Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sue Gardner’

Idag hade jag ledigt från skolan för att gå på konferensen Wikipedia Academy. För er som inte känner till Wikipedia Academy är det en årlig konferens som syftar till att utveckla forskningens roll i förhållande till Wikipedia, och vice versa. Målgruppen är visserligen främst akademiker, men eftersom jag är en mångårig skribent på Wikipedia besökte jag alltså konferensen ändå. Wikipedia Academy är en tvådagarskonferens; jag ska dit imorgon också. Årets svenska upplaga hålls på Kungliga Biblioteket, av KB:s forskningsavdelning i samarbete med Wikimedia Sverige, en stödförening för Wikipedia och dess systerprojekt.

Wikipedia är som de allra flesta av mina läsare lär veta en encyklopedi på Internet. Som något färre av min läsarskara kanske känner till, kan vem som helst bidra till (det vill säga skriva på) Wikipedia – faktum är att Wikipedia till 100 procent skapas av dess egna användare. Vidare finns inget kommersiellt intresse bakom Wikipedia, och sajten har inga annonser. Alla som skriver på Wikipedia gör det oavlönat och frivilligt. Wikipedia drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation, som har en del anställda – inte för att skriva artiklar, utan för att främst handha servrarna rent tekniskt (sådant kan inte svärmen göra själv…). Wikimedia Foundation driver även några andra s.k. Wikimedia-projekt i samma anda, bl.a. Wiktionary (ordbok), Wikiquote (citat) och Wikimedia Commons (mediadatabas).

Jag förde anteckningar från konferensens första halvdag (jag behövde tyvärr gå vid lunch), och de följer nedan. Konferensens tid för registrering idag (jag har förstått att ”tid för registrering” är konferensspråk för ”de sista praktiska detaljerna ordnas medan folk strömmar till och anmäler sin närvaro”) var 09.00-09.30. Det blev dock vissa förseningar; konferensen började inte förrän strax efter halv tio. Enligt uppgift från arrangör var 58 anmälda för att delta idag, men flera skulle antingen bara närvara på antingen för- eller eftermiddagen. Än fler var anmälda till morgondagens evenemang. Tydligt dök inte alla anmälda upp i början; det var ”bara” 22 personer i salen när jag räknade. Sue Gardner anlände, Wikimedia Foundations ”executive director”.

Efter att ljudet och tekniken fixats började någon som presenterade sig som Isabel prata (och här byter jag tempus till det presens jag antecknade i). Hon berättar att hon är Pelle Snickars (en medievetare som är skapare till Mediehistoriskt arkiv, Efter The Pirate Bay och Citizen Schein) högra och vänstra hand, och att de båda arbetar på avdelningen för forskningsverksamhet på Kungliga Biblioteket (nio stycken jobbar på avdelningen, Snickars är chef, och de sysslar främst med humanoria som filmvetenskap, religion, historik; Isabel arbetar själv på en avhandling om morfologi inom språkvetenskap). Forskningsavdelningen ska stå för en stor del av KB:s verksamhet.

Isabel säger att de är glada över samarbetet med Wikimedia Sverige och ser fram emot framtida samarbete, och hoppas att konferensen ska ge upphov till inspiration och kreativitet. Hon presenterar också Ana, en av arrangörerna från KB:s sida. En del av dagens konferens ska hålla i två andra rum och vägen pekas ut. Fika kommer finnas till höger. ”Hoppas ni ska få en riktigt spännande dag här hos oss. Varmt välkomna än en gång.”, avslutar Isabel. Sue Gardner presenteras, och går fram för att hålla ett öppningsanförande.

Sue börjar med att säga att hon inte kan svenska, så hon vet inte vad som sades. Skratt utbryter. Sue berättar att hon är executive director för Wikimedia Foundation. Hon har en presentation av och videofilm med wikimedianer (det vill säga folk som skriver på Wikimedia-projekten, till exempel Wikipedia), och kollar ljudet – det fungerar. Sue ska bara prata engelska, och pratar ganska fort, vilket åhörarna tycker är okej (jag håller med och hänger överlag med bra, men missar en del grejer på grund av engelskan). Två tredjedel av de närvarande har redigerat Wikipedia tidigare (enligt handuppräckning), och några är med i Wikimedia Sverige (däribland undertecknad). Sex stycken har varit med på internationella konferenser om Wikipedia.

I sitt arbete får Sue träffa massor av wikipedianer face-to-face och ska presentera rörelsen genom videor från Wikimania (en årlig internationell konferens för Wikimedia-projektens deltagare). Hon tycker att det är ”incredibly charming” att träffa så många wikimedianer. Sedan startar Sue en PowerPoint-presentation (tekniskt sett använder hon dock OpenOffice, inte Microsoft), och börjar med ett citat från Charles Van Doren 1962, en redaktör för uppslagsverket Encyclopedia Brittanica: ”The ideal encyclopedia should be radical. It should stop being safe.” Sue har ofta sagt att Wikipedia är ”credible” (typ trovärdig), men på senare tid har hon kommit fram till att vi tillgängliggör ocensurerad information till alla på jordklotet, vilket faktiskt är (men inte borde vara) radikalt.

Efter att ha berättat att hon tänker ha en frågestund på slutet, visar Sue sitt favoritdiagram: antalet globala unika besökare av alla Wikipedia-projekt, i jämförelse med kända tidningar och sådant. Wikipedia är mycket, mycket större. Just på grund av storleken hävdar Sue att Wikipedia är  ”the best venue for making information available to people”, varför folk som sprider information borde använda WP. När Sue en gång pratade med en anställd på tv-stationen PBS sade den anställda att PBS skulle kunna dirigera trafik till Wikipedia, men det behövs knappast, för PBS är (som framgår av statistiken) mycket mindre.

Sue visar mer statistik, bland annat en karta som visar hur mycket Wikipedia används i olika delar av världen (antagligen per capita). Mest används uppslagsverket i rikare delen av världen (toppländerna är Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Kanada). Sue är stolt, för hon är från Kanada, det land där Wikipedia används mest. Visare berättar Sue att det finns 273 språkversion av Wikipedia; detta med flera språkversioner är tydligen rätt okänt hos engelsktalande, för när Sue berättar det för folk brukar de inte känna till det, och sedan tro att de icke-engelska språkversionerna bara är översatta kopior av engelskspråkiga Wikipedia. Så är det ju inte; Sue tycker det är intressant med de kulturella skillnader som finns de olika språkversionerna emellan.

Presentationen fortsätter, och Sue säger att Wikipedia är den femte mest besökta sajten i världen, sjua i Sverige (”lovely country”). 408 miljoner läser Wikipedia i månaden (1,7 miljoner i Sverige). 0 dollar läggs på reklam, och det kostar 0 dollar att använda Wikipedia. För närvarande har Wikimedia Sverige och Wikimedia Foundation en insamlingskampanj på sajterna. Sue tror att anledningen till att folk gillar att donera pengar till Wikipedia är frivilligheten. Wikimedia Foundation har för övrigt 54 anställda, bland andra Sue och James (som är med Sue på resan och sitter i publiken). Det är jämförelsevis få; Google har 10000-tals, liksom Facebook och Yahoo, sajter som alla är ungefär lika stora som Wikipedia.

Det finns 100 000 aktiva Wikipediaredigerare (”editors”, som alltså inte betyder ”redaktör” i den vanliga svenska betydelsen utan helt enkelt åsyftar någon som redigerar det vill säga ändrar Wikipedia). Om Wikimedia Foundation givit 1 dollar per ord till alla Wikipediaredigerare (vilket Sue, som har bakgrund inom journalistik, menar är standard) skulle det kosta 700 000 000 dollar om året. Detta visar på hur det mesta arbetet är ideellt och osynligt i siffror över antal anställda. På Wikimania i Gdansk i år gjordes massor av videofilmer med voluntärer, slumpmässiga wikipedianer, som inte valdes ut på något särskilt vis utan bara var folk som dök upp där.

Sue visar en sådan film, och det börjar med massor av människor som säger sina användarnamn (alltså nicknames), vilket är ganska kul. Wikimedianerna är från hela världen, och vissa har helt vanliga namn (som ”Hanna”) som nicknames, medan andra har betydligt märkligare (själv heter jag Calandrella även på Wikimediaprojekten). Sue gläds av sådana filmer; hon har statistik på den genomsnittliga wikipedianen som är 25 år, oftast man och graduate från något land med god tekniktillgång, men verkar föredra att folk kan tala för sig själva. Nästa film visar massor av dessa människor kommentarer om Wikimediaprojekten, och här är brottsstycken ur filmen (inga exakta citat, men fångar andan av vad wikimedianerna säger):

”Share knowledge.” ”I like the purpouse: free knowledge for everyone (and not only on the Internet).” ”What you know is as important as what we know.” ”You give education to the whole world.” ”I’m happy to help others.” ”Working together with so many different people is amazing.” Jimbo Wales, Wikipedias grundare, säger att det bästa är att det finns så mycket ”sweet people”. Sue säger att videofilmerna är introducerande, så att man ska kunna höra vad andra redigerare tycker. Det finns mer ”introductory material” som Sue visar, i form av ett litet häfte på engelska; snart kommer det finnas en svensk version gjord av Wikimedia Sverige. Wikimedia Foundation har nu närmligen börjat göra ”outreach material” för att nå folk som funderar på att börja redigera.

Sedan visar Sue en annan introductory-film (med typ samma människor som i den förra) för att visa hur enkelt det är att redigera: ”Just click edit, then save.” ”You can change things, and it’s not hard.” ”People don’t see the edit button.” ”Click and see what happens.” [någon klickar i filmen på en knapp med texten ”redigera”] ”When you start an article it may look ugly.” ”You’ve made a controbution to the whole world.” [någon klickar ”spara”] ”I don’t have superpowers, you could totally edit too.” ”I push the button and save the text, exciting.” ”You just change Wikipedia.” ”Everybody can contribute.” ”In editing you’ll find new lovers.” ”I do it like something in my free time.” ”You’re not writing your article your own.”

”Editing is great.” ”I thought maybe this is where I would fit in, and I did”. Sue säger att det är de människorna som skapat Wikipedia, människor som är altruistiska, underbara och ”earnest”. Sedan visas ett nytt citat: ”Wikipedia flourished because it was a shrine to altruism – a place for shy, learned people to deposit their trawls”. Upphovet är Nicholson Baker, från artikeln ”The Charms of Wikipedia”. Ett annat citat, av Cass Sunstein, är ”Wikipedia works because those who know the truth are usually more numerous and commited than those who believe in a falsehood.”

Poängen med citaten är alltså att Wikipedia fungerar för att människan är god snarare än ond. Ett annat citat (mycket välkänt i Wikipediakretsar) är ”Wikipedia can’t work in theory, it just works in practise.” Sue säger att det fungerar eftersom de flesta vill vara hjälpsamma. Daniel Pink har sagt ”Wikipedia represents a belief in the supremacy of reason and goodness of other.” Sue berättar att när Jimbo Wales (Wikipedias grundare) till en början beskrev Wikipedia för andra, tyckte folk att idéen var galen. Då drog Jimbo en liknelse med en restaurang: ”Imagine I started a restaurant without anyone knowing what it was.”, och menade att folk då skulle säga att restaurangen skulle behöva knivar, varför folk skulle döda varandra med dem.

”But we have restaurants, and we have Wikipedia.” – storyns poäng är alltså att även fast restauranger kan användas för ont – även fast Wikipedia kan användas för ont – används dem inte till det, för människor är generellt sett goda. Hur kan då Sverige hjälpa? frågar Sue retoriskt. Sverige hjälper faktiskt redan. Vi har tre gånger så stor andel redigerare per capita än genomsnittet, antagligen på grund av tillgång till teknologi, utbildning etc. Några snabba sätt att hjälpa Wikipedia: donera (pengar alltså), skriva artiklar (något sue anser kvinnor bör göra oftare), uppmuntra andra att skriva artiklar (främst systrar och kvinnliga vänner, för att stärka könsbalansen).

Vidare kan man anordna aktiviteter och tävlingar syftade att förbättra Wikipedias innehåll, och ingå samarbeten med GLAM-organisationer, det vill säga gallerier, bibliotek, arkiv och museum, för att få dem att släppa sitt material under en fri licens. Ett exempel på det sistnämnda är Wikimedia Sveriges nyliga samarbete med Nordiska Museet; Sue tycker att det arbetet är väldigt viktigt. Skolor kan också använda Wikipedia för att lära ut källkritik (till exempel är det vanligt i Tyskland), och universitet kan ge studenter i uppgift att som del av kurser skriva artiklar på Wikipedia, något som blir allt vanligare och är något som fungerar väl eftersom studenter.

Anledningen till det sistnämnda menar Sue är att studenter – som är naturliga redigerare – gillar att skriva artiklar till Wikipedia; om man skrev en uppsats för ett universitet för något decennium sedan skulle enbart en professor läsa det, men om man skriver för Wikipedia läser väldigt många fler det. Lärare gillar också att arbeta med elever på Wikipedia eftersom man lär sig samarbete och sådant, och eleverna lär sig från andra människor på Wikipedia, inte bara från läraren. Sue är klar med sitt föredrag och folk kan ställa frågor; Jan kan hjälpa folk med frågor om Wikimedia Sverige. Det är ett tag tyst i publiken, men sedan ställer Lars en fråga.

Lars frågar om könsbalansen, om det finns några tecken på förändring som Sue har sett? Sue säger att enligt en 18 månader gammal undersökning är 87 (? – jag hörde inte riktigt) procent av redigerarna män. Att fler män än kvinnor började redigera Wikipedia för tio år sedan när det grundades anser Sue inte vara märkligt, eftersom det helt enkelt var fler män än kvinnor på webben (kvinnor gillar teknik mindre). Varför det inte har förändrats i takt med att Intenernets könsbalans i stort förändrats vet inte Sue. Men hon menar att Wikimedia Foundation inte gjort särskilt mycket ”outreach” – när man bedriver ”outreach” är diversiteten större hos de engagerade.

Oavsett outreach-arbete lär dock kärnan i Wikipedia-communityt förbli manlig och ung (som idag). Anekdotiskt kan berättar att det i Wikimedia Sverige är exakt samma andel medlemmar som är män/kvinnor som på Wikipedia i stort. F.ö. tycker Sue det är intressant att ”Feminism history in Sweden” är en artikel som inte finns på engelskspråkiga Wikipedia, trots att det finns sådana artiklar för flera andra länder. Sedan frågar någon från KB om raderingen av nya artiklar; enligt ett häfte från Wikimedia Sverige raderas två tredjedelar av alla nyskapade artiklar, och den KB-anställda undrar av vem och varför.

Sue menar att det pågår ett krig mellan s.k. inklusionister och s.k. deletionister på Wikipedia; delentionister har väldigt höga standarder för kvaliteten på Wikipedias artiklar, medan inklusionisters vision är mycket mer inkluderande (de anser det vara okej om artiklar är lite dåligt eftersom Wikipedia är ett konstant fortlöpande arbete och borde vara en samling av all mänsklig kunskap). Tyskspråkiga Wikipedia har till exempel fler deletionister än Wikipedia i stort; som exempel raderades artikeln där om Sue själv på grund av att hon inte var uppmärksammad nog att ”förtjäna” en artikel i en encyklopedi.

Enligt Sues syn på saken finns det goda argument på båda sidor i deletionism/inklusionism-debatten. Till exempel har deletionister en poäng när det gäller artiklar om personer, eftersom sådana artiklar om de är dåliga/felaktiga kan få negativa konsekvenser i den verkliga världen. Artikelraderingsprocessen går till genom att en artikel nomineras till sidan Wikipedia:Articles for Deletion, där diskussion om den encyklopediska relevansen förs. Lennart nämner s.k. speedy deletion (snabbradering) av totalt irrelevant material som helt klart inte platsar i en encyklopedi, som vandalism och din mamma-skämt.

En annan fråga från publiken gäller vem som är juridiskt ansvarig för material på Wikipedia. Sue säger att det enligt amerikansk lag är okej att ha plattformar där innehåll publiceras utan att ansvara för det; detta gäller Wikipedia likväl som Youtube och Facebook etc, och utan sådan lagstiftning skulle sådana sajter inte fungera (sidospår från mig själv: just sådan lagstiftning är vad som också gäller i Sverige, eller åtminstone borde gälla, apropå Pirate Bay-rättegången). Jag själv frågar Sue om hur hon upptäckte Wikipedia, och Sue berättar att hon ursprungligen var journalist på tv-stationen CBC.

2003 hade de ett ”senior editorial emergency meeeting” om unga journalister som använde Wikipedia som källa. Sues första redigering var i artikeln om CBC (vilket bröt mot Wikipedias riktlinjer gällande neutralitet, något Sue då inte var medveten om), och hon hade Wikipedia-redigering senare som en hobby. När Sue berättat klart har ingen några fler frågor, och Sue går och sätter sig till ljudet av applåder. Presentationen visar THANK YOU For being here, and for helping making the Wikipedia project amazing. Jan introducerar Axel, som ska berätta om Wikimedia Sverige.

Axel är medlem sedan ett par år i Wikimedia Sverige, och ska prata svenska ”so you probably wont understand anything” (till Sue, följt av skratt). Efter lite tekniska problem återupptar Axel presentationen. Han sitter i Wikimedia Sveriges styrelse sedan i somras. De flesta i salen visar sig känna till Wikimedia Sverige, något färre gjorde det före Wikipedia Academy och ett par av åhörarna är medlemmar. Wikimedia Sveriges syfte är att sprida kunskap genom att hjälpa Wikimediaprojekten. Vi jobbar genom att ordna konferenser, samla in pengar, träffa folk genom att delta i mässor, besöka skolor och bibliotek  och där berätta om Wikipedia och systerprojekten.

Wikimedia Sverige har en webbplats där vi berättar om oss själva. Det är inte enbart möjligt att vara medlem som privatperson, utan också organisationer kan bli medlemmar (efter att två organisationer blivit medlemmar har vi utvecklat en rutin för det). Evenemangen vi deltar på har vi en lång lista för där vi diskuterar om det är en bra idé – vi har tyvärr för få medlemmar/pengar för att delta på allt. Vi har en blogg, där främst Lennart och Jan skriver (det senaste inlägget, som Axel visar, är det om moderata riksdagsledamöter som plagierade Wikipedia i en motion utan att hänvisa till Wikipedia; motionen källhänvisar nu till Wikipedia. På bloggen kan man läsa om aktuella saker. Vi har också ett Twitter-konto där Jan berättar om aktiviteter.

Vi deltar också årligen på bok- och biblioteksmässan i Göteborg, där vi söker samarbete med förlag, berättar om oss själva och besvarar frågor. Axel visade bilder på oss från senaste bokmässan. Bok- och biblioteksmässan är dessutom ett bra tillfälle att fotografera personer vars artiklar på Wikipedia inte har några bilder. Vidare samarbetar Wikimedia Sverge med olika arkiv och museer för att frigöra det material som finns; ett av de första var Regionarkivet i Göteborg, då bilder laddades upp på Commons och sedan även blev en bok. Vi har även fått Bonnier att släppa författarbilder fria, vilket är bra, för de är än bättre än bilden från bokmässan i författarartiklar.

Senaste samarbetet är med Nordiska museet (som Sue nämnde), och Axel berättaar vad Commons är (det vill säga en mediadatabas tillika ett annat Wikimediaprojekt). Wikimedia Sverige sponsrar också wikipedianer och andra wikimedianer som gör fotosafaris, som en i somras i Skåne (tidigare har det varit en del fotosafaris i Bergslagen). Vill man bli medlem i Wikimedia Sverige kan man tala med oss under dagen så kan det lösas. Axel erbjuder sig svara på frågor, och när någon frågar om kostnaden för medlemskapet berättar han att det kostar 100:- att vara medlem. Organisationsmedlemskap kostar 1000:-, och organisationerna som är med är Regionarkivet och Arbetarrörelsens arkiv. Publiken applåderar när Axel talat klart.

Jan presenterar en ny punkt på schemat, en workshop, som går ut på att lära folk att redigera själva. Deltagarna delas upp; de med laptops gåt till en särskild sal, de utan till en annan. I ett intilliggande rum finns frukt och pepparkakor att fika. Laptopmänniskorna (bl.a. mig) går upp till laptoprummet. Tre wikipedianer leder workshopen, och deltagarna uppmanas navigerar till filen med instruktioner. Alla nya skribenter börjar med att skapa användarkonto, men som sägs behövs det egentligen inte; utan konto lagras istället ip-numret, varför man får mer anonymitet genom att skapa ett konto.

Jan visar hur man skapar ett konto och förklarar reglerna (man ska helst ej ha samma namn som ett företag och användarnamnet ska inte vara förvillande, typ samma som någon annan människa man inte är; de förstnämnda reglerna håller kanske på att luckras upp i och med att museer och arkiv redigerar). Epost behöver man inte skriva i, men det är bra av olika anledningar. När folk väl skapat ett konto och loggat in får de en första övning: sök upp en artikel om ett ämne de kan väl, exempelvis deras hemort, och kolla om de kan förbättra den. De flesta deltagare verkar dock klart nöjda med hemortsartiklarna, och jag föreslår att de kan söka på deras forskningsämne (om de är forskare). Därefter beslutar jag mig för att prata lite med Sue Gardner innan hon åker; Wikimedia Foundations executive director besöker sällan Stockholm.

Jag går därför tillbaka till den stora konferenssalen, där jag tack och lov märker att Sue och James är kvar. Jag hälsar på dem och presenterar mig, och blir tillfrågad hur jag gick med i Wikipedia när jag berättar att jag är 15 år. Sedan berättar jag också om hur jag blev administratör (administratörsskap är en glorifierad städroll på Wikipedia som helt enkelt innebär möjlighet att stoppa och ta bort vandalism med andra verktyg än de andra användare har; till exempel kan enbart administratörer radera artiklar). Sue berättade om en annan, 12-årig wikipedian som lärt sig från sin förälder som var en aktiv wikipedian, och hur den unga wikipedianen idag också är mycket aktiv.

Vi diskuterar en del rent allmänt om Wikipedia, med ett par andra wikipedianer som är kvar i salen, bland annat rörande kvalitet vs öppenhet-striden (ska Wikipedia främst vara ett uppslagsverk som alla kan redigera, eller ska Wikipedia främst vara ett tillförlitligt uppslagvsverk?) – dessa höjda krav bl.a. tyskspråkiga Wikipedia har kan skrämma bort nya användare (t.ex. hade jag kanske  skrämts bort om min första – oencyklopediska – artikel om en Pokémonfigur raderats rakt av). Sue betonar vikten av att vara snäll i kommunikationen med nybörjare på Wikipedia, eftersom de – särskilt kvinnor – lätt avskräcks från redigering annars enligt en undersökning, antingen för att de blir rädda att göra fel eller blir arga på Wikipedia.

När vi pratat klart är även workshopen klar (tack till Lars som hämtade ner mina prylar!), och det är dags för lunch (som intas på egen hand). Själv måste jag dock bege mig till min skola, för vi ska åka till gymnasiemässan i Älvsjö.  Men jag kommer tillbaka till konferensen imorgon, och lär rapportera därifrån även då.

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0. Från Wikimedia Commons. Så här grönt och varmt var det dock inte idag…

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »