Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Wikileaks’

När Wikileaks började läcka information var jag lite besviken på bristen på skandaler. Clinton hade beordrat spionage mot FN, vilket var upprörande, men det var ändå USA – Sverige togs inte upp så mycket. Sedan började läckorna om Sverige droppa in, läckor som visar på oegentligheter – men först idag kom den riktigt stora skandalen. Jag satte mig för att kolla på ett extrainsatt Dokument Inifrån-program på tvåan och förväntade mig en dokumentär om Wikileaks (som utlovats på Dokument Inifråns webbplats), men möts av information om att det extrainsatta programmet ska ta upp hemligt övervakningssamarbete mellan Sverige och USA. What?

Om du inte sett programmet ”De hemliga telegrammen”: se det nu. Det finns på Svt Play. 45 minuter långt, ja, men 45 av de mest inrikespolitiskt omskakande minuterna Sveriges Television producerat gjort om regeringen Reinfeldt. Om du inte orkar: läs Svt:s artikel om det hela istället, som inte är riktigt lika uttömmaande men har med mycket. Eller se allra minst Rapports tämligen kortfattade inslag om det:

Och programmet höll vad som utlovats. Noggrant uppbackad av av Wikileaks offentliggjorda dokument från USA:s ambassad i Stockholm kunde Sveriges Television avslöja att Sverige givit USA information om svenska medborgare. Och detta uppsåtligt undanhållit riksdagen och svenska folket, eftersom verksamheten enligt bedömning kanske inte skulle klara en sådan granskning, särskilt med bakgrund av FRA-debatten. Läs det där igen: svenska regeringen mörklade aktivt politiskt kontroversiella ageranden, för att undvika att folket och riksdagen skulle kritisera dem.

Beatrice Ask slingrar sig (naturligtvis) och påstod först att hon inte ville kommentera ordval i amerikanska dokument, och säger sedan att allt är ett missförstånd, att det påstådda övervakningssamarbetet blandats ihop med något annat. Ask, jag struntar fullkomligt i om det är ett övervakningssamarbete eller något annat som undanhållits riksdagen. Oavsett vilken regeringens verksamhet är, oavsett vad det handlar om, bör den inte skötas informellt med det uttalade syftet att undvika folkets och riksdagens granskning. Att undvika riksdagens granskning kan strida mot självaste Regeringsformen (alltså grundlagen):

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. […]

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. […] Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.

Visst, det går att hävda att regeringen möjligen rent juridiskt – eftersom riksdagen genomdrivit urusel, odemokratisk lagstiftning som tillåter regeringen att syssla med sådana här kontroversiella saker utan riksdagens insyn – har gjort rätt. Men det spelar mindre roll. Att regeringen resonerar i termer av att ”detta agerande skulle svenska folket och riksdagen kanske ogilla, alltså döljer vi det” är hemskt, och strider om inte juridiskt mot grundlagen, så i alla fall mot grundlagens anda. Och att riksdagen driver igenom lagstiftning som möjliggör mörkande av ageranden inför folket är också odemokratiskt; jag kritiserar även riksdagen, inte bara regeringen, för det inträffade.

Det finns en minimal möjlighet för att Beatrice Ask faktiskt ändå är demokrat : Ask har faktiskt inte känt till vad hennes tjänstemän diskuterat med USA. Men om ministrars tjänstemän kan diskutera såhär kontroversiella saker dolt för regeringen är regeringen riktigt inkompetent, och tjänstemännen odemokratiska. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som skulle vara värst: att Beatrice Ask själv försökt hemlighålla samarbetet (vilket skulle innebära att hon föraktar demokratin) eller att hennes tjänstemän i hemlighet motarbetat henne (vilket skulle innebär att hon är inkompetent). En riktig skandal är det oavsett.

Och hur reagerar världen när en aktivistorganisation som Wikileaks – i samarbete ansedda tidningarna The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, El País och Le Monde – publicerar det här och mängder av liknande avslöjanden av oegentligheter (och hey, en del glädjande saker också)? Jo, man attackerar Wikileaks med alla till buds stående medel, och talar om dödsstraff för journalister och terrorstämpling av en journalistisk organisation för att den bedriver just journalistik som om vi levde i Kina (en jämförelse även Reportrar utan gränser – sin tidigare kritik mot Wikileaks till trotsgör). Tack och lov har just detta inte uttalats av den amerikanska regeringen (som dock är väldigt upprörd), men runtom i världen pågår andra mindre allvarliga (men ändå extremt förkastliga) försök att tysta Wikileaks, som exempelvis att utreda om en viss person har begått ett brott (istället för att utgå från ett känt brott).

Det är dags att samhällets makthavare accepterar Wikileaks – och hela Internets – betydelse för politiken, och inser att det inte längre är möjligt att dölja saker för folket eller de folkvalda. Wikileaks  själva borde snarast hyllas för den demokratiska insyn organisationen ger oss, och alla politiker vars oegentligheter avslöjats bör snarast endera erkänna och be om ursäkt eller avgå. (Detta skrivet utifrån det mest sannolika scenariot att Wikileaks dokument är riktiga, då få makthavare hävdat motsatsen.)

Foto: Janwikifoto, CC-BY-SA 3.0

Foto: Janwikifoto, CC-BY-SA 3.0

Foto (från Wikimedia Commons): Janwikifoto, CC-BY-SA 3.0. Justitieminister Beatrice Ask – kriminell antidemokrat eller bara inkompetent?

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I dagarna har det, vilket knappast undgått någon, kommit ytterligare en på grund av blotta storleken imponerande (”största läckan någonsin” har fått upprepas ett par gånger om Wikileaks nu…) läcka via Wikileaks. Som tidigare har Wikileaks samarbetat med ansedda tidningar världen, med effekten att läckan fått än mer spridning och trovärdighet. Klart verkar vara att tidningarna gått igenom materialet för att undvika direkt skadliga publiceringar; i vilken grad, om någon, Wikileaks själva i enlighet med tidningarnas publicistiska beslut redigerat materialet förefaller oklart. , mycket finns att säga om läckan, och väldigt mycket har sagts (klokast har kanske Roger Fjellström och Copyriot varit).

(Kort kan nämnas att de största skandalerna EMM är det av Clinton beordrade spionaget mot FN, S och USA:s propagandasamarbete, ett tvivelaktigt samarbete mellan Storbritannien och USA och ett faktiskt tämligen tvivelaktigt samarbete mellan Sverige och USA.)

Därför tänkte jag inte återupprepa andras tankegångar . Jag tänker ta mig an en aspekt på saken jag inte tror någon uppmärksammat: SWIFT-avtalet (EDIT: sedan jag började skriva har HAX tagit upp att SWIFT nämns i samband med Sverige i dokumenten men inte mer än så). SWIFT-avtalet är ett dokument som sedan ett par månader godkänts av EU-parlamentet (och resten av EU), och som innebär att USA i kampen mot terrorism får ta del av EU:s medborgares ekonomiska transaktioner. Problemet är att datan skickas ”i bulk” – det är inte bara en specifik misstänkts data som lämnas ut när USA begär det, utan även massor av oskyldiga vars data av tekniska skäl också skickas med. Ett stort problem för privatlivet, att våra transaktioner kan godtyckligt granskas av USA. Nå, vad har då detta med Wikileaks att göra?

Jo, Wikileaks drivs ideellt, men servrar och sådant kostar pengar. Därför är Wikileaks beroende av frivilligas donationer. So far so good. Men i USA finns tal om att terrorstämpla Wikileaks. Och att ge pengar till en terrororganisation torde betraktas som extremt suspekt – möjligen till och med kriminellt – ur sedan 9/11 paranoid-amerikanskt perspektiv. Som en följd av SWIFT-avtalet kan en EU-medborgare aldrig vara säker på att USA inte får information om ens transaktioner. Vilket betyder att vanliga människor som ger pengar till Wikileaks för att de gillar öppenhet riskerar att terrorstämplas själva. För att inte tala om Amnesty, som häromåret gav ett pris till Wikileaks (och visserligen senare kritiserat sajten men ändå varit någorlunda positiv), och Piratpartiet, som erbjöd (och ev. idag ger) serverplats åt sajten.

Är det bara jag som tycker det är fel att de som gillar demokratins principer (som öppenhet) kan behöva oroa sig för att stämplas som terrorister?

Är det bara jag som tycker det är märkligt att landet som grundades på demokratiska ideal (nåja…) idag är ett land ökänt för att motarbeta dem?

Är det bara jag som finner det besynnerligt att ”the land of the brave and home of the free” konstant prioriterar diffus säkerhet över frihet?

Är det bara jag som tycker det här är ett utmärkt argument till varför EU inte bör göra allt USA vill när USA ber EU om något?

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nu har valrörelsen börjat på allvar för oss pirater; åtminstone jag får kraftiga EU-valrörelsen 2009-vibbar av att folk offentligt går ut med att de röstar pirat. På Brännpunkt meddelade Henrik Brändén (tidigare S) och Markus Berglund (C) att de detta år, på grund av sina partiers svek i integritetsfrågorna, inte kan annat än rösta på Piratpartiet, och uppmanar alla andra som bryr sig om medborgarrätt att göra likadant. Detta besked ackompanjerades av inlägg av de båda artikelförfattarna på deras respektive bloggar; Brändén skriver långt och utförligt om varför han lämnat det parti han arbetat för i 29 år. Det är, kort och gott, awesome.

Apropå Brännpunkt har Camila Lindberg (FP) – ni minns, den enda i Alliansen som vägrade rösta ja till massövervakning a la FRA – och Carl-Johan Rehbinder (PP) – en superideologisk och trevlig pirat – uppmanat riksdagen att våga vägra säga nej till Datalagringsdirektivet. Eftersom Datalagringsdirektivet innebär att alla telefonkontakter, SMS, surfanden och e-mail ska lagras är det väldigt trevligt att vi har en riksdagsledamot som verkligen motsätter sig det och inte är rädd att lyfta frågan bara för att det råkar vara val om ett par veckor. Från de allra flesta etablerade politiker är det väldigt tyst i frågan, antagligen för att inte likt förra valet förlora röster till Piratpartiet.

Och därför är det så viktigt att vi struntar i vad de flesta etablerade politikerna tycker; de ska inte få tysta medborgarrättsfrågorna! Det enda parti som alltid kommer prioritera medborgerliga och mänskliga rättigheter – och alltså inrikta sig på att riva upp FRA-lagen och IPRED, kasta Datalagringsdirektivet i papperskorgen och genast lämna ACTA-förhandlingarna – är Piratpartiet. Rösta på dem i riksdagsvalet! Faktum är att just idag är en extra bra dag att rösta pirat, eftersom den utnämnts till Rösta Piratdagen. Det innebär att flera av våra riksdagskandidater runt om i landet kommer gå och rösta på en förtidsröstningslokal idag, och vill ha med sig så många som möjligt att rösta tillsammans med. Tider finns upplagda på nätet, men på de flesta platser gäller klockan 13; i Stockholm är det Centralstationen som gäller.

Parentes: vi har enbart 91,1 procent av förtidsrösterna täckta med valsedlar (etablerade partierna får det utdelade av staten, vi måste dela ut själva; det är kasst och odemokratiskt, men vi kan inte göra något åt det tyvärr, mer än jobba hårt för att täcka alla vallokaler). Skriv gärna upp dig på att lägga ut valsedlar vid någon av de ännu ej täckta förtidsröstningslokalerna, och gör det nu! För varje dag som går förlorar vi röstar på att inte ha full täckning. Kolla gärna också efter eventuellt valfusk.

Och när en röstat på Centralstationen – om en bor i Stockholm – och en känner för att göra mer för medborgarrätten, kan en bege sig till Sergels Torg. Där startar nämligen en flygbladsutdelning idag klockan ett, och den håller på i två timmar. Därefter åker alla som vill vidare till kansliet i Aspudden, för att där hjälpa till med att skicka ut diverse valmaterial våra många och flitiga aktivister beställt. All information om evenemanget finns på bloggen för Piratpartiet i Stockholm. Jag vill ändock avsluta inlägget med en länk till en debattartikel i Expressen som menar på att Piratpartiet sviker sina ideal genom sitt samarbete med Wikileaks. Faktum är att jag till viss del håller med.

Problemet är att det inte finns något bättre alternativ än Piratpartiet. Piratpartiet samarbetar med Wikileaks som hotar några få människors rätt till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande ibland; de rödgröna är beredda att riva upp FRA-lagen men sedan återinföra den och ha Tomas Bodström (som drev igenom Datalagringsdirektivet i EU) som justitieminister, och Alliansen har de senaste fyra år sedan visat hur inkompetenta de är i medborgarrättsfrågor. Piratpartiet är inte optimalt, men det är den bästa chansen att rädda de medborgerliga rättigheterna. Så rösta pirat. Gör det idag.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Piratpartiet har nu ingått ett samarbete med Wikileaks, enligt ett gemensamt pressmeddelande som fått rätt mycket uppmärksamhet i flera media. Visst, generellt är samarbetet bra, men det är inte helt oproblematiskt. Jag har inget emot det mesta av Wikileaks arbete – jag gillar att makthavare inte längre kan vara säkra på att information de vill hålla hemlig förblir hemlig. Läckor av ACTA-förhandlingar, enskilda krigsbrott och dylikt gynnar öppenheten, det vill säga medborgarnas insyn i de folkvalda politikernas arbete, och därmed även demokratin (för att kunna göra ett betydande val när en röstar måste en ju veta vad partiet och politikern en röstar på står för, och hur de förvaltat sitt förtroende tidigare).

Men, som sagt, finns det problem. För det första är Wikileaks oberoende i fara. Wikileaks bör vara en neutral betraktare av vår värld som avslöjar sanningen om den i de fall sanningen undanhålls godtyckligt av makthavarna. När Piratpartiet har en god chans att själva bli makthavare – och faktiskt redan är det i EU-parlamentet – är det inte särskilt lyckat att Piratpartiet samtidigt hjälper Wikileaks, eftersom det lätt kan uppstå en beroendesituation de båda parterna emellan. Tänk om alla Wikileaks servrar i världen skulle beslagtas, utom de Piratpartiet har hand om? Och tänk om Wikileaks nästa vecka skulle få tag på ytterst graverande uppgifter om Piratpartiets organisation, som vid publicering skulle missgynna partiets nuvarande ledning kraftigt? Skulle inte Wikileaks då dra sig för att publicera dokumenten, helt enkelt för att de inte vill bli utkastade från partiets vård?

Men ett allvarligare dilemma är vissa uppgifter i Wikileaks senaste stora läcka, om kriget i Afghanistan. Wikileaks hade inte censurerat bort namnen på vissa afghanska uppgiftslämnare, uppgiftslämnare som nu svävar i livsfara eftersom deras fiender nu vet vilka de är. Soldaternas säkerhet är inte av särskilt stor vikt i sammanhanget – de har medvetet åkt till ett krig med risk för eget liv och får då acceptera att deras arbete sker under demokratiska former, med insyn – men lokalbefolkning som hjälpt USA har inte alls i samma utsträckning valt sin egen situation. Det är naturligtvis möjligt att som Reportrar utan Gränser förespråka principen bakom Wikileaks arbete, men ändå fördöma det misstag Wikileaks begått i och med den publiceringen.

Andra ser allvarligare på frågan; Lars Gustafsson har lämnat Piratpartiet i protest mot att partiet stöder en organisation som riskerat människors liv. HAX försvar ger jag inte mycket för; han besvarar inte själva huvudfrågan, nämligen varför det är okej att riskera oskyldiga människors liv. Om någon har ett bra svar på den frågan, tar jag naturligtvis genast tillbaka min kritik; kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag tänker hursomhelst inte lämna partiet, av en enkel anledning:

Alla andra större partier i Sverige behandlar mänskliga rättigheter och demokratiska principer på ett betydligt värre sätt med FRA:s massavlyssning av elektronisk kommunikation, införande av Datalagringsdirektivet efter valet och vidare befogenheter till upphovsrättsinnehavare än polisen har via IPRED (tyvärr inräknas S i förespråkarna av den lagstiftningen, vilket gör att MP:s och V:s ställningstaganden i frågorna inte spelar större roll). För att inte tala om att Sveriges närvaro i Afghanistan (som innebär att Sverige deltar i krig, vilket naturligtvis innebär att mänskliga rättigheter blir kränkta) uppskattas av Alliansen, och eventuellt Socialdemokraterna (de verkar inte ha givit klart besked i frågan).

Så, ja, trots problematiken med Wikileakssamarbetet, finns det bara ett parti att rösta på i höst för den som bryr sig om medborgerliga och mänskliga rättigheter och andra principer som hör demokratin till. Rösta på Piratpartiet. Rösta för medborgarrätt.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

För några dagar sedan beslöt Wikileaks att offentliggöra det mycket omfattande sekretessbelagda material sajten fått inskickat av en anonym demokratikämpe – alla som kämpar för insyn i statens agerande kämpar för demokrati, då insyn i statens agerande är nödvändigt för att verkligen kunna vara med och bestämma; om en, för att ta ett närliggande exempel, röstar på Centerpartiet för att förvänta sig att någon i Alliansen kommer arbeta mot den människorättsfientliga FRA-lagen och den säkerhets- och miljöfientliga kärnkraften, men Centerpartiet sedan röstar för både FRA och kärnkraft, har en egentligen inte fått vara med i det demokratiska bestämmandet, då ens röst används till raka motsatsen mot vad en lovades den skulle användas till.

Materialet Wikileaks avslöjade, i samarbete med tre erkända, internationella tidningar, visar kanske inte på någon enskilt extremt oförväntad och avskyvärd handling, men den bekräftar att ”fredsbevarande insatser” som sker med vapen och soldater är precis lika ologiskt och korkat som det låter. Dessa ”fredsbevarande styrkor” har nämligen mördat just de civila medborgare i Afghanistan som de skulle beskydda; The Guardian har räknat till ett par hundra civila mördade bland de uppgifter som nu släppts till allmänheten. Och då verkar det säkert att räkna med att det finns en hel del fler som inte dokumenterats i detta material; vi vet att det finns fler dokument, då Wikileaks håller på många för att de skulle kunna hota säkerheten för soldater.

…vilket för mig till huvudkritiken som riktats mot den anonyma tipsarens och Wikileaks agerande. Publiceringen av materialet skulle kunna hota säkerheten för de fredsbevarande soldater som finns på plats i området. Jag är långt ifrån säkerhetsexpert, så jag vet inte hur farligt materialet är. Men Carl Bildt (som trots sin ondska gällande FRA-lagen torde ha väldigt bra koll på läget i Afghanistan; när det gällde FRA överdrev han möjligtvis säkerhetsrisken om vi inte införde lagstiftningen, men det förefaller otroligt att han skulle över- eller underdriva i det här fallet) hävdar att någon större källa till oro för soldaternas säkerhet inte finns, och det faktum att tre stora tidningar valt att publicera materialet tyder på detsamma; om det hade funnits stor risk för dödsfall på grund av publiceringen, hade knappast så ansedda tidningar gått med på att publicera. UPPDATERING: Försvarsmakten har nu gjort en första genomgång, och inte hittat något hot som kräver omedelbara åtgärder. Och Hanne Kjöller skriver f.ö. läsvärt i DN idag.

Men även om det finns risk för soldaternas säkerhet är det inte ett så stort problem som de flesta förefaller se det som. Naturligtvis är varje dödsfall en tragedi, och naturligtvis är det hemskt varje gång den mänskliga rättigheten till liv kränks – men soldaterna har själva valt att resa till Afghanistan. De är väl medvetna om att de befinner sig i ett krig, och att risken för att dö är jämförelsevis hög – och det skulle den vara oavsett om uppgifterna läckt ut eller ej. De har själva valt att riskera livet för ”freden” (som de flesta soldater antagligen ser det). Jag vill inte på något sätt nedvärdera sorgen hos soldaternas anhöriga eller ondskan hos mördarna, men det vi bör göra för att förhindra soldaternas död är inte att förneka medborgarna från insyn i deras länders handlingar, utan att kalla hem soldaterna.

Just det är min huvudtes: vi, USA och alla andra bör avbryta alla ”fredsbevarande insatser” som sker i Afghanistan genom bruk av våld. Att använda vapen för att bringa fred låter ruskigt likt den Orwellska tesen från ”1984”, krig är fred. Det är helt enkelt oönskvärt. Sveriges närvaro i Aghanistan – som förstås är det enklaste för oss svenskar att påverka – är en fråga Piratpartiet inte tagit ställning i (trots att jag motionerade om det på årsmötet i år), vilket är synd, då det i allra högsta grad berör mänskliga rättigheter.

Nåväl, trots att vi inte tagit ställning i Afghanistanfrågan, har vi i allra högsta grad tagit ställning i Wikileaksfrågan. Vi i Piratpartiet är för öppenhet och insyn i statens verksamhet, vilket naturligtvis även rör krig och ”fredsbevarande insatser” (en viss gräns kunde möjligtvis dras vid sådana uppgifter som på allvar hotar den nationella säkerheten, och inte enbart de frivilliga soldater som självvalt rest till krigsområden). Således är det inte alls märkligt att vice partiledare Anna Troberg gått ut i media och förklarat Piratpartiets vilja att Wikileaks, om det behövs och de vill, kan få både serverplats och bandbredd av oss, skyddade av det starka svenska källskyddet och vår benhårda vilja att inte lämna ut information om dem till myndigheterna (och vid ett eventuellt riksdagsinträde av den åtalsimmunitet riksdagsledamöter har för strikt politisk verksamhet, såsom att driva Wikileaks).

Detta visar återigen att Piratpartiet tyvärr är det enda parti i svensk rikspolitik som verkligen bryr sig om och prioriterar mänskliga rättigheter, öppenhet, demokrati 0ch dylikt. Alliansen har misshandlat just dessa värden genom att införa massövervakning av elektronisk kommunikation som går via utlandet (det vill säga de flesta e-mail och sms och det mesta surfandet) via FRA-lagen, givit privata bolag större befogenheter än polisen via IPRED, och förkastat idéer om öppenhet genom att trots all sekretess som är kring ACTA-förhandlingarna fortsätta med dem. De rödgröna är troligtvis bättre, men inte mycket; Socialdemokraterna har Tomas Bodström, som drev igenom Datalagringsdirektivet i EU, och både Miljöpartiet och Vänsterpartiet säljer nog ut sina medborgarrättsliga åsikter för att få en del av makten.

Rösta för mänskliga rättigheter. Rösta på Piratpartiet den 19 september i år, för att vända utvecklingen mot 1984, till att bli en utveckling mot 2022.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »