Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘fria bilder’

Idag hade jag ledigt från skolan för att gå på konferensen Wikipedia Academy. För er som inte känner till Wikipedia Academy är det en årlig konferens som syftar till att utveckla forskningens roll i förhållande till Wikipedia, och vice versa. Målgruppen är visserligen främst akademiker, men eftersom jag är en mångårig skribent på Wikipedia besökte jag alltså konferensen ändå. Wikipedia Academy är en tvådagarskonferens; jag ska dit imorgon också. Årets svenska upplaga hålls på Kungliga Biblioteket, av KB:s forskningsavdelning i samarbete med Wikimedia Sverige, en stödförening för Wikipedia och dess systerprojekt.

Wikipedia är som de allra flesta av mina läsare lär veta en encyklopedi på Internet. Som något färre av min läsarskara kanske känner till, kan vem som helst bidra till (det vill säga skriva på) Wikipedia – faktum är att Wikipedia till 100 procent skapas av dess egna användare. Vidare finns inget kommersiellt intresse bakom Wikipedia, och sajten har inga annonser. Alla som skriver på Wikipedia gör det oavlönat och frivilligt. Wikipedia drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation, som har en del anställda – inte för att skriva artiklar, utan för att främst handha servrarna rent tekniskt (sådant kan inte svärmen göra själv…). Wikimedia Foundation driver även några andra s.k. Wikimedia-projekt i samma anda, bl.a. Wiktionary (ordbok), Wikiquote (citat) och Wikimedia Commons (mediadatabas).

Jag förde anteckningar från konferensens första halvdag (jag behövde tyvärr gå vid lunch), och de följer nedan. Konferensens tid för registrering idag (jag har förstått att ”tid för registrering” är konferensspråk för ”de sista praktiska detaljerna ordnas medan folk strömmar till och anmäler sin närvaro”) var 09.00-09.30. Det blev dock vissa förseningar; konferensen började inte förrän strax efter halv tio. Enligt uppgift från arrangör var 58 anmälda för att delta idag, men flera skulle antingen bara närvara på antingen för- eller eftermiddagen. Än fler var anmälda till morgondagens evenemang. Tydligt dök inte alla anmälda upp i början; det var ”bara” 22 personer i salen när jag räknade. Sue Gardner anlände, Wikimedia Foundations ”executive director”.

Efter att ljudet och tekniken fixats började någon som presenterade sig som Isabel prata (och här byter jag tempus till det presens jag antecknade i). Hon berättar att hon är Pelle Snickars (en medievetare som är skapare till Mediehistoriskt arkiv, Efter The Pirate Bay och Citizen Schein) högra och vänstra hand, och att de båda arbetar på avdelningen för forskningsverksamhet på Kungliga Biblioteket (nio stycken jobbar på avdelningen, Snickars är chef, och de sysslar främst med humanoria som filmvetenskap, religion, historik; Isabel arbetar själv på en avhandling om morfologi inom språkvetenskap). Forskningsavdelningen ska stå för en stor del av KB:s verksamhet.

Isabel säger att de är glada över samarbetet med Wikimedia Sverige och ser fram emot framtida samarbete, och hoppas att konferensen ska ge upphov till inspiration och kreativitet. Hon presenterar också Ana, en av arrangörerna från KB:s sida. En del av dagens konferens ska hålla i två andra rum och vägen pekas ut. Fika kommer finnas till höger. ”Hoppas ni ska få en riktigt spännande dag här hos oss. Varmt välkomna än en gång.”, avslutar Isabel. Sue Gardner presenteras, och går fram för att hålla ett öppningsanförande.

Sue börjar med att säga att hon inte kan svenska, så hon vet inte vad som sades. Skratt utbryter. Sue berättar att hon är executive director för Wikimedia Foundation. Hon har en presentation av och videofilm med wikimedianer (det vill säga folk som skriver på Wikimedia-projekten, till exempel Wikipedia), och kollar ljudet – det fungerar. Sue ska bara prata engelska, och pratar ganska fort, vilket åhörarna tycker är okej (jag håller med och hänger överlag med bra, men missar en del grejer på grund av engelskan). Två tredjedel av de närvarande har redigerat Wikipedia tidigare (enligt handuppräckning), och några är med i Wikimedia Sverige (däribland undertecknad). Sex stycken har varit med på internationella konferenser om Wikipedia.

I sitt arbete får Sue träffa massor av wikipedianer face-to-face och ska presentera rörelsen genom videor från Wikimania (en årlig internationell konferens för Wikimedia-projektens deltagare). Hon tycker att det är ”incredibly charming” att träffa så många wikimedianer. Sedan startar Sue en PowerPoint-presentation (tekniskt sett använder hon dock OpenOffice, inte Microsoft), och börjar med ett citat från Charles Van Doren 1962, en redaktör för uppslagsverket Encyclopedia Brittanica: ”The ideal encyclopedia should be radical. It should stop being safe.” Sue har ofta sagt att Wikipedia är ”credible” (typ trovärdig), men på senare tid har hon kommit fram till att vi tillgängliggör ocensurerad information till alla på jordklotet, vilket faktiskt är (men inte borde vara) radikalt.

Efter att ha berättat att hon tänker ha en frågestund på slutet, visar Sue sitt favoritdiagram: antalet globala unika besökare av alla Wikipedia-projekt, i jämförelse med kända tidningar och sådant. Wikipedia är mycket, mycket större. Just på grund av storleken hävdar Sue att Wikipedia är  ”the best venue for making information available to people”, varför folk som sprider information borde använda WP. När Sue en gång pratade med en anställd på tv-stationen PBS sade den anställda att PBS skulle kunna dirigera trafik till Wikipedia, men det behövs knappast, för PBS är (som framgår av statistiken) mycket mindre.

Sue visar mer statistik, bland annat en karta som visar hur mycket Wikipedia används i olika delar av världen (antagligen per capita). Mest används uppslagsverket i rikare delen av världen (toppländerna är Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Kanada). Sue är stolt, för hon är från Kanada, det land där Wikipedia används mest. Visare berättar Sue att det finns 273 språkversion av Wikipedia; detta med flera språkversioner är tydligen rätt okänt hos engelsktalande, för när Sue berättar det för folk brukar de inte känna till det, och sedan tro att de icke-engelska språkversionerna bara är översatta kopior av engelskspråkiga Wikipedia. Så är det ju inte; Sue tycker det är intressant med de kulturella skillnader som finns de olika språkversionerna emellan.

Presentationen fortsätter, och Sue säger att Wikipedia är den femte mest besökta sajten i världen, sjua i Sverige (”lovely country”). 408 miljoner läser Wikipedia i månaden (1,7 miljoner i Sverige). 0 dollar läggs på reklam, och det kostar 0 dollar att använda Wikipedia. För närvarande har Wikimedia Sverige och Wikimedia Foundation en insamlingskampanj på sajterna. Sue tror att anledningen till att folk gillar att donera pengar till Wikipedia är frivilligheten. Wikimedia Foundation har för övrigt 54 anställda, bland andra Sue och James (som är med Sue på resan och sitter i publiken). Det är jämförelsevis få; Google har 10000-tals, liksom Facebook och Yahoo, sajter som alla är ungefär lika stora som Wikipedia.

Det finns 100 000 aktiva Wikipediaredigerare (”editors”, som alltså inte betyder ”redaktör” i den vanliga svenska betydelsen utan helt enkelt åsyftar någon som redigerar det vill säga ändrar Wikipedia). Om Wikimedia Foundation givit 1 dollar per ord till alla Wikipediaredigerare (vilket Sue, som har bakgrund inom journalistik, menar är standard) skulle det kosta 700 000 000 dollar om året. Detta visar på hur det mesta arbetet är ideellt och osynligt i siffror över antal anställda. På Wikimania i Gdansk i år gjordes massor av videofilmer med voluntärer, slumpmässiga wikipedianer, som inte valdes ut på något särskilt vis utan bara var folk som dök upp där.

Sue visar en sådan film, och det börjar med massor av människor som säger sina användarnamn (alltså nicknames), vilket är ganska kul. Wikimedianerna är från hela världen, och vissa har helt vanliga namn (som ”Hanna”) som nicknames, medan andra har betydligt märkligare (själv heter jag Calandrella även på Wikimediaprojekten). Sue gläds av sådana filmer; hon har statistik på den genomsnittliga wikipedianen som är 25 år, oftast man och graduate från något land med god tekniktillgång, men verkar föredra att folk kan tala för sig själva. Nästa film visar massor av dessa människor kommentarer om Wikimediaprojekten, och här är brottsstycken ur filmen (inga exakta citat, men fångar andan av vad wikimedianerna säger):

”Share knowledge.” ”I like the purpouse: free knowledge for everyone (and not only on the Internet).” ”What you know is as important as what we know.” ”You give education to the whole world.” ”I’m happy to help others.” ”Working together with so many different people is amazing.” Jimbo Wales, Wikipedias grundare, säger att det bästa är att det finns så mycket ”sweet people”. Sue säger att videofilmerna är introducerande, så att man ska kunna höra vad andra redigerare tycker. Det finns mer ”introductory material” som Sue visar, i form av ett litet häfte på engelska; snart kommer det finnas en svensk version gjord av Wikimedia Sverige. Wikimedia Foundation har nu närmligen börjat göra ”outreach material” för att nå folk som funderar på att börja redigera.

Sedan visar Sue en annan introductory-film (med typ samma människor som i den förra) för att visa hur enkelt det är att redigera: ”Just click edit, then save.” ”You can change things, and it’s not hard.” ”People don’t see the edit button.” ”Click and see what happens.” [någon klickar i filmen på en knapp med texten ”redigera”] ”When you start an article it may look ugly.” ”You’ve made a controbution to the whole world.” [någon klickar ”spara”] ”I don’t have superpowers, you could totally edit too.” ”I push the button and save the text, exciting.” ”You just change Wikipedia.” ”Everybody can contribute.” ”In editing you’ll find new lovers.” ”I do it like something in my free time.” ”You’re not writing your article your own.”

”Editing is great.” ”I thought maybe this is where I would fit in, and I did”. Sue säger att det är de människorna som skapat Wikipedia, människor som är altruistiska, underbara och ”earnest”. Sedan visas ett nytt citat: ”Wikipedia flourished because it was a shrine to altruism – a place for shy, learned people to deposit their trawls”. Upphovet är Nicholson Baker, från artikeln ”The Charms of Wikipedia”. Ett annat citat, av Cass Sunstein, är ”Wikipedia works because those who know the truth are usually more numerous and commited than those who believe in a falsehood.”

Poängen med citaten är alltså att Wikipedia fungerar för att människan är god snarare än ond. Ett annat citat (mycket välkänt i Wikipediakretsar) är ”Wikipedia can’t work in theory, it just works in practise.” Sue säger att det fungerar eftersom de flesta vill vara hjälpsamma. Daniel Pink har sagt ”Wikipedia represents a belief in the supremacy of reason and goodness of other.” Sue berättar att när Jimbo Wales (Wikipedias grundare) till en början beskrev Wikipedia för andra, tyckte folk att idéen var galen. Då drog Jimbo en liknelse med en restaurang: ”Imagine I started a restaurant without anyone knowing what it was.”, och menade att folk då skulle säga att restaurangen skulle behöva knivar, varför folk skulle döda varandra med dem.

”But we have restaurants, and we have Wikipedia.” – storyns poäng är alltså att även fast restauranger kan användas för ont – även fast Wikipedia kan användas för ont – används dem inte till det, för människor är generellt sett goda. Hur kan då Sverige hjälpa? frågar Sue retoriskt. Sverige hjälper faktiskt redan. Vi har tre gånger så stor andel redigerare per capita än genomsnittet, antagligen på grund av tillgång till teknologi, utbildning etc. Några snabba sätt att hjälpa Wikipedia: donera (pengar alltså), skriva artiklar (något sue anser kvinnor bör göra oftare), uppmuntra andra att skriva artiklar (främst systrar och kvinnliga vänner, för att stärka könsbalansen).

Vidare kan man anordna aktiviteter och tävlingar syftade att förbättra Wikipedias innehåll, och ingå samarbeten med GLAM-organisationer, det vill säga gallerier, bibliotek, arkiv och museum, för att få dem att släppa sitt material under en fri licens. Ett exempel på det sistnämnda är Wikimedia Sveriges nyliga samarbete med Nordiska Museet; Sue tycker att det arbetet är väldigt viktigt. Skolor kan också använda Wikipedia för att lära ut källkritik (till exempel är det vanligt i Tyskland), och universitet kan ge studenter i uppgift att som del av kurser skriva artiklar på Wikipedia, något som blir allt vanligare och är något som fungerar väl eftersom studenter.

Anledningen till det sistnämnda menar Sue är att studenter – som är naturliga redigerare – gillar att skriva artiklar till Wikipedia; om man skrev en uppsats för ett universitet för något decennium sedan skulle enbart en professor läsa det, men om man skriver för Wikipedia läser väldigt många fler det. Lärare gillar också att arbeta med elever på Wikipedia eftersom man lär sig samarbete och sådant, och eleverna lär sig från andra människor på Wikipedia, inte bara från läraren. Sue är klar med sitt föredrag och folk kan ställa frågor; Jan kan hjälpa folk med frågor om Wikimedia Sverige. Det är ett tag tyst i publiken, men sedan ställer Lars en fråga.

Lars frågar om könsbalansen, om det finns några tecken på förändring som Sue har sett? Sue säger att enligt en 18 månader gammal undersökning är 87 (? – jag hörde inte riktigt) procent av redigerarna män. Att fler män än kvinnor började redigera Wikipedia för tio år sedan när det grundades anser Sue inte vara märkligt, eftersom det helt enkelt var fler män än kvinnor på webben (kvinnor gillar teknik mindre). Varför det inte har förändrats i takt med att Intenernets könsbalans i stort förändrats vet inte Sue. Men hon menar att Wikimedia Foundation inte gjort särskilt mycket ”outreach” – när man bedriver ”outreach” är diversiteten större hos de engagerade.

Oavsett outreach-arbete lär dock kärnan i Wikipedia-communityt förbli manlig och ung (som idag). Anekdotiskt kan berättar att det i Wikimedia Sverige är exakt samma andel medlemmar som är män/kvinnor som på Wikipedia i stort. F.ö. tycker Sue det är intressant att ”Feminism history in Sweden” är en artikel som inte finns på engelskspråkiga Wikipedia, trots att det finns sådana artiklar för flera andra länder. Sedan frågar någon från KB om raderingen av nya artiklar; enligt ett häfte från Wikimedia Sverige raderas två tredjedelar av alla nyskapade artiklar, och den KB-anställda undrar av vem och varför.

Sue menar att det pågår ett krig mellan s.k. inklusionister och s.k. deletionister på Wikipedia; delentionister har väldigt höga standarder för kvaliteten på Wikipedias artiklar, medan inklusionisters vision är mycket mer inkluderande (de anser det vara okej om artiklar är lite dåligt eftersom Wikipedia är ett konstant fortlöpande arbete och borde vara en samling av all mänsklig kunskap). Tyskspråkiga Wikipedia har till exempel fler deletionister än Wikipedia i stort; som exempel raderades artikeln där om Sue själv på grund av att hon inte var uppmärksammad nog att ”förtjäna” en artikel i en encyklopedi.

Enligt Sues syn på saken finns det goda argument på båda sidor i deletionism/inklusionism-debatten. Till exempel har deletionister en poäng när det gäller artiklar om personer, eftersom sådana artiklar om de är dåliga/felaktiga kan få negativa konsekvenser i den verkliga världen. Artikelraderingsprocessen går till genom att en artikel nomineras till sidan Wikipedia:Articles for Deletion, där diskussion om den encyklopediska relevansen förs. Lennart nämner s.k. speedy deletion (snabbradering) av totalt irrelevant material som helt klart inte platsar i en encyklopedi, som vandalism och din mamma-skämt.

En annan fråga från publiken gäller vem som är juridiskt ansvarig för material på Wikipedia. Sue säger att det enligt amerikansk lag är okej att ha plattformar där innehåll publiceras utan att ansvara för det; detta gäller Wikipedia likväl som Youtube och Facebook etc, och utan sådan lagstiftning skulle sådana sajter inte fungera (sidospår från mig själv: just sådan lagstiftning är vad som också gäller i Sverige, eller åtminstone borde gälla, apropå Pirate Bay-rättegången). Jag själv frågar Sue om hur hon upptäckte Wikipedia, och Sue berättar att hon ursprungligen var journalist på tv-stationen CBC.

2003 hade de ett ”senior editorial emergency meeeting” om unga journalister som använde Wikipedia som källa. Sues första redigering var i artikeln om CBC (vilket bröt mot Wikipedias riktlinjer gällande neutralitet, något Sue då inte var medveten om), och hon hade Wikipedia-redigering senare som en hobby. När Sue berättat klart har ingen några fler frågor, och Sue går och sätter sig till ljudet av applåder. Presentationen visar THANK YOU For being here, and for helping making the Wikipedia project amazing. Jan introducerar Axel, som ska berätta om Wikimedia Sverige.

Axel är medlem sedan ett par år i Wikimedia Sverige, och ska prata svenska ”so you probably wont understand anything” (till Sue, följt av skratt). Efter lite tekniska problem återupptar Axel presentationen. Han sitter i Wikimedia Sveriges styrelse sedan i somras. De flesta i salen visar sig känna till Wikimedia Sverige, något färre gjorde det före Wikipedia Academy och ett par av åhörarna är medlemmar. Wikimedia Sveriges syfte är att sprida kunskap genom att hjälpa Wikimediaprojekten. Vi jobbar genom att ordna konferenser, samla in pengar, träffa folk genom att delta i mässor, besöka skolor och bibliotek  och där berätta om Wikipedia och systerprojekten.

Wikimedia Sverige har en webbplats där vi berättar om oss själva. Det är inte enbart möjligt att vara medlem som privatperson, utan också organisationer kan bli medlemmar (efter att två organisationer blivit medlemmar har vi utvecklat en rutin för det). Evenemangen vi deltar på har vi en lång lista för där vi diskuterar om det är en bra idé – vi har tyvärr för få medlemmar/pengar för att delta på allt. Vi har en blogg, där främst Lennart och Jan skriver (det senaste inlägget, som Axel visar, är det om moderata riksdagsledamöter som plagierade Wikipedia i en motion utan att hänvisa till Wikipedia; motionen källhänvisar nu till Wikipedia. På bloggen kan man läsa om aktuella saker. Vi har också ett Twitter-konto där Jan berättar om aktiviteter.

Vi deltar också årligen på bok- och biblioteksmässan i Göteborg, där vi söker samarbete med förlag, berättar om oss själva och besvarar frågor. Axel visade bilder på oss från senaste bokmässan. Bok- och biblioteksmässan är dessutom ett bra tillfälle att fotografera personer vars artiklar på Wikipedia inte har några bilder. Vidare samarbetar Wikimedia Sverge med olika arkiv och museer för att frigöra det material som finns; ett av de första var Regionarkivet i Göteborg, då bilder laddades upp på Commons och sedan även blev en bok. Vi har även fått Bonnier att släppa författarbilder fria, vilket är bra, för de är än bättre än bilden från bokmässan i författarartiklar.

Senaste samarbetet är med Nordiska museet (som Sue nämnde), och Axel berättaar vad Commons är (det vill säga en mediadatabas tillika ett annat Wikimediaprojekt). Wikimedia Sverige sponsrar också wikipedianer och andra wikimedianer som gör fotosafaris, som en i somras i Skåne (tidigare har det varit en del fotosafaris i Bergslagen). Vill man bli medlem i Wikimedia Sverige kan man tala med oss under dagen så kan det lösas. Axel erbjuder sig svara på frågor, och när någon frågar om kostnaden för medlemskapet berättar han att det kostar 100:- att vara medlem. Organisationsmedlemskap kostar 1000:-, och organisationerna som är med är Regionarkivet och Arbetarrörelsens arkiv. Publiken applåderar när Axel talat klart.

Jan presenterar en ny punkt på schemat, en workshop, som går ut på att lära folk att redigera själva. Deltagarna delas upp; de med laptops gåt till en särskild sal, de utan till en annan. I ett intilliggande rum finns frukt och pepparkakor att fika. Laptopmänniskorna (bl.a. mig) går upp till laptoprummet. Tre wikipedianer leder workshopen, och deltagarna uppmanas navigerar till filen med instruktioner. Alla nya skribenter börjar med att skapa användarkonto, men som sägs behövs det egentligen inte; utan konto lagras istället ip-numret, varför man får mer anonymitet genom att skapa ett konto.

Jan visar hur man skapar ett konto och förklarar reglerna (man ska helst ej ha samma namn som ett företag och användarnamnet ska inte vara förvillande, typ samma som någon annan människa man inte är; de förstnämnda reglerna håller kanske på att luckras upp i och med att museer och arkiv redigerar). Epost behöver man inte skriva i, men det är bra av olika anledningar. När folk väl skapat ett konto och loggat in får de en första övning: sök upp en artikel om ett ämne de kan väl, exempelvis deras hemort, och kolla om de kan förbättra den. De flesta deltagare verkar dock klart nöjda med hemortsartiklarna, och jag föreslår att de kan söka på deras forskningsämne (om de är forskare). Därefter beslutar jag mig för att prata lite med Sue Gardner innan hon åker; Wikimedia Foundations executive director besöker sällan Stockholm.

Jag går därför tillbaka till den stora konferenssalen, där jag tack och lov märker att Sue och James är kvar. Jag hälsar på dem och presenterar mig, och blir tillfrågad hur jag gick med i Wikipedia när jag berättar att jag är 15 år. Sedan berättar jag också om hur jag blev administratör (administratörsskap är en glorifierad städroll på Wikipedia som helt enkelt innebär möjlighet att stoppa och ta bort vandalism med andra verktyg än de andra användare har; till exempel kan enbart administratörer radera artiklar). Sue berättade om en annan, 12-årig wikipedian som lärt sig från sin förälder som var en aktiv wikipedian, och hur den unga wikipedianen idag också är mycket aktiv.

Vi diskuterar en del rent allmänt om Wikipedia, med ett par andra wikipedianer som är kvar i salen, bland annat rörande kvalitet vs öppenhet-striden (ska Wikipedia främst vara ett uppslagsverk som alla kan redigera, eller ska Wikipedia främst vara ett tillförlitligt uppslagvsverk?) – dessa höjda krav bl.a. tyskspråkiga Wikipedia har kan skrämma bort nya användare (t.ex. hade jag kanske  skrämts bort om min första – oencyklopediska – artikel om en Pokémonfigur raderats rakt av). Sue betonar vikten av att vara snäll i kommunikationen med nybörjare på Wikipedia, eftersom de – särskilt kvinnor – lätt avskräcks från redigering annars enligt en undersökning, antingen för att de blir rädda att göra fel eller blir arga på Wikipedia.

När vi pratat klart är även workshopen klar (tack till Lars som hämtade ner mina prylar!), och det är dags för lunch (som intas på egen hand). Själv måste jag dock bege mig till min skola, för vi ska åka till gymnasiemässan i Älvsjö.  Men jag kommer tillbaka till konferensen imorgon, och lär rapportera därifrån även då.

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0

Foto: National Library of Sweden/Ulf Lundin, CC-BY 3.0. Från Wikimedia Commons. Så här grönt och varmt var det dock inte idag…

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

SvD uppmärksammar att Kustbevakningen är missnöjda med tolkningen av deras vapen som finns på Wikipedia (artikeln diskuteras även på ett slags forum på Wikipedia, sidan Wikipedia:Wikipedia i media). I artikeln framställs tolkningen i Wikipedia-artikeln som felaktig – men det är fel! Vad gäller vapen är alla tolkningar lika korrekta, så länge tolkningen utgår från den officiella blasoneringen (för två långa diskussioner, se Bybrunnens – ett slags forum på Wikipedia – korta diskussion ”Angående heraldiska vapen” och den längre diskussionen ”Heraldiska vapen, vad ska vi kalla olika tolkningar?” där källan Svensk vapenbok för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970 anges för min uppfattning). Anledningen till att Kustbevakningens egen tolkning av blasoneringen inte finns på Wikipedia är att upphovsrättsinnehavares tillåtelse krävs för att användas den; den saknar helt enkelt en fri licens (till skillnad från tolkningen som är upplagd på Wikipedia; skaparen, Wikipeda-användaren Lokal_Profil, har släppt den fri för alla att använda).

Attribution: Lokal_Profil, CC-BY-SA 2.5

Attribution: Lokal_Profil, CC-BY-SA 2.5

Versionen gjord av Lokal_Profil, CC-BY-SA-2.5

Blasoneringen lyder: I blått fält över en av karvskura bildad stam ett avslitet örnhuvud, i övre högra hörnet följt av en ginbalk och över denna en ginsträng, allt av guld. (källa) Såvitt jag kan se är Lokal_Profils version (ovan) korrekt (för att se Lokal_Profils originalbild, som är i Svg-format, gå till dess sida på Wikimedia Commons). Kustbevakningens egen tolkning är lite annorlunda, men de är i stort sett samma. Således är tolkningen på Wikipedia (som alltså inte är något någon redaktion eller så bestämmer över; Wikipedia har ingen redaktion) minst lika bra som Kustbevakningens egen.

Utöver det felaktiga benämnandet av Lokal_Profils tolkning som felaktig, reagerar jag på artikelns avslut: ”Och Kustbevakningen väntar på att semestrarna ska ta slut, innan det ska beslutas hur, om och vilken tolkning av det heraldiska vapnet som egentligen ska gälla på nätuppslagsverket.” Ursäkta mig??? Tror Kustbevakningen att de på något sätt kan bestämma över Wikipedia? Det kan de inte. Visst, de skulle kunna släppa sin egen tolkning under någon fri licens, och då skulle antagligen den användas på Wikipedia, men det är också allt. De skulle inte kunna bestämma att deras version ska användas på Wikipedia; bara tillåta att deras version används på Wikipedia.

Sammanfattningsvis: alla tolkningar av ett kommunvapen som utgår från den korrekta blasoneringen är lika korrekta – det spelar ingen roll om tolkningen gjorts av myndigheten själv eller om någon amatör gjort den på sin dator och lagt upp den på Wikipedia. Och ingen statlig myndighet, Kustbevakningen inberäknad, kan bestämma över vilken version som ska användas på Wikipedia, för om de gjorde det, tja, det vore ungefär som att tvinga Svenska Dagbladet att använda en viss version av deras vapen – en kränkning av yttrandefriheten.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , argument, argumentation, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

I dagens Metro kunde en övervakningsförespråkande insändare läsas. Poängen var att ungdomar agerar motsägelsefullt på Internet när de samtidigt kritiserar FRA-lagen och övervakning i tunnelbanor som de lämnar ut stora delar av sina privatliv. Detta argument är bra på ett sätt – det är otroligt enkelt att bemöta. Därför har jag nu skickat iväg ett svar till Metro. Svaret får ni läsa imorgon (antingen i Metro, och då skriver jag om det, eller på min blogg, om det inte publiceras).

En undersökning som rapporteras om i DN och SvD visar att 48 procent ogillar att Internetoperatörer kan tvingas lämna ut uppgifter om misstänkta fildelare. Jag hoppas verkligen inte att frågan ställdes så, för då var den direkt felaktig – tekniken fildelning är tack och lov inte illegal än, och om någon skulle få kräva ut uppgifter om någon som inte var misstänkt för något brott vore det skandal. Nåväl, 32 procent tyckte det var rätt att upphovsrättsinnehavare kunde tvinga ut uppgifter om ”misstänkta fildelare”. Resten var osäkra.

Något kära gammelmedia råkade missa när de gjorde undersökningen, var återinförandet av skampålen. IP-nummersuppgiften är bara en del av IPRED – kanske den främsta, men inte den sämsta. Det sämsta är att kriminella fildelare om de döms kan tvingas betala en annons om domen. Detta informerades inte om i undersökningen, verkar det som. Är det bara jag som tror att utslaget blivit annorlunda om frågan ställts såhär: ”Är det rätt att någon som dömts för illegal fildelning kan tvingas betala en annons om domen?”? Eller varför inte intrångsundersökningsmöjligheten?

Justitieminister Beatrice Ask (M) kommenterar undersökningen med att politiker även måste fatta beslut som är obekväma. Hon tror att opinionen påverkats av den högljudda debatten och att stödet kommer öka när lagen väl är införd.

Haha, den var bra, Ask. Du tror inte att det snarare kommer vara tvärtom? Att folk när de inser att vi inte överdrev eller ljög när vi visade på exempel från andra länder där folk krävts på högst orimlig ”förlikning” av skivbolagen? Ja, och så var det det här med den högljudda debatten: är det kanske inte så att inte bara… ja… folkets opionion, utan även politiker, bör lyssna på enskilda medborgares framförda åsikter i debatter istället för bara på vad multinationella giriga storföretag till skivbolag berättar är bäst?

Obama svek. Jag trodde han menade allvar med att sätta kursen mot något mer demokratiskt USA och allt det där pratet. Tydligen inte. Han har redan börjat bruka Bush standardförklaring: ”Det kan jag inte/det måste jag göra för vår nationella säkerhet.” Insyn i en beslutningsprocess – in your face, demokratiförespråkare, men sådant tillämpar inte det fria landet i väst (förutom på de som har ekonomiskt intresse i förhandingarna och företräder de stackars multionationella storföretagen, förstås).

Det här med att strömmad musik är intressant. DN har publicerat en artikel om upphovsrätten i en värld av strömmad musik.

Utvecklingen kommer att gå tillbaka till hur det var innan folk började ladda ner musik. Då var upphovsrätten självklar och en förutsättning för musiken.

Så säger en ägare av ett skivbolag. Jag undrar om han menar allvar med det han säger. Tja, den kommersiella ensamrätten – rätten att bestämma över vem som får utnyttja ens verk kommersiellt – var nog tidigare självklar, men det är den nu också. Däremot har ensamrätten på exemplarframställning knappast brytts – historiskt – särskilt mycket om: folk spelade in från radio och tv, skapade blandband med sina favoritartister och delade dessa med varandra (knappast bara till ens närmaste vänskapskrets), och detta innan Internet fanns. Kolla på den här affischen som tydligt illustrerar vad jag menar.

Christian Engström har naturligtvis rätt i att det inte är ”kriminella fildelare som skapar ett storebrorssamhälle”, vilket en viss datorspelsbransch verkar fått för sig. ”Det är som att skylla på offret. ”Hade hon bara uppfört sig så hade jag inte behövt slå henne” – det är ett argument som från en hustrumisshandlare”, säger Christian. Jag vill kanske inte riktigt jämföra med hustrumisshandel, men att det är samma typ av argument stämmer. ”Hade han inte begått de där morden hade vi inte behövt mörda honom”, är ett argument från en dödsstraffsförespråkare.

Lite positivt skall jag väl ändå få med i detta blogginlägg: Moderaterna har nu gått med på att impletera Datalagringsdirektivet från EU bara så långt som det behövs. Tack, (M). Men snälla, vänta lite med införandet – om Datalagringsdirektivet anses i Europadomstolen bryta mot Europakonvenntionen kommer vi inte behöva införa den. Dessutom vill jag tipsa om Piratradio, en radiostation som enbart sänder fri musik (ni vet, sådan som man får sprida), och Piratpartiet Toolbar, en toolbar för Mozilla Firefox som jag rekommenderar laddas ned via Firefox Addons webbplats (det var problematiskt att ladda ned direkt från toolbarens webbsida) och som är – behöver jag ens säga detta? – jättebra. Jag har laddat upp några fler bilder från The Spectrial på Wikimedia Commons – de finns i en kategori med alla (de är förstås fria, fria att sprida, modifiera och använda, både kommersiellt och icke-kommersiellt, om ingen ljugit om den upphovsrättsliga statusen) bilder som laddats upp på Commons från rättegången. Ännu fler bilder finns på min hårddisk, och de laddas upp när tid och ork finnes till uppgiften.

Missa inte dessa läsvärda bloggars nya inlägg: Opassande, vars inlägg kretsar kring ungefär samma ämnen som detta blogginlägg, Allt under en grå himmel, som skriver ännu mer om IPRED och upphovsrätt, samt Copyriot, som skriver om fem aktuella exempel på korporativism.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Årsmötet för den ideella föreningen Wikimedia Sverige hölls idag på Kungliga Biblioteket klockan 14.00. När jag anlände var jag inte medlem; jag blev det där på plats. Det var riktigt trevligt att för första gången få träffa wikipedianer IRL/AFK.

För er som inte vet vad Wikimedia Sverige är, är det som sagt en ideell förening, som syftar till att sprida och uppmuntra skapandet av fri kunskap, främst genom Wikimedia-projekten. Wikimedia-projekten är några projekt, några så kallade wikier (webbplatser vars innehåll skapas och redigeras helt av dess användare), som syftar till att göra hela mänsklighetens kunskap fritt tillgänglig för alla i världen. Med ”fritt” menas inte här ”gratis” (även om det såklart är det också, online), utan ”fritt” som i friheten att sprida, ändra och till och med tjäna pengar på materialet som finns på projekten. Det mest kända projektet är Wikipedia, den fria encyklopedin.

Wikimedia Sverige är ett chapter, ett kapitel, en lokalavdelning, av den ideella stiftelsen Wikimedia Foundation, som driver servrarna Wikimedia-projekten finns på, samt även den syftar till att sprida och främja fri kunskap. Varken Wikimedia Sverige eller Wikimedia Foundation är ansvariga för Wikimedia-projekten, eller bestämmer över dem, eller något sådant; de stödjer bara projekten. Wikimedia-projekten har ingen redaktion eller några som granskar eller någonting, utan allt material skapas helt och hållet av användarna/läsarna (om vi bortser från någon promille material som redan finns fritt och läggs in på projekten).

I skrivande stund har Wikimedia Sverige 174 medlemmar (tre stycken gick med på mötet, vid vilket 24 persone närvarade). Gå med du också! Medlemsavgiften är 100 svenska kronor per år. Dagordningen för mötet finns naturligtvis på Internet (på föreningens webbplats). Mötesordförande var den eminenta moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid, vars trevliga åsikter om upphovsrätt knappast torde ha undgått någon i den politiska svenska bloggosfären.

Nåväl, mötet gick mycket bra, och den enda något problematiska punkten var utlysandeet av valberedning. Endast en person hade anmält sig, och den tidigare valberedningen berättade att det hade varit något problematiskt til och med med fyra personer i beredningen. Snart anmälde sig dock tre till till valberedningen, så nu har vi en sådan på fyra personer i år igen. Ingen opponerade sig mot förslaget i någon fråga, vilket var ganska trevligt, för därmed avklarades mötet väldigt smidigt.

De två frågor som kanske var de största på mötet – som tog längst tid att gå igenom – var möjligheten till donationer från bildarkiv och Wikimedia Sveriges åsikter rörande upphovsrätten. Tyvärr berättades att det varit mycket svårt att få bildarkiv vvänligt inställda till donationer av bilder till friheten – konkret släppande av dem under en fri licens, exempelvis en Creative Commons-dito.

Min fråga rörande föreningens åsikter i upphovsrättsfrågan (utöver att vi bör följa lagen, då) ställde jag med anledning av en debattartikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt idag. Titeln lyder – oroväckande antipirat – ”Upphovsrätt är bra för skapande”, men författarna av den (Lennart Guldbrandsson, ordförande i föreningen, och Johan Schiff, styrelseledamot i den) hade hellre önskat en annan titel (”En tredje sida i upphovsrättsfrågan” eller ”Upphovsrätten måste gynna skapande”, vilka båda ger helt andra intyck än den SvD publicerade artikeln under). Syftet med debattartikeln var att försöka få folk att släppa material fritt, oavsett hur upphovsrätten ser ut, och detta är också föreningens åsikt i upphovsrättsfrågan: upphovsrättslagstiftningen kanske är bra, kanske inte, men oavsett dess utformning, bör vi ha mer fritt material, exempelvis från bildarkiv. Denna åsikt, denna hyfsat neutrala ställning i upphovsrättsfrågan, kan jag acceptera – och naturligtvis vill även jag att mer fritt material bör produceras!

Efter mötet blev det fika (kanelbullar och kaffe som föreningen bjöd på), samt även ett första möte för den ”nya” (det var den gamla, omvalda) styrelsen. När det mötet, som alltså var internt, avslutats, begav flera av delatagarna sig till Kungshallen för middag. Det var mycket trevligt, och jag diskuterade en del med Karl Sigfrid om upphovsrätten. Hans åsikt verkar vara att upphovsrätten som den ser ut idag inte är hållbar, och han ser två lösningar på problemet: antingen låter vi situtationen vara som idag, men vi inte inför dåliga integritetskränkande lagar (i praktiken blir det alltså en lag i verkligheten och en annan i lagboken), eller att vi helt enkelt anpassar lagen efter verkligheten, och reformerar upphovsrätten (Karl, om jag misstolkat dig får du säga till, för jag tror att du läser detta).

Annat som diskuterades vid middagen var upphovsrätt, partitillhörigheten hos medlemmarna i föreningen (enligt ordföranden har vi medlemmar från alla riksdagspartierna, och dessutom från Piratpartiet), friheten i bilderna på Moderaternas riksdagsledamöter (Karl skall försöka få (M) att släppa bilderna fria, som (MP) redan gjort med sina), att det var så svårt att få bildarkiv att släppa sina bilder fritt, trovärdigheten hos bloggar respektive gammelmedia och dito hos Wikipedia, encyklopedisk relevans och verifierbarhet med mycket, mycket mer.

Summa summarum: årsmötet, som började klockan två och hade cirka tjugo deltagare, gick lätt och bra, var mycket trevligt, och det mest tidskrävande var valet av valberedning, frågan om vad förningen tycke rom upphovsrätten och diskussion och informering  om bildarkivs ovilja att släppa bilder fritt. Åh, och apropå fria bilder, här kommer en del (jag har gallrat väldigt mycket, av förklarliga skäl – hundra bilder varav de flesta av usel kvalitet skulle inte vara värt mödan att ladda upp dem) från årsmötet som jag tog (naturligtvis hävdar jag ingen upphovsrätt på bilderna, men tänk på personuppgiftslagen – ingen opponerade sig när jag på årsmötet frågade om jag fick publicera bilderna på Wikimedia Commons, den fria fildatabasen tillika ett annat av Wikimedia-projekten, och min blogg – vid eventuell användning):

2009-02-1452009-02-1602009-02-1662009-02-1682009-02-1692009-02-1702009-02-1762009-02-1822009-02-1872009-02-1972009-02-2002009-02-2022009-02-2082009-02-2122009-02-2172009-02-2202009-02-2222009-02-2252009-02-2282009-02-2292009-02-2362009-02-2462009-02-247
Nu har klockan passerat midnatt, så nu är den första meningen felaktig. Nu är det igår som jag var på årsmöte.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »