Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Redigering’

Fredagen den 26 november deltog jag på tvådagarskonferensen Wikipedia Academy (arrangören Wikimedia Sverige har nu bloggat om händelsen, liksom Olof Sundin på EXAKT-projektet, Skolbibliotek Öst, Kristina Alexanderson samt Sue Gardner). Några dagar därpå – kanske som en konsekvens av konferensen – skrev 13 nätaktiva, varav flera konferensdeltagare, en debattartikel i SvD om att kulturarvet bör släppas fritt (något Wikimedia Sverige också bloggat om, liksom Mathias Klang och Kristina Alexanderson) på Kungliga Biblioteket (medarrangör var Forskningsavdelningen där). Nedan följer fortsättningen på min serie anteckningar från konferensen, som tar vid där det förra inlägget slutade.

Nu anländer Martin Hellberg Olsson till konferensen, och Axel presenterar honom som Belgienbaserad forskare och lärare. Axel vet inte vad han ska prata om, så Martin får säga det själv. De fixar tekniken. Martin berättar att han ska komma in lite mer i detalj och lite mer praktiskt och specifikt visa på hur Wikipedias textskapande (kortare avbrott inträffar på grund av teknikfail) process och interaktionen mellan Wikipedia-användare kan se ut. Det specifika fallet handlar om kontroversiellt innehåll; man ska komma ihåg att väldigt mycket som skrivs på Wikipedia inte är uppenbart kontroversiellt och inte skapar konflikter, men vad som är konfliktskapande är förvånande.

Vi kommer in på rent politiska frågor och något av ett trauma för svenskspråkiga Wikipedia, en diskussion om artikeln om Göteborgskravallerna. Martin började undersöka artikeln ur en annan synvinkel: hur artikeln kom att se ut. Hur det ser ut bakom; hur kommer man fram till vad som ska stå? Sedan februari 2009 har Martin doktorandtjänst i Belgien (han kommer dock sluta av personliga skäl och vet inte vad som händer med projekttet I fortsättningen). Inriktningen är att undersöka Wikipediainteraktion, specifikt gällande kontroversiella artiklar. Han har tittat på det här som en utveckling över tid i en enda artikel eller en grupp av artiklar och gjort fallstudier på det.

Martin ska gå igenom kommunikationsvägarna på Wikipedia, kolla på artikeln och ta upp ramarna förändring sker inom. Människor som finns på Wikipedia har olika åsikter om vad som bör komma fram, och kan vara där av olika anledningar, kanske för att man vill framföra sin version av världen eller kanske för att man gillar Wikipedias syfte (då kanske man snarare ger en klassiskt auktorativ bild än riskerar kontrovers). Detta är dynamiskt och förändras av en konstant diskussion. Det finns olika subarenor: diskussionssidor till artiklar och allmäna diskussionssidor. Han ska förklara hur saker hänger ihop som drag i en diskussion.

Om två personer reparerar en bil finns en konflikt, kanske en vet mer än den andra; i ett läge kanske man måste praktiskt visa hur något i bilen fungerar, och något liknande sker I diskussionen om WP. Göteborgskravallerna var en artikel som skapades ganska tidigt i svenspråkiga Wikipedias historia, en av de tidiga stora konfliktpunkterna när konflikthantering var på gång. Martin säger också att det känns lite nervöst att prata om saker som ett par närvarande varit inblandade i personligen. Diskussionen spridde sig över artikelns diskussionssida, ändringar och återställningar i artiklar, togs upp på allmänna diskussionssidor; det skapades alternativa artiklar.

Det är ett fall där man kan se konflikter kring olika användare även på användardiskussionssidor; man kan se den splittrade arenan och hur svårt det kan bli att följa både i efterhand och när det pågår en konflikt. Arkeologiskt försökte Martin samla ihop ändringar, först på diskussionssidan till artikeln, och sedan följde han länkar, gjorde diverse ändringar, och har på så vis hittat diskussioner/omnämningar av konflikten. Wikipedia är duktigt på att generera mycket text, innan han ens var klar med hopsamlande var det cirka 200 A4-sidor. Från och till har folk efterhand gått in och ändrat; ny information har kommit till.

Själva Wikipedia-händelsen har blivit en del av svenskspråkiga Wikipedias minne, de faktiska människornas och kulturens minne; diskussionen refereras ofta tillbaka till. Ändringar i artiklar kan vara kommunikation mellan användare, även på användarsidor (användarsidor användes för att göra uttalanden om hur det var att delta i diskussionen), metasidor användes (riktlinjer och sådant) utvecklas av gemenskapen (exakt hur fristående man är från stiftelsen är oklart; de faktiska formuleringarna av regler bestäms av gemenskapen, till exempel kan bildpubliceringsregler skilja mellan olika språkversioner).

Vidare användes kategorisystemet för att kommunicera; det kan få betydelse för vad WP egentligen säger. Martin kommr inte ihåg hur det kom upp i just detta sammanhang, men ska det sorteras under “historiska händelser”, “polisbrutalitet”, “terrorism”, “protester” och så vidare? Mallar är en annan sak (alltså sidor gjorde att kunna infogas på andra sidor); relevant här är olika typer av varningsmallar för exempelvis o-neutralitet. Om mallen ändras ändras alla sidor som har mallen. Väldigt viktigt är också där den direkta diskussionen förs, diskussionssidor knutna till artiklar (Diskussion:Göteborgskravallerna, Malldiskussion:POV).

Användardiskussionssidor används främst för att diskutera en viss användare, vilket blir väldigt personligt (”hur gör du här?”, men det finns positiva saker också). Sedan finns även centrala sidor som Bybrunnen, den stora centraliserade diskussionspunkten där det är sannolikt att en sådan här stor konflikt kommer upp i något läge. Det är alltså inte bara saker som finns på diskussionssidor som är en del av konflikten, utan det finns även i Wikipedia-namnrymden. Nu med liquid threads kan det finnas en teknisk skillnad mellan diskussion och icke-diskussion, men hittills är diskussioner vanliga wikisidor. Dessutom finns raderings-, flyttsidor och kommentarssidor av olika slag, en del av konflikthanteringen på Wikipedia.

Har man den omfattande synen på kommunikationen (även handlingar kan vara kommunikation) är användning av administrativa verktyg en typ av kommunikation. Man kommunicerar dessutom utanför Wikipedia, bland annat via mail (både wiki- och vanlig; mailinglistor finns också). Det finns även chatt, som IRC som har en speciell funktion: den hör inte till Wikimedia utan den är bara kopplad till vissa delar av communityt, den lagrar inga loggar och man får inte spara och publicera loggar enligt reglerna; man får inte citera någon utan tillstånd. Där löses ofta problem snabbt och i gammalt material kan hänvisningar hittas till IRC; IRC är mer avslappnat småprat där wikipedianer hänger helt enkelt.

Diskussion kan även ske IRL (det kan tänkas diskuteras på wikifikor; Martin har dock deltagit mindre i sådana än han önskat). Det kan vara problematiskt att kontakta utomstående partiska; att göra sådant skapar väldig upprördhet och har hänt här. Det är antagligen även nuförtiden inte särskilt accepterat. Många vill att särskilda människor ska söka sig till Wikipedia, sådana som tror på Wikipedia-idéen och neutralitet, snarare än någon som är där för att det är viktigt att bevaka en viss politisk agenda exempelvis; det senare är klart kontroversiellt.

Martin visar en diff (ant.kom.: en skillnad mellan två gamla versioner av en wikiartikel) mellan gamla versioner och berättar att det går att gå via historiken för att se vad som ändrats; det är dock inte alltid så enkelt överblickbart. En redigering kan vara inte bara tillägg utan även omformuleringar och strykningar, ofta med en kommentar (den kommentar Martin visar är av typen ”jag käner inte till att det hänt så jag stryker det”). Vad som händer är att någon ändrar någonting i artikeln (jag tror att jag missar något) och parallellt pågår diskussion på diskussionssidan; orden kan trots Wikipedia-riktlinjer om artighet bli skarpare än vad policyna är tänkta att tillåta.

Diskussionssidan blir en plats där folk som är inblandade i konflikten och de som söker medla försöker nå en punkt där de kan enas, åtminstone idealt. Det är viktigt att den finns så man kan förklara vad man menar, men man måste också kunna gå in i artikeln och visa vad man menar. Wikipedia har en grundförutsättning: det är en encyklopedi som vem som helst kan redigera. Det finns också nedskrivna policyn och riktlinjer som kan ifrågasättas (exempelvis neutralitet, vilket svårt att uppnå; vad är neutralitet?). En praxis utöver det nedskrivna utvecklas också. Tekniken ger en del av förutsättningarna (diskussionen kan föras inom ramen för wikitekniken där nya rubriker kan läggas till och ordningen ändras).

De personliga relationerna är viktiga; det större sammanhanget är också viktigt, det vill säga Wikipedia och systerprojekten, och bautauppslagsverksprojektet att sprida information ut till världen. Ramarna kan också förändras; till exempel uppstod förslag på organiserad medling, och även i senare medlingsdiskussioner hänvisas till Göteborgskravallerna. Det finns en parallell med delvis sammanhängande diskusion på olika platser. Mitt under den brinnande politiska konflikten sker ett försök att fixa layouten. Det är väldigt vanligt att på Wikipedia hänvisa till nedskrivna regler (policy och sånt); samma person (som i ett exempel hänvisat till nedskrivna regler? minns inte) återkommer med diskussion om diskussionston.

En ändring i en artikel kan vara en ganska direkt reaktion på något som sagts någon annanstans. Martin har några exempel på hur artikeländringar knuts ihop, men hinner inte brätta på grund av tidsbrist. Han hade tänkt jämföra med engelskspråkiga Wikipedias diskussion och göra teorianknutning; hur det blir med det är osäkert eftersom han kanske lägger ned projektet. Fortsätter han på spåret ska han ha fler och nyare svar. “Om det finns någon tid för frågor tar jag det gärna nu, annars tackar jag för intresset”, avslutar Martin till applåder (om jag minns rätt).

Mange01 ställer en fråga. Han säger att redigeringskrig kan vara bra för hur artiklar blir till slut fast det finns dåliga inslag. Martin svarar att det alltid kommer finnas mycket konflikter på Wikipedia, vilket i stor utsträckning är någonting bra och ska det inte föras i artiklarna är det svårt att se var det ska föras. Det kan leda till någonting som inte är väldigt slipat, men på något sätt lyfter det fram mer (än om artikeln bara skrivits av en person) de olika sidornas uppfattning. Att driva redigeringskrig handlar om andra saker än att ha rätt: tålamod, att kunna prata för sig, tid, att kunna Wikipedia-regler, atth ålla sig på rätt nivå och att ligga tillräckligt nära i sin idé om vad det borde stå som majoriteten på Wikipedia.

Det är inte perfekt, menar Martin, men det är bättre än om personer med avvikande åsikt bara håller sig utanför och inte vågar lägga sig i (det måste ses upp för). Mange01 säger att de destruktiva effekterna av redigeringskrig kanske kan mildras av IRL-kommunikation; att ringa kan vara bättre på tu man hand. Martin svarar att den diskussionen bör föras inom Wikipedia (hur man förhåller sig till det), men i vissa fall kan det nog vara bra att ta den på en mer begränsad nivå. Allt borde nog inte föras i det öppna och förs inte där heller. Axel bryter där för att vi ligger lite efter tidsmässigt.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

En artikel i Aftonbladet berättar om ett visst klotter på svenskspråkiga Wikipedia, närmare bestämt i artikeln ”Idol”. Det är mycket intressant att ett klotter (jag tror inte att det är grammatiskt korrekt, men jaga använder termen ”ett klotter” i brist på bättre term), ett av flera hundra klotter dagligen, på en webbplats kan få sådan uppmärksamhet. Till er som inte visste det, kan jag berätta lite om klottersanering på Wikipedia. Ni andra kan hoppa över nästkommande stycken, för att komma till mina åsikter om artikeln i Aftonbladet.

Först och främst är det viktigt att förstå att Wikipedia är en fri encyklopedi som uteslutande skrivs av sina läsare/användare/vanligt folk (läsare/användare är en något felaktigt term eftersom det rent tekniskt skulle kunna förekomma någon som skriver på Wikipedia men inte läst en enda artikel – detta är dock föga troligt). Det finns ingen redaktion. Det finns ingen anställd. Det finns bara helt vanliga – och ovanliga, för den delen (alla människor är unika, så alla är ovanliga) – personer, som du och jag (naturligtvis innebär inte detta att alla personer i världen skriver på Wikipedia, och inte heller att alla användare av Wikipedia skriver på Wikipedia). Redigering går till genom att en klickar på ”redigera”-fliken ovan artikeltexten, gör sina ändringar och klickar spara (om en är oinloggad behöver en första klicka på ”Visa förhandsgranskning”, innan en kan klicka ”Spara”). Alla versioner av artiklar sparas i deras historiker, vilka alla har åtkomst till (fliken ”historik” överst). Detta gör att det är möjligt att återställa en artikel till en tidigare version.

Tyvärr finns det illasinnade människor som förstör Wikipedia. Förstörelse av Wikipedia genom exempelvis inläggande av felaktiga uppgifter eller att helt enkelt skriva ”ajfknmnmanuihfjokal JAG är bäst mohahahaha” kallas klotter, eller vandalism (vissa skiljer på betydelsen av vandalism och klotter; för de är vandalism allvarligare än klotter; personligen gör jag dock ingen skillnad på begreppen). Klottersaneringen fungerar överlag mycket bra på svenskspråkiga Wikipedia,  men eftersom ingen får betalt för sitt arbete, som jag nämnt, och ingen kollar igenom och godkänner redigering innan de går igenom, slipprar naturligtvis visst klotter igenom den ideella kvalitetskontroll som bedrivs.Vissa personer som ägnar sig åt mycket klottersanering är administratörer. Administratörer har några extra verktyg (möjlighet att blockera folk från att skriva i Wikipedia, möjlighet att radera, skrivskydda och återskapa tidigare raderade artiklar med mer), som kan användas för att stoppa klotter och annan problematik. Sedan finns även något som kallas hoaxar, som du kan läsa om i mitt inlägg ”Journalister som placerar fel i Wikipedia, och om hoaxar i Wikipedia i stort”.

Vissa skadar Wikipedia på ett sätt som är allvarligare än klotter/vandalism: de deltar i så kallade ”redigeringskrig” (ungefärlig definition: ”det att personer som har olika åsikter om en artikels innehåll (men som inte placerar klotter i den, utan ofta har ett gott syfte och alltså vill göra artikeln bättre) ändrar artikeln gång på gång tillbaka till ens egen version, ofta med långa, jobbiga diskussioner på diskussionssidan (till varje artikel hör en sida för diskussion om artikeln; en sådan kallas en ‘diskussionssida’), som ibland urartar till personangrepp och dylika etikettsbrott, och ibland till blockering av inblandade parter”), bedriver påhopp på personer och ställer rent allmänt till oreda och dålig stämning, samt försöker vinkla artiklar till att vara oneutrala (Wikipedia har som nmålsättning att vara helt neutral, en målsättning som i en artikel om okontroversiella och -debatterade ämnen såsom strumpor är ganska enkel att nå men desto svårare att nå i artiklar om exempelvis kommunism eller Kosovo).

Nu har jag gått igenom vad Wikipedia är och kommer tillbaka till Aftonbladetartikeln. Den innehåller dessvärre några felaktigheter, som jag här korrigerar:

  • ”På Wikipedia beklagar man de felaktiga uppgifterna.” Det finns inget ”Wikipedia” i den betydelse som meningen antyder. Wikipedia är inget företag eller någon organisation, utan en encyklopedi/ett projekt för att skriva en encyklopedi. Wikipedia har ingen redaktion, eller är något officiellt överhuvudtaget.
  • ”[…] pressansvarig för Wikipedia Sverige” Personen som nämndes i artikeln är presskontakt för svenskspråkiga Wikipedia, inte ”Wikipedia Sverige”. Måhända åsyftas lokalkapitlet till Wikimedia Foundation, Wikimedia Sverige. Wikimedia Foundation är en organisation som driver Wikipedia – det vill säga, servrarna ägs av WMF och WMF:s syfte är att sprida fri kunskap och stödja Wikimedia-projekten (Wikimedia är namnet på några olika projekt som drivs av Wikimedia Foundation; Wikimedia används även som förkortning för Wikimedia Foundation i sig självt). Wikimedia Sverige är alltså ett slags lokalavdelning i Sverige för Wikimedia Foundation.
  • ”Under tisdagskvällen rensade ansvariga för Wikipedia bort de felaktiga uppgifterna.” Det finns inga ”ansvariga för Wikipedia”. Personen ifråga som rensade klottret är en av de många frivilliga klotterbekämpare som jag talade om ovan (dock ej administratör, men ej heller administratörerna är på något sätt ansvariga för Wikipedia).

Föga förvånande ökade mängden klotter på Idol-artikeln på svenskspråkiga Wikipedia efter att Aftonbladet publicerat artikeln. Se vidare versionshistoriken för artikeln ”Idol”.

Det vore för övrigt väldigt intressant om allt klotter fick en hel nyhet i Aftonbladet. Frågan är om det skulle sänka kvaliteten på den tidningen… Nej, nu är jag lite väl kritisk. Men jag tycker att detta verkligen blåsts upp. Det var ett (i jämförelse med annat klotter, såsom mobbningsdito som lagts in på Wikipedia) inte så särskilt allvarligt klotter, och det togs bort efter något dygn (en tid som förvisso är väldigt lång i jämförelse med hur snabbt den allra mesta vandalismen tas bort – oftast är sådant borta på en minut.

Nymedielänkar:

Read Full Post »

Oj, helt plötsligt skriver en i ett helt annorlunda gränssnitt (heter det så?). Spännande. Ovant. Intressant. Det ser ut att bli bra så fort jag vant mig. Det verkar ganska användarvänligt, och framförallt är det kul med förändring då och då. Kort inlägg blev detta. Men ändå. Det är min blogg. Jag bestämmer. Mohahahaha! 🙂 Nej, jag skojar bara. Men det känns ovant att kunna redigera inkomna kommenterarer och själv bestämmer helt över ens inlägg. Att få vara oneutral kändes dock aldrig konstigt. Nej, det är bestämmandet som är konstigt med att blogga (och nu har jag, som ni märker, lämnat den nya designen och gått in på bloggande i stort).  Jag skriver mycket på Wikipedia (och andra wikier såsom Wiktionary och wikiHow), och där är det precis tvärtom. Inga personliga åsikter, och framförallt: du får inte ändra andras inlägg (även om det är tekniskt möjligt, är det dålig etikett). Här kan jag redigera någons inlägg så att kontentan  blir en helt annan än den ursprungliga. Läskigt. Men naturligtvis använder jag inte funktioneen på det sättet. Hittills har jag inte redigerat några inlägg.

Jag funderar för övrigt på att hjälpa till med översättningen av WordPress till svenska. Särskilt nu när det kommit ett nytt skal, eller hur jag skall uttrycka det, finsn det nog många nya ord/fraser/texter att översätta. Jag vet inte riktigt hur jag gör för att bli involverad i översättningen; vet du? Hursomhelst skall jag kolla FAQ:en, och om det är relativt enkelt, så kommer jag nog översätta lite.

Ja, nu blev inte detta ett särskilt kort inlägg ändå. Jag skrev ner allt jag tänkte (fast jag gallrade bort en hel del oväsentligheter, naturligtvis). Det är en ganska bra metod. Faktiskt. Och nu skall jag gå in på Wikipedia.

Read Full Post »