Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Medborgare’

I en Signerat-ledare i Dagens Nyheter idag skriver Hanne Kjöller om interaktion mellan politiker och ”vanliga” medborgare (ogillar termen/uppdelningen, men visst, den kan ha sina syften, så jag nöjer mig med den). Kjöller skriver bland annat:

För nu råder jagismen. Och den funkar så här: när jag, moi i egen hög person, tycker att jag har någonting att säga så ska politikerna lyssna. Basta.

Under de rödgrönas dag i Kungsträdgården står jag bredvid socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan. En man kommer fram och med matrester och saliv flygande ur munnen skäller han ut partisekreteraren för att han inte varit tillgänglig per telefon.

Vid presskonferensen bakom scenen lite senare finns ingen avspärrning. Journalister samsas om utrymme och luftrum med privatpersoner som tar tillfället i akt att ventilera sina åsikter. Under de personliga intervjuerna finns människor som tränger sig så nära att jag – som ju inte ens är föremål för uppvaktningen – tycker att situationen är obehaglig. Främmande, kanske oberäkneliga, människor som kryper in på skinnet.

Ja, vissa vanliga medborgare är överdrivet påstridiga och aggressiva, vilket förstås är dåligt – men personer bör inte vara överdrivet påstridiga eller aggressiva mot någon, och det gäller alldeles oavsett om denna någon är en politiker eller en annan vanlig medborgare. Det finns ingen specialuppsättning etiska regler när det gäller interaktioner mellan vanliga medborgare och politiker; politiker (och vanliga medborgare!) får nöja sig med samma gamla regler som alltid gäller då två människor interagerar: var hövlig, ta inte till våld, avbryt inte andra som pratar och så vidare. Däremot bör politikerna i en annan utsträckning agera efter vad vanliga medborgare tycker än vanliga medborgare bör agera efter vad andra vanliga medborgare tycker,  vilket skiljer samtal vanliga medborgare emellan och samtal med vanliga medborgare och politiker: då medborgaren är politikerns uppdragsgivare, lönebetalare, och chef, kan medborgaren förvänta sig ett visst mått av lyssnande – och svarande – från politikern. Nå, men det rättfärdigar inte att en vanlig medborgare är alltförr påstridig eller aggressiv.

Jagismen – som Kjöller tar upp – är dock knappast särskilt utbredd bland vanliga medborgare. Det finns dock en liten grupp personer som anser sig i alla lägen ha något slags förtur till politikernas åsikter och information från dem, en grupp personer som anser sig ha rätt att få en del av politikernas tid, en grupp personer som ständigt söker svar från politikerna och verkligen menar sig vara mer värda dem än någon annan. Naturligtvis talar jag om journalisterna. Etablerade medias företrädare. Kjöllers vänner. Gammelmedianerna.

Men Kjöller säger inte ett ont ord om journalisterna som dag ut och dag in pressar politikerna på svar i syfte att tjäna pengar – däremot nedvärderar Kjöller de vanliga medborgarna som blivit upprörda över något beslut, och förminskar deras demokratiska rätt att bli lyssnade på av politikerna. Journalister är, kort sagt, betydligt oftare än vanliga medborgare pressande och påstridiga. Det beteendet är inte nödvändigtvis fel (även om överdriven påstridighet förståts är det), men jag undrar om det skiljer sig särskilt mycket från de vanliga medborgarnas som Kjöller såg vid den rödgröna dagen  Kungsträdgården. Kanske ett beteende är betydligt mer godtagbart i Kjöllers ögon för att någon som fått yrket journalist utövar det, än om en vanlig medborgare gör det? Men det är isåfall lite hycklande.

Summa summarum: visst, det finns påstridiga medborgare, men många journalister är minst lika påstridiga. Påstridighet kan vara okej (till och med bra; medborgare har rätt att få svar från politiker om varför de röstade så eller så i olika frågor för demokratins och transparensens skull), men överdriven påstridighet är inte okej; jag kan inte bedömma om de i Kungsträdgården passerade gränsen eller höll sig inom den. Däremot passerar säkerligen många journalister gränsen.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, politiker, öppenhet, transparens, demokrati, samtal, diskussion, medborgare, politiker, media, gammelmedia, journalism, journalist, journalister, pirat

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Dagens Nyheter har idag en riktigt välskriven artikel om Piratpartiet, vilket är lite märkligt, för att DN nyligen felciterade en person i vad som verkar vara ett led i deras försök att få människors omvärnande om den mänskliga rätten tll ett skyddat privatliv att se ut som en PR-byrås verk (vilket det förstås inte är). Nå, DN:s kvalitet varierar uppenbarligen mycket. Synd att den inte alltid är så bra som den är ibland (till exempel som denna artikel). Detta om DN var hursomhelst mest en parentes, en inledning till resten av inlägget, som ska handla om begreppet ”medborgarrätt” eller ”medborgerliga rättigheter” – det har anknytning till DN-artikeln i det att Piratpartiets främsta fråga där presenteras som just medborgarrätt, vilket säkert är rätt och riktigt från DN:s sida, då Christian brukar tala om just medborgarrätt.

Jag anser begreppet ”medborgerliga rättigheter” vara förkastligt. ”medborgerliga rättigheter” är nämligen rättigheter för medborgare, inte människor. De rättigheter vi kämpar för – rätten till ett privatliv skyddat från godtyckliga ingrepp, informations- och yttrandefrihet, rättssäkerhet, et cetera – bör gälla alla, även de utan medborgarskap. Även papperslösa bör ha rätt att kommunicera anonymt. Inte bara medborgare utan även turister i Sverige bör ha yttrandefrihet. Rättssäkerheten bör gälla alla, oavsett huruvida en har medborgarskap eller ej i ett land.

Poängen med dessa rättigheter är ju att de ska vara universella och gälla alla medborgare. Faktum är att detta i sig fastslås i andra artikeln av FN:s deklaration över mänskliga rättigheter:


Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Tydligare än så kan det knappast bli. Att säga att vi kämpar för de ”medborgerliga rättigheterna” yttrandefrihet, privatliv et cetera är att förringa denna andra artikel i deklarationen, och förpassa de mänskliga rättigheterna till något som enbart medborgare bör få åtnjuta, inte varenda person på jorden.

Nu tror jag i och för sig inte att Rick, Christian eller någon annan som använt begreppet menar att de inte bör gälla för papperslösa, utan snarare att de menat ”medborgare” som ett slags motpol till ”staten”. Detta hindrar mig dock inte från att i alla fall tycka att mänskliga rättigheter är ett bättre ord. Vi förlorar inget på att använda det istället (motpolen mellan ”människa” och ”staten” finns, om än inte riktigt lika stark).

Jag säger nej till medborgarrätt – men ja till mänskliga rättigheter! Rösta på Piratpartiet sjunde juni i EU-parlamentsvalet för att försvara – just det – mänskliga rättigheter. Finns ingen valsedel kan du skriva Piratpartiet och inget annat på en blank valsedel, så räknas rösten partiet till godo.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, rent mjöl, rent mjöl i påsen, rättssäkerhet, PP, Piratpartiet, filosofiv, yttrandefrihet, informationsfrihet, frihet, meborgarrätt, medborgerliga rättigheter, rättigheter, medborgare, medborgarskap

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

OBS! Inlägget uppdaterat!

Jag vet! Jag kom nyligen på idé om hur det skall lösas. Vadå? Jo, den grova brottsligheten förstås. Eller ja, all brottslighet. Men målet skall förstås vara att stoppa den grova brottsligheten. Att åsiktsregistreing rent tekniskt kommer kunna bedrivas mycket enkelt är förstås bara en liten, obetydlig bi effekt av denna lag som alla goda, laglydiga, statslydiga medborgare helt kan strunta i. Att demokratiska värderingar struntas i spelar förstås ingen roll – Tryggheten och Säkerheten framförallt – var har någonsin blivit bättre av att staten inte ska få övervaka en, på grund av några fåniga så kallade ”mänskliga rättigheter” – bara själva benämningen är skrattretande – som aldrig hjälpts någon säger det? Att musikbolagen blir glada för att de nu får alla uppgifter de vill ha om fildelare och kan sätta dit alla är förstås inte alls någon större anledning till denna lag, nejdå – vi politiker vill aldrig gynna kommersiella intressen – hur kan någon ens tro det?

Men vad är denna briljanta idé då? Jo, det är att all aktivitet från medborgares sida – vad de säger och tycker, vilka intressen de har, vad de handlar, var de befinner sig och, ja, allt vad de sysslar med – registreras av staten, för att kunna lämnas ut till polisen och därmed med hundraprocentig säkerhet sätta dit alla förbrytare. Övervakningskameror (eller, som jag hellre kallar det och det kommer kallas i framtiden – vi vill ju inte att någon skall draga någon för oss jobbig, naturligtvis helt felaktig, parallell till 1984, eller hur?, trygghetsförsäkrare) kommer finnas överallt, även i privatpersoners hem. Och inga fler brott kommer ske. Ingen skulle våga begå ett brott om de visste att de skulle åka fast för det. Eftersom bevisbördan kommer vara så säker kommer rättegångar att förpassas till det förflutna – varför slösa statens pengar på det, när de kan gå till lyx åt de politiker som sliter halvt ihjäl sig för medborgarnas skull med att garantera deras säkerhet och trygghet genom att instifta sådana lagar?

Och sedan, när vi är där i ett tryggt samhälle, kommer vi såklart inte vilja ta oss ur det. Och om några skulle vilja det, andra politiker till exempel, skulle det vara av ren okunnighet. För att de inte förstår våra goda argument. För att de inte bryr sig om medborgarnas bästa. Varför överhuvudtaget behöva lyssna till intelligensbefriat pladder? Nej, då är det smartare att inte låta dem uttrycka sig alls. Allt för att förskona medborgarna – och oss hårt arbetande politiker – från deras propaganda som bara baseras på feltänk. Bara som en ren formalitet blir det ett lagbrott. Och det kommer vara mycket enkelt att hindra deras knäppa åsikter från att nå de stackars laglydiga och statslydiga medborgarna. Ordet stavas f-ä-n-g-e-l-s-e, så fort övervakningskamerorna registrerat minsta antydan till minsta illegala aktivitet. Och nej: det är absolut inte åsiktsregistrering. För det är inte åsikter det handlar om. Det handlar om feltänk och påståenden baserad på dålig argumentation.

Medborgare vågade inte längre ringa psykologer och dylika samtal i Tyskland när Datalagringsdirektivet där impenterats. Det är naturligtvis synd. Medborgarna är ju de vi ska värna om. Men det kommer inte bli något problem. Varför? Jo, 1) övervakning kommer vara en naturlig del av vardagen. Folk behöver inte vara oroliga; övervakninen kommer inte märkas alls. 2) Folk kommer vara så trygga och under ett sådant vidsträckt beskydd av den goda staten att ingen kommer ha behov av att prata med en psykolog. Och de som ändå skulle behöva det, kommer antagligen vara sådana där som beskrivs lite senare – som inte fattar att det är bra att staten gör det här. Folk för vilka denna övervakning inte kommer inge trygghet. Och det är såklart bara bra om de motarbetas.

Hmm… Men hur skall detta drivas igenom? Tyvärr finns det ju en hel del som inte inser våra arguments godhet… Kanske vi skulle förbjuda nya partier i Riksdagen (och säga att det är för att hindra Sverigedemokraterna – ett av allmänheten ganska ogillat parti – från att komma in där, med deras odemokratiska värderingar? Ja! Vi använder andras demokratiförespråkande mot dem!)? Det låter som en riktigt bra idé!

Vem vill föreslå allt detta för någon riksdagsledamot?

Observera ironin i ovanstående…

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , .

Medielänkar: Magnus tankar, stoppa-storebror.se, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Liberal Opposition, Fria Tidningen, opassande, Farmorgun i Norrtälje, Mårten Schultz.

Read Full Post »