Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Teledatalagringsdirektivet’

Datalagringsdirektivet är åter aktuellt. Häromdagen sade MP och V sig ha lagt sig för (S) krav på införande av datalagringen, men nu verkar saker och ting annorlunda. Alliannsen verkar också splittrad. Även om det mesta troligen är sätt att få integritetsröster, är det åtminstone glädjande att det finns viss övervakningskritik kvar i de etablerade partierna. Datalagringsdirektivet bör nämligen definitivt inte införas, oavsett vad EU tycker. Och dessutom finns det många sätt vi kan undvika att införa direktivet på annat sätt än att blankt strunta i vad EU tycker. Men först och främst varför är Datalagringsdirektivet dåligt?

För att det kränker en mänsklig rättighet. Datalagringsdirektivet innebär att staten får tillgång till trafikdata, det vill säga uppgifter som när, var och hur du kommunicerat med vem. Mobiltelefoner blir statliga spårsändare, och telefonsamtal loggas. Det är nästan lika illa som FRA-lagen, som överför all trafik (alltså även innehållet) till staten. Men är det inte att ta i att det kränker en mänsklig rättighet? kanske någon menar. Nej, det är det inte. Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna lyder (min kursivering):

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Det vi har att göra med är ett förslag som om det genomförs kränker hundratusentals, om inte miljoner, människors mänskliga rättighet till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande. Förslaget bör som sådant inte alls införas, oavsett vad EU säger, tycker eller vill. Om det krävs, bör vi gå ur EU för att slippa införa direktivet

Men vi behöver inte ta till så drastiska åtgärder. EU-parlamentariken Carl Schlyter (MP) – insatt på området – har några förslag som vi kan använda:

Det vore fullständigt vettlöst att införa direktivet eftersom kommissionen ska lämna en utvärderi’ng 15 september i år om hur det kan behöva ändras.

Det betyder att det någon gång under 2011 kommer ändras. Om EU insisterar på att det ska vara kvar även efter 2011 skall vi åberopa Lissbonfördragets stadga om mänskliga rättigheter (när det nu finns ska vi använda det för våra syften) och gå till EG-domstolen och få direktivet ogiltigförklarat. EU:s egna datasäkerhetskommittée har dömt ut direktivet.

Går inte heller detta får vi gå till Europadomstolen om mänskliga rättigheter och ifrågasätta det där och be att få böterna för att inte införa det inhiberade.

Om vi trots detta inte kan stoppa det så får vi helt enkelt betala 100 miljoner om året i böter. Det är ändå betydligt billigare än vad datalagringsdirektivet kostar (mellan 170-600 miljoner). Jag betalar hellre 20 kr om året i ”frihetskostnad” på tele/data-räkningen än 100 kr om året för finansiering av ”storebror”.

Tyvärr kan vi nog inte lita på att MP och V verkligen inte kommer rösta ja till Datalagringsdirektivet, att de verkligen kommer följa Schlyters rekommendationer. Enda alternativet för en medborgare som verkligen bryr sig om mänskliga och medborgerliga rättigheter är att rösta på medborgarrättspartiet Piratpartiet. Då är det ajöss med Datalagringsdirektivet, massavlyssningslagen FRA-lagen, privatpolislagen IPRED och det väldigt hemligstämplade ACTA-avtalet, och ett stort JA! till mänskliga rättigheter, demokratiska principer, källskydd och brevhemlighet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,, , , , , , , , storebror, godtycke, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Via Christian Engström (och senare även Sidvind) hittar jag till en intressant kolumn i SvD om Piratpartiet, skriven av Roland Poirier Martinsson. Jag håller, förstås, inte med Martinsson, och tänker bemöta kolumnen genom att citera den och sedan skriva mitt motargument/-resonemang.

”Jag hoppas såklart att PP inte kommer in, av samma skäl som jag vill se fem av de nuvarande riksdagspartierna åka ur: man har fel svar på grundläggande politiska frågor.” Jag skulle kunna skriva nästan samma sak (bortsett från PP, då): fem av de nuvarande riksdagspartierna, bör åka ut: M, KD, C, FP, och S. V och MP är de enda som haft ”rätt” (ogillar det ordet inom politik…) svar på grundläggande politiska frågor om medborgerliga och mänskliga rättigheter. De har inte velat nedmontera artikel tolv i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Deras resonemang präglas inte av ”säkerheten framför allt”. De förstår att det är snudd på dubbeltänk att, som kristdemokraten Ella Bohlin, vilja inskränka mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen – och som motivering ange att det är nödvändigt för att skydda vår demokrati!

”På samma nivå profilerar sig nu ett knippe högljudda debattörer i ett tonläge som påminner om barn som för kittlingens skull försöker övertyga varandra om att det finns ett spöke i garderoben. EU och svenska staten driver igenom lagar som leder till internets undergång! De vill stänga av dig från internet! Demokratin dödas! Kreativiteten kvävs! Livet mäts, vägs och snart kommer de efter dig.”

Att allt fler Internetfientliga lagförslag läggs fram är ett faktum; Telekompaketet höll på att tillåta avstängning från Internet utan domstolsprövning. Att Sarkozy vill stänga av folk från Internet är ett faktum. Demokratin dödas inte (och det har nog ingen hävdat), men den nedmonteras sakta men säkert i och med kränkande av mänskliga rättigheter och mer och mer rättsröta. Kreativiteten kvävs…? Jag har aldrig hävdat det. Och nej, snart kommer inte de efter dig; om utvecklingen fortsätter som den varit de senaste åren är det dock ingen omöjlighet att samhället om några decennium mmer liknar en diktatur än en demokrati.

”Problemet består i att PP är ett enfrågeparti, inte i teknisk bemärkelse, utan enligt en existentiell tolkning av begreppet. Allt som sker förstås utifrån den enda frågans perspektiv. Allt som inte kan förstås utifrån den enda frågan är oviktigt (utvecklingen i Iran är en aspekt av Twitter). Man uppvisar ett oreflekterat gängbeteende som genererar enkla lösningar på varje tänkbart problem, oavsett komplexitet.” Nej. Jag har aldrig försökt tolka miljön ur ett medborgarrättsperspektiv. Hade det verkligen varit så att vi tolkat allt utifrån medborgarrätten, borde vi inte då ha en åskt i alla frågor (framkommen genom medborgarrättsperspektiv på dem)? Det har vi inte. Var Iran beträffar är det inte en aspekt av Twitter, men däremot en relevant aspekt av det fria och oövervakade Internet, av demokrati och av värdet av att bry sig om alla mänskliga rättigheter.

”PP:s existensberättigande består i att man identifierat två viktiga problem-områden, teknikens utmaningar för den personliga integriteten och dess relevans för äganderätten. Det är inte strunt. Frågorna är eviga och i särskilt fokus vid teknikskiften, då statens aptit växer, tjuvar ser chansen, och bara folket kan stå emot.” Mänskliga rättigheter bör respekteras oavsett teknik; ja, det är ett slags kärna i vår politik. Vad gliringarna om stölder (fildelning, antar jag Martinsson åsyftar) beträffar är upphovsrättsbrott inte stöld, och upphovsrätten som den ser ut idag är varken en naturrätt eller en mänsklig rättighet.

”Hittills har PP:s tjänst för friheten varit att väcka andra. Men det är inte ett politiskt parti. Det är en visselpipa. Och det är just enfrågementaliteten som hindrar PP från att leverera ett politiskt försvar för friheterna.” Väcka andra? Tja, vi har fått politikerna (jag bortser nu från V och MP) att inse att detta med medborgarrätt och mänskliga rättigheter tydligen är något en kan vinna väljare på, och därmed fått politikerna att säga sig värna medborgarrätten (men tyvärr inte göra det; hade de, hade IPRED och FRA-lagen rivits upp för länge sedan). Anledningen till att vi bara kunnat göra detta, och inte göra någon faktiskt förändring själva, är uppenbar: vi har inte varit invalda i någon lagstiftande församling. Nu är vi det, och kan börja göra skillnad på ”riktigt”. Enfrågementaliteten skrev jag om ovan.

”Ett test: jag påstår att det viktigaste för att säkra integriteten är sänkta skatter. Då förs makt från staten till civilsamhället. Sammanhang – familjer, församlingar, företag, föreningar – stärks, som kan stå emot statens intrång.” Skatter har föga med det vi värnar, personlig integritet, att göra; bara för att du påstår att de har med varandra att göra, innebär det inte att de har det. Antingen får staten logga var du är vid vilken tidpunkt – eller så får den det inte. Antingen får staten riva upp brevhemligheten – eller så får den det inte. Antingen får staten registrera meddelanden – eller så får den den det inte. Var i bilden finns skatterna?

Poängen är inte att jag vill ha ett omedelbart svar, utan att frihetens försvar alltid måste bedrivas längs en utdragen politisk front. Sänkta skatter betyder prioriteringar, kompromisser. Någonstans där dör enfrågepartier, antingen genom metamorfos till något högre eller genom förtvining.

Så frågan bör ställas: hur förhåller sig piraterna till fastighetsskatten?” Vi tar inte ställning i den frågan. Det är ingen mänsklig rättighet att slippa betala skatt.

Rubriken till mitt inlägg? Som en kommentator till kolumnen, Magnus K., så klokt skriver: Den enda ”postmodernistiska masspsykosen” är övervakningssamhället.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Iran, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, FRA-lagen, IPRED, rättssäkerhet, , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, yttrandefrihet, kontroll, Internetfrihet, diktatur, datalagringsdirektivet, teledatalagringsdirektivet, datalagring, medborgarrätt, enfrågeparti, fokusparti, enfrågepartier, fokuspartier

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppfattningen  att Google är ens vän kan säkerligen fås enkelt när Google hjälper till med allehanda ting. Ett av de viktigaste exempel är kanske att det går att använda för att få reda på oegentligheter inom rättsväsendet och därmed avslöja korruption och dylika odemokratiska företeelser. Googles reklam är inte störande och Google är en väldigt behändig sökmotor. Men Google är inte din vän. Google är ett multinationellt företag vars syfte är att tjäna pengar. Om Google tror att Google tjänar mer pengar på att framstå som din vän kommer de försöka framstå som din vän. ”Google is your friend” kan ses som ett ganska oskyldigt lite skämtsamt uttryck, men i längden leder det till att folk ser företag som snälla och inte som… tja, företag.

Apropå saker som inte är din vän har Datalagringsdirektivet kommit upp i rampljuset (om än väldigt lite och mycket tillfälligt). Sverige stäms nämligen av EU för att vi inte infört det. Men sakta i backarna. Sverige bör inte säga ”förlåt, EU, vi skyndar oss!” och i all hast genomföra vad som lika gärna skulle varit krav på loggning av uppgifter om vem som skickar brev varifrån till vem vid Posten. Nej, Sverige bör låta EU smaka på sin egen juridikmedicin och stämma dem för att Datalagringsdirektivet bryter mot Europakonventionen (eller åtminstone väögra att implementera direktivet med den anledningen). I dessa valtider skulle sådant definitivt vara ett smart sätt för de etablerade partierna att locka väljare från Piratpartiet.

Hoppas kan man alltid, även om jag liksom HAX inte hyser något större hopp. För argumentation om exakt hur Datalagringsdirektivet bryter mot konventionen, läs kommentarerna till Karl Sigfrids inlägg i frågan. Läs också Erik Josefssons blogginlägg och hans och Camilla Lindbergs debattartikel i Svenska Dagbladet (ytterligare ett exempel på hur högervänster-skalan blir irrelevant vad gäller integritetsfrågan) om att Sverige bör föra denna linje.

Apropå Camilla Lindberg har Lindberg just tagit steget in i bloggosfären. Även på sin nystartade blogg Folkhjälte, diva & ledamot har hon skrivit om Datalagringsdirektivet. Camilla Lindberg verkar redan lärt sig bloggande, då hon svarat på alla kommentarer hittills (något som, sanningen att säga, jag faktiskt inte orkat/hunnit med de senaste dagarna). Bloggar är förstås tvåvägskommunikation, men detta är något som en del etablerade politiker (*host*Sten Tolgfors*host*) till synes har mycket svårt att förstå. Nå, varmt välkommen till bloggosfären, Camilla Lindberg!

Tillbaka till Datalagringdirektivet. Det har spekulerats i och Datalagringsdirektivet krossar IPRED i och med att uppgifterna som sparas enligt det enbart får lämnas ut till polisen (?). Just nu hittar jag inte någon nyhetsartikel om det, vilket är märkligt, för häromdagen var det väldigt många sådana (öh, det kan ha varit någon vecka sedan och att jag bara missat att skriva om det…). Hursomhelst har Karl Sigfrid författat ett nedslående inlägg som släcker eller åtminstone förminskar hoppet om att Datalagringsdirektivet åtminstone skulle innebära något bra, inte bara kränka en mänsklig rättighet. Således är Datalagringsdirektivet ur de flesta perspektiv mycket dåligt.

En lite glädjande nyhet efter mycket nedslående: Mymlan röstar pirat! Visserligen inte baserat på Mymlans egna åsikter, utan på hennes icke-röstberättigades son! Mymlan tycker nämligen att hennes son har mer genomtänkta åsikter i denna fråga och mer kunskap om EP-valet än henne, varför hon helt sonika skänker bort rösten. Det glädjer mig förstås att Piratpartiet nu får en till röst, men det är bara en del av glädjen över nyheten: initiativet är nämligen även bra för demokratin som sådant! Jag vill helt avskaffa rösträttsåldersgränsen, men i väntan på en sådan reform är sådana här iniativ det bästa som kan göras för att göra samhället mer demokratiskt vad gäller rösträtten!

Rösta på Piratpartiet du också, för demokrati, mänskliga rättigheter, delad kultur och fri kunskap! Om det inte finns någon Piratpartiet-valsedel i din förröstnings- eller vallokal kan du tydligt texta Piratpartiet på en blank valsedel. Det är enkelt att rösta – gör det idag så att du inte glömmer det!

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, datalagring, Datalagringsdirektivet, Teledatalagringsdirektivet, storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, Google, Internet, 1984, Google is your friend, Camilla Lindberg, bloggosfären, Piratpartiet, Europakonventionen, IPRED, demokrati

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I dagens Metro kunde en övervakningsförespråkande insändare läsas. Poängen var att ungdomar agerar motsägelsefullt på Internet när de samtidigt kritiserar FRA-lagen och övervakning i tunnelbanor som de lämnar ut stora delar av sina privatliv. Detta argument är bra på ett sätt – det är otroligt enkelt att bemöta. Därför har jag nu skickat iväg ett svar till Metro. Svaret får ni läsa imorgon (antingen i Metro, och då skriver jag om det, eller på min blogg, om det inte publiceras).

En undersökning som rapporteras om i DN och SvD visar att 48 procent ogillar att Internetoperatörer kan tvingas lämna ut uppgifter om misstänkta fildelare. Jag hoppas verkligen inte att frågan ställdes så, för då var den direkt felaktig – tekniken fildelning är tack och lov inte illegal än, och om någon skulle få kräva ut uppgifter om någon som inte var misstänkt för något brott vore det skandal. Nåväl, 32 procent tyckte det var rätt att upphovsrättsinnehavare kunde tvinga ut uppgifter om ”misstänkta fildelare”. Resten var osäkra.

Något kära gammelmedia råkade missa när de gjorde undersökningen, var återinförandet av skampålen. IP-nummersuppgiften är bara en del av IPRED – kanske den främsta, men inte den sämsta. Det sämsta är att kriminella fildelare om de döms kan tvingas betala en annons om domen. Detta informerades inte om i undersökningen, verkar det som. Är det bara jag som tror att utslaget blivit annorlunda om frågan ställts såhär: ”Är det rätt att någon som dömts för illegal fildelning kan tvingas betala en annons om domen?”? Eller varför inte intrångsundersökningsmöjligheten?

Justitieminister Beatrice Ask (M) kommenterar undersökningen med att politiker även måste fatta beslut som är obekväma. Hon tror att opinionen påverkats av den högljudda debatten och att stödet kommer öka när lagen väl är införd.

Haha, den var bra, Ask. Du tror inte att det snarare kommer vara tvärtom? Att folk när de inser att vi inte överdrev eller ljög när vi visade på exempel från andra länder där folk krävts på högst orimlig ”förlikning” av skivbolagen? Ja, och så var det det här med den högljudda debatten: är det kanske inte så att inte bara… ja… folkets opionion, utan även politiker, bör lyssna på enskilda medborgares framförda åsikter i debatter istället för bara på vad multinationella giriga storföretag till skivbolag berättar är bäst?

Obama svek. Jag trodde han menade allvar med att sätta kursen mot något mer demokratiskt USA och allt det där pratet. Tydligen inte. Han har redan börjat bruka Bush standardförklaring: ”Det kan jag inte/det måste jag göra för vår nationella säkerhet.” Insyn i en beslutningsprocess – in your face, demokratiförespråkare, men sådant tillämpar inte det fria landet i väst (förutom på de som har ekonomiskt intresse i förhandingarna och företräder de stackars multionationella storföretagen, förstås).

Det här med att strömmad musik är intressant. DN har publicerat en artikel om upphovsrätten i en värld av strömmad musik.

Utvecklingen kommer att gå tillbaka till hur det var innan folk började ladda ner musik. Då var upphovsrätten självklar och en förutsättning för musiken.

Så säger en ägare av ett skivbolag. Jag undrar om han menar allvar med det han säger. Tja, den kommersiella ensamrätten – rätten att bestämma över vem som får utnyttja ens verk kommersiellt – var nog tidigare självklar, men det är den nu också. Däremot har ensamrätten på exemplarframställning knappast brytts – historiskt – särskilt mycket om: folk spelade in från radio och tv, skapade blandband med sina favoritartister och delade dessa med varandra (knappast bara till ens närmaste vänskapskrets), och detta innan Internet fanns. Kolla på den här affischen som tydligt illustrerar vad jag menar.

Christian Engström har naturligtvis rätt i att det inte är ”kriminella fildelare som skapar ett storebrorssamhälle”, vilket en viss datorspelsbransch verkar fått för sig. ”Det är som att skylla på offret. ”Hade hon bara uppfört sig så hade jag inte behövt slå henne” – det är ett argument som från en hustrumisshandlare”, säger Christian. Jag vill kanske inte riktigt jämföra med hustrumisshandel, men att det är samma typ av argument stämmer. ”Hade han inte begått de där morden hade vi inte behövt mörda honom”, är ett argument från en dödsstraffsförespråkare.

Lite positivt skall jag väl ändå få med i detta blogginlägg: Moderaterna har nu gått med på att impletera Datalagringsdirektivet från EU bara så långt som det behövs. Tack, (M). Men snälla, vänta lite med införandet – om Datalagringsdirektivet anses i Europadomstolen bryta mot Europakonvenntionen kommer vi inte behöva införa den. Dessutom vill jag tipsa om Piratradio, en radiostation som enbart sänder fri musik (ni vet, sådan som man får sprida), och Piratpartiet Toolbar, en toolbar för Mozilla Firefox som jag rekommenderar laddas ned via Firefox Addons webbplats (det var problematiskt att ladda ned direkt från toolbarens webbsida) och som är – behöver jag ens säga detta? – jättebra. Jag har laddat upp några fler bilder från The Spectrial på Wikimedia Commons – de finns i en kategori med alla (de är förstås fria, fria att sprida, modifiera och använda, både kommersiellt och icke-kommersiellt, om ingen ljugit om den upphovsrättsliga statusen) bilder som laddats upp på Commons från rättegången. Ännu fler bilder finns på min hårddisk, och de laddas upp när tid och ork finnes till uppgiften.

Missa inte dessa läsvärda bloggars nya inlägg: Opassande, vars inlägg kretsar kring ungefär samma ämnen som detta blogginlägg, Allt under en grå himmel, som skriver ännu mer om IPRED och upphovsrätt, samt Copyriot, som skriver om fem aktuella exempel på korporativism.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »