Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Piratbyrån’

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Att tjuvarna (de så kallade ”Partibyråerna”, ”DePajrättBej” eller ”bloggarna” eller vad de nu kallar sig) är omoraliska har jag på artikelsamlingen Calendern länge vetat. Likaså att de med sina högljudda personangrepp skadar åsikterna (jag återkommer till detta) från att komma till tals i ”diskussioner” och därmed demokratin (ordet kommer från grekiskan, ”demos”, folk, och ”krati”, styre, det vill säga styre över folket). Men nu framförs av en dataspelssföreträdare att de skadar demokratin än mer, på ett annat sätt: de inför storebrorssamhället.

Om vi bortser från det fatala misstaget att tro att storebrorssamhället är dåligt för demokratin, är dataspelsföreträdarens åsikter genuina, äkta, naturliga åsikter. Tjuvarna framtvingar, genom att begå sina omoraliska handlingar, övervakning, eftersom det är det enda sättet – hah! det erkänner de själva – att stoppa dem. Och sedan har de mage att komma och be om privatliv, efter att ha begått sina kriminella, omoraliska handlingar! Tss.

En av de som bestämmer i tjuvpacket ”skriver” (som sagt, jag återkommer till detta) på sin ”blogg” att den kära dataspelsföreträdarens argument likar sådana som hustrumisshandlare har: “Hade hon bara uppfört sig så hade jag inte behövt slå henne”, eller, i detta fall, ”Hade de bara varit moraliska hade vi inte behövt övervaka dem.”

Förvånansvärt nog är tjuven förnuftig. Naturligtvis går argumentet att applicera på hustrumisshandel, dödsstraff, och massor av liknande företeelser. Vad är problemet? Naturligtvis är dödsstraff eller hustrumisshandel inte fel – har man gjort något man inte bör får man ta sitt straff. Faktum är att man själv orsakat straffet. Är det någon man skall bli arg på för straffet är det en  själv.

Och nu till dagens andra ämne: åsikter. Vissa av tjuvarna ”menar” att yttrandefrihet är något eftersträvansvärt. Naturligtvis! säger jag. Naturligtvis! Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rättssäkerhet är det viktigaste vi har. Alla bör ha rätt att yttra sig. För att räkna sig till en av alla måste man dock vara människa, naturligtvis. Och vad är människan? Jo, förnuftig. Låt mig visa vad jag menar med en matematisk formel: om x aldrig kan ha egenskapen y, kan inte något med egenskapen y vara x. I det här fallet är x människa och y oförnuft. Någon som har egenskapen oförnuft kan alltså inte vara människa. Är någon oförnuftig är personen alltså inte människa, och har inte rätt till yttrande- och åsiktsfrihet samt rättssäkerhet.

Tjuvarna är oförnuftiga. Och har alltså inga rättigheter, för de är inte människor. Och icke-människor kan förstås inte tycka något. Det är därför jag satte ordet ”anser” inom citationstecken. De kan inte heller uppleva något. Därför kan de torteras. Det är så Bushs ekvation går ihop: tortyren bröt inte mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller USA:s konstitution, för att det helt enkelt inte var människor som torterades.

Vi måste bekämpa tjuvarna. För demokratin, demokratiska principer och mänskliga rättigheters upprätthållande.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Här på bloggen är det premiär för satiren Calandern, en konservativ, miljöistruntandes, AGO-kritisk upphovsrättsförespråkande textsamling.

*****

Tackar, kära läsare, tackar, för visat intresse för min, chefredaktör tillika enda skribent (i protest mot denna så kallade ”deltagarkultur”) på artikelsamlingen Calanderns första text. Ämnet för dagen är ”Hur ska ordskaparna få betalt?”, men först vill jag komma med ett litet klargörande: Namnet ”Calandern” är ett namn som lagts flera timmar av tänkanden åt att komma på. Det är INTE en sammanslagning av ”Calandrella” och ”kalender”; alla som hävdar det kommer direkt åtalas, då jag på textsamlingen Calandern ser på detta som mycket allvarligt förtal.

Stackars Blogge Bloggelito. För några månader sedan publicerade Blogge ett blogginlägg om ett nytt ord han kommit på. Detta ord har sedan spritt sig bland bloggare och tidningar, ja till och med har det upptagits i en kommersiellt utgiven ordlista. Allt utan att Blogge fått något betalt. Detta ord, denna idé som jag på Calandern befarar att Blogge lade ned åtskilliga timmar och mycken möde på, sprids nu vind för våg utan någon form av kontroll. Det är sorgligt hur en stackars ordskapares arbete så fullkomligt stjäls av alla – utom ni läsare av Calandern, förstås.

Och detta är bara ett fall i mängden av innovativa kreativa skapares arbeten som stjäls. Nu åsyftar inte jag på Calandern de stackars artisterna och deras omhändertagande skivbolag – stölden av deras arbete har redan uppmärksammats, och Calendern är tänkt att vara en granskande upptäckande artikelsamling (en förebild är Dagens Nyheter, som med sin oförglömliga insats i att uppdagda källan till det obegripliga FRA-lagsmotståndet förtjänar alla priser som finns på denna jord) – utan istället en yrkesgrupp som ofta hamnar i skymundan i dessa tider med dålig upphovsrätt: filosoferna.

Betänk alla år av mödosamt tänkande som ledde fram till Sokrates meningar! Kom ihåg hur mycken tid Descartes lade ned på sin nu världskända tes! Minns hur Hegel måste ha slitit med att komma fram till sina metafysiska teorier! Allt detta – förlorat. Nu när deras tankar sprids och förädlas av miljontals tjuvar på Internet får deras släktingar – inget. Hur sjukt är inte detta? Om Sokrates istället tillverkat fina smycken, hade hans verk kunnat gå från generation till generation ända tills modern tid – och hans släktingar hade kunnat tjäna på hans arbete. Men som det ser ut nu har släktingarna ingen möjlighet till försäljning av ens Sokrates böcker!

Ja, inte ens den vanliga upphovsrätten gäller för hans släktingar. Och det är ett problem. Men något annat, min poäng i denna artikel, är inte att upphovsrätten är alldeles för kort (ja, den borde vara evig), utan att idéerna inte kan ha någon form av skydd. Sokrates hade ingen möjlighet att stoppa någon annan filosof från att berätta om eller bygga vidare på hans idéer. En grov kränkning på Sokrates geni! Hur skulle Sokrates försörja sig? Hur skulle filosofin kunna skapas?

Svaret är enkelt: de gamla grekerna brukade slavar, så de behövde inte försörja sig. Och på medeltiden fanns en hel del rika släkten vars medlemmar i lugn och ro kunde ägna sig åt att tänka fram intelligenta tankar. Men idag finns det inte. Dessutom finns Internet idag. Förut var det ändå möjligt att hålla kvar sina tankar inom en viss region, men nu sprids de hejvilt över jordklotet. Därför förespråkar jag på artikelsamlingen Calandern ett införande av slaveri – eller åtminstone en tillbakagång till feodalsystemet. Vi måste bevara tänkandet. Tjuvarna har faktiskt, hur märkligt det än låter, rätt på en punkt: upphovsrätten fungerar inte i dagens moderna samhälle. För det gör den inte. Upphovsrätten ska främja kreativt skapande, men enbar inriktning på konst fungerar inte längre. Den måste även innefatta tankar och idéer.

”Men hur ska då detta system fungera i praktiken?”, undrar god läsare av Calandern. Jo, jag på Calendern har tänkt mig införande av total övervakning. Varje tanke observeras och om den inte godkänns omhändertas tjuven. Exakt vilken bestraffning dessa tjuvar förtjänar har jag på Calandern än inte kommit fram till, men slaveri verkar vara en god idé. Ja, vi måste ju faktiskt ha några som kan agera slavar, så det blir alldeles ypperligt. (En slogan – som ni INTE FÅR ANVÄNDA, för då stämmer jag på tidningen Calandern er – är ”frihet för de tänkanden innebär slaveri för tjuvarna”.)

Och den som använder minsta lilla av de idéer som publiceras i Calandern kommer stämmas, om ni inte först frågar om lov (och det får ni vanliga medborgare enbart mot kontant betalning av några hundra miljoner per idé – politiker som vill omsätta Calanderns idéer i praktiken får lov direkt, samt dessutom en kontant betalning på en hög summa pengar), av min på artikelsamlingen Calanderns toppadvokat. Nja, först kommer ni få ett snällt erbjudande om uppgörelse i godo – ibland undrar jag varför jag är så god och barmhärtig – där jag på Calandern inte lr’ver mer än ynka två miljarder, istället för de tio miljarder ni annars krävs på.

För kampen vidare! För en värld med kultur, tänkande och välfärd! Mot tjuvar i alla dess former (The Pirate Bay, The Piratbyrå och Piratpartiet eller vad det nu är för namn – allt är säkert samma ändå)!

*****

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »