Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘stöld’

Jag har börjat använda ratingfunktionen – rejta gärna mina inlägg! (fem stjärnor om inlägget är bäst, ett om det är sämst… ni fattar)

Amazon klantar sig, minst sagt. DN rapporterar att Amazon tagit bort böcker från folks e-bokläsare, böcker som Amazon inte ville sälja längre (i rättvisans namn såg jag det först hos Copy me Happy, sedan Scaber Nestor och sedan Bloggen Bent – men jag återkommer till blogglänkar). Böckerna? 1984 och Djurfarmen. Ironin skrattar en rakt i ansiktet. Men utöver den uppenbara ironin i att böcker som kritiserar samhällssystem med stor kontroll över invånarna undanhålls medborgarna via stor kontroll (från företag) är en annan ironi.

Vilka är det som brukar klaga över stölder? Som hävdar att pirater är simpla tjuvar? Vars ombryende om äganderätten åtminstone ter sig vara det viktigaste för dem? Jo, just det. Upphovsrättsindustrin. De som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning. Amazon, till exempel. Hmm, få se nu…

1) En pirat fildelar hem en kopia av en e-bok. Kopian fråntas inte någon. Fortfarande kan skaparen av ursprunget till kopian använda den.

2) Någon raderar en persons kopia, det vill säga omöjliggör användande av vad som rättmätigt tillhör personen.

Vad är mest stöld? Förutsatt att definitionen av stöld är ”fråntagande av någon möjligheten att nyttja dess egendom” är 2) solklart stöld, det Amazon gör, medan 1) inte är det. Att Amazon gav pengarna tillbaka är irrelevant; e-bokskopieägaren kanske inte ville överlåta nyttjanderätten till kopian mot pengar. Eller åtminstone inte mot den summan pengar. Tänk dig att någon snor din handväska och kastar någrafemhundrakronorssedlar efter sig. I själva verket ville du inte sälja den, för den hade varit i släkten i århundranden, eller så hade du precis tänkt sälja den för 20 000:- till en samlare av just sådana väskor, eller… du fattar. Amazons görande kränkte äganderätten. Amazon är inte bättre än tjuvar.

Precis som svartalferna i Harry Potter har de har ett annat sätt att se på ägande. Minst sagt. Vad som är solklar stöld för oss tycker de är helt normalt beteende (uppenbarligen). Vad vi anser solklart inte vara stöld anser de vara att likaställa med det tjuvar gör. Nyheten går i ironins tecken alltigenom.

Andra som bloggar om denna ironiska nyhet: E-boksidan jämför med att Sony Ericson skulle ta bort mobilnummer från kundernas telefoner, Copy me Happy hoppas att det kommer uppmärksammas så mycket att Amazon ångrar sig (av rent ekonomiska skäl, antar jag), Scaber Nestor anser det vara sinnessjukt och Bloggen Bent önskar att de huvudsakliga aktörerna som försöker tjäna pengar på kopieförsäljning slutar med sådant självdestruktivt beteende.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, piratkopiering, 1984, Djurfarmen, Orwell, George Orwell

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Det finns en terrorismrisk. Den må vara liten; Sverige har inte utsatts för någon terrorattack på några decennier. Men det vore riktigt illa om ett terrorattentat inträffade. Hur ska vi lyckas eliminera den risken?

Införa allmän avlyssning har vi redan gjort. Men vi ska inte underskatta terroristerna. De kanske använder brevduvor. Därför bör vi skjuta alla duvor i hela världen NU! För att försvåra för terroristerna.

Men ett så gott som helsäkert sätt att få bort terrorhotet är att staten konfiskerar alla föremål alla har. För att kunna terrorisera behövs föremål och mat och god sömn. Därför bör staten frånta alla personer deras hus och alla deras tillhörigheter. Ett minimum av saker lämnas kvar, så att folket fortfarande kan arbeta och köpa saker (de köpta sakerna tar staten naturligtvis hand om).

Och, som om det skulle spela någon roll, detta är inte något angrepp på egendomsrätten.

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Detta är naturligtvis inte godtycke. Det finns en jättebra anledning – rikets säkerhet. Att risken för terrorism fortfarande skulle finnas, bara vara mindre, och att den redan idag är jätteliten spelar ingen roll, inte heller att sannolikheten för att kränkning av någons egendomsrätt med största anledning inte alls skulle hindra terrorism.  Det är inte godtycke! Kanske enligt det gamla språkbruket och gängse uppfattning av meningen, men inte enligt mig. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.

Har budskapet trängt in? Nähä, då försöker jag på artikelsamlingen Calendern igen. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.

Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke. Det är inte godtycke.

Ni vet vad som sägs om lög… öh, sanningar som ingen förstår…  upprepas de tillräckligt många gånger blir de sann… jag menar folk förstår att de är sanna. Och de som inte förstår är uppenbarligen inte förnuftiga, och vad kännetecknar en människa? Jo, förnuft. Är de som inte förstår det människor? Naturligtvis inte. Bör icke-människor tillerkännas några mänskliga rättigheter? Naturligtvis inte.

Så upprepa nu allesammans!

Att frånta folk mycket stora delar av sin egendom i rikets säkerhets namn är inte godtycke. Att frånta folk mycket stora delar av sin egendom i rikets säkerhets namn är inte godtycke. Att frånta folk mycket stora delar av sin egendom i rikets säkerhets namn är inte godtycke. Att frånta folk mycket stora delar av sin egendom i rikets säkerhets namn är inte godtycke.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , satir, avlyssning, integritet, 1984, personlig integritet, privatliv, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, Bodströmsamhället, Asksamhället, mänskliga rättigheter, terrorism, säkerhet, trygghet, lögn, stöld, egendom, godtycke, Piratpartiet, (PP), argument, argumentation

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

På Newsmill har en artikel om upphovsrätt publicerats, betitlad Det finns ingen rätt till betalning i alla lägen. Jag håller helt med den. Läs den du också! Inledningen, som rätt bra sammanfattar artikeln, lyder:  ”Piratkopiering är inte stöld, utan just kopiering. Det finns ingen självklart rätt till betalning i alla lägen. FN:s deklaration om mänskliga rättigheter innebär inte dagens upphovsrätt. Därför bör upphovsrätten reformeras, men inte avskaffas.”

På Aftonbladet har en artikel om fildelning publicerats, betitlad Var inte rädda för fildelare/fildelningens fina framsida. Jag håller med den, men den är lite mer nyanserad än Newsmill-artikeln, och går nästan med på att grupp 1 av fildelningen är stöld av en inkomstmöjlighet. Jag anser att det inte spelar någon roll om det är stöld av en inkomstmöjlighet/nyttjande av arbete utan att betala för sig; det bör ändå vara lagligt (som någon kommenterar artikeln och som Newsmillartikeln berättar kan det jämföras med att någon nyttjar ett recept som kommer från en restaurang hemma istället för att köpa maten på restaurangen receptet kommer ifrån).

Mikael Nilsson skrev igår en artikel i Svenska Dagbladet om att censur av The Pirate Bay är en stor inskränkning i yttrandefriheten eftersom TPB spelar en stor roll som opinionsbildare. Jag håller med. Läs den! (Förresten finns ett närliggande exempel på censur.) Dessutom bör inte TPB censureras av en annan anledning: all censur är demokratifientlig och censur bör så gott som aldrig vidtas som åtgärd i en demokrati. Sedan vore det även synd för många kreatörer som vill få sina verk spridda om TPB censurerades. Summa summarum: TPB bör inte censureras.

SvD har nu publicerat en uppföljningsartikel med läsarkommentarer. Många hävdar att vi förespråkar stöld. Det gör vi inte. Kopiering är inte stöld. ”Hur vet man att det står en piratpartist framför en i kassakön? Blir förvånad när filen ska betalas – och argumenterar i timmar att det är mot de mänskliga rättigheterna, odemokratiskt och de bara är fossiler från forntiden som betalar fil”, skriver signaturen Kunta Kinte. Fel. En bättre liknelse vore om någon som köpt fil gått ut och ställt sig på gatan och låtit folk med ett nytt kopieringsverktyg kopiera filen, så att alla fick fil, och filköparen sedan argumenterat i timmar om att man för att stoppa filkopieringen behövt införa övervakning överallt (för folk skulle kunna kopiera en hel del hemma hos varandra) och att filkopiering gynnade samhället otroligt mycket – plötsligt behövde ingen gå hungrig, och detta övervägde definitivt matbutikers ekonomiska intressen. Matbutikerna skulle få acceptera att fil nu kunde kopieras och byta affärsmodell.

I Sydsvenskan finns en älskriven artikel betitlad Piratpartiet siktar på EU-valet. Det är alltid trevligt när vi själva får komma till tals om partiet, och inte gammelmedia bara stämplar positiva till fildelning på oss. Det är förstås sant att vi är positiva till fildelning, men det viktigaste är de mänskliga rättigheterna (specifikt på Internet och specifikt privatlivet).

Ulf Lundén skriver i Dalademokraten en text betitlad Piratsoppan fortsätter. Jag håller med Lundén nästan helt och hållet. ”Den grundläggande frågan är ju att upphovrättsinnehavaren måste få ersättning för sitt arbete. En särskild bredbandsavgift kan vara en gångbar lösning.” Jag menar att det inte är så viktigt hur de ska få betalt, då det inte finns någon självklar rätt att få betalt (se Newsmill-artikeln). Däremot kan det vara bra om kreatörer kan försörja sig på sitt arbete, eftersom kulturen skulle skadas om det inte gick för dem. Turligt nog går det dock, åtminstone hyfsat. Massor av tips finns på XtremeCreator.

Naturligtvis har även många välskrivna blogginlägg författats den senaste tiden: HAX ifrågasätter att politiker verkligen bör vara nämndemän apropå TPB-domaren Norströms jäv (och jag håller med HAX), Mattias Bjärnemalm länkar vidare till ännu fler gammelmedieartiklar och noterar att vår politik nu verkligen uppmärksammas mycket i etablerade media, Olof förklarar mycket noga varför kopiering inte är stöld, Polisstaten uppmanar till bojkott av de kreatörer som är för IPRED och eftersöker IPRED-ogillandes kreatörer och Erik Josefsson hoppas att Citizen’s Rights Amendments ska röstas igenom till Telekompaketet 5 maj.

Rösta på Piratpartiet i valet till EU-parlamentet 20 maj till 7 juni, och gå med i partiet.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

OBS: Inlägget uppdaterat klockan 18.43. Se kommentarerna!

Iförrgår kommenterade jag en upphovsrättsmotion Eva-Lena Jansson (bloggsenaste blogginlägg), riksdagsledamot, med flera socialdemokrater skrivit (andra som kommenterat motionen är Sidvind, Anders Widén och Farmorgun i Norrtälje). På flera punkter var vi överrens, vilket gladde – och till viss del förvånade – mig, men på ett fåtal hade vi direkt motsatta åsikter. Efter en idé av Anders Widén (bloggsenaste blogginlägg), som ursprungligen kommer som en uppmaning från Jansson, beslöt jag mig för att skriva en egen motion i ämnet, som vem som helst kan lämna in till sitt partis kongress, årsmöte eller motsvarande beslutande enhet. Den är skriven för socialdemokraterna – Anders, som själv är socialdemokrat, har sagt att han kan tänka sig att lämna in motionen, om han kan ställa upp på vad jag skrivit – men naturligtvis är det bara att ändra den till att passa ens egna parti (det är den sista biten som är anpassad till S), om man så vill.

Jag släpper all min upphovsrätt  på motionen, texten, eller vad det nu är (som jag varit fantasilös nog att kalla ”En reformerad upphovsrätt”); jag tillåter alltså vem som helst att göra vad som helst med texten, till exempel modifiera, sprida, använda kommersiellt eller icke-kommersiellt. Tyvärr har jag ingen möjlighet att bifoga filen, utan publicerar den här på bloggen i vanlig text.

Och snälla, du som läser detta, om du är med i ett politiskt parti (utöver Piratpartiet, då) och har möjlighet att lämna in detta som en motion eller dylikt, gör det (direktkopierad eller i din version spelar ingen roll)! Även om du inte kan det, sprid gärna texten! Lägg upp den på din blogg, kanske i en egen version? Länka hit!

En reformerad upphovsrätt

Cirka en till två miljoner svenska medborgare fildelar illegalt (olika undersökningar visar på olika resultat). Upphovsrättlagstiftningen är, möjligtvis nästefter trafikförordningen, troligtvis den mest brutna lagen i Sverige. Vad har hänt? Har svenska folket helt plötsligt blivit moraliskt korrupta och skyr inga medel för att få tag på vad de vill gratis, så länge de inte straffas för det? Eller är det så att det allmänna rättsmedvetandet inte anser upphovsrätten, som den ser ut idag, vara självklar? Att upphovsrätten i dess nuvarande form inte längre fungerar, i den nya, digitala världen?

I debatten likställs ofta den icke-kommersiella spridandet av upphovsrättsligt skyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse – det är det som åsyftas med ”illegal fildelning” i denna text – med stöld. Detta är fel. Illegal fildelning är väsenskilt från stöld, i det att den illegala fildelningen innebär kopiering, inte stöld. De flesta människor tycker antagligen att det är omoraliskt att ta en bil som inte är ens egen. De flesta människor tycker antagligen inte att det är omoraliskt att kopiera en bil som inte är ens egen. I nuläget finns förstås inga bilduplikatorer, men om ett dylikt verktyg uppfanns, skulle vissa biltillverkare säkerligen kalla bilduplikation för stöld och yrka på kriminalisering av duplikation av bilar utan tillverkarens tillåtelse – troligtvis skulle det inte kriminaliseras, med argumentet att exemplarframställning av bilar är en förlegad affärsmodell, och att bilföretagen får hitta något nytt sätt att tjäna pengar på. Samma argument kan appliceras i den nuvarande upphovsrättsdebatten.

Vissa invänder att det inte spelar någon roll om du kopierar eller tar något; det är likväl nyttjande av någons arbete utan tillåtelse. Problemet med detta resonemang är att det om det skulle appliceras fullt ut vara enormt farligt för mänsklighetens utveckling. När jag sprider eller utvecklar en filosofs resonemang nyttjar jag filosofens arbete – utan tillåtelse. Om någon är nyskapande inom musik, och skulle komma på en helt ny genre, och andra musiker sedan tar efter och producerar musik inom samma genre, skulle de nyttja genreskaparens arbete utan tillåtelse. Många fler exempel kan framläggas, och slutsatsen blir i varje fall att utvecklingen skulle avstanna, eller åtminstone kraftogt reduceras. Kort sagt bygger mänsklighetens utveckling på härmande och vidarebygganden på andras idéer och skapelser, och mänsklighetens utveckling har enligt min mening ett större värde än enskilda personers – eller för den delen företags – möjlighet att få betalt på ett visst sätt.

Hänvisning till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 27, är ett annat argument som inte sällan förekommer i debatten. Ofta citeras enbart den andra delen i artikeln, vilket ger en missvisande bild av artikeln. I sin helhet lyder den:

1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.
2. Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller hon är upphovsman.

Vad gäller den första delen, kan den tolkas som att det är en rätt att få ta del av kultur. Vad gäller den andra delen, är mycket riktigt är skydd för de ideella och immateriella intressen till ett verk en mänsklig rättighet; men vad formuleringen innebär är inte nödvändigtvis det som står i Sveriges lagstiftning (som bekant finns mängder av lagar vilka är mer långtdragna än vad deklarationen innebär, likväl som det finns lagar som helt saknar grund i deklarationen). En möjlig och inte heller långsökt tolkning är att ”skydd för de ideella [intressen]” innebär attributionsrätt och rätt att hindra användning av verket i politiskt extrema sammanhang, och att ”[skydd för de] materiella intressen” innebär rätten att bestämma över vem som får använda det kommersiellt. Denna tolkning, och dessa rätter, verkar rimliga, och är troligen inte något hinder utan snarare ett incitament för skapande. Det den svenska lagstiftningen innebär – att skaparen även bestämmer över icke-kommersiell spridning, nyttjande, ändring och så vidare – är dock snarare ett hinder för skapande, då den nya deltagarkulturen, som bygger på remixande, har svårt att utvecklas ordentligt om de flesta verk inte får remixas utan tillåtelse. Slutsatsen, som jag återkommer till i slutet av denna text, är att de fördelar som samhället får av upphovsrätten i dess nuvarande utformning understiger vida dess nackdelar.

En annan aspekt på upphovsrättsfrågan är yttrandefriheten. En lämplig grundregel i en demokrati är att alla skall ha rätten att sprida vilka tankar som helst. Vissa begränsningar kan göras i denna tankespridnings-/yttrandefrihet, men dessa måste vara extremt välmotiverade. Exempel på tankar/information vid vilka begränsning av rätten att yttra dem – enligt min mening – är rättfärdig är spridande av information där spridandet av informationen utgör en fara för rikets säkerhet, eller spridande av information som kränker någons rätt till privatliv. Upphovsrätten är enligt min mening inget godtagbart skäl till ingripande i yttrandefriheten; om, exempelvis, någon vill publicera en bild ur en tidning på sin blogg, för att förstärka ett politiskt budskap, förhindras ofta vederbörande av upphovsrättslagstiftningen, och vederbörande får det svårare att framföra sitt budskap.

Ytterligare en aspekt i frågan är hur kulturskapande skulle gå till om upphovsrätten reformerades så som denna text föreslår. Det är en relevant frågeställning, då samhället vill ha kultur, och en tillgång till sådan är av stor vikt för samhället. Musiker skulle kunna få betalt ungefär på samma sätt som idag: via konserter, försäljning av kringprodukter, donationer från fans och dylikt. Faktum är att musiker i de flesta fall antagligen får en mycket liten del – kanske så liten som 10 procent – av intäkterna för varje såld skiva. Den största delen av pengarna vid exemplarförsäljning av musik kommer alltså till skivbolag. Skivbolagen har i dagsläget spelat ut sin roll, enligt min mening, och de får anpassa sig till den nya teknik som idag finns, precis som biltillverkarna skulle få anpassa sig till den nya tekniken om en bilduplikator finns (som jag nämnde ovan). (Att avfärda kulturskaparna med samma argument, dock, är förstås möjligt, men kontraproduktivt, då kulturskaparna skapar kulturen, vilken, som jag just slagit fast, är bra för samhället.)

Litteratur fildelas inte särskilt mycket illegalt; naturligtvis är det möjligt att litteraturen i framtiden om elektroniska läsplattor blir vanligare kommer fildelas mer illegalt, men något viktigt att komma ihåg, är att detta argument användes när biblioteken kom. Förläggarna menade att ingen skulle kunna försörja sig på sitt författarskap och att inga fler böcker därmed skulle skrivas, och att varje utlåning av en bok var stöld, om biblioteken infördes. Uppenbarligen struntade de dåvarande makthavarna i detta, och ingen markant nedgång av bokskrivandet har skett under de år som vi haft bibliotek. Jag tror att inte heller illegal fildelning av elektroniska böcker skulle ha någon särskild stor betydelse för bokskrivandet. (Noteras bör att en liten, liten mängd pengar går till författaren vid utlåning, men det gäller enbart svenska böcker/författare; exempelvis får Joanne Rowling ingenting när Harry Potter-böckerna lånas ut.)Vad gäller film kan filmskaparna få betalt ungefär som idag: via biljettförsäljning på biografer, visningar på TV, kringprodukter, och DVD-försäljning (det är otroligt att all exemplarförsäljning av film helt skulle avstanna, då DVD:er ofta har extra information, någonting mer än själva filmen).

Dessutom skapas idag tack vare Internet troligen mer kultur än någonsin förut. Vem som helst med en dator och en Internetuppkoppling kan skriva en bok och sprida den. Vem som helst med en dator, Internetuppkoppling och kamera kan ta fotografier och ladda upp till Internet. Den största delen av kulturskapandet på Internet sker inte alls i kommersiellt syfte, och skulle snarare gynnas av en reformerad upphovsrätt än skadas, eftersom deltagarkulturen – remixandet – skulle få det mycket enklare.

Priset för att upprätthålla upphovsrätten som den ser ut idag skulle – helt oavsett nuvarande upphovsrättens uselhet i sig – vara alldeles för högt. Eftersom upphovsrättsbrott kan ske via all form av kommunikation (som i de allra flesta fall är menad att vara privat) – jag kan, förstås, fildela en låt olovligt, men även bifoga filer i elektroniska brev, skriva av hela böcker och skicka avskriften i pappersbrev samt begå upphovsrättsbrott på en mängd andra sätt via kommunikation – måste all form av kommunikation övervakas för att dagens upphovsrätt skall kunna upprätthållas. Det är långt ifrån proportionerligt; den personliga integriteten är och förblir en av våra viktigaste mänskliga rättigheter.

Lösningen på upphovsrättsfrågan är inte att införa total övervakning. Ej heller är ett läge där lagen i praktiken varken följs av medborgarna eller appliceras på de som bryter mot den önskvärt. Förslag om något slags bredbandsskatt har framkommit, men sådana förslag är dåliga, eftersom vetenskapliga belägg om kulturskaparnas förlorade inkomst på grund av icke-kommersiella upphovsrättsbrott saknas.

Jag föreslår den Socialdemokratiska partikongressen besluta:

Att det Socialdemokratiska arbetarpartiet ändrar uttalad åsikt, till att förespråka legalisering av allt icke-kommersiellt nyttjande, spridning, ändring och så vidare av upphovsrättsligt skyddat material, även utan upphovsrättsinnehavarens tillåtelse, med förbehållet att attributionsrätten kvarstår i sin nuvarande form.

Att Socialdemokratiska arbetarpartiet ändrar uttalad åsikt, till att förespråka fördbud av DRM-teknik ogiltigförklara användning av DRM-teknik, eftersom upphovsrättslagstiftningen i ett samhälle där sådan är legal möjlig att använda inte spelar särskilt stor roll för möjligheten att sprida kultur.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Att tjuvarna (de så kallade ”Partibyråerna”, ”DePajrättBej” eller ”bloggarna” eller vad de nu kallar sig) är omoraliska har jag på artikelsamlingen Calendern länge vetat. Likaså att de med sina högljudda personangrepp skadar åsikterna (jag återkommer till detta) från att komma till tals i ”diskussioner” och därmed demokratin (ordet kommer från grekiskan, ”demos”, folk, och ”krati”, styre, det vill säga styre över folket). Men nu framförs av en dataspelssföreträdare att de skadar demokratin än mer, på ett annat sätt: de inför storebrorssamhället.

Om vi bortser från det fatala misstaget att tro att storebrorssamhället är dåligt för demokratin, är dataspelsföreträdarens åsikter genuina, äkta, naturliga åsikter. Tjuvarna framtvingar, genom att begå sina omoraliska handlingar, övervakning, eftersom det är det enda sättet – hah! det erkänner de själva – att stoppa dem. Och sedan har de mage att komma och be om privatliv, efter att ha begått sina kriminella, omoraliska handlingar! Tss.

En av de som bestämmer i tjuvpacket ”skriver” (som sagt, jag återkommer till detta) på sin ”blogg” att den kära dataspelsföreträdarens argument likar sådana som hustrumisshandlare har: “Hade hon bara uppfört sig så hade jag inte behövt slå henne”, eller, i detta fall, ”Hade de bara varit moraliska hade vi inte behövt övervaka dem.”

Förvånansvärt nog är tjuven förnuftig. Naturligtvis går argumentet att applicera på hustrumisshandel, dödsstraff, och massor av liknande företeelser. Vad är problemet? Naturligtvis är dödsstraff eller hustrumisshandel inte fel – har man gjort något man inte bör får man ta sitt straff. Faktum är att man själv orsakat straffet. Är det någon man skall bli arg på för straffet är det en  själv.

Och nu till dagens andra ämne: åsikter. Vissa av tjuvarna ”menar” att yttrandefrihet är något eftersträvansvärt. Naturligtvis! säger jag. Naturligtvis! Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rättssäkerhet är det viktigaste vi har. Alla bör ha rätt att yttra sig. För att räkna sig till en av alla måste man dock vara människa, naturligtvis. Och vad är människan? Jo, förnuftig. Låt mig visa vad jag menar med en matematisk formel: om x aldrig kan ha egenskapen y, kan inte något med egenskapen y vara x. I det här fallet är x människa och y oförnuft. Någon som har egenskapen oförnuft kan alltså inte vara människa. Är någon oförnuftig är personen alltså inte människa, och har inte rätt till yttrande- och åsiktsfrihet samt rättssäkerhet.

Tjuvarna är oförnuftiga. Och har alltså inga rättigheter, för de är inte människor. Och icke-människor kan förstås inte tycka något. Det är därför jag satte ordet ”anser” inom citationstecken. De kan inte heller uppleva något. Därför kan de torteras. Det är så Bushs ekvation går ihop: tortyren bröt inte mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller USA:s konstitution, för att det helt enkelt inte var människor som torterades.

Vi måste bekämpa tjuvarna. För demokratin, demokratiska principer och mänskliga rättigheters upprätthållande.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag på artikelsamlingen Calendern (presentation) befarar att lågkonjunkturen inte alls beror på dåliga ekonomer eller politiker eller företag eller något sådant – de beror på det som är gratis! Tänk på det såhär: så kallad ”fri” – jag på artikelsamlingen Calendern vill hellre kalla den fängslad, ty den är tvingad till frihet av skaparen – kultur kommer göra att folk istället nyttjar den och slutar nyttja de miljövänliga plastskivorna (jag på artikelsamlingen Calendern säger att de är miljövänliga och har uppbackning av massor av vetenskapliga rapporter=end of discussion). Detta leder till musikindustrins förfall. Och därmed minskar efterfrågan på produkter från de tappra, uthärdanda vd:arna som tidigare fick god lön för mödan (ja, om det nu inte varit för tjuvarna). Och därmed minskar produktskapandet. Sammanfattat i ett ord: finanskris!

Som åtgärd föreslår jag på artikelsamlingen Calendern att genast förbjuda ”fria” licenser. Detta bör förstås inte enbart gälla musik, utan även mjukvara. Tyvärr, befarar jag på artikelsamlingen Calendern, kommer detta inte räcka. Kom ihåg de massor av tjuvar som ”ger” bort sin miljövänliga plastskiva när de anser de nyttjat den färdigt! Detta fyrsiska ”givande” av plastskivor är miljöfarligt (jag på artikelsamlingen Calendern säger att det är miljöfarligt och har uppbackning av massor av vetenskapliga rapporter=end of discussion) och hotar allvarligt den globala ekonomin – tänk på att alla som ”får” plastskivan annars skulle köpt den (det säger sig självt)! Ja, bortsett från diktaturen (där alla är tvingade till frihet och ofrånsägeliga rättigheter), är detta nog det största hotet mot vårt samhälle. För att rädda vårt samhälle från förfall måste vi alltså kriminalisera ”givande” – allt (inte bara plastskivor, utan även potatis – vilken odling av ockkså bör kriminaliseras, förresten – stolar, datorer, papperskorgar – varför någon skulle ”ge” det är ännu inte känt för artikelsamlingen Calendern, men jag jobbar via kontakter på FRA att ta reda på det, och i och för sig, när det gäller dessa tjuvar förvånar intet mig; de är definitivt så lumpna att de skulle kunna tänka sig att ”ge” bort en papperskorg – filmer, leksaker, plastpåsar – se papperskorgarskommentaren – pianon – rubbet).

“Men hur ska då detta system fungera i praktiken?”, undrar god läsare av Calandern. Jo, jag på Calendern har tänkt mig införande av total övervakning. Varje ”givande” observeras och ”givaren” – tjuven, snyltaren, av den ursprungliga skaparens rätt till betalning –  omhändertas. Exakt vilken bestraffning dessa tjuvar förtjänar har jag på artikelsamlingen Calendern än inte kommit fram till, men slaveri verkar vara en god idé. Ja, vi måste ju faktiskt ha några som kan agera slavar (som Calendern skrivit om tidigare), så det blir alldeles ypperligt. (En slogan – som ni INTE FÅR ANVÄNDA, för då stämmer jag på artikelsamlingen Calandern er – är “ett räddat samhälle innebär slaveri för tjuvarna”.)

Idag har den hyfsat goda – men ofta för tjuvvänliga – SvD-ledarbloggen bedrivit grävande journalistik på förstklassig nivå: de har granskat dessa ungdomspartier – varför ungdomar eller någon överhuvudtaget utom statligt sanktionerade tyckare skulle behöva vara medlemmar i partier övergår artikelsamlingen Calenderns förnuft, men å andra sidan förvånar inget när det komma till tjuvar, som de allra, allra flesta av dessa är – och funnit att de flesta är enkla och (nästan) GRATIS att gå med i! Vilket otroligt ingrepp på demokratin! Partitillhörlighet skall slitas och betalas för, annars är det inget värt (det säger sig självt att sådant som är gratis inte är värt något). Enligt vad jag på artikelsamlingen Calendern befarar har detta starkt att göra med finanskrisen.

Poängen är att just Ung Pirat är helt gratis hela tiden. Och de bryr sig inte om ekonomi. Alltså är de genom att inte agera skyldiga till medhjälp till finanskrisen=medhjälp till förstörelse av samhället=brottslingar. Och Piratpartiet är också skyldiga, för de har inte stoppas Ung Pirat. Bura in dem! Eller förslava dem.

Nej, nu måste vi stoppa detta goda, enkla, och rädda vårt samhälle. Vi börjar med Sverige. Vill du vara med?

*****

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Här på bloggen är det premiär för satiren Calandern, en konservativ, miljöistruntandes, AGO-kritisk upphovsrättsförespråkande textsamling.

*****

Tackar, kära läsare, tackar, för visat intresse för min, chefredaktör tillika enda skribent (i protest mot denna så kallade ”deltagarkultur”) på artikelsamlingen Calanderns första text. Ämnet för dagen är ”Hur ska ordskaparna få betalt?”, men först vill jag komma med ett litet klargörande: Namnet ”Calandern” är ett namn som lagts flera timmar av tänkanden åt att komma på. Det är INTE en sammanslagning av ”Calandrella” och ”kalender”; alla som hävdar det kommer direkt åtalas, då jag på textsamlingen Calandern ser på detta som mycket allvarligt förtal.

Stackars Blogge Bloggelito. För några månader sedan publicerade Blogge ett blogginlägg om ett nytt ord han kommit på. Detta ord har sedan spritt sig bland bloggare och tidningar, ja till och med har det upptagits i en kommersiellt utgiven ordlista. Allt utan att Blogge fått något betalt. Detta ord, denna idé som jag på Calandern befarar att Blogge lade ned åtskilliga timmar och mycken möde på, sprids nu vind för våg utan någon form av kontroll. Det är sorgligt hur en stackars ordskapares arbete så fullkomligt stjäls av alla – utom ni läsare av Calandern, förstås.

Och detta är bara ett fall i mängden av innovativa kreativa skapares arbeten som stjäls. Nu åsyftar inte jag på Calandern de stackars artisterna och deras omhändertagande skivbolag – stölden av deras arbete har redan uppmärksammats, och Calendern är tänkt att vara en granskande upptäckande artikelsamling (en förebild är Dagens Nyheter, som med sin oförglömliga insats i att uppdagda källan till det obegripliga FRA-lagsmotståndet förtjänar alla priser som finns på denna jord) – utan istället en yrkesgrupp som ofta hamnar i skymundan i dessa tider med dålig upphovsrätt: filosoferna.

Betänk alla år av mödosamt tänkande som ledde fram till Sokrates meningar! Kom ihåg hur mycken tid Descartes lade ned på sin nu världskända tes! Minns hur Hegel måste ha slitit med att komma fram till sina metafysiska teorier! Allt detta – förlorat. Nu när deras tankar sprids och förädlas av miljontals tjuvar på Internet får deras släktingar – inget. Hur sjukt är inte detta? Om Sokrates istället tillverkat fina smycken, hade hans verk kunnat gå från generation till generation ända tills modern tid – och hans släktingar hade kunnat tjäna på hans arbete. Men som det ser ut nu har släktingarna ingen möjlighet till försäljning av ens Sokrates böcker!

Ja, inte ens den vanliga upphovsrätten gäller för hans släktingar. Och det är ett problem. Men något annat, min poäng i denna artikel, är inte att upphovsrätten är alldeles för kort (ja, den borde vara evig), utan att idéerna inte kan ha någon form av skydd. Sokrates hade ingen möjlighet att stoppa någon annan filosof från att berätta om eller bygga vidare på hans idéer. En grov kränkning på Sokrates geni! Hur skulle Sokrates försörja sig? Hur skulle filosofin kunna skapas?

Svaret är enkelt: de gamla grekerna brukade slavar, så de behövde inte försörja sig. Och på medeltiden fanns en hel del rika släkten vars medlemmar i lugn och ro kunde ägna sig åt att tänka fram intelligenta tankar. Men idag finns det inte. Dessutom finns Internet idag. Förut var det ändå möjligt att hålla kvar sina tankar inom en viss region, men nu sprids de hejvilt över jordklotet. Därför förespråkar jag på artikelsamlingen Calandern ett införande av slaveri – eller åtminstone en tillbakagång till feodalsystemet. Vi måste bevara tänkandet. Tjuvarna har faktiskt, hur märkligt det än låter, rätt på en punkt: upphovsrätten fungerar inte i dagens moderna samhälle. För det gör den inte. Upphovsrätten ska främja kreativt skapande, men enbar inriktning på konst fungerar inte längre. Den måste även innefatta tankar och idéer.

”Men hur ska då detta system fungera i praktiken?”, undrar god läsare av Calandern. Jo, jag på Calendern har tänkt mig införande av total övervakning. Varje tanke observeras och om den inte godkänns omhändertas tjuven. Exakt vilken bestraffning dessa tjuvar förtjänar har jag på Calandern än inte kommit fram till, men slaveri verkar vara en god idé. Ja, vi måste ju faktiskt ha några som kan agera slavar, så det blir alldeles ypperligt. (En slogan – som ni INTE FÅR ANVÄNDA, för då stämmer jag på tidningen Calandern er – är ”frihet för de tänkanden innebär slaveri för tjuvarna”.)

Och den som använder minsta lilla av de idéer som publiceras i Calandern kommer stämmas, om ni inte först frågar om lov (och det får ni vanliga medborgare enbart mot kontant betalning av några hundra miljoner per idé – politiker som vill omsätta Calanderns idéer i praktiken får lov direkt, samt dessutom en kontant betalning på en hög summa pengar), av min på artikelsamlingen Calanderns toppadvokat. Nja, först kommer ni få ett snällt erbjudande om uppgörelse i godo – ibland undrar jag varför jag är så god och barmhärtig – där jag på Calandern inte lr’ver mer än ynka två miljarder, istället för de tio miljarder ni annars krävs på.

För kampen vidare! För en värld med kultur, tänkande och välfärd! Mot tjuvar i alla dess former (The Pirate Bay, The Piratbyrå och Piratpartiet eller vad det nu är för namn – allt är säkert samma ändå)!

*****

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »