Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘barnporr’

På sidan fem i integritetsdelen av Piratpartiets valmanifest står:

Det viktiga arbetet att bekämpa barnpornografin slår ibland över i ett angrepp mot det öppna samhället utan att för den skull vara särskilt effektivt. Detta sker från den felaktiga föreställningen att övergreppshandel sker öppet. Piratpartiet vänder sig mot dem som använder värnlösa barn som slagträn i en debatt som egentligen handlar om något annat. Barn som utsätts för barnporr blir inte hjälpta av nuvarande lagstiftning. Tvärtom. Vi anser därför att definitionen på barnpornografi ska återställas till att gälla dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten. Ingen ska behöva oroa sig för att bli
dömd för det stigmatiserande barnpornografibrottet bara för att den innehaft naken- eller sexbilder, vilket har blivit fallet idag. Lagen ska ändras och förtydligas för att reflektera detta. All handel med dokumenterade övergrepp på barn som inte genomgått puberteten ska vara fortsatt kriminaliserad. Propositionen om tittförbud och de lagändringar som
trädde i kraft den 1 juli 2010 ska rivas upp och de föreslagna grundlagsändringarna avslås.

Stycket är visserligen otydligt, men här anges i alla fall att definitionen av barnpornografi ska ändras till att enbart innefatta personer som inte genomgått puberteten. Att ingen ska behöva oroa sig för att bli dömd för innehav av sex- eller nakenbilder är ganska vagt formulerat; åsyftas det faktum att 17-åringar idag kan dömas för dokumentation av sig själva som de sprider till partners, eller åsyftas allt innehav överhuvudtaget?

Strax efter det långa stycket om barnpornografi finns följande stycken:

Det ska alltid (som i ”alltid”) vara tillåtet att dokumentera det man ser eller upplever och att kommunicera sådan dokumentation, även i flera led. Det föreslagna fotograferingsförbudet avslås.

Informationsinnehav avkriminaliseras i samtliga fall. Endast informationsdistribution kan vara straffbart, och då bara i mycket speciella fall där sekretessbelagda personuppgifter
inte får spridas från myndighet/sjukhus/bank, eller då det rör nationens säkerhet.

I konsekvensens namn innebär detta att det ska vara tillåtet att dokumentera övergrepp på barn och sprida dokumentationen vidare, och att innehav av barnpornografi ska legaliseras. Eller? Hur definieras information? Och dokumentationstycket kanske bara var en olycklig, felaktig formulering, skriven av någon som inte betänkte förslagets påverkan på barnpornografilagstiftningen? Valmanifestet var minst sagt vagt och till viss del möjligen självmotsägande.

Igår uttalade Rick Falkvinge, Piratpartiets partiledare, sig mycket, mycket olämpligt i en intervju med Ekot. Han sade nämligen:

Det är en inskränkning i informationsfriheten att förbjuda någon att ha – bara inneha – bilder, text, ljud och annat. Det här diskuterades väldigt mycket 1999, inför att det här förbudet skulle införas. I efterhand får vi konstatera att kritikerna hade rätt på varenda punkt.

Uttalandet mötte – med rätta! – väldigt mycket kritik. Medan valmanifestet var väldigt märkligt, vagt och otydligt i frågan, var Rick inte ett dugg otydlig, då han hävdade att barnpornografilagstiftningen är en inskränkning i informationsfriheten, och att kritikerna av den som infördes 1999 hade rätt på varenda punkt. Jag vet inte hur Rick Falkvinge tänkte när han, i egenskap av företrädare för ett privatlivsparti, uttalade en önskan att vilja ta bort ett så viktigt skydd för Piratpartiet.

Idag hade tydligen Rick Falkvinge ändrat sig, och skickade ut ett pressmeddelande som även det fick viss medial uppmärksamhet. Kopierat från pressmeddelandet:

Vi vill vara extremt tydliga med att vi inte vill legalisera någon form av hantering av barnporr.

Gott så. Men fortfarande behövs en förklaring till hur Rick tänkte när han uttalade sig sådär. Var det i enlighet med hans tolkning av valmanifestet (vars innebörd verkligen är öppet för tolkning)? Var det hans personliga åsikt, som SR framställde var partiets? Eller ljuger SR om vad som sades? Jag vet inte. Jag vet bara att den främsta företrädaren för Piratpartiet – i egenskap av just det – sagt att innehav av barnpornografi bör legaliseras.

En del har förespråkat Rick Falkvinges avgång. Om det behöver gå så långt vet jag inte. Uttalandet har faktiskt tagits tillbaka. Men samtidigt har jag aldrig varit så nära att gå ur Piratpartiet som nu. Problemet är att det idag inte finns något alternativt parti att gå med i. Det finns inget annat parti som uppriktigt värnar om medborgerliga och mänskliga rättigheter. Jag hoppas innerligt att kampen för demokratiska principer inte ska stoppas av ett idiotiskt uttalande.

Uppdatering: dagens piratmöte i Gamla Stan i Stockholm fick väldigt många fler människor än vanligt (cirka 35 stycken), just eftersom de ville diskutera denna fråga. Protokoll finns upplagt tillgängligt för alla. På mötet framfördes en del intressanta åsikter. Bland annat sade Anna Troberg att hon, när hon läst informationsinnehavsförslaget i valmanifestet, inte tolkat det som att det inkluderade barnpornografi, något hon för övrigt framförde till TT:s utsända som fanns på plats (vilket tagits upp av DN). Vidare öppnar styrelsen upp valmanifestet för ändring, och information om detta kommer gå ut via e-mail till samtliga medlemmar (anledningen till att det inte gjort det förut var att många klagat på mängden pirate-mail, så många att vissa betraktade det som spam); diskussion kommer ske på forumet. När någon föreslog att Rick Falkvinge skulle avgå var det många som menade att det var en dålig idé.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »