är Solnas tingsrätt så teknikokunnig att de faktiskt inte förstår vad det rör sig. Jag vet ärligt talat inte vad som är värst. Det gäller de andra punkterna, också för övrigt.

Domen är alltså ett verk byggt på låtsasbevisning, framtagen av målsägarna på ett olagligt sätt, såtillvida att bevisningen inte är helt och hållet figurerad, som inte ens visar att något brott begåtts. Benen domen vilar på är sannerligen usla, och skulle inte hålla för minsta seriös teknikkunig rättssäker domstolsprövning.

Därför är det bra att Ephone överklagar, alldeles oavsett vad en tycker om upphovsrätten, och faktiskt alldeles oavsett vad en tycker om IPRED (även de som gillar IPRED vill väl att domstolen ska döma efter lagarna som finns och pålitlig bevisning?). Eller ja. IPRED i sig innebär ju rättosäkerhet, och utan IPRED hade en sådan här situation knappeligen uppstått. Nå, oavsett:  Ephona överklagar, och det är en välkommen glad nyhet nu i stormen kring Stockholmsprogrammet med dess storebrortendenser (var på demonstrationen  Humlegården 17.00, förresten!).

Rätten till en fri, rättssäker domstolsprövning är en mänsklig rättighet. Om du, som jag, gillar mänskliga rättigheter (och dessutom delad kultur och fri kunskap), råder jag dig att gå med i Piratpartiet.

UPPDATERING: Bloggar om detta gör Hultins tankegång, som gör en kvick kommentar till vad målsägandens (ljudboksföretaget Earbooks) vd sagt om överklagandet i Aftonbladet, Kulturbloggen, som även skriver om att danska Piratpartiet nu bildat ungdomsorganisationer (Ung Pirat, svenska Piratpartiets ungdomsorganisation, är Sveriges största politiska sådana),  Röda Malmö, vars post mest handlar om Stockholmsprogrammet, Charlienas sida, utbristandes ”Äntligen!”, Whatsupsthlm, vars åsikt är att Ifpi är en fossilorganisation, samt Zkrivarna, som verkar gilla upphovsrätt men ogilla Ipred.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://inessant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, Ephone, överklagan, dom, IPRED, tingsrätt, solna, tingsrätten, nyhet, nyheter, rättssäkerhet, bevis, bevisning, skärmdump, skärmdumpar, screenshot, dataintrång, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, medborgerliga rättigheter

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »