Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘interndemokrati’

Att Piratpartiet är det enda större parti som prioriterar medborgerliga och mänskliga rättigheter och övriga demokratiska principer är en självklar anledning att rösta på partiet. De andra partierna kan helt enkelt tänka sig att inskränka just sådana viktiga principer (Alliansen röstade igenom massövervakningslagen FRA-lagen och privatpolislagen IPRED, Socialdemokraterna drev igenom Datalagringsdirektivet i EU och vill ha FRA:s massövervakning, och MP och V kan ge upp medborgarrättsfrågorna för inflytande  i förhandlingar med S), och eftersom de principerna är de mest fundamentala vi har i vårt samhälle, är det av yttersta vikt att de räddas. (Om en tycker det är viktigare med huruvida vi har RUT-avdrag och LAS än huruvida vi har medborgerliga rättigheter, är Piratpartiet helt fel parti för en.)

Det är således inte förvånande att Piratpartiet i sitt idag publicerade valmanifest för fram just dessa åsikter som sina viktigaste. Valmanifestet är till största delen bra, men en del tämligen allvarliga tveksamheter finns också. För det första har jag  inte hört ett dugg om processen. Detta kan inte uteslutas bero på att jag varit väldigt politiskt frånvarande under sommaren  och kollat min e-mail därefter. Men när jag nu i efterhand går in på min e-mail och söker efter ”valmanifest”, får jag (utöver ett e-mail igår och ett idag) enbart 1 träff. Träffen är ett nyhetsbrev från 11 juni. Där nämns det, i slutet, att…

Jag vill också passa på att tipsa om att våra sjökort, det vill säga, Piratpartiets sakpolitik inför vårt valmanifest är under slutligt utformande i forumet. Gå gärna dit och var med i diskussionerna! Planen är att stänga sjökorten under nästa vecka.

Innan dess hade jag inte fått något e-mail alls om framtagandet av valmanifest. Inte ett enda. Dessutom har jag relativt aktivt besökt vår webbplats, och inte heller där har jag läst något om valmanifestet. Detta är förkastligt, för om det är något (utöver årsmöte) som alla medlemmar verkligen bör informeras om är det framtagandet av valmanifestet. Då valmanifestet är den konkreta sakpolitik vi går till val på, är det vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste kunna ställa  sig bakom (nå, de flesta; om en minoritet opponerar sig kan de lämna partiet och starta ett eget parti), då det är vad som står i valmanifestet alla medlemmar måste känna till (när de förklarar partiets politik).

Saken är inte okomplicerad. Piratpartiet har länge haft problem med kommunikationen, ironiskt nog just för att vi använder Internet som primärt kommunikationsmedel. Internet är väldigt bra för kommunikation, men väldigt dåligt för att samordna kommunikation (åtminstone mellan ett tiotal tusen människor). Vissa föredrar Skype och hänger i partiets kanaler där, andra chattar via IRC, övriga använder den mest officiella kanalen som forumet är medan åter vissa säkerligen bara läser webbplatsen, bloggar och deras kommentarsfält.

Vad som förenar nästan alla dessa olika sorters kommunicerare är en e-mailadress. De allra flesta medlemmar i Piratpartiet har en e-mail, som de allra flesta kollar relativt ofta. Därför motsvarar e-mailutskick för oss vad brevlådepost är för gamla partier: det mest tillförlitliga och välanvända kommunikationssystemet, som därför alltid bör användas vid informering om viktiga företeelser. Och därför borde ett separat, eget e-mail skickas ut just om valmanifestprocessen, istället för ett par rader på slutet i ett (1) nyhetsbrev utan vidare detaljer. (Jag kan inte utesluta att något tekniskt problem gjort det svårt eller omöjligt att skicka ut e-mail; det verkar dock otroligt, då andra medlemmar styrker den föga mängden e-mail till vanliga, icke-funktionärsmedlemmar angående valmanifestet.)

Nå, kommunikationsproblem har vi som sagt mycket av, och den saken är inte fullt så allvarlig som några eventuella förkastliga inslag i själva valmanifestet. Valmanifestet är uppdelat i tre delar (eller sjökort, som de kallas ibland), vart och ett för varje av partiets fokusområden: integritet (PDF-version), kultur (PDF-version) och kunskap (PDF-version), När jag går igenom de tre sjökorten hittar jag mycket bra (och förväntat), men en del väldigt ifrågasättbara förslag (och en del upprepningar och språkliga misstag, men det är långt ifrån lika illa).

På sida fyra i integritetssjökortet finns följande förslag:

De föreslagna grundlagsändringarna om att införa vissa fotograferingsförbud avslås.
Riksdagen ska deklarera att det alltid ska vara tillåtet att dokumentera det man själv observerar och upplever, och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led.

Nog för att barnpornografilagstiftningen gått överstyr, men detta innebär ju att även människor som förgriper sig på barn får dokumentera det de observerar och upplever och sprida den dokumentationen. Således innebär förslaget, om jag förstått saken rätt, att det blir tillåtet att sprida dokumentation av övergrepp på barn. Detta förslag håller jag inte alls med om; tvärtom inskränker sådan dokumentation och spridning av den offrets personliga integritet, och förslaget är rakt motsatt partiets grundsyn i privatlivsfrågor – och särskilt märkligt är det när det långa stycket om barnpornografi på sidan fem i samma dokument yrkar på att dokumentation av övergrepp på barn även i fortsättningen ska vara olagligt.

Det allra värsta i sjökorten, enligt min mening, är dock förslaget om hur vi ska komma till rätta  med upphovsrättsmissbruket några stora upphovsrättsbolag ägnar sig åt. Sidan 5, kultursjökortet:

Upphovsrättsmissbruk kriminaliseras. Den som medvetet missbrukar upphovsrätten ska kunna få straffsatserna vända mot sig själv. Följande skrivs in i upphovsrätten snarast, alltså före den 1 januari 2012;
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot enskild person, där gärningen som lägger grund för talan inte skett som del av och inom näringsverksamhet, döms för försvårande av kulturspridning till fängelse mellan sex månader och två år. Om
brottet är ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot en förmedlare av ett meddelande döms för sabotage mot infrastruktur till fängelse i mellan sex månader och två år. Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
• Envar som väcker talan på upphovsrättslig grund mot någon som meddelat en referens (t.ex. en länk) till verk döms på samma sätt som om denne väckt talan mot förmedlare av meddelande.
• Om brott som ovan har utförts inom näringsverksamhet och som del av en organiserad verksamhet, ska näringsverksamhetens tillgångar förverkas. Om brottet har utförts på uppdrag av en annan näringsverksamhet, ska även dennas tillgångar förverkas.

Jag har många gånger kritiserat de ovan beskrivna tillvägagångssätten upphovsrättsbolagen använder sig av för att behålla sin makt över kulturen. Men detta förslag är att gå för långt. Alldeles för långt. Rättssäkerheten gäller nämligen inte bara den som är misstänkt för ett brott, utan även den som misstänker någon för brott. Det strider faktiskt mot rättssamhällets principer att kriminalisera beteendet att väcka talan mot andra människor, oavsett vad talan gäller, och förslaget riskerar att skapa ett sluttande plan.

Detta är inte en komplett genomgång över de dåliga delarna i valmanifestet. Viktualiebrodern har listat många andra (i mitt tycke mindre viktiga) saker. Men oavsett problemen med valmanifestet, är Piratpartiet ett betydligt bättre va än de andra partierna, eftersom Piratpartiet är det enda parti som verkligen prioriterar medborgarrätt.

Rösta på Piratpartiet 19 september 2010. Rösta för mänskliga rättigheter.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

(först och främst; bättre sent än aldrig: god jul!)

Just nu pågår valet till officiella riksdagskandidater för Piratpartiet. Medlemmarna avgör helt och hållet vilka av kandidaterna till vår valsedel som hamnar på valsedeln, och röstningen går till genom att samtliga röstberättigade (det vill säga, alla människor som var medlemmar i partiet när omröstningen startade) uppsöker en viss webbsida de blivit pekade till i ett officiellt massutskickat e-mail om saken. Webbsidan är stundtals extremt trög, vilket är mycket synd, samt litet ironiskt; vi ska föreställa oerhört tekniskt kunniga Internetfantaster, och vi kan inte skapa en simpel omröstning med möjlighet att plocka ut och rangordna 22 valalternativ?

Dessutom gäller på detta vis på intet sätt rösthemligheten; på grund av FRA-lagen skickas automatiskt all elektronisk trafik som passerar Sveriges gränser (och det gör detta säkerligen någonstans, på något sätt).Bortsett från detta är sättet att plocka ut vilka som får vara med på valsedeln bra; grundtanken är god. Själv röstade jag på mina 22 favoriter igår, och ämnar här lista topp tio – samtliga kandidater som enligt min uppfattning förtjänar att lyftas fram.

Noteras bör att jag inte tillämpat någon form av kvotering; varken män/kvinnor, etniska svenskar/invandrare, religiösa/ateister, ung/gammal, funktionshindrade/icke-funktionshindrade eller någon annat sådan kvotering grundad på godtyckligt vald egenskap. Människorna ska sitta i riksdagen; det spelar ingen roll om de är kvinnor eller män, invandrare eller inte, med religiös trosuppfattning eller ej. Sann jämställdhet uppnås först när vi har könsneutralitet; ens godtyckligt valda, egentligen ovidkommande egenskap ska inte spela någon roll. Att det behövs några kvinnor för att det tyvärr är så att många medborgare vill ha någon på valsedeln att identifiera sig med är mycket sorgligt, och principiellt inte något att bry oss om, men pragmatiskt är det smartaste sättet att driva vår politik att ha med några kvinnor; vi tjänar röster på det (och detta är inte pragmatism a la FRA-lagen; principen som bryts här är könsneutraliteten, medan principen som bryts genom FRA-lagen är mänskliga rättigheter; den tidigare är möjlig att kompromissa med, den senare ovillkorlig).

Nu, till topp tio från min lista över de 22 pirater jag vill ha på valsedeln.

1. Jan Lindgren
Jan Lindgren har länge och väl arbetat som distriktsledare för Stockholmsdistriktet. Oförtröttligt har han kämpat vidare med aktivismen för att driva våra frågor, och har därmed bevisat sitt uppriktiga engagemang för piratrörelsen samt sin goda möjlighet att ta och förvalta ansvar från andra människor. Sin förmåga att argumentera har han visat upp på sin blogg. Som följd av ovanstående är Jan Lindgren på första plats på min tänkta valsedel.

2. Anna Troberg
Vi behöver människor som är duktiga på kulturskapande och upphovsrätt i riksdagen – och vem är bättre än en före detta antipirat som övertygades att bli pirat? En kreatör själv, som lyckats nyttja Internets möjligheter istället för att betrakta Internet som något farligt? En kreatör själv, som även hjälper andra att nyttja Internets möjligheter istälelt för att betrakta Internet som något farligt? Att hennes blogg är en av de bästa i piratosfären är inte någon nackdel, och läggs det höga förtroende jag har för Anna till i beräkningen, är andraplatsen given. Att jag har både Troberg och Lindgren högst på min valsedel är litet kusligt, då jag för någon vecka sedan besökte deras gemensamma kampanjwebbplats

3. Kalle Vedin
Kalle Vedin måste helt klart vara den av alla piratpartister jag inte träffat AFK som jag har störst förtroende för. Det säger inte litet. Jag har fått intrycket att Göteborg letts mycket väl under hans styre, och dessutom är Kalle Vedin väldigt Internet-kunnig. Inte bara kulturkompetens behövs i riksdagen, utan även någon av våra mer informationstekniskt inriktade pirater bör vara en del av riksdagsgruppen. Hans blogg kallad XOR är lysande, och det är nästan än mer lysande att jag inte förstår de mer teknikrelaterade inläggen. Sammantaget berättigar detta till tredje platsen på min valsedel.

4. Jonas Nordgren
Jonas Nordgren var den första pirat jag träffade AFK – faktiskt en av de första piraterna jag träffade överhuvudtaget, då jag vid den tiden inte interagerade särskilt mycket Internetskt med andra bloggare och pirater. Hur mötte jag då Jonas Nordgren? Jo, Jonas Nordgren stod flera veckor, flera timmar varje vardag, utanför riksdagen i protest mot FRA-lagen. I januari och februari. Med extrem kyla. Om inte det visar på ens engagemang för mänskliga rättigheter vet jag inte vad som gör det. Dessutom skulle de riksdagsledamöter som hörde om honom och ändå röstade ja till FRA-lagen bli så ägda när han sitter mitt emot dem vid förhandslingsbordet i höst… Jag skulle vilja se deras miner när de inser vem de förhandlar med.

5. Gun Svensson
Farmorgun i Norrtälje hade från första dagen hon annonserade sin kandidatur en given plats på min valsedel. Kunskap, livserfarenhet och engagemang är alla ord som beskriver Farmorgun, och det är ett stort plus att hon är någon att identifiera sig med för de äldre männskor som gillar mänskliga och medborgerliga rättigheter men tvekar att rösta på Piratpartiet för att det är ett ”ungdomsparti”. Sådana fördomar råder Farmogun bot på.

6. Rick Falkvinge
Behövs verkligen motivering till varför Rick platsar på valsedeln och i riksdagen? Jag skulle inte tro det. Däremot kanske ni vill ha en förklaring till varför Rick inte fick första platsen. Jag resonerar såhär: en del (inte många, men tillräckligt många) av våra inte så insatta eller engagerade medlemmar lär skapa en valsedel. De lär alla placera Rick först. Då är det onödvändigt för mig att slösa röster på att placer Rick högst upp, när han ändå lär tas med på allas valsedlar (även de som är medvetna om att det är slöseri att placera honom högst). Istället kan jag då toppa med andra, mindre kända kandidater. Detta är, såvitt jag kan bedömma, det mest effektivt sättet jag kan ta till att få just dessa 22 kandidater till valsedeln.

7. Mikael Nilsson
Mikael Nilsson var kompetent och driven nog att skapa och driva en webbplats som på sätt och vis blev centralen kring vilken FRA-moståndet i Sverige kretsade, stoppaFRAlagen.nu. Kunde Nilsson lyckas med den bedriften, kan Nilsson tusan lyckas i riksdagen också.

8. Johnny Olsson
Människan bakom en av de bästa bloggarna på satir i dagens Sverige, Enligt min Humla, förtjänar väl en riksdagsplats. Bara föreställ er Johnny Olsson stå i talarstolen i plenisalen, ivrigt vifta med händerna och jämföra situationen vad gäller det säkerhetsiska lagförslaget som debatteras med en paranoid pyroman till bostadsvärd. Bara föreställ er det, så blir motivering överflödig. Dessutom kan vi väl inte missunna Johnny Olsson en chans att dela ut sina julklappar AFK?

9. Stefan Flod
Stefan Flod är tillräckligt duktig för att vara förbundsordförande för Sveriges största partiungdomsförening. Då är Flod även tillräckligt duktig för att sitta i riksdagen.

10. Ola Nyström
Mycket trevlig Stockholmspirat som jag har högt förtroende för. Vore säkerligen bra i riksdagen.

Massor av pirater... Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Massor av pirater... Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Bilden ovan hittad hos TantraBlog, som kopierade den från Jonathan Rieder Lundkvist, som licensierat den under CC-BY-NC-SA 3.0.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, pirater, piratpartister, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Följer du denna blogg? Oavsett om du gör det, svara gärna på enkäten om det till höger!

Rick Falkvinge anställde sig själv! ropar DN skadeglatt (och Nyheter24), till synes i ett led i smutskastningskampanjen av Piratpartiet. Ack, vad enkelt det vore om det gick att avfärde det som ett sådant. Ack, vad lätt det vore om gammelmedia återigen hade fel – visst, synd på en rikstäckande tidnings förtroende, men det vore bättre än det här. Ack, vad lätt det vore om artiklarna saknade sanningsgrund och var lösa spekulationer a la Expressen. Ack, vad lätt det vore om artikeln ljög.

Men artikeln ljög inte. Rick Falkvinge krävde 45 000:- i månaden på ett styrelsemöte. Rick Falkvinge gjorde mer än så; Rick deltog i omröstningen om hans lön. Och tog inte tillbaka det direkt, utan försvarade sig mot vad flera medlemmar påpekade. Jag skrev själv ett inlägg i tråden på Piratpartiets forum om det aktuella styrelsemötet, det 1 juli. Inlägget har fortfarande värde:

***********

Jag har inte läst igenom forumtråden jättenoga, på grund av dess längd. Men min egen uppfattning är som följer:

1, jävet) Rick var jävig och bör därför ha låtit bli att rösta i frågan om sin egen lön. Resonemanget ”Jag anser att det vore mycket olämpligt att låta bli att rösta bara för att man är personligen påverkad. Har man fått ett förtroendeuppdrag, så förväntar jag mig att man tar det på största allvar och klarar att hålla isär sina roller, och kan motivera varför man röstade på ett visst sätt i en viss roll.” håller inte; det skulle lika gärna kunna användas för att helt ta bort jävsreglerna i rättegångar och låta folk som Norström (eller än mer jävigt folk) obehindrat döma i mål de är jäviga i; de ska ju kunna ”hålla isär sina roller”! Eftersom Rick själv verkar vara (sedan tidigare: http://rickfalkvinge.se/2009/04/23/friande-tpb-domare-inte-javig/http://rickfalkvinge.se/2009/06/25/tva-rattsskandaler-pa-samma-dag/) av åsikten att folk som är jäviga inte bör uttala sig i frågor som rör dem just på grund av möjligheten att de failar när de ska skilja på sina olika roller är det märkligt att han när det gäller vår styrelse har en rakt motsatt uppfattning.

2, lönen) 45 000:- bör inte jämföras med en hypotetisk IT-chefslön, utan med hur mycket pengar partiet faktiskt har att förfogas över. Den relevanta frågan är om Rick verkligen behöver så mycket pengar från partiet för att kunna utföra sitt uppdrag som partiledare väl. I grund och botten är frågeställningen: skulle delar av dessa pengar kunna användas på något mer effektivt sätt för att gynna vår politik? Om de skulle det, bör lönen inte vara så hög. Om de inte skulle det, är det rätt och riktigt att Rick får 45 000:-. Jag vet faktiskt inte riktigt omd et här var det mest effektiva; kanske var det här det effektivaste, då allt annat lett till att Rick avgått, och det hade definitivt varit dåligt för partiet.

3, hanteringen) Detta har skötts på ett dåligt sätt, anser jag. Om denna såpass kontroversiella fråga tagits upp på forumet eller på annat sätt med medlemmarna i partiet först hade lösningen kanske blivit bättre; det hela hade åtminstone bättre speglat medlemmarnas vilja, och därmed varit mer demokratiskt. Trots attstyrelsen är vald av medlemmarna innebär det inte att ett beslut är demokratiskt bara för att styrelsen fattar det; jämför med FRA-lagen, som knappeligen är demokratiskt infört (och nu menar jag inte mänskliga rättigheten till privatliv-aspekten, utan aspekten att majoriteten helt enkelt är emot lagen) – inga övriga liknelser dras mellan FRA-lagen och Ricks lön.

4, media) Oavsett om lönen är rättfärdigad, oavsett om jävet egentligen inte är något problem, och oavsett om hanteringen skötts demokratiskt, gör beslutet att ge Rick 45 000:- i månaden det lite väl enkelt för media i sin smutskastning. ”PIRATEN ANSTÄLLER SIG SJÄLV – ultrakapitalisten ger sig 45 000:-/månaden” på valfri kvällspress löpsedel är inte bra för partiet…

***********

(Angående sista punkten, media, kan jag inte låta mig utbrista ”Vad var det jag sa?”)

Rent krasst, principiellt, är Ricks beteende inte värre än Norströms (men en gradskillnad finns dock: Ricks beteende hotar demokratin inom ett politiskt parti, medan Norströms agerande hotar rättssäkerheten och demokratin i en stat – således är naturligtvis Norströms agerande mer förkastligt). Norström kan ursäkta sig på precis samma sätt. När vi påpekade detta – när vi bad om en förklaring – tja. Rick ändrade sig inte i alla fall. Rick fortsatte försvara sitt agerande med att det var modigt och bröt mot vad som traditionellt ses som obekvämt – någon vidare ånger för det missförtroende det ingöt i åtminstone vissa av medlemmarna verkade han inte känna.

Nu har Rick kommenterat hela saken på sin blogg. Fortfarande menar han att det inte fanns något principiellt fel med att han röstade i en fråga han var jävig i. Men nu har han ändrat sig. Inte tagit sitt förnuft till fånga, inte förstått jämförelsen med Norström, utan för att han läst aktiebolagslagen och gillar aktiebolagskonstruktionen. Rick skriver också: ”Jag är personligen otroligt imponerad av svärmens kapacitet att laga defekter i en organisation. När något upptäcks som kan fungera bättre, så tar det oftast inte lång tid förrän allt har svängt. I en traditionell organisation hade ledningsskiktet gjort sig onåbara och struntat i vad folk var upprörda över. (”Alla tjänar på om debatten lägger sig.”) Det är att kasta bort kompetens.” Och detta är ganska intressant, med tanke på att han till synes struntade i våra åsikter tills aktiebolagslagen kom fram som argument.

Missförstå mig inte: jag har fortfarande förtroende för Rick. Han har jobbat så hårt med partiet och lyckades göra entré i EU-parlamentet, att en sådan här… incident knappast är nog för att inte längre vilja ha honom som partiledare. Personligen är Rick dessutom trevlig, alldeles oavsett sitt felaktiga agerande i denna fråga. Men det innebär inte att jag inte kritiserar Rick starkt på grund av hans jäv.

Sedan kan jag, i och för sig ganska off topic, inte undvika att kommentera DN:s artikel om hur Frankrikes kulturminister Frédéric Mitterrand sett till att unga nu kan gå gratis på franska muséer. De angivna motiveringen har jag inget emot i sig – det är viktigt att ge unga med dålig ekonomi chans att få uppleva kultur. Nå, det extremt LOL:iga i denna nyhet kan inte till fullo förstås om en inte känner till ett annat lagförslag Mitterrand jobbat hårt för, ett annat lagförslag som helt klart rör ekonomiskt svaga ungdomar chans att få uppleva kultur… HADOPI-lagen (se bakgrund och följ utvecklingen på Le domaine d’Anais).

HADOPI-lagen är ett extremt slag mot den illegala fildelningen, och till på köpet slås rättssäkerheten, Internets frihet och yttrandefriheten sönder. Nå, oavsett det uppenbara avskyvärda i att HADOPI-lagen avskaffar en stor del av demokratin, flera mänskliga rättigheter, är den ju riktad mot illegal fildelning. Mot fildelningen. Ser det ironiska? Tja, om det är något som skulle säkerställa att unga med dålig ejkonomi får tillgång till kultur är det – legalisering av fildelningen. Inte hetsjakt på fildelare.

Nå, Ricks jäv handlade ju det hela om. Vad skriver bloggarna om det? Isak Gerson (pp) ogillar jävet oavsett om Rick lyckades skila på sin roll som privatperson och sin roll som styrelseledamot, Kent Persson (M) är av uppfattningen att vi alla gör fel ibland, David Hylander uppmärksammar apropå deras artikel om jävet hur bra Nyheter24 är på att länka, Pezster anser det vara osmart gjort av Rick, Mattias Andersson hojtar ”partiet framför allt!” och Osmidigt hoppas att Rick ska be styrelsen göra en omvotering i frågan utan honom (bra förslag, men går det?).

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, Internet, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »