Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘politiskt landskap’

Detta inlägg även publicerat på Newsmill; eftersom det inte godkänts än krävs inloggning för att se det (men snarrt godkänns det nog; då krävs ej inloggning). Mitt inlägg där om att upphovsrätten inte är någon naturrätt har godkänts nu, förresten – milla gärna! Nyhetsartiklar om Almedalen: DNSvD, Aftonbladet.

Av tradition består Almedalsevenemanget av en vecka med sju dagar – en för varje etablerat parti. Tanken bakom, att låta flera ostört komma till tals, är fin, men tyvärr fungerar inte praktiserandet av den i den nya politiska verkligheten. Partierna är inte längre sju till antalet, utan vi har chans till ett elvapartisystem, med fyra utomriksdagspartier mycket uppmärksammade. Almedalsveckan behöver uppdateras gentemot vårt nya politiska landskap, om det inte ska förlora sin trovärdighet som seriös plattform för politisk debatt.

Almedalsveckan är ett ypperligt sätt för politiker att nätverka och sprida sin idéer. Detta försvåras dock i dagsläget, i och med Almedalsveckens ouppdaterade uppbyggnad, som kanske var relevant för något decennium sedan, då så gott som de enda partierna som uppmärksammades och hade roll i samhällsdebatten var riksdagspartierna. Dagsläget är ett helt annat.

Särskilt tidigare i våras och tidigare år har Sverigedemokraterna uppmärksammats enormt av media. SD bör, oavsett vad en må tycka om deras politik, ha en plats på Almedalsveckan, då de i flera mätningar kommit in i Riksdagen. Att utesluta dem är odemokratiskt – Almedalsveckan har visserligen inte alls något juridiskt ansvar för att låta alla komma till tals, men i egenskap av seriös kanal för politik har de ett moraliskt ansvar att låta även obekväma politiker komma till tals.

Piratpartiet är ett annat relevant parti att ha med på Almedalsveckan. Debatten om FRA-lagen, som Piratpartiet var mycket involverat i och som (PP) som – till synes – enda parti är odelad parti, anses av många som en av Sveriges största på ett par decennium. The Pirate Bay-rättegången (som berör de piratpartistiska områdena rättssäkerhet i och med jävet hos domaren och upphovsrätt) har bevakats av internationella medier över hela världen. Naturligtvis kom Piratpartiet sedan äen med i EU-parlamentet med ett mandat för Sveriges räkning, och detta har också rönt stor internationell uppmärksamhet i media. Ett parti som dessutom enligt mätningar har god chans att ta plats i riksdagen bör inte uteslutas från Almedalen.

<!–annons:–>//

Ett annat parti som i dagen politiska landskap är aktuellt är Junilistan. Junilistan kom visserligen inte med i riksdagen, och missade på målsnöret än plats i EU-parlamentet, men faktum är att Junilistan under förra mandatperioden hade hela tre mandat i EU-parlamentet, vilket gjorde det till Sveriges fjärde största parti i EU-valet 2004. Visserligen kommer partiet möjligen inte ställa upp i riksdagsvalet, men eftersom Almedalsveckan är ett forum för allmän samhälsldebatt och inte ett inför riksdagsvalet-evenemang bör inte uppställande i riksdagsvalet vara avhängigt för huruvida ett parti får delta på Almedalen eller ej.

Feministiskt Initiativ är för närvarande, på senaste valresultat räknat, fjärde största partiet i Sverige (F! fick som bekant 2,2 procent i EU-valet, av de själva sedda som en stor framgång). Här någonstans går, enligt mig, gränsen för vad som är rimligt att begära av Almedalsarrangörerna. Att samttliga Sveriges 22 registrerade partier skulle vara berättigade att få plats där är nog lite överdrivet; evenemanget skulle då behöva pågå i 22 dagar, vilket är enligt mig ohållbart.

Nå, vad förslår jag då för nytt upplägg inför nästa Almedalsarrangemang? Jo, jag föreslår att Almedalsveckan helt enkelt förlängs till att täcka inte bara en vecka, utan 11 dagar, där de extra fyra dagarna vardera tilldelas SD, PP, JL och F! (såtillvida att dessa fyra parrtier fortfarande kommer vara de största/mest relevanta utanför riksdagen, om ett år, vilket inte är självklart, men ganska troligt). Det vore en välbehövlig uppdatering för Almedalen gentemot dagens politiska landskap.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Piratpartiet, (PP), Svergedemokraterna, SD, Junilistan, JL, Feministiskt Initiativ, FI, Almedalen, Almedalsveckan, demokrati, politiskt landskap, det nya politiska landskapet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »