Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘civil olydnad’

Ojnareskogen är hotad. Detta oerhört värdefulla stycke natur, som jag tidigare skrivit om på denna blogg, är på väg att falla. Högsta Domstolen ska snart behandla ärendet, som överklagats dit av Naturvårdsverket. Men det ansvariga företaget Nordkalk inte vänta. De vill avverka genast, innan eventuellt domstolsbeslut hindrar dem.

En namninsamling  för att rädda Ojnareskogen finns hos Avaaz – skriv under den!

Nå, det företag som utför själva avverkningarna heter Mellanskog. Enligt deras miljöpolicy – och enligt vad de sagt i en intervju – ska de värna naturen där det finns s.k. nyckelbiotoper (mycket värdefulla levnadsmiljöer för djur och växter), och eftersom Ojnareskogen har just nyckelbiotoper vore det inkonsekvent av Mellanskog att hugga ner Ojnare.

Därför har  en mejlaktion startats, som går ut på att alla som tycker det här med naturskydd och att följa landets lagar är en bra grej helt enkelt skickar mejl till Mellanskog där de förklarar sina åsikter. Här nedan kommer mitt mejl och därefter en adresslista till ansvariga på Mellanskog:

Mejlet (kopiera gärna!)

Hej Mellanskog!

Som ni kanske känner till finns det på norra Gotland en mycket värdefull skog vid namn Ojnareskogen. Denna har ert företag nu föresatt er att avverka, trots att Naturvårdsverket vill att området ska bli nationalpark, det finns skyddsvärda nyckelbiotoper på platsen och flera 100-tals hotade arter – varav många inte existerar någon annanstans i hela landet. I enlighet med er goda miljöpolicy ber jag er därför avbryta avverkningen, sluta bidra till denna ekologiska katastrof och därmed leva upp till era vackra ord att skydda miljön.

Det är inte bara så att Ojnareskogen är värdefull ur ekologiskt och etiskt perspektiv – det pågår även en rättstvist om huruvida det kalkbrott som ska ersätta skogen är lagligt eller ej, där företaget Nordkalk är inblandat (det är, antar jag, detta företag som betalar er för avverkningarna). Denna process har nu tagits ända upp till Högsta Domstolen av Naturvårdsverket, och det är sannolikt att skogen visst anses skyddad av gällande miljölagstiftning.

Även om Mellanskog inte skulle bestraffas för sin inblandning i saken (det vet jag inte; jag är inte jurist) skulle det antagligen smolka ned ert rykte som ett ansvarsfullt skogsföretag att ni deltagit i en potentiellt olaglig avverkning, särskilt givet det faktum att över 3500 människor skrivit under mot avverkningarna.

För vidare läsning, vänligen se dessa artiklar om saken i svensk dagspress:

“Protester mot Bungebeslut” – Helagotland
“Nordkalk får bryta i Bunge” – Helagotland
“Kalkbrytning på Gotland tillåts” – SvD
“Kalkbrytning på Gotland tillåts” –Sydsvenskan
“Läsarna delade i frågan om kalbrottet” – Helagotland
“Protesterande kom in på GA-debatt” – Gotlands Allehanda
Östnytt 5 juli SVT
“Nordkalks vinst – deras förlust” – Gotlands Allehanda
“Protesterande tar plats i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
“Fältbiologer protesterar mot Nordkalksdom” – SR Gotlandsnytt
“Fältbiologerna tar strid för Ojnareskogen” – Supermiljöbloggen
“Så fortsätter protesterna i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
“Demonstranter slog läger i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
“Protester mot ja till kalkbrytning” – Gotlands tidningar
“Gotländskt kalkbrott upprör” – SVT Ösnytt
“Uppsalabo vill stoppa skogsavverkning” –  Uppsala Nya Tidning
“Protester mot gotländskt kalkbrott” – Göteborgs-Posten
“Protester mot gotländskt kalkbrott” – SvD 
“Aktionen mot kalkbrytning kommer att fortsätta” – SR Gotlandsnytt
“Kritiken drabbar de anställda” – SR Gotlandsnytt
“Utsattes för en fiskattack” – Gotlands Allehanda
Det pratas om Ojnareskogen i Ring P1 SR
“Fältbiologerna kvar hela sommaren” SVT Östnytt
Vår debattartikel i Gotlands Allehanda “Domen är en skam”
“Vattnet riskerar att bli odrickbart” – Gotlands Allehanda
“Protesterar mot kalkbrottet idag” – Gotlands Tidningar
“Surströmming tjänar inte saken” – Gotlands Allehanda
“Lång protest i skogen vid Ojnare” – Gotlands Tidningar
“Kniptångsmanöver vid brytpunkten” – Gotlands Allehanda
“Glädje och protester när Storugns fick klartecken” – Gotlands Tidningar
“GA-debatten hettade till om Pjäsen-affären, Ojnareskogen och färjepriserna” – Gotlands Allehanda
“Naturvårdsverket besvikna på Nordkalkdomen” – SR Gotlandsnytt 
“Fältbiologer vaktar Ojnareskogen” – SVT Östnytt
“Protester mot gotländskt kalkbrott” – Norran 
“Manifestation mot Nordkalkplaner på Gotland” – Åbo Underrättelser
“De vill rädda Ojnareskogen” – helagotland.se
“Fältbiologer vägrar ge med sig” – SVT Östnytt
“Demonstrationer stoppade inte kalkbrott” – SR Norrbotten
Fältbiologerna har lämnat Storugn” – SR Gotlandsnytt
”Tältaktion ska stoppa avverkningen” – Fria Tidningen
”Stoppa planerna på kalkbrytning” – Fria Tidningen

Vänligaste hälsningar,
Leo Rudberg

Mejladresser

Dessa går till Mellanskogs VD, styrelseledamöter och Gotlandsansvariga. Kopiera och klistra in!

”sture.karlsson@mellanskog.se” <sture.karlsson@mellanskog.se>, ”matts.soderstrom@mellanskog.se” <matts.soderstrom@mellanskog.se>, ”borje.lagerquist@mellanskog.se” <borje.lagerquist@mellanskog.se>, ”karin.perers@mellanskog.se” <karin.perers@mellanskog.se>, ”ulf.agerhill@mellanskog.se” <ulf.agerhill@mellanskog.se>, ”anna.andersson@mellanskog.se” <anna.andersson@mellanskog.se>, ”marie.andre@mellanskog.se” <marie.andre@mellanskog.se>, ”erika.eriksson@mellanskog.se” <erika.eriksson@mellanskog.se>, ”svenerik.hammar@mellanskog.se” <svenerik.hammar@mellanskog.se>, ”pa.hansson@mellanskog.se” <pa.hansson@mellanskog.se>, ”pereric.johansson@mellanskog.se” <pereric.johansson@mellanskog.se>, ”lennart.sandstrom@mellanskog.se” <lennart.sandstrom@mellanskog.se>, ”lars.ohlen@mellanskog.se” <lars.ohlen@mellanskog.se>, ”catarina.lindstens@mellanskog.se” <catarina.lindstens@mellanskog.se>, ”marten.gustavsson@mellanskog.se” <marten.gustavsson@mellanskog.se>, ”lars.olsson@i.lrf.se” <lars.olsson@i.lrf.se>, ”tarras.martinsson@mellanskog.se” <tarras.martinsson@mellanskog.se>, ”gunnar.kotz@mellanskog.se” <gunnar.kotz@mellanskog.se>, ”bert-inge.karlsson@mellanskog.se” <bert-inge.karlsson@mellanskog.se>, ”robin.pettersson@mellanskog.se” <robin.pettersson@mellanskog.se>

Vill du göra ännu mer för Ojnareskogen? Åk dit! Delta på Fältbiologernas läger. Viss reseersättning ges. Annars kan du följa kampen på Tumblr-bloggen Ojnare, och bilder finns hos Olof Åström.

Pusha gärna Avaaz namninsamling!

Här en YouTube-film som illustrerar Mellanskogs märkliga ambivalens:

Och här en film med bilder från Ojnare och det pågående tältlägret.

I brist på fria bilder från Ojnareskogen får en annan fin skog, utanför Oberursel i Tyskland, illustrera inlägget. Foto: Anton Raath (Fugue på flickr), CC-BY-SA 2.0.

I brist på fria bilder från Ojnareskogen får denna skog, en annan fin sådan som ligger utanför Oberursel i Tyskland, illustrera inlägget.
Foto: Anton Raath (Fugue på flickr), CC-BY-SA 2.0.

Uppdatering: även Dagens Nyheter och Xenosidan skriver, och Göran Greider i DN.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande Avaazkampanjkampanjer, , Mellanskog, Ojnareskogen, Gotland, biodiversitet, biologisk mångfald, skyddsvärd natur

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

TL;DR-version: den värdefulla Ojnareskogen ska huggas ned, trots att den har många mycket sällsynta arter och en unik natur för Sverige. Rädda Ojnare genom att skriva under Avaaz namninsamling, som kan få EU-kommissionen att stoppa avverkningen!

Kungsörn, en av de rätt sällsynta organismer som förlorar ett hem om Ojnareskogen förstörs. Foto: Juan Lacruz, CC-BY-SA 3.0.

Kungsörn, en sällsynt organism som förlorar ett hem om Ojnareskogen förstörs.
Foto: Juan Lacruz, CC-BY-SA 3.0.

Ojnareskogen är en vacker plats. Här, på norra Gotland, finns en för Sverige unik natur. Vissa sällsynta arter lever ingenstans i hela landet. Naturvårdsverket vill att platsen ska bli nationalpark, så att det även i övrigt ekologiskt värdefulla området – som också står för en stor del av norra Gotlands dricksvatten – ska bevaras för framtida generationer. Även om man struntar i de rödlistade obskyra småkrypen och andra icke-mänskliga djur kan konstateras att skogen älskas av många människor som vistas där, och potentiellt skulle älskas av ännu fler om den blev nationalpark. Och struntar man i sådana sociala värden och applicerar ett strikt ekonomiskt synsätt är det en ren guldgruva till naturresurs i form av turismintäkter för all överskådlig framtid, för att inte tala om än mer grundläggande ekosystemtjänster i form av rent vatten och koldioxidupptag.

Nu ska Ojnareskogen förstöras.

Det är det finska företaget Nordkalk som vill bryta kalk på platsen. Skogen står i vägen och ska jämnas med marken. Efter en 6 år lång juridisk process fick de rätt i domstol att förstöra naturen och ha sitt kalkbrott. Naturvårdsverket har överklagat till Högsta domstolen, och även begärt inhibition (alltså tillfälligt stopp) för Nordkalks arbete medan HD skulle pröva överklagan. Den begäran avslogs av HD häromdagen. Fältbiologerna, en natur- och miljöorganisation för unga, har genom civil olydnad försökt hindra Nordkalk från att såga ned Ojnareskogen, men de har fått ge upp efter hot om stämning från Nordkalk. Så direktaktionen har blåsts av.

Om beslutet om Nordkalk är korrekt enligt svensk lag vet jag  inte; om det är det – om svensk lag värderar ett företags intäkter och något hundratal jobb i 25 år över oerhört värdefulla arter, människors skönhetsupplevelser och turisminkomster – måste lagen ändras. Däremot står det klart att beslutet att låta Nordkalk förstöra naturen bryter mot EU:s regler för naturskydd, Habitatdirektivet. EU-kommissionen kan alltså gå in och rädda Ojnareskogen. För att det ska ske finns nu en namninsamling uppe hos Avaaz. Skriv på den! Och sprid informationen vidare.

För allmän argumentation rörande varför skog är viktig att bevara, se mitt tidigare inlägg om saken, där jag länkar till Maciej Zarembas utmärkta artikelserie i DN.

Mer info finns hos Fältbiologernas pressmeddelanden, på Föreningen bevara Ojnareskogens webbplats, hos Supermiljöbloggen och hos Gröna tankar & handlingar. Ni kan också följa @ojnare på Twitter. Här nedan finns mer information från gammelmedia:

”Protester mot Bungebeslut” – Helagotland
”Nordkalk får bryta i Bunge” – Helagotland
”Kalkbrytning på Gotland tillåts” – SvD
”Kalkbrytning på Gotland tillåts” –Sydsvenskan
”Läsarna delade i frågan om kalbrottet” – Helagotland
”Protesterande kom in på GA-debatt” – Gotlands Allehanda
Östnytt 5 juli SVT
”Nordkalks vinst – deras förlust” – Gotlands Allehanda
”Protesterande tar plats i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
”Fältbiologer protesterar mot Nordkalksdom” – SR Gotlandsnytt
”Fältbiologerna tar strid för Ojnareskogen” – Supermiljöbloggen
”Så fortsätter protesterna i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
”Demonstranter slog läger i Ojnareskogen” – Gotlands Allehanda
”Protester mot ja till kalkbrytning” – Gotlands tidningar
”Gotländskt kalkbrott upprör” – SVT Ösnytt
”Uppsalabo vill stoppa skogsavverkning” –  Uppsala Nya Tidning
”Protester mot gotländskt kalkbrott” – Göteborgs-Posten
”Protester mot gotländskt kalkbrott” – SvD 
”Aktionen mot kalkbrytning kommer att fortsätta” – SR Gotlandsnytt
”Kritiken drabbar de anställda” – SR Gotlandsnytt
”Utsattes för en fiskattack” – Gotlands Allehanda
Det pratas om Ojnareskogen i Ring P1 SR
”Fältbiologerna kvar hela sommaren” SVT Östnytt
Vår debattartikel i Gotlands Allehanda ”Domen är en skam”
”Vattnet riskerar att bli odrickbart” – Gotlands Allehanda
”Protesterar mot kalkbrottet idag” – Gotlands Tidningar
”Surströmming tjänar inte saken” – Gotlands Allehanda
”Lång protest i skogen vid Ojnare” – Gotlands Tidningar
”Kniptångsmanöver vid brytpunkten” – Gotlands Allehanda
”Glädje och protester när Storugns fick klartecken” – Gotlands Tidningar
”GA-debatten hettade till om Pjäsen-affären, Ojnareskogen och färjepriserna” – Gotlands Allehanda
”Naturvårdsverket besvikna på Nordkalkdomen” – SR Gotlandsnytt 
”Fältbiologer vaktar Ojnareskogen” – SVT Östnytt
”Protester mot gotländskt kalkbrott” – Norran 
”Manifestation mot Nordkalkplaner på Gotland” – Åbo Underrättelser
”De vill rädda Ojnareskogen” – helagotland.se
”Fältbiologer vägrar ge med sig” – SVT Östnytt
”Demonstrationer stoppade inte kalkbrott” – SR Norrbotten
Fältbiologerna har lämnat Storugn” – SR Gotlandsnytt

Pusha gärna Avaaz namninsamling!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande Avaazkampanjkampanjer

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Uppdatering: även Stockholmsbloggen skriver om flybladsutdelningen.

Tidigare idag var det flygutdelning med Piratpartiet. Jag återkommer till det, efter att jag tagit en tur genom bloggosfären.

HAX uppmanade till protest mailledes mot planerna på att tillåta avstägning av folk som misstänks för – misstänks för – illegal fildelning. Även Erik Josefsson – som alltid har lika bra koll på allt mänskliga rättigheter-relaterade som sker i EU  – skriver om den delen av Telekompaketet, och likaså Anais – som alltid har lika bra koll på allt mänskliga rättigheter-relaterade som sker i Frankrike – har tagit upp saken, tillsammans med annat förfärande (till exempel att fildelningen förenas med livsfara – och att det nu öppet deklareras från ministerhåll att oskyldig tills motsatsen bevisats-devisen inte gillas längre).

Nåväl, HAX uppmanade som sagt till protest e-mailledes, mer specifikt till tre svenskar som har viktiga positioner vad gäller beslutandet av Telekompaketet. Jag e-mailade dem förstås, och mitt e-mail – som jag än väntar svar på – lyder:

Hej Lena Ek, Göran Färm och Gunnar Hökmark!
Som ni kanske känner till, diskuteras inom EU just nu möjligheten att stänga av folk från Internet – utan någon rättslig prövning. Avstängning av folk från Internet är sig något dåligt, men avstängning utan möjlighet till överklagan, rättegång eller dylikt, är att jämföra med att sätta någon i fängelse utan rättegång – en nivå av rättsosäkerhet så horribel att den enbart förknippas med diktaturer såsom Kina.

Jag vädjar er nu att vidta alla åtgärder som står i er makt mot förslaget om avstägning av folk (folk som misstänkts för illegal fildelning personer) från internet utan rättslig prövning.

Snälla, rösta igenom tillägg 46 i Telekompaketet, som säger att avstängning av folk från Internet inte får ske utan rättslig prövning.
För rättssäkerheten

Vänligen,
Calandrella (13-årig bloggare tillika medborgare i Sverige)

Från en dålighet till något mer glädjande: SvT har intervjuat en av våra främsta bloggare, Anders Widén. Mindre glädjande är att de ryckte hans svar ur sina sammanhang. Nå, läs Anders ord om detta och framförallt vad han framförde i intervjun. Även om jag inte håller med Anders i hans slutsats i att civil olydnad är bra – vårt samhälle bygger på respekt för lagen – är hans blogginlägg mycket, mycket läsvärt.

Det var bloggosfären, det. Inga fler blogginlägg skrevs idag. Enbart ovan nämnda bloggar och denna finns. Jag skojar förstås bara. Bloggosfären är enormt stor vilket på många sätt är bra, men har en hake: det är svårt att lyckas läsa, minnas  och reflektera över allt. Och framförallt att länka till allt läsvärt. Därför går jag nu vidare till andra ämnet för dagen, nämligen…

…flygbladsutdelningen. Klockan 13.00 var en flygbladsutdelning – eller rättare sagt folderutdelning – om Piratpartiets uppställande i EU-valet anordnad. Vi hade en mycket god uppslutning med uppemot tjugo personer (både ordförande och vice ordförande var där – någon kommenterade att det var coolt att Rick delade ut flygblad: tänk er Reinfeldt göra det!), och vi höll på i några timmar. Här kommer några bilder jag tog (om någon som är med på bilderna vill att jag ska ta bort en bild gör jag det förstås):

2009-04-018
Vanligtvis samlas vi utanför nedre ingången till Kulturhuset, men idag var vi där uppe, eftersom Christian (Engström) kört fram sin bil med valmaterial.
2009-04-024
Pirater i aktion.
2009-04-025
Pirat i aktion (jag har ingen aning om varför min kamera agerade så märkligt många gånger idag).
2009-04-027
Pirat med Piratpartiet-plakat (han stod faktiskt utanför Kulturhuset med plakatet hela tiden; det var för övrigt även där vi lagt allt valmaterial, utöver det som vi inte nyttjade för tillfället).
2009-04-029
Pirater.
2009-04-030
Personen längst fram i bilden är frilansjournalist, och fotografen likaså. De jobbar som sagt inte för någon särskild tidning, men tänker försöka sälja reportaget de gjorde om oss till olika italienska magasin.
2009-04-031
Pirat med Piratpartiet-affisch.
2009-04-033
Frilansfotograf i aktion.
2009-04-038
Fler pirater.
2009-04-042
Pirater pirater, överallt pirater.

När jag ändå är i färd med att lägga upp bilder, tänkte jag publicera nedanstående mycket kontroversiella och misstänkliggörande bild:

2009-04-005
Ja, det är en övervakningskamera. Ja, det borde inte vara kontroversiellt. Men nej, det är det visst det.

I Storbritannien finns en annonspampanj om en anti-terrorism-linje som folk kan ringa på om de upptäcker suspekt beteende. Now, det är något bra. Att använda andra metoder än kränkning av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorismen är förstås trevligt. Men om vi kollar närmare på vad ”suspekt beteende” innebär ändras snabbt intrycket av kampanjen. På en av affischerna står detta: ”A bomb won’t go off here because weeks before a shopper reported someone studying the CCTV cameras.” Och på Dorset Police – någon myndighets? – webbplats står detta med på listan över suspekt beteende: ”Someone taking an interest in security – like CCTV cameras – for no obvious reason.”

studying the CCTV cameras”. Studera övervakningskamerorna. Jag studerade dem inte enbart, jag fotograferade dem till och med. Om jag befunnit mig i England, hade jag nu funnits på någon lista över potentiellt farliga personer? Eller, egentligen, vilka åtgärder hade de vidtagit om någon ringt om mig? För att säkerställa att jag inte utför ett terrordåd hade de behövt allra minst förhöra mig.

Naturligtvis hade jag inget kriminellt uppsåt med att fotografera övervakningskameran. Faktum var att jag ville ha en bild som jag kunde använda till blogginlägg om övervakning. Nu kan tänkas att om polisen kontaktat mig hade jag ju bara kunnat förklara detta, och problemet varit ur vägen. Grejen är att jag inte tror att det räckt. Fortfarande hade jag funnits med i någon lista någonstans, som potentiell terrorist. Det finns för mycket ”för säkerhets skull”-tänk för att de helt släppt mig. Har en en gång förlorat sitt rena mjöl i statens ögon är det mycket svårt att rena det.

Hittade förresten en annan till synes statlig webbsida om ”antiterrorist-linjen”, och noterar att jag nog faktiskt skulle löpa väldigt stor risk att bli ringd om om jag fotograferat i Storbritannien. ”Terrorists use surveillance to help plan attacks. Have you seen anyone taking pictures or filming CCTV cameras or making notes about other security arrangements? Has it made you suspicious? If you have seen this or know someone who takes an unusual interest in security measures, we need to know.” Och senare: ”Camera – Terrorists need information. Observation and surveillance help terrorists plan attacks. Have you seen anyone taking pictures of security arrangements?”

Idag kan en alltså bli misstänkliggjord för uppvisande av intresse för övervakningskameror utan uppenbara anledningar. Hur kommer saker och ting vara imorgon? Kommer det vara suspekt att överhuvudtaget kritisera övervakningen? Och kommer vi i övermorgon ens ha laglig rätt till sådan kritik?

2009-04-016
Nå, vi kan hindra denna utveckling. Vi kan bevara demokratin och alla principer vi förknippar med den: privatliv, rättssäkerhet, yttrandefrihet med flera mänskliga rättigheter. Men vi måste agera snabbt. Rösta på Piratpartiet i EU-valet 7 juni, och gå med redan idag. Nu. Just nu. För demokratin är det sköraste och viktigaste vi har.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »