Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘värden’

Rubriken är naturligtvis en travesti på medieindustrins ”PIRACY – IT’S A CRIME”-reklam, med tjatet om att fildelning är stöld (vilket det inte är). Men rubriken är mer än en ordvits att dra på munnen åt. Den är högst allvarligt menad.

För vad är egentligen konsekvenserna av rent mjöl i påsen-argumentet draget till sin spets? Tja, först är det förstås ”den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja”. Eller med andra ord: ”om någon inte vill visa upp sin mjölpåse för någon är det suspekt”. Eller med andra ord: ”om någon har en viss åsikt är det suspekt”. Eller med andra ord: ”det är okej att tillämpa åtgärder mot folk för vissa åsikter om det är för säkerhetens skull”. Eller med andra ord: ”det är okej att gripa folk för vissa åsikter ibland”. Nu kom vi ganska långt bort från demokratin, eller hur?

Vi kan ta en annan inriktning, där vi också börjar med ”den som har rent mjöl i påsen har inget att dölja”. Eller, med andra ord: ”det är okej att kränka rätten till privatlivet i syfte att bekämpa brottslighet”. Eller med andra ord: ”det  är okej att kränka mänskliga rättigheter i syfte att bekämpa brottslighet”. Eller med andra ord: ”det är okej att kränka mänskliga rättigheter i vissa fall”. Eller med andra ord: ”mänskliga rättigheter är ingen fastslagen ”helig” princip att följa”. Eller med andra ord: ”vi behöver inte respektera mänskliga rättigheter”. Eller med andra ord: ”vi kan strunta i mänskliga rättigheter”. Eller med andra ord: ”mänskliga rättigheter har föga eller inget värde”. Återigen hamnar vi långt borta från demokratin.

Vissa hävdar att mänskliga rättigheter visst har ett värde, bara det att privatlivet har ett mindre värde än exempelvis livsvärdet. Men oavsett så kan inte den argumentationen användas för att förespråka övervakningskameror. Det man har att välja mellan är nämligen inte säkerhet och privatliv, utan 1) en extremt liten risk (risken finns fortfarande trots övervakning) att bli misshandlad samt en kränkning av en mänsklig rättighet (rätten till ett skyddat privatliv) eller 2) en lite större risk att bli misshandlad men en så gott som garanterad icke-kränkning av en annan mänsklig rättighet (rätten till ett skyddat privatliv).  Jag och troligtvis de flesta andra väljer alternativ 2 framför alternativ 1.

Det är förstås möjligt att vissa som använder rent mjöl i påsen-argumentet faktiskt inte har något emot att gripa folk på grund av deras åsikter i vissa lägen och som tycker att mänskliga rättigheter har föga eller inget värde. Men sådana personer går det inte att diskutera med över huvud taget; de har helt andra egenvärden än vi som gillar mänskliga rättigheter. Och det är omöjligt att försöka övertyga folk med andra värden än en själv.

Turligt nog tycker nog knappast alla eller ens de flesta användare av  rent mjöl i påsen-argumentet att det är okej att gripa folk för vissa åsikter ibland och att mänskliga rättigheter har föga eller inget värde. Däremot finns säkerligen många användare av argumentet som inte riktigt tänkt till och därmed inte kommit fram till dessa slutsatser. Vid första anblicken kan nämligen rent mjöl i påsen-argumentet låta bra.

Nå, det är denna andra grupp av användare argumentet som är möjliga att nå och lyckas övertyga. Det kanske bästa sättet att övertyga någon på är nämligen  att visa hur dennas åsikter för tillfället går emot dennas egentliga grundövertygelser. Det är dessa personer som kanske kan rösta på Piratpartiet. Men det finns lättare röster att plocka: de som redan kommit till insikt om rent  mjöl i påsen-argumentets felaktighet (för de som har mänskliga rättigheter- och demokratiövertygelser). Rick talade i ett nyhetsbrev för ett par veckor sedan om att vi ska sikta på att plocka ”low-hanings fruits” som det kallas i USA – sådana som är lätta att få att rösta på oss.

I första hand är dessa low-hangings fruits de som redan tycker som oss men inte vet att vi finns i första hand. Dessa bör vi satsa mest på. Sedan finns även de som använder rent mjöl i påsen-argumentet men ändå delar våra grundövertygelser ”egentligen”. Dessa är lite högre hängande frukter. Slutligen finns den lilla grupp som inte har samma grundövertygelser som oss. De kan jämföras med frukter som klistrats fast på trädgrenarna med superklister omöjliga att plocka.

Rösta på Piratpartiet i valet till EU-parlamentet 20 maj till 7 juni 2009 och i valet till Riksdagen 2010. Gå med redan idag.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Jag vet, det första stycket kan tyckas märkligt, men längre ned kommer min poäng och förklaring – detta handlar egentligen inte alls om mjölkhandlande.

Om du skall köpa ett mjölkpaket och har två alternativ framför dig i affären, vilket väljer du? Du känner till båda mjölksorterna lika bra. Du vet att den ena, låt oss kalla den A, är många kronor billigare, betydligt nyttigare, ekologisk, rättvisemärkt och smakar mycket godare än den andra. Den andra mjölksorten (B), däremot, är extremt dyr, väldigt onyttig, så långt ifrån att uppfylla kriterierna för KRAV- och rättsvisemärkning som möjligt och både smakar och luktar som att den möglat (vilket den kanske till och med har). Vilken mjölksort väljer du?

Förutsatt att du är vid dina sinnes fulla bruk väljer du nästan helt säkert A. Varför väljer du A? För att den är miljövänlig? Jag ponerar att det är din anledning. Varför är det bra att den är miljövänlig då? Antagligen tycker du att det är bra för att en värld med miljön bevarad är roligare att leva i. Men varför är det bra att människor har ett roligare, mer rikt liv då?

Ja, varför? Ge mig en bra anledning. Det finns nog ingen. Rent rationellt går det inte att försvara, utan vi (nåja, åtminstone den absoluta majoriteten av mänskligheten) tycker bara så, utan vettig anledning. Betyder det att det inte är bra att människor har ett roligare mer rikt liv, då? Nej! Det gör det inte! Det enda det betyder, är att alla – alla – argument baserar sig på den i debatter så avskydda subjektiviteten. (Om du analyserar de andra anledningarna till varför du väljer mjölkpaket A kommer du troligtvis i grund och botten finna ett fundamentalt egenvärde – vissa ”anledningskedjor” är långa ned till egenvärdet, men jag vill påstå att alla kedjor slutar med ett egenvärde.)

Men hur ska debatter då gå till? Är det inte bara, exempelvis, för Ask att säga ”jag ser ett egenvärde i IPRED”? Hur ska folk någonsin kunna mötas och övertyga/övertygas i diskussioner? Jo, det finurliga i kråksången, är att många saker tillmäts egenvärde av väldigt många människor – till exempel mänsklighetens överlevnad, välbefinnande och mänskliga rättigheter. Om folk väl är överrens om vissa egenvärden, har en en grund att stå på i debatten. Det gäller att lyckas hänvisa till de egenvärden som en själv och de andra i debatten har gemensamma.

”Jaha”, kanske du tänker nu, ”det där låter väl lite intressant [hoppas jag, Calandrella, åtminstone], men varför finns detta inlägg med på listan över blogginlägg som nämner Piratpartiet på Piratpartiets webbplats/Piratpartiet Toolbar? Vad har detta för relevans för piratideologin?” Jo, ovanstående resonemang är ett motargument till ”Du har väl rent mjöl i påsen?” vid privatlivsdiskussioner. Genom att visa på att även den du talar med tillerkänner vissa saker – ett bra exempel som nästan  alla tillmäter värde i sig är religionsfriheten – värden utan någon egentlig rationell anledning, kan du öka den personens förståelse för varför du själv tillmäter privatlivet egenvärde. (För varken rätten till privatliv, religionsfrihet, demokrati, andra mänskliga rättigheter, mänsklighetens överlevnad går att försvara rationellt.)

”Jaha, och?”, kan förstås invändas mot ens resonemang. ”Du kanske tillmäter privatlivet ett egenvärde, men det gör inte jag.” Ett bra motdrag är att kolla personen noga i ögonen och fråga: ”Får jag inskränka din yttrandefrihet? Själv tillerkänner jag inte den något värde, nämligen.” ”Men, isåfall kan jag tillerkänna ett mycket starkt värde i att… ingen pratar med mig överhuvudtaget! Eller att alla gör exakt som jag säger!”, kan personen slugt säga. En berättigad fråga är: varför förväntar du dig respekt för en hävdad rätt (privatlivet), medan du själv inte respekterar någon annans hävdade rätt (ingen pratar med mig-rätten/absolut bestämmande-rätten)?

Svaret är (antagligen) att det viktiga i sammanhanget är hur många personer som tillmäter något visst ett egenvärde. Har ”ingen pratar med mig-rätten” ett brett folkligt stöd, i tillerkännande av egenvärde? Jag tror inte det. Har mänskliga rättigheter (och därmed rätten till ett privatliv) ett brett folkligt stöd? Det, däremot, tror jag, och är nästan helt övertygad om.

(Det kan förstås inte uteslutas att det faktiskt finns något universellt ”rätt” och ”fel”, rättigheter/moral, för alltid, som alltid funnits, och att vi inte bara tillerkänner saker och ting egenvärden, utan att saker och ting faktiskt har egenvärden. Om vi utgår ifrån att människan kan uppfatta denna universella moral, vilket vi måste göra för att kunna hålla en diskussion om vad som är rätt och fel utifrån den tanken, är det troligt – men förstås inte helt säkert – att privatlivet är en sådan universell rätt; vi tycker ju faktiskt spontant att det är fel att, till exempel, läsa andras post utan lov.)

Och nu landar vi här: de mänskliga rättigheterna bör upprätthållas. Och försök till brott mot dessa bör bekämpas. RöstaPiratpartiet i EU-valet om några månader. För mänskliga rättigheter.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »