Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kritik’

IDG.se skriver att det finns en trojan som hindrar den som drabbats från att nå fildelningswebbplatser. Ett meddelande kommer tydligen också upp, som observerar den drabbade om att ”fildelning är fel”. Märkligt. Oavsett vad någon tycker om fildelning, är det väl inte rätt att material på The Pirate Bay och dylika webbplatser som lagligt kan fildelas (jag vet inte om Linux finns där, men om det fanns skulle det vara ett bra exempel) inte kan nås? Vad finns det för moraliskt fel i att sprida något som skaparna till det vill skall bli spritt?

Antagligen beror det hela på ett misstag. Inte trojanen alltså, utan att den blockerar även från spridning av fritt material. Men det är ändock ett väldigt stort – och aningen pinsamt, anser jag – misstag. Och det enda som kan göras åt det, vore väl egentligen att inte ha trojanen alls. Så då borde alltså trojanen aldrig skapats.

Anders Widén, en av de största motståndarna mot FRA-lagen i och med att nämnda Widén är med och driver Riksdagssvar.se, har blivit intervjuad (nyhetsartikeln och -klippet) i tv. Äntligen fick någon chansen att i gammelmedia förklara att kritiken mot FRA-lagen INTE tystnat. FRA-LAGEN ÄR DÅLIG! Så, det där var inte särskilt tyst, eller hur? Och det var kritik mot FRA-lagen? Om svaren på frågorna är ja, har alltså inte kritiken mot FRA-lagen tystnat. Enkel logik 🙂 (Lite humor är alltid bra.)

Idag arrangerades (åtminstone var det tänkts att arrangeras) en demonstration i Göteborg av Piratpartiet (och något annat parti/någon annan förening?). Jag vet inte hur det gick, men jag hoppas på det bästa. Om någon av läsarna vet hur många som kom eller har annan information om nämnda demonstration, får du/ni gärna berätta/länka i en kommentar.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »

…till skillnad från vad socialdemokraten tillika riksdagsledamoten Susanne Eberstein hävdar i en intervju (inslaget har sin början fem minuter och 22 sekunder in i klippet) på SVT Mittnytt. Nedan är den för detta blogginlägg relevanta delen av intervjun (först jorunalisten, sedan politikern och så vidare).

Debatten kring den här FRA-lagen gick ju väldigt hög i somras… Nu är den plötsligt genomförd. Nu är det tyst, eller hur?

Ja, det är obegrepligt. Men alla de som vara så högljudda då kanske håller på med fildelning, jag vet inte.

[något i min webbläsare ohörbart]

Möjligtvis att det är delvis samma grupper som nu har fullt upp med fildelningslagen.

Jag tror att hon har rätt. Nej, absolut inte om att debatten tystnat, men om att piraterna, som nog är några av de starkaste och mest framträdande motståndarna till FRA-lagen, nu istället debatterar IPRED. Ja, just det. Det är ganska svårt för en vanlig medborgare med yrke/utbildning på dagen att kunna bekämpa alla dessa dåliga lagförslag. Det finns många dåliga lagförslag, men folk har inte tid att sätta sig in i allt, helt enkelt (om inte folk har det som huvudsakliga intresse, men det är i alla fall svårt att hinna med alla dåliga lagförslag).

Är det rätt? Borde inte folk få… jag vet inte, kanske av staten påkostade utbildningar om aktuella lagförslag? Säg att det en gång i månaden arrangeras föreläsningar om de aktuella propositionerna och motionerna, möjligtvis med efterföljande debatt. Alla som vill får komma.

Nåväl, tillbaka till huvudfrågan. Kritiken mot FRA-lagen har inte tystnat, oavsett vad Mittnytt sagt (hur var det med källkritiken, gammelmedia?). Anders Widén uppmanar folk att ringa Mittnytt och påpeka detta faktafel. En god idé, som jag dock inte tror att jag kan genomföra; de skulle tro att det var en busringning. Hursomhelst upprepar jag:

Kritiken

mot

FRA-lagen

har

inte

tystnat.

Även Farmorgun skriver om detta; det finns också ett blogginlägg på Hultins tankegång om det. Även Olofs blogg nämner detta (genom att länka till Hultin).

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

På sin webbplats har Försvarets Radioanstalt (FRA) en FAQ-sektion. Den är ganska intressant, men innehåller några fel, eller åtminstone tveksamheter.

Finns det situationer när FRA får bryta mot lagen?
Svar: Nej!

Är inte detta en självklarhet? Jag tycker det vore riktigt skrämmande om en statlig myndighet eller motsvarande skulle tillåtas bryta mot lagen… Men egentligen: av vem då? Vem skulle tillåta det? Regeringen? Tja, det regeringen gör måste ha stöd i lagstiftningen… Eller skulle det vara ett slags undantagstillstånd någon gång, vilket skulle innebära att FRA fick bryta mot lagen? Undantagstillståndet skulle då regleras i lagen, så det vore inte lagbrott som isåfall begicks av FRA. Således är denna fråga med tillhörande svar väldigt onödvändig. Tror de att svenska folket är osmarta? Eller har de den frågan där bara för att stärka tilliten till FRA? Eller kanske de inte tänkt på hur självklart det är att de inte får bryta mot lagen? Fast förresten, FRA-lagen bryter kanske mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna… Och det får väl anses vara en lag… Då skulle FRA, när FRA-lagen trätt i kraft, samtidigt bryta mot lagen (deklarationen om mänskliga rättigheter), som de inte gjorde det (det var i enlighet med FRA-lagen). Märkligt egentligen. Att en lag kan röstas igenom utan att följa redan existerande lagar (som inte ändras eller tas bort i och med omröstningen). Antagligen har de (med ”de” avses de som föreslog FRA-lagen) tänkt på det, och FRA-lagen bryter helt enkelt inte mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter… Eller så bryter FRA-lagen mot den, och de struntar i det. Jag vet inte vad som är värst; att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna tillåter ett sådant här ingripande i den personliga integriteten med fler demokratiska värderingar, eller att beslutsfattarna inte bryr sig om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dåligt i båda fallen.

Varför kan FRA inte berätta vilka länder man samarbetar med?
Svar: Det är praxis inom underrättelsevärlden att inte avslöja eller bekräfta sina kontakter. Eftersom dessa till sin natur är bilaterala, krävs det också samsyn mellan parterna i denna fråga, det räcker inte med att bara den ena är beredd till större öppenhet.

Istället för att presentera några egentliga anledningar hänvisar FRA till praxis (praxis i sig är inget agrument för att göra det; det är som att hänvisa till varför vi har skolplikt med att ”så har vi alltid gjort”; i politik, som detta nog ändå kan anses vara, krävs bättre argument än så). Dessutom skyller de på sätt och vis ifrån sig på andra länder. För det första: Har FRA frågat dessa länder om det är okej att avslöja uppgifterna? För det andra: Om svaret blev nekande: borde inte FRA ta sig en funderare på om de verkligen bör samarbeta med sådana länder? Okej, om landet ifråga har goda argument så, visst, då är det väl okej, men varför redovisar inte FRA argumenten? Eller åtminstone berättar att de finns, istället för att bara komma med dåliga argument?

Övervakar FRA vanliga svenskars e-post, telefontrafik och surfande med mera?
Svar: Nej!

”Nej, inte än, men 1 januari, då minnsan! Då börjar vi övervaka!” Skämt åsido, men ärligt talat så kan de skriva att de inte övervakar vanliga svenskars e-post och så vidare nu… När FRA-lagen trätt i kraft så tar de helt enkelt bort frågan och svaret, spårlöst. Det är åtminstone en möjlighet. Eller så anser de att den verksamhet de kommer bedriva i och med FRA-lagen inte är ”[övervakning av] vanliga svenskars e-post, telefontrafik och surfande med mera”. Jag skulle gärna vilja få reda på hur de definierar ordet ”övervaka”. Åtminstone i en ganska vanlig betydelse (”kolla på information och på så vis ha uppsikt över”) får nog det FRA kommer sysslas med klassas som just det. Oavsett om det är med flit eller ej komemr övervakning ske av vanliga svenskar. Deras datorer må vara högteknologiska, men det är hövervakat enkelt omöjligt att vara hundra procent säker på att ingen information som inte är relevant på deras spaning efter yttre hot sipprar igenom systemet och läses av en anställd på FRA. Det är omöjligt att vara helt hundra på att ingen av de anställda kommer använda information som de får reda på på den vägen på ett illegalt vis.

Vad händer om FRA inte får spana på kablar?
Svar: FRA kommer att få allt svårare att stödja uppdragsgivare med relevanta underrättelser, till exempel om de direkta hoten mot Sverige. Konsekvensen blir därigenom ett osäkrare Sverige.

Det klassiska argumentet – staten får kränka din personliga integritet om det är för Säkerheten och Tryggheten! Om vi accepterar det argumentet till fullo kan vi lika gärna låta staten övervaka all vå kommunikation, varje steg vi tar, ja allt vi gör. Okej, visst, storheten på kränkningen av integriteten och vinsten i säkerhet och trygghet får förstås vägas mot varandra… Exempelvis anser jag att övervakningskameror på offentliga platser där det sker många brott är okej, eftersom det bevisat (har jag fått för mig, i alla fall) har en effekt på hur många brott som begås, och att kränkingen av den personliga integriteten är så liten… Precis som jag anser att det är okej anser jag att spaning i etern från FRA:s håll, eftersom det brukar vara publikt. Det brukar däremot absolut inte någons e-post vara.

Spanar FRA på inrikestrafik?
Svar: Nej. FRA spanar inte på inrikes kommunikationer. Det är en fråga för polisen. FRA spanar på internationella kommunikationer.

Spanar FRA på trafik till och från Sverige?
Svar: FRA får spana på internationell trafik inklusive trafik till och från Sverige endast om trafiken går i luften någonstans.

Eftersom dessa hänger ihop och kritiseras i sitt sammanhang och på samma sätt listar jag dem direkt efter varandra. Återigen är det förstås enkelt att säga att FRA inte spanar på inrikestrafik – det gör de hursomhelst inte, oavsett vilken (rimlig) definitionen som används, innan FRA-lagen trätt i kraft, vilket den inte gör förrän om lite drygt 26 och en halv timme (de sista timmarna i frihet njuter jag alltså av genom att passa på att kritisera staten :-)). Nåväl. Jag tror att de även menar om de kommer – få – göra det när FRA-lagen införts. Till saken: Jag anser att de är ganska otydliga och missvisande med sina svar. De försöker, verkar det som, att vinkla informationen för att få den att verka som bättre än den är, eller hur jag skall formulera det. Med en strikt definition har de förstås rätt om att de inte kommer kunna/få spana på inrikestrafik. Däremot är det missvisande, eftersom det kan ge intrycket av att de enbart får möjlighet att – exempelvis – läsa din e-post om du e-postar någon i USA. Det är nämligen så att det räcker med att serverna befinner sig utomlands, något de flesta e-posttjänsters servrar gör (åtminstone Hotmails och Gmails, om jag inte missminner mig). Dessutom, tror jag, tar den flesta telefonin vägen genom utlandet. Således är det en ganska stor del – åtminstone hälften, skulle jag gissa på – av svenskars kommunikation som avlyssnas.

Samma sak med nästa svar. Den flesta trafiken går i luften någonstans. Återigen vill de alltså framställa FRA-lagen i bättre dager än den är värd. Dessutom, noterar jag, undviker de att svara direkt på frågan. Vid alla frågor där det – enligt dem – rätta svaret är ”nej” skriver de just ”nej”. Vid frågorna där det – enligt dem – rätta svaret är ”ja” skriver de inte ”ja” direkt, utan använder någon annan formulering. Borde inte myndigheter och myndighetsliknande (som FRA nog ändå får anses vara) försöka vara så klara och tydliga som möjligt? Och inte vinkla information till sin fördel?

Med Piratpartiet vid makten skulle nog inte FRA tillåtas hålla på med denna bristande argumentation. Och FRA-lagen skulle rivas upp, så det skulle inte finnas någon anledning för mig att sitta här och skriva detta inlägg.

Nu har tydligen en ”FRA 2.0” kommit, som skall, om den går igenom i Riksdagen, ersätta ”FRA 1.0” i höst. Tydligen skall vissa nya åtgärder för att skydda den personliga integriteten vidtagits… Men som ni märker om ni läser nedanstående länkar verkar det mest vara tomma ord och sådant som inte har särskild stor betydelse än då.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , .

Några relaterade länkar; de är relaterade på så sätt att de behandlar FRA-lagen och övervakning precis som detta mitt inlägg gör: Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Tankar från rooten, Opassande, Scaber Nestor, Mark Klamberg, Svensson, Snorkig, Fritänk

Read Full Post »

Tidningen Stockholm City hade igår ett reportage (som jag ej läste) om klagomål på busschaufförer, och idag publiceras fler inkomna berättelser om gånger då busschaufförer behandlat skribenterna på ett dåligt sätt. Jag håller helt klart med om att busschaufförerna som var involverade i de händelser som berättas om uppträtt på ett dåligt sätt. Jag har faktiskt själv varit med om det en gång. Nedan återger jag det som jag minns händelsen, men eftersom den inträffade för någon månad sedan är det inte helt säkert att den stämmer till 100 procent. Jag gör naturligtvis mitt bästa för att återge händelsen så korrekt som möjligt,.

Jag satt på bussen. Några personer plingade, men gick trots det inte av vid nästa busshållplats, där busschauffören stannat eftersom någon plingat. Busschauffören blev sur och sade att den som plingat skulle gå av, och att bussen inte skulle köra en meter innan detta hänt. Efter någon minuts väntande (utan att någon gått av) startade chauffören emellertid bussen och körde körde vidare till nästa hållplats. Återigen ”busplingade” någon eller några personer – vad jag uppfattade det som var det samma personer som plingat första gången som plingade denna andra gång. Chauffören stannade bussen på nästa hållplats och sade åt alla, varenda en i bussen, att gå ut. Sedan skulle bussen köra iväg.

Under ivriga protester gick de allra flesta ut; några stannade dock kvar och argumenterade med busschauffören, som sade att han inte ville argumentera utan bara att alla skulle ut. Jag försökte inte argumentera med vederbörande, men pratade med några medresenärer och instämde i att det var dåligt (jag är osäker på huruvida jag enbart lyssnade eller även deltog i konversationer – åtminstone någon konversation minns jag dock däkert att jag deltog i). Vissa stannade kvar, och förblev enbart sittandes där utan att diskutera med busschauffören. Efter kanske en kvart eller en halvtimme, under vilken de flesta stått utanför bussen men några på- och avstigande skett, åkte bussen iväg. Bara sådär. Med de passagerna som stannat kvar på. Märk väl: med de passagerare som stannat kvar på. Jag var inte på bussen. Jag och den majoritet som klivit ur bussen när chauffören bett om det (jag gick dock in ett par gånger och funderade på om jag skulle argumentera med chauffören eller ej) fick stå kvar och snällt invänta nästa buss, som av förklarliga skäl dock kom ganska snart (bussen som åkt iväg hade som nämnt stannat ganska länge innan den åkte). Den nya bussen blev ganska full, vill jag minnas; jag har för mig att jag fick stå upp. På den tidigare bussen hade jag haft sittplats.

Detta var så upprörande att jag nästan funderade på att kontakta SL:s kundtjänst. Jag gjorde dock inte det. Busschauffören hade det nog rätt tufft. Jag kan tänka mig att vederbörande ideligen fick utstå dessa busplingningar. Men busschauffören överreagerade ändå, helt klart. Och att helt stänga ute oss passagerare som uppförde oss och hade giltigt färdemedel var nog knappast ett beteende i enlighet med SL:s policy. Kanske hade busschauffören en dålig dag. Det har vi alla. Nåväl. jag har företagit hundratals resor med bussar i mitt liv, och de allra flesta gånger har busschauffören varit trevligt. De flesta gånger har jag fått ett ”Tack detsamma” eller leende tillbaka när jag önskat busschauffören en fortsatt god dag eller hälsat god morgon. Att peka ut just bussförare som otrevliga är inte bra, eftersom det är en generalisering. Och generalisering skapar fördomar. Individer agerar dåligt; inte grupper av människor.

Read Full Post »