Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘filosofiv’

Dagens Nyheter har idag en riktigt välskriven artikel om Piratpartiet, vilket är lite märkligt, för att DN nyligen felciterade en person i vad som verkar vara ett led i deras försök att få människors omvärnande om den mänskliga rätten tll ett skyddat privatliv att se ut som en PR-byrås verk (vilket det förstås inte är). Nå, DN:s kvalitet varierar uppenbarligen mycket. Synd att den inte alltid är så bra som den är ibland (till exempel som denna artikel). Detta om DN var hursomhelst mest en parentes, en inledning till resten av inlägget, som ska handla om begreppet ”medborgarrätt” eller ”medborgerliga rättigheter” – det har anknytning till DN-artikeln i det att Piratpartiets främsta fråga där presenteras som just medborgarrätt, vilket säkert är rätt och riktigt från DN:s sida, då Christian brukar tala om just medborgarrätt.

Jag anser begreppet ”medborgerliga rättigheter” vara förkastligt. ”medborgerliga rättigheter” är nämligen rättigheter för medborgare, inte människor. De rättigheter vi kämpar för – rätten till ett privatliv skyddat från godtyckliga ingrepp, informations- och yttrandefrihet, rättssäkerhet, et cetera – bör gälla alla, även de utan medborgarskap. Även papperslösa bör ha rätt att kommunicera anonymt. Inte bara medborgare utan även turister i Sverige bör ha yttrandefrihet. Rättssäkerheten bör gälla alla, oavsett huruvida en har medborgarskap eller ej i ett land.

Poängen med dessa rättigheter är ju att de ska vara universella och gälla alla medborgare. Faktum är att detta i sig fastslås i andra artikeln av FN:s deklaration över mänskliga rättigheter:


Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Tydligare än så kan det knappast bli. Att säga att vi kämpar för de ”medborgerliga rättigheterna” yttrandefrihet, privatliv et cetera är att förringa denna andra artikel i deklarationen, och förpassa de mänskliga rättigheterna till något som enbart medborgare bör få åtnjuta, inte varenda person på jorden.

Nu tror jag i och för sig inte att Rick, Christian eller någon annan som använt begreppet menar att de inte bör gälla för papperslösa, utan snarare att de menat ”medborgare” som ett slags motpol till ”staten”. Detta hindrar mig dock inte från att i alla fall tycka att mänskliga rättigheter är ett bättre ord. Vi förlorar inget på att använda det istället (motpolen mellan ”människa” och ”staten” finns, om än inte riktigt lika stark).

Jag säger nej till medborgarrätt – men ja till mänskliga rättigheter! Rösta på Piratpartiet sjunde juni i EU-parlamentsvalet för att försvara – just det – mänskliga rättigheter. Finns ingen valsedel kan du skriva Piratpartiet och inget annat på en blank valsedel, så räknas rösten partiet till godo.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , EU-valet, EU-valet 2009val, EU, , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, rent mjöl, rent mjöl i påsen, rättssäkerhet, PP, Piratpartiet, filosofiv, yttrandefrihet, informationsfrihet, frihet, meborgarrätt, medborgerliga rättigheter, rättigheter, medborgare, medborgarskap

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »