Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘storbrorssamhället’

Presentation av Calendern, satiriskt artikelsamling: klicka här.

Att tjuvarna (de så kallade ”Partibyråerna”, ”DePajrättBej” eller ”bloggarna” eller vad de nu kallar sig) är omoraliska har jag på artikelsamlingen Calendern länge vetat. Likaså att de med sina högljudda personangrepp skadar åsikterna (jag återkommer till detta) från att komma till tals i ”diskussioner” och därmed demokratin (ordet kommer från grekiskan, ”demos”, folk, och ”krati”, styre, det vill säga styre över folket). Men nu framförs av en dataspelssföreträdare att de skadar demokratin än mer, på ett annat sätt: de inför storebrorssamhället.

Om vi bortser från det fatala misstaget att tro att storebrorssamhället är dåligt för demokratin, är dataspelsföreträdarens åsikter genuina, äkta, naturliga åsikter. Tjuvarna framtvingar, genom att begå sina omoraliska handlingar, övervakning, eftersom det är det enda sättet – hah! det erkänner de själva – att stoppa dem. Och sedan har de mage att komma och be om privatliv, efter att ha begått sina kriminella, omoraliska handlingar! Tss.

En av de som bestämmer i tjuvpacket ”skriver” (som sagt, jag återkommer till detta) på sin ”blogg” att den kära dataspelsföreträdarens argument likar sådana som hustrumisshandlare har: “Hade hon bara uppfört sig så hade jag inte behövt slå henne”, eller, i detta fall, ”Hade de bara varit moraliska hade vi inte behövt övervaka dem.”

Förvånansvärt nog är tjuven förnuftig. Naturligtvis går argumentet att applicera på hustrumisshandel, dödsstraff, och massor av liknande företeelser. Vad är problemet? Naturligtvis är dödsstraff eller hustrumisshandel inte fel – har man gjort något man inte bör får man ta sitt straff. Faktum är att man själv orsakat straffet. Är det någon man skall bli arg på för straffet är det en  själv.

Och nu till dagens andra ämne: åsikter. Vissa av tjuvarna ”menar” att yttrandefrihet är något eftersträvansvärt. Naturligtvis! säger jag. Naturligtvis! Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och rättssäkerhet är det viktigaste vi har. Alla bör ha rätt att yttra sig. För att räkna sig till en av alla måste man dock vara människa, naturligtvis. Och vad är människan? Jo, förnuftig. Låt mig visa vad jag menar med en matematisk formel: om x aldrig kan ha egenskapen y, kan inte något med egenskapen y vara x. I det här fallet är x människa och y oförnuft. Någon som har egenskapen oförnuft kan alltså inte vara människa. Är någon oförnuftig är personen alltså inte människa, och har inte rätt till yttrande- och åsiktsfrihet samt rättssäkerhet.

Tjuvarna är oförnuftiga. Och har alltså inga rättigheter, för de är inte människor. Och icke-människor kan förstås inte tycka något. Det är därför jag satte ordet ”anser” inom citationstecken. De kan inte heller uppleva något. Därför kan de torteras. Det är så Bushs ekvation går ihop: tortyren bröt inte mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller USA:s konstitution, för att det helt enkelt inte var människor som torterades.

Vi måste bekämpa tjuvarna. För demokratin, demokratiska principer och mänskliga rättigheters upprätthållande.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »