Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bodstömsamhället’

Smått inspirerad av opassande som uppmuntrar till associering kring Piratpartiet skriver jag härmed ner en bild av partiet. När jag började tänka lite efter att ha läst opassandes inlägg, fick jag en syn framför mig, nästan som av en film. Notera att inga jämförelser mellan verkligheten och filmen bör dras.

Året är 2009, och slaget, som kommer att kallas ”slaget om demokratin och friheten”, står vid Sverige.  Överstekapten Rick Falkvinge står i fören på en båt, den första av ett hundratal i en flotta. Den flotta som slaget är mot, är Antipiratbyrån och demokratifientliga politiker. Slaget är på intet sätt våldsamt eller blodigt (ingen skadas och ingen vill heller åsamka skada), utan förs på ett något annorlunda sätt: argumentation. Alla värjor företräder, symboliserar, eller, ja, faktiskt är ett argument. Riktigt bra argument tar sin gestaltning i form av goda svärd, medan dåliga argument knappt är användbara.

Fäktningsskickligheten avgörs av ens retorik. Den som är bäst på retorik, har mest karisma och så vidare, fäktas bäst med argumentssvärden. Ju fler argument man har, desto fler svärd har man. Och för varje nytt argument man tänker ut, erhålls ett nytt svärd – det argumentet. Enbart med retoriken (fäktingsskickligheten), går det inte att vinna (även om den är en stor hjälp). Det gäller att lyckas besegra motståndarens argument med ens egna. När motståndaren inser att ens egna argument är bäst, och byter sida, ändras motståndarens svärd. De transformeras till de argument ens egen sida har.

För att hålla argumenten stridsdugliga och rena poleras dem. Metoden är ganska intressant. Någon tar motståndarnas svärd, och spelar motståndare – agerar djävulens advokat. Det gäller för piraterna att lyckas besegra motståndaren. Lyckas det inte, är argumenten helt enkelt inte gångbara. De kastas, försvinner i tomma intet, och åsikten lämnas eventuellt (om inte andra, gångbara, argument för åsikten finns).

Utgången av slaget torde vara hyfsat självklar. Men: antipiraterna har ett fult, hemligt vapen – övervakning, spioner. Genom att hela tiden veta vilka som är deras motståndare och var de befinner sig, kan de lätt undkommas. Sålunda kan antipiraterna hålla fast vid sina åsikter – helt enkelt undvika att hamna i en argumentationsstrid. Dessutom finns dogmatikerna. Dogmatikerna håller benhårt fast vid sina argument, och byter inte åsikt ens om hen anser att moståndarnas argument är bättre. De dåliga argumentsvärden försvinner inte. De hålls kvar i ett förtvivlat, hopplöst försök att ändå segra en strid argumentören inser är förlorad. Få pirater är dogmatiker. Vissa hos motståndarna är det. Dogmatikerna kan inte besegras.

Men det är där piraterna har ett vapen. Vapnet är det ädlaste, heligaste och mäktigaste av de alla: demokratin. Med demokratins hjälp utgör fåtalet dogmatiker ingen nämnvärd betydelse, så länge de är få. Just på grund av att piraterna gillar och använder detta starka vapen, fruktas de av motståndarna. Motståndarna försöker bryta ned demokratin.

—-

Slaget hålls i detta nu. Det är verkligt. Visst, jag lade till detaljer och hittade på liknelser och sådant för att göra det spännande, underhållande. Men i mångt och mycket hålls ovan beskrivna slag nu. Ett slag som du kan vara med i. Starta en blogg. Prata med vänner. Rösta på Piratpartiet (främst), Junilistan (bra för att de ogillar mer EU-makt), Miljöpartiet (bra demokratiåsikter, plus ombryende om miljön) eller Vänsterpartiet (ganska integritetsomvärnande och upphovsrättsogillande). Slaget om demokratin och upphovsrätten har bara börjat, och, sanna mina ord, vi tänker kämpa till – för att åter använda liknelser – sista blodsdroppen.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »

Idag får Försvarets Radioanstalt bara spana efter yttre hot. Jag minns inte exakt vad som får spanas efter – det anges i FRA 2.0 exakt, mer specifikt än yttre hot – men det är inte småbrott, utan snarare brott i klass med terrorism. Att FRA inte får spana efter upphovsrättsbrott är jag däremot på det klara med. Det är naturligtvis bra. Alla ingrepp i den personliga integriteten bör stå i proportion till brottet som skall förhindras. FRA:s efter 1 januaris utökade befogennheter är ett otyg överhuvudtaget, men det är en annan fråga.

Politiker pratar om att låta polisen – utan domstolsbeslut! – rätt att få reda på identiteten på ”personen” (oftast är det nog flera) bakom ett IP-nummer även vid brott som inte ger fängelse. Upphovsrättsbrott, exempelvis. Varför inte bara upprätta ett nationellt register på alla IP-adresser, så slipper man stöket med att filtrera ut icke-fildelarna? Observera ironin. Christian Engström skriver om det, och även DN anser att det är dåligt. Nåja, hellre det än IPRED, hävdar jag. Polisen kommer, som någon sade, knappast priritera upphovsrättsbrott över cykelstölder. Men om båda införs är det skrattretande – både polisen och företagen ska få stoppa anonymiteten. Principiellt är  dock Polismetodutredningen dålig. Så det bästa vore om både IPRED och den kastades.

ACTA, det hemliga lagförslaget, innebär enligt diverse hemlighetsmakeriomsvärmade – ojdå, kommer FRA ta fast mig nu? För att jag sprider hemlig information? – dokument att tullarna skulle få rätt att genomsöka folks bärbara datorer och dylik teknisk utsurtning efter piratkopierat material. (Förtydligande: det har föreslagits att ACTA skall innebära detta, vad ACTA faktiskt innebär har makthavarna lyckats hemlighålla från oss medborgare.)

Vidare pratas det om att förbjuda åtkomst till Pirate Bay (sic!). Ja, ni läste rätt. Censur av Internet i ett demokratiskt land. Och Danmark har redan infört spärren av TBP, enligt opassande. Detta är bara ett litet urval av alla dåliga demokratifientliga lagförslag – Pure Nandi har sammanställt en lista över fler. De är oroväckande många (Björn Wadström skriver underhållande, ganska relaterat till detta). Och mycket (inte allt, bör noteras, men en del) av detta för att försvara något så farligt som immateriallrätt.

Vad har då detta att göra med att FRA inte får spana på fildelare? Jo, det finns en trend just nu. En trend på att jaga fildelare till – nästan – varje pris. En trend som, om den inte stoppas, kan leda till att även FRA, denna myndighetsliknande icke-myndighet, skulle få spana på fildelare. Jag kan reda höra hur argumenten skulle låta: ”Artister måste ju få betalt.” ”Du har väl rent mjöl i påsen” skulle kanske inte fungera riktigt – eller så skulle det det, ingen vill ju avslöja att hen begår ett brott – så det skulle ersättas, av ”Du vill väl ha kvar kultur?” ”Du vill väl att artisternas stackars barn ska få mat på bordet?”

Men det skulle gå att ta sig runt FRA:s spaning med kryptering och sådant. Därför skulle sådant illegaliseras. Anonymiteten skulle bli olaglig. Läskligt. Det som är skyddat på nästan-grundagnivå – brevhemligheten och källskyddet – skulle bli illegalt. Alla som försökte vara anonyma på Internet skulle straffas. Folk som ens nämnde anonymitet skulle kastas i fängelse. Allt för den viktiga upphovsrättens skull.

Datornördar skulle nog klara att bevara sig anonymitet. Därför skulle övervakningskameror sättas upp i folks hem. De skulle bevaka datorskärmarna, så att anonymitetsförsök skulle upptäckas. Alla försök att täcka över kamerorna – som inte bara skulle motiveras med upphovsrätt, utan även, och framförallt, trygghet (”Tänk på alla våldsbrott som begås i hemmen!”) – skulle naturligtvis bestraffas.

En ny term i lagstiftningen skulle skapas: ”organisationell uppmuntran till brott”. I och med den vore det illegalt för organisationer att uppmana till brott. Jag vet inte, det är det nog redan nu, men i framtiden skulle även ogillande av vissa lagar klassas som uppmuntran till brott mot lagarna. Piratpartiet skulle bli illegalt, eftersom de dels pratade om anonymitet och dels tyckte att lagarna bör ändras.

Så skulle vi sitta där i ett samhälle som mer påminde om en diktatur än en demokrati. I ett kontrollsamhälle. I ett samhälle där 1984 var en realitet och inte något avskräckande fiktivt samhälle.

Men I skola icke förtvivla, ty vi äro ännu ej i ovan beskrivna samhälle. Rösta på Piratpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet eller Junilistan i EU-valet. Var med och påverka. Förändra världen innan det är för sent.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »