Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Klimatmötet’

Danmarks stat har genom sina polisiära ageranden mot bland andra fredliga demonstranter under toppmötet för klimatet som pågår i Köpenhamn kränkt mänskliga rättigheter och därigenom fundamentala demokratiska principer. Följande är artiklar från FN:s deklaration över mänskliga rättigheter, den allmänt allra mest kända och accepterade sammanställningen av mänskliga rättigheter nedan. Genom nedanstående listande av artiklar vill jag visa på att Danmark kränkt åtminstone en, kanske till och med flera, mänskliga rättigheter nyligen. (Deklarationen finns i diverse olika översättningar; den översättning jag använder är från Regeringskansliets webbplats om mänskliga rättigheter.)

Artikel 5
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Vissa av de fredliga demonstranter som igår greps av Danmarks polis och tvingades sitta bakbundna på kall mark i flera timmar, utan vare sig toalettsbesöks- eller drickmöjligheter, med bakbindningsrep som skav in i huden, anser behandlingen de utsattes för vara tortyr. Jag vill inte överanvända tortyrbegreppet, men anser att det är mycket möjligt att behandlingen demonstranterna utsattes för kan klassificeras som ”tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling”. Om så är fallet, har Danmark brytit mot artikel fem i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

Artikel 9
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Många fredliga, oskyldiga demonstranter har gripits och hållits fängslade både idag och igår; detta erkänns till och med av polisens befäl inför media, som menar att gripandet av oskyldiga är oundvikligt. Att gripa någon som är oskyldig, eller utföra ett massingripande väl medveten om att många säkerligen är oskyldiga, är i allra högsta grad att godtyckligt [anhålla och hålla någon fängslad. Således bryter Danmark mot artikel nio i FN:s deklaration över mänskliga rättigheter.

Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20
1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Ett tänkbart försvar för de godtyckliga ingripandena skulle kunna vara: ”Men vadå? Vi varnade ju demonstranterna att alla som stannade kvar skulle gripas! De får skylla sig själva!” Detta hade kanske kunnat vara ett lyckat motargument, om det inte vore för artikel 20. Alla människor får ha fredliga möten, och kombinerat med artikel 19 (yttrandefriheten, som säger att alla människor får använda alla uttrycksmedel för att sprida idéer och information) får alla alltså demonstrera, så länge de demonstrerar fredligt. Således kränker staten Danmark en mänsklig rättighet genom att tvinga folk att upphöra med fredligt demonstrerande.

Sammanfattning: Danmarks stat har de senaste dagarna utfört godtyckliga fängslanden, möjligen tortyr samt hinder av fredligt demonstrerande. Därigenom har Danmark kränkt mänskliga rättigheter, såsom de definieras i FN:s deklaration. Danmark är därmed, liksom Sverige (FRA-lagen medför godtyckliga ingripanden i privatlivet, vilket kränker artikel 12 i FN:s deklaration), en stat som kränker mänskliga rättigheter. Detta är inte acceptabelt.

Fredliga klimatdemonstranter i Köpenhamn. Foto: Lauri Myllyvirta, Greenpeace Finland, CC-BY 2.0

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

På toppmötet i Bryssel verkar det gå åt skogen. Terrorhot, svårt samarbete mellan de olika politikerna/länderna och annat strunt. Politikerna hävdar att vi inte har råd att lösa miljöproblemen nu, i denna lågkonjunktur. Samma sak hävdades igår från konsumentföreträdarnas (eller kapitalisernas) håll i programmet Kvällsöppet med Ekdahl, vars första del jag redan skrivit om. Intressant argumentation igår, men tyvärr missade konsumismmotståndarna det avgörande argumentet.

Uppenbarligen biter inte ”miljön kommer bli dålig”-argument på kapitalisterna, som bara bryr sig om konunktur och siffror, verkar det som. Därför bör vi, miljöskyddare, framhålla den ekonomiska aspekten. Om vi inte löser klimatproblemen nu, kommer vi behöva göra det senare, och då kommer det kosta mycket, mycket mer. Och vi kan inte skjuta upp det i oändlighet. Då finns det till slut inget (beboeligt) jordklot kvar att ha finasiella system på. Så vi måste vidta åtgärder NU. Inte imorgon (eller snarare om ett par decennium som det menas i dessa långsiktigt politiska sammanhang). NU.

Och till de som ifrågasätter IPCC:s auktoritet, och lyssnar på betydligt färre forskare säger jag detta:

Se det såhär: Om klimatförändringarna inte är orskade av människan, eller människans påverkan är överdriven, och vi satsar mcyket pengar och ork på detta: vad blir resultatet? Jo, vi kommer att i onödan satsat pengar och ork på något meningslöst. Trist, men inte katastrofalt. Om IPCC däremot har rätt, men vi inte satsar pengar/ork på att lösa problemen utan viftar bort det som osanning/överdrift: vad blir resultatet? Ja, definitivt katastrofal. Jag vet vilket worst case-scenario jag väljer…

Fredrik Reinfeldt verkar hålla med mig om att finanskrisen inte kan användas som argument till att inte lösa klimatförändringar. Gott. Tänk, för tre år sedan hade ingen kunnat tro att Reinfeldt skulle säga det. Och jag är optimist, faktiskt. Sveriges klimatfarliga utsläpp har minskat. Mycket bra. Vi ska nog kunna lösa det här ändå.

Så politiker, ta ert förnuft till fånga. Och privatpersoner: agera ”klimatsmart”.

Gammalmedialänkar: Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter, Dagens Nyheter.

Nymedialänkar: Westerstrand, Staffan Strömbeck,

Read Full Post »