Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘AFK’

OBSERVERA! TID OCH PLATS FÖR ANTI-FRALAGSDEMONSTRATIONEN I STOCKHOLM ÄNDRAT TILL MEDBORGARPLATSEN 11.45-12.45!

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

******************************************************************

Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter ungefär fem pirater i källaren, ivrigt pratandes för att undvika hörande av vad några fjortisar som också sitter i källaren pratar om. Hans J. Har skrivit ut en demonstrationstillståndsansökansmall. JRL ber att få låna min dator, för att kolla upp huruvida han ska besöka en gymnasieskola imorgon och prata om Piratpartiets politik. Det skulle han inte; den ansvariga hade mejlat några frågor rörande områden Piratpartiet inte tar ställning i, och om vi inte kunde svara på dem var vi inte heller välkomna att besöka skolan (jag antar att de skulle ha någon debatt om de frågorna; frågorna rörde f.ö. ungdomsbrottslighet, segregering, ungdomsarbetslöshet etc – svårt att applicera informationspolitiskt perspektiv på dem, utom möjligen att berätta att lösningen på ungdomsbrottsligheten INTE är kameraövervakning). Fler pirater anländer till gråmunken allteftersom. Två NSM:are anländer. Nu finns det till synes fyra olika grupperingar i källaren till Gråmunken: vi (pirater+NSM:are), fjortisarna, ett rollspelargäng och ett kompisgäng. Därför flyttar vi oss lite, så att vi tydligt tar den inre halvan av källaren. Jan anländer typ halv sju, när mötet ska börja. Jan berättar att Daniel har en megafon till demonstrationen som kommer tas till demonstrationen. Vi har gäster, säger Jan: två NSM:are och en journaliststudent som kommer anteckna och fota. Han frågar om det är OK att han fotar; det är det. Om det hörs dåligt försöker vi INTE överrösta fjortisarna, utan flytta oss närmre Jan.

*Demonstration på lördag, 14-15 på Mynttorget. Bestämda talare är Rick Falkvinge och Christian Engström. Megafon är fixad. Frågan är om vi kan få fler talare; Centeruppropet kanske kan bidra med talare, vi vet inte riktigt. Annars kör vi som vanligt att folk som vill får prata, dvs antingen icke föranmälda. E-maila jan.lindgren@piratpartiet.se om ni vill tala, för säkerhets skull.

*En NSM:are säger att de flesta föreningarna vi vill samarbeta med om demon kräver demonstrationstillstånd, för att vara med på demos. Om ngn kan lämna in demonstrationstillståndsansökan tidigt imorgon bitti, de öppnar tio, vore det bra. En säger sig göra ett försök imorgon. Eg. bör en ansöka om tillstånd en vecka innan demon, men i praktiken har det gått att få tillstånd så lite som en dag innan. Vi går vidare; alla är överrens om att Tomas söker tillstånd imorgon. Det enda problemet är att vi kan få avslag, men då kanske det går att ansöka i någon annans namn. Mötet enas om att Tomas söker demotillstånd i partiets namn. Jan tar på sig att skicka ut pressmeddelande för alla demonstrationerna (dvs, Malmö, Göteborg OCH Stockholm). Ngn från NSM kommer tala. Om andra föreningar vill vara med och tala, bör de kontakta jan.lindgren@piratpartiet.se.

*Johan tar med några småflaggor till demon. Ngn kommer antagligen ta med stora flaggor. Det kommer finnas 500 flygblad att dela ut på demon (upptryckta av Johan). Vi har en begränsad budget, typ max 10 000 kvar. Vi fixar inga affischer, det är för sent och för dyrt. Vi har inget att dela ut innan demon. Vi ska köpa 200 Piratpartiet-knappar av Johan att dela ut på demon. . NSM och Jan delar upp kontaktarbetet med ev. Medarrangörer (ungdomsförbunden, Sossar mot storebror, Centeruppropet,…). Demonstrationsfrågan lämnas

*I princip är det klart för att ha val av distriktsledare nu. Mårten är ansvarig. Ett gammalt förslag är att ha två veckors nomineringstid, och sedan en vecka per delmoment. Eg. skulle allt varit klart för några veckor sedan, så GAMLA tidsplanen har kraschat. När valet väl dragit igång tar det en månad att bli klar med det. För distriktets skull är det bra om valet går så snabbt som möjligt, för valets skull att det atr så lång tid som möjligt. Ett förslag är tre veckor: en vecka för presentation, en vecka för valet av distriktsledare, en vecka av vice distriktsledare. Då kommer nog alla hinna vara delaktiga i valet. Jan kommer föreslå tre veckor för valet för Mårten. Dessutom kommer han skicka vidare forumtråden om vilka fråggor alla kandidater ska svara på; gå gärna in på tråden idag och påverkaa vilka frågor som skall besvaras!

*Jan har inga fler punkter han tänkte ta upp. Mötet har ingen större beslutsrätt än trepiratersregeln formellt; allt som faller utanför den kan vi inte besluta i. Budgetfrågor avgörs dock av distriktsledaren och valkretsledarna (över valkretsbudgeten). I praktiken är dock de som kommer på mötet distriktet, har distriktsledaren ändå stora problem att stoppa dem om han inte håller med dem… Ngn föreslår att vi på riksnivå bör ta upp hur organisationen bör se ut, hur det bör bestämmas. Styrelsen jobbar på ngn form av styrdokument för beslutanderätt. Ngn föreslår en styrelse för Stockholmsdistriktet, för att det är så stort. Jan menas att Stockholmsdistriktet inte alls är, medlemsmässigt, så mkt större. En invändning är att vi har mer arbete då vi har närmre riksdagen och regeringen; hursomhelst, vad hindrar distriktsstyrelse? Tomas menar att det är just detta styrdokumentet ska handla om. I början var det meningen att DL och vice DL skulle ha en grupp med valkretsledarna och vice valkretsledarna. Ngn föreslår att DL skulle delegera ansvar till olika grupper. Hans J. Menar att vi inte kan besluta något, utan DL har beslutanderätten över hur organisationen ska fungera. Jan vill inte besluta hur organsationen ska se ut för han efterträdare. Detta bör diskuteras på högre nivå. Tomas tråd om organisationsform bör flyttas upp. LÄNK.

*Det kostar mycket att vara med på Internetdagarna (som antagligen hålls i november), så vi lär inte vara med där. Kanske skulle vi få komma in dit gratis, men det är högst osäkert. Rickard, som är med på mötet, tar hand om det.

*Det finns kommuner i norrort som saknar kommunledare; Anna ska kolla på det.

*Ngn undrar om vi bör ha flera vice DL. Jan menar att det inte behövs, förutsatt att DL och vice DL inte sitter på dubbla poster.

*Robert föreslår att vi ska köpa knappmaskinen av Gert, då han inte verkar intresserad av att använda den. Den finns hemma hos Robert, men den väger en del, så att flytta den är inte så enkelt. Johan menar att det är mkt enklare att köpa in knappar, om en inte ska göra enskilda knappar. Jan menar att detg är en bra gimmick, vi hade behövt den på Pride (dvs, för massproduktion kan vi köpa in, men som ”rolig grej” på Pride funkar Gerts knappmaskin bra).

*Valkretsen Sthlm stad skulle ha ett möte, men bara Johan dök upp där tyvärr. Inga beslut fattades.

*Förslag om aktion: att ha ett slags ”begravning” för Sveriges befolknings privatliv 14 oktober. Det behöver inte vara ngt stort, menar ngn; när IPRED röstades igenom stod fyra pers och delade ut flygblad, vilket genererade mediauppmärksamhet. Vi kan ha en flygbladsutdelning. Jonathan är ansvarig för att ordna flygbladsutdelning. Johan fixar fler flygblad.

*19.25 förklaras mötet avslutat.

*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

******************************************************************

Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter fem pirater i källaren, och inom några minuter anländer två till. Någon som som examensarbete skapar en dokumentärfilm om Piratpartiet är här och ska filma oss. Vi är nu – 18.30 – tretton personer inklusive dokumentärfilmaren. 18.36 starar mötet.

*Förra mötet hade vi diskussion om kommunikationssätt. Tomas håller på att kolla upp det. #val-stockholm är död (IRC-kanalen), #stockholm finns dock. På Skype finns någon robot som kan användas för att hoppa mellan kanaler, men den funkar inte; Sthlmskanalerna på Skype är således invite-only. Det finns ingen kanal för enbart Sthlm på Skype. Information om kommunikationsvägar kommer läggas ut på forumet och på bloggen. Ngn efterlyser kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt; om vi föregår med gott exempel kanske andra sådana kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt skapas. Det bästa sättet att påverka partiet är att diskutera på forumet.

*I framtiden bör inte personer ha flera poster i partiet samtidigt. Vi behöver ha en förklarande text för ansvarsindelningen i Stockholm på piratpartiet.se eller Stockholmsbloggen. På piratpartiet.se bör vi ordna om så att det framgår tydligare att vår grundfråga är medborgarrätt och inte immaterialrätt. Den frågan bör lyftas till styrelsen på riksnivå.

*Programvaran för distriktsledarvalet är under testning spå det kommer gissningsvis bli klart snart. Han som fixar det är Gert, men han är inte här just nu. Om ett par veckor lär det vara klart. På Pride fanns det en ganska bra version, men det blev något strul. Valet kommer som sagt ske via Internet på en valsajt. En kan mejla Jan punkt Lindgren snabela piratpartiet punkt se för nomineringar. Vissa menar att en valberedning bör tillsättas, för detta är så viktigt att folk djupintervjuas och så. Ngn annan menar att ngn bör ringa och kontakta de som är nominerade. Ngn menar att valberedningen bör föreslå folk och sedan kan folk nomineras fritt; jag menar att det är dåligt, för det blir mer (intern)demokratiskt om folk får nomineras fritt från början. Ngra menar dock att folk bör få presentera sig själva bara.

Jan Lindgren är valansvarig för valet av hans ersättare, vilket ngn dock tycker är odemokratiskt. Ngn föreslår att vi tillsätter ngn annan som valberedning (fast det är inte avancerat). Ngra tycker att det är principiellt fel att Jan har hand om valet  av hans efterträdare; interndemokratin haltar. Ngn annan menar att om ingen ska få vara ”kontaminerad” genom att ha flera poster elr vara jävig finns det helt enkelt inte tillräckligt många aktivister. Ngn annan menar att detta är första gng vi har distriktsledarval, så problemen är helt nya och därför kommer det bli en del fel/barnsjukdomar som vi kan undvika vid nästa gng. Partiet har blivit mkt större sedan i våras, vilket ger oss nya förutsättningar gentemot det ”gamla” partiet där alla kände alla (i princip) och beslut kunde tas på ett helt annat sätt. Om varje kandidat som presenterar sig inför distriktisvalet ska presntera sig själv bör vi sammanställa ngra frågor/intervju så att presentationerna blir bra. Tidigare i partiets historia har det INTE varit kompiskorruption enligt en. Mötet  kan bara besluta om aktiviteter/sådantt som rör sthlm (sådant som kan beslutas per trepiratersregeln), men inte policyn. DISKUSSION KRING HUR POLICYN BÖR SE UT, OCH HUR VI SKA FASTSTÄLLA POLICYN; FINNS I EN FORUMTRÅD – DISKUTERA DÄR! Ang. intervjufrågorna bör ngn skapa en forumtråd och diskutera och vidareutveckla, alla tycker det är en bra idé. Jag ska skapa en forumtråd där sådan diskussion kan ske (fast jag har inga förslag på frågor själv).  Styrdokument/policyn för hur arbete i distrikt bör se ut håller på att skapas i en forumtråd, men ingen kan bestämma om huruvida det gälelr eller ej, bara styrelsen. Därför bör styrelsen skapa ett styrdokument/policyn för arbete i distrikt.

*Folk ska nominera sig på distriktsvalssajten sedan, det gäller även de som redan anmält sig till Jan och/eller Anna (alla anmälningar måste postas igen på distriktsvalssajten; anmälningar till Jan och/eller Anna gäller alltså inte); detta håller alla på mötet med om. Vi vill gärna ha ett svar från Jan om hans åsikt; om han håller med oss, ska han mejla alla som mejlat anmälningar till honom om att de måste anmäla sig på distriktsvalsajten också.

*Möteslokal kommer troligen vara på Östra Real fram till vi fixat ngt annat.

*Freedom not Fear är på lördag den tolfte; det är en dag för mänskliiga rättigheter mot övervakningshysteri, och den är internationell (Berlin, Londdon, Buenos Aires,… ). Vi vet inte om huruvida vi nationellt i Piratpartiet har beslutat att delta. Klockan 15.00 kommer det i Berlin hållas i en jättemanifestation. På Sergels Torg är en motsvarande manifestation i sthlm som hålls 18.00 som arrangeras av Nätverket Svart Måndag. Jan bör kontakta styrelsen om det, och uppmärksamma det. Piratpartiet ska försöka vara på Sergels Torg 18.00 på lördag, vi ska försöka få dit flaggor. Vi borde annonsera om den här manifestationen på piratpartiet.se. Dessutom bör vi kontakta tidningar om detta.

*Vi bör kanske vara med på Internetsäkerhetsdagarna/Internetdagarnaa, som handlar om Internet ur ett tekniskt perspektiv, för att nätverka och driva frågan om Internetfrihet (vi kommer antagligen inte kunna tala). Det kommer vara inom en månad, i oktober typ. Det kostar ganska mkt för att delta i de tre dagarna, deltagarna måste betala tre-fyratusen kronor.  Vi bör iaf anordna ngt i samband med det. Det kan generera medieuppmärksamhet. Eftersom det handlar om budget kan vi inte besluta ngt, för det är rikvsnivåfråga. Vi skickar frågan uppåt till styrelsen.

*Ngn har en idé om att skapa olika  grupper för folk med olika intressen (PR, ekonomi, juridik,…) men den bör lyftas på forumet.

*Demonstrationstillstånd behövs bara sökas vid större demonstrationer som stör trafiken elr så, det blir svårare för polisen att flytta på en. Det kostar lite grann.

*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppdaterng: mer formell rapport från demonstrationen finns på Piratpartiets Stockholmsblogg.

Som det hade utannonserats anordnades idag en demonstration av Piratpartiet på Medborgarplatsen i Stockholm. Ämnet för demonstrationen är det faktum att tingsrätten beordrat en Internetleverantör att, eh, leka polis och aktivt censurera viss trafik – ett faktum som kränker både budbärarimmuniteten, yttrandefriheten och (eftersom tingsrätten låtsades att Peter Sunde inte kontaktat dem i ärendet trots att han visst gjort det) rättssäkerheten. Eller, som det uttrycktes i blogginlägget på Stockholmsbloggen om demonstrationen (attribution: Jan Lindgren):

Tidigare i veckan så beslutade Stockholms tingsrätt sig för att Black Internets (BI) behövde strypa tillgång till vissa verk på The Pirate Bay, nåt som bara kunde göras genom att BI ströp all tillgång till TPB. Detta trots att det inte finns nån direktkontakt mellan BI och TPB.

Detta innebär alltså att tingsrätten har gett BI brottsbekämpande uppgifter trots att det är ett privat företag och har dessutom frångått en grundläggande princip i att den som skickar vidare ett meddelande inte är ansvarig för meddelandets innehåll. Budbärarimmuniteten är alltså hotad i och med tingsrättens beslut.

Tingsrättens beslut har allvarliga konsekvenser för internet då företag kan använda sig av detta för att slå ut konkurrenter eller organisationer vars närvaro online de inte gillar.

Vi har valt att demonstrera för budbärarimmuniteten och gör det imorron lördag på Medborgarplatsen med start 15:00.

Kom dit och visa stöd för budbärarimmuniteten!

Hur det gick? Demonstrationen var överlag lyckad, enligt egen uppfattning. 70-80 deltagare och (stundtals) två poliser närvarade, och lyssnade gjorde nog ett tjugotal till stackars medborgare som fick stå ut med propaganda för medborgarrätt och Internetfrihet :-). Alla var väldigt lugna; ordningsmässigt gick demonstrationen galant. Först var vi bara en liten grupp personer i en cirkel, men sedan, runt klockan tre då demonstrationen faktiskt började, omformerade vi oss till en halvcirkel i vars mitt talaren stod (vi fick då en megafon). Rick talade, naturligtvis, och andra som jag minns just nu som talade är Robert Nyberg, Anders Erkeus, Jonathan Rieder Lundkvist, Daniel Nyström, och Unni Drougge (fast utan megafon) – skriv gärna till fler i kommentarer.

Vad som sades av talarna var bland annat att nedstängningen av The Pirate Bay skadade kreatörerna, då de fick svårare att nå ut med sina verk, att många dumma lagar kommer från EU som är överstatligt, att vi måste samarbeta för att lyckas bekämpa dessa galenskaper, att Internet av etablissemanget ses som något oseriöst snarare än en viktig del av samhället och lika mycket infrastruktur som resten av det, att mellanhänderna (skivbolag) blir onödvändiga på grund av Internet och att det är därför de skyr det så, och att piratrörelsen slutligen inte nödvändigtvis vill se skivbolagen krossade, men däremot tror att de måste förändras och anpassa sig till samtiden. Jag hade ingen möjlighet att föra protokoll på allt som sades (men det hade varit bra om jag haft det), så det är långt ifrån allt som sades; fyll gärna på i en kommentar.

Själv funderade jag på att tala, men det är sannerligen en stor skillnad mellan att skriva något på Internet som läses av ett par hundra personer, och att tala något utanför Intenret som höres av cirka åttio personer. Jag vågade helt enkelt inte säga något i megafon – vilket är synd; rationellt finns ingen anledning för sådan nervositet/scenskräck, men det mänskliga psyket är ofta ganska irrationellt – men det jag hade sagt om jag vågat är något sådant här:

Hej, jag heter Calandrella och är en bloggare. Upphovsrättsindustrin motiverar ofta lagar och lagförslag de gillar med att det är synd om kreatörerna. Upphovsrättsindustrin bryr sig egentligen inte ett dyft om kreatörerna; upphovsrättsindustrins enda, eller åtminstone huvudsakliga, syfte är att tjäna pengar. De bryr sig inte om huruvida kulturen dör eller ej. Än värre: de bryr sig inte om våra medborgerliga rättigheter. Och det är därför som vår yttrandefrihet, våra privatliv, och vår rättssäkerhet gång på gång attackeras och måste försvaras.

Om det skulle krävas att mänskliga rättigheter slopas för att deras affärsmodell ska kunna behållas, skulle de slopa mänskliga rättigheter. Om det skulle krävas att vi slopar det fria  Internet för att behålla deras affärsmodell – och det är nog vad som krävs; fildelningen är egentligen inte deras största problem, utan det största problemet är kreatörer som får möjlighet att sprida sina verk utan de, då Internet gjort de, mellanhänderna, onödiga – skulle de utan tvekan döda det fria Internet. Och det är därför jag inte skulle bli särskilt ledsen om upphovsrättsindustrin i dess nuvarande form gick i graven. Tack.

Nu har jag i alla fall har förmedlat mitt tal, fast i skriftlig, Internetsam form. Strax före klockann fyra avslutades demonstrationen med en uppmaning om att folk skulle gå och ta en öl tillsammans. Då gick jag hem…

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, AFK, Piratpartiet, demonstration, demonstrationer, budbärarimmunitet, budbärarimmuniteten, (PP), Medborgarplatsen, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, piratkopiering, upphovsrättsbrott, fildelning, illegal fildelning, , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Rejta gärna detta inlägg; fem stjärnor om det är jättebra, fyra om det är bra, tre om det är hyfsat, två om det är dåligt och ett om det är mycket dåligt. Svara gärna på enkäten till höger, om huruvida du följer bloggen eller ej (både om du följer bloggen och om du inte gör det).

Uppdatering: nu finns även protokollet på en tråd på forumet och ett blogginlägg om det på Piratpartiet Stockholms blogg.

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

*********************************************************************

Ett ganska fullt nederplan på Cafe Gråmunken är vad jag möter när jag anländer till mötet strax före halv sju. Japanska tv och amerikanska radio är här och gör reportage, och samtdigt pratar pirater med varandra ganska högljutt. Snart börjar nog mötet. Bl.a. Rick, Tomas, Anders från eukritik.se, Jan Lindgren är här.

*18.33 börjar Jan prata, och bes ställa sig i ljuset av tv. Rick presenterar US National Public Radio och TV Tokyo på engelska och hälsar de välkomna till Sverige. Jan frågar om de längst bort hör honom; det gör dem. Han är glad att se så många människor. Vi ska köra en kortare presentationsrunda, där en bara säger sitt namn. Alla säger sina namn.

*Vi har ansökt om och fått demonstrationstillstånd till lördag på medborgarplatsen 15.00. Vi fick tillståtndet för trefyra timmar sedan, Ola berättar nu. Vi har samlat ihop några talare, den enda säkra är Rick, det jobas på det. Alla som vill prata hör av sig till jan.lindgren@piratpartiet.se. Vi kommer vara mitt på medborgarplatsen, sprid det gärna fort. Det är oberoende av hur det går om TPB köpet, har egentligen inget med TPB att göra, utan det handlar om budbärarimmunitet, och därför är det viktigt att protestera. Det ger företagen en skrämmande makt att stänga av folk eller företag de inte gillar från nätet, oavsett om sajten är illegal eller ej. [Oscar Swartz anländer] Därför är detta viktigt oavsett vad som händer med TPB. Jan ska försöka hålla mötet kort, för att det är så varmt.

*Valsajten till diistriktsledarvalet är nästan klar, Anna Troberg och Jan Lindgren kommer avgå från sina poster. Den gamla tidsplanen är lite väl lång, åtminstone nomineringstiden. En vecka åt varje etapp: nomiineringstid en vecka, presentationstid en vecka etc verkar vara det mest logiska, elr kanske tre dagar per etapp. Får se hur vi gör. [Några icke-pirater går] Just nu är nomineringstiden tills vi avslutar den, säger Tomas och får medhåll. Nomineringstiden är igång trots att valsajten inte är uppe. [Snart tar mitt batteri slut] På valsajten kommer presentationerna att ske och valet, ev. Diskussion sker på forumet. Diskussionen ska handla om kandidaternas lämplighet. Rick säger att distriktsledare ska hålla igång arbetet på lokal nivå, men även sitta med i partiledningen (där sitter de fem distriktsledarna, UP:s ordförande, ordföranden i partiet och vide ordföranden, om jag fattat Rick rätt) och rapportera uppåt. Jan har fått en del anmälningar; han vill inte säga mer än så (inget om lämplighet eller antal). Anledningen till att det inte finns på nätet är att det inte fnns någon sajt än, därför har anmälan gått in till Jan via mejl. Alla kandidaterna publiceras på sajten med en presentation.

*Det var de två punkterna Jan hade att ta upp på mötet. Den kvarvarande punkten är planering av andra händelser inför hösten. Vi pratade förra mötet om studiecirklar, Jan har försökt få styrelsen att fixa ett avtal med ngt studieförbund. Annan punkt: det finns ett förråd ute i Kista ngn kommenterade om, kommentatorn är dock inte här; vi har hursomhelst hyrt ett förråd fram till slutet av november, så vi ska behålla det förrådet för vi lär inte få tillbaka pengar därifrån. Jan lämnar det till nästa DL. Jan har inte kollat efter alt. Möteslokaler. Vi kan börja ha det Östra Real igen till e början. Snart kommer en annan lokal finnas tillgänglig, om är handikappsanpassad, som vi komme rkunna hyra för lite pengar. Den lokalen vore jättebra, men den blir kalr senare under hösten. Fram till dess måste vi hyra skolor och så. Östra Real är hyfsat ur handikappssynpunkt; det finns en hiss, men den verkar inte vara så tillgänglig.

*[Batteriet dog, men jag får hjälp av några vänliga själar som hittar uttag och hjälper mig sätta i min batterisladd där, för det är högt uppe i taket; på grund av batteribristen missade jag kanske någon minut av mötet] Anders menar att Stockholms stad ur partiet syunvinkel bör betraktas som en riksdagsvalkrets. Jan säger att den betraktas som en valkrets. Tommy Florstedt var valkretsledare. Resten av kommunen är egentligen EN valkrets, men Jan har delat upp resten i två. Rick håller med Anders organisatoriskt. [En till pirat anländer] Stadsdelsledare är jämstäöllda med kommunledare organisatoriskt, säger Jan. Anders tycker att vi i partiet bör bygga nerfrån, och träffas i olika delar av staden. [JRL anländer] Anders tycker att vi bör diskutera ideologi och sådant, ordna seminarier påå stan och bjuda in folk, ”Piratpartiet ordnar ett seminarium”. Jan säger att vi har en ekonomisk begränsning där. Anders tipsar om String som tydligen gillar oss där vi kan ha seminarier. Jan önskar fler akttiviteter i Sthlm. Anders och några andra kommer nog kalla till ertt möte i Sthlm stad. Det vore trevligt om kommunledarna vi har kallar till möten i sina egna kommuner, så att folk långt från innerstan kan ha möten i sina kommuner, säger Jan.

*Ngn från UP menar att vi bör ha Skypekanaler för olika geografiska indelningar, så att vi kommunicerar bättre så. Jan säger att forumet ska ersättas av ett community; det kommer förhoppningsvis gvöra det lättare med den interna kontakten mellan olika funktonärer, för som det är nu blandar sig inte folk som använder IRC och Skype med varandra. Rick säger att vi kommer titta mkt på Google Wave när vi skapar nya communityt, vi hopps vi ska kunna använda det, fast på egen server så att vi blir oberoende (det är öppen källkod nämligen). Google Wave är en bladning av Skype, IRC, MSN osv. Wave är en realtidesgrej, men det finns något mer trögarbetat (Pinacs?) som mer liknar ett forum vi kanske kommer använda det. Jan säger att vi fortfarande märker att den stora medlemsökningen i våras.

*Tomas har försökt ta reda på hur vi egentligen jobbar här (det är lite komplicerat) och sammanfatta det i en forumtråd, gå gärna in på den tråden och kommentera, den ligger högt uppe på sthlmsdelen av forumet. Man behöver inte vara reggad på forumet för att skriva en kommentar; gå bara till forum.piratpartiet.se, sedan regionalt partiarbete, och skriv en kommentar oavsett om du har konto elr inte. Anders vill att vi ska ha medlemsmötesprotokoll på forumet, jag fixar det. Någon UP:are vill ha en syndikering mellan Sthlmsbloggen och forumet, för många följer bara bloggen, de läser inte forumet. Jan säger att forumet varit svårnagiverat och svåranvänt till det fixades till nyligen, nu när det är lättare finns det en poäng i att korsanvända både bloggen och forumet, viktiggt, ngt attg jobba på under hösten. Tomas tycker att IRC-kanalerna på Sthlmsbloggen bör uppdateras; det ska fixas, säger Jan.

*Anders vill ha en lista på moderatorer på forumet, och folk som skriver på sthlmsbloggen. Anders efterfrågar en lista på kontaktpersoner. Hans J vill ha en lista på kommunikationskanaler: IRC-kanaler, Skype-kanaler, bloggar, forum etc, när det gäller sthlm. Den listan bör finnas som strickytråd på forumet, på hemsidan, som flik på bloggen och i nästa mejl. Jan ska fixa ngn som kan fixa den listan, för han har själv inte tid. Tomas kan börja rota i det. Tomas ska få rättigheter att ändra bloggen.

*Förrådskommentatorn får reda på att vi hyrt ett förråd till slutet av november, men annars är det väldigt intressant. Jan är ddock på väg bort som DL, så kommentatorn får prata med efterföljande DL. Det är kommentatorns källarförråd det hela handlar om.

Kvart över sju (ungefär) förklarar Jan mötet avslutet; nu är mötet socialt så att folk får umgås och bli intervjuade av tv och radio om man vill det. Jag går dock hem ganska direkt.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet . Som vanligt ber jag om ursäkt för det dåliga språkbruket.

*********************************************************************

Ungefär klockan 18.10 anländer jag till Gråmunken, som sjunde pirat på plats.  Turkisk media anländer också; de ska tydligen göra ett reportage eller något om Piratpartiet. Imorgon ska de till almedalen för att filma Rick. Presentationsrunda hålls. Antalet pirater uppgår till tio (tänk på att 25 pirater är i Almedalen – de kommer förstås inte bara från Sthlm, men många gör det). Fler pirater anlände. Klockan 18.31 är vi fjorton pirater.

*Anna Troberg och Jan Lindgren kommer lämna sina poster i Sthlm. Valet av efterträdare kommer hållas på forumet, men det går inte att tekniskt begränsa så att bara sthlm:are kan rösta. Röstlängden kommer gås igenom senare, så at der inte blir något fel. Röstningen sker i augusti.

*Anna kommer mejla folk om Pride med en lista över pass folk kan skriva upp sig på, första tjing gäller. På Pride ska en stå i ett tält, svara på frågor om (PP) och gå omkring och informera om Pride. De som kommer jobba ska träffas innan och ha något slags diskussion/utbildning. Förra året ville folk mest veta informaton om vad vi står för. Ett praktiskt problem är att vi vill ha en lastbil till paraden, om ngn har tillgång till en lastbil så mejla anna.troberg@piratpartiet.se. Anna ska skapa en Skypekanal för Pridediskussion; mejla Anna för mer info.

*(Parentes: pengarna vi betalade för valsedlar får vi tillbaka. Detta med att partier inte behöver betala om de får över en procent gäller tydligen retroaktivt.  :-).)

*Daniel håller på att utvärdera valarbetet i Sthlms kommun; hur vi gjorde när vi distibuerade valsedlarna, vad som hände, vad som var bra, vad som var dåligt, om vi hanterade valmateiralet på rätt sätt, vad man kan göra bättre daniel har samlat in alla kommentarer om valsedelssystemet osv från tiidigare möten, så att vi har den sammanställningen inför nästa val, daniels lista är inte komplett. Om ngn viill bidra med en synpunkt eller något, mejla dnystrom@piratpartiet.se; inga synpunkter är för små/oviktiga! Daniel råds att läsa (S)’s och (M)’s utvärdering av deras valarbete; bristerna kan vara liknande hos valarbetena.

*Samarbete med F! om valsedlar diskuteras lite. De flesta verkar vara rätt positiva till det, men inget beslutas.

*Medieträning bör nog finnas inför riksdagsvalet, så att folk kan bemöta argument snabbt och bra. Media ringer över hela landet, inte enbart de mest kända inom partiet. Det är bra om folk vet tydligt vad partiet tycker och varför, och tydligt kan skilja det från partiets åsikter. Alla är inte experter på allt; om ngn exempelvis är dålig på patent, bör de veta vem de kan tipsa media att ringa om det istället.

*Kommunpolitik diskuteras. Daniel Nyström har skrivit ett utkast till kommunplattform. Partiledningen har sagt: har en kommun många pirater som är intresserade att ställa upp i kommunvalet får dem göra det. Flera inväöndningarna nämns, bla att det tar mycket tid och energi. Det kan även ”kapas” av andra som bara vill ha pengar (kommunpolitiker är arvoderade), eller driva sin egen politik. Det vore bra med en plattform, tycker jag, så att det inte blir upp till några personer i en obskyr kommun i västra Sverige att ta ställning till om något ryms inom principprogram. Någon föreslår att vi har ett pilotprojekt, dvs att vi ställer upp i ett par personer på test för att se om  det går bra och så. Allt detta är lite problematiskt, för vi lider av extrem växtvärk; plötsligt är vi femtiotusen olika viljor med olika tolkningar  och uppfattningar av principprogrammet  som ska kommer överrens. Det är bra om folk utbildas. Kanske skicka ut informationsbrev med utbildning. För att komma i kontakt med mediagruppen, mejla klara.tovhult@piratpartiet.se. Berätta om vad du behöver hjälp med (kanske ska du ha en intervju?).

*Styrelsen har kritiserats för dålig insyn. Anna säger att det är rätt, och att detta är en del av växtvärk. Nu ska detta förbättras. Styrelsemöten kommer has en gång i månaden. På partiets webbplats finns listat nuvarande ledamöter. Styrelsen jobbar ganska hårt på att informationsflödet ska förbättras, både till och från styrelsen.

*Det har inte beslutats vilka assistenter Christian ska ha. Antagligen blir det Amelia, Erik Josefsson, HAX och Rick, men inget har beslutats. Christian bestämmer helt.

*Tyska Piratpartiet (Piraten Partiei) bör vi hjälpa. (Hello Deutchland!) Ett enkelt sätt är att Christian och Rick i intervjuer med tyska media nämner tyska Piratpartiet. Om ett par månader är det nämligen val till Tysklands parlament, och Piraten Partei ställer upp.

*Partiets medlemsfördelning över ålder och kön diskuteras. En del menar att det är ett reellt problem och att vi bör satsa på att värva flera gamla kvinnor, medan jag menar att det inte är ett problem, för det utgår från generalisering och kategorisering av människor. Dock är det ändå, på ett vis, ett problem, för att media och andra så lätt kan kritisera oss för det, för många ser det som ett problem. Vi vill inte ha ytterligare ett reportage som vinklar det som att vi är manliga datanördar som inte bryr oss om kvinnor. Filosofiska resonemang om unika människor och att inte bry sig om godtyckliga egenskaper skulle media inte föra fram; de skulle vinkla det som att vi inte bryr oss om kvinnor. Många ser det nämligen som ett problem. En på mötet berättar att andelen kvinnor sedan januari höjts med två procentenheter.

19.48 avslutas mötet.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Östra Real i Stockholm idag för Piratpartiet . Som vanligt ber jag om ursäkt för det dåliga språkbruket.

*********************************************************************
Klockan 18.19 kommer jag till mötet, och redan är ett tjugotal pirater här på Östra Real. Någon har tagit med sig två tårtor med piratloggan. Hans J. Ger mig massor av piratbilder han tagit, som han säger att jag får publicera på bloggen (jag kommer nog publicera några av dem). Klockan 18.27 flyttar vi om möblerna lite så att alla sitter i en ring. Plötsligt blir alla mycket lättare att se och prata med, och räkna (just nu är vi 18 personer). Alla som vill får ta av tårtorna. Klockan 18.32 är vi 24 pirater. 18.36 tycker Anna att vi ska äta tårta några minuter först och fira att det gick jättebra i valet, och jag har lyckats lägga in alla Hans J.s bilder på min dator.18.39 är vi 28 pirater, och ”ringen” (eller snarare rektangeln) expanderar hela tiden för att fler ska få plats. 18.42 börjar mötet.

*Alla ska säga ett plus och ett minus angående valarbetet. Jag orkar inte skriva vem sade vad, utan skriver bara punkter utan att ange vem som sade det, kortfattat:

Plus
+många var väldigt engagerade (detta tog flest upp)
+trevligt att dela ut flygblad, få sa ngt negativt, folk var nyfikna, gäller även på valdagen, de flesta andra partirepresentanter som delade ut valsedlar var negativa
+media börjar fatta att vi även bryr oss om integritet och inte enbart fildelning. Media skriver kanske inte att vi bryr oss om medborgarrätt, vilket är synd, men det är meråt det hållet nu än tidigare.
+vi fick 99 procents täckning av vallokalerna
+att folk engagerades som inte tänkte sig gå med i ngt parti eller dela ut flygblad tidigare
+att många lärt känna många trevliga människor bättre
+att vi fick jättemånga ”jag har röstat pirat”-knappar gratis
+bra att folk kommenterade dåliga krönikor och dylikt, överlag har folk haft en god ton i kommentering av etablerade media-artiklar
+PP har nu blivit ett slags etablerat parti och syns på många platser/tidningar
+vi kom in i EU-parlamentet (:-))
+alla medlemmar är trevliga och har humor

Minus
-informationsflödet var ganska dåligt
-att vi inte lyckades så bra att använda det faktum att vi var flera gånger fler än valrörelsen 2006
-vallokalsbokningen, det fanns dubbletter och vissa vallokaler angavs på fel ställe
-vissa kommunledare bokade upp massor av vallokaler själva långt innan valet, vilket gjorde det svårt för folk som bor närmare att ta hand om vallokalerna vilket vore bättre så att kommunledarna slipper åka runt jättemycket, antingen borde vi haft ett annorlunda system eller så borde kommunledarna vänta till precis innan valet, lita på svärmen
-vallokalsbokningen var begränsad, man borde ha kunnat skriva upp sig som back-up
-valnämnden borde informera valförrättare bättre
-vi borde haft ”jag har röstat pirat”-knappar och delat ut tidigare, de är bra för det kan få folk att rösta också
-forumet är fortfarande inte städat
-vi fick bara 6,9 procent i sthlm
-jobbigt att dela ut valsedlar, kanske hellre tvåtimmarspass som många av de andra partierna hade? Står man i fyra timmar är man ändå inte så trevlig. Vill man stå längre än två timmar kan man boka upp flera pass.
-dåligt med lokala aktiviteter utanför centrala sthlm
-folk var inte på alla platser så engagerade att dela ut valsedlar
-ingen har tackat väljarna ännu
-vi måste vårda bättre de 250 000 som röstat på oss så att de röstar på oss senare också
-inte så välorganiserat… detta råder det lite delade meningar om. Vi bör kanske inte ha hiearki, men däremot struktur. Det kommer komma ett community eller något sådant, och Pirateweb kommer uppdateras. Förhoppningsvis kommer folk kunna dela personuppgifter (telefonnummer och sådant) bättre, kanske genom att klicka i ngn ruta vid registrering, ”jag vill att andra ska kunna se mina uppgifter”?
-vi var ganska oförberedda. Vi gjorde rätt mycket på lördagskvällen, dvs fixade med valsedelutdelningen och sådant, vilket var lite sent.
-aktivistsms:en borde fungera bättre, de skickas ut lite sent och så. Folk som har rättighet att skicka sms:n bör tänka i tid på att skicka ut dem.
-vissa tror fortfarande att vår enda fråga är fildelning

Övrigt folk sade under plusminustiden
-/+ det är inte bra att vara otrevlig tillbaka mot folk om de är otrevliga. Är vi otrevliga tillbaka kommer vi inte vinna någonting, men är vi trevliga kanske de fattar att man inte bör vara otrevlig.
-/+ fokus nu blir delvis på att försöka engagera alla fyrtiotusen nya medlemmar vi fått denna vår

*Jan Lindgren och Anna Troberg kommer lämna sina poster i Sthlm, för de har inte tid med det (de har andra poster nationellt). Mejla anna.troberg@piratpartiet.se om ni vill ha någon av deras poster med information om er själva, så kommer vi ha omröstning på forumet sedan. Valet kommer vara antagligen i mitten på augustil, och info kommer då presenteras på sthlmsbloggen. Valperioden kommer vara några dagar, dvs alla kommer ha ett par dagar på sig att rösta. Det viktiga i sthlm är att vi får ledare för varje valkrets.

*En ganska avancerad diskussion om organisationsstrukturen är… Men som Anna säger, vi kan inte ändra hela organisationen på en gång. Vissa vill att det ska vara mer hiearkiskt och mer likt de etablerade partiernas struktur, medan andra vill behålla det så som vi har nu. Alla bör fundera på detta, tycker någon. Vad är fördelarna/nackdelarna med mer struktur?

*Någon som vill vara informationsansvarig (definition och arbetsuppgifter saknas just nu, väldigt svävande den person som har hand om att information ska komma till folk…)? E-maila då anna.troberg@gmail.com. Vi måste ha en vice informationsansvarig, ifall den informationsansvariga blir sjuk eller så.

*I Täby vill kommunen (?) ha betalt för att de tagit ner våra affischer från illegala platser.

*Pride närmar sig, vill ni hjälpa till anna.troberg@gmail.com, det brukar vara jättekul. En lastbil efterfrågas, mejla om du kan fixa det. Syftet är dels att propagera för integritet som är viktigt för HBT-rörelsen och dels att de andra partierna är där (förutom KD…).

*Det är bra om vi får ut information bättre. Nu finns det massor av kanaler, och många vet inte ens hur man kommer till dem… Sthlmsbloggen kommer få sådan information inom kort.

20.07 avslutas mötet.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, EU-valet, EU-valet 2009, val, EU-val, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Östra Real i Stockholm idag för Piratpartiet . Som vanligt ber jag om ursäkt för det dåliga språkbruket.

*********************************************************************

Strax före klockan sex kom jag till Östra Real. I trappuppgången hade någon satt upp en lapp där det stod ”Piratpartiet A329”, och jag gick upp till salen. Jag kom från flygbladsutdelningen på Plattan (där uppemot en tio personer varit och delat ut flygblad), och gick tidigare än de andra för att jag ville vara i extra god tid till mötet. Ingen pirat var där då jag kom; salen var helt tom, sånär som på möbelmanget, elementen och dylikt. Knappt hade klockan blivit tio över sex då två pirater anlände, som jag mötte vid trappan. Just nu, klockan kvart över sex, är enbart vi tre här. Tjugo över är vi åtta personer. 17 personer är vi strax före halv sju. Strax efter halv sju är vi 26 personer.

Daniel inleder mötet.

*Valvakan är den sjunde på kvällen, den börjar 18.00 då vallokalerna inte stängt, det börjar med middag, man måste inte äta mat om man inte vill och kan isf komma senare. 350 :- kostar det om man vill ha middag, vill man inte ha det kostar det 100:-. Har man det sena passet i en vallokal hinner man inte till middagen. Det är ingen åldersgräns (det serveras alkohol som naturligtvis inte får drickas av folk under 18 år). Man anmäler sig på valvaka.stockholm.piratpartiet.se. Vi vill få upp en Bambuser-ström, så då behövs en dv-kamera med firewire. Emil Oldenburg är ansvarig, hans mejladress är emil.oldenburg@piratpartiet.se.

*Det ser ganska bra ut i Sthlm vad gäller vallokalerna, 100 procent täckning (eller nästan i alla fall). Det är bra om folk även skriver upp sig för att dela ut valsedlar utanför vallokalerna, och helst på mittenpasset om enbart ett pass kan tas, för då är det mest folk som röstar. 100 procent är kanske inte rimligt, men majoriteten av mittenpassen vore bra om någon stod vid vallokalerna. Distribution är dock viktigt. Ett bra tips är att istf att mejla folk ringer dem, för det ger bättre respons (vad gäller passen).

Man får inte påverka väljare inom hundra meter från vallokalen; man får inte övertyga någon eller göra något annat än dela ut valsedlar. Frågar någon en kan man säga att Piratpartiet står för delad kultur, fri kunskap och skyddat privatliv (eller något sådant). Ha något slags slogan, men börja inte debattera, utan upprepa bara det om någon frågar, eller hänvisa till webbplatsen. Man behöver inte piratkläder för att stå där, man kan stå i vanliga kläder, men det är bra att ha piratkläder om man har har det. Det är också bra att göra en namnbricka, men det behövs ej enligt vallagen. Har man. Något annat viktigt att göra som valsedelutdelare är att kolla till valsedlarna, så att inget fusk förekommer.

Kommunledare: gå in i valsedelssystemet och uppdatera, ni kan identifiera dem genom att det står noll valsedelsutdelning; detta gäller både förtidsröstningslokaler och vallokaler. Räkna om valsedelstilldelningen och dela ut valsedlar till de som skriver upp sig på de nya lokalerna. Om ngn i Sthlm som ska lägga ut valsedlar inte har valsedlar ringer man Daniel Nyström, på 0709 55 90 99. Lämna 300-400 sedlar på morgonen och behåll resten ifall ngt skulle hända med valsedlarna. Man kan prata med vallokalsansvariga och fråga om de kan ta emot lite valsedlar och fylla på; det har dock ingen skyldighet att göra det. Är man första valsedelsutdelare och ingen distributör är uppskriven bör man skriva upp sig som distributör. Har man andra eller tredje passet bör man ta med egna och dela ut dem. Använd inte trasiga eller nedklottrade valsedlar! Om ingen piratpartiet-valsedel finns kan man ta en blank valsedel och skriva Piratpartiet där; då ska man bara skriva Piratpartiet och inget namn; då kan man inte personkryssa, alltså.

*Vi hade flyersutdelning idag på Plattan (T-centralen), samma sak har vi på fredag, klockan 15.00, så får vi se hur länge vi delar ut. Efter den sjunde är valmaterialet totalt onödvändihgt, så sista rycket att få ut det.

*En idé är att på lördagskvällen lägga massor av foldrar i folks brevlådor (dock ej om det står ”Ingen reklam” på brevlådorna). Man kan också lägga foldrar bakom vindrutetorkare på folks bilar.

*Vill man affischera a4-affischer kan man ladda ned dem (från forumet?).

*På lördag klockan 12.00 på Sergels Torg ska vi dela ut foldrar och flyers.

*Imorgon torsdag klockan 16.00 på Plattan, Kulturhuset är det flyersutdelning.

*I Kista Centrum är flyersutdelning 11.00-13.00 på fredag. För att komma i kontakt med den ansvariga, ring Paul Andersson på 0709863683.

*På restaurang Chutney och café String på söder finns valmaterial och där kan vi lägga valmaterial, för ägarna är positiva till det.

*Man kan sätta upp foldrarnas textsida på anslagstavlan, vilket är bra. De blir inte nedrivna, för enbart de som läser ser att det är Piratpartiet, och förhoppningsvis läser några. Visa respekt för lagarna när du sätter upp affischer, är min personliga åsikt, för annars får vi badwill.

*Daniel har läst ut Little Brother-exemplaret av Cory Doctorow som jag gav honom förra mötet, och lämnat den vidare.

*SVT, ett brittiskt tv-bolag, Aftonbladet och TT kommer till valvakan.

*Vi ska ha ett möte onsdagen den tionde juni 18.30 på Östra Real. Jan Lindgren är ansvarig för att fixa det.

*Mötet förklaras avslutat 19.38. Material, om man vill hämta det, finns i Tommys bil.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, EU-valet, EU-valet 2009, val, EU-val, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Older Posts »