Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘protokoll’

OBSERVERA! TID OCH PLATS FÖR ANTI-FRALAGSDEMONSTRATIONEN I STOCKHOLM ÄNDRAT TILL MEDBORGARPLATSEN 11.45-12.45!

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

******************************************************************

Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter ungefär fem pirater i källaren, ivrigt pratandes för att undvika hörande av vad några fjortisar som också sitter i källaren pratar om. Hans J. Har skrivit ut en demonstrationstillståndsansökansmall. JRL ber att få låna min dator, för att kolla upp huruvida han ska besöka en gymnasieskola imorgon och prata om Piratpartiets politik. Det skulle han inte; den ansvariga hade mejlat några frågor rörande områden Piratpartiet inte tar ställning i, och om vi inte kunde svara på dem var vi inte heller välkomna att besöka skolan (jag antar att de skulle ha någon debatt om de frågorna; frågorna rörde f.ö. ungdomsbrottslighet, segregering, ungdomsarbetslöshet etc – svårt att applicera informationspolitiskt perspektiv på dem, utom möjligen att berätta att lösningen på ungdomsbrottsligheten INTE är kameraövervakning). Fler pirater anländer till gråmunken allteftersom. Två NSM:are anländer. Nu finns det till synes fyra olika grupperingar i källaren till Gråmunken: vi (pirater+NSM:are), fjortisarna, ett rollspelargäng och ett kompisgäng. Därför flyttar vi oss lite, så att vi tydligt tar den inre halvan av källaren. Jan anländer typ halv sju, när mötet ska börja. Jan berättar att Daniel har en megafon till demonstrationen som kommer tas till demonstrationen. Vi har gäster, säger Jan: två NSM:are och en journaliststudent som kommer anteckna och fota. Han frågar om det är OK att han fotar; det är det. Om det hörs dåligt försöker vi INTE överrösta fjortisarna, utan flytta oss närmre Jan.

*Demonstration på lördag, 14-15 på Mynttorget. Bestämda talare är Rick Falkvinge och Christian Engström. Megafon är fixad. Frågan är om vi kan få fler talare; Centeruppropet kanske kan bidra med talare, vi vet inte riktigt. Annars kör vi som vanligt att folk som vill får prata, dvs antingen icke föranmälda. E-maila jan.lindgren@piratpartiet.se om ni vill tala, för säkerhets skull.

*En NSM:are säger att de flesta föreningarna vi vill samarbeta med om demon kräver demonstrationstillstånd, för att vara med på demos. Om ngn kan lämna in demonstrationstillståndsansökan tidigt imorgon bitti, de öppnar tio, vore det bra. En säger sig göra ett försök imorgon. Eg. bör en ansöka om tillstånd en vecka innan demon, men i praktiken har det gått att få tillstånd så lite som en dag innan. Vi går vidare; alla är överrens om att Tomas söker tillstånd imorgon. Det enda problemet är att vi kan få avslag, men då kanske det går att ansöka i någon annans namn. Mötet enas om att Tomas söker demotillstånd i partiets namn. Jan tar på sig att skicka ut pressmeddelande för alla demonstrationerna (dvs, Malmö, Göteborg OCH Stockholm). Ngn från NSM kommer tala. Om andra föreningar vill vara med och tala, bör de kontakta jan.lindgren@piratpartiet.se.

*Johan tar med några småflaggor till demon. Ngn kommer antagligen ta med stora flaggor. Det kommer finnas 500 flygblad att dela ut på demon (upptryckta av Johan). Vi har en begränsad budget, typ max 10 000 kvar. Vi fixar inga affischer, det är för sent och för dyrt. Vi har inget att dela ut innan demon. Vi ska köpa 200 Piratpartiet-knappar av Johan att dela ut på demon. . NSM och Jan delar upp kontaktarbetet med ev. Medarrangörer (ungdomsförbunden, Sossar mot storebror, Centeruppropet,…). Demonstrationsfrågan lämnas

*I princip är det klart för att ha val av distriktsledare nu. Mårten är ansvarig. Ett gammalt förslag är att ha två veckors nomineringstid, och sedan en vecka per delmoment. Eg. skulle allt varit klart för några veckor sedan, så GAMLA tidsplanen har kraschat. När valet väl dragit igång tar det en månad att bli klar med det. För distriktets skull är det bra om valet går så snabbt som möjligt, för valets skull att det atr så lång tid som möjligt. Ett förslag är tre veckor: en vecka för presentation, en vecka för valet av distriktsledare, en vecka av vice distriktsledare. Då kommer nog alla hinna vara delaktiga i valet. Jan kommer föreslå tre veckor för valet för Mårten. Dessutom kommer han skicka vidare forumtråden om vilka fråggor alla kandidater ska svara på; gå gärna in på tråden idag och påverkaa vilka frågor som skall besvaras!

*Jan har inga fler punkter han tänkte ta upp. Mötet har ingen större beslutsrätt än trepiratersregeln formellt; allt som faller utanför den kan vi inte besluta i. Budgetfrågor avgörs dock av distriktsledaren och valkretsledarna (över valkretsbudgeten). I praktiken är dock de som kommer på mötet distriktet, har distriktsledaren ändå stora problem att stoppa dem om han inte håller med dem… Ngn föreslår att vi på riksnivå bör ta upp hur organisationen bör se ut, hur det bör bestämmas. Styrelsen jobbar på ngn form av styrdokument för beslutanderätt. Ngn föreslår en styrelse för Stockholmsdistriktet, för att det är så stort. Jan menas att Stockholmsdistriktet inte alls är, medlemsmässigt, så mkt större. En invändning är att vi har mer arbete då vi har närmre riksdagen och regeringen; hursomhelst, vad hindrar distriktsstyrelse? Tomas menar att det är just detta styrdokumentet ska handla om. I början var det meningen att DL och vice DL skulle ha en grupp med valkretsledarna och vice valkretsledarna. Ngn föreslår att DL skulle delegera ansvar till olika grupper. Hans J. Menar att vi inte kan besluta något, utan DL har beslutanderätten över hur organisationen ska fungera. Jan vill inte besluta hur organsationen ska se ut för han efterträdare. Detta bör diskuteras på högre nivå. Tomas tråd om organisationsform bör flyttas upp. LÄNK.

*Det kostar mycket att vara med på Internetdagarna (som antagligen hålls i november), så vi lär inte vara med där. Kanske skulle vi få komma in dit gratis, men det är högst osäkert. Rickard, som är med på mötet, tar hand om det.

*Det finns kommuner i norrort som saknar kommunledare; Anna ska kolla på det.

*Ngn undrar om vi bör ha flera vice DL. Jan menar att det inte behövs, förutsatt att DL och vice DL inte sitter på dubbla poster.

*Robert föreslår att vi ska köpa knappmaskinen av Gert, då han inte verkar intresserad av att använda den. Den finns hemma hos Robert, men den väger en del, så att flytta den är inte så enkelt. Johan menar att det är mkt enklare att köpa in knappar, om en inte ska göra enskilda knappar. Jan menar att detg är en bra gimmick, vi hade behövt den på Pride (dvs, för massproduktion kan vi köpa in, men som ”rolig grej” på Pride funkar Gerts knappmaskin bra).

*Valkretsen Sthlm stad skulle ha ett möte, men bara Johan dök upp där tyvärr. Inga beslut fattades.

*Förslag om aktion: att ha ett slags ”begravning” för Sveriges befolknings privatliv 14 oktober. Det behöver inte vara ngt stort, menar ngn; när IPRED röstades igenom stod fyra pers och delade ut flygblad, vilket genererade mediauppmärksamhet. Vi kan ha en flygbladsutdelning. Jonathan är ansvarig för att ordna flygbladsutdelning. Johan fixar fler flygblad.

*19.25 förklaras mötet avslutat.

*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

******************************************************************

Kvart över sex anländer jag till Café Gråmunken. Redan sitter fem pirater i källaren, och inom några minuter anländer två till. Någon som som examensarbete skapar en dokumentärfilm om Piratpartiet är här och ska filma oss. Vi är nu – 18.30 – tretton personer inklusive dokumentärfilmaren. 18.36 starar mötet.

*Förra mötet hade vi diskussion om kommunikationssätt. Tomas håller på att kolla upp det. #val-stockholm är död (IRC-kanalen), #stockholm finns dock. På Skype finns någon robot som kan användas för att hoppa mellan kanaler, men den funkar inte; Sthlmskanalerna på Skype är således invite-only. Det finns ingen kanal för enbart Sthlm på Skype. Information om kommunikationsvägar kommer läggas ut på forumet och på bloggen. Ngn efterlyser kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt; om vi föregår med gott exempel kanske andra sådana kommunikationsvägssamlingar för andra distrikt skapas. Det bästa sättet att påverka partiet är att diskutera på forumet.

*I framtiden bör inte personer ha flera poster i partiet samtidigt. Vi behöver ha en förklarande text för ansvarsindelningen i Stockholm på piratpartiet.se eller Stockholmsbloggen. På piratpartiet.se bör vi ordna om så att det framgår tydligare att vår grundfråga är medborgarrätt och inte immaterialrätt. Den frågan bör lyftas till styrelsen på riksnivå.

*Programvaran för distriktsledarvalet är under testning spå det kommer gissningsvis bli klart snart. Han som fixar det är Gert, men han är inte här just nu. Om ett par veckor lär det vara klart. På Pride fanns det en ganska bra version, men det blev något strul. Valet kommer som sagt ske via Internet på en valsajt. En kan mejla Jan punkt Lindgren snabela piratpartiet punkt se för nomineringar. Vissa menar att en valberedning bör tillsättas, för detta är så viktigt att folk djupintervjuas och så. Ngn annan menar att ngn bör ringa och kontakta de som är nominerade. Ngn menar att valberedningen bör föreslå folk och sedan kan folk nomineras fritt; jag menar att det är dåligt, för det blir mer (intern)demokratiskt om folk får nomineras fritt från början. Ngra menar dock att folk bör få presentera sig själva bara.

Jan Lindgren är valansvarig för valet av hans ersättare, vilket ngn dock tycker är odemokratiskt. Ngn föreslår att vi tillsätter ngn annan som valberedning (fast det är inte avancerat). Ngra tycker att det är principiellt fel att Jan har hand om valet  av hans efterträdare; interndemokratin haltar. Ngn annan menar att om ingen ska få vara ”kontaminerad” genom att ha flera poster elr vara jävig finns det helt enkelt inte tillräckligt många aktivister. Ngn annan menar att detta är första gng vi har distriktsledarval, så problemen är helt nya och därför kommer det bli en del fel/barnsjukdomar som vi kan undvika vid nästa gng. Partiet har blivit mkt större sedan i våras, vilket ger oss nya förutsättningar gentemot det ”gamla” partiet där alla kände alla (i princip) och beslut kunde tas på ett helt annat sätt. Om varje kandidat som presenterar sig inför distriktisvalet ska presntera sig själv bör vi sammanställa ngra frågor/intervju så att presentationerna blir bra. Tidigare i partiets historia har det INTE varit kompiskorruption enligt en. Mötet  kan bara besluta om aktiviteter/sådantt som rör sthlm (sådant som kan beslutas per trepiratersregeln), men inte policyn. DISKUSSION KRING HUR POLICYN BÖR SE UT, OCH HUR VI SKA FASTSTÄLLA POLICYN; FINNS I EN FORUMTRÅD – DISKUTERA DÄR! Ang. intervjufrågorna bör ngn skapa en forumtråd och diskutera och vidareutveckla, alla tycker det är en bra idé. Jag ska skapa en forumtråd där sådan diskussion kan ske (fast jag har inga förslag på frågor själv).  Styrdokument/policyn för hur arbete i distrikt bör se ut håller på att skapas i en forumtråd, men ingen kan bestämma om huruvida det gälelr eller ej, bara styrelsen. Därför bör styrelsen skapa ett styrdokument/policyn för arbete i distrikt.

*Folk ska nominera sig på distriktsvalssajten sedan, det gäller även de som redan anmält sig till Jan och/eller Anna (alla anmälningar måste postas igen på distriktsvalssajten; anmälningar till Jan och/eller Anna gäller alltså inte); detta håller alla på mötet med om. Vi vill gärna ha ett svar från Jan om hans åsikt; om han håller med oss, ska han mejla alla som mejlat anmälningar till honom om att de måste anmäla sig på distriktsvalsajten också.

*Möteslokal kommer troligen vara på Östra Real fram till vi fixat ngt annat.

*Freedom not Fear är på lördag den tolfte; det är en dag för mänskliiga rättigheter mot övervakningshysteri, och den är internationell (Berlin, Londdon, Buenos Aires,… ). Vi vet inte om huruvida vi nationellt i Piratpartiet har beslutat att delta. Klockan 15.00 kommer det i Berlin hållas i en jättemanifestation. På Sergels Torg är en motsvarande manifestation i sthlm som hålls 18.00 som arrangeras av Nätverket Svart Måndag. Jan bör kontakta styrelsen om det, och uppmärksamma det. Piratpartiet ska försöka vara på Sergels Torg 18.00 på lördag, vi ska försöka få dit flaggor. Vi borde annonsera om den här manifestationen på piratpartiet.se. Dessutom bör vi kontakta tidningar om detta.

*Vi bör kanske vara med på Internetsäkerhetsdagarna/Internetdagarnaa, som handlar om Internet ur ett tekniskt perspektiv, för att nätverka och driva frågan om Internetfrihet (vi kommer antagligen inte kunna tala). Det kommer vara inom en månad, i oktober typ. Det kostar ganska mkt för att delta i de tre dagarna, deltagarna måste betala tre-fyratusen kronor.  Vi bör iaf anordna ngt i samband med det. Det kan generera medieuppmärksamhet. Eftersom det handlar om budget kan vi inte besluta ngt, för det är rikvsnivåfråga. Vi skickar frågan uppåt till styrelsen.

*Ngn har en idé om att skapa olika  grupper för folk med olika intressen (PR, ekonomi, juridik,…) men den bör lyftas på forumet.

*Demonstrationstillstånd behövs bara sökas vid större demonstrationer som stör trafiken elr så, det blir svårare för polisen att flytta på en. Det kostar lite grann.

*Om ngn har invändningar mot protokollet, kommentera!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Rejta gärna detta inlägg; fem stjärnor om det är jättebra, fyra om det är bra, tre om det är hyfsat, två om det är dåligt och ett om det är mycket dåligt. Svara gärna på enkäten till höger, om huruvida du följer bloggen eller ej (både om du följer bloggen och om du inte gör det).

Uppdatering: nu finns även protokollet på en tråd på forumet och ett blogginlägg om det på Piratpartiet Stockholms blogg.

Nedanstående är ett protokoll från mötet på Gråmunken i Stockholm idag för Piratpartiet. Som vanligt ber jag om ursäkt för det miserabla språkbruket.

*********************************************************************

Ett ganska fullt nederplan på Cafe Gråmunken är vad jag möter när jag anländer till mötet strax före halv sju. Japanska tv och amerikanska radio är här och gör reportage, och samtdigt pratar pirater med varandra ganska högljutt. Snart börjar nog mötet. Bl.a. Rick, Tomas, Anders från eukritik.se, Jan Lindgren är här.

*18.33 börjar Jan prata, och bes ställa sig i ljuset av tv. Rick presenterar US National Public Radio och TV Tokyo på engelska och hälsar de välkomna till Sverige. Jan frågar om de längst bort hör honom; det gör dem. Han är glad att se så många människor. Vi ska köra en kortare presentationsrunda, där en bara säger sitt namn. Alla säger sina namn.

*Vi har ansökt om och fått demonstrationstillstånd till lördag på medborgarplatsen 15.00. Vi fick tillståtndet för trefyra timmar sedan, Ola berättar nu. Vi har samlat ihop några talare, den enda säkra är Rick, det jobas på det. Alla som vill prata hör av sig till jan.lindgren@piratpartiet.se. Vi kommer vara mitt på medborgarplatsen, sprid det gärna fort. Det är oberoende av hur det går om TPB köpet, har egentligen inget med TPB att göra, utan det handlar om budbärarimmunitet, och därför är det viktigt att protestera. Det ger företagen en skrämmande makt att stänga av folk eller företag de inte gillar från nätet, oavsett om sajten är illegal eller ej. [Oscar Swartz anländer] Därför är detta viktigt oavsett vad som händer med TPB. Jan ska försöka hålla mötet kort, för att det är så varmt.

*Valsajten till diistriktsledarvalet är nästan klar, Anna Troberg och Jan Lindgren kommer avgå från sina poster. Den gamla tidsplanen är lite väl lång, åtminstone nomineringstiden. En vecka åt varje etapp: nomiineringstid en vecka, presentationstid en vecka etc verkar vara det mest logiska, elr kanske tre dagar per etapp. Får se hur vi gör. [Några icke-pirater går] Just nu är nomineringstiden tills vi avslutar den, säger Tomas och får medhåll. Nomineringstiden är igång trots att valsajten inte är uppe. [Snart tar mitt batteri slut] På valsajten kommer presentationerna att ske och valet, ev. Diskussion sker på forumet. Diskussionen ska handla om kandidaternas lämplighet. Rick säger att distriktsledare ska hålla igång arbetet på lokal nivå, men även sitta med i partiledningen (där sitter de fem distriktsledarna, UP:s ordförande, ordföranden i partiet och vide ordföranden, om jag fattat Rick rätt) och rapportera uppåt. Jan har fått en del anmälningar; han vill inte säga mer än så (inget om lämplighet eller antal). Anledningen till att det inte finns på nätet är att det inte fnns någon sajt än, därför har anmälan gått in till Jan via mejl. Alla kandidaterna publiceras på sajten med en presentation.

*Det var de två punkterna Jan hade att ta upp på mötet. Den kvarvarande punkten är planering av andra händelser inför hösten. Vi pratade förra mötet om studiecirklar, Jan har försökt få styrelsen att fixa ett avtal med ngt studieförbund. Annan punkt: det finns ett förråd ute i Kista ngn kommenterade om, kommentatorn är dock inte här; vi har hursomhelst hyrt ett förråd fram till slutet av november, så vi ska behålla det förrådet för vi lär inte få tillbaka pengar därifrån. Jan lämnar det till nästa DL. Jan har inte kollat efter alt. Möteslokaler. Vi kan börja ha det Östra Real igen till e början. Snart kommer en annan lokal finnas tillgänglig, om är handikappsanpassad, som vi komme rkunna hyra för lite pengar. Den lokalen vore jättebra, men den blir kalr senare under hösten. Fram till dess måste vi hyra skolor och så. Östra Real är hyfsat ur handikappssynpunkt; det finns en hiss, men den verkar inte vara så tillgänglig.

*[Batteriet dog, men jag får hjälp av några vänliga själar som hittar uttag och hjälper mig sätta i min batterisladd där, för det är högt uppe i taket; på grund av batteribristen missade jag kanske någon minut av mötet] Anders menar att Stockholms stad ur partiet syunvinkel bör betraktas som en riksdagsvalkrets. Jan säger att den betraktas som en valkrets. Tommy Florstedt var valkretsledare. Resten av kommunen är egentligen EN valkrets, men Jan har delat upp resten i två. Rick håller med Anders organisatoriskt. [En till pirat anländer] Stadsdelsledare är jämstäöllda med kommunledare organisatoriskt, säger Jan. Anders tycker att vi i partiet bör bygga nerfrån, och träffas i olika delar av staden. [JRL anländer] Anders tycker att vi bör diskutera ideologi och sådant, ordna seminarier påå stan och bjuda in folk, ”Piratpartiet ordnar ett seminarium”. Jan säger att vi har en ekonomisk begränsning där. Anders tipsar om String som tydligen gillar oss där vi kan ha seminarier. Jan önskar fler akttiviteter i Sthlm. Anders och några andra kommer nog kalla till ertt möte i Sthlm stad. Det vore trevligt om kommunledarna vi har kallar till möten i sina egna kommuner, så att folk långt från innerstan kan ha möten i sina kommuner, säger Jan.

*Ngn från UP menar att vi bör ha Skypekanaler för olika geografiska indelningar, så att vi kommunicerar bättre så. Jan säger att forumet ska ersättas av ett community; det kommer förhoppningsvis gvöra det lättare med den interna kontakten mellan olika funktonärer, för som det är nu blandar sig inte folk som använder IRC och Skype med varandra. Rick säger att vi kommer titta mkt på Google Wave när vi skapar nya communityt, vi hopps vi ska kunna använda det, fast på egen server så att vi blir oberoende (det är öppen källkod nämligen). Google Wave är en bladning av Skype, IRC, MSN osv. Wave är en realtidesgrej, men det finns något mer trögarbetat (Pinacs?) som mer liknar ett forum vi kanske kommer använda det. Jan säger att vi fortfarande märker att den stora medlemsökningen i våras.

*Tomas har försökt ta reda på hur vi egentligen jobbar här (det är lite komplicerat) och sammanfatta det i en forumtråd, gå gärna in på den tråden och kommentera, den ligger högt uppe på sthlmsdelen av forumet. Man behöver inte vara reggad på forumet för att skriva en kommentar; gå bara till forum.piratpartiet.se, sedan regionalt partiarbete, och skriv en kommentar oavsett om du har konto elr inte. Anders vill att vi ska ha medlemsmötesprotokoll på forumet, jag fixar det. Någon UP:are vill ha en syndikering mellan Sthlmsbloggen och forumet, för många följer bara bloggen, de läser inte forumet. Jan säger att forumet varit svårnagiverat och svåranvänt till det fixades till nyligen, nu när det är lättare finns det en poäng i att korsanvända både bloggen och forumet, viktiggt, ngt attg jobba på under hösten. Tomas tycker att IRC-kanalerna på Sthlmsbloggen bör uppdateras; det ska fixas, säger Jan.

*Anders vill ha en lista på moderatorer på forumet, och folk som skriver på sthlmsbloggen. Anders efterfrågar en lista på kontaktpersoner. Hans J vill ha en lista på kommunikationskanaler: IRC-kanaler, Skype-kanaler, bloggar, forum etc, när det gäller sthlm. Den listan bör finnas som strickytråd på forumet, på hemsidan, som flik på bloggen och i nästa mejl. Jan ska fixa ngn som kan fixa den listan, för han har själv inte tid. Tomas kan börja rota i det. Tomas ska få rättigheter att ändra bloggen.

*Förrådskommentatorn får reda på att vi hyrt ett förråd till slutet av november, men annars är det väldigt intressant. Jan är ddock på väg bort som DL, så kommentatorn får prata med efterföljande DL. Det är kommentatorns källarförråd det hela handlar om.

Kvart över sju (ungefär) förklarar Jan mötet avslutet; nu är mötet socialt så att folk får umgås och bli intervjuade av tv och radio om man vill det. Jag går dock hem ganska direkt.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, AFK, Piratpartiet, möte, möten, pirat, mötesprotokoll, protokoll, (PP)

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »