Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Internetavstängning’

Rejta gärna inlägget, och svara på enkäten till höger.

Dagens Nyheter har idag en intressant artikel om de senaste turerna kring det så kallade Telekompaketet. Nyligen fick vi reda på vilka företrädarna för EU-parlamentet blir i förlikningsprocessen mellan ministerrådet och EU-parlamentet (första mötet är redan på måndag kväll). Inte mindre fem av de sjuttion EU-parlamentarikerna är svenskar. Den stora striden handlar om tillägg 138 (i Frankrike, där nuvarande regimen inte vill veta av något så larvigt som demokratiska principer då de vill införa straff utan föregående rättegång, kallad Bono-paragrafen), och den i sin tur  fokuserar på rättssäkerhetsaspekten. Tillägg 138 säger att länder inte skall få införa avstängning från Internet utan föregående domstolsbeslut (mnisterrådet driver linjen att avstängning från Internet skall få ske utan föregående domstolsbeslut; de som menar sig vara oskyldiga skall dock själva få överklaga occh inleda en domstolsprocess).

Now, det är förstås viktigt. I alla demokratier värda namnet utdelas formella, statliga bestraffningar med en föregående domstolsprövning; det är nödvändigt för rättssäkerheten (tänk dig att en misstänkt misshandlare skulle åka in bakom lås och bom i ett par år, och om den misstänkta skulle protestera skulle den misstänkta själv få överklaga… och under tiden som domstolen handhar ärendet sitter den misstänkta där inspärrad i fängelset trots att den misstänkta kan vara helt oskyldig; jag åsyftar inte tillfälliga anhållanden, som i Sverige kan vara högst ett par dagar, utan långa fängelsestraff). Låt se vad FN:s deklaration över universella mänskliga rättigheter har att säga i frågan:

Art. 11.

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara gärningens begående.

Deklarationen talar faktiskt om rätten till föregående domstolsprövning: ”envar […] har rätt att betraktas som oskyldig, till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång […]”; med andra ord: innan någon dömts i rättssäker rättegång, är hen att betrakta som oskyldig (och därmed, förstås, inte få något straff; oskyldiga människor ska förstås inte straffas). Således är 138:an bra för mänskliga rättigheten till en rättssäker domstolsprövning, och bör stödjas. Låt oss hålla tummarna för att minst 14 av EU-parlamentarikerna i förlikningsgruppen inser vilka otroliga värden som står på spel. Allt väl med 138:an så långt – så vadan rubriken?

Jo, det 138:an gör – tja, det enda 138:an gör – är att hindra från statlig avstängning från Internet utan föregående domstolsprövning. Så, vadå då? kanske vissa läsare tänker. Det är ju för tusan dess – mycket goda – syfte! What’s the issue? Till er: Läs det där igen. Det enda 138:an gör – är att hindra från avstängning från Internet utan föregående domstolsprövning. Det enda. Min poäng är att den inte hindrar från avstängning från Internet med föregående domstolsprövning. Och det är dåligt. Nej, mer än dåligt: miserabelt. Hemskt. Förkastligt. EU kommer, om 138:an går igenom, tillåta statlig avstängning från Internet.

Jaha, och?, kanske någon läsare menar. Men det är inte ”Jaha, och?”. Det är en kränkning av en mänsklig rättighet, vilket jag kan bevisa med följande logiska resonemang:

1. FN:s deklaration över universella mänskliga rättigheter, artikel 19, lyder (min kursivering): ”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.” Alla har en rätt att yttra sig utan att staten hindrar en (så länge en inte i och med sina yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter, som anges längre ned i deklarationen: ”Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana inskränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.”); den rätten gäller vilket medium som helst.

2. Internet är ett medium.

3. Alla har en rätt att yttra sig utan att staten hindrar en (så länge en inte i och med ens yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter); den rätten gäller även Internet.

4. Att hindra en från att yttra sig via Internet (så länge en inte i och med ens yttranden kränker någon annans fri- och rättigheter) är således en kränkning av yttrandefriheten.

5. En kränkning av en mänsklig rättighet är alltid en kränkning av en mänsklig rättighet, oavsett hur många domstolar som “godkänt” den.

6. Således är det en kränkning av en mänsklig rättighet att hindra någon från att yttra sig via Internet ÄVEN med föregående rättegång.

Folk som tycker att det här med okränkbara mänskliga rättigheter såsom de definierats i FN:s deklaration över universella sådana är en utmärkt idé, kan inte rationellt förespråka någon avstängning alls från Internet. Eftersom en del uppenbarligen vill att folk ska kunna stängas av från Internet, är frågan om de
1) gillar mänskliga rättigheter men inte insett det jag nyss spaltade upp i sex punkter,
2) gillar mänskliga rättigheter, visst insett det jag nyss spaltade upp men ändå stödjer Internetavstängning,
3) helt enkelt ogillar mänskliga rättigheter, eller, naturligtvis,
4) att JAG har missförstått något.

Om 1) är fallet är det lite oroväckande att vi har politiker med sämre förmåga till logiskt tänkande än en 13-åring (retoriska knep for the win; eftersom det är sant, både att det är oroväckande och att jag är 13, använder jag mig av det retoriska knepet), om 2) är fallet är det än mer oroväckande att vi har politiker med en stark ideologi som hycklar och inte följer ideologin, och om 3) är fallet är det svordomligt oroväckande; jisses, vissa politiker struntar isåfall i våra mänskliga rättigheter! Det vore i och för sig inte så förvånande…

Men om 4) är fallet, tja, det är det nog mest oroväckande, åtminstone på ett personligt plan. Då pratar jag nämligen totalt och fullkomligt i nattmössan… Måhända talar jag faktiskt i nattmössan? Tala då 0m det! Kommentera! Peka på vilken av mina teser som inte håller och berätta varför! Övertyga mig! Målet med bloggen är förstås delvis att sprida mina egna åsikter och uppfattningar, för att på så vis åsamka det som med ett samlingsnamn skulle kunna kallas samhällsförbättring, men lika viktigt, om inte viktigare, är möjligheten för mig själv att bli övertygad; jag förbättrar ju inte samhället ett dugg om jag går runt och sprider tokiga idéer!

Summa summarum: tillägg 138 är bra, då den försäkrar att inget EU-land kränker den mänskliga rättigheten till rättegång före straffutdelning, men inte tillräcklig, för ingen skall få stängas av från Internet alls (så länge Internetanslutningen inte används för att kränka andras fri- och rättigheter); avstängning från Internet, förutom där Internetanslutningen används för kränkning av andras fri- och rättigheter, är en kränkning av en mänsklig rättighet: yttrandefriheten. Således bör Christian Engström kämpa för något bättre än 138:an.

Förresten vill jag härmed offentligt tacka Anna Troberg för hennes mycket underhållande bok Chefer från helvetet som jag fick ett exemplar av häromdagen (ja… gratis är gott :-)). Chefer från helvetet är skriven ur en anställds perspektiv, och handlar om denna anställdas minst sagt… irriterande… chef och samma chefs  märkliga upptåg. Chefer från helvetet är en mycket välskriven och bitvis rolig bok; tack igen, Anna! (Ni kan förresten köpa boken, och/eller ladda ner den.)

Jag är för övrigt inne i en ganska inaktiv bloggningsperiod just nu, av okänd anledning, men jag lär komma tillbaka till samma aktivitetsnivå jag hade i valrörelsen i våras. Måhända är det mycket svårare att finna motivation i tider då inget klart, tydligt mål finns i en nära framtid; människans hjärna är inte anpassad för mycket långsiktig planering, vilket får mig att betänka anledningen till att jag inte deltog på gårdagens Piratpartiet-möte på Café Gråmunken i Stockholm: jag var global premiär för filmen The Age of Stupid, en miljöfilm som målar upp en möjlig dystopi (hur det går om vi inte vidtar allvarliga åtgärder för att hindra den globala uppvärmningen; och detta, bloggläsare, är även anledningen till att jag inte lägger energi på att övertyga miljöpartister att bli piratpartister; aktivism för miljön vs. aktivism för mänskliga rättigheter är en jämn strid i som jag ser den; jag menar förstås inte att de kämpar mot varandra, bara att de är, ungefär, lika viktiga) och varvar den med autentiska videoklipp från vår tid.

Jag tror knappast den kommer få lika stort genomslag som En obekväm sanning (länk överflödig, men intressant är att jag även såg den på en av de första visningarna, nämligen en förhandsvisning jag fått biljetter till via en släkting som arbetar på en miljöorganisation). Filmen är litet piratrelaterad, i det att den använder ett par klipp från nyhetssändningar och bygger vidare på dem; rexmikultur for the win!

Nåväl, om jag hade fått skriva filmen, hade inledningen varit It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the age of technology. It was the age of stupid. med ”best of times” och ”age of wisdom” förstås syftandes på teknikens (den miljöfarliga åsyftas förstås) enorma fördelar, de goda sidorna, det enorma uppsvinget för transport och kommunikation, medan ”worst of times” och ”age of foolishness” förstås syftar på den miljöfarliga teknikens nackdelar: den oerhörda inverkan den har på klimatet och den inverkans konsekvenser på mänskligt och icke-mänskligt liv. Hmm, å andra sidan skall inte inledningar behöva långa förklarande texter. Jaja. Se den riktiga filmen istället (trailer) – den lär komma på DVD, om den inte går upp på biografer i stor skala! (Och till er som hävdar att vetenskapen inte är säker på klimatförändringar, se ett videoklipp som bemöter just det argumentet.)

UPPDATERING: Christian Engström skrev, (mig veterligt) ovetandes om mitt blogginlägg (och jag i min tur ovetandes om hans), ett blogginlägg på ungefär samma tema som detta blogginlägg och publicerade det bara någon dryg kvart innan jag publicerade detta blogginlägg; åtminstone är grundåsikten som promotas samma, nämligen att ingen skall få stängas av från Internet (Christian hänvisar dock varken till FN:s deklaration över mänskliga rättigheter eller skriver apropå Telekompaketet, utan använder snarare jämförelser i sn argumentation.)

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande samhälle, politik, argument, argumentation, pirat, , , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Först: Metro rapporterar att fildelningssajter stänger ned tack vare domen mot The Pirate Bay. Jag tycker synd om alla de kreatörer som nu får svårare att sprida sina verk (långt ifrån alla är emot det som idag är illegal fildelning). Dessutom är det en förvarning om att andra sajter med användargenererat innehåll snart kommer stängas ned för att grundarna inte vill ses som medhjälpare till något brott. Mycket sorgligt. Domen är ett slag mot hela Internet 2.0.

Sedan: en mer glädjande nyhet. Telekompaketets tillägg 138 (eller 166? jag minns inte riktigt vad det hette; jag tror att det har bytt namn) som garanterar folks fri- och rättigheter även på Internet röstades igenom av EU-parlamentet. En eloge till alla våra duktiga svenska ledamöter som drivit detta, kanske framförallt vänsterpartisten Eva-Britt Svensson som (0m jag minns rätt) faktiskt är den själva författaren bakom tillägget. Tråkigt är dock att gammelmedia (etablerade media) skriver ”EU-nej till fildelaravstängning” eller dylikt. Det är nämligen inte folk som fildelat (illegalt) som skulle skulle kunna kommit stängas av, utan folk som misstänks för att ha fildelat (illegalt), en enormt viktig skillnad. Bristen på domstolsinblandning och därmed rättssäkerhet har nämligen varit det kritiken till största del gått ut på.

Till dagens huvudämne, en tråkig nyhet: Via Badlands Hyena finner jag en skrämmande SvD-artikel. I Europeiska Unionen diskuteras tydligen just nu ett förslag om att en statlig myndighet skall få samla in uppgifter om resenärer från flygplatser – allt i terrorismbekämpningens namn, förstås. Pär Ström, integritetsombudsman (hehe, han har lyckats sprida den titeln väldigt bra, trots att han är självutnämnd :-)), kommenterar: ”Som enskild företeelse är det kanske inte så dramatiskt, men sett till alla andra förslag som kommit så är det problematiskt. I dag verkar inte politiker inte vilja se helheten eller diskutera vart [sic!] gränsen ska gå.”

Naturligtvis har Ström rätt. Det är inte en enorm kränkning av privatlivet att staten vet vem som flugit vart vid vilken tidpunkt, men detta är dock ytterligare ett steg mot ett samhälle där staten vet allting om alla hela tiden, ett samhälle där FN:s deklaration om mänskliga rättigheter inte kommer vara värd ett ruttet lingon. Har väl en artikel där börjat ifrågasättas (artikel 12) är risken stor att fler artiklar kommer göra det, och till sist står vi i en total diktatur där alla visserligen är säkra mot brottslighet men där alla kritiker ses som brottslingar (de måste ju ha något att dölja!) och där all opposition är förbjuden för att trygga säkerheten.

Nå, något i detta förslag upprör mig extra mycket. De ska få information om vilken kost personen åt. Denna uppgift verkar totalt irrelevant vid bekämpandet av grov brottslighet för mig, men det spekuleras i om det är för att fastställa folks religioner. Plötsligt kommer muslimer ha något att dölja… Och vegetarianer (som jag) också, för det ses som suspekt att inte äta griskött. Det här torde vara tillräckligt för att övertyga vem som helst om vart samhället är på väg… (Utmaning till läsarna: ge mig ett enda bra skäl till sparande av uppgifter om kostvanor!)

”Ask negativ till lagring av passageraruppgifter”, basunerar SvD ut i en annan artikels titel. Tja, för det första är Ask väldigt vag i forumuleringarna. Inget ”detta är mycket dåligt”, utan snarare ”detta är kontroversiellt”. Inget ”jag stödjer naturligtvis integritetsskyddet som den mänskliga rättighet det är”, utan ”Jag står på samma linje som integritetskämparna i den här frågan”. ”i den här frågan” låter märkligt. Är hon beredd att strunta i integriteten i andra frågor? Och själva vi och de-uppdelningen mellan henne och integritetskämparna är också skrämmande; ser Ask inte sig själv som integritetskämpe?

Rösta på Piratpartiet i valet till Europaparlamentet 7 juni och i riksdagsvalet nästa år. Gå med i partiet redan idag. Det är på tiden att makthavarna ersätts av några som ser sig själva som kämpar för mänskliga rättigheter.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Tillgång till Internet är ingen mänsklig rättighet. Det är min åsikt. Där håller jag faktiskt med motståndarna mot amendment 138, Telekompaketet. Internetåtkomst är ingen mänsklig rättighet – isåfall skulle miljarder människors mänskliga rättigheter bli kränkta dagligen för att de inte har råd med Internetanslutning. Detta inlägg skriver jag inspirerat av och som svar till HAX (vår alltid lika frekventa nyhetsförmedlare), Erik Josefsson (vår alltid lika eminenta EU-bevakare) och några uttalanden i en DN-artikel (haha, nu har gammelmedia kapitulerat och börjat sortera alla frågor som rör Internet, upphovsrätt och integritet tillsammans – precis som Piratpartiet kombinerar alla dessa frågor).

Däremot är Internet ett oerhört kraftfullt demokratiskt verktyg, som bör skyddas från kapitalismens framväxt och önskan om att få sälja Internetanslutning med åkomst till många webbplatser för högre pris än Internetanslutning med åkomst till få webbplatser. Internetleverantörer bör inte få göra det jag just beskrev, precis som en penntillverkare inte bör få sälja pennnor som enbart fungerar att skriva vissa bokstäver med. Detta har inte med mänskliga rättigheter att göra; den aspekten behövs inte ens. Internet är så bra för demokratin att vi bör stifta lagar som säkerställer dess frihet.

Avstängning av folk från Internet utan domstolsprövning är en annan fråga. Där handlar det om den mänskliga rättigheten att bli sedd som oskyldig tills motsatsen bevisats. Kapitalet skall inte själva få sköta rättsskipandet, utan det skall vara rättsväsendet förbehållet. Dessutom bör ingen avstängas från Internet, oavsett om domstol är iblandad – helt enkelt för att det vore så skadligt för demokratin. Jag tvekar inte i att jämföra det med borttagande av rösträtt för någon.

Och här snuddar jag vid tanken på att nätneutraliteten faktiskt ändå har med mänskliga rättigheter att göra. Marknaden bör inte få förhindra en att sprida sina åsikter, vilket de gör om en själv inte får bestämma över innehållet som skickas över ens internetanslutning. Att ta ut ett högt pris för själva Internetanslutningen bör dock vara tillåtet. Jag kan dra en liknelse: en person, låt oss kalla henom Eva-Kalle Andersson, köper en rensa mark vars båda sidor gränsar till en skog. Andersson bygger ett litet hus på sin markremsa, lägger upp massor av kakelplattor där och så vidare. Dessutom bygger hen staket.

Av alla som vill komma till andra sidan (komma till Internet) måste betala Andersson för att gå via hens mark. Fair enough. Vad Andersson däremot inte får göra, är att bestämma att de som går via hens mark (köper Internetanslutning) enbart får besöka vissa platser (webbplatser) i skogen på andra sidan (Internet). Andersson bestämmer nämligen inte över den andra sidan (Internet), bara själva möjligheten för Anderssons kunder att komma till den (Internet).

Andra som skriver intressant om Telekompaketet är Per Petterson (vars blogg jag aldrig tidigare läst men nu börjat prenumerar på), och Nairobikoll (som hävdar att precis som tryckfrihetsförordningen garanterade rätten att sprida åsikter med tryckpressar bör Telekompaketet garantera rätten att sprida åsikter med Internet – en dylik liknelse är att tryckpressägare inte får bestämma vad folk som hyr tryckpressen får trycka). Du är vad du läser, en annan blogg jag nu börjat prenumerera på och vars namn är genialt, skriver att Internet är något lika naturligt för folk i Internetgenerationen som luft och eliktricitet. Med sin alltid lika träffssäkra satir leverar Badlands Hyena återigen en glimt i den politiska debatten. Christian Engström (PP) menar att Internet är en mänsklig rättighet, vilket jag inte håller med om – däremot är det möjligtvis en mänsklig rättighet att på Internet, när en väl har en Internetanslutning, ha fri tillgång till det.

Kanske har jag några fel i min argumentation? Du kanske inte håller med mig? Du kanske har…

…motargument?

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppdatering: även Stockholmsbloggen skriver om flybladsutdelningen.

Tidigare idag var det flygutdelning med Piratpartiet. Jag återkommer till det, efter att jag tagit en tur genom bloggosfären.

HAX uppmanade till protest mailledes mot planerna på att tillåta avstägning av folk som misstänks för – misstänks för – illegal fildelning. Även Erik Josefsson – som alltid har lika bra koll på allt mänskliga rättigheter-relaterade som sker i EU  – skriver om den delen av Telekompaketet, och likaså Anais – som alltid har lika bra koll på allt mänskliga rättigheter-relaterade som sker i Frankrike – har tagit upp saken, tillsammans med annat förfärande (till exempel att fildelningen förenas med livsfara – och att det nu öppet deklareras från ministerhåll att oskyldig tills motsatsen bevisats-devisen inte gillas längre).

Nåväl, HAX uppmanade som sagt till protest e-mailledes, mer specifikt till tre svenskar som har viktiga positioner vad gäller beslutandet av Telekompaketet. Jag e-mailade dem förstås, och mitt e-mail – som jag än väntar svar på – lyder:

Hej Lena Ek, Göran Färm och Gunnar Hökmark!
Som ni kanske känner till, diskuteras inom EU just nu möjligheten att stänga av folk från Internet – utan någon rättslig prövning. Avstängning av folk från Internet är sig något dåligt, men avstängning utan möjlighet till överklagan, rättegång eller dylikt, är att jämföra med att sätta någon i fängelse utan rättegång – en nivå av rättsosäkerhet så horribel att den enbart förknippas med diktaturer såsom Kina.

Jag vädjar er nu att vidta alla åtgärder som står i er makt mot förslaget om avstägning av folk (folk som misstänkts för illegal fildelning personer) från internet utan rättslig prövning.

Snälla, rösta igenom tillägg 46 i Telekompaketet, som säger att avstängning av folk från Internet inte får ske utan rättslig prövning.
För rättssäkerheten

Vänligen,
Calandrella (13-årig bloggare tillika medborgare i Sverige)

Från en dålighet till något mer glädjande: SvT har intervjuat en av våra främsta bloggare, Anders Widén. Mindre glädjande är att de ryckte hans svar ur sina sammanhang. Nå, läs Anders ord om detta och framförallt vad han framförde i intervjun. Även om jag inte håller med Anders i hans slutsats i att civil olydnad är bra – vårt samhälle bygger på respekt för lagen – är hans blogginlägg mycket, mycket läsvärt.

Det var bloggosfären, det. Inga fler blogginlägg skrevs idag. Enbart ovan nämnda bloggar och denna finns. Jag skojar förstås bara. Bloggosfären är enormt stor vilket på många sätt är bra, men har en hake: det är svårt att lyckas läsa, minnas  och reflektera över allt. Och framförallt att länka till allt läsvärt. Därför går jag nu vidare till andra ämnet för dagen, nämligen…

…flygbladsutdelningen. Klockan 13.00 var en flygbladsutdelning – eller rättare sagt folderutdelning – om Piratpartiets uppställande i EU-valet anordnad. Vi hade en mycket god uppslutning med uppemot tjugo personer (både ordförande och vice ordförande var där – någon kommenterade att det var coolt att Rick delade ut flygblad: tänk er Reinfeldt göra det!), och vi höll på i några timmar. Här kommer några bilder jag tog (om någon som är med på bilderna vill att jag ska ta bort en bild gör jag det förstås):

2009-04-018
Vanligtvis samlas vi utanför nedre ingången till Kulturhuset, men idag var vi där uppe, eftersom Christian (Engström) kört fram sin bil med valmaterial.
2009-04-024
Pirater i aktion.
2009-04-025
Pirat i aktion (jag har ingen aning om varför min kamera agerade så märkligt många gånger idag).
2009-04-027
Pirat med Piratpartiet-plakat (han stod faktiskt utanför Kulturhuset med plakatet hela tiden; det var för övrigt även där vi lagt allt valmaterial, utöver det som vi inte nyttjade för tillfället).
2009-04-029
Pirater.
2009-04-030
Personen längst fram i bilden är frilansjournalist, och fotografen likaså. De jobbar som sagt inte för någon särskild tidning, men tänker försöka sälja reportaget de gjorde om oss till olika italienska magasin.
2009-04-031
Pirat med Piratpartiet-affisch.
2009-04-033
Frilansfotograf i aktion.
2009-04-038
Fler pirater.
2009-04-042
Pirater pirater, överallt pirater.

När jag ändå är i färd med att lägga upp bilder, tänkte jag publicera nedanstående mycket kontroversiella och misstänkliggörande bild:

2009-04-005
Ja, det är en övervakningskamera. Ja, det borde inte vara kontroversiellt. Men nej, det är det visst det.

I Storbritannien finns en annonspampanj om en anti-terrorism-linje som folk kan ringa på om de upptäcker suspekt beteende. Now, det är något bra. Att använda andra metoder än kränkning av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen är förstås trevligt. Men om vi kollar närmare på vad ”suspekt beteende” innebär ändras snabbt intrycket av kampanjen. På en av affischerna står detta: ”A bomb won’t go off here because weeks before a shopper reported someone studying the CCTV cameras.” Och på Dorset Police – någon myndighets? – webbplats står detta med på listan över suspekt beteende: ”Someone taking an interest in security – like CCTV cameras – for no obvious reason.”

studying the CCTV cameras”. Studera övervakningskamerorna. Jag studerade dem inte enbart, jag fotograferade dem till och med. Om jag befunnit mig i England, hade jag nu funnits på någon lista över potentiellt farliga personer? Eller, egentligen, vilka åtgärder hade de vidtagit om någon ringt om mig? För att säkerställa att jag inte utför ett terrordåd hade de behövt allra minst förhöra mig.

Naturligtvis hade jag inget kriminellt uppsåt med att fotografera övervakningskameran. Faktum var att jag ville ha en bild som jag kunde använda till blogginlägg om övervakning. Nu kan tänkas att om polisen kontaktat mig hade jag ju bara kunnat förklara detta, och problemet varit ur vägen. Grejen är att jag inte tror att det räckt. Fortfarande hade jag funnits med i någon lista någonstans, som potentiell terrorist. Det finns för mycket ”för säkerhets skull”-tänk för att de helt släppt mig. Har en en gång förlorat sitt rena mjöl i statens ögon är det mycket svårt att rena det.

Hittade förresten en annan till synes statlig webbsida om ”antiterrorist-linjen”, och noterar att jag nog faktiskt skulle löpa väldigt stor risk att bli ringd om om jag fotograferat i Storbritannien. ”Terrorists use surveillance to help plan attacks. Have you seen anyone taking pictures or filming CCTV cameras or making notes about other security arrangements? Has it made you suspicious? If you have seen this or know someone who takes an unusual interest in security measures, we need to know.” Och senare: ”Camera – Terrorists need information. Observation and surveillance help terrorists plan attacks. Have you seen anyone taking pictures of security arrangements?”

Idag kan en alltså bli misstänkliggjord för uppvisande av intresse för övervakningskameror utan uppenbara anledningar. Hur kommer saker och ting vara imorgon? Kommer det vara suspekt att överhuvudtaget kritisera övervakningen? Och kommer vi i övermorgon ens ha laglig rätt till sådan kritik?

2009-04-016
Nå, vi kan hindra denna utveckling. Vi kan bevara demokratin och alla principer vi förknippar med den: privatliv, rättssäkerhet, yttrandefrihet med flera mänskliga rättigheter. Men vi måste agera snabbt. Rösta på Piratpartiet i EU-valet 7 juni, och gå med redan idag. Nu. Just nu. För demokratin är det sköraste och viktigaste vi har.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »