Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åsikter’

Jag tog testet The Political Compass och hamnade långt nere i vänstra hörnet – det vill säga: jag är ganska vänster/kommunistisk/kollektivistisk vad gäller ekonomi och ganska liberal/anarkistisk vad gäller… ”social”. Glädjande nog är jag ganska nära Nelson Mandela och Dalai Lama. Det finns även en sida med fler personer i samma hörn av kompassen som jag.

Detta mitt resultat presenterar jag med förbehållet att jag på grund av engelskan inte till fullo förstod betydelsen av vissa påståenden (testet har uppemot 60 olika påståenden som en skall fylla i om en ”håller med helt och hållet”, ”fully agree”, ”håller med”, ”agree”, ”inte håller med”, ”disagree” eller ”inte alls håller med”, ”fully disagree”). Några av ämnena hade jag faktiskt knappt funderat över tidigare. Av upphovsrättsskäl lägger jag inte ut min politiska kompass på bloggen. Däremot kan jag ange resultatet i hårda fakta: Economic Left/Right: -7.75 och Social Libertarian/Authoritarian: -5.59. Åh, och då kan jag också länka till en bild på kompassen som den är för mig: länk.

Anledningen till att jag tog detta test var att jag ville fylla i siffrorna i The Political Chart, vilket är ett test som mäter ens ombryende om demokratiska principer, typ (jag hittade testet via Thomas Tvivlaren). Pilen var nästan på det alla grönaste, det vill säga: jag värderar demokratiska principer nästan lika högt som testet kunde påvisa. Eftersom det uttryckligen står ”bild till din blogg/webbplast” utgår jag ifrån att jag har deras tillstånd till att lägga upp mitt resultat på The Political Chart på min blogg.

Mitt resultat på The Political Chart

Mitt resultat på The Political Chart

Detta påvisar alltså att jag är beredd på att kompromissa om demokratiska värderingar, men bara om det är ytterst, ytterst, ytterst välmotiverat och att inskränkandet står i proportion – det är ett måste – till det positiva som uppnås av inskränkningen.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , ,

I sommar är det EU-val. Rösta gärna på Piratpartiet eller Miljöpartiet. Jag skriver detta här eftersom det enligt en undersökning (även DN.se tar upp det) inte är så många som det borde vara – alla – som känner till det.

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annons

Read Full Post »

Är Ung Pirat en organisation som uppmuntrar till brott? Det är en fråga som Ungdomsstyrelsen på förekommen anledning ställt sig. Enligt IFPI gör Ung Pirat det – i princip. IFPI anser att det är märkligt att Ung Pirat får statligt stöd. Åh, vad jag blir förvånad! Det hade jag aldrig kunnat tänka mig! Att företrädare för en bransch som kritiseras av ett parti anser att det partiet inte bör få pengar!

Ungdomsstyrelsen har tack och lov fastslagit att Ung Pirat följer deras kriterier. Men uttalandena från IFPI – och (kd) – skrämmer mig något. Om så pass starka krafter i samhället anser att en ungdomssektion av ett politiskt parti som hyser vissa åsikter (vad jag vet uppmuntrar inte Ung Pirat/Piratpartiet till illegal fildelning – det är nog IFPI som fått saken om bakfoten – det Ung Pirat gör är inte att anse att folk bör börja fildela jättemycket trots att det är olagligt; Ung Pirat anser att illegal fildelning bör bli lagligt och att folk sedan bör fildela ”illegalt” jättemycket) inte bör få statligt stöd, hur lång tid kommer det ta tills vissa organisationer inte får statligt stöd just å grund av sina åsikter? Sådant vore knappast förenligt med demokrati.

Och hur lång tid kommer det ta tills medlemskap i Ung Pirat (eller Piratpartiet) är en omständighet att beakta vid rättegångar rörande illegal fildelning? Om jag blev med i Ung Pirat, skulle det kunna användas mot mig i en rättegång? Då blir det riktigt skrämmande. Då närmar vi oss ett förbud av åsikter, nämligen.

Det kanske är bäst att gå med i Ung Pirat, eller Piratpartiet, medan tid är. Medan det fortfarande är tillåtet. Medan hysande av vilka åsikter som helst fortfarande är lagligt. Medan vilken politik som helst får bedrivas av vem som helst. Medan staten inte har en lista över godkända partier. Medan det fortfarande finns olika partier att välja på. Medan demokratin existerar.

Jag är glad att staten, i form av Ungdomsstyrelsen, på sätt och vis godkänt Ung Pirats existens genom det ekonomiska stödet.

Andra media som skriver om detta: Svenska Dagbladet, DN.se, dagensps.se, SR, projO´s blogg, Stefan Flod, Ung pirat (och igen), Mattias Bjärnemalm, Leo Erlandsson, Stenskott, Olofs blogg, Intensifier, Storm i ett vattenglas, Rick Falkvinge (pp), satmaran och Sydsvenskan

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

President George Bush. Photo by Eric Draper, White House.

President George Bush. Photo by Eric Draper, White House (Department of Defense). Public Domain.

Public Domain-bilden är från Wikimedia Commons/Department of Defense.

Jag läser en förskräckande artikel i SvD, skriven av filosofen Joakim Molander. Det som beskrivs är så fruktansvärt att jag, om inte författaren varit en fil. dr., ifrågasatt sanningshalten i det hela. Artikeln behandlar de hemska metoder som Bushadministrationen nyttjat i ”kriget mot terrorismen”.

Med juridiskt trolleri har de lyckats med konststycket att undkomma både FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Genevékonventionen, USA:s konstitution, USA:s lagar och, inte minst, sunt förnuft. De har stiftat lagar som låter Bush strunta i de mänskliga rättigheter. De har på något märkligt  sätt lyckats slingra sig undan konstitutionen i Förenta staterna.

Tortyr har använts. Tortyr bör överhuvudtaget inte användas, inte som straff. Men här handlar det inte om tortyr som straff. Här handlar det om tortyr som förhörsmetod. Och nej, inte ens bara som förhörsmetod på dömda brottslingar. Tortyr har nämligen använts mot misstänkta. Principen om ”oskyldig tills motsatsen bevisats” verkar ändrats till ”skyldig vid minsta misstanke om terrorism”. Alldeles utöver att tortyr på rent självklara grunder – det är inhumant – är förkastligt, finns det ett argument till och med de som gör i princip vad som helst i kriget bör beakta. Tortyr är knappast särskilt effektivt. Jag menar: om någon, oavsett dess skyldighet, blir utsatt för tortyr lär vederbörande säga/erkänna vad som helst, vad som helst, för att få tortyren att sluta.

Hur tänker Bush med fler egentligen? Inser de inte hur avskyvärda deras handlingar är? Eller bryr de sig föga om att folk skadas, så länge folket som skadas är misstänkta terrorister? Jag börjar sympatisera med den skokastande journalisten (jag önskar dock absolut inte att Buch börr ha skadats – enligt mig bör Bush få långa fängelsestraff, men att utsätta honom för fysisk skada skulle bara för ned en till hans nivå, vilket skulle göra ens eget beteende lika förkastligt som Bush).

Kommer detta införas i Sverige? Tja, uppenbarligen har redan den personliga integriteten tillåtits tummas på av riksdagsledamöterna om den tummas på i syfte att stävja terrorism. Undras hur lång tid till misstänkta personers fysiska hälsa kommer anses mer värd än att – möjligtvis – få ut information ur personen om terrorism.

Jag vill på intet sätt förringa terrorismens ondska och avskyvärdhet i och med detta inlägg (ondskan hos terrorism torde vara uppenbar och självklar). Jag vill däremot peka på att de som tillgriper ovan beskrivna metoder mot terrorismen inte är så skyhögt mycket mer moraliskt goda än terroristerna. Men naturligtvis föreligger det en stor skillnad i och med att Bush motiv är goda medan terroristernas motiv är onda, och terroristerna med säkerhet skadar oskyldiga människor. Helt klart är dock att Bush förfarande bör vara straffbart.

I USA finns Obama som kan återskapa den frihet som USA vill verka står för. (Bland annat, läste jag, har han planer på att  snarast möjligt stänga Guantanamo.) I Sverige är situationen tvärtom. Än så länge har vi det relativt bra. Men vem skall bevara Sverige hunant? Partierna i riksdagen? Jag tror att vårt system med statsminister fuingerar bättre än USA:s med president i detta fall, men ingen av de nuvarande riksdagspartiernas hjärtefrågor är demokrati, mänskliga rättigheter och dmeokratiska värderingar. Kanske tas detta som alltför självklart. Det verkar så osannolikt att detta inte skulle bli kvar för att partierna ska bry sig om dem. Vi behöver ett parti i riksdagen som, som nästan enda fråga, värnar om demokratiska principer. Vi behöver Piratpartiet i riksdagen.

Andra bloggar(e) som skriver om detta är Life unaquatic och Farmorgun i Norrtälje (som även tipsar om en annan SvD-artikel).

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »

Christian Engström (pp) skriver att det nya året, trots alla kontrollsamhällesmotgående lagarna detta år, kan bli året då yttrandefriheten, integriteten och demokratin segrar. Det kan bli året då Piratpartiet kommer in i EU-parlamentet. Det kan bli året då slutligen några politiker som förstår sig på den nya tekniken får vara med i beslutsfattandet. Det kan bli året då aktivistiskt bloggande övergår till faktisk makt i Europeiska Unionen. Det kan bli året då EU, tack vare Piratpartiet, blir något som främjar integriteten, inte kompromissar om den.

Ändå har jag en känsla av maktlöshet. Och nej, jag är inte pessimist. Jag tror faktiskt att Piratpartiet kan komma in i EU via EU-valet nästa år. Det verkar till och med rimligt, sedan en Sifo-undersökning visat på förvånansvärt goda siffror. Det som inger min känsla av maktlöshet, är två saker. Det första är att politikerna lyssnat så pass lite på medborgarna (som kommunicerat sina åsikter bland annat genom bloggar och e-mail) år 2008. Det andra är mer på ett personligt plan. Jag har faktiskt ingen (större) möjlighet att påverka.

Visst, jag kan fortsätta blogga, kanske gå med i Piratpartiet, men som sagt bryr sig inte politikerna så särskilt mycket om det. De bryr sig bara om röstsiffror. Och där är kruxet. Jag får inte rösta. Jag saknar rösträtt. Detta på grund av min ringa ålder. Jag är bara tretton år, men jag vill ändå kunna ha inflytande över hur detta land och Europeiska Unionen styrs. Det känns så snöpligt att engagera sig inom politik, men sedan ändå inte ha en reell chans att påverka. Bör åldersgränsen för deltagande i politisk omröstning i Sverige sänkas? Nja. Oavsett vad jag tycker om jämlikhet och sådant kan knappast spädbarn tillåtas rösta. Således måste en gräns dras någonstans. Men var? Det är en mycket svår fråga. Det finns knappast någon vetenskaplig gräns där alla personer är mogna att självständigt bedöma argument och åsikter, istället för att enbart rösta som sina föräldrar.

Jag tror inte att de flesta 13-åringar är mogna för det. Många 13-åringar bryr sig inte ett skvatt om politik. De skulle bara rösta som sina föräldrar ber dem, kanske. Åh… Jag vet inte ens vad jag skall tycka i frågan. Det gör mig nästan än mer frustrerad. Att tillämpa en individuell bedömning baserad på åldern är knappast möjligt. Vem skulle stå för den? Vem skulle kunna bedöma huruvida någon annan är mogen att rösta eller ej? Vem skulle kunna göra det utan att favorisera dem som skulle rösta på samma parti som bedömaren? Och dessutom skulle det inte vara ekonomiskt hållbart, att bedömma alla. Och då skulle ändå en gräns behövas, för när någon slipepr bli bedömd. Nej, det är ingen bra idé.

Dessutom kan jag nog inte uttrycka mig särskilt neutralt i denna fråga, eftersom den berör mig så oerhört. Jag anser att en gräns vid 18 års ålder är något för hög. Men det är så omöjligt att sätta en gräns, där någon som är född en dag tidigare än någon annan bedöms mogen att rösta, medan den andra inte gör det.

Några andra bloggare skriver läsvärt om integritet, det nya året och dylikt. Däribland opassande, vars utgångspunkt är huruvida det nya året verkligen kan anses ”gott” (detta på grund av övervakningslagarna), Beneath a Steel Sky, som skriver om ett projekt vid namn Metropolit som kartlade tusentals svenskar, däribland bloggarens pappa, på ett ur ett integritets-, samhällsekonomiskt och effektivt perspektiv mycket tveksamt sätt, och, som jag nämnde i början, Christian Engströms inlägg om en eventuell ”trendvändning” nästa år. Du får gärna tipsa i en kommentar om du vet något annat läsvärt, nytt inlägg i denna fråga.

Sedan vill jag slutligen önska er alla läsare av bloggen, ett riktigt gott (jag är ju optimist) nytt år!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , , , , , , , ,

Read Full Post »

På sin webbplats har Försvarets Radioanstalt (FRA) en FAQ-sektion. Den är ganska intressant, men innehåller några fel, eller åtminstone tveksamheter.

Finns det situationer när FRA får bryta mot lagen?
Svar: Nej!

Är inte detta en självklarhet? Jag tycker det vore riktigt skrämmande om en statlig myndighet eller motsvarande skulle tillåtas bryta mot lagen… Men egentligen: av vem då? Vem skulle tillåta det? Regeringen? Tja, det regeringen gör måste ha stöd i lagstiftningen… Eller skulle det vara ett slags undantagstillstånd någon gång, vilket skulle innebära att FRA fick bryta mot lagen? Undantagstillståndet skulle då regleras i lagen, så det vore inte lagbrott som isåfall begicks av FRA. Således är denna fråga med tillhörande svar väldigt onödvändig. Tror de att svenska folket är osmarta? Eller har de den frågan där bara för att stärka tilliten till FRA? Eller kanske de inte tänkt på hur självklart det är att de inte får bryta mot lagen? Fast förresten, FRA-lagen bryter kanske mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna… Och det får väl anses vara en lag… Då skulle FRA, när FRA-lagen trätt i kraft, samtidigt bryta mot lagen (deklarationen om mänskliga rättigheter), som de inte gjorde det (det var i enlighet med FRA-lagen). Märkligt egentligen. Att en lag kan röstas igenom utan att följa redan existerande lagar (som inte ändras eller tas bort i och med omröstningen). Antagligen har de (med ”de” avses de som föreslog FRA-lagen) tänkt på det, och FRA-lagen bryter helt enkelt inte mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter… Eller så bryter FRA-lagen mot den, och de struntar i det. Jag vet inte vad som är värst; att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna tillåter ett sådant här ingripande i den personliga integriteten med fler demokratiska värderingar, eller att beslutsfattarna inte bryr sig om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Dåligt i båda fallen.

Varför kan FRA inte berätta vilka länder man samarbetar med?
Svar: Det är praxis inom underrättelsevärlden att inte avslöja eller bekräfta sina kontakter. Eftersom dessa till sin natur är bilaterala, krävs det också samsyn mellan parterna i denna fråga, det räcker inte med att bara den ena är beredd till större öppenhet.

Istället för att presentera några egentliga anledningar hänvisar FRA till praxis (praxis i sig är inget agrument för att göra det; det är som att hänvisa till varför vi har skolplikt med att ”så har vi alltid gjort”; i politik, som detta nog ändå kan anses vara, krävs bättre argument än så). Dessutom skyller de på sätt och vis ifrån sig på andra länder. För det första: Har FRA frågat dessa länder om det är okej att avslöja uppgifterna? För det andra: Om svaret blev nekande: borde inte FRA ta sig en funderare på om de verkligen bör samarbeta med sådana länder? Okej, om landet ifråga har goda argument så, visst, då är det väl okej, men varför redovisar inte FRA argumenten? Eller åtminstone berättar att de finns, istället för att bara komma med dåliga argument?

Övervakar FRA vanliga svenskars e-post, telefontrafik och surfande med mera?
Svar: Nej!

”Nej, inte än, men 1 januari, då minnsan! Då börjar vi övervaka!” Skämt åsido, men ärligt talat så kan de skriva att de inte övervakar vanliga svenskars e-post och så vidare nu… När FRA-lagen trätt i kraft så tar de helt enkelt bort frågan och svaret, spårlöst. Det är åtminstone en möjlighet. Eller så anser de att den verksamhet de kommer bedriva i och med FRA-lagen inte är ”[övervakning av] vanliga svenskars e-post, telefontrafik och surfande med mera”. Jag skulle gärna vilja få reda på hur de definierar ordet ”övervaka”. Åtminstone i en ganska vanlig betydelse (”kolla på information och på så vis ha uppsikt över”) får nog det FRA kommer sysslas med klassas som just det. Oavsett om det är med flit eller ej komemr övervakning ske av vanliga svenskar. Deras datorer må vara högteknologiska, men det är hövervakat enkelt omöjligt att vara hundra procent säker på att ingen information som inte är relevant på deras spaning efter yttre hot sipprar igenom systemet och läses av en anställd på FRA. Det är omöjligt att vara helt hundra på att ingen av de anställda kommer använda information som de får reda på på den vägen på ett illegalt vis.

Vad händer om FRA inte får spana på kablar?
Svar: FRA kommer att få allt svårare att stödja uppdragsgivare med relevanta underrättelser, till exempel om de direkta hoten mot Sverige. Konsekvensen blir därigenom ett osäkrare Sverige.

Det klassiska argumentet – staten får kränka din personliga integritet om det är för Säkerheten och Tryggheten! Om vi accepterar det argumentet till fullo kan vi lika gärna låta staten övervaka all vå kommunikation, varje steg vi tar, ja allt vi gör. Okej, visst, storheten på kränkningen av integriteten och vinsten i säkerhet och trygghet får förstås vägas mot varandra… Exempelvis anser jag att övervakningskameror på offentliga platser där det sker många brott är okej, eftersom det bevisat (har jag fått för mig, i alla fall) har en effekt på hur många brott som begås, och att kränkingen av den personliga integriteten är så liten… Precis som jag anser att det är okej anser jag att spaning i etern från FRA:s håll, eftersom det brukar vara publikt. Det brukar däremot absolut inte någons e-post vara.

Spanar FRA på inrikestrafik?
Svar: Nej. FRA spanar inte på inrikes kommunikationer. Det är en fråga för polisen. FRA spanar på internationella kommunikationer.

Spanar FRA på trafik till och från Sverige?
Svar: FRA får spana på internationell trafik inklusive trafik till och från Sverige endast om trafiken går i luften någonstans.

Eftersom dessa hänger ihop och kritiseras i sitt sammanhang och på samma sätt listar jag dem direkt efter varandra. Återigen är det förstås enkelt att säga att FRA inte spanar på inrikestrafik – det gör de hursomhelst inte, oavsett vilken (rimlig) definitionen som används, innan FRA-lagen trätt i kraft, vilket den inte gör förrän om lite drygt 26 och en halv timme (de sista timmarna i frihet njuter jag alltså av genom att passa på att kritisera staten :-)). Nåväl. Jag tror att de även menar om de kommer – få – göra det när FRA-lagen införts. Till saken: Jag anser att de är ganska otydliga och missvisande med sina svar. De försöker, verkar det som, att vinkla informationen för att få den att verka som bättre än den är, eller hur jag skall formulera det. Med en strikt definition har de förstås rätt om att de inte kommer kunna/få spana på inrikestrafik. Däremot är det missvisande, eftersom det kan ge intrycket av att de enbart får möjlighet att – exempelvis – läsa din e-post om du e-postar någon i USA. Det är nämligen så att det räcker med att serverna befinner sig utomlands, något de flesta e-posttjänsters servrar gör (åtminstone Hotmails och Gmails, om jag inte missminner mig). Dessutom, tror jag, tar den flesta telefonin vägen genom utlandet. Således är det en ganska stor del – åtminstone hälften, skulle jag gissa på – av svenskars kommunikation som avlyssnas.

Samma sak med nästa svar. Den flesta trafiken går i luften någonstans. Återigen vill de alltså framställa FRA-lagen i bättre dager än den är värd. Dessutom, noterar jag, undviker de att svara direkt på frågan. Vid alla frågor där det – enligt dem – rätta svaret är ”nej” skriver de just ”nej”. Vid frågorna där det – enligt dem – rätta svaret är ”ja” skriver de inte ”ja” direkt, utan använder någon annan formulering. Borde inte myndigheter och myndighetsliknande (som FRA nog ändå får anses vara) försöka vara så klara och tydliga som möjligt? Och inte vinkla information till sin fördel?

Med Piratpartiet vid makten skulle nog inte FRA tillåtas hålla på med denna bristande argumentation. Och FRA-lagen skulle rivas upp, så det skulle inte finnas någon anledning för mig att sitta här och skriva detta inlägg.

Nu har tydligen en ”FRA 2.0” kommit, som skall, om den går igenom i Riksdagen, ersätta ”FRA 1.0” i höst. Tydligen skall vissa nya åtgärder för att skydda den personliga integriteten vidtagits… Men som ni märker om ni läser nedanstående länkar verkar det mest vara tomma ord och sådant som inte har särskild stor betydelse än då.

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , , , , , .

Några relaterade länkar; de är relaterade på så sätt att de behandlar FRA-lagen och övervakning precis som detta mitt inlägg gör: Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Tankar från rooten, Opassande, Scaber Nestor, Mark Klamberg, Svensson, Snorkig, Fritänk

Read Full Post »

Här presenterar jag ett argument som åtminstone jag inte läst så mycket om.

Det är tekniskt möjligt, och ganska enkelt, att förfalska skärmdumpar. Det gör att skivbolagen kan skapa falska skärmdumpar som visar på att någon person fildelat. Rätten lär knappast veta särskilt mycket alls om sådant, så de frågar väl någon expert om det är troligt att det påstådda beviset är förfalskat. Han eller hon kommer nog säga att det inte är troligt (jag menar, varför skulle musikbolagen förfalska?), men detta inte på grund av rent tekniska omständigheter, utan tro på att skivbolagen inte förfalskar. Även om skivbolagen inte kommer förfalska, så är det oerhört rättsosäkert att det skulle gå att straffa någon oskyldig så lätt. För den oskyldiga skulle, när den får skadeståndskravet, antagligen bara betala för att det är osäkert om hon eller han skulel vinna i rätten, en rättegång är jobbig och tidskrävande och dessutom kostsam.

Men om detta skulle uppmärksammas, att IPRED indirekt är rättsosäker, skulle ett sådant här ”bevis” knappast hålla i rätten – just eftersom alla skulle veta om att det var så dåligt. Och då skulle IPRED knappt ha någon effekt alls. Den skulle inte fungera. Och det skulle leda till att upphovsrättsinnehavarna skulle ropa för en ny lag, som gör det enklare att jaga kriminella fildelare. Lagen skulle behöva vara ännu mer integritetskränkande. Den skulle nog gå igenom.

Detta lär hursomhelst inte uppmärksammas. Men jag tycker att rättsosäkerheten väger tyngre än att det i framtiden skulle kunna komma en ännu mer odemokratisk lag. Därför vill jag att det uppmärksammas.

Read Full Post »

Jag har tidigare skrivit om att… Tja, jag citerar mitt inlägg istället för att behöva skriva samma sak igen:

För att kunna kommentera måste en skapa en inloggning. Inget konstigt med det. På “skaffa inloggning”-sidan behöver en dock fylla i vissa obligatoriska uppgifter. Okej. Inte konstigt. Riktigt namn, kanske, så att dn.se kan kontakta en? Visserligen vill jag inte göra mitt namn offentligt på Internet, men att de avkrävde det skulle vara fullt förståeligt, och jag skulel helt enkelt strunta i att skaffa ett konto där. Men nej. Riktigt namn efterfrågas inte. Dock efterfrågas kön. Det är alltså obligatoriskt att fylla i om en är man eller kvinna för att få kommentera på dn.se:s kommentarsfunktion. Även födelseår efterfrågas obligatoriskt. Ursäkta? Var det inte Dagens Nyheter som på din ledarsida förespråkar jämställdhet? Att inte bry sig om kön? Och samtidigt avkräver de den informationen av folk som vill kommentera? Logiskt? Jag anser inte det. Visserligen har många forum könsangivelse obligatoriskt, men att dn.se skulle ha det är… förvånande och upprörande.

Jag skickade, efter att ha fått en kommentar som tipsade om det, ett e-mail till Dn.se:s webbsupport för att få reda på vilka anledningar som fanns till det förfarande jag beskrev. E-mailet löd:

Hej!
I anslutning till vissa nyheter går det att diskutera/kommentera dem. Emellertid måste de som vill kommentera skaffa en inloggning. Det anser jag vara inte alls konstigt eller dåligt. Däremot finns det några obligatoriska fält. Ett av de är kön. Varför skall era läsare som vill kommentera nyheterna på dn.se behöva ange vilket kön de har? Vilken relevans har det i sammanhanget? Flera forum eller forumliknande webbplatser kräver inte angivelse av kön, och med tanke på att Dagens Nyheter på sin ledarsida förespråkar jämlikhet och icke-könsfokuseirng (vill jag minnas) är det ganska konstigt att könsangivelse är ett krav. Jag ber er att göra ifyllande av denna uppgift oobligatorisk, alternativt svara med era argument på detta e-postsmeddelandet.
Vänligen,
en trogen läsare som gillar det allra mesta i Dagens Nyheter och på dn.se

15 dagar senare kom ett svar (som jag läste först idag):

Hej

Tack för din synpunkt. Det är ett generellt formulär som finns för alla som vill registrera sig på DN.se.

DN.se, som är en avdelning i AB Dagens Nyheter, behandlar personuppgifter för besökare med inloggning genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla tjänster som kräver inloggning på DN.se. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av Dagens Nyheters egna produkter och tjänster. Personuppgifterna kan användas för att styra marknadsföringserbjudanden till definierade målgrupper på DN.se eller i utskick från DN.se.

mvh
Webbsupport

Det första visste jag redan (att det var generellt), men till sakfrågan: vad jag förstår det som, sker ifyllande av dessa uppgifter enbart i syfte att ”att styra marknadsföringserbjudanden till definierade målgrupper på DN.se eller i utskick från DN.se” – med andra ord, reklamutskick. Tss. De försöker framstå som för jämlikhet, medan de åsikterna i själva verket inte spelar någon större roll när det gäller att tjäna pengar. Eller nu kanske jag är lite för hård. Men ändå. Dålig anledning.

Read Full Post »

Detta inlägg är på grund av tidsbrist ionte helt färdigskrivet… Jag kanske ändrar/förlänger senare.

Naturligtvis bör vissa lekplatser som kan öka könsroller inte tas bort. Det verkar helt befängt. Samma sak gäller leksaker. Det som bör göras är att helt bortse från genus. Då kommer det av sig själv bli jämställt. Det är också därför jag är mot kvotering. Min åsikt är att genus i alla situationer (nästan) är helt irrelevant.

Jag menar inte alls att könsroller skall uppmuntras. Det är faktiskt även av viss vikt att genus uppmärksammas, för att det inte skall leda till omedveten uppmuntran av könsroller. Dagispersonal, föräldrar och andra kanske behöver tänka medvetet på genus, just för att motarbeta det, det vill säga just för att det inte skall spela någon roll. Annars finns det risk för att gamla könsstereotyper kommer leva vidare i generation efter generation. Däremot bör inte kvotering ske, eftersom att det egentligen är totalt motsatt mot könsneutralitet. Jag menar, det blir ju inte direkt könsneutralt om ens chans att bli anställd någonstans beror på ens kön.

Men varför skall då överhuvudtaget genus diskuteras? Jo, eftersom att det behövs till en början, som sagt, för att genus skall sluta spela någon roll. Och ja, utbildningar till dagispersonal i att strunta i genus behövs. Men däremot, absolut inte, förbud av vissa lekplatser eller -saker. Eller något slags jämställdhetstänk som är att ”flickorna får bara leka med bilar och pojkar bara med dockor”.

Gammelmedia: Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Aftonbladet

Nymedia: Pär Ströms blogg, Latito’s, Bitchslap Barbie, Jakob Heidbrink – Meddelanden från juridikens maskinrum, Annapanna söker förnuftet, Falks funderingar, Klotband med fler

Read Full Post »

IPRED är ett dåligt lagförslag. Alldeles oavsett vad en tycker om fildelning och upphovsrätt. Det gör upphovsrättsinnehavarna till en instans i rättssamhället. En kan jämföra det med att ICA skulle börja bevaka enskilda kunder som de misstänker har snattat (jämförelse med materiell stöld är ganska vanlig i argumentation för IPRED). Kunna i en domstol få ut personernas namn. ”Göra upp i godo” med dem. Det är inte särskilt rättssäkert. ICA får göra en polisanmälan, och det bör även skivbolagen nöja sig med. Inte göra upp i godo. Vanligt folk kanske inte alls förstår sig på juridik särskilt mycket, och då kan skivbolagen kräva hutlösa summor – nedladdarna betalar det skivbolagen krävt, eftersom de inte vill riskera ännu högre kostnader genom att dessutom behöva betala rättegångskostnader. Och nej, jag laddar inte ned. För det första gilalr jag inte film och musik så mycket. För det andra, vilket är den viktigaste orsaken, är att jag vill vara laglydig. Det är så det fungerar – eller bör fungera – i en demokrati. En får anpassa sig till de lagar som beslutats fram.

Nåväl. Detta var rättsosäkerhetsaspekten på det hela. Nu kommer min åsikt om upphovsrätten. Jag delar den inte helt, men tycker att texten har en bra poäng. Jag har nämligen inte skrivit den själv, utan kopierar från en annan blogg (”Mickes blogg”). Blogginlägget heter ”Intellektuell egendom är stöld (och inte alls intellektuell)”. Eftersom Mickes blogg är Creative Commons-licensierad (CC-BY-SA) är det lagligt för mig att klippa in det här, så länge jag nämner upphovsrättsinnehavaren (Micke) och fortsätter licensiera verket och eventuella modifieringar under samma Creative Commons-länk. Emellertid är jag lite osäker på om huruvida hela min blogg isåfall behöver bli CC. Det vill jag inte. Jag har inte riktigt beslutat mig för om jag skall licensiera den fritt, ha kvar hela min upphovsrätt eller kanske släppa den till Public Domain. Dessutom vill jag inte råka göra fel med CC-materialsanvändning. Därför kopierar jag inte in inlägget, efter att ha tänkt igenom det lite. Jag nöjer mig med att länka: Intellektuell egendom är stöld (och inte alls intellektuell). Läs det.

Även teknik som möjliggör kringgång av kopieringsskydd kommer bli illegal. Detta inkluderar öppen källkod-program, såsom DVD-spelare i Ubuntu. Denna teknik kommer bli illegal. Illegal. För att den kan användas på ett visst sätt. Ett sätt som den inte är ämnad för att användas på. Det är dåligt.

Sedan finns ett annat argument som framförts för IPRED. Det är att Sverige enligt EU för länge sedan borde ha instiftat denna lag. Det stämmer inte. EU-avtalet, eller vad det var, sade att Sverige och de andra medlemsländerna om de ville fick införa lagen. Inte att det var en skyldighet. Detta har jag i alla fall läst på andra, seriösa bloggar, vars korrekthet jag inte tvivlar ett dugg på.

Gammelmedielänkar (från gsmufren.wordpress.com):

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN

Read Full Post »

På tv4 visas för närvarande (eller har nyligen visats) ett reklaminslag för lotteriet Postkodslotteriet. Detta lotteri har även ett helt eget program tillägnat sig (Postkodsmiljonären). I Postkodsmiljonären får en delvis se folk som sitter i den så kallade Heta stolen och svarar på frågor om allt från svenska fåglar till gamla brittiska rockgrupper och delvis personer som deltager i Postkodslotteriet och vinner. Frågesportsdelen finner jag synnerligen underhållande och lärorik. Förvisso är det programmet något jag försöker kolla på varje gång det sänds, vilket är fredags- och lördagskvällar.

Däremot gillar jag inte klippen från när folk blir tilldelade sina stora summor pengar. Jag har ingete mot lotterier generellt sett, men jag tycker ändå inte att filmklipp från sådana ska ta tid från intressanta program – reklampauserna är fullt tillräckliga. Medan Postkodsmiljonären startar klockan halv åtta och slutar klockan åtta enligt tv-tabellerna, är själva frågesportstiden betydligt mindre. Totalt är det kanske (jag har inte räknat, men det vore ganska intressant att företaga sig; om jag minns det och har den tekniska möjligheten att göra det nästa gång jag kollar på programmet ska jag försöka genomföra ett sådant test; eventuella resultat publicerar jag naturligtvis här på bloggen) en kvarts programtid. En kvart. Och programmet håller på en halvtimme. Det anser jag vara att fylla ut tiden så mycket som möjligt. Då vore det bättre, anser jag, med ett program på en kvart utan paus vare sig för lotterivinnarvisningar eller reklam.

Eller ja, reklam och reklam. Klippen från Postkodslotteriet är, anser jag, lika mycket reklam som det som sänds i reklampauserna. Nåja. Detta var bara reklamaspekten. jag tänker även ta upp varför jag tycker att Postkodslotteriet är särskilt dåligt, trots att jag generellt sett inte ogillar lotterier så starkt. Och nu kommer det:

Postkodslotteriet sänder reklam i reklampauserna, för att återkomma till vad jag började detta inlägg med. Där visas diverse sympatiska personer som stödjer postkodslotteriet (jag minns inte exakt, men jag tror att bland andra Jan Eliasson (en person som jag verkligen beundrar) gör det). De talar om hur Postkodslotteriet bidrar till en bättre värld, att alla bör hjälpa till och att det inte alls finns någon ”motsättning mellan det kommersiella och det ideella” (som de uttrycker det; citatet är fritt ur minnet). Lotteriet ifråga skänker nämligen pengar till hjälporganisationer såsom Rädda barnen. Det är naturligtvis bra, men framförallt är det (tror jag) ett säljknep.

Och vad är då dåligt med det? Alla företag har väl sina säljknep? Ja, det har dem. Men detta anser jag vara lite extra dåligt. Om de nu vill skänka pengar till välgörenhet, så undrar jag: varför skänker de inte hela sin vinst till hjälporganisationerna? Då skulle ju ännu fler barn få lära sig läsa, eller vad det är de talar om i reklamen. Så varför?

Missförstå mig rätt. Det hjälporganisatonerna gör anser jag inte vara dåligt. Inte alls. Men om folk vill skänka pengar till välgörenhet, är det betydligt smartare att direkt skänka de till hjälporganisationer, och inte skicka dem mellan ett företag.

Fotnot: Jag själv skänker faktiskt 20 procent av min månatliga inkomst till välgörenhet.

Read Full Post »

Older Posts »