Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘partigrupper’

orsakverkan publicerar dagens skeptips; den återkommande sammanställningen ”skeptips” på orsakverkan är alltid lika intressant, särskilt för icke-religiösa. Där länkas bland annat till Lisa Magnussons artikel i Aftonbladet om att vara principfast. Innan jag kommenterar artikeln vill jag även länka till orsakverkans blogginlägg om vaccinationer; rådet ”uppsök din läkare” är det vettigaste. Vad vet egentligen orsakverkan, jag eller någon annan om huruvida vaccination är bra eller ej? Experterna vet dock (och om de är lättpåverkade nog att ha övertygats  av något slags ”vaccinatonslobby” har vi större problem än vaccin).

Tillbaka till Magnussons artikel: trots att jag ogillar religiösa dogmer, avfärdar jag inte prnciper helt; principen om mänskliga rättigheter och demokrati är absoluta för mig, och okompromissbara, utan någon egentlig anledning – det bara är så. Det mänskliga psyket är uppenbarligen uppbyggt så att den lämnar rum för principfasthet; helt klart har de som tillmäter mänskliga rättigheter historiskt överlevt bättre än de som struntade blankt i andras rättigheter (annars skulle förstås inte så många tillmäta mänskliga rättigheter ett så högt värde). Grunden till alla argument – subjektiva egenvärden; den absoluta grunden är för de allra flesta välbefinnande eller det mer odefinierade ”lycka” – har jag tidigare skrivit om. Skillnaden mellan värdering av mänskliga rättigheter och tro på Gud är att världen blir mer lycklig av respekt för mänskliga rättigheter; inte säkerligen mer lycklig av tro på Gud. Hmm, nu är i och för sig lycka också ett subjektivt egenvärde… :p

Badlands Hyena lockar som vanligt till skratt med sin ytterst välskrivna politiska satir (Hyenan har platsen, tillsammans med Schmolitik, som den bästa svenska politiska satirkällan jag känner till; skillnaden mellan webbplatserna är främst att Schmolitik publicerar fiktiva nyheter och angriper både vänster, höger, pirat och antipirat, medan Badlands Hyenas satir alltid riktas mot höger och antipirat), senast om att pärlplattorna bidrar till galleriernas undergång. I sitt inlägg ”Det finns ingen gratis demokrati” argumenteras på ungefär samma sätt som i flertalet av mina Calendern-artilar (vilket inte är så märkligt, för Badlands Hyena har skrivit så flera gånger tidigare, och Hyenan är främsta inspirationen till Calendern), med en (förstås medveten) misstolkning av begreppet ”fri”.

Le domaine d’Anais, i bloggosfären allmänt känd som den bästa svenskspråkliga förmedlaren av piratnyheter från Frankrike, skriver att vi – Piratpartiet – befinner oss bland vänner nu när vi sitter i den gröna gruppen. Andra nyliga blogginlägg handlar om hur nätets baneman Frédéric Lefebvre enligt ett obekräftat rykte kommer hamna på kulturdepartementet i Frankrike och om skriftmotståndaren Sokrates. Läsvärt, läsvärt!

Mattias Bjärnemalm funderar apropå Kristdemokraternas utspel om kreatörers rätt till frukten av sitt arbete. Detta med naturrätten till arbete har jag skrivit om tidigare. Om en (som de flesta liberaler) annammar principen om att varje individ har rätt till liv, frihet och frukten det – vad individen har skapat – kan en ändå kritisera upphovsrätten. Ett längre väldigt djupt resonemang i frågan kommer i ett snart, framtida, mycket långt inlägg, som jag även ämnar publicera på Newsmill.

Sagor från livbåtens två senaste sagor är som alltid mycket välberättade. I den allra senaste berättar Göran Widham (och jag behövde faktiskt kolla upp det; Widham och Fridholm skriver båda så bra, med samma formatering och språkstil och någorlunda samma åsikter, att jag inte kan utläsa genom blott läsande av ett inlägg vem som skrivit det) om Piratpartiets gruppval och anställning av assistenter; jag håller, åtminstone i stort, med Widham i dessa två frågor. I ett avancerat inlägg, också det av Widham, förklarar Widham varför lagen måste ändras, men att det – enligt hans mening – inte räcker. Beträffande jävet verkar vi ha litet olika uppfattning (min uppfattning går att läsa i ett tidigare inlägg på bloggen).

Xor vill ha mer insyn i Piratpartiet. Det vill jag också. Kommunikationen – att nå ut med information – inom partiet är ganska dålig; lite ironiskt i och med att vi kommunicerar så mycket via Internet. Problemet ligger mycket i att folk använder så många olika kommunikationskanaler: IRC, Skype, forum,  och många bloggar… Till skillnad från Xor har jag dock inte orkat komma på några konkreta förslag om hur öppenheten kan öka (mer än att vi på Stockholmsmötena pratat om att utse någon inforationsansvarig); i ett inlägg presenteras två bra, enkelt genomförbara förslag. Ett av förslagen har stött på kritik (det om att logga IRC-kanalerna); någonstans läste jag att det kanske borde finnas flera kanaler, varav en för de som bara vill prata och inte besluta något eller så, vilket kan vara en god idé.

Farmorgun har som vanligt många länkar, med tänkvärda kommentarer till.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, mänskliga rättigheter, Piratpartiet, (PP), blogg, bloggar, bloggosfär, bloggosfären, länk, länkar, länkning, länkande, upphovsrätt, copyright, immaterialrätt, juridik, upphovsrättsbrott, Internet, fildelning, illegal fildelnng, demokrati, Frankrike, princip, principer, principfasthet, vaccin, vaccionation, subjektivitet, egenvärde, egenvärden, satir, fri, frihet, gratis, Frédéric Lefebvre, Sokrates, Kristdemokraterna, KD, partigrupp, partigrupper, EU, Europeiska Unionen, EU-parlamentet, Europaparlamentet, assistent, assistentet, insyn, öppenhet, offentlighet, skeptik, skeptiker

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

DN var där. SvD var där. SR var där. AB var där. Nyheter24 var där. (Nå, de har rapporterat åtminstone.) Rick var där. HAX var där. Jag var där (bildbevis finns på Svd.se; personen i vit keps i bakgrunden är jag). Anna Troberg (som gläds av att både vänster- och högergrupper välkomnat PP), Anais (som påpekar att franska Europe Ecologie sitter där; partiet till ledamoten som lanserade 138:n) och klara (som även berättar om felaktigheter i processen med att välja den gröna gruppen) var inte där, mig veterligt, men har alla skrivit om det. Jag talar förstås om T-centralens huvudingång, klockan 13.00 idag. Rick gav Christian ett brev (vilket var lite fånigt, för båda visste ju redan vilken grupp de valt) som han öppnade och offentliggjorde valet av partigrupp med a la Melodifestivalen.

Nå, gruppen blev den gröna gruppen, G/EFA. Själv är jag i grunden miljöpartist, och stod och vägde mellan om jag skulle stödja MP eller PP i EP-valet så sent som för några månader sedan (rösta kunde jag förstås inte alls). Emellertid hade jag inte blivit besviken om vi valt ALDE, den liberala gruppen – medborgarrätten, de mänskliga rättigheterna, fundamenten för demokrati, är viktigast i dagsläget, och jag är helt säker på att Christian varit kompetent nog att välja den grupp som skulle ge oss mest inflytande.

Det glädjer mig också för att detta är ett slags bekräftelse; det är svårt att sätta sig in i hur olika partigrupper tycker i olika frågor, men detta bekräftar det jag trodde: den gröna gruppen kan medborgarrättsfrågor, frågor om mänskliga rättigheter (annars hade Christian/ledningen förstås inte valt gruppen; som jag skrev litar på Christians kompetens i denna fråga).

På ett sätt går vi in i en ny fas nu i EU-arbetet, eller snarare snart. Först var fas 1; att lyckas komma in i EU-parlamentet, valrörelsen. Fas 1 klarades av galant. Sedan var fas 2, ett slags mellanfas, att välja partigrupp, börja knyta kontakter i Bryssel och anställa assistenterna. Slutskedet av fas 2 befinner vi oss i nu. Sedan är fas 3: då vi börjar förändra den politiska synen på medborgarrätt i EU, och faktiskt har rätt att vara med och besluta.

Uppdatering: Tomas var där också och vill inte utvärdera så mycket utan vänta och se vad detta kan leda till, Mab skriver ”Sen när blev det mitten att inte finnas med på skalan?”, Hogrelius kopierar och sprider Ricks nyhetsbrev, ett pressmeddelande från partiet om valet av partigrupp har skickats ut och även ett från G/EFA, Sidvind menar att det finns färre ”gammelpolitiker” i G/EFA än i ALDE och Ledarbloggen förstår inte varför vi går med i den gröna gruppen.

Cornucopia? har den välvalda rubriken ”Det bästa av två världar” till sitt blogginlägg i ämnet, Olah Örtengren hävdar att vi är smygsossar (vilket vi förstås inte är; vi gick med  i den gröna gruppen för att det ger oss största möjlighet att driva vår medborgarrättspolitik), Peter Andersson tar mest upp dagens IPRED-dom men nämner även gruppvalet, Emma Grön uppmärksammar att det nu inte bara blir två svenskar i den gruppen utan tre, eller kanske fyra, och Anders Ekberg tror att detta kommer leda till ökad granskning av EU-parlamentet.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , Piratpartiet, PP, EU, EU-parlamentet, Europaparlamentet, Europeiska Unionen, demokrati, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, gröna gruppen, G/EFA, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen, partigrupp, partigrupper, De gröna, nyheter, miljö

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »