Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘pass’

På DN Debatt skriver den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid om hur skolorna bör lära ut nätanonymitet, och övriga sätt att skydda sina mänskliga/medborgerliga rättigheter (som rättssäkerhet) även på och i samband med Internet. Själv finner jag tanken ganska skrattretande – lärare som skulle lära ut så avancerade datorrelaterade företeelser som kryptering (på vår datakunskp lärde vi oss ungefär att skapa ett Worddokument)? Nå, förslaget är faktiskt bra, förutsatt att lärarna får en ordentlig utbildning innan.

Karl Sigfrid tar förstås upp saken på sin blogg. Signaturen Micke undrar hur skolorna ska kunna förhindra nätmobbning om alla är anonyma. Sigfrids svar är mycket träffsäkert: ”Skrivkunnighet innebär att du kan skriva hotbrev, men det betyder inte att skrivkunnigheten bör hållas tillbaka. Kunskaper om hur du skyddar din identitet på nätet kan användas för att skicka anonyma kränkande meddelanden, men det problemet är knappast så omfattande att vi bör eftersträva digitalt illiterata medborgare.” Utmärkt att det finns en så klok person i riksdagen – och personen är moderat, vilket tydligt visar att Internetpolitik inte alls är avhängigt högervänster-frågor.

Sdvind undrar varför Sigfrid inte helt enkelt hoppar av (M), då Sigfrid främst engagerar  sig i informationspolitiska frågor ändå. Varför sitta kvar i ett parti som helt tappat greppet om medborgarrätten? Jag tror att Sigfrid vill påverka inifrån, vilket kan fungera – utan sådana personer skulle vi aldrig kunna förändra partierna (ja, utöver att de lämnar tomma vallöften för att få röster). Scaber Nestor kommenterar också Sigfrids artikel.

Om Sigfrids debattartikel var en mycket trevlig aktualitet, är en lag som gäller från och med igår raka motsatsen. Passen måste ha fingeravtryck. Vad är syftet egentligen? Enligt förespråkarna är det till för att höja säkerheten – stoppa förfalskning av pass, helt enkelt. Tidigare har det varit möjligt att frvilligt lämna fingeravtryck, men nu är det obligatoriskt.

Sannolikheten för att en enskild som ansöker om pass skulle vara en förfalskare är mycket, mycket, mycket liten – således är detta ett godtyckligt ingrepp i privatlivet, och således en kränkning av en mänsklig rättighet. Ungefär som att staten skulle stjäla en stor del av folks mat, för utan mat blir det svårare att begå brott, och därmed ökar säkerheten. Sannolikheten för att den enskilda skulle vara en brottsling är mycket, mycket, mycket liten. Således är det godtyckligt, det också, och vore en kränkning av egendomsrätten. Mitt resonemang bygger på det faktum att både privatlivs- och egendomsrätten enigt FN:s deklaration över mänskliga rättigheter är skyddade, men bara mot godtyckliga ingripanden. Följande artiklar berör egendoms- och privatlivsrätten (min fetstil):

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 17
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Vad kommer detta leda till, alldeles utöver mänskliga rättigheter-perspektivet? Tja, om några decennier kommer staten ha så gott som alla medborgares fingeravtryck lagrade. Att detta öppnar upp för ändåmålsglidning är självklart. Detta är ytterligare ett steg mot ett samhälle där regeringen, när som helst, kan ta kontrollen över alla medborgares liv omedelbart, på grund av den massiva övervakningen. Om faktumet att samhället inte är en diktatur är avhängigt några politikers välvlja – tja, det är tillräckligt för att jag ska bli rädd i alla fall. Ett så stort förtroende har jag inte för poltikerna; detta resonemangs kärna uttrycks väl i följande citat av John Dalberg-Acton:

Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, pass, fingeravtryck, anonymitet, Internet, utbildning, skola, skolor, rättsäkerhet, mänskliga rättigheter, , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »