Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘barnpornografi’

På sidan fem i integritetsdelen av Piratpartiets valmanifest står:

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat. Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli
dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som
trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

Stycket är visserligen otydligt, men här anges i alla fall att definitionen av barnpornografi ska ändras till att enbart innefatta personer som inte genomgått puberteten. Att ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för innehav av sex- eller nakenbilder är ganska vagt formulerat; åsyftas det faktum att 17-åringar idag kan dömas för dokumentation av sig själva som de sprider till partners, eller åsyftas allt innehav överhuvudtaget?

Strax efter det långa stycket om barnpornografi finns följande stycken:

Det ska alltid (som i ”alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter
inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

I konsekvensens namn innebär detta att det ska vara tillåtet att dokumentera övergrepp på barn och sprida dokumentationen vidare, och att innehav av barnpornografi ska legaliseras. Eller? Hur definieras information? Och dokumentationstycket kanske bara var en olycklig, felaktig formulering, skriven av någon som inte betänkte förslagets påverkan på barnpornografilagstiftningen? Valmanifestet var minst sagt vagt och till viss del möjligen självmotsägande.

Igår uttalade Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare, sig mycket, mycket olämpligt i en intervju med Ekot. Han sade nämligen:

Det är en inskränkning i informationsfriheten att förbjuda någon att ha – bara inneha – bilder, text, ljud och annat. Det här diskuterades väldigt mycket 1999, inför att det här förbudet skulle införas. I efterhand får vi konstatera att kritikerna hade rätt på varenda punkt.

Uttalandet mötte – med rätta! – väldigt mycket kritik. Medan valmanifestet var väldigt märkligt, vagt och otydligt i frågan, var Rick inte ett dugg otydlig, då han hävdade att barnpornografilagstiftningen är en inskränkning i informationsfriheten, och att kritikerna av den som infördes 1999 hade rätt på varenda punkt. Jag vet inte hur Rick Falkvinge tänkte när han, i egenskap av företrädare för ett privatlivsparti, uttalade en önskan att vilja ta bort ett så viktigt skydd för Piratpartiet.

Idag hade tydligen Rick Falkvinge ändrat sig, och skickade ut ett pressmeddelande som även det fick viss medial uppmärksamhet. Kopierat från pressmeddelandet:

Vi vill vara extremt tydliga med att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr.

Gott så. Men fortfarande behövs en förklaring till hur Rick tänkte när han uttalade sig sådär. Var det i enlighet med hans tolkning av valmanifestet (vars innebörd verkligen är öppet för tolkning)? Var det hans personliga åsikt, som SR framställde var partiets? Eller ljuger SR om vad som sades? Jag vet inte. Jag vet bara att den främsta företrädaren för Piratpartiet – i egenskap av just det – sagt att innehav av barnpornografi bör legaliseras.

En del har förespråkat Rick Falkvinges avgång. Om det behöver gå så långt vet jag inte. Uttalandet har faktiskt tagits tillbaka. Men samtidigt har jag aldrig varit så nära att gå ur Piratpartiet som nu. Problemet är att det idag inte finns något alternativt parti att gå med i. Det finns inget annat parti som uppriktigt värnar om medborgerliga och mänskliga rättigheter. Jag hoppas innerligt att kampen för demokratiska principer inte ska stoppas av ett idiotiskt uttalande.

Uppdatering: dagens piratmöte i Gamla Stan i Stockholm fick väldigt många fler människor än vanligt (cirka 35 stycken), just eftersom de ville diskutera denna fråga. Protokoll finns upplagt tillgängligt för alla. På mötet framfördes en del intressanta åsikter. Bland annat sade Anna Troberg att hon, när hon läst informationsinnehavsförslaget i valmanifestet, inte tolkat det som att det inkluderade barnpornografi, något hon för övrigt framförde till TT:s utsända som fanns på plats (vilket tagits upp av DN). Vidare öppnar styrelsen upp valmanifestet för ändring, och information om detta kommer gå ut via e-mail till samtliga medlemmar (anledningen till att det inte gjort det förut var att många klagat på mängden pirate-mail, så många att vissa betraktade det som spam); diskussion kommer ske på forumet. När någon föreslog att Rick Falkvinge skulle avgå var det många som menade att det var en dålig idé.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Att Piratpartiet är det enda större parti som prioriterar medborgerliga och mänskliga rättigheter och övriga demokratiska principer är en självklar anledning att rösta på partiet. De andra partierna kan helt enkelt tänka sig att inskränka just sådana viktiga principer (Alliansen röstade igenom massövervakningslagen FRA-lagen och privatpolislagen IPRED, Socialdemokraterna drev igenom Datalagringsdirektivet i EU och vill ha FRA:s massövervakning, och MP och V kan ge upp medborgarrättsfrågorna för inflytande  i förhandlingar med S), och eftersom de principerna är de mest fundamentala vi har i vårt samhälle, är det av yttersta vikt att de räddas. (Om en tycker det är viktigare med huruvida vi har RUT-avdrag och LAS än huruvida vi har medborgerliga rättigheter, är Piratpartiet helt fel parti för en.)

Det är således inte förvånande att Piratpartiet i sitt idag publicerade valmanifest för fram just dessa åsikter som sina viktigaste. Valmanifestet är till största delen bra, men en del tämligen allvarliga tveksamheter finns också. För det första har jag  inte hört ett dugg om processen. Detta kan inte uteslutas bero på att jag varit väldigt politiskt frånvarande under sommaren  och kollat min e-mail därefter. Men när jag nu i efterhand går in på min e-mail och söker efter ”valmanifest”, får jag (utöver ett e-mail igår och ett idag) enbart 1 träff. Träffen är ett nyhetsbrev från 11 juni. Där nämns det, i slutet, att…

Jag vill också passa på att tipsa om att våra sjökort, det vill säga, Piratpartiets sakpolitik inför vårt valmanifest är under slutligt utformande i forumet. Gå gärna dit och var med i diskussionerna! Planen är att stänga sjökorten under nästa vecka.

Innan dess hade jag inte fått något e-mail alls om framtagandet av valmanifest. Inte ett enda. Dessutom har jag relativt aktivt besökt vår webbplats, och inte heller där har jag läst något om valmanifestet. Detta är förkastligt, för om det är något (utöver årsmöte) som alla medlemmar verkligen bör informeras om är det framtagandet av valmanifestet. Då valmanifestet är den konkreta sakpolitik vi går till val på, är det vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste kunna ställa  sig bakom (nå, de flesta; om en minoritet opponerar sig kan de lämna partiet och starta ett eget parti), då det är vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste känna till (när de förklarar partiets politik).

Saken är inte okomplicerad. Piratpartiet har länge haft problem med kommunikationen, ironiskt nog just för att vi använder Internet som primärt kommunikationsmedel. Internet är väldigt bra för kommunikation, men väldigt dåligt för att samordna kommunikation (åtminstone mellan ett tiotal tusen människor). Vissa föredrar Skype och hänger i partiets kanaler där, andra chattar via IRC, övriga använder den mest officiella kanalen som forumet är medan åter vissa säkerligen bara läser webbplatsen, bloggar och deras kommentarsfält.

Vad som förenar nästan alla dessa olika sorters kommunicerare är en e-mailadress. De allra flesta medlemmar i Piratpartiet har en e-mail, som de allra flesta kollar relativt ofta. Därför motsvarar e-mailutskick för oss vad brevlådepost är för gamla partier: det mest tillförlitliga och välanvända kommunikationssystemet, som därför alltid bör användas vid informering om viktiga företeelser. Och därför borde ett separat, eget e-mail skickas ut just om valmanifestprocessen, istället för ett par rader på slutet i ett (1) nyhetsbrev utan vidare detaljer. (Jag kan inte utesluta att något tekniskt problem gjort det svårt eller omöjligt att skicka ut e-mail; det verkar dock otroligt, då andra medlemmar styrker den föga mängden e-mail till vanliga, icke-funktionärsmedlemmar angående valmanifestet.)

Nå, kommunikationsproblem har vi som sagt mycket av, och den saken är inte fullt så allvarlig som några eventuella förkastliga inslag i själva valmanifestet. Valmanifestet är uppdelat i tre delar (eller sjökort, som de kallas ibland), vart och ett för varje av partiets fokusområden: integritet (PDF-version), kultur (PDF-version) och kunskap (PDF-version), När jag går igenom de tre sjökorten hittar jag mycket bra (och förväntat), men en del väldigt ifrågasättbara förslag (och en del upprepningar och språkliga misstag, men det är långt ifrån lika illa).

På sida fyra i integritetssjökortet finns följande förslag:

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås.
Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Nog för att barnpornografilagstiftningen gått överstyr, men detta innebär ju att även människor som förgriper sig på barn får dokumentera det de observerar och upplever och sprida den dokumentationen. Således innebär förslaget, om jag förstått saken rätt, att det blir tillåtet att sprida dokumentation av övergrepp på barn. Detta förslag håller jag inte alls med om; tvärtom inskränker sådan dokumentation och spridning av den offrets personliga integritet, och förslaget är rakt motsatt partiets grundsyn i privatlivsfrågor – och särskilt märkligt är det när det långa stycket om barnpornografi på sidan fem i samma dokument yrkar på att dokumentation av övergrepp på barn även i fortsättningen ska vara olagligt.

Det allra värsta i sjökorten, enligt min mening, är dock förslaget om hur vi ska komma till rätta  med upphovsrättsmissbruket några stora upphovsrättsbolag ägnar sig åt. Sidan 5, kultursjökortet:

Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv. Följande skrivs in i upphovsrätten snarast, alltså före den 1 januari 2012;
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om
brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot en förmedlare av ett meddelande döms för sabotage mot infrastruktur till fängelse i mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot någon som meddelat en referens (t.ex. en länk) till verk döms på samma sätt som om denne väckt talan mot förmedlare av meddelande.
• Om brott som ovan har utförts inom näringsverksamhet och som del av en organiserad verksamhet, ska näringsverksamhetens tillgångar förverkas. Om brottet har utförts på uppdrag av en annan näringsverksamhet, ska även dennas tillgångar förverkas.

Jag har många gånger kritiserat de ovan beskrivna tillvägagångssätten upphovsrättsbolagen använder sig av för att behålla sin makt över kulturen. Men detta förslag är att gå för långt. Alldeles för långt. Rättssäkerheten gäller nämligen inte bara den som är misstänkt för ett brott, utan även den som misstänker någon för brott. Det strider faktiskt mot rättssamhällets principer att kriminalisera beteendet att väcka talan mot andra människor, oavsett vad talan gäller, och förslaget riskerar att skapa ett sluttande plan.

Detta är inte en komplett genomgång över de dåliga delarna i valmanifestet. Viktualiebrodern har listat många andra (i mitt tycke mindre viktiga) saker. Men oavsett problemen med valmanifestet, är Piratpartiet ett betydligt bättre va än de andra partierna, eftersom Piratpartiet är det enda parti som verkligen prioriterar medborgarrätt.

Rösta på Piratpartiet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »