Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 28 juni, 2009

Vad som sker i Iran just nu är fruktansvärt. Irans befolkning får sina mest grundläggande rättigheter kränkta av regimen. Rätten till liv, yttrandefrihet, och privatliv är tomma ord för regimen, som anser att deras makt – eller kanske till och med, vad de ser som, trygghet? – är viktigare än allt annat. Det fria, oövervakade Internet, en ypperlig kommunikationskanal för frihetslängtarna i Iran, kvävs allt mer av regimen för att förhindra vidare protester. Något sådant skulle aldrig kunna ske i Sverige. Eller skulle det?

Intresserad av att läsa fortsättningen på denna  artikel? Gå till Newsmill-artikeln jag just skrivit, vars inledning lyder som ovanstående. Eller vänta lite, den lär bara synas för inloggade nu (innan den publicerats). Hmm, jag publicerar artikeln ändå här (men gå gärna till Newsmill ändå för att milla och se till att den blir välläst, så att den hamnar i topplistan och blir mer välläst så att budskapet sprids, om ni gillar den). Nå, here we go:

Vi känner alla till vad som skett i Iran den sista tiden. Det började med valet. Ett åtminstone litet hopp om att Iran bättrat sig, att Iran faktiskt var en demokrati, tändes, då flera kandidater faktiskt fick ställa upp i valet. Men sedan skedde något. Den utropade vinnaren av valet anklagades för valfusk, och protesterna mot detta (påstådda) valfusk var enorma. Många, många demonstrerade i Iran för mer demokrati, mer frihet. Huruvida det faktiskt handlade om valfusk eller ej kan jag inte bedömma. Jag är ingen expert. Det är däremot statsvetaren Ulf Bjereld. Bjereld menar att det antagligen inte skett valfusk, åtminstone inte i stor skala.

Jag bryr mig uppriktigt sagt i nuläget inte nämnvärt om huruvida det skett valfusk eller ej. Det är visserligen en mänsklig rättighet att få påverka sitt lands styre i fria och allmänna val, men istället för att protestera mot ett eventuellt valfusk bör protesterna riktas mot de faktiska, bevisade kränkandena av folks yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, och till och med folks rätt till liv.

Internet är en fantastisk kommunikationskanal; närmast till hands för gemene man i Sverige är förstås möjligheten att prata med sina vänner och bekanta, och att ta del av kultur och kunskap. Men Internet är mycket mer än en pladderplats eller ett mycket välfyllt bibliotek; Internet har kommit att bli även en plats för utövande av sin demokratiska rätt att yttra sig och påverka (Newsmill, men kanske framförallt de inte lika toppstyrda bloggarna, är goda exempel på detta). I Iran används Internet just nu inte för merr djup samhällsanalys och argumentation, utan snarast spridning av information; kort sagt, arrangemang av protester mot regimens kränkning av mänskliga rättigheter.

Att Internet är fritt (och när jag säger fri menar jag som i frihet, eller som i fri från kontroll och censur, inte gratis; fri och gratis är två väsensskillda begrepp som dock blandats samman oroväckande ofta på senare tid) och oövervakat (det senare är en rättighet i sig enligt FN:s deklaration, dock ej på samma nivå som andra rättigheter; rätten till ett privatliv får, enligt deklarationen, inskränkas om inskränkningen inte är godtycklig; den är definitivt godtycklig om allmän övervakning sker, det vill säga utan konkret brottsmisstanke; med andra ord infinnes godtycke då övervakning i hög grad sker, utan hög sannolikhet för att övervakningen av den enskilda individen leder till ett, definierat och mycket önskvärt, resultat) är totalt nödvändigt för möjligheten att använda det i syfte att främja demokratin; om regimen kan övervaka Internet kan den använda övervakningen till att hitta och sålla bort av regimen oönskad information – med andra ord, information som rör protester mot regimen.

Kontroll och övervakning av Internet är alltså inte enbart dåligt för den kränkning av yttrandefriheten och privatlivsrätten; det innebär en möjlighet för regimen att omedelbart avskaffa demokratin och dess principer. Det vore, skrämmande nog, mycket enkelt för Reinfeldt, om han skulle vilja det, att kliva in på FRA:s radioanstalt, be dem plocka fram uppgifter om alla oppositionella, och sedan censurera bort all information som rör sådant Reinfeldt inte vill att medborgarna ska prata om (i ett sådant scenario skulle det kunna vara, till exempel, demokrati). Ett sådant kraftfullt vapen vill jag, alldeles bortsett från att även godviljad användning av det kränker privatlivsrätten, inte placera i några nyckfulla politikers händer, än mindre i några icke-folkvalda byråkraters händer.

Notera att jag nu inte hävdar att Reinfeldts dröm är att avskaffa demokratin (då skulle ni knappast, av den anledning jag just nämnde, kunna läsa detta, utan istället skulle ett ”Censurerat – varför försöker du få tag på olaglig information???”-medddelande komma upp), men politikerna byts ut hela tiden. Kom ihåg att Hitler kom till makten demokratiskt. Hur hade Europa sett ut idag om Hitler haft ett eget FRA, redo att användas i vilket syfte han än befallde, när han anlände till makten?

Detta var på ett sätt en bortgång från ämnet; poängen i denna artikel är inte främst att kritisera FRA-lagen. Min poäng är snarast att visa på värdet för demokratin av ett fritt och oövervakat Internet. Jag säger inte att kontroll av Internet i sig innebär att Sverige är en diktatur, men varje kontroll- och övervakningsåtgärd innebär ett steg på vägen till den diktatur Iran uppenbarligen är (oavsett valfusk betraktar jag inte en stat som inskränker sina medborgares rättigheter som en demokrati), och varje kontroll- och övervakningsåtgärd gör det lite lättare att avskaffa demokratin i Sverige.

Pusha gärna Newsmill-artikeln om du gillar den!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Internet, Iran, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter, FRA-lagen, , , , , ,storebrorssamhälle, storebrorssamhället, övervakningssamhälle, övervakningssamhället, 1984, yttrandefrihet, kontroll, Internetfrihet, diktatur

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Annonser

Read Full Post »

Detta inlägg även publicerat på Newsmill; eftersom det inte godkänts än krävs inloggning för att se det (men snarrt godkänns det nog; då krävs ej inloggning). Mitt inlägg där om att upphovsrätten inte är någon naturrätt har godkänts nu, förresten – milla gärna! Nyhetsartiklar om Almedalen: DNSvD, Aftonbladet.

Av tradition består Almedalsevenemanget av en vecka med sju dagar – en för varje etablerat parti. Tanken bakom, att låta flera ostört komma till tals, är fin, men tyvärr fungerar inte praktiserandet av den i den nya politiska verkligheten. Partierna är inte längre sju till antalet, utan vi har chans till ett elvapartisystem, med fyra utomriksdagspartier mycket uppmärksammade. Almedalsveckan behöver uppdateras gentemot vårt nya politiska landskap, om det inte ska förlora sin trovärdighet som seriös plattform för politisk debatt.

Almedalsveckan är ett ypperligt sätt för politiker att nätverka och sprida sin idéer. Detta försvåras dock i dagsläget, i och med Almedalsveckens ouppdaterade uppbyggnad, som kanske var relevant för något decennium sedan, då så gott som de enda partierna som uppmärksammades och hade roll i samhällsdebatten var riksdagspartierna. Dagsläget är ett helt annat.

Särskilt tidigare i våras och tidigare år har Sverigedemokraterna uppmärksammats enormt av media. SD bör, oavsett vad en må tycka om deras politik, ha en plats på Almedalsveckan, då de i flera mätningar kommit in i Riksdagen. Att utesluta dem är odemokratiskt – Almedalsveckan har visserligen inte alls något juridiskt ansvar för att låta alla komma till tals, men i egenskap av seriös kanal för politik har de ett moraliskt ansvar att låta även obekväma politiker komma till tals.

Piratpartiet är ett annat relevant parti att ha med på Almedalsveckan. Debatten om FRA-lagen, som Piratpartiet var mycket involverat i och som (PP) som – till synes – enda parti är odelad parti, anses av många som en av Sveriges största på ett par decennium. The Pirate Bay-rättegången (som berör de piratpartistiska områdena rättssäkerhet i och med jävet hos domaren och upphovsrätt) har bevakats av internationella medier över hela världen. Naturligtvis kom Piratpartiet sedan äen med i EU-parlamentet med ett mandat för Sveriges räkning, och detta har också rönt stor internationell uppmärksamhet i media. Ett parti som dessutom enligt mätningar har god chans att ta plats i riksdagen bör inte uteslutas från Almedalen.

<!–annons:–>//

Ett annat parti som i dagen politiska landskap är aktuellt är Junilistan. Junilistan kom visserligen inte med i riksdagen, och missade på målsnöret än plats i EU-parlamentet, men faktum är att Junilistan under förra mandatperioden hade hela tre mandat i EU-parlamentet, vilket gjorde det till Sveriges fjärde största parti i EU-valet 2004. Visserligen kommer partiet möjligen inte ställa upp i riksdagsvalet, men eftersom Almedalsveckan är ett forum för allmän samhälsldebatt och inte ett inför riksdagsvalet-evenemang bör inte uppställande i riksdagsvalet vara avhängigt för huruvida ett parti får delta på Almedalen eller ej.

Feministiskt Initiativ är för närvarande, på senaste valresultat räknat, fjärde största partiet i Sverige (F! fick som bekant 2,2 procent i EU-valet, av de själva sedda som en stor framgång). Här någonstans går, enligt mig, gränsen för vad som är rimligt att begära av Almedalsarrangörerna. Att samttliga Sveriges 22 registrerade partier skulle vara berättigade att få plats där är nog lite överdrivet; evenemanget skulle då behöva pågå i 22 dagar, vilket är enligt mig ohållbart.

Nå, vad förslår jag då för nytt upplägg inför nästa Almedalsarrangemang? Jo, jag föreslår att Almedalsveckan helt enkelt förlängs till att täcka inte bara en vecka, utan 11 dagar, där de extra fyra dagarna vardera tilldelas SD, PP, JL och F! (såtillvida att dessa fyra parrtier fortfarande kommer vara de största/mest relevanta utanför riksdagen, om ett år, vilket inte är självklart, men ganska troligt). Det vore en välbehövlig uppdatering för Almedalen gentemot dagens politiska landskap.

Pusha gärna inlägget!

Detta inlägg finns på http://intressant.se/intressant. Du kan läsa andra bloggares tankar rörande , , , argument, argumentation, Piratpartiet, (PP), Svergedemokraterna, SD, Junilistan, JL, Feministiskt Initiativ, FI, Almedalen, Almedalsveckan, demokrati, politiskt landskap, det nya politiska landskapet

VARNING!

E-post och ALL Internettrafik till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA. (Text från Journalistförbundet)

WARNING!

E-mail and ALL Internet Communications to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment. (Text from Journalistförbundet)

Read Full Post »