Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘val 2010’

I onsdags fortsatte jag naturligtvis med min aktivism för Piratpartiet; de medborgerliga rättigheternas vara eller icke vara förblir den viktigaste frågan i riksdagsvalet. Som vanligt efter skolan uppsökte jag den lokala förtidsröstningslokalen, Enskede bibliotek (som jag tagit på mig ansvaret för), där jag började konversera med en duktig och trevlig valförrättare. Hon inledde samtalet genom att fråga, när jag kollat till Piratpartiets valsedlar och fingrat på dem (i syfte att känna av hur många som fanns kvar i jämförelse med tidigare; dessutom var det en god förevändning för att räta upp hela bunten litet, då de delvis täcks av valsedlarna framför), om jag ”kollat så allt stod rätt till”.

Jag svarade naturligtvis jakande, och förklarade att jag kom från Piratpartiet och att det inför EU-valet förekom en del valfusk, som kritiserades av JO; detta var anledningen, berättade jag, till att vi kollade litet extra (att jag dessutom skulle fylla på valsedlar om dem tog slut glömde jag nämna, men det spelar föga roll; PP-valsedlarna i min förtidsröstningslokal har i och för sig minskat i antal märkbart sedan en vän lade ut dem för min räkning första dagen, men inte alls så att fler behövs). Hon hävdade att de agerat efter sina instruktioner (vilket de förföll ha gjort; en instruktionslapp från något röstningssamordningsgrej fanns uppsatt), och jag berömde dem för deras korrekta hantering. Diskussionen avslutades med att hon sade att det var bra att vi kollade, och att fler partier borde göra det.

Efter detta, och ett snabbt mellanmål, var det dags för min vardagstimme av flygbladsutdelning. Denna gång flyttade jag mig till Sandsborgs tunnelbanestation, som ligger ganska nära den jag var på förut (Blåsuts) och därmed även den inom cykelavstånd från mitt hem. Det primära skälet var naturligtvis att få en större väljarbas; även om det av geografiska skäl är ungefär samma människor som rör sig på båda stationerna skiljer sig folkEt något åt. Dessutom började det bli enformigt med Blåsut, och som en extra bonus har cyklarna en egen, separat tunnel under t-banan vid Sandsborg; inga cyklar att behöva hålla utkik efter alltså! (Även om jag naturligtvis gläds av hur många cyklister som uppenbarligen finns i södra Stockholm.)

Nåväl, vid Sandsborg visade det sig vara fler människor som gick (jag stod sällan sysslolös mer än kanske någon halv minut då och då; på Blåsut gick det ofta någon minut mellan människorna), antagligen på grund av närheten till flera bostäder på ena sidan och närheten till det lokala ”köpcentrumet” (typ enbart en ICA, blomaffär, bank, och Pressbyrån, men åtminstone det mest centrum-aktiga i närområdet) på den andra sidan om tunnelbanan; folk måste ju gå och handla mat, även de som bor på andra sidan t-banan om mataffären, och för att nå mataffären måste de gå under tunnelbanan i den tunnel jag stod och delade ut i.

Trots det ökade antalet var det dock ingen särskilt större förbättring flygbladsmässigt, eftersom det föreföll som en något mindre andel av vandrarna tog flygblad (dessutom var det fler folk som kom i sjok från t-banan; sådana sjok blir lätt så att den första som kommer ned för trappan tackar nej, den andra hör det och tackar också nej och så vidare i en ond cirkel; ibland, men betydligt mer sällan, sker motsatsen, det vill säga att den första tackar ja, nästa hör det och tackar också ja och så vidare). Av de som faktiskt tog stannade flera för att diskutera något; en kille i 20-årsåldern, som sade sig vara musiker, frågade hur han skulle få betalt (jag förklarade att den kommersiella ensamrätten skulle vara kvar och jag tror jag nämnde undersökningar som visade på att fildelare betalar mer för verk); killen övertygades knappast.

En medelålders man kom tillbaka till tunneln efter att ha läst flygbladet och  frågade ”Hur ska författarna få betalt?”, men verkade klart positivt inställd till Piratpartiet i övrigt. Hans fråga besvarade jag med att skapare i den digitala eran får hitta många olika sätt att få betalt på, att många läsare säkert hellre läser på papper än bara på skärm och att fildelning således kan tjäna som promotion för författaren. När han skulle börja gå tror jag att jag lyckades få honom att inse att vi i alla fall inte kommer lyckas ändra upphovsrätten näste mandatperiod och att vi då kommer fokusera på medborgarrätten; han verkade hålla med om FRA och IPRED, vilket var trevligt.

Från torsdags har jag knappt några anteckningar alls sparade tyvärr: vad jag kan dra mig till minnes skippade jag affischering på grund av tidsbrist (det blir lätt så när en går i nian och får massor av läxor inför slutbetygen om några månader och är med i klassens skolresegrupp som samma kväll skulle ha ett möte hemma hos en och gärna vill hinna med att blogga litet på kvällen innan en går och lägger sig) och brist på behov; de flesta var antagligen kvar, då (åtminstone nästan) alla jag kollade litet extra efter var icke-nedrivna. Flygbladsutdelningstimmen skulle jag dock genomföra, läxor eller inte. Så den genomförde jag, men det blev tyvärr inte riktigt en timme eftersom jag behövde gå till mötet med skolresegruppen. En del tackade nej till flyers för att de redan fått, medan en del blivit erbjudna tidigare och avböjt men nu sade något i stilen med ”jag tog inte förut men okej då”.

Detta är en del i min aktivismrapportsserie här på bloggen. Här beskriver jag någorlunda utförligt all aktivism jag utför för Piratpartiet inför riksdagsvalet (det är på sätt och vis tänkt som ett substitut till Piratpartiet Aktivism!-kanelen som syns på Piratpartiet LIVE; jag har nämligen ingen kamera jag kan använda och kan således inte skicka in några bilder av min aktivism). Syften är tre: att inspirera, att minnas och att skriva av sig. Nästa del följer imorgon, och kommer behandla fredagens aktivism, aktivismen jag utförde idag och möjligtvis aktivismen jag imorgon kväll kommer att ha utfört imorgon.

Foto: Allgau, CC-BY-SA 3.0

Foto: Allgau, CC-BY-SA 3.0

Foto: Allgau, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0 Unported. Bilden visar Sandsborgs tunnelbanestation, nedan vilkens ingång jag i onsdags började ha mina entimmesvardagsflygbladsutdelningar.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, pirataktivism, aktivism, aktivismrapport, flygblad, flyers, flygbladsutdelning, affisch, affischering, valrörelse, kampanj, valkampanj, , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Det var idag Maria Wetterstands (MP) tur att utfrågas i partiledarutfrågningarna inför valet i Sveriges Television. För första gången i år såg jag så gott som hela utfrågningen; Miljöpartiet är nämligen det parti jag gillar mest av riksdagspartierna. Wetterstrand klarade utfrågningen väl ur ett PR-perspektiv (ur det perspektivet är hon galant, såpass galant att inte ens den påhittiga Dorsin, som en medtittare och andra påpekade, lyckades häckla Wetterstrand, utan istället fick ägna sången åt hennes kompanjon Peter Eriksson…) enligt min bedömning (som inte delas av alla) , och till största delen höll jag även med henne åsiktsmässigt:

Bensinskatt är bra eftersom klimatet är en av vår tids viktigaste frågor (västvärldens biltillgång är en icke-fråga för de miljontals fattiga i u-länder som riskerar förlora liv, lem och egendom som följd av klimatförändringarna); enda problemet där är att 49 öre är väldigt mesigt och klart i underkant. Vad gäller kärnkraft är det naturligtvis storhetsvansinnigt av människan att ta oss rätten att skapa avfall som i 100 000 år kommer vara farligt; största problemet är att det är farligt så oerhört mycket längre än all annan förödelse vi ställer till med på Jorden. Och skatten på förmögna ville Wetterstrand vara välriktad, och inte undanta de allra rikaste, som (S) enligt utfrågarna föreslagit (har de? det verkar mycket besynnerligt).

Vargjakt är förkastligt, likt allt annat åsamkande av smärta hos kännande varelser, såsom ätande av kött från djur. Men när det gäller köttätande står Miljöpartiet inte alls lika mycket på djurens sida. Eller ja, de är åtminstone inte särskilt inkonsekventa; de hävdar inte att vargjakt är dåligt på grund av lidandet det skapar, utan på grund av inskränkningen av vargstammen; att Sverige har många vargar anses ha ett egenvärde. Nåväl, vad gäller köttätande vill Wetterstrand inte ens införa köttskatt (trots MP-kongressbeslut om att införa ”ekonomiska styrmedel” för att minska köttätande; internkritiska miljöpartister, var finns ni?).

Men trots alla dessa, i jämförelse med de andra riksdagspartierna, bra förslagen, är Miljöpartiet inte det parti jag kampanjar för. Jag arbetar för Piratpartiet istället, och frågan varför jag valt PP före MP återaktualiserades häromdagen när jag såg en av MP:s fantastiska ”Modernisera Sverige”-affischer häromdagen. Affischen menade på att MP vill stoppa statens godtyckliga övervakning av medborgarna, och riva upp både FRA- och IPRED-lagen. Detta värmer naturligtvis en medborgarrättsaktivists hjärta, men det finns två problem. Det ena stavas Socialdemokraterna.  Det andra stavas Datalagringsdirektivet.

Socialdemokraterna har varit väldigt vaga om sina åsikter om FRA-lagen; ibland har de sagt att en inte kan ha det ”helt oreglerat”, men vad S totalt misslyckas med att inse, är att om något är ”oreglerat” för FRA är det otillåtet. FRA behöver aktivt lagskydd för sin verksamhet; de får inte, exempelvis, ägna sig åt massavlyssning om inte de folkvalda stiftat lagar som tillåter det (som riksdagen med borgerlig majoritet tyvärr gjort). På sin webbplats skriver S:

[…] Den borgerliga regeringen har gett Försvarets radioanstalt långtgående befogenheter vad gäller signalspaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerheten och skyddet för den enskildes integritet. Regeringen har godkänt en lag som uppenbarligen har stora brister eftersom man petat in nästan fyrtio förändringar i den. […]

Notera formuleringen: det har tillåtits ”signalspaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerheten och skyddet för den enskildes integritet”. Formuleringen gör gällande att det varit möjligt att tillåta signalspaning i kabel med tillräckliga krav för rättssäkerheten och integritetsskydd. Problemet är att det inte går. Signalspaning i kabel innebär att alla trafik som passerar Sveriges gränser i kabel (vilket den mesta elektroniska kommunikationen gör) kopieras över till staten, som sedan analyserar och skiljer ut den trafik den är intresserad av. Innan denna utrensning sker har ju dock staten tillgång till all trafik som passerar landets gränser; bortgallringen av det onödvändiga sker först efter att staten fått tillgång till alltihop! Och det är just denna initiala tillgång som är massavlyssning; det är denna som innebär ett brott mot artikel 12 i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, som lyder:

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Och en röst på MP innebär en röst på S, eftersom partierna gått ihop tillsammans med V och bildat de rödgröna. Och ingen kan veta förrän efter valet hur mycket Socialdemokraterna kommer bry sig om MP:s och V:s vettiga åsikter om FRA när det väl är dags att skriva nya FRA-lagen. Nej, Försvarets Radioanstalt har förbrukat allt förtroendekapital, genom att bryta mot lagen genom att bedriva massavlyssning redan innan massavlyssningen legaliserades. Således måste FRA rivas upp och läggas ned. En trevlig bieffekt är de hundratals miljoner kronor som isåfall frigörs till betydligt bättre saker än att staten spionerar på sin egen befolkning. Varför inte skola, sjukvård och äldreomsorg?

Den andra anledningen är alltså Datalagringsdirektivet. Datalagringsdirektvet innebär att information om allas sms, telefonsamtal, e-mail och surfande ska registreras och sparas, för att staten om den så vill ska få tillgång till uppgifterna. Miljöpartiet (och Vänsterpartiet) säger sig vara emot att införa direktivet i Sverige, men de rödgröna som helhet velar; Socialdemokraterna är tvärsäkra på att ja, vi måste införa Datalagringsdirektivet (enligt logiken ”om EU blir sura på oss för att vi vägrar kränka medborgerliga rättigheter är lösningen inte att lämna EU eller ignorera dem, utan att faktiskt börja kränka medborgerliga rättigheter), och gillar det till och med (Bodström, som själv drev igenom direktivet i EU, sade i mars dessutom att ”I det här fallet är vi dock skyldiga att införa det här, och vi kommer att införa det i Sverige.”).

Anledningarna att inte införa Datalagringsdirektivet är många: det bryter mot Europakonventionens skydd för den mänskliga rättigheten till ett privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, det leder till att en del drar sig från att ringa förtroliga samtal eftersom de inte vill att sådant ska registreras, det bidrar till det sluttande planet som riskerar leda till en total övervakningsstat, det kan skapa läckor av informationen som samlas in och dessutom är det på tiden att något av EU:s medlemsländer faktiskt säger ifrån och vägrar införa lagstiftning som kränker deras egna medborgares grundläggande rättigheter.

Allt detta förstår Piratpartiet. En del av detta förstår MP och V, men de bryr sig kanske mer om att inte stöta sig med EU och S. Föga av detta förstår Socialdemokraterna, och knappast något av detta förstår Alliansen; enda anledningen till att dem inte infört datalagringen än, är att de inte vill ha en upprepning av FRA-debatten, en upprepning som skulle kunna få in Piratpartiet i riksdagen. Naturligtvis gör detta att de flesta etablerade partier och politiker undviker att ta upp piratfrågor. Miljöpartiet skall ha cred för att de trots detta lyfter medborgarrättsfrågan på sina valaffischer, men problemet är att politiken de går till val på kanske inte är politiken de kommer rösta efter i riksdagen, då möjligheten att sitta i regering med S kommer vara högprioriterad.

Rösta på Piratpartiet. Rösta för medborgerliga och mänskliga rättigheter. (Men du, om en eller ett par mandatperioder, när Piratpartiet väl fixat de frågorna – S blir säkert mycket mer samarbetsvilliga om rödgrönt maktskrifte hänger på godhet i medborgarrättsfrågorna – rösta på Miljöpartiet i nästa val, för en hållbar grön politik för Sveriges och världens framtid.)

Foto: urtica, http://www.flickr.com/photos/urtica/
Foto: urtica, CC-BY-NC-SA 2.0, flickr
Lilagrön regering 2010. Ack, denna vackra med orealistsika utopi…

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, Internet, teknik, datalagring, Datalagringsdirektivet, medborgarrätt, medborgerliga rättigheter, mänskliga rättigheter, Europakonventionen, FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, EU, Europeiska Unionen, vargjakt, köttskatt, bensinskatt, miljö, miljön, klimat, klimatet, Socialdemokraterna, S, FRA, FRA-lagen, Försvarets Radioanstalt, privatliv, integritet, personlig integritet, övervakning, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, Miljöpartiet, MP, Maria Wetterstrand, rödgröna, Peter Eriksson, partiledarutfrågning, SvT, Sveriges Television, television, nyhet, nyheter, valaffisch, affischer, affischer, affischering, valrörelse, kampanj, valkampanj, , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

”Får du betalt?” Nog för att jag hört betalningsfrågan många gånger vad gäller artister och författare, men flygbladsutdelare (som det gällde denna gång) var första gången för i år. För att ge bakgrunden: de senaste fyra vardagarna har jag ägnat åt vad mina klasskompisar antagligen skulle referera till som att jag inte har något liv (vid närmare eftertanke kan jag dra mig till minnes att de nog faktiskt har refererat till det som att jag inte har något liv…). Jag har alltså ägnat mig åt medborgarrättsaktivism som i sin konkreta form tagit uttryck i utdelning av flygblad ungefär en timme per vardag vid min lokala tunnelbanestation samt dessutom regelbunden affischering på ett tjugotal anslagstavlor i mitt närområde.

Jag började i fredags, då jag äntligen fick ork och energi nog att stå i småkylan i tunneln vid ingången till min station av Stockholms tunnelbana och söka övertyga mina medmedborgare om varför de bör rösta på just Piratpartiet. I fredags höll jag dock bara ut i 40 minuter; mitt mål var att dela ut 111 flygblad, varför jag innan avfärd till stationen plockade på mig och ungefärligt räknade 111 flygblad. Efter 40 minuter var det dags att gå hem på grund av middag, och då hade jag fortfarande ett blad kvar. Således delade jag ut 110 flygblad istället, och det 111:e fick ett barn att leka med. Jag varken tror eller hoppas att ett eventuellt riksdagsinträde i höst hänger på just det flygbladet. Nåväl, utdelningen gick bra (ungefär varannan jag erbjöd flyer tog emot den, och som alla matematiskt kunniga lätt kan räkna ut medelst miniräknare delade jag ut ungefär 2,5 flyers i minuten); som vanligt blev vissa direkt skeptiska när de fick höra ”Piratpartiet”, och som vanligt fanns det något fler som direkt blev glada när de fick veta vilket partiet var.

Min vänliga bilburna familj gav mig sedan i söndags skjuts till piratkansliet i Aspudden, där jag av den närvarande piraten fick en halv mindre låda med flyers och dessutom drygt hundra affischer, ungefär hälften i A3-format (?) med texten ”Vi bygger kunskapssamhället. Piratpartiet. Integritet – Kultur – Kunskap. Rösta in framtiden i valet 2010.”, och resten var väldigt stora (dubbelt så breda som de etablerade partiernas massaffischer och knappt lika höga), fint utformade affischer gemensamma för Piratpartiet och Ung Pirat; på ena sidan UP:s vice ordförande och en text ur hennes perspektiv (som ung) och på andra sidan PP:s vice ordförande och en text  ur hennes perspektiv (som, eh, inte riktigt lika ung; jag vägrar kalla 36-åringar – enligt Wikipedia – gamla).

Nåväl, välutrustad med affischer laddade jag mig gamla gula häftpistol  (som egentligen också är familjens men som jag lagt beslag på av den enkla anledningen att jag är den enda partipolitiskt aktiva) som jag tidigare använt EU-parlamentsvalet 2009 och trängselskattsvalet 2006 med häftstift, och gav mig ut på min cykel för att uppsöka de tavlor jag sedan mina tidigare två valrörelser har ganska stor kännedom om; inget är så bra för affischering i ens närområde som att ha affischerat där aktivt två gånger tidigare. Jag cyklade runt i ett ganska stort område (kanske uppåt tjugo tavlor blev det), satte i mån av utrymme upp de stora UP/PP-affischerna men oftast de mindre affischerna, och åkte sedan hem, nöjd med dagens insats.

Så blev det måndag, och efter skolan tog jag en titt på mitt bibliotek som agerar förtidsröstningslokal, för vilken jag är ansvarig att kolla PP:s valsedlar; de verkar inte gått åt så mycket än, men de behandlas i vilket fall väl av de hjälpsamma valadminstratörerna. Det enda märkliga var att den person jag känner, som då förtidsröstningen öppnade då jag var i skolan hjälpte mig genom att lägga ut valsedlarna, fick frågan om PP hade tillstånd (!) att ha sina valsedlar i ställen. Och när jag samma dag kom dit för att kolla till valsedlarna misstog en av funktionärerna mig för en förstagångsväljare, och var mitt uppe i att förklara processen (eller ja, en liten del av den officiella versionen i vilket fall) när jag avbröt henne med att jag inte fick rösta. Nu står PP hursomhelst i ett ställ för icke-etablerade partier, men eftersom stället är precis bredvid det vanliga kan jag inte klaga. Sedan åt jag ett kort mellanmål, och begav mig återigen till stationen för vardag nummer tvås flygbladsutdelningstimme.

Måndagen tog jag dock inte med mig ett visst antal flygblad som jag gjorde i fredags, utan istället bestämde jag mig för att stå en timme, oavsett hur många jag fick ut. Det gick något sämre än den förra gången att dela i början, men det visade sig snart vara en tillfällig slump; just då var det fler icke-pirater än vanligt som passerade stationen. En intressant effekt jag upptäckte var härmningseffekten; om en t-bana med tjugo avstigande passagerare anlänt, och den första och den andra av dessa tjugo när de gick ner för trappan tog flygblad, var chansen stor att de flesta av de följande 18 också skulle ta. Vice versa gällde också (det var inte roligt att stå som en idiot och räcka fram flyers inför ett tjog människor som ingen verkade intresserad av flygbladen).

Ett trevligt litet avbrott i det något monotona utdelandet dök upp i form av en ungefär 50-årig kvinna som kommenterade något negativt litet grand medan hon rörde sig uppför trappan. När jag svarade började vi diskutera, och när hon hävdade att de stora partierna måste hållas ihop för att hindra småpartier som SD från att komma in hävdade jag att Piratpartiet faktiskt kan hindra SD. Vi kan, som jag berättade, ta de av deras väljare som inte röstar på SD på grund av deras knäppa politik utan som ett allmänt uttryck av förakt för de etablerade politikerna; om Piratpartiet skulle bli valets upproriska alternativ röstar antietablissemangsväljarna på oss istället.

Efter någon minuts diskussion gav sig kvinnan av, med orden att jag svarade bra på hennes frågor (”särskilt för din ålder”, suck…) och säkert skulle bli politiker när jag blev vuxen. Jag hoppas innerligt att både medborgarrätts-, immaterialrätts-, miljöfrågorna (och några andra random frågor som biståndspolitik) är lösta till dess, så jag slipper bry mig om politik; jag minns med glädje tillbaka på året 2005 och tidigare då jag tyckte politik var lika tråkigt som jag tycker ekonomi (med aktier och börsen och sådant) är. Tyvärr förefaller det mycket otroligt; det skulle nämligen kräva att Piratpartiet i detta val får exakt 50 procent av rösterna och att Miljöpartiet får resten, så att ett samarbete partierna emellan garanterat blir av. Grönlila regering 2010! vore trevligt, men väldigt otroligt.

Nåväl, generellt sett är det trevligt att dela ut flygblad; även om musikspelare och mobiler stundtals kan betraktas som djävulens påfund är det inte mer svårlöst än att en helt enkelt stumt håller fram flyern och därmed knappast stör samtalet eller musiklyssnandet, samtidigt som en erbjuder människan en möjlighet att vid eventuellt intresse få information om Piratpartiet. Ett sätt att ytterligare göra stämningen trevligare, som jag kom på den tredje flygbladsutdelning-vid-tbanan-dagen (det vill säga igår), var att säga ”trevlig kväll!” till folk efter att ha erbjudit dem flyers (oavsett om de tog eller ej), utöver mitt vanliga ”hej, Piratpartet” eller ”hejsan, Piratpartiet” eller – ifall det är många människor på en och samma gång som inte känner varandra – bara ”Piratpartiet” (ibland säger jag inget alls, som då tjugo människor går nedför trappan samtidigt).

Dessutom måste en – om en likt jag står vid en t-banestation där människor får cykla – minnas att väja för eventuella cyklister; jag gläds av hur många som väljer att cykla, detta mycket miljövänliga sätt att ta sig fram. Flygblad som slängts på marken plockas fördelaktigt upp och slänges i närmsta papperskorg, dels för miljön, dels för att det ser mindre smutsigt ut och dels för att det inte är bra PR om vi framstår som ett nedskräpningsparti. Några som däremot sällan (vad det verkar som) slänger flygblad är barn; folk i mellanstadieåldern brukar ofta aktivt fråga efter ett flygblad (till min förvåning; vad vill de med de till? nåja, hade jag varit 10 år hade jag också velat bli behandlad som att jag kunde förstå flygbladet ungefär lika bra som en vuxen, vilket många 10-åringar förresten säkert kan också).

Före flygbladsutdelningen igår företog jag dock än en affischrunda. Där upptäckte jag att de flesta affischerna satt kvar (jag besökte nog  inte riktigt alla anslagstavlor jag satte upp affischer på i söndags), medan tre var nedrivna. På platsen för en av dem satt nu istället en affisch om något socialdemokratiskt möte. Det finns här åtminstone tre möjligheter: 1) någon annan tog bort den från anslagstavlan och en socialdemokrat såg aldrig skymten av någon PP-affisch utan satte upp sin affisch på första bästa lediga plats, 2) jag minns fel var jag satte PP-affischen, och 3) en socialdemokrat rev aktivt ned ett annat partis valmaterial, trots S helt utklassande kampanjbudget och utökade förmåner att driva valrörelse.

Nå, oavsett hur det nu var med den saken satte jag upp en ny affisch på anslagstavlan (inte så den täckte S-affisch, naturligtvis), och drog vidare och besökte ett par anslagstavlor jag inte besökt första gången jag affischerade i år. Att affischera är roligt, dels eftersom det gynnar medborgarrätten, dels eftersom det ger en tillfälle att cykla, och dels eftersom det faktiskt inte är så asocialt (många människor kollar på, uppenbart intresserade av människor i allmänhet – och kanske 14-åringar slash piratpartister i synnerhet? – som driver valrörelse). Dessutom är det nyttigt, eftersom det ger frisk luft åt en ofta stillasittande tonårig och finnig datornörd (och efter att ha skrivit dessa ord inser jag hur sterotyp pirat jag faktiskt är, även om det inte nödvändigtvis är något dåligt).

Jag har nu avhandlat min egenutförda piratvalaktivism fram till och med igår. Naturligtvis kampanjade jag även idag, men om det får ni i mån av tid, intresse och ordk läsa om ett par dagar, då jag postar del två i den aktivismrapportsserie jag planerar fram till valdagen. Varför planerar jag då en sådan serie? Tre skäl: 1) jag vill ha stöd för minnet i framtiden (så att jag kan berätta för några högst eventuella barnbarn om hur det gick till när jag var med i en liten, liten del av att få in Piratpartiet i riksdagen för första gången ”när jag var ung”), 2) jag vill inspirera andra (vad sitter du här och surfar för? ut och flygbladsutdela! och affischera! 🙂 ), 3) min kamera är borta så jag kan inte skicka in bilder till Aktivism Piratpartiet-kanalen (vilket var min ursprungliga idé) och 4) det är roligt att blogga. Men just nu är det roligare att sova, särskilt som jag har skola och pirataktivism imorgon också, så godnatt, Internet!

Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Affischering av mig inför EP-valet 2009. Nu annat val (och frisyr…), men samma princip. Foto: Jonathan Rieder Lundkvist.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, pirataktivism, aktivism, aktivismrapport, flygblad, flyers, flygbladsutdelning, affisch, affischering, valrörelse, kampanj, valkampanj, , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

BERLIN. Tyskland kör ut utländska judar och river deras läger. Den hårda linjen väcker nu upprörd debatt i Europa och i dag ordnas demonstrationer över hela Tyskland mot utvisnings­politiken. Allt vi vill är att leva som normala människor, säger polska judar till DN. De bor på golvet i en gymnastiksal sedan deras läger rivits.

De kom i gryningen, berättar Dana. Hon väcktes av hårda bultningar på dörren till det skjul under motorvägen i Berlinförorten Moabit där hon bodde med sin man och sina två döttrar. Utanför stod ett par hundra poliser, helt klädda i svart. Dana och hennes familj fick några minuter på sig att ta sig ut och få med sig sina fattiga tillhörigheter. Barnen grät, yrvakna och vettskrämda, när de kördes ut ur det enda hem de haft och såg det förstöras.

– De behandlade oss som djur, säger Dana bittert. Och just de orden, ”vi behandlas som djur”, får DN höra många gånger under ett par dagars möten med polska och österrikiska judar utanför Berlin.

Nej, detta är ingen gammal tidningstext från Tyskland straz före Förintelsen. Detta är en nyhetsartikel från lördagens Dagens Nyheter, med ”romer” utbytt mot ”judar”, ”Frankrike” utbytt mot ”Tyskland” och en del dylika förändringar (enbart plats- och folkgruppsnamn). Den fruktansvärda behandlingen av människor som anses tillhöra folkgruppen romer i Frankrike och Italien – som, vilket texten ovan visar, utan problem kan jämföras med upptakten till Förintelsen – har fått en del kritik (bland annat placeras människor i vissa områden för den folkgruppen med vakter och staket), liksom Sveriges deportering av människor av samma folkgrupp utan föregående enskilda rättegångar, utan baserade på misstankar om tiggeri, som inte ens är något brott – detta kränker förstås rättssäkerheten oerhört. Att Reinfeldt, som generellt inte ger mycket för mänskliga rättigheter, struntar i frågan är beklagansvärt, men inte särskilt förvånande (inte heller att han ignorerar det trots sin EU-ministers kritik); efter FRA-lagen och justitieminister Asks otaliga knäppa utspel i rättssäkerhetsfrågor är det inte märkligt att Alliansregeringen inte tar kraftigt avstånd från Frankrikes och Stockholmspolisens ageranden.

Men även bland pirater är frågan så gott som ignorerad; nyblivna piraten Henrik Brändén och den klart etablerade piraten Beelzebjörn utgör lysande undantag. Med tanke på att detta i allra högsta grad berör individers rättigheter – och själva utgångspunkten för dem, att de ska gälla alla på lika sätt utan undantag – är detta förvånande; Piratpartiets kandidater skulle, vid ett eventuellt riksdagsinträde i höst, förhoppningsvis starkt motarbeta särbehandling av en viss folkgrupp. Alla människor ska ha samma grundläggande rättigheter, rättigheter som aldrig ska kränkas, vare sig av staten eller någon annan. Detta gäller alla: män, kvinnor, unga, gamla, invandrare, helsvenska, rasister, antirasister, HBT-personer, heteromänniskor. Faktum är att detta borde ha stöd av både Frankrike och Sverige, då båda länder ratificerat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Där anges i artikel 14:

Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörig-het till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 6 anger att alla ska betraktas som oskyldiga före rättegång (och oskyldiga människor ska inte deporteras).

Rätt till en rättvis rättegång
1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol som upprättats enligt lag. Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från rätte-gången eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna ordningen eller den nationella säker-heten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det strängt nödvändigt, under särskilda omständig-heter när offentlighet skulle skada rätt-visans intresse.
2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. 5
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter:
a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för ankla-gelsen mot honom,
b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,
c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,
d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas emot honom samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,
e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Artikel 7 är tillämplig i situationen då romers bostäder rivits och  romer deporterats (vilket i alla avseenden kan ses som ett ”straff”):

Inget straff utan lag
1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks.
2. Denna artikel skall inte hindra lagföring och bestraffning av den som gjort sig skyldig till en handling eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var brottslig enligt de allmänna rättsprinciper som erkänns av civiliserade stater.

(Det finns även en artikel 8 som i första stycket säger att alla har ”rätt till skydd för […] sitt hem”, men den är så urvattnad på grund av dess andra stycke – som medger inskränkning av första stycket om det sker ”till förebyggande av oordning eller brott” – notera ordvalet: eller brott. Detta förkastar förstås hela artikelns mening, då ”oordning” är ett så löst definierat och lättanvänt begrepp att andra stycket helt omintetgör poängen med det första stycket; Sarkozy kan med lätthet hänvisa till att rivningen av läger har skett till förebyggande av oordning.)

För att summera: romer utsätts idag i Europa för åtgärder som väldigt starkt påminner om vad judarna utsattes för före Förintelsen. Detta är inte bara hemskt och avskyvärt på ett jordnära plan, utan strider även mot Europakonventionen, som de romförföljande länderna skrivit under. Trots detta vägrar Sverige komma med särskilt hård kritik mot ländernas ageranden; istället deporterar Sverige själva romer på ett högst diskriminerande och rättsosäkert sätt.

Det har varit mycket tyst om detta i valrörelsen från Alliansens sida; flera vänsterorienterade bloggare har tagit upp problemet, vilket de ska ha beröm för. Mitt inlägg riktar alltså inte kritik mot de rödgröna, som just denna gång har en god förståelse för mänskliga rättigheter; min kritik riktas (utöver den främsta kritiken mot Frankrike, Italien och Billström, naturligtvis) mot Piratpartiet: varför pratar vi inte mer om detta? En mer aktuell, större medborgarrättsfråga får en leta efter – och att de rödgröna redan tagit ställning på ett bra sätt i frågan är inget vidare problem, då vi ju hursomhelst

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nu har valrörelsen börjat på allvar för oss pirater; åtminstone jag får kraftiga EU-valrörelsen 2009-vibbar av att folk offentligt går ut med att de röstar pirat. På Brännpunkt meddelade Henrik Brändén (tidigare S) och Markus Berglund (C) att de detta år, på grund av sina partiers svek i integritetsfrågorna, inte kan annat än rösta på Piratpartiet, och uppmanar alla andra som bryr sig om medborgarrätt att göra likadant. Detta besked ackompanjerades av inlägg av de båda artikelförfattarna på deras respektive bloggar; Brändén skriver långt och utförligt om varför han lämnat det parti han arbetat för i 29 år. Det är, kort och gott, awesome.

Apropå Brännpunkt har Camila Lindberg (FP) – ni minns, den enda i Alliansen som vägrade rösta ja till massövervakning a la FRA – och Carl-Johan Rehbinder (PP) – en superideologisk och trevlig pirat – uppmanat riksdagen att våga vägra säga nej till Datalagringsdirektivet. Eftersom Datalagringsdirektivet innebär att alla telefonkontakter, SMS, surfanden och e-mail ska lagras är det väldigt trevligt att vi har en riksdagsledamot som verkligen motsätter sig det och inte är rädd att lyfta frågan bara för att det råkar vara val om ett par veckor. Från de allra flesta etablerade politiker är det väldigt tyst i frågan, antagligen för att inte likt förra valet förlora röster till Piratpartiet.

Och därför är det så viktigt att vi struntar i vad de flesta etablerade politikerna tycker; de ska inte få tysta medborgarrättsfrågorna! Det enda parti som alltid kommer prioritera medborgerliga och mänskliga rättigheter – och alltså inrikta sig på att riva upp FRA-lagen och IPRED, kasta Datalagringsdirektivet i papperskorgen och genast lämna ACTA-förhandlingarna – är Piratpartiet. Rösta på dem i riksdagsvalet! Faktum är att just idag är en extra bra dag att rösta pirat, eftersom den utnämnts till Rösta Piratdagen. Det innebär att flera av våra riksdagskandidater runt om i landet kommer gå och rösta på en förtidsröstningslokal idag, och vill ha med sig så många som möjligt att rösta tillsammans med. Tider finns upplagda på nätet, men på de flesta platser gäller klockan 13; i Stockholm är det Centralstationen som gäller.

Parentes: vi har enbart 91,1 procent av förtidsrösterna täckta med valsedlar (etablerade partierna får det utdelade av staten, vi måste dela ut själva; det är kasst och odemokratiskt, men vi kan inte göra något åt det tyvärr, mer än jobba hårt för att täcka alla vallokaler). Skriv gärna upp dig på att lägga ut valsedlar vid någon av de ännu ej täckta förtidsröstningslokalerna, och gör det nu! För varje dag som går förlorar vi röstar på att inte ha full täckning. Kolla gärna också efter eventuellt valfusk.

Och när en röstat på Centralstationen – om en bor i Stockholm – och en känner för att göra mer för medborgarrätten, kan en bege sig till Sergels Torg. Där startar nämligen en flygbladsutdelning idag klockan ett, och den håller på i två timmar. Därefter åker alla som vill vidare till kansliet i Aspudden, för att där hjälpa till med att skicka ut diverse valmaterial våra många och flitiga aktivister beställt. All information om evenemanget finns på bloggen för Piratpartiet i Stockholm. Jag vill ändock avsluta inlägget med en länk till en debattartikel i Expressen som menar på att Piratpartiet sviker sina ideal genom sitt samarbete med Wikileaks. Faktum är att jag till viss del håller med.

Problemet är att det inte finns något bättre alternativ än Piratpartiet. Piratpartiet samarbetar med Wikileaks som hotar några få människors rätt till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande ibland; de rödgröna är beredda att riva upp FRA-lagen men sedan återinföra den och ha Tomas Bodström (som drev igenom Datalagringsdirektivet i EU) som justitieminister, och Alliansen har de senaste fyra år sedan visat hur inkompetenta de är i medborgarrättsfrågor. Piratpartiet är inte optimalt, men det är den bästa chansen att rädda de medborgerliga rättigheterna. Så rösta pirat. Gör det idag.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Piratpartiet har nu ingått ett samarbete med Wikileaks, enligt ett gemensamt pressmeddelande som fått rätt mycket uppmärksamhet i flera media. Visst, generellt är samarbetet bra, men det är inte helt oproblematiskt. Jag har inget emot det mesta av Wikileaks arbete – jag gillar att makthavare inte längre kan vara säkra på att information de vill hålla hemlig förblir hemlig. Läckor av ACTA-förhandlingar, enskilda krigsbrott och dylikt gynnar öppenheten, det vill säga medborgarnas insyn i de folkvalda politikernas arbete, och därmed även demokratin (för att kunna göra ett betydande val när en röstar måste en ju veta vad partiet och politikern en röstar på står för, och hur de förvaltat sitt förtroende tidigare).

Men, som sagt, finns det problem. För det första är Wikileaks oberoende i fara. Wikileaks bör vara en neutral betraktare av vår värld som avslöjar sanningen om den i de fall sanningen undanhålls godtyckligt av makthavarna. När Piratpartiet har en god chans att själva bli makthavare – och faktiskt redan är det i EU-parlamentet – är det inte särskilt lyckat att Piratpartiet samtidigt hjälper Wikileaks, eftersom det lätt kan uppstå en beroendesituation de båda parterna emellan. Tänk om alla Wikileaks servrar i världen skulle beslagtas, utom de Piratpartiet har hand om? Och tänk om Wikileaks nästa vecka skulle få tag på ytterst graverande uppgifter om Piratpartiets organisation, som vid publicering skulle missgynna partiets nuvarande ledning kraftigt? Skulle inte Wikileaks då dra sig för att publicera dokumenten, helt enkelt för att de inte vill bli utkastade från partiets vård?

Men ett allvarligare dilemma är vissa uppgifter i Wikileaks senaste stora läcka, om kriget i Afghanistan. Wikileaks hade inte censurerat bort namnen på vissa afghanska uppgiftslämnare, uppgiftslämnare som nu svävar i livsfara eftersom deras fiender nu vet vilka de är. Soldaternas säkerhet är inte av särskilt stor vikt i sammanhanget – de har medvetet åkt till ett krig med risk för eget liv och får då acceptera att deras arbete sker under demokratiska former, med insyn – men lokalbefolkning som hjälpt USA har inte alls i samma utsträckning valt sin egen situation. Det är naturligtvis möjligt att som Reportrar utan Gränser förespråka principen bakom Wikileaks arbete, men ändå fördöma det misstag Wikileaks begått i och med den publiceringen.

Andra ser allvarligare på frågan; Lars Gustafsson har lämnat Piratpartiet i protest mot att partiet stöder en organisation som riskerat människors liv. HAX försvar ger jag inte mycket för; han besvarar inte själva huvudfrågan, nämligen varför det är okej att riskera oskyldiga människors liv. Om någon har ett bra svar på den frågan, tar jag naturligtvis genast tillbaka min kritik; kommentera gärna i kommentarsfältet. Jag tänker hursomhelst inte lämna partiet, av en enkel anledning:

Alla andra större partier i Sverige behandlar mänskliga rättigheter och demokratiska principer på ett betydligt värre sätt med FRA:s massavlyssning av elektronisk kommunikation, införande av Datalagringsdirektivet efter valet och vidare befogenheter till upphovsrättsinnehavare än polisen har via IPRED (tyvärr inräknas S i förespråkarna av den lagstiftningen, vilket gör att MP:s och V:s ställningstaganden i frågorna inte spelar större roll). För att inte tala om att Sveriges närvaro i Afghanistan (som innebär att Sverige deltar i krig, vilket naturligtvis innebär att mänskliga rättigheter blir kränkta) uppskattas av Alliansen, och eventuellt Socialdemokraterna (de verkar inte ha givit klart besked i frågan).

Så, ja, trots problematiken med Wikileakssamarbetet, finns det bara ett parti att rösta på i höst för den som bryr sig om medborgerliga och mänskliga rättigheter och andra principer som hör demokratin till. Rösta på Piratpartiet. Rösta för medborgarrätt.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Julian Assange och Rick Falkvinge. Foto: Rickard Olsson.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Piratpartiets valmanifest (tidigare kallat sjökort) har öppnats upp på forumet för vidare diskussion och förändring (instruktioner finns som berättar vad och hur en bör göra, och varför en bör göra det). Efter att de nu diskuterats (det jag har sett ganska konstruktivt) i ett par dagar är det dags att avsluta diskussionen och för styrelsen att klubba valmanifestet. Följande information – formulerad av Mikael Nilsson – har gått ut till alla medlemmar:

Diskussionerna i forumet stänger ikväll, tisdag den 10e augusti, kl 24.00, så om du har något sista ändringsförslag är det dags att lämna det nu.

Efter det vidtar samredigering till ett sammanhängande manifest. En draftversion av manifestet kommer att publiceras i forumet på onsdag den 11e augusti, före klockan 12.

På onsdagkvällens styrelsemöte spikar sedan styrelsen den slutgiltiga versionen av det nya manifestet.

Här i Stockholm försöker vi engagera oss lokalt för riksdagsinträde om en dryg månad, och imorgon onsdag klockan 14 är det flygbladsutdelning på Sergels Torg (T-Centralen). Flygblad kommer finnas på plats, så det är bara att komma förbi och dela ut ett tag! Utdelningen är ett samarbete mellan Piratpartiet i Stockholm och Ung Pirat Stockholm (om jag förstått det hela rätt). Även på ett internationellt plan finns engagemang inför valet; här är ett väldigt bra, illustrativ filmklipp som visar hur övervakad en vanlig människa är en vanlig dag (även om Piratpartiet inte tagit ställning mot all övervakning i den, kritiserar vi delar av den och finner den problematisk på ett helt annat sätt än de etablerade partierna).

Även ett YouTube-klipp som handlar mer generellt om medborgarrätt finnes…

…liksom ett klipp om Piratpartiets tre fokusfrågor:

Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, pirat, , flygbladsutdelning, flyers, flyersutdelning, flygblad, YouTube, filmklipp, film, , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »